а б в г д е ё ж з і к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ы э ю я ?

belorusa п...

п'едэстал: piedestalo, soklo
п'еса: teatraĵo
п'яніца: drinkemulo, ebriulo
п'янстваваць: drinki
п'янчуга: drinkemulo, ebriulo
п'яны: ebria
п'янь: drinkemulo, ebriulo
п'янюга: drinkemulo
п'яўка: hirudo
па: laŭ
паб: bierejo
пабачыцца: intervidiĝi
пабіраха: almozisto
пабіць камянямі: ŝtonmortigi
пабіць козырам: superatuti
Пабла: Pablo
паблажліва ставіцца: indulgi
паблажлівасьць: indulgo
паблажлівы: indulgema
паблізу: preter, proksime de
паблізу з: apud
пабляклы: velka
паблякнуць: forvelki, velki
пабольшыць: multigi
паборнік: ĉampiono
паборца: kolektisto
пабочнае ўзьдзеяньне: kromefiko
пабочная праца: kromlaboro
пабочны: akcesora
пабочны эфэкт: kromefiko
пабратацца: interfratiĝi
пабрацца: edziĝi, edziniĝi
пабудаваць: konstrui
пабуджальнік: stimulo
пабуджальны: impulsa
пабуджаць: impulsi
пабудлівы: impulsa
пабудны: impulsa
пабудова: konstruo, strukturo
Пава: Pavo
павага: estimo, honoro, respekto
паваенны: postmilita
паважаны: estiminda
паважаць: estimi, honori, respekti, ŝati, taksi
паважлівы: respekta
паважны: honora, malhasta
Павал: Paŭlo
паваліць: faligi
павана: pavano
паваротлівы: rapidmova
паведаміць: sciigi
паведамленьне: anonco, avizo, informo, komunikado, mesaĝo, sciigo
    даслаць паведамленьне : mesaĝi
паведамленьне для прэсы: gazetara komuniko
паведамленьне электроннай пошты: retletero, retmesaĝo
паведамляльнік: informisto
паведамляць: anonci, avizi, informi, komuniki, telekomuniki
паведамляць раней: averti
павека: palpebro
павелічальнае шкло: lupeo
павелічэньне: kreskado
паверх: etaĝo
   першы паверх: partero
паверхневы: supraĵa, surfaca
паверхня: areo, faco, supraĵo, surfaco
павесіць: pendigi
   павесіць (пакараць): pendumi
паветра: aero
паветраны: aera, avia
паветраны зьмей: kajto
паветраны транспарт: aertransporto
паветраны шар: aerostato
паветраныя войскі: aerarmeo
павеў: blovado, blovaĵo
павільён: pavilono
быць павінным: devi
павітаць: saluti
павіян: paviano
паводзіны: konduto, sinteno
паводзіць сябе: konduti
паводле: laŭ
павозка: ĉaro, kaleŝo, veturilo
павозьнічы: kaleŝisto
павойнік: klemato
павойны: grimpema
павук: araneo
павуціна: araneaĵo
павуціньне: araneaĵo
павучальны: edifa, instrua, instruplena
павучаньне: instruado
павучаць: edifi
павысіць: altigi
павышэньне курсу: kurzaltiĝo
павязка: bandaĝo, vindaĵo, vindo
павялічвацца: grandiĝi
павялічваць: kreskigi
павялічыць: multigi
павянуць: velki
павярнуць (грэшніка): konverti
пагада: pagodo
пагаджацца: konsenti, samopinii
   не пагаджацца: malkonsenti
пагадзінна: hore
пагадзіцца: interkonsenti, jesi, konsenti
пагадненьне: konvencio, traktato
   таемнае пагадненьне: koluzio
пагалоска: famo, onidiro
паганец: pagano, profano, profanulo
паганства: paganismo
паганы: profana
пагарда: disdegno, malestimo
пагарджаць: disdegni, malestimi
пагарджэньне: disdegno, malestimo
пагардлівы: fiera
пагаршацца: aĉiĝi, malboniĝi
пагаршаць: malbonigi
пагаснуць: estingiĝi
пагібельны: morta
паглыбляцца: enprofundiĝi, profundiĝi
паглыбляць: profundigi
паглынацца: absorbiĝi
паглынаць: konsumi, sorbi
паглынуць: absorbi, forgluti, formanĝi
паглядзець: rigardi
пагон: epoleto
пагорак: monteto
пагражаць: danĝeri, minaci
пагранічны: lima
пагроза: minaco
пагрозьлівы: minaca
пагром: pogromo
пагружацца: sinki, trempiĝi
   пагружацца (у вадкасьць): mergiĝi
пагружаць: trempi
   пагружаць (у вадкасьць): mergi
пагружэньне: mergiĝo
пагрузіцца: subakviĝi
пагрузіць: subakvigi
пагума: pagumo
пад'езд: perono
пад'ёмнік: levilo
пад'ёмны кран: gruo
пад: sub
пад-: sub-
падабацца: plaĉi
падабенства: simileco
падагра: podagro
пад адкрытым небам: sub libera ĉielo
падазраваць: suspekti
падазроны: malkonfidema, suspekta, suspektema, suspektiga, suspektinda
падазрэньне: suspekto
падаконьнік: fenestrobreto
падалешнік: azaro
паданьне: popolrakonto
па дапамогу: helpe
падапечны: zorgato
падараваць: donaci
падарожжа: ekspedicio, vojaĝo
падарожнічаць: esplorvojaĝi, kunvojaĝi, vojaĝi
падарунак: donaco
   у падарунак: donace
   падарунак (на памяць): memoraĵo
падарыць: donaci
падатак на ўвоз тавараў у горад: urba akcizo
падаткавая сыстэма: impostsistemo
падатковая служба: fisko
падатковы рай: impostoazo, impostparadizo
падатлівы: cedema, konsentema
падаўжаць: daŭrigi, pluigi
варты падаўжэньня: daŭriginda
падаць: fali, neĝi
   падаць (пра град): hajli
   падаць (на паверхню): incidi
падаць як град: hajli
падбадзёрваць: kuraĝigi
падбародак: mentono
падбегчы: alkuri
падбел: tusilago
падбіўка: subaĵo
падборка: kolekto
падбухторваньне: provoko
падбухторваць: provoki
падбухторніцкі: provoka
падбухторшчык: provokisto
падваконьне: fenestrobreto
падвал: kelo, subteraĵo
падвей: erioforo
падвергнуць: submeti
падвеска: risortaro
падвесьці балянс: bilanci
падвід: subspecio, subspeco
падводная лодка: submergebla ŝipo
падводная частка (карабля, лодкі): kareno
падводны камень: rifo, ŝtono de falpuŝiĝo, stumblilo
падвойны: duobla
падвыраз: subesprimo
падвысіцца: leviĝi
падвысіць: levi
падвязка (для панчохаў): ĵartelo
падвяночкавы лісток: kalika folio, sepalo
падвярэднік: ekio
падганяць: hastigi, urĝi, urĝigi
падграф: subgrafeo
падгрупа: subgrupo
   спалучаная падгрупа: konjugito
паддавацца: cedi
падданы: regato, ŝtatano
паддашак: subtegmento
паддон: paledo
паддрэва: subarbo
паддырэкторыя: subdosierujo
паджартоўваць: moketi
падзел: dispartigo
падзельнасьць: divideblo
падзельны: dividebla
падземны: subtera
падземны ход: galerio
падзеньне: falo
падзеньне курсу: kurzofalo
падзея: evento, okazo
   верагодная падзея: certa okazo
   элемэнтарная падзея: elementa okazo
   немагчымая падзея: neebla okazo
падзол: podzolo
падзорная труба: lorno
падзяка: danko
падзяліць: dispartigi
падзяляць: partumi
падзямельле: subteraĵo
падкаваць: hufferi
падказваць: suflori
падкаст: podkasto
падкастынг: podkastado
падкаталёг: subdosierujo
падкепліваць: moketi
падкладка: subaĵo, submetaĵo
падкласьці: submeti
падключана: konektite
падключаць: konekti
падключэньне: konekto
падкова: hufofero, hufumo
падколца: subringo
падкоп: sapeo
   рабіць падкоп: sapei
падкопваць: subfosi
падкрадацца: ŝteliri, ŝtelumi
падкрэсьліваць: akcenti, substreki
падкупаць: korupti
падкупіць: subaĉeti
падлетак: adoleskulo
падлеткавы ўзрост: adolesko
быць падлеткам: adoleski
падлец: malnoblulo
падліўка: saŭco
падлічваць: elkalkuli, kalkuli
падлічыць: prikalkuli
падлога: planko
падлюга: malnoblulo
падлятаць: alflugi
падмазаць: ŝmiri
падманваць: trompi
падманлівы: mistifika, trompa
падмануцца: trompiĝi
падмешваць: almiksi
падміргваць: palpebrumi
падмога: helpo
падмодуль: submodulo
падморгваць: palpebrumi
падмосткі: estrado, podio, scenejo
падмурак: fundamento, subkonstruaĵo
падмурковы: fundamenta
падмуроўка: fundamento
падмятаць: balai
падначалены: subalterna, subulo
падначаліць: subigi
падножжа: piedestalo
даць падножку: piedbare faligi
паднос: pleto
падносак: plandumo
паднябенны: palata
паднябеньне: palato
   мяккае паднябеньне: postpalato
падняцца: leviĝi
падняць: levi
падобна: analoge
нешта падобнае: similaĵo
падобнасьць: simileco
падобны: analoga, simila
   -падобны: -forma
быць падобным: simili
падпадаць: subfali
падпалкоўнік: subkolonelo
падпаняцьце: subnocio
падпарадкаваны: subalterna
падпарадкаваньне: obeado
падпарадкавацца: obei
падпарадкаваць: obeigi, regi, subigi, subordigi
падпаха: akselo, subbrako
падпільноўваць: gvati
падпісацца: ekaboni
падпісаць: abonigi
падпісвацца: aboni
падпісваць: subskribi
падпіска: abono
падпіску:
   аформіць падпіску: ekaboni
   скасаваць падпіску: malaboni
падполе: subkorpo
падпольна: sub la planko
падпора: abutmento
падпорка: paliseto
падпорны слуп: abutmento
падпрастора вэктарная: vektora subspaco
падпрастора тапалягічная: topologia subspaco
падпрацэс: fadeno
падрабляць: falsi, falsigi
падрабязна: detale
падрабязнасьць: detalaĵo, detalo
падрабязны: detala
падразаць: altranĉi, stuci, tajli
падразумяваць: subkompreni
падразьдзел: subsekcio
падрапаць: ekskoriacii
   падрапаць (параніць): gratvundi
падробка: imitaĵo
падробшчык грошаў: monfalsisto
па-другое: due
падручна: ĉemane
падручнік: lernolibro
падрываць: eksplodigi
падрыхтавацца: prepariĝi
падрыхтаваць: prepari, pretigi
падрыхтоўка: preparado, preparo
без падрыхтоўкі: senprepara
падрыхтоўчы: prepara
падрэзка: stuco
падскокваць: kaprioli
падскочыць: eksalti, salti
падслухаць: subaŭskulti
падслухоўваць: subaŭskulti
падсмажыць: subrosti
падстава: potencigato, preteksto, subkonstruaĵo
падстава для існаваньня: ekzistokialo, ekzistorajto
падставіць: submeti
падстаўка: postamento, submetaĵo, subtenilo
падстраўнікавая залоза: pankreato
падстрэлак: ciferplato
падстрэліць: mortpafi
падсыпаць: alŝuti
падсыстэма: subsistemo
падсьвечнік: kandelingo
падсьвядомасьць: subkonscio
падсьмейваць: moketi
падсэктар: subsekcio
падсэкцыя: subsekcio
падтрымаць: subteni
падтрымка: subteno
падтрымліваць: apogi, mecenati, subteni
    падтрымліваць (штосьці агульнымі намаганьнямі) : kunkunteni
   падтрымліваць (фізічна): subporti
падтрэсьці: ekskui
падтштурхоўваць: impulsi
падтыньнік: kelidonio, verukherbo
падуздышная кішка: ileo
падуздышніца: ileo
падушачка пад запясьце: submanaĵo
падушка: kapkuseno, kuseno
падхапіць: rekapti
падцяжкі: ŝelko
падчарка: duonfilino
падшыпнік: lagro
падшыўка: kolekto
   гадавая падшыўка: jarkolekto
   гадавая падшыўка: jarvolumo
падшыцьцё: subŝtofo
падшэўка: subaĵo, subŝtofo
падымаць: hisi
падысьці: alpaŝi
падыха́ць: mortaĉi
падыходзіць: konveni
падэшва: piedplato, plando, plandumo
пад’ёмнік: lifto
паж: paĝio
пажадлівасьць: lascivo
пажадлівы: lasciva
пажаніцца: geedziĝi
пажар: brulego, incendio
пажарная каманда: fajrobrigado
пажарнік: brulestingisto, fajrestingisto, fajrobrigadano, fajrobrigadisto
пажаўценьне: flaviĝo
пажыраць: manĝegi
пажыўны: nutra
па-за: ekster, malantaŭ
пазабіржавы курс: eksterborsa kurzo
пазалаціць: ori
па-за сеткай: eksterrete
пазаўчора: antaŭhieraŭ
