а б в г д е ё ж з і к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ы э ю я ?

belorusa п...

п'едэстал: piedestalo, soklo
п'еса: teatraĵo
п'яніца: drinkemulo, ebriulo
п'янстваваць: drinki
п'янчуга: drinkemulo, ebriulo
п'яны: ebria
п'янь: drinkemulo, ebriulo
п'янюга: drinkemulo
п'яўка: hirudo
па: laŭ, post
паб: bierejo
ставіцца па-бацькоўску: patri
пабачыцца: intervidiĝi
пабачыць зноў: revidi
пабачэньне: revido
пабіраха: almozisto
пабіць камянямі: ŝtonmortigi
пабіць козырам: superatuti
Пабла: Pablo
паблажліва ставіцца: indulgi
паблажлівасьць: indulgo
паблажлівы: indulgema, malsevera, permesema
паблізу: preter, proksime de
паблізу з: apud, apude de
пабліскваць: scintili
пабляклы: velka
паблякнуць: forvelki, velki
пабожны: bigota
пабольшвацца: grandiĝi
пабольшваць: grandigi
пабольшыць: multigi
паборнік: ĉampiono
паборца: kolektisto
пабочнае ўзьдзеяньне: kromefiko
пабочная асоба: krompersono
пабочная праца: kromlaboro
пабочны: akcesora, duaranga, flanka
пабочны эфэкт: kromefiko
пабратацца: interfratiĝi
пабрацца: edziĝi, edziniĝi
пабудаваць: konstrui
пабуджальнік: stimulo
пабуджальны: impulsa
пабуджаць: impulsi
пабудлівы: impulsa
пабудны: impulsa
пабудова: konstruo, strukturo
Пава: Pavo
павага: estimo, honoro, respekto, ŝato
павагі:
   пазбавіць павагі: malestimigi
   варты павагі: ŝatinda
выклікаць павагу: imponi
павадыр: kondukanto
паваенны: postmilita
паважаны: estiminda, honorinda
паважаць: estimi, honori, respekti, ŝati, taksi
паважлівы: respekta
паважны: honora, malhasta
Павал: Paŭlo
паваліць: faligi
павана: pavano
паваротлівы: entreprenema, rapidmova
паварочвацца: turniĝi
паварочваць: turni
паварчук: kuirknabo, subkuiristo
паведаміць: sciigi
паведамленьне: anonco, averto, avizo, informo, komunikado, mesaĝo, sciigo
    даслаць паведамленьне : mesaĝi
   фальшывае паведамленьне: misraporto
паведамленьне для прэсы: gazetara komuniko
паведамленьне электроннай пошты: retletero, retmesaĝo
паведамляльнік: informisto
паведамляць: anonci, avizi, informi, komuniki, telekomuniki
паведамляць раней: averti
павека: palpebro
павелічальнае шкло: lupeo
павелічальная форма: aŭgmentativo, maldiminutivo
павелічэньне: kreskado
паверх: etaĝo
   першы паверх: partero
паверхневы: supraĵa, surfaca
паверхня: areaĵo, areo, faco, supraĵo, surfaco
павесіць: pendigi
   павесіць (пакараць): pendumi
павесіць на крук: alkroĉi
павестка дня: taskaro
паветра: aero
паветравод: aerkondukilo
паветраная кулька: baloneto
паветраная куля: balono
паветраны: aera, avia
паветраны зьмей: kajto
паветраны транспарт: aertransporto
паветраны шар: aerostato, balono
паветраны шарык: baloneto
паветраныя войскі: aerarmeo
павеў: blovado, blovaĵo, blovo
павільён: pavilono
   музычны павільён: muzikbudo
быць павінным: devi
павітаць: saluti
павіян: paviano
паводзіны: konduto, sinteno
паводзіць сябе: konduti
паводзіць сябе дрэнна: miskonduti
паводзіць сябе па-дзіцячаму: infanumi
паводле: laŭ
павозка: ĉaro, kaleŝo, veturilo
павозьнічы: kaleŝisto
павойнік: klemato
павойны: grimpema
павольна: lante
павольна рухацца: malrapidi
павольны: malrapida
па-восьмае: oke
павук: araneo
павукі: araneuloj
павукі-кругапрады: araneedoj
павуціна: araneaĵo
павуцінка: filandro
павуціньне: araneaĵo
павучальны: edifa, instrua, instruplena, predikema
павучаньне: instruado, moralinstruo
павучаць: edifi
павысіць: altigi
павышацца: altiĝi
павышэньне курсу: kurzaltiĝo
павязка: bandaĝo, brakrubando, vindaĵo, vindo
павязка на галаве: kapzono
павялічвацца: grandiĝi, multiĝi, pliiĝi
павялічваць: grandigi, kreskigi, pliigi
павялічыць: multigi
павянуць: velki
павярнуць (грэшніка): konverti
пагада: pagodo
пагаджацца: konsenti, rezignacii, samopinii
   не пагаджацца: malkonsenti
пагадзінна: hore
пагадзіцца: interkonsenti, jesi, konsenti
пагадненьне: akordo, konvencio, traktato
   таемнае пагадненьне: koluzio
пагалоска: famo, onidiro
паганец: pagano, profano, profanulo
паганка (птушка): grebo
паганка вялікая: tufgrebo
паганка малая: malgranda grebo
паганства: paganismo
паганы: profana
паганяты: pelisto
паганяты слана: elefantestro, mahuto
пагарда: disdegno, malestimo
пагарджальна: malestime
пагарджаньне: malzorgo
пагарджаць: disdegni, malestimi
пагарджэньне: disdegno, malestimo
пагардліва: malestime
пагардлівы: fiera
пагаршацца: aĉiĝi, malboniĝi
пагаршаць: degradi, malbonigi
пагаснуць: estingiĝi
пагача: pogaĉo
пагібельны: morta
паглыбляцца: enprofundiĝi, profundiĝi
паглыбляць: kavigi, profundigi
паглынацца: absorbiĝi
паглынаць: konsumi, sorbi
паглынуць: absorbi, forgluti, formanĝi
паглядзець: rigardi
пагон: epoleto
пагоня: kurĉaso
пагорак: monteto
пагорачак: altaĵeto
пагр: pagro
пагражаць: danĝeri, minaci
пагранічны: lima
пагроза: minaco, timindaĵo
пагрозьлівы: minaca
пагром: pogromo
пагружацца: sinki, trempiĝi
   пагружацца (у вадкасьць): mergiĝi
пагружацца ў думкі: enmemiĝi
пагружаць: trempi
   пагружаць (у вадкасьць): mergi
пагружэньне: mergiĝo
пагрызваць: mordeti
пагума: pagumo
пад'езд: perono
пад'ёмнік: levilo
пад'ёмны кран: gruo
пад: sub, sub ...-n
пад-: sub-
падабацца: plaĉi
   не падабацца: malplaĉi
падабенства: simileco
падаваць: serviri
падагра: podagro
пад адкрытым небам: sub libera ĉielo
падазраваць: suspekti
падазроны: malkonfidema, suspekta, suspektema, suspektiga, suspektinda
падазрэньне: suspekto
падаконьнік: fenestrobreto
падакруга: subdistrikto
падалешнік: azaro
паданьне: popolrakonto
па дапамогу: helpe
падапечны: zorgato
падараваць: donaci
падарожжа: ekspedicio, vojaĝo
падарожжа морам: marvojaĝo
падарожнічаць: esplorvojaĝi, kunvojaĝi, vojaĝi
падарунак: donaco, donaĵo
   у падарунак: donace
   падарунак (на памяць): memoraĵo
падарыць: donaci
падаснова: subtavolo
падатак: imposto
   падаходны падатак: enspezimposto
   падушны падатак: kapimposto
   маставы падатак: pontimposto
   саляны падатак: salimposto
   пазямельны падатак: terimposto
   падарожны падатак: vojimposto
падатак за зямлю: terimposto
падатак з продажаў: vendimposto
падатак на дадатковую вартасьць: aldonvalora imposto
падатак на сабак: hundimposto
падатак на спэкуляцыйныя транзакцыі: spekulimposto
падатак на ўвоз тавараў у горад: urba akcizo
падаткавая сыстэма: impostsistemo
падаткам:
   абкладаць падаткам: imposti
   не абкладзены падаткам: senimposta
   абкладаць дадатковым падаткам: superimposti
падаткаплатнік: impostpaganto
зборшчык падаткаў: impostisto
падатковая інспэкцыя: impostejo
падатковая служба: fisko
падатковы: imposta
падатковы ворган: impostejo
падатковы рай: impostoazo, impostparadizo
падатлівасьць: cedemo
падатлівы: cedema, konsentema
падаўжаць: daŭrigi, pluigi
варты падаўжэньня: daŭriginda
падаўляць: ĵami
падахвочваць: instigi
падаць: fali, neĝi
   падаць (пра град): hajli
   падаць (на паверхню): incidi
   рэзка падаць: kraŝi
падаць як град: hajli
падача: serviro
падачка: donaĵo
падашвовая крывая: podajro
падбадзёрвацца: vigliĝi
падбадзёрваць: kuraĝigi, vigligi
падбародак: mentono
   двайны падбародак: submentono
падбегчы: alkuri
падбел: tusilago
падбіваць: subinstigi
   падбіваць (абутак): replandumi
падбіраць: enveturigi, postrikolti, sortimenti, spikumi
падбіўка: subaĵo
падборка: kolekto
падборка дакумэнтаў: teko
падбочніца: kromvirino
падбухторваньне: provoko
падбухторваць: instigi, provoki, subinstigi
падбухторніцкі: provoka
падбухторшчык: provokisto
падбягаць: troti
падваконьне: fenestrobreto
падвал: kelo, subteraĵo
падвей: erioforo
падвергнуць: submeti
падвеска: risortaro
падвід: subspecio, subspeco
падвіноўны: akuzito
падводзіць: alkonduki
падводная лодка: submarino, submarŝipo, submergebla ŝipo
падводная частка (карабля, лодкі): kareno
падводны камень: rifo, ŝtono de falpuŝiĝo, stumblilo
падводны човен: submarino, submarŝipo, submergebla ŝipo
падвойваць: duobligi
падвойнапукаты: lentoforma
падвойная колькасьць: duoblaĵo, duoblo
падвойны: duala, duobla
падвойны лік: duoblaĵo, duoblo
падворлік вялікі: granda kriaglo
падворлік малы: eta kriaglo, malgranda kriaglo
падвыраз: subesprimo
падвысіцца: leviĝi
падвысіць: levi
падвышаць:
   падвышаць (у званьні, рангу): plirangigi
   падвышаць (у званьні і да г. п.): promocii
падвышэньне:
   падвышэньне (у званьні, рангу): plirangigo
   атрымліваць падвышэньне(у званьні): promociiĝi
   падвышэньне (у званьні і да г. п.): promocio
падвязка: ĝartero, ŝtrumpa rubando, ŝtrumpoligilo
   падвязка (для панчохаў): ĵartelo
падвяночкавы лісток: kalika folio, sepalo
падвярэднік: ekio
падвячорак: kolaziono
падвячоркаваць: kolazioni
падганяць: hastigi, konvenigi, tajlori, urĝi, urĝigi
падганяць сябе: sin peli
падграф: subgrafeo
падгрупа: subgrupo
   спалучаная падгрупа: konjugito
паддавацца: cedi, subkuŝi
падданы: regato, ŝtatano
паддашак: subtegmento, tegmenta ĉambro
паддон: paledo
паддосьледны: kobajo
паддосьледны аб’ект: prieksperimentato
паддрэва: subarbo
паддырэкторыя: subdosierujo
паджартоўваць: moketi
падзагаловак: subtitolo
падзел: dispartigo
падзельнасьць: divideblo
падзельны: dividebla
падземная частка: subgrundo
падземны: subgrunda, subtera
падземны ход: galerio
падзёнкі: efemeroformaj
падзеньне: falo, subiĝo
падзеньне курсу: kurzofalo
падзея: evento, okazo
   верагодная падзея: certa okazo
   элемэнтарная падзея: elementa okazo
   немагчымая падзея: neebla okazo
   бягучая падзея: nunaĵo
падзол: podzolo
падзорная труба: lorno
па-дзявятае: naŭe
падзяка: danko
варты падзякі: dankinda
падзяліць: dispartigi
падзяляць: partumi
падзямельле: subteraĵo
па-дзясятае: deke
падкаваць: hufferi
падказваць: suflori, sugestii
падкаленная яміна: poplito
падкамісар: vickomisaro
падкаст: podkasto
падкастынг: podkastado
падкаталёг: subdosierujo
падкепліваць: moketi
падкладка: subaĵo, submetaĵo
падкласьці: submeti