пазбавіцца: forsorĉi, senhaviĝi
пазбавіць: senhavigi
пазбавіць грошай: senmonigi
пазбавіць ілюзіяў: malblindigi
пазбавіць крэдыту: senkreditigi
пазбавіць пасады: senoficigi
быць пазбаўленым: malhavi
пазбаўляць: senigi
пазбыцца: seniĝi
пазванковы: vertebra
пазванок: vertebro
пазваночнік: spino, vertebraro
пазваночны: vertebra
пазваночныя: vertebruloj
пазваць: voki
пазіраваць: pozi
пазітрон: pozitrono
пазітывізм: pozitivismo
пазітывіст: pozitivisto
пазітыўны: pozitiva
пазіцыя: pozicio
   пазіцыя (цела): teniĝo
па-зладзейску: ŝtele
пазнаваньне: rekono
пазнаваньне вобразаў: formorekono
пазнаёміць: konigi
пазнака: marko
пазнаць: ekkoni, rekoni
пазначаць: marki
пазначыць: noti
пазногаць: ungo
пазыка: pruntaĵo
у пазыку: prunte
пазычаць: prunti
пазычыць: alprunti, deprunti
пазьбегнуць: eskapi
пазьбягаць: eviti
пазьніцца: malfrui
   пазьніцца (пра гадзіньнік): malfrui
пазяхаць: oscedi
пай: kvoto
пайменна: nome
пакаваць: paki
пакаёвы: ĉambristo
пакаёўка: ĉambristo
паказ: demonstro
паказальнік: montrilo, vojmontrilo
паказальны: montra
паказальны займеньнік: montra pronomo
паказаць: malkaŝi
паказвацца: montriĝi, vidiĝi
паказваць: almontri, demonstri, elmontri, kinematografi, montri, vidigi
паказваць пальцам: fingromontri
паказка: montrilo
паказьнік: montrilo
паказьнік ступені: potenciganto
пакаленьне: generacio
пакалмаціць: malkombi
пакарабаціцца: ŝrumpi
пакараньне: puno
пакараньне сьмерцю: ekzekuto
пакараць: puni
пакараць сьмерцю: ekzekuti
пакарыцца: humiliĝi
пакарыць: humiligi
пакаўзнуцца: glitfali
пакахаць: ekami
паквапіцца: atenci
пакгаўз: doko
пакеплівы: maliceta
пакет: pakaĵo, paketo, pako
пакідаць: forlasi, lasi, restigi, rezervi
   пакідаць (пасьля сябе): postlasi
пакінуць: eksteriĝi, malokupi, restigi, stampi
Пакістан: Pakistano
пакістанец: pakistanano
пакістанскі: pakistana
паклад: kuŝejo
пакланіцца: riverenci
пакланяцца: adori, kulti
пакласьці: kuŝigi, meti
пакласьці ў мех: ensakigi
паклёп: kalumnio
   узьвесьці паклёп: misfamigi
паклёпнічаць: kalumnii, misfamigi
паклікаць: alvoki, inviti, voki
паклон: riverenco
пакляваць і смаліць: kalfatri
пакой: ĉambro
пакора: rezignacio, rezignemo
пакорлівы: humila, obeema, submetiĝema
пакрой: fasono
па кроплі: gute
пакручасты: sinua
пакрываць: kovri, vesti
пакрысе: iom post iom
пакрыўдзіцца: ofendiĝi
пакрыху: iom post iom
пакрыць вуальлю: vuali
пакрыцьцё: kovraĵo
пакт: pakto
пакуль: dum, dume, ĝis, ĝis kiam
пакульле: stupo
пакуль не: ĝis, ĝis kiam
пакунак: pakaĵo
пакупка: aĉetaĵo, aĉeto
пакупнік: aĉetanto
пакута: torturo, turmento
пакутаваць: suferi, turmentiĝi
пакутлівы: turmenta
пакутнік: martiro
пакутны: turmenta
палавінны: duona
палавіца (від пшаніцы): spelto
палажэньне: statuto
паламацца: difektiĝi, panei
паламаць: difekti
паласа: zono
палата (установа): ĉambro
палатка: tendo
палатно: kanvaso, tolo
палац: palaco
палаць: ardi, bruli, flagri, flami
палачка: bacilo, bastoneto
палачка для ежы: haŝio, manĝbastoneto
палаючы: brula
палеа-: paleo-
палеаантрапалёгія: paleoantropologio
палеаантраполяг: paleoantropologiisto
палеаграфія: paleografio
палеазой: paleozoiko
палеазойская эра: paleozoiko
палеаклімат: paleoklimato
палеакліматалёгія: paleoklimatologio
палеанталёгія: paleontologio
палеантоляг: paleontologiisto, paleontologo
палеацэн: paleoceno
палевы будынак: palafito
палемізаваць: polemiki, vortobatali
палеміка: polemiko
палена: ŝtipo
палёній: polonio
палента: polento
паленьне: fumado
палеограф: paleografiisto, paleografo
палепшыць: plibonigi
палёт: flugo
палетак: terpeco
палёўка: kampomuso, mikroto
палі: Palio
паліамід: poliamido
паліандрыя: pluredzeco, poliandrio
паліартроз: poliartrozo
паліва: bruligaĵo, fuelo, glazuro, karburaĵo
паліваць: akvumi, priverŝi
   паліваць (рабіць паліву): glazuri
палівачка: aspergilo
палігамія: plurgeedzeco, poligamio
палігінія: pluredzineco, poliginio
паліглот: plurlingvulo, poligloto
паліграфія: presarto, tipografio
паліклініка: polikliniko
палімпсэст: palimpsesto
палімэр: polimero
палінаміяльны: polinoma
паліндром: palindromo
паліном: polinomo
   фармальны паліном: formala polinomo
   характарыстычны паліном: karakteriza polinomo
   адзінкавы паліном: unuopolinomo
палінэзіец: polineziano
Палінэзія: Polinezio
   Француская Палінэзія: Franca Polinezio
паліп: polipo
паліраваць: poluri
палісад: palisaro
палісандар: palisandro
паліталёгія: politikologio
паліто: mantelo, palto
палітоляг: politikologo
палітра: farboplato, paletro
палітык: politikisto
палітыка: politiko
   рэальная палітыка: realpolitiko
палітычная навука: politikologio
палітычная сыстэма: politika sistemo
палітычная экспансія: politika ekspansio
палітычны: politika
палітычны рэжым: politika sistemo
паліца: breto
паліцца: pasii
паліцыя: polico
паліць: bruligi, hejti
   паліць (цыгарэту): fumi
палічыць: nombri
   палічыць (людзей, насельніцтва): prikalkuli
палічыць разам: kunkalkuli
палішынэль: pulĉinelo
паліэдр: pluredro
паліятыў: paliativo
паліятыўны: paliativa
палка: bastono, stangeto
біць палкай: bastoni
палкасьць: flameco
палкі: arda, flama, varmegsanga
палкоўнік: kolonelo
палова: duono
паломка: difekto, paneo
паломнічаць: pilgrimi
палохаць: timigi
палоць: sarki
палуба: ferdeko
палымнець: ardi, bruli, flagri, flami
палымнеючы: flama
палымяна: fajre
палымяны: fajra, flama
палын: absinto, artemizio
пальба: pafaro
пальма: palmo
пальмавая галіна: palmobranĉo
пальмы (сям'я): palmoj
пальнік: flamingo
пальчатка: ganto
надзець пальчатку: ganti
палюбіць: enamiĝi
палюбоўніца: konkubino
палюцыя: polucio
паляваньне: ĉaso
паляваць: ĉasakiri, ĉasi, predi
палявы шпат: feldspato
палявы шпіталь: ambulanco
палядый: paladio
паляк: pollandano, polo, polujano
паляна: placo
палянкін: palankeno
паляпшаць: plibonigi
палярызавальны: polariza
палярызаваць: polarizi
палярызатар: polarizilo
палярызацыйны: polariza
палярызацыя: polarizo
палятальны: palata
паляўнічы: ĉasisto
паляўнічы сабака: ĉashundo
паляфіт: palafito
паляцець: forflugi
палячка: polino
памагаты: helpanto
памагаць: helpi
памада: ŝminko
   губная памада: ruĵo
памадзіць: ŝminki
памазаць: ŝmiri
памаранчавы: oranĝa, oranĝkolora
памаранчавы колер: oranĝkoloro
памер: amplekso, metro
   памер (кнігі і да г.п.): formato
памерлы: morta
па памеру: laŭmezure
памерці: morti
памёт: sterko
памешчык: bienmastro, bienulo
памідор: tomato, tomatujo
паміж: tra inter
паміж іншым: interalie
памілаваць: amnestii
паміраньне: mortado
памірыць: pacigi
памкненьне: aspiro, impeto
памнажаць: multipliki, multobligi
   памнажаць (на цэлы лік): obligi
памнажэньне: multipliko
памножыць: multobligi
памост: podio
памочнік: adjunkto, asistanto, helpanto
пампаваць: pumpi, ŝuti
пампэзнасьць: pompo
пампэзны: pompa
Пампэя: Pompejo
памфлет: pamfleto
памылка: cimo, ekarto, eraro, fuŝo
памылковы: erara, malkorekta
памыляцца: erari
памыляцца ў вымаўленьні: misprononci
памыляцца ў перакладзе: mistraduki
памэла: pampelmusarbo, pampelmuso
памяншальная форма: diminutivo
памяншальны суфікс: diminutiva sufikso
памяншацца: malkreski
памяркоўнасьць: modereco
памяркоўны: cedema, konsentema, modera, sindetenema
памятаваць: memori
памятка: memorigilo
памятная таблічка: memortabulo
уцечка памяці: memorlikado
памяць: memoro
   у памяць: memore pri
памяшканьне: ejo, lokalo
панаваньне: domino
панаваць: domini, potenci, prezidi, regi, reĝi, superregi
панадны: tenta
Панама: Panamo
панамец: panamano
па наміналу: alpare
панамскі: panama
панарама: panoramo
панацэя: panaceo
Пангея: Pangeo
пандэмія: pandemio
пандэмоніюм: pandemonio
панесьці: forporti
паніжэньне курсу: kurzofalo
паніка: paniko
панікаваць: paniki
панікніца: geumo
паніраваць: panerumi
Панна: Virgulino
пано: panelo
пансіён: pensiono
пансіянат: pensiono
панславізм: tutslavismo
пантаміма: pantomimo
пантаміміст: pantomimisto
пантон: pontono
пантофля: pantoflo, ŝuo
пантыфік: pontifiko
пантэізм: panteismo
пантэіст: panteisto
пантэра: leopardo, pantero
пануры: malgaja, malserena, morna, nuba, nubmiena, sombra
панцыр: blendo, karapaco, kiraso, ŝelo
панцыраваць: blendi
панчоха: ŝtrumpo
паншчызна: servuto
паншчына: servuto
панылы: malgaja
панэгірык: panegiro
панэгірычны: panegira
панэль: panelo
панэль кіраваньня: kontrolpanelo, regpanelo
панядзелак: lundo
паняцьце: komprenaĵo, nocio
папа: papo
пападаньне: trafo
папалудні: posttagmezo
папарацы: paparaco
папа рымскі: papo
па паўдні: posttagmezo
папая (дрэва): kariko
папежнік: papisto
Папелец: Cindra Merkredo
папера: papero, reuzpapero
   каштоўная папера: valorpapero
папераменны: alterna
папернік: paperisto
па-першае: unue
папікаць: riproĉi
папірус: papiruso
папіст: papisto
папка: dosierujo, teko
папкорн: krevmaizo
паплечнік: kunbatalanto
папракаць: riproĉi
папрасімец: almozisto
папрасіць: peti
папраўка: amendo, korekto
уносіць папраўку: amendi
папраўча-працоўная ўстанова: punlaborejo
папраўча-працоўны лягер: punlaborejo
папрок: riproĉo
папруга: ŝultrozono
папрыка: papriko
папсавацца: difektiĝi
папсаваць: difekti
Папуа-Новая Гвінэя: Papuo-Nov-Gvineo
папугай: papago
папулярны: populara
папулярызаваць: popularigi
папуры: kvodlibeto
Папялушка: cindrulino
папяровы: papera
папяровы выраб: paperaĵo
папярок: transverse
папярочка: transverso
папярочны: transversa
папярочына: transverso
папярэджваць: averti, preventi
папярэдзіць: antaŭhaltigi
папярэдні: antaŭa, ĝisnuna
папярэдні дзень: antaŭtago
папярэднік: antaŭulo
ПАР: Sud-Afriko
пара: tandemo, vaporo
парабала: parabolo
парабалёід: paraboloido
паравоз: lokomotivo
паравы: vapora
парагваец: paragvajano
Парагвай: Paragvajo
парагвайскі: paragvaja
пара году: sezono
параграф: paragrafo
парад: parado
парада: konsilo
парадак: ordo
   поўны парадак: bona ordo
   вызначаць парадак: ordi
   аднаўляць парадак: reordigi
парадак дня: tagordo
парадаксальна: paradokse
парадаксальны: paradoksa
парадак слоў: vortordo
параджаць: naski, naskigi
парадзіха: akuŝinto
парадкаваць: ordi, ordigi
які сочыць за парадкам: ordema
парадку:
   у добрым парадку: bonorda
   у парадку!: en ordo!