падключана: konektite
падключаць: konekti
падключэньне: konekto
падкова: hufofero, hufumo
падколца: subringo
падкоп: sapeo
   рабіць падкоп: sapei
падкопваць: subfosi
падкрадацца: ŝteliri, ŝtelumi
падкрэсьліваць: akcenti, emfazi, reliefigi, substreki
   падкрэсьліваць (голасам): emfazi
падкупаць: korupti
падкупіць: ŝmiri, subaĉeti
падлакотнік: brakapogilo
падлетак: adoleskulo, dekkelkjarulo, pubertulo
падлеткавы: adoleska, pubera, puberta
падлеткавы ўзрост: adolesko, pubereco, puberto
быць падлеткам: adoleski
падлец: malnoblulo
падліковец: nombristo
падліўка: saŭco
падлічваць: elkalkuli, kalkuli
падлічыць: prikalkuli
падлога: planko
падложка: subtavolo
падлюга: malnoblulo
падлятаць: alflugi
падмазаць: ŝmiri
падмазка: ŝmirmono
падмайстар: submajstro
падман: iluzio, trompiĝo, trompo
падманвацца: iluzii
падманваць: iluzii, misgvidi, trompi
падманлівы: iluzia, mistifika, trompa
падманна: trompe
падманны: misgvida
падман пачуцьцяў: senseraro
падмануцца: trompiĝi
падматрыца: submatrico
падмацаваньне (вайсковае): helpotrupo
падмена: substituo
падмешваць: almiksi
падміргваць: palpebrumi
падмога: helpo
   падмога (вайсковая): helpotrupo
падмодуль: submodulo
падморгваць: palpebrumi
падмосткі: estrado, podio, scenejo
падмурак: fundamento, subkonstruaĵo
падмурковы: fundamenta
падмуроўка: fundamento
падмяняць: substitui
падмятаць: balai
падначалены: malĉefa, subalterna, subalternulo, subulo
падначаліцца: subiĝi
падначаліць: subigi
паднімацца: alsupri
падножжа: fundamento, piedestalo, plinto
падножка (у гульні): krurfalĉo
даць падножку: piedbare faligi
паднос: manĝpleto, pleto
падносак: plando, plandumo
паднябенны: palata
паднябеньне: palato
   мяккае паднябеньне: postpalato
падняцца: leviĝi
падняць: levi
падобна: analoge
нешта падобнае: similaĵo
падобнасутны: similesenca
падобнасьць: simileco
падобна таму, як: simile kiel
падобны: afina, analoga, simila
   -падобны: -forma
быць падобным: simili
падоўжаны: oblonga
падпадаць: subfali
падпалкоўнік: subkolonelo
падпальваць: fajrigi
падпаняцьце: hiponimo, subnocio
падпарадкаваны: subalterna
падпарадкаваньне: obeado, subiĝo
падпарадкавацца: obei, subiĝi
   не падпарадкавацца: malobei
падпарадкаваць: obeigi, regi, subigi, subordigi
падпаслядоўнасць: subvico
падпаха: akselo, subbrako
падпільноўваць: gvati, insidi
падпісацца: ekaboni
падпісаць: abonigi
падпісвацца: aboni
падпісваць: subskribi, subskribi
падпіска: abono
падпіску:
   аформіць падпіску: ekaboni
   скасаваць падпіску: malaboni
падплываць: subnaĝi
падполе: subkorpo
падпора: abutmento, apogilo
падпорка: paliseto
падпорны слуп: abutmento
уласная падпрастора: ajgensubspaco
падпрастора вэктарная: vektora subspaco
падпрастора тапалягічная: topologia subspaco
падпрацэс: fadeno
падрабляць: falsi, falsigi
падрабязна: detale
падрабязнасьць: detalaĵo, detalo
падрабязны: detala
падраён: subdistrikto
падразаць: altranĉi, stuci, tajli
падразумяваны: implica
падразумяваньне: implico
падразумяваць: implici, subkompreni
падразьдзел: subsekcio
падрапаць: ekskoriacii
   падрапаць (параніць): gratvundi
падробка: falsaĵo, imitaĵo
падробнік: falsisto
падробшчык грошаў: monfalsisto
падрубаць:
   падрубаць (швом): orli
   падрубаць (швом): refaldoborderi
па-другое: due
падручна: ĉemane
падручнік: gvidilo, lernilo, lernolibro, manlibro
падрываць: eksplodigi
падрыхтаванасьць: preteco
падрыхтавацца: prepariĝi
падрыхтаваць: prepari, pretigi
падрыхтоўка: preparado, preparo
падрыхтоўкі:
   падчас падрыхтоўкі: prepare al
   без падрыхтоўкі: senprepara
падрыхтоўчы: prepara
падрэзка: stuco
падсалоджваць: dolĉigi
падскокваць: hopi, kaprioli
падскочыць: eksalti, salti
падслой: subtavolo
падслухоўваць: subaŭskulti
падсмажыць: subrosti
падстава: bazo, potencigato, preteksto, subkonstruaĵo
падстава для існаваньня: ekzistokialo, ekzistorajto, ekzistotialo
падставе:
   на падставе: pretekste de
   на той падставе, што...: pretekste ke
падставіць: submeti
падаваць як падставу: preteksti
у якасьці падставы для: pretekste por
падстаўка: postamento, submetaĵo, subtenilo
падстаўляць: substitui
падстаўляць пад сонца: sunbrunigi
падстраўнікавая залоза: pankreato
падстрэлак: ciferplato
падстрэліць: mortpafi
падступны: insida, insidema
падступства: friponemo
падсумоўваць: sumigi
падсыпаць: alŝuti
падсыстэма: subsistemo
падсьвечнік: kandelingo
падсьвядомасьць: subkonscio
падсьмейваць: moketi
падсьнежнік: galanto
падсэктар: subsekcio
падсэкцыя: subsekcio
падтрыманьне: bontenado
падтрымаць: subteni
падтрымка: apogo, subteno
падтрымліваць: apogi, bonteni, mecenati, subteni
    падтрымліваць (штосьці агульнымі намаганьнямі) : kunkunteni
   падтрымліваць (партыю, ідэялёгію): partii
   падтрымліваць (фізічна): subporti
адмаўляць у падтрымцы: malapogi
падтрэсьці: ekskui
падтштурхоўваць: impulsi
падтыньнік: kelidonio, verukherbo
падтэкст: kunsenco
падуб: akvifolio, ilekso
падуздышная кішка: ileo
падуздышніца: ileo
падусва: vimbo
падушачка пад запясьце: submanaĵo
падушка: kapkuseno, kuseno
падхапіць: rekapti
падхват (для лоўлі рыбы): retsako
падхватнік: retsako
падходзіць: subiri
падцяжкі: ŝelko
падчарка: duonfilino
падчас: ene de
падчашша: kaliklo, kromkaliko
з падчашшам: kalikla
падштурхоўваць: antaŭenpuŝi
падшываць: orli, refaldoborderi
   падшываць (дакумэнт): endosierigi
падшыпнік: lagro
падшыўка: kolekto
   гадавая падшыўка: jarkolekto
   гадавая падшыўка: jarvolumo
падшыцьцё: subŝtofo
падшэўка: subaĵo, subŝtofo
падыманьне: levo
падымацца: alsupri, ascendi, sori, supreniri, suriri
падымаць: enbrakigi, hisi, relevi
падысьці: alpaŝi
падыха́ць: mortaĉi
падыход: aliro, alproksimiĝo
падыходзіць: aliri, konveni
падышах: padiŝaho
падэста: podestato
падэшва: piedplato, plando, plandumo
пад’езд: pordegejo
пад’ём: haŭso, leviĝo, releviĝo
пад’ёмнік: lifto
паж: fraŭlo, paĝio
пажаданы: preferinda
пажадлівасьць: lascivo
пажадлівы: lasciva, volupta, voluptema
пажаніцца: geedziĝi
пажар: brulego, incendio
пажарная каманда: fajrobrigado
пажарнік: brulestingisto, fajrobrigadano, fajrobrigadisto, fajrosoldato
пажаўценьне: flaviĝo
пажыраць: manĝegi
пажытачны: lukra
пажыўны: nutra
пажыцьцёвы: dumviva
паз: entranĉo, foldo
   рабіць паз: foldi
паза-: ekster
па-за: al ekster, al malantaŭ, ekster, malantaŭ
пазабіржавы курс: eksterborsa kurzo
пазадзьдзе: surfundaĵo
пазалаціць: ori
пазалота: orumo
пазалотчык: origisto
пазамацічны: eksterutera
па-за межамі: al ekster
па-за сеткай: eksterrete
пазаспаны: dormema
пазаўчора: antaŭhieraŭ
пазафіялетавы: transviola, ultraviola
пазаштатны: eksteretata
пазбавіцца: forsorĉi, senhaviĝi
пазбавіць: senhavigi
пазбавіць грошай: senmonigi
пазбавіць ілюзіяў: malblindigi
пазбавіць крэдыту: senkreditigi
пазбавіць пасады: senoficigi
пазбавіць уласнасьці: senposedigi
быць пазбаўленым: malhavi
пазбаўляць: senigi
пазбыцца: adiaŭi, seniĝi
пазванковы: vertebra
пазванок: vertebro
пазваночная жывёла: vertebrulo
пазваночнік: spino, vertebraro
пазваночны: vertebra
пазваночныя: vertebruloj
пазваць: voki
паздаравеньне: konvalesko
паз для сьлізганьня: glitfoldo
пазіраваць: pozi
пазітрон: pozitrono
пазітывізм: pozitivismo
пазітывіст: pozitivisto
пазітыўны: pozitiva
пазіцыя: pozicio
   пазіцыя (цела): teniĝo
пазл: ĵigo, puzlo
па-зладзейску: ŝtele
пазнавальны: kognitiva
пазнаваньне: rekonado, rekono
пазнаваньне вобразаў: formorekono
пазнаёміцца: interkonatiĝi, konatiĝi
пазнаёміць: konigi
пазнака: marko
тэорыя пазнаньня: ekkonteorio
пазнаць: ekkoni, rekoni
   тое, што дазваляе пазнаць: rekonilo
пазначаць: marki
пазначыць: noti
пазногаць: ungo
пазуха: ĉebrustaĵo
   пазуха (ліставая): akselo
пазыграфія: pazigrafio
пазыка: pruntaĵo, prunto
у пазыку: prunte
пазытытыўная форма: patrico
вызначаць пазыцыю: navigacii
пазыцыя: starpunkto
пазычаньне: pruntado, prunto
пазычаць: prunti
пазычыць: alprunti, deprunti
пазьбегнуць: eskapi
   якога можна пазьбегнуць: evitebla
пазьбягаць: eviti
пазьней: malbaldaŭ, poste
пазьнейшы: posta, postea
пазьніцца: malfrui
   пазьніцца (пра гадзіньнік): malfrui
пазяхаць: oscedi
па-ідыёцку: kretene
пай: kvoto
пайменна: nome
пайсьці: foriri
пакаваць: paki
пакаёвы: ĉambristo
пакаёўка: ĉambristino
паказ: demonstracio
паказальнік: indikilo, montrilo, vojmontrilo
   паказальнік (палец): montra fingro
паказальнік дарог: vojŝildo
паказальны: montra
паказальны займеньнік: montra pronomo
паказацца з вады: elakviĝi
паказаць: malkaŝi
паказвацца: konturiĝi, montriĝi, vidiĝi
паказвацца на паверхні: elmergiĝi
паказваць: almontri, aperigi, demonstracii, elmontri, indiki, montri, vidigi
   паказваць (кінафільм): kinematografi
паказваць пальцам: fingromontri
паказка: montrilo
паказчык ступені: eksponento
паказьнік: indico, montrilo
   паказьнік (палец): montra fingro
паказьнік ступені: potenciganto
пакаленьне: generacio
паміж пакаленьнямі: transgeneracia
пакалмаціць: malkombi
пакарабаціцца: ŝrumpi
пакараньне: puno, sankciumo
пакараньне сьмерцю: ekzekuto
які заслугоўвае пакараньня: puninda
пакараць: puni
пакараць сьмерцю: ekzekuti
пакарыцца: humiliĝi
пакарыць: humiligi
пакаўзнуцца: glitfali
пакахаць: ekami
пакаштаваць: gustumi
   варты, каб пакаштаваць: gustuminda
пакаяньне: pento
паквапіцца: atenci
пакгаўз: doko
пакеплівы: maliceta
пакет: pakaĵo, paketo, pako
пакетбот: kurierŝipo
пакідаць: forlasi, lasi, restigi, rezervi
   пакідаць (месца): evakui
   пакідаць (пасьля сябе): postlasi
пакінуты: dezerta
пакінуць: eksteriĝi, malokupi, restigi, stampi
Пакістан: Pakistano
пакістанец: pakistanano
пакістанскі: pakistana
паклад: kuŝejo
пакладанец: kapono, kastrito
пакладаць: kastri
пакланіцца: riverenci
пакланяцца: adori, kulti
пакласьці: kuŝigi, meti
пакласьці ў мех: ensakigi
паклёп: kalumnio
   узьвесьці паклёп: misfamigi
паклёпнік: kalumniulo