   быць у парадку: ordi
парадокс: paradokso
парадыгма: paradigmo
парадыз: Edeno
парадыяваць: parodii, travestii
паражаць: trafi
паражэнчы настрой: defetismo
паражэньне: lezo
параза: malvenko
паразіт: parazito
паразітаваць: paraziti
паразітызм: parazitismo
паразіць: lezi
цярпець паразу: malvenki
паразуменьне: interkonsento
паразумецца: interkonsenti
паразыталёгія: parazitologio
паразытоляг: parazitologo
параксізм: paroksismo
паралелаграм: paralelogramo
паралелепіпэд: paralelepipedo
паралель: cirklo de latitudo, paralelaĵo, paralelo
паралельна: paralele al
паралельнае выкананьне: kunrulo
паралельны: paralela
паралізаваць: paralizi
Паралімпійскія гульні: Paralimpiko
Паралімпіяда: Paralimpiko
параліч: paralizo
паралюш: paralizo
Парамарыба: Paramaribo
парамі: duope
парамнэзія: paramnezio
парамэтар: parametro
параніць: vundi
параноік: paranojulo
параноя: paranojo
парападобны: vapora
параплян: glisparaŝuto
параплянэрызм: glisparaŝutado
парапсыхалёгія: metapsikio
парапэт: parapeto
парасон: ombrelo
параспіхаць: dispuŝi
парастак: ĝermo, markoto, plantido, ŝoso, trunkido
паратунак: savo
паратыт: mumpso
параўнальны: sinoptika
параўнаньне: komparado, komparo
   параўнаньне (у граматыцы): komparacio
   параўнаньне (у граматыцы): komparado
параўноўваць: kompari, kontrastigi
парафін: parafino
парафія: paroĥo
парафіяне: paroĥanaro
парафіянін: paroĥano
парафраза: parafrazo
парафразаваць: parafrazi
парахнець: eroziiĝi
параход: vaporŝipo
парашок: pulvoro
парашут: paraŝuto
скакаць з парашутам: paraŝuti
парашутыст: paraŝutisto
парвэню: parvenuo
парк: parko
   забаўляльны парк: amuzparko
парка: Parko
паркаваць: parki, parkumi
паркаль: indieno, perkalo
паркет: pargeto
пакрываць паркетам: pritabuli
паркетная плітка: pargetero
паркінг: parkejo, parkumejo
Паркінсан: Parkinsono
паркінсанізм: parkinsona malsano
паркоўка: parkejo, parkumejo
парлямэнт: parlamentejo, parlamento
парлямэнтарызм: parlamentismo
парлямэнтарый: parlamentano
парлямэнтэр: parlamentario
парна: duope
парнаграфічны матэрыял: pornografiaĵo
парнаграфічны твор: pornografiaĵo
парнаграфія: pornografio
   дзіцячая парнаграфія: infanpornografio
парнакапытныя: parhufuloj
парнік: forcejo
парніковы эфэкт: forceja efiko
парог: sojlo
парода: speco
пародыя: parodio, travestio
пароль: pasvorto
паром: pramo, pramŝipo
паронім: paronimo
парсэк: parseko
парсюк: porko
партал: portalo
партовы горад: havenurbo
партрэт: portreto
партрэтыст: portretisto
партсігар: cigarujo
партугалец: portugalo
Партугалія: Portugalio, Portugalujo
партугальскі: portugala
партупэя: portepeo, ŝultrozono
партфэль: teko
партыец: partiano
партызан: partizano
партызанскі: partizana
партыйны: partia
партытура: partituro
партыя: partio
партэнагенэз: partenogenezo
партэр: partero
выпускаць пару: vapori
парука: garantio
парусьнік: velŝipo
паручацца: garantii
паручнік: garantianto
парушаць: malobservi, rompi
парушаць шлюбную вернасьць: adulti
парфір: porfiro
парфума: parfumo
пархі: dartro
парцаляна: porcelanaĵo, porcelano
парцалянавы: porcelana
Парыж: Parizo
парыжанін: Parizano
парыжанка: Parizanino
парык: hararo, peruko
парылка: ŝvitbanejo, vaporbano
Парыс: Pariso
парытэт: alparo
парэз: tranĉo
парэй: poreo
парэчкі: ribo
   чырвоныя парэчкі: ruĝa ribo
парэштка: vestiĝo
парэшткі: stumpo
пас: rubando, zono
пасаваць: deci, konveni
пасаг: doto
пасад: trono
   пасадзіць на пасад: surtronigi
пасада: funkcio, ofico, posteno
пасадзіць (у турму): enprizonigi
пасадзіць на электрычны стул: elektroekzekuti
пасадка: planto
пасаду:
   прагнаць з пасаду: detronigi
   уводзіць у пасаду: investituri
пасады:
   пазбаўленьне пасады: eksigo
   зыход з пасады: eksiĝo
пасажыр: pasaĝero
пасак: zono
пасека: abelejo
паселішча: setlejo
пасерабрыць: arĝenti
пасіў: pasivo
пасіўны: pasiva
паскаль: paskalo, Paskalo
Паскаль: Paskalo
паскаральнік: akcelilo
паскарацца: rapidiĝi
паскараць: akceli, intensigi
паскарэньне: akcelo
пасквіль: paskvilo
паскорыць: rapidigi
паскуднік: kanajlo
паскудны: kanajla
пасланьне: epistolo, mesaĝo
пасланьнік: sendito
паслаць: enpoŝtigi
паслуга: helpo, komplezo
паслугач: lakeo
паслужлівасьць: komplezo
паслужлівы: komplezema, servopreta
паслухмяны: obeema
паслушнік: novico
паслушніца: novicino
пасма: floko, tufo, vilo
пасол: ambasadoro
пасольства: ambasadejo, ambasado, ambasadorejo
паспрабаваць: ekprovi
пасрэдны: mediokra
пасрэдны чалавек: mediokrulo
паста: pastaĵo, pasto
паставіць: enscenigi, starigi
пасталець: adoltiĝi
пастамэнт: piedestalo, postamento, soklo
пастанова: rezolucio
пастаноўка: enscenigo
пастаноўшчык: enscenigisto
пастар: pastoro
пастараль: pastoralo
пастарнак: pastinako
пастаўляць: liveri
пастаўчшык: liveranto
пастачаць: liveri
пастаянна: konstante
пастаянная (велічыня): konstanto
пастаянны: konstanta, senhalta
пастка: enfalilo , kaptilo
пастулят: postulato
паступленьне (грошай): enspezo
паступова: iom post iom
паступовы: iom-post-ioma, malabrupta, poioma
пастух: paŝtisto
пастушковыя: raledoj
пастэль: paŝtelaĵo, paŝtelo
Пастэр: Pasteŭro
пастэрызаваны: pasteŭrizita
пастэрызаваць: pasteŭrizi
пастэрызацыя: pasteŭrizo
пасудамыйная машына: vazlavilo
пасур’ёзьнець: serioziĝi
пасылаць: sendi
пасыльны: kuriero, stafeto
пасынак: duonfilo
пасьведчаньне: atestilo, atesto, legitimacio
пасьведчаньне аб нараджэньні: naskiĝatestilo
пасьведчаньне аб шлюбу: geedziĝatestilo
пасьведчаньне асобы: identigilo
пасьведчаньне выбаршчыка: balotrajtiga karto
пасьведчаньне кіроўцы: stirrajtigilo
пасьведчыць: atesti, aŭtentikigi
пасьвіцца: paŝtiĝi
пасьвіць: paŝti
пасьлён: solano
пасьлёнавыя: solanacoj
пасьлізнуцца: glitfali
пасьляваенны: postmilita
пасьлядоўна: konsekvence
пасьлядоўнасьць: konsekvenco, ordo, sinsekvo, vico
пасьлядоўнік: disĉiplo, posteulo, subtenanto
пасьлядоўні к: adepto
пасьлядоўнікі: idaro
пасьлядоўны: konsekvenca, sinsekva
пасьлязаўтра: postmorgaŭ
пасьлялог: postpozicio
пасьляслоўе: postparolo
пасьмешышча: mokataĵo
пасьмяротна: posteume
пасьмяротны: postmorta
пасьпешлівасьць: hasto
пасьпешлівы: hasta, hastema
пасьпяховы: sukcesa
пасьціць: fasti
пасьянс: ermitludo
Пасэйдон: Pozidono
пасябраваць: amikiĝi
пасяляцца: setli
пасяляць: loĝigi
пасярод: meze de
пасярэдзіне: meze de
пасярэднік: komisiisto, komisiulo, makleristo, peranto
пасярэдніцтва: perado
пасярэднічаць: peri
   пасярэднічаць (у камэрцыі): makleri
патака: melaso
паталёгія: patologio
патанаць: droni
патанчэць: maldikiĝi
патапіць: subakvigi
патас: patoso
патлумачыць: klarigi, tialigi
паток: fluo
патомства: idaro, naskitaro
патоп: diluvo, superakvego
патрабавальны: postulema
патрабаваньне: postulo
патрабаваць: bezoni, necesigi, postuli
   патрабаваць (у якасьці перадумовы): premisi
патрон: kartoĉo, patrono, protektanto
патроху: iom post iom
патруль: patrolo
патруляваць: patroli
патрушчыць: frakasi
патрыёт: patrioto
Патрык: Patriko
патрыманая рэч: brokantaĵo
патрыманы: duamana
гандляваць патрыманымі рэчамі : brokanti
патрыцый: patricio
патрыярх: patriarko
патрыятызм: patriismo, patriotismo
патрыятычны: patriotisma
патрэба: bezono
патрэбнае: bezonaĵo
патрэбны: bezona, necesa
патрэскваць: kraketi
патрэсьці: skui
па-трэцяе: trie
Патсдам: Pocdamo
патухнуць: estingiĝi
патушыць: estingi
патыліца: nuko, okcipito, postkranio
патылічная костка: okcipitalo, okcipitosto
патэльня: fritilo, pato
патэнт: patento
патэнтаваць: patenti
патэнцыраваньне: potencigo
патэнцыял: potencialo
   скалярны патэнцыял: skalara potencialo
   вэктарны патэнцыял: vektora potencialo
патэнцыяльнае (поле): potencialhava
паў-: duon-
паўвостраў: duoninsulo
паўгалосны: kvazaŭvokalo
паўгода: jarduono
паўгодзьдзе: duonjaro, jarduono, semestro
паўгрупа: duongrupo
Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка: Sud-Afriko
паўднёвасуданскі: sud-sudana
Паўднёва-Ўсходняя Азія: Orienta Azio
Паўднёвая Азія: Suda Azio
Паўднёвая Амэрыка: Sudameriko
Паўднёвая Аўстралія: Suda Aŭstralio
Паўднёвая Караліна: Suda Karolino
паўднёвік: sudano
паўднёвы: suda
Паўднёвы Крыж: Suda Kruco
Паўднёвы Судан: Sud-Sudano
паўжартам: duonŝerce
паўз: preter
паўза: paŭzo
бяз паўзаў: senpaŭze
паўзу:
   зрабіць паўзу: paŭzi
   ставіць на паўзу: paŭzigi
паўзунчык: sito
паўзуны: rampuloj, reptilioj
паўзьці: rampi
паўкуля: duonglobo, duonsfero, hemisfero
паўлін: pavo
Паўлін: Pavo
Паўліна: Paŭlino
паўлінейны: konjuglineara
Паўль: Paŭlo
паўмаратон: duonmaratono
паўмера: paliativo
паўмесяц: duonluno, krescento, lunarko
паўмісак: manĝujo
паўналетні: plenaĝa
паўнамоцтва: prokuro
Паўночнае мора: Norda Maro
Паўночная Амэрыка: Nordameriko
Паўночная Караліна: Norda Karolino
Паўночная Македонія: Nord-Makedonio, Nordmakedonujo
Паўночны Ледавіты Акіян: Arkta Oceano
паўнюткі: plenplena
паўплоскасьць: duonebeno
паўплываць: sekvigi
паўпростая: duonrekto
паўпэрызм: paŭperismo
паўпэрыяд: alternanco
паўставаць: ekesti, emerĝi, estiĝi, ribeli, stariĝi
паўстанец: ribelulo
паўстаньне: popolleviĝo, ribelo
   народнае паўстаньне: popolribelo
паўстаць: releviĝi, ribeli, stariĝi
паўсфэра: duonsfero, hemisfero
паўсфэрычны: hemisfera
паўсьвятло: duonlumo
паўсюдна: ĉie
паўтараць: ripeti
паўтараць адно й тое ж: gurdi
паўтлусты: grasa
паўфінал: duonfinalo
паўцьвердакрылы: hemiptera
паўцьвердакрылыя (атрад): hemipteroj
паўшар'е: duonglobo, duonsfero, hemisfero
пах: aromo, odoro
   адчуваць пах: flari
пахаваньне: entombigo, sepulto
пахаваць: enterigi
пахваляць: kulti
пахвіна: ingveno
пахілы: malrekta
пахмел: postdrinka kapdoloro
пахмельле: postebrio
пахмурны: malserena, morna, nuba, nubmiena, sombra
пахмуры: sombra
пахнуць: bonodori, odori
пахнучы: odora
паход: ekspedicio
паходжаньне: origino
паходзіць: fonti, origini
паходня: torĉo
пахучасьць: aromo
пахучка: pipromento
пацалаваць: kisi
пацалунак: kiso
пацеркі: bidaro
пацерынка: bido
пацець: ŝviti
пацешлівы: amuza
паціна: patino
пацук: rato
пацурбалак: ŝtipo
пацыент: kuracato, paciento
пацыфізм: pacifismo, pacismo
пацыфіст: pacifisto, pacisto
пацьвердзіць: jesigi
пацьвярджаць: certigi, konfirmi
пацьвярджаючы: konfirme
у пацьвярджэньне: konfirme
пацяшаць: amuzi
пачак: staplo
па чарзе: laŭvice
пачастунак: regalaĵo
пачасьціцца: oftiĝi, plioftiĝi
пачасьціць: oftigi
пачатак: burĝono, elemento, komenciĝo, komenco, origino, principo
   мець пачатак: origini
   пачатак (суквецьце): spadiko
пачаткі: aboco, unuavenaĵo
пачатковец: komencanto, novico, novulo
   вечны пачатковец: eterna komencanto
пачатковы: rudimenta
на пачатку: komence de
пачаць разумець: malblindiĝi
пачашчацца: oftiĝi, plioftiĝi
пачашчаць: oftigi
пачвара: monstro
пачварны: hida, monstra
пачленаваць: dismembrigi
пачувацца: farti
пачулі: paĉulo
пачуцьцё: sentimento, sento, sentumo
пачуцьцёвы: senta
пачцівасьць: ĝentileco
пачцівы: ĝentila, respekta
пачынаньне: entrepreno, iniciato
пачынацца: datiĝi, eki, komenciĝi
пачынаць: ekigi, entrepreni, iniciati, komenci, pioniri
пачырванелы і апухлы: vultua
пачырванець: ruĝiĝi
паша: gregejo, gresejo, paŝtejo, somerpaŝtejo
   паша (турэцкі чыноўнік): paŝao
пашана: estimo, honoro, respekto
пашкадаваць: indulgi
пашкоджаньне: difekto, lezo
пашкодзіцца: difektiĝi
пашкодзіць: damaĝi, difekti, fuŝuzi, lezi
пашпарт: pasporto
паштальён: leteristo, leterportisto
паштамт: poŝtejo
паштар: leteristo, leterportisto
паштовая картка: poŝtkarto
паштовая скрынка: leterkesto, poŝtkesto
паштовы: poŝta
паштовы перавод: poŝtmandato
паштоўка: bildkarto, poŝtkarto
паштэт: pasteĉo
пашча: buŝego, buŝo, faŭko
пашырацца: dilatiĝi, plivastiĝi
пашыраць: dilati, disvastigi, larĝigi, plilarĝigi, vastigi
па шырыні: laŭlarĝe
пашырэньне: dilato
   пашырэньне (падполя): superkorpo
пашырэньне Галуа: galeza superkorpo
паэзія: poezio
паэлья: paeljo
паэма: poemo
зборнік паэмаў: poemaro
паэт: poeto
паэта: poeto
паэтыка: poetiko
паэтычнасьць: poezieco
паэтычны: poezia
паядаці: manĝi
паясьніца: lumbo
паяц: pajaco
певень: koko, virkoko
пекар: bakisto
пекла: geheno, infero
пена: ŝaŭmo
Пенза: Penzo
пеніцца: eferveski, ŝaŭmi
пеня: punpago
пераапранаць: alivesti
перабегчы (праз штосьці): transkuri
перабежчык: transfuĝinto
перабольшаньне: hiperbolo, troigo
перабольшваньне: troigo
перабольшваць: trograndigi
перабрэхваць: mokimiti
перабудоўваць: alikonstrui, trakonstrui
перавага: atuto, avantaĝo, pluso, preferindaĵo, prefero, prioritato
перавагу:
   аддаваць перавагу: pliami
   аддаваць перавагу: preferi
пераважаць: superregi
пераважна: ĉefe, plej multe, precipe, prefere
пераважны: avantaĝa, precipa
перавал: intermonto
перавесьці на альфабэт: alfabetigi
перавод: transpago
перавозіць: transigi, transporti
перавозьнік: transportisto
перавыдаваць: represi
перавязваць: bandaĝi, vindi
перавязь: skarpo
перавярнуцца: renversiĝi
перавярнуцца ў пустэльню: dezertiĝi
перавярнуць: renversi, transsorĉi
перагарадзіць плацінай: digi
перагароджваць: bari
перагародка: vando
(пункт) перагібу: infleksa
перагіну:
   (пункт) перагіну: transfleksiĝa
   пункт перагіну: transfleksiĝejo
перагляд: revizio
пераглядваць: respekti
перад: antaŭ, fronto
перадаваць: transigi, transmanigi, transmisii
перадавы: antaŭenema
перадазаваньне: trodozo
перадазіроўка: trodozo
перадаплату:
   рабіць перадаплату: antaŭpagi
   рабіць перадаплату: anticipi
перадапошні: antaŭlasta
перадаць (словы, выказваньне з кімсьці): dirigi
перадача: komunikado, rapidumo
перадгор’е: antaŭmonto
перадплечча: antaŭbrako
перадражніваць: mokimiti
перадрук: represo
перадрукоўваць: represi
перадужаць: superforti
перадузяты: partia, partieca
перадумова: kondiĉo, premiso
перад усім: antaŭ ĉio, ĉefe
пераехаць: transiĝi, transveturi
перажоўваць: remaĉi
перажываньне: emocio, sentimento, sento
перажываць: emociiĝi
перажыць: postvivi, travivi
перазімаваць: travintri
перайманьне: imito
пераймаць: imiti
перайначвацца: varii
перайсці: transiĝi
перайсьці: superpaŝi
перайсьці на бок: partianiĝi
пераказ: transpago
перакананасьць: konvinkiteco
перакананьне: konvinkiteco, konvinko
пераканацца: konvinkiĝi
пераканаць: konvinki, persvadi
пераклад: tradukado, tradukaĵo, traduko
   вусны пераклад: buŝtraduko
перакладаць: buŝtraduki, interpreti, traduki, translingvigi
перакладзіна: reko
перакладчык: interpretisto, tradukanto, tradukilo, tradukisto
пераключальнік: baskulo, ŝaltilo
пераконваньне: admono
пераконваць: aserti, certigi, kredigi, prilabori
перакрыўляць: mokimiti
перакрэсьліваць: trastreki
перакуліцца: renversiĝi
перакуліць: renversi
пераламленьне (прамянёў): refrakto
пераламленьне сьвятла: difrakto
пераламляць (прамяні): refrakti
пераламляць сьвятло: difrakti
пераліваць: superverŝi
пералівісты: ŝanĝkolora
пералік: etato, registro
пераліць: transboteligi
перамагаць: venki
перамагчы (у бойцы, змаганьні): venkobati
пераменлівы: ŝanĝiĝema
пераменная: variablo
пераменны: alterna, varia, varianta
пераменшваньне: maltroigo
пераменьвацца: varii
пераменьлівы: variema
перамешвацца: miksiĝi
перамешваць: miksi
перамога: venko
перамяняцца: ŝanĝiĝi
перамясьціцца: transiĝi
перамяшаны: miksa
перамяшчацца: translokiĝi
перамяшчаць: transloki
перанесьціся: transiĝi
пераносіць: porti, toleri, transigi, transporti
перапёлка: koturno
перапіс насельніцтва: popolnombrado
пераплесьці: interplekti, traplekti
пераплёт: bindaĵo
пераплятаць: interplekti, teksi, traplekti
   пераплятаць (кнігу): bindi
перапляценьне: plektaĵo, teksaĵo, teksaranĝo
перапонка: membrano
перапончатакрылыя: himenopteroj
перапрадаваць: revendi
перапрацоўка: kromlaboro
перапрашаць: pardonpeti
перапрашаю: pardonu
перапынак: paŭzo
перапыніцца: ĉesiĝi, paŭzi
перапыніць: ĉesigi
перапыняць: interrompi, rompi
перарвацца: ĉesiĝi
перарваць: ĉesigi, malkonekti
перарываць: interrompi, rompi
перасаджваць: transplanti
перасадзіць (ворган): grefti
перасіліць: superforti
пераскочыць: transsalti
перасоўвацца: translokiĝi
перасоўваць: transloki
перастаноўка: permuto
   цыклічная перастаноўка: cikla permuto
   перастаноўка (з n элемэнтаў): permutaĵo
перастаўляць: permuti
перастаць: ĉesi
перастаць працаваць: panei
пераступіць: superpaŝi
перасунуцца: transiĝi
перасылаць: plusendi, transigi
перасычанасьць: supersateco
перасьледаваць: ĉasi, persekuti
перасьпелы: tromatura
перасьцерагчыся: antaŭzorgi
перасяляцца: migri, transloĝiĝi
перасячыся: kruciĝi
ператварыць: konverti
ператраўленьне: digesto
ператраўляць: digesti
пераўпарадкаваць: reordigi
пераўтваральнік: konvertilo
пераўтварацца: aliformiĝi, konvertiĝi
пераўтвараць: aliformi , metamorfozi
пераўтварыцца ў рутыну: rutiniĝi
пераўтварэньне: metamorfozo, transformo
перахітрыць: superruzi
перахлябіна: kavo
пераходзіць уброд: vadi
пераходны: transitiva
перац: kapsiko, piprarbeto, pipro, piprujo
   чырвоны перац: papriko
   чырвоны перац: ruĝa pipro
перачніца: piprujo
перашкаджаць: digi, embarasi, ĝeni, malhelpi, perturbi
перашкода: baro, embaraso, ĝenaĵo, malhelpo, obstaklo
перашыек: istmo, terkolo
перм: permio
пермскі перыяд: permio
пернік: mielkuko
перчыць: pipri
першакветныя: primolacoj
першамова: pralingvo
першапачаткова: origine
першапачатковы: origina
першапраходзец: pioniro
першапраходніцкі: pionira
першапраходца: pioniro
быць першапраходцам: pioniri
першапрычына: principo
першасны: primara
першасьвятар: pontifiko
першасьць: unuaeco
першахрыбетнік: atlaso
першы: unua, unuaulo
першынстваваць: ĉefi
першынство: antaŭeco, unuaeco
першыня: antaŭeco
першы паверх: teretaĝo
пер’е: plumaro
песьня: kantado, kantaĵo, kanto
песьцік: pistilo
песьціцца: dorlotiĝi
песьціць: dorloti, kaĵoli, karesi
пета-: peta-
Пётр: Petro
пехацінец: infanteriano
Пецярбург: Peterburgo
печ: bakujo, forno, hejtilo, hejtoforno, stovo
печань: hepataĵo, hepato
печыва: kekso
пешка: peono