паклёпніцкі: kalumnia
паклёпнічаць: kalumnii, misfamigi
паклікаць: alvoki, inviti, voki
паклон: klinsaluto, riverenco
паклоньнік: adoranto
пакляваць і смаліць: kalfatri
пакой: ĉambro
   прыёмны пакой: akceptejo
пакой для наведвальнікаў: interparolejo, vizitĉambro
пакой для перамоваў: interparolejo
пакора: humileco, rezignacio, rezignemo
пакорліва: senmurmure
пакорлівы: humila, obeema, subiĝema, submetiĝema
пакорны: subiĝema
пакрой: fasono
па кроплі: gute
пакручасты: kurba, sinua
пакрываць: kovri, tegi, vesti
пакрываць нібы дыван: tapiŝi
пакрысе: iom post iom
пакрыўдзіцца: ofendiĝi
пакрыху: iom post iom
пакрыць вуальлю: vuali
пакрыцьцё: kovraĵo, kovro, tegaĵo, tegilo, tego
   проціарэольнае пакрыцьцё: kontraŭhaloilo
пакт: pakto
пакуль: dum, dume, dum ke, ĝis, ĝis ke, ĝis kiam
пакульле: stupo
пакуль не: ĝis, ĝis kiam
пакунак: pakaĵo, volvaĵo
пакупка: aĉetaĵo, aĉeto
пакупная здольнасьць: aĉetopovo
пакупнік: aĉetanto
пакусваць: mordeti
пакута: torturo, turmento
пакутаваць: suferi, turmentiĝi
пакутлівы: turmenta, vea
пакутнік: martiro
пакутны: turmenta
пал: fajrego
палавінны: duona
палавіца (від пшаніцы): spelto
палавы: seksa
палажэньне: statuto
паламаны: kaputa
паламацца: difektiĝi, panei
паламаць: difekti, kaputigi
паласа: strio, trako, zono
   узлётна-пасадачная паласа: kurejo
паласа нападу хваляў: plaŭdejo
паласа сьвятла: lumstrio
палата:
   палата (установа): ĉambro
   гандлёвая палата: komerca ĉambro
палатка: tendo
палатно: kanvaso, tolo
палахлівец: poltrono, timulo
палахлівы: malaŭdaca, poltrona, tima, timema
палац: palaco
палацык: palaceto
палаць: ardi, bruli, flagri, flami
палачка: bacilo, bastoneto
палачка для ежы: haŝio, manĝbastoneto
палаючы: brula
палеа-: paleo-
палеаантрапалёгія: paleoantropologio
палеаантраполяг: paleoantropologiisto, paleoantropologo
палеаграфія: paleografio
палеазой: paleozoiko
палеазойская эра: paleozoiko
палеаклімат: paleoklimato, praklimato
палеакліматалёгія: paleoklimatologio
палеаліт: paleolitiko
палеанталёгія: paleontologio
палеантоляг: paleontologiisto, paleontologo
палеацэн: paleoceno
палевы будынак: palafito
палемізаваць: polemiki, vortobatali
палеміка: polemiko
палена: ŝtipo
палёній: polonio
палента: maizkaĉo, polento
паленьне: fumado
палеограф: paleografiisto, paleografo
палепшыць: plibonigi
Палерма: Palermo
Палестына: Filiŝtujo, Palestino
палёт: flugo
палетак: terpeco
палёт стралы: sagpafo
палёўка: kampomuso, mikroto
палец: fingro
   вялікі палец: dika fingro
   вялікі палец: halukso
   сярэдні палец: longa fingro
   малы палец: malgranda fingro
   безыменны палец: ringa fingro
палец нагі: piedfingro
палец рукі: manfingro
палі: Palio
паліамід: poliamido
паліандрыя: pluredzeco, poliandrio
паліартроз: poliartrozo
паліва: bruligaĵo, fuelo, glazuro, karburaĵo
   дызэльнае паліва: dizelo
паліва для ацяпленьня: hejtaĵo
паліваць: akvi, akvumi, priverŝi
   паліваць (рабіць паліву): glazuri
палівачка: akvumilo, aspergilo
палігамія: plurgeedzeco, poligamio
палігамная асоба: poligamiulo
палігінія: pluredzineco, poliginio
паліглот: plurlingvulo, poligloto
паліграфія: presarto, preso, tipografio
Палідэўк: Polukso
паліклініка: polikliniko
паліморфны: polimorfa
палімпсэст: palimpsesto
палімэр: polimero
паліналёгія: polenologio
палінаміяльны: polinoma
паліндром: palindromo
паліном: polinomo
   фармальны паліном: formala polinomo
   характарыстычны паліном: karakteriza polinomo
   адзінкавы паліном: unuopolinomo
палінэзіец: polineziano
Палінэзія: Polinezio
   Француская Палінэзія: Franca Polinezio
паліп: polipo
паліраваньне: polurado
паліраваць: poluri
палісад: palisaro
палісандар: palisandro
паліталёгія: politikologio
паліто: mantelo, palto
палітоляг: politikologo
палітра: farboplato, paletro, spektro
палітык: politikisto
палітыка: politiko
   рэальная палітыка: realpolitiko
палітычная навука: politikologio
палітычная сыстэма: politika sistemo
палітычная экспансія: politika ekspansio
палітычны: politika
палітычны рэжым: politika sistemo
палітычныя манэўры: baskulludo
паліца: breto
паліцца: pasii
паліцыя: polico
   сакрэтная паліцыя: sekreta polico
паліцыянт: policano, policisto
паліцыянт у цывільным: kaŝpolicano
паліць: bruligi, hejti
   паліць (цыгарэту): fumi
палічыць: nombri
   палічыць (людзей, насельніцтва): prikalkuli
палічыць разам: kunkalkuli
палішынэль: pulĉinelo
паліэдр: pluredro
паліятыў: paliativo
паліятыўны: paliativa
палка: bastono, stangeto
біць палкай: bastoni
палкасьць: flameco
палкі: arda, flama, varmegsanga
палкоўнік: kolonelo
палова: duono
паломка: difekto, paneo
паломнік: pilgrimanto
паломніцтва: pilgrimo
паломнічаць: pilgrimi
інтэрфэрэнцыйная палоса: interfera franĝo
рабіць палосы: strii
палохацца загадзя: antaŭtimi
палохаць: timigi
палоць: sarki
палтус: hipogloso
палуба: ferdeko
палуднаваць: kolazioni
палымнець: ardi, bruli, flagri, flami
палымнеючы: flama
палымяна: fajre
палымяны: fajra, flama
палын: absinto, artemizio
палын лекавы: abrotano
палын мяцёлчаты: abrotano
пальба: pafaro
пальма: palmo
пальмавая галіна: palmobranĉo
пальмавыя: arekacoj
пальмы: arekacoj
   пальмы (сям'я): palmoj
пальнік: flamingo
   газны пальнік: gasbeko
пальпацыя: palpado
пальпітацыя: palpitacio
пальцавы: fingra
пальцамі:
   варушыць пальцамі: fingrumi
   кранаць пальцамі: fingrumi
пальцы:
   пераплятаць пальцы: interfingrigi la manojn
   сашчэпліваць пальцы: interfingrigi la manojn
пальчатка: ganto
   жалезная пальчатка: ferganto
надзець пальчатку: ganti
пальчатнік: gantisto
палюбіць: enamiĝi
палюбоўнік: koramiko
палюбоўніца: konkubino, koramikino, kromvirino
палюцыя: polucio
паляваньне: ĉaso
паляваць: ĉasakiri, ĉasi, predi
палявы шпат: feldspato
палявы шпіталь: ambulanco
палядый: paladio
паляк: pollandano, polo, polujano
паляна: placo, senarbejo
палянкін: palankeno, portoseĝo
паляпшаць: plibonigi
палярны (аб малекулах): polara
паляроід: polaroido, tujfotilo
палярызавальны: polariza
палярызаваць: polarizi
палярызатар: polarizilo
палярызацыйны: polariza
палярызацыя: polarizo
палярына: pelerino
палятальны: palata
палятуха: flugsciuro
   цукровая палятуха: sukersciuro
Паляў: Palaŭo
паляўнічы: ĉasisto
паляфіт: palafito
паляцець: forflugi
палячка: polino
памагаты: helpanto
памагаць: helpi
памада: ŝminkaĵo, ŝminko
   губная памада: ruĵo
памадзіць: ŝminki
рабіць памазаньне: sanktolei
памазаць: ŝmiri
памаранчавы: oranĝa, oranĝkolora
памаранчавы колер: oranĝkoloro
памацняць: firmigi
памер: amplekso, dimensio, metro, mezuro
   памер (кнігі і да г.п.): formato
   рабіць памер: termezurado
памерлы: morta
памернасьць: dimensinombro
па памеру: laŭmezure
памерці: morti, senviviĝi
памёт: sterko
памешчык: bienmastro, bienulo
памідор: tomato, tomatujo
паміж: al inter, de inter, inter, tra inter
паміж іншым: interalie
паміжсобку: inter si
памілаваць: amnestii
Памір: Pamiro
паміраньне: mortado
памірыць: pacigi
памкненьне: aspiro, impeto, strebo
памнажацца: multiĝi
памнажаць: multipliki, multobligi, pliigi
   памнажаць (на цэлы лік): obligi
памнажэньне: multipliko
памножыць: multobligi
па-мойму: memdire, miaopinie
паморнік: rabmevo, sterkorario
Памор’е: Pomerio
памост: podio
памочнік: adjunkto, asistanto, helpanto
памочнік конюха: stalknabo
памочнік настаўніка: monitoro
пампа: pampo
пампаваць: pumpi, ŝuti
пампасы: pampo
пампэзнасьць: pompo
пампэзны: pompa, puca
Пампэя: Pompejo
Памфілія: Pamfilio
памфлет: pamfleto
памфлетыст: pamfletisto
памылка: cimo, ekarto, eraro, fuŝo, skriberaro
памылка набору: miskompostaĵo
спрычыняцца да памылкі: erarigi
памылковы: erara, malkorekta
памыляцца: erari, misfari, miskompreni
   памыляцца (на пісьме): misskribi
памыляцца на пісьме: misortografii
памыляцца ў вымаўленьні: misprononci
памыляцца ў перакладзе: mistraduki
памэла: pampelmusarbo, pampelmuso
памякчаць: malhardi
памяншальная форма: diminutivo
памяншальны суфікс: diminutiva sufikso
памяншацца: malaltiĝi, malkreski, malmultiĝi, malpliiĝi
памяншаць: etigi, malaltigi, malpliigi
Памяранія: Pomerio
   Пярэдняя Памяранія: Antaŭpomerio
памяркоўнасьць: modereco, moderismo
памяркоўны: cedema, diskreta, konsentema, modera, sindetenema
памятаваць: memori
памятка: memorigilo
памятная таблічка: memortabulo
памятны: memorinda
памятны знак: memorsigno
памяці:
   захоўваць у памяці: enmemorigi
   добрай памяці: karmemora
   захоўваньне ў памяці: memorado
   з памяці: memore
   уцечка памяці: memorlikado
памяць: memorado, memoro, memorpovo
   запісваць у памяць: enmemorigi
   у памяць: memore
   у памяць: memore pri
памяшканьне: ejo, lokalo
памяшчаць: enujigi
памяшчаць унутр: internigi
пан: sinjoro
   ужываць «пан» як зваротак: sinjorumi
Пан: sinjoro
панаваньне: domino, reĝado, reĝeco
панаваць: domini, hegemonii, potenci, prezidi, regi, reĝi, sinjorumi, superregi
панадлівы: alloga
панадны: tenta
Панама: Panamo
панамец: panamano
па наміналу: alpare
панамскі: panama
панарама: panoramo
панараму:
   аглядаць панараму: panorami
   паказваць панараму: panorami
панарыцый: panaricio
панацэя: panaceo
пангалін: maniso
Пангея: Pangeo
панграма: ĉiuliteraĵo
панда вялікая: granda pando
панда малая: malgranda pando
пандус: ramplo
пандэмія: pandemio
пандэмоніюм: pandemonio
панесьці: forporti
пані: sinjorino
паніжацца: malaltiĝi
паніжаць: malaltigi
паніжэньне: malleviĝo, subiĝo
   паніжэньне (у званьні): malpromocio
паніжэньне курсу: kurzofalo
паніка: paniko
панікаваць: paniki
панікніца: geumo
паніраваць: panerumi
паніч: sinjorido
панк: punko, punkulo
Панна: sinjorino, Virgulino
пано: panelo
панове: gesinjoroj
паноптыкум: panoptiko
пансіён: pensiono
гадаванец пансіёна: pensionano
пансіянат: pensiono
пансіянэр: pensionulo
панславізм: tutslavismo
пантаміма: pantomimo
пантаміміст: pantomimisto