пешня: ĉizilo
піва: biero
півоневыя: peoniacoj
півоня: peonio
пігмэй: pigmeo
піджын: piĝino
піетызм: pietismo
піжама: piĵamo
пік: pinto
піка-: piko-
пікет: pikedo
пікіравацца (сварыцца): kunbekiĝi
пікіраваць: plonĝi
пікнік: pikniko
піктаграма: piktogramo
пікша: eglefino
піла: segilo
пілаваць: segi
пілавіньне: segaĵo
   пілавіньне (мэталічнае): fajlaĵo
пілатаваць: piloti
пілон: pilono
пілот: aviadisto, piloto, stiristo
пільнаваць: atenti, gardi
пільнасьць: atento, skrupulo
пільны: antaŭgarda, atenta, singarda, singardema
пілюля: pilolo
пілястра: murkolono, pilastro
пінакатэка: pinakoteko
пінакль: pinaklo
пінгвін: pingveno, pingvino
пінжак: jako
пінія: pinio
Пінокіё: Pinokjo
пінта: pindo
піпка: pipo
Пір: Pirro
пірава перамога: Pirra venko
піражок: benjeto, kuko
піраксілін: fulmkotono
піраміда: piramido
піраньі: piranjo
піранья: piranjo, serasalmo
Піраньяс: piranjo
пірат: kaperisto, korsaro, pirato
піратэхнік: fajraĵisto
піратэхніка: pirotekniko
пірацтваваць: pirati
пірог: kuko, pirogo
пірога: pirogo
піруэт: pirueto
   рабіць піруэт: pirueti
піры-піры: pilipilio
пірыт: pirito
пірыхій: piriko
пісаць: leteri, surpaperigi, tajpi, verki
піск: cinco
пісталет: pistolo
пісьменнасьць: legopovo
пісьменны: klera, legopova
пісьменьнік: beletristo, verkisto
пісьмо: skribmaniero
пітво: trinkaĵo
пітная вада: trinkakvo
пітны дом: trinkejo
Пітсбург: Picburgo
піўная: bierejo
піўнушка: bierejo
піўныя дрожджы: biergisto
піфагарэец: pitagorano
піфагарэйскі: pitagora
піфагарэйства: pitagorismo
Піфагор: Pitagoro
Піфагора: pitagora
піфагораў: pitagora
піфагораўскі: pitagora
піхаць: puŝi, tuŝegi
піца: pico
піць: drinki, trinki
піцэрыя: picejo
пішчаць: cinci
піяніна: piano
піянола: pianolo
піянэр: pioniro
быць піянэрам: pioniri
піянэрскі: pionira
піястар: piastro
плаваньне: navigacio, navigado
плаваць: naĝi, navigacii, navigi
плавіцца: fandiĝi
плавіць: fandi
пладавіты: fekunda, fruktodona, naskema
пладалісьцік: fruktofolio, karpelo
пладаносны: fruktodona
пладародны: fruktodona
даваць плады: frukti
плакаць: larmi, plori
плакаць наўзрыд: ĝemplori, plorĝemi, plorsingulti
пламбаваць: plombi
планка: lato, tabulo
пласт: tavolo
   шаравы пласт: sferdisko
пласьціна: lameno, plato
пласьцініставусыя (сям'я): skarabedoj
плата: pago, soldo
плаўна: senskue
плаўнік: naĝilo
плацежаздольны: solventa
плацёжны сродак у замежнай валюце: devizo
плаціна: digo
плаціць: pagi
   плаціць (загадзя, наперад): antaŭpagi
плаціць загадзя: anticipi
плаціць заробак: salajri
плаціць узнос: kotizi
плаціць унёсак: kotizi
плач: ploro
плашч: mantelo, pluvmantelo
плеаназм: pleonasmo
плебс: plebo
плед: plejdo
плейстацэн: plejstoceno
племя: gento, tribo
плён: frukto
   даваць плён: frukti
плёнка: filmo, membrano
плённы: fruktodona
з пахам плесені: mucida
плесьнець: ŝimi
плесьці: plekti, ŝpini, teksi
плётка: klaĉo
плеўка: membrano
плеўра: pleŭro
плеўрыт: pleŭrito
плечы: dorso
Плеяды: Plejadoj
Пліній: Plinio
Пліній Малодшы: Plinio la Juna
Пліній Старэйшы: Plinio la Maljuna
пліска: motacilo
пліскавыя (сям'я): motaciledoj
пліта: fornelo, plataĵo, plato
   газавая пліта: gasfornelo
   вугальная пліта: karbofornelo
   пліта (тонкая): lameno
пліяцэн: plioceno
плод: frukto
   плод (ва ўлоньні): feto
   плод (гародніны): legomo
пломба: plombo
плоскасьць: ebeno
   афінная плоскасьць: afina ebeno
   вэктарная плоскасьць: vektora ebeno
плоскасьць сымэтрыі: simetriebeno
плоскі: ebena
плот: baraĵo, barilo
плотка: leŭcisko, ploto
плоў: pilafo
плоць: karno
плошча: areo, etendaĵo, placo
плуг: plugilo
плыткі: malprofunda
плытна: senskue
плыць: naĝi
плюгкі: triviala, vulgara
плюмаж: plumaro
плюралізм: plureco
плюс: plus, pluso
плюсквампэрфэкт: pluskvamperfekto
плютакрат: plutokrato
плютакратыя: plutokratio
Плютон: Plutono
плютоній: plutonio
плюш: pluŝo
плюшавая жывёла: pluŝbesto
плюшч: hedero
пляваць: kraĉi
плявок: kraĉaĵo
пляга: plago
плягіят: plagiato
пляж: plaĝo, strando
пляжыць: haki
плязма: plasmo
плязматычная клетка: plasmoĉelo
плязмацыт: plasmoĉelo
плякат: afiŝo
пляма: makulo
пляменьнік: nevo
пляменьніца: nevino
плян: plano, skeleto
плянаваць: plani, projekti
плянімэтрыя: planimetrio
пляніроўшчык: planilo
плянісфэра: platglobo
плянктон: planktono
плян працы: laborplano
плянтацыя: plantaĵo, plantejo
пляншэт: platkomputilo, tabulkomputilo
плянэта: planedo
плянэтоляг: planedologo
пляскатая частка: plataĵo
пляскаты: ebena, plata, senreliefa
рабіць пляскатым: platigi
пляскаць у далоні: aplaŭdi
плястмаса: plasto
плястык: plasto
плястылін: modlopasto
плястыр: plastro
плятан: platano
плятанічны: platona
пляткарыць: klaĉi
плято: altebenaĵo, plataĵo
Плятон: Platono
Плятона: platona
плятонавы: platona
плятформа: kajo
   плятформа (вагона): platformo
плятына: plateno
пляц: placo, tereno, terpeco
пляцёнка: plektaĵo
пляцоўка: placeto
пляцэба: placebo
плячо: brako, ŝultro
пляшывасьць: alopecio
Пнампэнь: Pnompeno
пнэўманія: pneŭmonio
   нетыповая пнэўманія: netipa pneŭmonio
пнэўматыка: pneŭmatiko
пнэўматычны: pneŭmatika
побач: najbare de, proksime de
   знаходзіцца побач: apudi
побач з: apud
погляд: opinio, rigardo
подаць: tributo
подзьвіг: heroaĵo, prodaĵo
рабіць подласьці: kanajli
подласьць: kanajlaĵo
подлы: kanajla, kovarda, malnobla
подых: blovado, blovaĵo, spiro
подыюм: podio
поза: pozo
позірк: rigardo
позна: malfrue, malfrui
позьні: malfrua
быць позьнім: malfruiĝi
покаўка: burĝono
покліч: voko
покрыўка: kovrilo, kovrotuko
пол: sekso
Пол: Paŭlo
пола: poloo
полавая цяга: libido
полавец: kipĉako
поле: kampo, marĝeno, plantejo
   поле (дзейнасьці): sfero
поле бітвы: batalejo, batalkampo
поле Галуа: galeza korpo
поле дзейнасьці: tereno
поле інварыянтаў: invariantokorpo
поле раскладу (мнагасклада): radika korpo
поліс: civito, urboŝtato
   страхавы поліс: poliso
політэізм: politeismo
політэіст: politeisto
політэхнічны інстытут: politekniko
поліўка: supo
полк: regimento
полымя: flamo
польдэр: poldero
полька: polino, polko
польскі: pola
Польшча: Polio, Pollando, Polujo
   Вялікая Польшча: Grandpolujo
   Малая Польшча: Malgrandpolujo
Польшчы:
   грамадзянін Польшчы: pollandano
   грамадзянін Польшчы: polujano
полюс: poluso
помач: helpo
помнік: monumento
помніць: memori
помпа: aerpumpilo, pompo, pumpilo
помста: venĝo
помсьлівасьць: venĝemo
помсьціць: venĝi
поні: poneo
понча: ponĉo
пончык: benjeto
поп: popo
попел: cindro
попыт: postulo
пора: poro
порах: pulvo
порт: haveno
Порт-Віла: Portvilao
портлянд-цэмэнт: Portlanda cemento
портэр: portero
порцік (галерэя): portiko
порцыя: parto, porcio
поршань: piŝto
посны: magra
пост: fasto, posteno
   калядны пост: Advento
прыгожай постаці: belstatura
постаць: staturo
пост кіраваньня: stirejo
постфікс: postfikso
постындустрыяльны: postindustria
посьпех: prospero, sukceso
   мець посьпех: prosperi
   мець посьпех: sukcesi
посьпеху:
   ня мець посьпеху: malsukcesi
   дабіцца посьпеху ў …: prosperi al
   дасягаць посьпеху: sukcesi
посьцілка: kovrotuko
пот: ŝvito
поўдзень: sudo, tagmezo
   на поўдзень ад…: sude de
на поўдні ад…: sude de
жыхар поўдня: sudano
поўзаць: rampi
поўнасьць: tuteco
поўнасьцю: tute
поўнач: noktomezo, nordo
поўны: korpampleksa, korpulenta, plena, senmanka, totala
поўня: plenluno
поўсьніца: dipsako
поўсьць: lano
поўха: survango, vangobato, vangofrapo
похва: vagino
почапка: kroĉilo
почырк: skribmaniero
пошлы: vulgara
пошта: poŝtejo, poŝto
пошук: serĉo
пошукавік: serĉilo
пояс: zono
пра: pri
прабабка: praavino
прабаваць: provi
прабацька: prapatro
прабачаць: pardoni
прабачэньне: pardono
прасіць прабачэньня: pardonpeti
прабегчы (праз штосьці): trakuri
прабел: spaceto
   прабел (у чымсьці) : truo
прабіваць: trabati
прабірацца: vadi
прабірка: provtubo
прабіць: breĉi, trarompi
праблема: problemo
праблематычны: problema
прабоіна: breĉo, liko
прабуджэньне: veko
права: juro, justeco, rajto
   аўтарскае права: aŭtorrajto
   мець права: rajti
   даць права: rajtigi
прававерны: ortodoksa
прававы: jura
правадзейны: valida
быць правадзейным: validi
праваднік: ĉiĉerono
правадыр: ĉefo, ĉefulo
правайдар: peranto
правакаваньне: provoko
правакаваць: provoki
правакатар: provokisto
правакацыйны: provoka
правакацыя: provoko
правал: malbonŝanco
права на існаваньне: ekzistorajto
Праванс: Provenco
праванскі: provenca
правапарушальнік: deliktulo
правапарушэньне: delikto
правапарушэ ньне: krimeto
правапіс: ortografio
правапісны: ortografia
праваруч: dekstre, dekstre de
праваручны: dekstramana
праваслаўе: ortodoksismo
праваслаўнае хрысьціянства: ortodoksa kristanismo
праваслаўны: ortodoksa
правейваць: ventumi
праверка: ekzameno, elprovo, kontrolo, provado, provo
праветрываць: aerumi, ventoli, ventumi
правіла: regulo
правільны: justa, korekta, regula
правінцыйнік: provincano
правінцыйны: provinca
правінцыя: provinco