граць пантаміму: mimi
пантон: pontono
пантоншчык: pontonisto
пантофля: pantoflo, ŝuo
крочыць у пантофлях: pantofli
пантун: pantuno
пантыфік: pontifiko
пантэізм: panteismo
пантэіст: panteisto
пантэон: panteono
пантэра: leopardo, pantero
панурасць: morozo
пануры: malgaja, malserena, morna, nuba, nubmiena, sombra
панцыр: armaĵo, blendo, karapaco, kiraso, ŝelo, ŝirmarmo
   панцыр (чарапашы): testudaĵo
панцыраваць: blendi
панчоха: ŝtrumpo
паншчызна: servuto
паншчына: servuto
паншчынны: servuta
адрабляць паншчыну: servuti
панылы: malgaja
панэгірык: panegiro
панэгірычны: panegira
панэль: panelo
панэль кіраваньня: kontrolpanelo, regpanelo
панядзелак: lundo
паняцьце: komprenaĵo, nocio
папа: papo
пападаньне: trafo
папалудні: posttagmezo
папарацы: paparaco
папараць: filiko
папа рымскі: papo
па паўдні: posttagmezo
папая: papajarbo, papajo
   папая (дрэва): kariko
папежнік: papisto
Папелец: Cindra Merkredo
папера: papero, reuzpapero
   глянцаваная папера: baritpapero
   індасаваная каштоўная папера: ĝiraĵo
   капіявальная папера: karbonpapero
   капіявальная папера: karbopapero
   туалетная папера: klozetpapero
   крэпавая папера: kreppapero
   туалетная папера: neceseja papero
   пакавальная папера: pakpapero
   сацінавая папера: sateno
   шоўкавая папера: silkopapero
папераджальны: anticipa
папераменны: alterna
папернік: paperisto
пэцкаць паперу: paperŝmiri
па-першае: unue
папікаць: riproĉi
папірус: papiruso
папіст: papisto
папка: dokumentujo, dosierujo, paperujo, teko
папкорн: krevmaizo
паплечнік: kunbatalanto
паплывок: flosilo
папойка: diboĉaĵo
папракаць: malgratuli, riproĉi
папрасімец: almozisto
папрасіць: peti
па праўдзе: verdire
папраўка: amendo, konvalesko, korekto
уносіць папраўку: amendi
папраўляцца: konvaleski
папраўляць: reĝustigi
папраўча-працоўная ўстанова: punlaborejo
папраўча-працоўны лягер: punlaborejo
папрок: riproĉo
папросту кажучы: pure kaj nure
папруга: ŝultrozono
папрыка: papriko
папсавацца: difektiĝi
папсаваць: difekti
Папуа: Papuo
Папуа-Новая Гвінэя: Papuo-Nov-Gvineo
папугаевыя: papagedoj
папугаепадобныя: papagoformaj
папугаі: papagoformaj
папугай: papago
папулізм: popolismo
папуліст: popolisto
папулярнасьць: populareco
папулярны: populara
папулярызавацца: populariĝi
папулярызаваць: popularigi, vulgarigi
папуляцыя: populacio, socio
папуры: kvodlibeto
папялішча: cindro
Папялушка: cindrulino
папяровая хустачка: viŝpapero
папяровы: papera
папяровы выраб: paperaĵo
папяровы ручнік: viŝpapero
папяровы тыгр: papertigro
папярок: transverse
папярочка: stego, transverso
папярочны: transversa
папярочына: stego, transverso
ставіц папярочыну: stegi
папярэджаньне: averto
папярэджваць: antaŭforigi, antaŭmalhelpi, averti, preventi
папярэдзіць: antaŭhaltigi
папярэдне: prelude al
папярэдні: antaŭa, ĉi-malsupra, ĝisnuna
папярэдні дзень: antaŭtago
папярэднік: antaŭulo
папярэдні час: antaŭo
папярэднічаць: antaŭiri, antaŭveni
па-пятае: kvine
папячыцель: kuratoro
ПАР: Sud-Afriko
пара: tandemo, vaporo
   пара (двойка): paro
   пара (хтосьці для кагосьці): parulino
   пара (хтосьці для кагосьці): parulo
парабала: parabolo
парабалёід: paraboloido
параварка: vaporumilo
паравоз: lokomotivo
паравы: vapora
парагваец: paragvajano
Парагвай: Paragvajo
парагвайскі: paragvaja
пара году: sezono
параграф: paragrafo
парад: parado
парада: konsilo, rekomendo
парадак: ordo
   поўны парадак: bona ordo
   парадак (у ліку): eksponento
   вызначаць парадак: ordi
   аднаўляць парадак: reordigi
   грамадзкі парадак: sociordo
парадак дня: tagordo
парадаксальна: paradokse
парадаксальны: paradoksa
парадак слоў: vortordo
ісьці парадам: paradi
параджаць: naski, naskigi
парадзіха: akuŝanto, akuŝinto
парадкаваць: ordi, ordigi
парадкавы: orda
які сочыць за парадкам: ordema
парадку:
   у добрым парадку: bonorda
   у парадку!: en ordo!
   быць у парадку: ordi
парадны: parada
парадокс: paradokso
даваць няпрошаныя парады гульцам: kibici
парадыгма: paradigmo
парадыгматычны: paradigma
парадыз: Edeno
парадыйны твор: pastiĉo
парадыяваць: parodii, travestii
паражаць: trafi
паражня: malplenaĵo, malpleno
паражэнчы настрой: defetismo
паражэньне: lezo
параза: malvenko
паразіць: lezi
паразу:
   прызнаць паразу: kapitulaci
   цярпець паразу: malvenki
паразуменьне: interkonsento
сродак паразуменьня: komprenilo
паразумецца: interkonsenti, kompreniĝi
паразыт: fiinsekto , parazito
паразытаваць: paraziti
паразыталёгія: parazitologio
паразытоляг: parazitologo
паразытызм: parazitismo
параксізм: paroksismo
паралелаграм: paralelogramo
паралелепіпэд: paralelepipedo
паралель: paralelaĵo, paralelo
   паралель (геаграфічная): cirklo de latitudo
паралельна: paralele al
паралельнае выкананьне: kunrulo
паралельны: paralela
паралізаваць: paralizi
Паралімпійскія гульні: Paralimpiko
Паралімпіяда: Paralimpiko
паралітык: paralizulo
параліч: paralizo
паралюш: paralizo
паралягізм: paralogismo
Парамарыба: Paramaribo
параматор: paramotoro
парамі: duope
   злучаць парамі: parigi
   злучацца парамі: pariĝi
   станавіцца парамі: parviciĝi
парамнэзія: paramnezio
парамэтар: parametro
паранармальны: paranormala
паранімія: paronimeco, paronimio
параніцца: vundiĝi
параніць: vundi
параноік: paranojulo
параноя: paranojo
парападобны: vapora
параплаў: vaporŝipo
параплян: glisparaŝuto, paraglisilo
параплянэрызм: glisparaŝutado, paraglisado
парапсыхалёгія: metapsikio, parapsiĥologio
парапэт: parapeto
парасон: ombrelo, pluvŝirmilo
парасонавы: ombrela
парасонавыя: apiacoj, umbeliferoj
парасон ад дажду: pluvombrelo
парасон ад сонца: sunombrelo
парасонік: umbelo
парасоністы: umbela
параспіхаць: dispuŝi
парастак: ĝermo, markoto, plantido, ŝoso, trunkido
пускаць парасткі: ŝosi
парася: aprido
паратаксыс: paratakso
паратунак: savo
паратыт: mumpso
паратыф: paratifo
параўнальны: komparacia, kongrua, sinoptika
параўнаньне: komparado, komparo
   параўнаньне (у граматыцы): komparacio
   параўнаньне (у граматыцы): komparado
ступень параўнаньня: komparacia grado
параўноўваць: kompari, kontrastigi
парафін: parafino
парафіраваць: parafi
парафія: paroĥo
парафіяне: paroĥanaro
парафіянін: paroĥano
парафраза: parafrazo
парафразаваць: parafrazi
парахнець: eroziiĝi
параход: vaporŝipo
парашок: pulvoro
парашут: paraŝuto
скакаць з парашутам: paraŝuti
парашутыст: paraŝutisto
парвэню: parvenuo
пардва: lagopo
парк: parko, plezurĝardeno, publika ĝardeno
   забаўляльны парк: amuzparko
парка: Parko
паркаваньне: parkumado
паркаваць: parki, parkumi
паркаль: indieno, perkalo
паркет: pargeto
пакрываць паркетам: pritabuli
паркетная плітка: pargetero
паркінг: parkejo, parkumejo
Паркінсан: Parkinsono
паркінсанізм: parkinsona malsano
паркоўка: parkejo, parkumado, parkumejo, parkumo
парлямэнт: parlamentejo, parlamento
парлямэнтарызм: parlamentismo
парлямэнтарый: parlamentano
парлямэнтэр: parlamentario
Пармэнід: Parmenido
парна: duope
парнаграфічны матэрыял: pornografiaĵo
парнаграфічны твор: pornografiaĵo
парнаграфія: pornografio
   дзіцячая парнаграфія: infanpornografio
парнакапытная жывёла: parhufulo
парнакапытныя: parhufuloj
парналіставыя: zigofilacoj
парнасьць (злучэньне парамі): pareco
парнік: forcejo
парніковы эфэкт: forceja efiko
парны: duala, para
парны лік: dunombro
парог: sojlo
парогавы: sojla
парода: speco
   парода (грам.): aspekto
   парода (жывёлаў): raso
парода коней: ĉevalraso
парода сабачая: hundraso
пародыя: parodio, pastiĉo, travestio
парожні: malplena
рабіць парожнім: kavigi
парожны: malplena
пароль: pasvorto
паром: pramo, pramŝipo
паромшчык: pramisto
паронім: paronimo
парсэк: parseko
парсюк: porko, virapro
партал: portalo
партнэр: partnero, parulo, vivkunulo
партнэрка: parulino, vivkunulino
партнэрстваваць: partneri
быць у партнэрстве: partneri
партовы горад: havenurbo
партрэт: portreto
партрэтыст: portretisto
партсігар: cigarskatolo, cigarujo
партугалец: portugalo
Партугалія: Portugalio, Portugalujo
партугальскі: portugala
партуляк: portulako
партупэя: balteo, bandoliero, portepeo, ŝultrozono
партфэль: teko
партшэз: portoseĝo
партыец: partiano
партызан: gerilano, partizano
партызанскі: partizana
быць чальцом партыі: partii
партыйны: partia
партыкулярны: partikulara
партытура: partituro
партыю:
   зьмяніць партыю: transpartianiĝi
   перайсьці ў іншую партыю: transpartianiĝi
партыя: partio
партэнагенэз: partenogenezo
партэр: partero
выпускаць пару: vapori
парука: garantio
парусьнік: velŝipo
паручайнік: tringo
паручацца: garantii
паручнік: garantianto
парушаць: malobservi, rompi
парушаць правілы: faŭli
парушаць шлюбную вернасьць: adulti
парушынка: polvero
парушэньне канстытуцыі: konstitucirompo
парфір: porfiro
Парфірый: Porfirio
парфума: parfumo
пархі: dartro
парцаляна: porcelanaĵo, porcelano
парцалянавы: porcelana
парцье: pordisto
пары:
   утвараць пары: pariĝi
   гатаваць на пары: vaporkuiri
Парыж: Parizo
парыжанін: parizano
парыжанка: parizanino
парык: hararo, peruko
парылка: ŝvitbanejo, vaporbano
Парыс: Pariso
парытэт: alparo
парыў: strebo, ventopuŝo
парыя: pario
парэа: pareo
парэз: tranĉo
   парэз (рана): tranĉvundo
парэзаць: tranĉvundi
парэй: poreo
парэстасьць: bunteco
парэчкі: ribo
   чырвоныя парэчкі: ruĝa ribo
парэштка: vestiĝo
парэшткі: reziduo, stumpo
пас: rimeno, rubando, zono
пасаваць: deci, konformi, konveni
пасаг: doto, trusoo
пасад: trono
   пасадзіць на пасад: surtronigi
пасада: funkcio, ofico, posteno
пасадзіць (у турму): enprizonigi
пасадзіць на электрычны стул: elektroekzekuti
пасадка: planto
пасаду:
   прагнаць з пасаду: detronigi
   атрымліваць пасаду: enposteniĝi
   уводзіць у пасаду: investituri
   займаць пасаду: posteni
пасады:
   пазбаўленьне пасады: eksigo
   зыход з пасады: eksiĝo
   пазбаўляць пасады: senpostenigi
пасажыр: pasaĝero
пасак: zono
пас бясьпекі: sekurrimeno, sekurzono
па-свойму: memdire
пасека: abelejo
паселішча: setlejo
па-сёмае: sepe
пасерабрыць: arĝenti
пасіў: pasivo
пасіўны: pasiva
паскалеў: paskala
паскаль: paskalo, Paskalo
Паскаль: Paskalo
Паскаля: paskala
паскаральнік: akcelilo
паскарацца: rapidiĝi
паскараць: akceli, intensigi, rapidigi
паскарэньне: akcelo
распаўсюджваць пасквілі: paskvili
пасквіль: paskvilo
   складаць пасквіль: paskvili
пасквілянт: paskvilanto
паскорваць: rapidigi
паскуднік: aĉulo, kanajlo
паскудны: kanajla
пасланец: mesaĝisto
пасланьне: epistolo, mesaĝo
пасланьнік: sendito
паслаць: enpoŝtigi
паслуга: helpo, komplezo
паслугач: lakeo
паслужлівасьць: komplezo
паслужлівы: helpema, komplezema, servema, servila, servopreta
паслухмянасьць: humileco
паслухмяны: obeema, volema
паслушнік: novico
паслушніца: novicino
паслядоўнасць канцоўная: finia vico
пасма: floko, tufo, vilo
пасмачка: hartufo, tufeto
пасол: ambasadoro
пасольства: ambasadejo, ambasado, ambasadorejo
паспарту: paspartuo
паспрабаваць: ekprovi
пасрэднасьць: mezkvalitulo
пасрэдны: mediokra, mezkvalita
пасрэдны чалавек: mediokrulo
паста: pastaĵo, pasto
паставіць: enscenigi, starigi
пасталець: adoltiĝi
пастамэнт: piedestalo, postamento, soklo
пастанова: rezolucio
пастаноўка: enscenigo
пастаноўшчык: enscenigisto
пастар: pastoro, pastro
пастараль: pastoralo
пастарнак: pastinako
пастарунак: policejo
пастаўляць: liveri
пастаўчшык: liveranto
пастачаць: liveri
пастаянна: konstante
пастаянная (велічыня): konstanto
пастаянны: konstanta, kontinua, permanenta, senhalta
пастка: enfalilo , insido, kaptilo
заганяць у пастку: ĉirkaŭkapti
пастраеньне: apelo
стаяць у пастраеньні: apeli
пастрыгаць: tonsuri
пастскрыптум: postskribo
стаяць на пасту: posteni
пастуляваць: supozigi
пастулят: postulato
паступленьне (грошай): enspezo
паступова: iom post iom
паступова ўзмацняцца: kresĉendi
паступовы: grada, iom-post-ioma, malabrupta, poioma, progresiva
пастух: paŝtisto, ŝafisto
пастушковыя: raledoj
пастушок вадзяны: akvoralo
пастэль: paŝtelaĵo, paŝtelo
Пастэр: Pasteŭro
пастэрызаваны: pasteŭrizita
пастэрызаваць: pasteŭrizi
пастэрызацыя: pasteŭrizo
пасуваньне: iro
пасудамыйная машына: vazlavilo
пасудзіна: vazo
пасур’ёзьнець: serioziĝi
пасылаць: sendi
пасыльны: kuriero, mesaĝisto, stafeto
пасынак: duonfilo
пасьведчаньне: atestilo, atesto, legitimacio, legitimaĵo
пасьведчаньне аб нараджэньні: naskiĝatestilo
пасьведчаньне аб шлюбу: geedziĝatestilo
пасьведчаньне асобы: identigilo
пасьведчаньне выбаршчыка: balotrajtiga karto
пасьведчаньне кіроўцы: stirrajtigilo
пасьведчыць: atesti, aŭtentikigi
пасьвіцца: paŝtiĝi
пасьвіць: paŝti
пасьлён: solano
пасьлёнавыя: solanacoj
пасьлізнуцца: glitfali
пасьля: post
пасьляваенны: postmilita
пасьлядоўна: konsekvence
пасьлядоўнасьць: kohereco, kohero, konsekvenco, ordo, sekvenco, serio, sinsekvo, vico
пасьлядоўнік: disĉiplo, postanto, posteulo, subtenanto
пасьлядоўні к: adepto
пасьлядоўнікі: idaro
пасьлядоўны: kohera, konsekvenca, sinsekva
быць пасьлядоўным: koheri
пасьлязаўтра: postmorgaŭ
пасьлялог: postpozicio
пасьлярэвалюцыйны: postrevolucia
пасьляслоўе: postparolo
пасьля таго як: post kiam
пасьмейвацца: subridi
пасьмешышча: mokataĵo
станавіцца пасьмешышчам: ridindiĝi
пасьмяротна: posteume
пасьмяротны: postmorta
пасьпех: urĝo
пасьпешлівасьць: hasto
пасьпешлівы: hasta, hastema
пасьпяховы: sukcesa
пасьціць: fasti
пасьянс: ermitludo, paciencludo
пасэізм: paseismo
Пасэйдон: Pozidono
пасэсар: luprenanto
пасябраваць: amikiĝi
пасяджэньне: kunsido
пасяляцца: setli
пасяляць: loĝigi
пасярод: meze de
пасярэдзіне: meze de
пасярэднік: interulo, komisiisto, komisiulo, makleristo, mediaciisto, peranto
пасярэдніцтва: mediacio, perado
пасярэднічаць: mediacii, peri
   пасярэднічаць (у камэрцыі): makleri
патагенны: malsaniga, patogena
Патагонія: Patagonio
патаемны ход: poterno
патака: melaso
паталёгія: patologio
патанаць: droni
патанчэць: maldikiĝi
патапіць: subakvigi
патас: patoso
патасны: patosa
паташ: potaso
патерпас: nivelilo
патлумачыць: klarigi, tialigi
паток: fluo, strio, torento
патокавы: torenta
супраць патоку: kontraŭflue
патоляг: patologo
патомак: praido
патомства: idaro, naskitaro
патоп: diluvo, superakvego
паточны: torenta
патрабавальнасьць да самога сябе: mempostulo
патрабавальны: postulema
патрабаванне: postulado
патрабаваньне: postulo
патрабавацца: necesi
патрабаваць: bezoni, necesigi, postuli
   патрабаваць (у якасьці перадумовы): premisi
патрава: plado
патрапіць паміж Сцылай і Харыбдай: trafi de Scilo al Ĥaribdo
патрон: kartoĉo, patrono, protektanto, vajco
   патрон (лямпачкі): ampolingo
   патрон (для лямпы): lampingo
патроху: iom post iom
патрубак: spililo, spilo
патруль: patrolo
патруляваць: patroli
патрушчыць: frakasi
патрыёт: patrioto
Патрык: Patriko
патрыманая рэч: brokantaĵo
патрыманы: duamana
гандляваць патрыманымі рэчамі : brokanti
патрыцый: patricio
патрыярх: patriarko
патрыятызм: patriismo, patriotismo
патрыятычны: patriotisma
патрэба: bezono
па патрэбе: laŭnecese
патрэбнае: bezonaĵo
патрэбны: bezona, necesa
патрэскваць: kraketi
патрэсьці: skui
па-трэцяе: trie
Патсдам: Pocdamo
патухнуць: estingiĝi
патушыць: estingi
патыліца: nuko, okcipito, postkranio
патылічная костка: okcipitalo, okcipitosto
патысон: melopepo
патэльня: fritilo, pato
патэнт: patento
патэнтаваць: patenti
патэнцыраваньне: potencigo
патэнцыял: potencialo
   скалярны патэнцыял: skalara potencialo
   вэктарны патэнцыял: vektora potencialo
патэнцыяльнае (поле): potencialhava
патэрна: poterno
патэтычны: patosa
паў-: duon-
паўвостраў: duoninsulo
паўгадзіна: duonhoro
паўгала мазгоў: hemisfero
паўгалосны: kvazaŭvokalo
паўгода: jarduono
паўгодзьдзе: duonjaro, jarduono, semestro
паўгрупа: duongrupo
Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка: Sud-Afriko
Паўднёва-Кітайскае мора: Suda Ĉina Maro
паўднёвасуданскі: sud-sudana
Паўднёва-Ўсходняя Азія: Orienta Azio
Паўднёвая Азія: Suda Azio
Паўднёвая Амэрыка: Sudameriko
Паўднёвая Аўстралія: Suda Aŭstralio
Паўднёвая Дакота: Suda Dakoto
Паўднёвая Караліна: Suda Karolino
Паўднёвая Карона: Aŭstrala Krono
Паўднёвая Рыба: Aŭstrala Fiŝo
паўднёвік: sudano
паўднёвы: suda
Паўднёвы Крыж: Suda Kruco
Паўднёвы Судан: Sud-Sudano
паўжартам: duonŝerce
паўз: preter
паўза: paŭzo
бяз паўзаў: senpaŭze
паўзрэчак: haŭlvojo
паўзу:
   зрабіць паўзу: paŭzi
   ставіць на паўзу: paŭzigi
паўзун: reptilio
   паўзун (жывёла): rampaĵo
паўзунчык: sito
паўзуны: rampuloj, reptilioj
паўзучая жывёла: rampaĵo
паўзучая расьліна: rampaĵo
паўзьці: rampi
паўкуля: duonglobo, duonsfero, hemisfero
паўкуля мазгоў: hemisfero
паўлін: pavo
Паўлін: Pavo
Паўліна: Paŭlino
паўлінейны: konjuglineara
паўлоўнія: paŭlovnio
Паўль: Paŭlo
паўмаратон: duonmaratono
паўмера: paliativo
паўмесяц: duonluno, krescento, lunarko
паўмісак: manĝujo, pelveto, plado
паўнавартасны: senrezerva
паўназначны: plensenca
паўналетні: plenaĝa, plenaĝa
паўнамоцтва: prokuro
наданьне паўнамоцтваў: potencigo
пацьвярджаць свае паўнамоцтвы: legitimiĝi
паўната: dikeco, kompleteco, pleno
паўнорма: duonnormo
Паўночнае мора: Norda Maro
Паўночная Амэрыка: Nordameriko
Паўночная Дакота: Norda Dakoto
Паўночная Караліна: Norda Karolino
Паўночная Карона: Boreala Krono
Паўночная Македонія: Nord-Makedonio, Nordmakedonujo
паўночны: norda
Паўночны Ледавіты Акіян: Arkta Oceano
Паўночны Райн — Вэстфалія: Nordrejn-Vestfalio
паўнюткі: plenplena
паўпаліто: duonpalto
паўплоскасьць: duonebeno
паўплываць: sekvigi
паўпростая: duonrekto
паўпэрызм: paŭperismo
паўпэрыяд: alternanco
пэрыяд паўраспаду: duoniĝotempo
паўставаць: ekesti, emerĝi, estiĝi, kontraŭiĝi, kreiĝi, ribeli, stariĝi
паўстанец: ribelulo
паўстаньне: popolleviĝo, ribelo
   народнае паўстаньне: popolribelo
паўстаць: releviĝi, ribeli, stariĝi
паўстаць зь мёртвых: reviviĝi
паўсфэра: duonsfero, hemisfero
паўсфэрычны: duonsfera, hemisfera
паўсьвядомы: duonkonscia
паўсьвятло: duonlumo
паўсюдна: ĉie
паўсюднасць: ĉieesto
паўсюдны: ĉiea
нешта паўсядзённае: ĉiutagaĵo
паўсядзённасьць: ĉiutagaĵo
паўтарацца: recidivi, ripetiĝi
паўтараць: rediri, ripeti
паўтараць адно й тое ж: gurdi
паўтараць прэзэнтацыю: reprezenti
паўтарэньне: anaforo
паўтлусты: grasa
паўтор: recidivo
паўторна: ankoraŭfoje, vicafoje
паўфінал: duonfinalo
паўцьвердакрылы: hemiptera
паўцьвердакрылыя (атрад): hemipteroj
паўшар'е: duonglobo, duonsfero, hemisfero
Пафас: Pafoso
пах: aromo, odoro
   адчуваць пах: flari
арганізатар пахавальных цырымоній: funebristo
пахаваньне: entombigo, sepulto
пахаваць: enterigi
аб’ект пахваленьня: adoraĵo
пахвальнае слова: laŭdparolo
пахвальная прамова: laŭdparolo
пахвальны: aprobinda, laŭdinda
пахваляць: adori, kulti
пахвіна: ingveno
пахіл: deklivo
пахілы: dekliva, malrekta
быць пахілым: deklivi
пахмел: postdrinka simptomo
пахмельле: postebrio
пахмурнасць: morozo
пахмурны: malhela, malserena, morna, nuba, nubmiena, sombra
пахмуры: sombra
пахнуць: bonodori, odori
пахнучы: odora
паход: ekspedicio
паходжаньне: deveno, origino
аднолькавага паходжаньня: samdevena
паходзіць: deveni, fonti, origini
паходня: torĉo
пахучасьць: aromo
пахучка: pipromento
пахучы перац: pimento
пацалаваць: kisi
пацалунак: kiso
пацерачка: perlo
пацеркі: bidaro
пацерынка: bido
пацеха: distro
пацець: ŝviti
пацешлівы: amuza, gajiga
пацешны: drola
паціна: patino
пацір: kaliko
паціскаць плячыма: ŝultrumi
пацук: rato
пацурбалак: ŝtipo
пацыент: kuracato, paciento
пацыент на апэрацыі: operaciato
пацыфізм: pacifismo, pacismo
пацыфіст: pacifisto, pacisto
пацьвельваць: inciteti
пацьвердзіць: jesigi
пацьвяляльнік: incito
пацьвяляльны: irita
пацьвярджаць: certigi, konfirmi
пацьвярджаючы: konfirme
у пацьвярджэньне: konfirme
пацямнець: malheliĝi
пацяшаць: amuzi, distri
пачак: bloko, staplo
пачастунак: regalaĵo