правінцыял: provincano
правіць: akrigi, editori
правіянт: provianto
праводзіць: akompani, konduki
праводзячы: konduka
праводнасьць: konduktanco, konduktivo
   поўная праводнасьць: admitanco
праводнасьць адносная: konduktivo
праводнасьць спэцыфічная: konduktivo
праводны: konduka, konduktiva
правы: dekstra
   правы (палітык): dekstrulo
правяраць: ekzameni, kontroli, revizii
прага: soifo, volo
Прага: Prago
прага вандровак: migremo
прагавіты: kaptema
прагісторыя: prahistorio
праглынуць: forgluti, gluti
прагматызм: pragmatismo
прагматыка: pragmatiko
прагназаваць: prognozi
прагнаць: forpeli
прагноз: prognozo
прагноз надвор'я: veterprognozo
прагнуць: avari, avidi, deziri, soifi, voli
прагны: avara, avida, kaptema, soifa
прагны да славы: famemulo
прагорклы: ranca
праграма: programo
   паштовая праграма: poŝtilo
праграма абмену імгненнымі паведамленьнямі: tujmesaĝilo
праграмаваньне: programado
праграмаваць: programi
праграма праверкі правапісу: literumilo
праграміст: komputisto, programisto
праграмнае забесьпячэньне: programaro
прагрэс: progreso
прагрэсаваць: progresi
прагрэсіўны: progresema
прагрэсія: progresio
   арытмэтычная прагрэсія: aritmetika progresio
   геамэтрычная прагрэсія: geometria progresio
   гарманічная прагрэсія: harmona progresio
які супрацьстаіць прагрэсу: regresema
прагулка: promeno
прагульвацца: promeni
прадаваць: forkomerci, forvendi, vendi
прадаваць у раздроб: detali
прадавец: vendisto
прадаўгаватасьць: longeco
прадаўгаваты: longoforma
прадбачлівасьць: prudento
прадбачлівы: prudenta
прадбачыць: antaŭvidi
прадвесьце: antaŭsigno, aŭguro, aŭspicio, omeno
прадзед: praavo
прадказальнік: antaŭdiristo, aŭguristo, divenisto
прадказальніца: antaŭdiristino
прадказаньне: aŭguro, orakolo
прадказваць: antaŭdiri, aŭguri, orakoli
прадмесьце: antaŭurbo
прадмет: estaĵo, objekto
прадмет першай неабходнасьці: vivbezonaĵo
прадмова: antaŭparolo, prefaco
прадоўжаны: longoforma
прадпісваць: preskribi
прадпрыемства: entrepreno, firmo
   малое прадпрыемства: firmeto
прадпрымальнік: entreprenisto
прадпрыманьне: entrepreno
прадпрымаць: entrepreni
прадставіць: submeti
прадстаўленьне: spektaĵo, spektaklo
прадстаўляць: antaŭmeti, antaŭteni, eksponi, figuri, reprezenti
   даручыць прадстаўляць: reprezentigi
прадстаўляць у падрабязнасьцях: detali, detaligi
прадстаўнік: agento
прадстаўнік нацыі: naciano
прадстаўнік улады: aŭtoritatulo
дыпляматычнае прадстаўніцтва: legacio
прадукаваньне: farado, produktado
прадукаваць: fabriki, produkti
прадукт: faraĵo, laboraĵo, produktaĵo, produkto
прадукты: porvivaĵo
прадуктыўны: produktema, produktiva
прадукцыйнасьць: rendimento
прадукцыйны: produktema, produktiva
прадухіліць: antaŭhaltigi
прадухіляць: preventi
прадчуваць: antaŭsenti, antaŭvidi
праект: projekto
праектаваць: dizajni, projekti
праекцыя: projekcio
праём: embrazuro
праехаць: traveturi
пражылак: fibro, vejno
пражыць: rosti, travivi
пражэрлівы: glutema
праз: laŭlarĝe, per, pro, tra, tra inter
празаік: prozisto
празаічны: proza
празорлівы: sagaca
празрысты: diafana, travidebla
празьмерна: enorme, troe
празьмернасьць: eksceso
празьмерны: ekscesa, enorma, senmezura , superflua, troa
празэадым: prazeodimo
празэліт: prozelito
празэлітызм: prozelitismo
прайгнавальнік: gramofono
прайграваць: legi, malgajni, malvenki
праймаць: traigi, tredi
прайс-ліст: prezaro
праказа: lepro
пракантынэнт: prakontinento
пракарыёт: prokarioto
пракаўтнуць: gluti
праклён: damno
праклінаць: anatemi, damni, malbeni
праклямаваць: proklami
праклямацыя: proklamo
праклясьці: malbeni
пракляць: damni
пракляцьце: anatemo, damno
пракопваць: trafosi
пракрыт: prakrito
праксэалёгія: prakseologio
практыка: lernoservo, praktiko
практыкаваньне: ekzercado, ekzerco
зборнік практыкаваньняў: ekzercaro
практыкавацца: ekzerciĝi, sin ekzerci
практыкаваць: ekzerci, praktiki
практычны: praktika, praktikema
пракурор: prokuroro
праламаць: breĉi, trarompi
пралёг: prologo
пралеска: hepatiko
пралетар: proleto
пралетарыят: proletaro
праліў: markolo
праліўны дождж: pluvego, pluvoverŝo
пралічыць: prikalkuli
пралом: breĉo
пральная машына: lavmaŝino
пральны парашок: lavpulvoro
пральня: lavejo
пралятаць: traflugi
прамавугольнік: ortangulo, rektangulo
прамавугольны: orta, ortangula
прамакальная папера: sorbopapero
прамакрылыя (атрад): ortopteroj
прамаўляць: vorti
прамаўляць у абарону (у судзе): pledi
прамаці: prapatrino
прамашка: fuŝo
прамая: rekto
прамежак: interspaco
прамежжа: perineo
прамежжавы: perinea
прамежнасны: perinea
прамежнасьць: perineo
прамень: radio
прамінуць: mankigi
прамова: oratoraĵo, parolado, pralingvo
прамокнуць: tramalsekiĝi
прамоўца: oratoro
прамы: rekta
прамываньне мазгоў: cerbolavo
прамываць: lavi
харчовая прамысловасць: nutraĵindustrio
прамысловасьць: industrio
прамысловец: industriisto
прамысловы: industria
прамыслоўца: industriisto
прамэнад: promenejo, promeno
прамэтый: prometio
прамянёвая костка: radiuso
прамянець: radii
прамяніцца: radii
пранізьлівы: orelŝira
пранік: lavbatilo
пранікальны: penetra
пранікаць: enpenetri, penetri, trapenetri
праніклівы: penetra, sagaca
пранікнуць: enpenetri, penetri, trapenetri
пранцы: sifiliso
прапаведаваць: apostoli
прапаведваць: prediki
прапаганда: propagando
прапагандаваць: propagandi
прапагандыст: propagandisto
прапагандысцкі дакумэнт: propagandilo
прапагандысцкі матэрыял: propagandilo
прапальваць: kalcini
прапанаваць: proponi
прапанова: propono
прапаноўваць: antaŭteni, oferti
прапарцыйны: proporcia
прапаршчык: suboficiro
прапісваць: preskribi
прапіць: fordrinki
прапойца: drinkemulo, ebriulo
прапорцыя: proporcio
прапускаць: apostrofi, preterlasi
   прапускаць (праз штосьці): tralasi
прапусьціць: mankigi, preteratenti
прапхнуць: trapuŝi
прапэлер: helico
прараб: laborestro
прарастаць: ĝermi
прарок: profeto
прароцтва: profetaĵo
прарочыць: profeti
прарэх: pantalonfendo
прас: gladilo
прасавальшчык: gladisto
прасавальшчыца: gladistino
прасаваць: gladi
прасіць: alvoki, peti, propeti
прасіць міласьціну: almozi
прасіць рукі: peti ies manon
Праская вясна: Praga Printempo
праслаўляцца: disfamiĝi
праслаўляць: disfamigi, famigi, glori, glorigi
праснак: flano, maco
прасодыя: prozodio
прасоўваць: antaŭenigi
праспаць: fordormi, tradormi
праспэкт: avenuo, prospekto
прастакутны: orta
прасталытка: amovendistino, prostituitino
прастата: prostato
прастаць: rektigi
прастол: altaro
прастора: areo, etendaĵo, spaco
   аддзяляльная прастора: apartiga
прастора афінная: afina spaco
прастора банахава: banaĥa spaco
прастора вэктарная: vektora spaco
прастора гільбэртава: hilberta spaco
прастора імавернасная: probablospaco
прастора мэтрычная: metrika spaco
прастора тапалягічная: topologia spaco
прастора ўнармаваная: normohava spaco
прастора эрмітава: hermita spaco
прастора эўклідава: eŭklida spaco
прасторны: vasta
прастудзіцца: malvarmumi
прастытутка: amovendistino, prostituitino, publikulino, stratulino
прастытуцыя: prostituado
займацца прастытуцыяй: prostitui
прастытуяваць: prostitui
прасунуцца: traŝoviĝi
прасьвятляцца: heliĝi
прасьвятляць: heligi, lumigi
прасьлізнуць: engliti
прасьці: fadenigi, ŝpini
прасьціна: littuko
прасявацца: kribriĝi
прасяваць: kribri
прасянка: emberizo
пратабэстыя: protokanajlo
пратаганіст: protagonisto
пратакаляваць: protokoli
пратакол: protokolo
пратактыній: protaktinio
пратаплязма: protoplasmo
прататып: prototipo
пратока: markolo
пратон: protono
пратэз: protezo
пратэзаваць: protezi
пратэзыст: protezisto
пратэін: proteino
пратэктарат: protektorato
пратэкцыя: protektado
пратэкцыянізм: protektismo
пратэразой: proterozoiko
пратэразойская эра: proterozoiko
пратэст: protesto
   масавы пратэст: amasprotesto
пратэставаць: protesti
пратэстант: protestanto
пратэстанцкі: protestanta
пратэстанцтва: protestantismo
праўдалюбны: verfidela
праўдзівы: verfidela
праўнук: pranepo
праўша: dekstrulo
праўшун: dekstrulo
прафан: malklerulo, profano, profanulo, senklerulo
прафанаваньне: profanado, profano
прафанаваць: profani
прафанацыя: profanado, profano
прафанны: profana
прафіляктыка: profilaktiko
прафіляктычны: profilaktika
прафсаюз: sindikato
прафэсар: profesoro
прафэсійны: profesia
прафэсія: profesio
прафэсіянал: profesiisto
прах: cindro
праца: faraĵo, laboraĵo, laboro
   ручная праца: manlaboro
   цяжкая праца: peza laboro
   дадатковая праца: pluslaboro
   пабочная праца: pluslaboro
   праца (прадмет у школе): slojdo
   прымусовая праца: trudlaboro
працаваць: funkcii, labori
працаваць дыстанцыйна: retlabori
працаваць праз Інтэрнэт: retlabori
працавіты: laborema
працадаўца: dunganto, labordonanto
працаздольны: laborkapabla
не заняты працай: senlabora
працаўнік: laboranto, laboristo
працаўнік лясной гаспадаркі: lignolaboristo
працівіцца: opozicii
праціраць: viŝi
праціўнік: malamiko
працоўнае адзеньне: laborvesto
працоўнае месца: laborloko
працоўная вопратка: laborvesto
працоўны: laboranto, laboristo
працоўны стол: laborspaco, labortablo
працы:
   Міжнародная арганізацыя працы: Internacia Labor-Organizaĵo
   вынік працы: laboraĵo
   выканаўца працы: laboranto
   выканаўца ручной працы: manlaboristo
праць: lavi
працьвітаньне: prospero
   забясьпечваць працьвітаньне: prosperigi
працьвітаць: burĝoni, prosperi
працэдура: procedo, proceduro
працэнт: elcento, interezo, procento
працэс: procedo, proceso, procezo
   легкавагавы працэс: fadeno
працэсар: procesoro
   цэнтральны працэсар: ĉefprocesoro
працэсія: procesio
працяг: daŭrigo
працягвацца: daŭri, persisti, pludaŭri, plui
працягваць: daŭrigi, etendi, pluigi, tiri, traigi, tredi
працягла: daŭre, daŭrige
працягласьць: daŭreco, daŭro, etendaĵo
працягласьць жыцьця: vivdaŭro
працяглы: daŭra, longa, longdaŭra, senintermanka, senrompa
працяжнік: haltostreko
працякаць (праз штосьці) : traflueti
працякаць кроплямі: traguti
прачалавек: prahomo
прачасаць: traserĉi
прачка: lavistino
прачнуцца: vekiĝi
прачытаць: tralegi, tutlegi
прашнураваць: ŝnuri
праява: manifestado, manifestaĵo
праясьняцца: elkrepuskiĝi, heliĝi
праясьняць: heligi
праяўляцца: sin manifesti
праяўляць: manifesti, riveli
проба: provaĵo
пробаўка: provtubo
пробашч: paroĥestro, preposto
пробнік: provilo
пробніца: provtubo
пробны: prova
продаж: vendo
продаж у раздроб: detalado
продак: antaŭulo
проза: prozo
прозьвішча: familinomo
пройгрыш: malvenko
промах: fuŝo
пропаведзь: prediko
прорва: abismo, breĉo, faŭko, glutejo, profundegaĵo, profundego
проса: milio
проскомидия: preparado
проста: elemente
проставес: vertikalilo
простая: rekto
   афінная простая: afina rekto
   эўлерава простая: eŭlera rekto
   вэктарная простая: vektora rekto
простая кішка: rekta intesto, rektumo
просты: nura, orta, rekta, senartifika, senluksa, simpla
просты вугал: orto
просты кут: orto
просьба: peto, petskribo
профіль: profilo
проці-: anti-
ісьці проці: spiti
процізаконны: kontraŭleĝa
процілегласьць: malo
процілеглы: antipoda, mala
проціпастаўленьне: kontraŭpozicio
процістаяць: alfronti, fronti, kontraŭstari
проціядзьдзе: antidoto, kontraŭveneno
прошлы незакончаны час: imperfekto
прошлы час: preterito
прошлы час незакончанага трываньня: imperfekto
пругкі: elasta
прус: blato, pruso
прусак: blato, Prusiano, prusujano
Прусія: Prusio, Prusujo
пруская мова: prusa lingvo
прускі: prusa
прут: stangeto
пруткі: elasta
пруток: bastoneto
   пруток (для вязаньня): trikilo
прыбліжацца: proksimiĝi
прыбліжаць: aproksimi, proksimigi
прыблізна: ĉirkaŭ, ĉirkaŭe, proksimume
прыблізны: proksimuma
прыбраць: formeti
прыбудаваць: alkonstrui
прыбудова: antaŭkonstruaĵo
прыбытковасьць: rendimento
прыбытковы: profita
прыбытку:
   норма прыбытку: kvoto de interezoj
   доля прыбытку: profitkvoto
прывабіць: ĉarmi
прывабліваць: altiri, fascini, logi, tenti, varbi
прывабнасьць: ĉarmo
прывабны: ĉarma, plaĉa, tenta
прывал: bivako
   рабіць прывал: bivaki
прыватнасьць: privateco
прыватная рэч: privataĵo
прыватная справа: privataĵo
прыватны: civila, malpublika, privata
прыватызаваць: privatigi
прыватызацыя: deŝtatigo, privatigo
прывід: fantomo, vizio
прывілей: privilegio
   даць прывілей: privilegii
прывілея: avantaĝo
прывілеяваны: privilegia
прывітаць: saluti
прыводны: reduktebla
прывучаны да парадку: puruma
прывучыцца: kutimiĝi
прывучыць: kutimigi
прывязваць: alligi, ligi
прыгаварыць: verdikti
прыгавор: verdikto
прыгадваць: mencii, rememori
прыгажосьць: belaĵo, beleco
прыгажун: belulo
прыгарад: antaŭurbo
прыгарэць: albruli
прыгатаваць: pretigi
прыглушаць: dampi
прыгнёт: jugo
прыгнечанасьць: premateco
прыгнятаць: jugi, molesti, subjugigi
прыгода: aventuro
прыгодна: dece
прыгодны: deca, taŭga
быць прыгодным: taŭgi
прыгожанькі: beleta
прыгожы: bela
прыгон: servuto
прыгонны: servutulo
прыгоньніцтва: servuto
прыгор’е: antaŭmonto
пры дапамозе: per
прыдатак (лінгв.): apozicio
прыдатна: dece, taŭge
прыдатнасьць: utileco
прыдатны: deca, konvena, oportuna, taŭga
быць прыдатным: taŭgi
прыдворны: kortegano
прыдзел: kromaltarejo
прыдзірацца: ĉikani
прыдзірлівы: ĉikanema
прыдумваць: inventi
прыдыханьне: alspiro
прыём: aŭdienco
прыемны: agrabla, bonetosa, plaĉa, plezura
прыёмны пакой: antaŭĉambro
прыёр: prioro
прызваньне: alvokiĝo
прызвычаіцца: kutimiĝi
прызвычаіць: kutimigi
прызма: prismo
прызнавацца: konfesi, sin konfidi
прызнаваць: agnoski, konfesi
   не прызнаваць: malagnoski
прызнаньне: agnosko
варты прызнаньня: agnoskinda
прызнаць: rekoni, rezolucii
прызнаць невінаватым: absolvi
прызначаць: destini
прызначыць: destini, nomumi
прызначэньне: alvokiĝo, destino
прызыўнік: rekruto
прызямліцца: alteriĝi
прыйсьці да ўзаемаразуменьня: interkompreniĝi
прыкаваць: alforĝi
прыказка: popoldiro, proverbo
прыкветак: brakteo
прыкідвацца: afekti
прыклад: ekzemplo, pafilkapo
   прыклад (стрэльбы): kolbo
прыкладаць: almeti, apliki
прыкладаць высілкі: peni
прыкладна: ĉirkaŭe
прыкладная праграма: aplikaĵo
прыклеіцца: algluiĝi
прыклеіць: alglui
прыклейвацца: gluiĝi
прыклейваць: aglutini
прыкмета: antaŭsigno, aŭguro
прыкмета Абэля: abela kriterio
прыкмячаць: rimarki
прыкоўваць: alkateni
прыкранацца: tuŝi
прыкрасьць: ĉagreniĝo, ĉagreno, malplezuro
прыкры: ĉagrena
прылада: aranĝaĵo, disponaĵo, ilo, instrumento, uzaĵo
прылада для капаньня: fosilo
прылада для кіраваньня: stirilo
прыладжваць: akomodi
прыладзіць: adapti, alfari
прылбіца: viziero
прылеглы: najbara
   прылеглы (вугал): apuda
   прылеглы (вугал): samlatera
прыліваць: alflui
   прыліваць (пра мора): flusi
прыліў: alfluo, fluso
прыліў і адліў: tajdo
прылічыць: alkalkuli
прылучыцца: aliĝi
прылучыць: aligi
шчыльна прылягаючы: strikta
прымайстраваць: alfari
прымальны: konsentebla
прымат: primato
прымаўка: popoldiro
прымацоўваць: alfortikigi
прымаць: adopti, akcepti
прымаць гасьцей: gastigi
прымаць роды: akuŝigi
прымерыць: surprovi
прыметнік: adjektivo, a-vorto
прымірыць: pacigi
прымітыўна-рэкурсіўная функцыя: primitive rekursia funkcio
прымітыўны: primitiva
прымітыўны чалавек: naturhomo
прымус: devigo, primuso
прымусіць: mutigi
   прымусіць (штосьці зрабіць): igi
прымусіць маўчаць: silentigi
прымусовы: deviga, kontraŭvola
прымусовыя работы: punlaboro
прымушаць: devigi, premdevigi , stimuli, truddevigi
прымхі: antaŭjuĝo
прымяненьне: apliko
прымяншаць: malpligravigi, redukti
прымяняцца: aplikiĝi
прымяняць: apliki
прымяраць: surprovi
прынада: logo
прынадны: plaĉa
прыназоўнік: prepozicio
прыналежаць: dependi
прыналежны займеньнік: posesivo
прынамсі: almenaŭ
прынесьці: alporti
прынесьці назад: reporti
прыніжаць: redukti
прыніжаць вартасьць: bagateligi
прынізіцца: humiliĝi
прынізіць: humiligi
прыносіць: alporti
прынтар: printilo
прынц: princo, reĝido
прынцып: principo
прынцыпова: principe
прынцэса: princino, reĝidino
прынясеньне дароў: ofertorio
прыняцьце: malprotesto
прыпадабненьне: asimilo, similiĝo
прыпадак: paroksismo
прыпамінаць: memori
прыпарка: kataplasmo
прыпеў: rekantaĵo
прыпісваць: atribui
прыправа: kondimento, spicaĵo, spico
прыпраўляць: kondimenti, spici
прыпушчэньне: supozo
прыпынак: aŭtobushaltejo, bushaltejo, haltejo, stacio
прыпыняць: paŭzigi
прыпячатваць: sigeli
прырахаваць: alkalkuli
прырода: naturo
прыроджаны: denaska
прыродны: natura
прыродны газ: tergaso
прыручаны: malsovaĝa
прыручаць: eduki
прысак: cindro
прысвоіць: proprigi
   прысвоіць (праз махлярства): defraŭdi
прысвойваць: proprigi
прыскорваць: hastigi
прыслоўе: adverbo, e-vorto
прыстанак: azilo
прыстанішча: azilo
прыстань: albordiĝejo, elŝipejo, kajo, stacio, varfo
прыстасаваньне: akomodo, instrumento
прыстасаваць: adapti, alfari
прыстасоўвацца: adaptiĝi, akomodiĝi
прыстасоўваць: akomodi
прыстаўка: antaŭafikso, prefikso
прыстаўляць: almeti
прыстаць (да берага): albordiĝi
прыстойна: dece
прыстойнасьць: konveneco
прыстойны: deca
прыстрэліць: mortpafi
прыступ: atako, paroksismo
прыступка: ŝtupo
прысуд: verdikto
   вынесьці прысуд: verdikti
прысуджать: aljuĝi
прысуджваць: atribui, kondamni
прысутнасьць: ĉeesto
прысутнічаць: ĉeesti
прысьвячаць: dediĉi
прысьвячэньне: dediĉo
прысьпешваць: akceli, hastigi, urĝi, urĝigi
прысяга: ĵuro
прысягаць: ĵuri
прыводзіць да прысягі: ĵurigi
прысяжны: ĵuriano
прысяжныя: ĵurio
прытварацца: afekti
прытомнасьць: konscio
   страціць прытомнасьць: sveni
прытомны: konscia
прытрымвацца: alteniĝi
прытрымліваньне: observado
прытрымлівацца: alteniĝi, observi, sekvi
прытулак: almozulejo, azilo
прытча: apologo
пры ўмове, што: kondiĉe ke
прыхільнасьць: favorkoreco, favoro
прыхільнасьцю:
   ставіцца з прыхільнасьцю: bonvoli
   ставіцца з прыхільнасьцю: favori
   ставіцца з прыхільнасьцю: favorkori
прыхільнік: adepto, ĉampiono, fidelulo, porbatalanto, probatalanto, subtenanto
прыхільны: favora