пачасьціцца: oftiĝi, plioftiĝi
пачасьціць: oftigi
пачатак: aŭroro, burĝono, elemento, komenciĝo, komenco, origino, principo
   мець пачатак: origini
   пачатак (суквецьце): spadiko
пачаткі: ABC, unuavenaĵo
пачатковая пазыцыя: hejmo
пачатковец: komencanto, novico, novulo
   вечны пачатковец: eterna komencanto
пачатковы: rudimenta
на пачатку: komence de
па-чацвёртае: kvare
пачаць разумець: malblindiĝi
пачашчацца: oftiĝi, plioftiĝi
пачашчаць: oftigi
пачвара: monstro
пачварны: hida, monstra
пачленаваць: dismembrigi
пачувацца: farti
пачулі: paĉulo
пачуцьце: senso
пачуцьцё: sensaĵo, sentimento, sento, sentumo
пачуцьцёвы: senta
пачуцьці: sensaro
пачцівасьць: ĝentileco
пачцівы: ĝentila, respekta
пачынаньне: entrepreno, iniciato
пачынацца: aŭrori, datiĝi, eki, komenciĝi
пачынаць: ekigi, entrepreni, iniciati, komenci, pioniri
пачырванелы і апухлы: vultua
пачырванець: ruĝiĝi
пачытваць: librumi
паша: gregejo, gresejo, paŝtejo, somerpaŝtejo
   паша (турэцкі чыноўнік): paŝao
пашана: estimo, honoro, respekto
пашкадаваць: ekkompati, indulgi
пашкоджаны: difektita
пашкоджаньне: difekto, lezo
пашкодзіцца: difektiĝi
пашкодзіць: damaĝi, difekti, fuŝuzi, lezi
пашляк: vulgarulo
па-шостае: sese
пашпарт: pasporto
   дыпляматычны пашпарт: diplomatia pasporto
паштальён: leteristo, leterportisto
паштамт: poŝtejo
паштар: leteristo, leterportisto
паштовае адпраўленьне: poŝtaĵo
паштовая картка: poŝtkarto
паштовая скрынка: leterkesto, poŝtkesto
паштовы: poŝta
паштовы перавод: poŝtmandato
паштоўка: bildkarto, poŝtkarto
паштэт: pasteĉo
пашча: buŝego, buŝo, faŭko
пашырацца: dilatiĝi, disvastiĝi, plivastiĝi, vastiĝi
пашыраць: dilati, disvastigi, grandigi, larĝigi, plilarĝigi, vastigi
па шырыні: laŭlarĝe
пашырэньне: dilato
   пашырэньне (падполя): superkorpo
пашырэньне Галуа: galeza superkorpo
паэзія: poezio
паэлья: paeljo
паэма: poemo
зборнік паэмаў: poemaro
паэт: poeto
паэта: poeto
паэтыка: poetiko
паэтычнасьць: poezieco
паэтычны: poezia
паядаці: manĝi
паясьніца: lumbo
паяц: histriono, pajaco
певень: koko, virkoko
пейсы: vangharoj
пекар: bakisto
пекла: geheno, infero
пекны: linda
пена: ŝaŭmo
Пенза: Penzo
пеністы: eferveska
пеніцца: eferveski, ŝaŭmi
пенны: eferveska
пеня: punpago
пера-: super-
пераабцяжваць: troŝarĝi
пераапранаць: alivesti
пераацэньваць: supertaksi
перабегчы (праз штосьці): transkuri
перабежчык: transfuĝinto
пераблытаны: konfuza
пераблытаць: misrekoni
   якога немагчыма пераблытаць: nekonfuzebla
   якога немагчыма пераблытаць: nemisrekonebla
пераблытвацца: intermiksiĝi, konfuziĝi
пераблытваць: interkonfuzi, konfuzi
перабольшаньне: hiperbolo, troigo
перабольшваньне: troigo
перабольшваць: trograndigi, troigi
перабрэхваць: mokimiti
перабудоўваць: alikonstrui, trakonstrui
перавага: atuto, avantaĝo, pluso, preferindaĵo, prefero, prioritato, superforto, superpezo
перавагу:
   аддаваць перавагу: pliami
   аддаваць перавагу: preferi
пераважаць: antaŭrangi, superregi
пераважваць: superpezi
пераважна: ĉefe, plej multe, precipe, prefere
пераважны: avantaĝa, precipa, preferinda
перавал: intermonto, montkolo
пераварочвацца: turniĝi
пераварочваць: turni
перавесьці на альфабэт: alfabetigi
перавод: transpago
   перавод (грошай): ĝiro
   перавод (чыгуначнай стрэлкі): komuto
пераводзіць:
   пераводзіць (грошы): ĝiri
   пераводзіць (чыгуначную стрэлку): komuti
перавозіць: perŝipi, transigi, transporti
перавозьнік: transportisto
перавыдаваць: represi
перавышаць: superi
перавязваць: bandaĝi, pansi, vindi
перавязка: pansaĵo
рабіць перавязку: pansi
перавязь: skarpo
перавярнуцца: renversiĝi
перавярнуцца ў пустэльню: dezertiĝi
перавярнуць: renversi, transsorĉi
пераганяць: rektifi
   пераганяць (рэчыва): distili
перагарадзіць плацінай: digi
перагароджваць: bari, obstrukci
перагародка: mureto, vando
перагіб: faldo
(пункт) перагібу: infleksa
перагіну:
   (пункт) перагіну: transfleksiĝa
   пункт перагіну: transfleksiĝejo
перагляд: revizio
пераглядваць: respekti
перагонка: distilado
перагружаны аздобамі: puca
перагружаць (звыш меры): troŝarĝi
перагрузка (звыш меры): superŝarĝo
перад: al antaŭ, antaŭ, anticipe al, fronto, prelude al
перадаваць: brodkasti, dissendi, elsendi, posedigi, rediri, tradicii, transdiri, transdoni, transigi, transmanigi, transmisii
перадавы: antaŭenema, noveca
перадазаваньне: trodozo
перадазіроўка: trodozo
перадаплату:
   рабіць перадаплату: antaŭpagi
   рабіць перадаплату: anticipi
перадапошні: antaŭlasta
перадаць (словы, выказваньне з кімсьці): dirigi
перадача: komunikado, rapidumo, translacio
перадвызначаны: apriora
перадгор’е: antaŭmonto
перадпакой: antaŭsalono
на перадпачатку: anticipe al
перадплечча: antaŭbrako
перадплужнік: koltro
перадплюсна: tarso
перадражніваць: mokimiti, mokripeti
перадрук: represo
перадрукоўваць: represi
перадсэрдзе: vestiblo
перад тым, як: antaŭ ke, antaŭ ol
перадужаць: superforti
перадузяты: partia, partieca
перадумова: antaŭsupozo, kondiĉo, premiso
прымаць у якасьці перадумовы: supozigi
перад усім: antaŭ ĉio, ĉefe
пераехаць: transiĝi, transveturi
перажоўваць: remaĉi
перажываньне: emocio, sentimento, sento, travivo
перажывацца: spertiĝi
перажываць: emociiĝi
перажыць: postvivi, supervivi, transvivi, travivi
перазімаваць: travintri
пераймальнасьць: imitemo
пераймальны: imitema
перайманьне: imito
ня варты перайманьня: malmodela
пераймаць: imiti
перайначвацца: varii
перайсці: transiĝi
перайсьці: superpaŝi
перайсьці на бок: partianiĝi
пераказ: transpago
пераказваць: transdiri
пераканальна: konvinke
пераканальны: konvinka
перакананасьць: konvinkiteco
перакананьне: konvinkiteco, konvinko
пераканаўчы: persvada
пераканацца: konvinkiĝi
пераканаць: konvinki, persvadi
пераклад: tradukado, tradukaĵo, traduko
   вусны пераклад: buŝtraduko
перакладаецца творным склонам: fare de
перакладаць: buŝtraduki, interpreti, traduki, translingvigi
перакладзіна: reko
перакладчык: interpretisto, tradukanto, tradukilo, tradukisto
пераключальнік: baskulo, komutilo, ŝaltilo
пераключаць: komuti
пераключэньне: komuto
пераконваньне: admono, persvado
пераконваць: aserti, certigi, kredigi, prilabori
перакручваць: misprezenti
перакрываць: interkovri, supersoni
перакрыўляць: mokimiti
перакрэсьліваць: trastreki
перакуліцца: renversiĝi
перакуліць: renversi
перакусваць: manĝeti
пераламленьне (прамянёў): refrakto
пераламленьне сьвятла: difrakto
пераламляць (прамяні): refrakti
пераламляць сьвятло: difrakti
пераліваньне: transfuzo
   пераліваньне (колераў): irizo
цэнтар пераліваньня крыві: transfuzejo
пералівацца: irizi
пераліваць: superverŝi, transfuzi, transvazigi
пералівісты: iriza, ŝanĝkolora
пералік: etato, registro
пераліць: transboteligi
пералічваць: elkalkuli
пералічэньню:
   які паддаецца пералічэньню: nombrebla
   які паддаецца пералічэньню: numerebla
пералом: rompo
перамагаць: venki
перамагчы (у бойцы, змаганьні): venkobati
пераменлівы: ŝanĝiĝema
пераменная: variablo
пераменны: alterna, varia, varianta
пераменшваньне: maltroigo
пераменьвацца: varii
пераменьлівы: variema
перамешвацца: intermiksiĝi, miksiĝi
перамешваць: miksi
перамовы:
   папярэднія перамовы: antaŭtraktado
   весьці перамовы: intertrakti
   заключныя перамовы: posttraktado
   весьці перамовы: trakti
перамога: venko
атрымліваць перамогу: elpoenti
перамяняцца: ŝanĝiĝi
перамясьціцца: transiĝi
перамяшаны: miksa
перамяшчацца: translokiĝi
перамяшчаць: komuti, transloki
перанакіроўвацца: alidirekti
перанесьціся: transiĝi
перанос: translacio, vortodivido
   мяккі перанос: eventuala streketo
пераносіць: porti, toleri, transigi, transporti
пераносчык: transigilo
пераносьсе: nazradiko
перапёлка: koturno
перапіс (насельніцтва): censo
перапісваць: transskribi
перапіс насельніцтва: popolnombrado
перапісчык: skribisto
   перапісчык (насельніцтва): censisto
пераплесьці: interplekti, traplekti
пераплёт: bindaĵo
пераплётная машына: bindilo
пераплётнік: bindisto
пераплятаць: interplekti, teksi, traplekti
   пераплятаць (кнігу): bindi
перапляценьне: plektaĵo, teksaĵo, teksaranĝo
перапонка: membrano
   плавальная перапонка: naĝmembrano
   барабанная перапонка: orelmembrano
перапончатакрылыя: himenopteroj
перапрадаваць: revendi
перапрацоўка: kromlaboro
перапрашаць: pardonpeti
перапрашаю: pardonu
перапускаць: subkuŝi
перапынак: intermito, paŭzo
перапыніцца: ĉesiĝi, paŭzi
перапыніць: ĉesigi
перапынны: malkontinua
перапыняць: interrompi, rompi
пераразаньне: sekco
перарвацца: ĉesiĝi
перарваць: ĉesigi, malkonekti
перарываць: abortigi, interrompi, rompi
перарывісты: malkontinua
перарыўчаста: intermite
перарыўчасты: intermita, malkontinua
быць перарыўчастым: intermiti
перасаджваць: transplanti
перасадзіць (ворган): grefti
перасек: sekco
перасіліць: superforti
пераскочыць: transsalti
перасоўваньне: movado
перасоўвацца: translokiĝi
перасоўваць: transloki
перастанова: substituo
перастаноўка: permuto
   цыклічная перастаноўка: cikla permuto
   перастаноўка (з n элемэнтаў): permutaĵo
перастаўляць: permuti
перастаць: ĉesi
перастаць працаваць: panei
пераступіць: superpaŝi
перасунуцца: transiĝi
перасылаць: plusendi, resendi, transigi
перасычанасьць: supersateco
перасьледаваць: ĉasi, persekuti, postĉasi
перасьпелы: molmatura, tromatura
перасьцерагчыся: antaŭzorgi
перасягаць: superi
перасякацца: intersekci sin
перасякаць: sekci
перасяляцца: migri, transloĝiĝi
перасячыся: kruciĝi
перасячэньне: komunaĵo
ператварыць: konverti
ператраўленьне: digesto
ператраўляць: digesti
пераўзыходзіць: superi
пераўпарадкаваць: reordigi
пераўтваральнік: konvertilo
пераўтварацца: aliformiĝi, konvertiĝi
пераўтвараць: aliformi , metamorfozi
пераўтварыцца ў рутыну: rutiniĝi
пераўтварэньне: metamorfozo, transformo
перахітрыць: superruzi
перахлябіна: kavo
пераход: transirejo, transiro