прыход: paroĥo
прыцемак: krepusko
прыцемны: krepuska
прыціскацца: alpremiĝi
прыціскаць: alpremi
прыціскач: paperpremilo
прыцьвікаваць: alnajli, najli
прыцэл: celilo
прыцягвацца: graviti
прыцягваць: altiri, tiri, varbi
прыцягненьне: gravito
прыцякаць: alflui
прычал: albordiĝejo, elŝipejo, kajo, varfo
прычаліць: albordiĝi
прычапіцца: alkroĉiĝi
прычапіць: alkroĉi
прычараваць: sorĉi
прычасаць: kombi
прычына: kaŭzo, kialo, tialo
па ўсялякай прычыне: ĉial
прычыннасьць: kaŭzeco
прычыняць боль: dolorigi
прычэплівацца: ĉikani
прычэплівы: ĉikanema
прычэпны: trudema, trudiĝema
прышпорыць: sproni
прышчапіць (расьліну): grefti
прышчапляць: inokuli, vakcini
прышчэпак: greftaĵo
прышчэпка: tukpinĉilo, vakcino
рабіць прышчэпку: vakcini
прышыб: kontuzo
прышыбіць: kontuzi
прышываць: flikkudri
прыязнасьць: plaĉo
прыязны: afabla, amikema
прыярытэт: prioritato
   мець прыярытэт: prioritati
   аддаваць прыярытэт: prioritatigi
прыярытэтна: prioritate
прыярытэтны: prioritata
прыяцелі: geamikoj
прыяцель: amiko
прыяцелька: amikino
прэамбула: preamblo
прэбэнда: prebendo
прэдыкат: predikato
прэдыкатыў: predikativo
прэзідэнт: prezidanto
прэзыдэнт: prezidento
прэзэнтаваць: eksponi, figuri
прэзэрватыў: kondomo
прэйскурант: prezaro
прэлат: prelato
прэлюдыя: preludo
прэм'ер-міністар: ĉefministro
прэм'ер-міністр: ĉefministro
прэмія: bonuso, gratifiko, kromsalajro, premio
прэміяваць: gratifiki, premii
прэм’ера: premiero
прэрагатыва: prerogativo
прэс: premmaŝino
прэса: gazetaro, gazetistaro
прэс-канфэрэнцыя: gazetara konferenco
прэсны: nesala
прэс-пап’е: paperpremilo
прэс-рэліз: gazetara komuniko
прэстыдыжытатар: prestidigitatoro
прэстыж: prestiĝo
прэстыжны: prestiĝa
прэсьвітэрыянін: presbiteriano
прэсьвітэрыянства: presbiterianismo
Прэторыя: Pretorio
прэтэндаваць: pretendi
   прэтэндаваць (на пасаду): kandidati
прэтэнзія: pretendo
адмовіцца ад прэтэнзіяў: malpretendi
прэтэнцыёзны: pretendema
прэфікс: antaŭafikso, prefikso
прэфэкт: prefekto
прэфэктура: prefektejo, prefektujo
прэфэранс: preferanco
прэфэрансіст: preferancisto
прэцэдэнт: precedenco
прэцэсія: precesio
псавацца: aĉiĝi, malboniĝi
псаваць: damaĝi, fuŝi, malbonigi
псалом: psalmo
псальма: psalmo
сьпяваць псальмы: psalmi
псіхааналіз: psikanalizo
псіхалёгія: psikologio
псіхалягічны: psikologia
псіхіка: psiko
псіхіятр: psikiatro
псіхіятрыя: psikiatrio
псіхоз: psikozo
псіхоляг: psikologiisto, psikologo
псыхапат: psikopato
псыхарня: frenezulejo
псыхасаматычны: psikosomata
псыхічнае разладзьдзе: mensmalsano
псыхічная хвароба: mensmalsano
псыхічны хворы: mensmalsanulo
псыхіятрычны шпіталь: frenezulejo
псэўда-: pseŭdo-
псэўданавука: pseŭdoscienco
псэўданавуковы: pseŭdoscienca
псэўданім: kaŝnomo, plumnomo, pseŭdonimo, pseŭdonomo
псэўдапатрыятызм: pseŭdopatriotismo
птушка: birdo
   свойская птушка: kortobirdo
птушкі: birdoj
птушыны двор: birdokorto
Птушыны Шлях: Lakta Vojo
пуансон: stampilo
публіка: publiko, spektantaro
публікаваць: publici, publikigi
публікацыя: publikaĵo
публіцыст: publicisto
займацца публіцыстыкай: publici
публічны: publika
пуга: vipo
пугач: gufo
пуд: pudo
пудзель: pudelo
пудзіла: ĉifonfiguro
пудра: pudro
пудрыць: pudri
пудынг: pudingo
пузыр: veziko
пук: fasko
пукатасьць: ĝibaĵo
пукаты: konveksa
пульвэрызатар: ŝprucigilo
пульманалёгія: pneŭmonologio
пульманоляг: pneŭmonologo
пульпа: pulpo
пульс: pulso
пульсаваць: pulsi
пульсар: pulsostelo
пульт дыстанцы йнага кіраваньня: teleregilo
пульт кіраваньня: konzolo, regpanelo, stirilo
пульхны: pufa
пульчынэла: pulĉinelo
Пуна: Puneo
пункт: punkto
   галоўны пункт: ĉefpunkto
   кардынальны пункт: ĉefpunkto
   нерухомы пункт: fiksa punkto
   зыходны пункт: origino
   зыходны пункт: origino
   паваротны пункт: turnopunkto
пункт погляду: vidpunkto
пунктуальны: akurate
пунктуацыя: interpunkcio
пункт экстрэмуму: ekstremumejo, ekstremumiganto
пунсовы: punca, skarlata
пунсовы колер: skarlato
пунш: punĉo
пуня: ŝedo, stalo
пупавіна: funiklo, umbilika ŝnuro
пупок: umbiliko
пупышка: burĝono
выпускаць пупышкі: burĝoni
пурпур: purpuro
пурызм: purismo
Пурым: Purimo
пурыст: puristo
пурытанізм: puritanismo
пурытанін: puritano
пурытанства: puritanismo
пускаць: lasi
пускаць парасткі: ĝermi
пустазельле: herbaĉo , sarkindaĵo
пустарогія (сям'я): bovedoj
пустата: vakuo
пустка: placo
пусты: libera, malplena, vaka, vanta
пустэльнік: anaĥoreto, dezertulo, ermito
пустэльны: dezerta
пустэльня: dezerto
пустэча: placo
пусьцяковіна: bagatelo, detalo, malgravaĵo
путч: ŝtatrenverso
пуф: pufo
пуфік: pufo
пух: lanugo
пухліна: ŝvelaĵo, tumoro
пухнуць: pufiĝi, ŝveli
пучок: fasko
Пушкін: Puŝkino
пушок: lanugo
   пушок (на падбародзьдзі): barblano
пфэніг: pfenigo
пхаць: puŝi, ŝovi
Пхеньян: Pjonjango
пчала: abelino, abelo
   працоўная пчала: laborabelo
пчаламатка: abelreĝino
пчаліныя (сям'я): abeledoj
пчальнік: abelejo, abelŝedo
пчаляр: abelisto
пшаніца: tritiko
пылавік: mantelo
пыласос: polvosuĉilo
пылок: poleno
пыльнік: antero
пырнік: agropiro, hundherbo
пырскаць: ŝpruci
пырхаць: flirti
пыса: muzelo
пытальнік: demandosigno
пытальны: demanda
пытальны займеньнік: demandilo
пытаньне: demando
пытацца: demandi
пытаць: demandi
пыха: orgojlo
пыхлівы: fiera, orgojla
быць пыхлівым: orgojli
пышнасьць: lukso, pompo
пышны: belega, luksa, pompa
пэан: peano
пэгас: Pegazo
Пэгас: Pegazo
пэдагагічны: pedagoga
пэдагог: pedagogiisto, pedagogo
пэдагогіка: pedagogio
пэдагогія: pedagogio
пэдалёгія: pedologio
пэдаль: pedalo
   ціснуць на пэдаль: pedali
пэдаляваць: pedali
пэдант: pedantulo
пэдантычнасьць: pedanteco
пэдантычны: pedanta
пэдафіл: pedofiliulo
пэдафілія: pedofilio
пэдыкюр: pedikuro
   рабіць пэдыкюр: pedikuri
майстар пэдыкюру: pedikuristo
пэдыятар: infankuracisto
пэдэрастыя: pederastio
пэйзаж: pejzaĝo
пэйзажыст: pejzaĝisto
Пэкін: Pekino
пэлікан: pelikano
пэліканы (сям'я): pelikanedoj
пэнал: plumujo
Пэнджаб: Panĝabo
пэндзаль: peniko
пэні: penco
пэнільны: penisa
пэніс: peniso
пэнс: penco
пэнсію:
   выйсьці на пэнсію: emeritiĝi
   плаціць пэнсію: pensii
   атрымліваць пэнсію: pensiiĝi
   выйсьці на пэнсію: pensiiĝi
   выйсьці на пэнсію: pensiuliĝi
пэнсія: emerituro, pensio
пэнсіянэр: emerito, pensiulo
пэнснэ: nazpinĉilo, nazumo
пэнтамэтр: pentametro
пэнтаэдр: kvinedro
пэпсін: pepsino
пэптыд: peptido
пэргамэнт: pergameno
пэрлямутр: perlamoto
пэрон: kajo, perono, trotuaro
пэрпэндыкуляр: ortanto, perpendiklo, perpendikularo
пэрпэндыкулярны: orta, perpendikulara
пэрс: perso
пэрсанаж: rolulo
пэрсанал: dungitaro, etato, laborantaro
пэрсанальна: persone
пэрсанальны: individua, persona
пэрсік: persiko
пэрсікавае дрэва: persikujo
пэрсона: persono
пэрспэктыва: perspektivo
пэрсыдзкі: persa
Пэрсыдзкі заліў: Persa Golfo
Пэрсыя: Persio, Persujo
Пэрсэй: Perseo
Пэрт: Perto
Пэру: Peruo
пэруанец: peruano
пэруанка: peruanino
пэруанскі: perua
пэрцэпцыя: percepto
пэрыгей: perigeo
пэрыгелій: perihelio
пэрыкард: perikardo
пэрыкарп: grajnumo, perikarpo
пэрымэтар: perimetro
пэрыпэтыя: peripetio
пэрыскоп: periskopo
пэрыстыль: peristilo
пэрыфраза: perifrazo
пэрыфрастычны выраз: perifrazo
пэрыфэрыйная нэрвовая сыстэма: periferia nervosistemo
пэрыфэрыйны: malcentra, periferia
пэрыфэрыя: periferio
пэрыяд: periodo
пэрыядызаваць: periodigi
пэрыядычнае выданьне: gazeto, periodaĵo
Пэрыядычная табліца элемэнтаў: Perioda tabelo
пэрыядычны: perioda
пэса: peso
пэсах: Pasko
пэстыцыд: pesticido
пэсымізм: pesimismo
пэсыміст: pesimisto
пэсэта: peseto
пэтарда: petardo
пэтунія: petunio
пэтыцыя: peticio
пэўна: certe
пэўнасьць: aŭtentikeco, precizeco
пэўны: aŭtentika, certa, fidela, kredinda, preciza
пэцкацца: malpuriĝi
пэцкаць: koti, malpurigi
Пэшавар: Peŝavaro
пюрэ: kaĉo
пякарня: kukejo
пякельны: infera
пякотка: pirozo
пялёстак: florfolio, petalo
пялюшка: vindaĵo, vindo, vindotuko
Пяндж: Pjanĝo
пяро: plumo
пярсьцёнак зь пячаткай: sigelilo
пярэдні: antaŭa
пярэдні край: fronto
пярэдні пакой: antaŭĉambro, vestiblo
пярэсты: bunta, piga, ruana
пярэчаньне: obĵeto, repliko
   пярэчаньне (у судзе): ekscepcio
пярэчыць: kontesti, kontraŭdiri, kontraŭparoli, obĵeti, oponi, rebati, repliki
пасыпаць пяском: sabli
пясок: sablo
пясчанка: gerbilo
пясьняр: kantisto
пята: kalkano
пятка: kalkano
пятля: maŝo
пятніца: vendredo
Пятро: Petro
Пятрусь: Petro
пятрушка: petroselo, pulĉinelo
пяты: kvina
пяхота: infanterio
пяцівугольнік: kvinlatero, pentagono
пяціграньнік: kvinedro
Пяцікніжжа: Torao
пяцікутнік: kvinlatero, pentagono
пяць: kvin
пячатка: sigelo, stampilo, stampo
пячатная плата: cirkvitkarto
пячаць: sigelo
пячкур: gobio, gugono
пячонка: hepataĵo, hepato
пячора: kaverno
пячорны: kaverna
пячорны чалавек: kavernhomo, troglodito
пячы: baki, grateni, rosti
пяшчанік: grejso, sabloŝtono
пяшчота: kareso
пяшчотна: tenere
пяшчотны: karesa, tenera
п’еса: muzikaĵo
п’яны: malsobra
быць п’яным: ebrii