пераходзіць: transiri
пераходзіць уброд: vadi
пераходны: transira, transitiva
перахопліваць: manĝeti
перац: kapsiko, piprarbeto, pipro, piprujo
   чырвоны перац: papriko
   чырвоны перац: ruĝa pipro
перацінаць: sekci
перачніца: piprujo
перашкаджаць: digi, embarasi, ĝeni, kontraŭi, malbonfari, malhelpi, maloportuni, obstakli, perturbi
перашкаджаючы: malhelpa
пазбаўляць перашкод: malembarasi
перашкода: baro, embaraso, ĝenaĵo, kontraŭaĵo, malhelpaĵo, malhelpo, maloportunaĵo, obstaklo, obstrukco
перашкоду:
   ствараць перашкоду: obstakli
   ствараць перашкоду: obstrukci
сустракаць перашкоды: embarasiĝi
перашыек: istmo, terkolo
пераяжджаць: surveturi
перм: permio
пермскі перыяд: permio
пернік: mielkuko
персьцянец: ringa fingro
перчык: kapsiketo
перчыць: pipri
перш, чым: antaŭ ke, antaŭ ol
першагіерарх: ĉefpastro
першазьвер: pramamulo
першазьвяры: pramamuloj
першакветныя: primolacoj
першамова: pralingvo
першапачаткова: origine
першапачатковы: origina
першапраходзец: pioniro
першапраходніцкі: pionira
першапраходца: pioniro
быць першапраходцам: pioniri
першапрычына: principo
першасны: primara
першасьвятар: ĉefpastro, pontifiko
першасьць: unuaeco
першатвор: aŭtentikaĵo
першахрыбетнік: atlaso
першачаргова: unuavice
першы: pionira, unua, unuaulo
першым разам: unuafoje
першынстваваць: ĉefi
першынство: antaŭeco, unuaeco
першыня: antaŭeco
першы паверх: teretaĝo
першы плён: unuaaĵo
першы плод: unuaaĵo
пер’е: plumaro
песьня: kantado, kantaĵo, kanto
   лірычная песьня: amkanto
   гумарыстычная песьня: mokkanto
   пераможная песьня: venkokanto
   трыюмфальная песьня: venkokanto
песьня-жарт: mokkanto
песьцік: pistilo
песьціцца: dorlotiĝi
песьціць: dorloti, kaĵoli, karesi
пета-: peta-
распускаць петлі: dismaŝigi
Пётр: Petro
пехацінец: infanteriano
   марскі пехацінец: marsoldato
Пецярбург: Peterburgo
печ: bakforno, bakujo, forno, hejtilo, hejtoforno, kuirforno, stovo
Печ: Forno
печань: hepataĵo, hepato
печыва: bakaĵo, kekso
пешаход: piediranto
пешаходная дарожка: piedvojo
пешка: peono
пешня: ĉizilo
пі (літара): pio
піва: biero
   бочкавае піва: barelbiero
   бутэлечнае піва: botelbiero
півоневыя: peoniacoj
півоня: peonio
пігмэй: pigmeo
пігмэнт: pigmento
пігмэнтаваць: pigmenti
пігмэнтацыя: pigmentiĝo
пігмэнтны: pigmenta
піджын: piĝino
піетызм: pietismo
піетыст: pietismano, pietisto
піжама: noktkostumo, noktovesto, piĵamo
піжма: tanaceto
Піза: Pizo
пік: pinto
піка: pikilo, piko
піка-: piko-
пікантны: spica
пікап: kamioneto
пікет: pikedo, starprotesto
пікіравацца (сварыцца): kunbekiĝi
пікіраваць: plonĝi
пікнік: pikniko
   ладзіць пікнік: pikniki
піковы: pika
піксэль: rastrumero
піктаграма: piktogramo
пікша: eglefino
піла: segilo
пілаваць: segi
пілавіньне: segaĵo
   пілавіньне (мэталічнае): fajlaĵo
пілатаваць: piloti
пілігрым: pilgrimanto
пілігрымка: pilgrimo
Піліп: Filipo
пілон: pilono
пілот: aviadisto, kondukisto, piloto, stiristo
пільна: vigle
пільнаваць: atenti, gardi, maldormi, vigli
пільнасьць: atento, observemo, skrupulo, viglo
пільны: akravida, antaŭgarda, atenta, observema, singarda, singardema, vigla
пілюля: pilolo
пілястра: murkolono, pilastro
пімэнт: pimento
пімэнтавае дрэва: pimento
пінакатэка: pinakoteko
пінакль: pinaklo
пінгвін: pingveno
пінжак: jako
пінія: pinio
Пінокіё: Pinokjo
пінта: pindo
піньінь: Pinjino
піньята: pinjato
піпка: pipo
Пір: Pirro
пірава перамога: Pirra venko
піражок: benjeto, kuko
піраканта: pirakanto
піраксілін: fulmkotono
піракуку: pirarukuo
піраміда: piramido
піраньі: piranjo
піранья: piranjo, serasalmo
Піраньяс: piranjo
пірат: kaperisto, korsaro, pirato
піратэхнік: fajraĵisto
піратэхніка: pirotekniko
пірацтваваць: pirati
пірог: kuko, pirogo
пірога: pirogo
пірожнае: torteto
пірс: ĝeto
піруэт: pirueto
   рабіць піруэт: pirueti
пірымідын: pirimidino
піры-піры: pilipilio
пірыт: pirito
пірыхій: piriko
пірэтрум: piretro
пісаньне: skribado, skribo
пісар: skribisto
пісаць: leteri, skribi, surpaperigi, tajpi, verki
пісаць з памылкамі: misortografii
пісаць музыку: komponi
пісаць па літарах: literumi
піск: cinco, pepo
пісталет: pistolo
пісталет-кулямёт: mitraleto
Пісыдыя: Pisidio
пісьменнасьць: legopovo
пісьменны: klera, legopova
пісьменьнік: beletristo, verkisto
пісьмо: skribado, skribmaniero, skribo
сыстэма пісьмовасьці: grafismo
пісьмовая прылада: skribilo
пісьмовы: skriba
пісьмовыя прылады: skribilaro
пітво: trinkaĵo
пітны дом: trinkejo
пітон: pitono
   тыгровы пітон: tigropitono
пітоны: pitonoj
Пітсбург: Picburgo
піўная: bierejo
піўная ў нямецкім стылі: knajpo
піўнушка: bierejo
піўныя дрожджы: biergisto
піфагарэец: pitagorano
піфагарэйскі: pitagora
піфагарэйства: pitagorismo
Піфагор: Pitagoro
Піфагора: pitagora
піфагораў: pitagora
піфагораўскі: pitagora
піхаць: puŝi, tuŝegi
піца: pico
піць: drinki, trinki
піцэрыя: picejo
пішчаць: cinci
піяла: tebovlo
піяніна: piano
піянола: pianolo
піянэр: junpioniro, pioniro
быць піянэрам: pioniri
піянэрскі: pionira
піястар: piastro
плаваньне: flosado, navigacio, navigo
плаваць: naĝi, navigacii, navigi
плаваць вакол: ĉirkaŭnaĝi
плавільня: fandejo
плавільшчык: fandisto, gisisto
плавіцца: fandiĝi
плавіць: fandi
плавок: flosilo
пладавітасьць: fekundeco
пладавіты: fekunda, fruktodona, naskema
пладалісьцік: fruktofolio, karpelo
пладаносны: fruktodona
пладародны: fruktodona
пладлівасьць: fekundeco
даваць плады: frukti
плакальшчыца: ĝemistino, ploristino
плакаць: larmi, plori
плакаць наўзрыд: ĝemplori, plorĝemi, plorsingulti
плаксівы: plorema
плакуновыя: litrumacoj
пламбаваць: plombi
планка: lato, tabulo
пласт: stratumo, tavolo
   шаравы пласт: sferdisko
пласт глебавы: tertavolo
пласьціна: lameno, plato
пласьцініставусыя (сям'я): skarabedoj
пласьцінка ліста: limbo
плата: pago, soldo
за плату: kontraŭpage
плаўка: fandado
плаўна: senskue
плаўні: fragmitejo
плаўнік: naĝilo
плаўны зычны: likvido
плацежаздольны: solventa
плацёжны сродак у замежнай валюце: devizo
плаціна: akvoŝtupo, digo
плаціць: pagi
   плаціць (загадзя, наперад): antaŭpagi
плаціць загадзя: anticipi
плаціць заробак: salajri
плаціць узнос: kotizi
плаціць унёсак: kotizi
плач: ploro, veo
плашч: mantelo, pluvmantelo
плеаназм: pleonasmo
плебісцыт: plebiscito
плебс: plebo, popolaĉo
плебэй: plebano
плед: plejdo
касэтны плеер: poŝkasedilo
плейстацэн: plejstoceno
плектар: plektro
граць плектарам: plektri
племя: gento, tribo
плён: atingaĵo, frukto
   даваць плён: frukti
плёнка: filmo, membrano
плённы: fruktodona
пленум: pleno
з пахам плесені: mucida
плёск: plaŭdado
плёскат: plaŭdado
плесьнець: ŝimi
плесьня: ŝimo
плесьці: nodi, plekti, ŝpini, teksi
плётка: klaĉo
плеўка: membrano
   кветкавая плеўка: lodiklo
плеўка дзявоцтва: himeno
плеўра: pleŭro
плеўрыт: pleŭrito
плёхаць: plaŭdi
плечкі (для адзеньня): vestarko
плечы: dorso
плеш: kalvaĵo
Плеяды: Plejadoj
Пліній: Plinio
Пліній Малодшы: Plinio la Juna
Пліній Старэйшы: Plinio la Maljuna
плінтус (калёны): plinto
плісіраваць: faldumi, plisi
пліска: motacilo
пліскавыя (сям'я): motaciledoj
пліта: fornelo, plataĵo, plato
   газавая пліта: gasfornelo
   вугальная пліта: karbofornelo
   пліта (тонкая): lameno
   пліта (канструкцыйная, будаўнічая): slabo
пліяцэн: plioceno
плод: frukto
   плод (ва ўлоньні): feto
   плод (гародніны): legomo
асобная частка складанага плода: fruktero
плоднасьць: fekundeco
плод сунічнага дрэва: arbuto
плод шыпшыны: rozbero
пломба: plombo
плоскасьць: ebeno
   афінная плоскасьць: afina ebeno
   вэктарная плоскасьць: vektora ebeno
плоскасьць сымэтрыі: simetriebeno
плоскі: ebena
плот: baraĵo, barilo
плотка: leŭcisko, ploto
плоў: pilafo
плоцевы: genera, seksa
плоць: karno
плошча: areo, etendaĵo, placo
аднолькавай плошчы: samarea
плуг: plugilo
Плута: Pluto
Плутас: Pluto
плывунец: ditisko
плыннасьць: fluemo
плынны: fluema
плыт: floso
плытагон: flosisto
плыткі: malprofunda
плытна: senskue
плытнік: flosisto
плыўкасьць: fluemo
плыць: flosi, naĝi, ŝipi
плыць на караблі: ŝipiri
плыць пад вадою: subnaĝi
плюгавец: vulgarulo
плюгкасьць: vulgareco
плюгкі: triviala, vulgara
плюмаж: plumaro
плюмэрыя: plumerio
плюралізм: plureco
плюс: plus, pluso
плюска: glaningo
плюсквампэрфэкт: pluskvamperfekto
плюсна: metatarso
плютакрат: plutokrato
плютакратыя: plutokratio
Плютон: Plutono
плютоній: plutonio
плюх!: plaŭ, plaŭd
плюханьне: plaŭdado
плюхаць: plaŭdi
даваць плюху: survangi
плюш: pluŝo
плюшавая жывёла: pluŝbesto
плюшч: hedero
плюшчыць: ebenbati
плявалка: kraĉujo
плявальніца: kraĉujo
пляваць: kraĉi
плявок: kraĉaĵo
плявузгаць: babilaĉi
пляга: plago
плягіят: plagiato
займацца плягіятам: plagiati
пляж: plaĝo, strando
пляжы:
   той, хто адпачывае на пляжы: plaĝumanto
   адпачываць на пляжы: plaĝumi
пляжыць: haki
плязма: plasmo
плязматычная клетка: plasmoĉelo
плязмацыт: plasmoĉelo
плякат: afiŝo
пляма: makulo
   чорная пляма: nigraĵo
пляма на скуры: haŭtmakulo
пляменьнік: nevo
пляменьніца: nevino
плямісты: makulita
плямка: punkto
плян: plano, skeleto
   задні плян: fono
   адсоўваць на задні плян: malemfazi
   пярэдні плян: malfono
плянаваць: plani, projekti
на заднім пляне: subkuŝa
плянімэтрыя: planimetrio
пляніроўшчык: planilo
плянісфэра: platglobo
плянктон: planktono
плян працы: laborplano
плянтацыя: plantaĵo, plantejo
пляншэт: platkomputilo, pletkomputilo, tabulkomputilo
плянэр: glisilo
плянэраваць: glisi
плянэта: planedo
   карлікавая плянэта: nanplanedo
плянэтоляг: planedologo
плясканьне: aplaŭdo, plaŭdado
пляскатая частка: plataĵo
пляскаты: ebena, plata, senreliefa
рабіць пляскатым: platigi
пляскаць: foliigi, plaŭdi
пляскаць у далоні: aplaŭdi
плястмаса: plasto
плястмасавы: plasta
плястык: plasto
плястыка: plastiko
плястыкавы: plasta
плястылін: modlopasto
плястыр: plastro
плястычны: plasta, plasteca, plastika
плясь!: plaŭd
плятан: platano
плятанізм: platonismo
   матэматычны плятанізм: matematika platonismo
   сярэдні плятанізм: mezplatonismo
плятанічны: platona
пляткарскі: klaĉema
пляткарыць: klaĉi, priklaĉi
плято: altebenaĵo, plataĵo
Плятон: Platono
Плятона: platona
плятонавы: platona
плятформа: kajo, platformo
   газаздабыўчая плятформа: gasplatformo
   нафтаздабыўчая плятформа: naftoplatformo
плятына: plateno
Пляўт: Plaŭto
пляц: placo, tereno, terpeco
пляцёнка: plektaĵo
пляцоўка: placeto
пляцэба: placebo
пляцэнта: placento
плячо: brako, ŝultro
плячом да пляча: ŝultron ĉe ŝultro
за плячыма: dorse de
пляшачка: boteleto
пляшывасьць: alopecio
Пнампэнь: Pnompeno
пнэўмакок: pneŭmokoko
пнэўманія: pneŭmonio, pulminflamo
   нетыповая пнэўманія: netipa pneŭmonio
пнэўматыка: pneŭmatiko
пнэўматычны: pneŭmatika
побач: al apud, flanke, najbare de, proksime de
   быць побач: alesti
   знаходзіцца побач: apudi
побач з: apud, apude de, flankalflanke kun, flanke de
побач з гэтым: ĉi-apude
повязь: brakrubando
погляд: opinio, rigardo
подаць: tributo
подзьвіг: heroaĵo, prodaĵo
подзьмух: blovo
подкуп: ŝmirmono
рабіць подласьці: kanajli
подласьць: fiaĵo, fieco, kanajlaĵo, malnoblaĵo
подлы: fia, kanajla, kovarda, malnobla
подпіс: subskribo
подых: blovado, blovaĵo, blovo, spiro
подыюм: podio
пожаг: rostostango
пожар: fajrego
поза: pozo
позірк: rigardo, vido
позна: malfrue, malfrui
позьні: malfrua
быць позьнім: malfruiĝi
покаўка: burĝono
покер: pokero
   граць у покер: pokeri
покліч: voko
   баявы покліч: batalkrio
покрыўка: kovraĵo, kovrilo, kovrotuko
пол: sekso
Пол: Paŭlo
пола: poloo
полавая цяга: libido
полавец: kipĉako, kumano
полавы акт: kopulacio, sekskuniĝo
поласьць носа: nazkavo
поле: kampo, marĝeno, plantejo
   поле (дзейнасьці): fako
   поле (дзейнасьці): sfero
поле бітвы: batalejo, batalkampo
поле Галуа: galeza korpo
поле дзейнасьці: laborkampo, tereno
поле зроку: vidkampo, vidosfero
поле інварыянтаў: invariantokorpo
поле раскладу (мнагасклада): radika korpo
поліаксыд: pluroksido
поліс: civito, urboŝtato
   страхавы поліс: poliso
полістырол: polistireno
полісэмія: plursenceco, polisemio
політэізм: plurdiismo, politeismo
політэіст: politeisto
політэхнічны інстытут: politekniko
поліўка: supo
поліфанічна: plurvoĉe
поліфанія: polifonio
поліэстэр: poliestero
поліэфір: poliestero
полія-: polio-
поліяміэліт: polio-, poliomjelito
полк: regimento
аднолькавага полу: samseksa
полудзень: kolaziono
полымя: flamo
польдэр: poldero
полька: polino, polko
польскі: pola
Польшча: Polio, Pollando, Polujo
   Вялікая Польшча: Grandpolujo
   Малая Польшча: Malgrandpolujo
Польшчы:
   грамадзянін Польшчы: pollandano
   грамадзянін Польшчы: polujano
Полюкс:
   Полюкс (зорка): Polukso
   Полюкс (мітычны герой): Polukso
полюс: poluso
помач: helpo
помнік: monumento
помніць: memori
помны: karmemora, memorinda
помпа: aerpumpilo, pompo, pumpilo
Помпа: Aerpumpilo
помста: venĝo
   кроўная помста: venĝomurdo
помсьлівасьць: venĝemo
помсьлівы: venĝa
помсьнік: venĝanto
помсьціць: venĝi
поні: poneo
Понтыюс: Pontio
Понтыюс Пілят: Pilato
понча: ponĉo
пончык: benjeto
поп: popo
   поп (стыль): popo
попел: cindro
попельнік: cindrujo
попельніца: cindrujo
поп-музыка: popo
попыт: postulado, postulo
пора: poro
порах: polvo, pulvo
порт: haveno
Порт-Віла: Portvilao
портлянд-цэмэнт: Portlanda cemento
Порт-Морсбі: Portmoresbo
Порт-оф-Спэйн: Portospeno
портэр: portero
порцік (галерэя): portiko
порцыя: parto, plado, porcio
поршань: piŝto
порыдж: poriĝo
порысты: pora , poroza
посны: magra
пост: fasto, posteno
   калядны пост: Advento
   ставіць на пост: postenigi
   цэнтральны дыспэтчарскі пост: ŝaltcentralo
прыгожай постаці: belstatura
постаць: staturo
пост кіраваньня: stirejo
постклясычны: postklasika
постфікс: postfikso
постындустрыяльны: postindustria
посуд: kuirilo, vazaro
посьпех: prospero, sukceso
   мець посьпех: prosperi
   мець посьпех: sukcesi
посьпеху:
   дасягаць посьпеху: fortuni
   ня мець посьпеху: malsukcesi
   дабіцца посьпеху ў …: prosperi al
   дасягаць посьпеху: sukcesi
посьцілка: kovrotuko
пот: ŝvito
поўдзень: sudo
   на поўдзень ад…: sude de
   поўдзень (час): tagmezo
на поўдні ад…: sude de
жыхар поўдня: sudano
поўзаць: rampi
поўнасьць: pleno, totaleco, tuteco
поўнасьцю: tute
поўнач: noktomezo, nordo
   поўнач (час): noktmezo
   на поўнач ад…: norde de
на поўначы ад…: norde de
поўны: kompleta, korpampleksa, korpulenta, plena, senmanka, senrezerva, totala
поўня: plenluno
поўсьніца: dipsako
поўсьцінка: lanero
поўсьць: lano
поўха: survango, vangobato, vangofrapo
даваць поўху: survangi
похва: ingo, vagino
похвавы: vagina
похва ліста: limbo
похвенны: vagina
почапка: kroĉilo
почырк: skribkaraktero, skribmaniero
пошліна: doganimposto, imposto, limimposto
пошлы: vulgara
пошта:
   пошта (перасланы прадмет): poŝtaĵo
   пошта (установа): poŝtejo
   пошта (сэрвіс): poŝto
пошук: serĉo
пошукавік: serĉilo
пошум: rumoro
пояс: zono
пра: pri
пра-: tra
праангельскі: praangla
прабабка: praavino
прабаваць: provi
прабацька: patro, prapatro
прабачаць: pardoni
прабачэньне: pardono
прасіць прабачэньня: pardonpeti
прабегчы (праз штосьці): trakuri
прабел: spaceto
   прабел (у чымсьці) : truo
прабіваньне (бочкі): spilo
прабівацца: traiĝi
прабіваць: trabati, tratrui
   прабіваць (бочку, каб вылівалася зьмесьціва): spili
прабірацца: vadi
прабірка: provtubo
прабіўны: trabatebla
прабіць: breĉi, trarompi
праблема: problemo
праблематычны: problema
прабоіна: breĉo, liko
прабуджэньне: veko
права: juro, justeco, opcio, rajto
   аўтарскае права: aŭtorrajto
   міжнароднае права: internacia juro
   кананічнае права: kanona juro
   звычаёвае права: kutimjuro
   прыроднае права: natura juro
   спадчыннае права: prihereda leĝo
   з права: rajte
   мець права: rajti
   даць права: rajtigi
   рымскае права: roma juro
   выбарчае права: voĉdonrajto
права азылю: azilrajto
прававерны: ortodoksa
прававы: jura
правадзейнасьць: valido
правадзейны: valida
быць правадзейным: validi
праваднік: ĉiĉerono, kondukanto, kondukilo, konduktanto, konduktilo
правадыр: ĉefo, ĉefulo, gvidisto, kondukanto
правадыр племені: gentestro
правадыр племя: tribestro
правазнаўства: juroscienco
правайдар: peranto
правакаваньне: provoko
правакаваць: provoki
правакатар: provokisto
правакацыйны: provoka
правакацыя: provoko
правал: malbonŝanco
правал у памяці: memortruo
правальвацца: enkaviĝi
права на існаваньне: ekzistorajto
Праванс: Provenco
праванскі: provenca
права палітычнага прытулку: azilrajto
правапарушальнік: deliktulo
правапарушэньне: delikto
   зьдзяйсьняць правапарушэньне: delikti
правапарушэ ньне: krimeto
правапіс: ortografio
правапісны: ortografia
правараны: trakuirita
праваруч: dekstre, dekstre de
праваручны: dekstramana
праваслаўе: ortodoksismo
праваслаўнае хрысьціянства: ortodoksa kristanismo
праваслаўны: ortodoksa, ortodoksulo
правейваць: ventumi
праверка: ekzameno, elprovo, kontrolo, provado, provo
праветрываць: aerumi, ventoli, ventumi
правіла: regulo
збор правілаў: kodo
правілы дарожнага руху: trafikan kodon
правільна: ĝuste
правільнае: ĝustaĵo
правільны: ĝusta, justa, korekta, regula
быць правільным: ĝusti
правінцыйнік: provincano
правінцыйны: provinca
правінцыя: provinco
правінцыял: provincano
правіць: akrigi, editori
правічка: pucelo, virgulino
правіянт: provianto, vojpano
правод: dukto
праводзіць: akompani, konduki, kondukti, piloti
праводзячы: konduka, konduktema
праводнасьць: konduktanco, kondukteco, konduktivo
   поўная праводнасьць: admitanco
праводнасьць адносная: konduktivo
праводнасьць спэцыфічная: konduktivo
праводны: konduka, konduktema, konduktiva
па праву: rajte
правы: dekstra, dekstrano
   правы (наз., палітык): dekstrulo
правы бок: dekstro
правы кіроўцы: kondukpermesilo
правы флянг: dekstro
правядзеньне: kondukado
правяраць: ekzameni, kontroli, revizii
прага: soifo, volo
Прага: Prago
прага вандровак: migremo
прагавіты: kaptema
прага да вяршэнства: superemo
прага да жыцця: vivdeziro
прагісторыя: praepoko, prahistorio
праглынуць: forgluti, gluti
праглядаць: revidi
прагматызм: pragmatismo
прагматыка: pragmatiko
прагматычны: pragmata
прагназаваць: prognozi
прагнаць: forpeli
прагноз: antaŭdiro, prognozo
прагноз надвор'я: veterprognozo
прагнуць: avari, avidi, deziregi, deziri, soifi, voli
прагны: avara, avida, havema, kaptema, soifa
прагны да славы: famemulo
прагорклы: ranca
прагортваць: foliumi
праграма: programo
   паштовая праграма: poŝtilo
праграма абмену імгненнымі паведамленьнямі: tujmesaĝilo
праграма апрацоўкі тэкстаў: verkilo
праграмаваньне: programado
праграмаваць: programi
праграма праверкі правапісу: literumilo
праграма ўсталяваньня: instalilo
праграміст: komputisto, programisto
праграмнае забесьпячэньне: programaro
прагрэс: progreso
прагрэсаваньне: progresado
прагрэсаваць: progresadi, progresi
прагрэсіўны: progresema
прагрэсія: progresio
   арытмэтычная прагрэсія: aritmetika progresio
   геамэтрычная прагрэсія: geometria progresio
   гарманічная прагрэсія: harmona progresio
прагрэсія арытмэтычная: aritmetika vico
прагрэсія гарманічная: harmona vico
прагрэсія геамэтрычная: geometria vico
які супрацьстаіць прагрэсу: regresema
прагрэсывізм: progresismo
прагрэсыўны: progresiva
прагулка: promeno
прагульвацца: promeni
прагуляць (напр. грошы ў распусьце): fordiboĉi
прадаваць: forkomerci, forvendi, vendi
прадаваць са зьніжкай: rabatvendi
прадаваць у раздроб: detali
прадавец: vendisto
прадавец рыб: fiŝvendisto
прадажны: aĉetebla
прадаўгаватасьць: longeco
прадаўгаваты: longoforma
прадбачаны: antaŭvidebla
прадбачлівасьць: prudento
прадбачлівы: antaŭvidema, prudenta
прадбачыць: antaŭscii, antaŭvidi, vizii
прадвесьце: antaŭsigno, aŭguro, aŭspicio, omeno
прадвызначаць: antaŭdecidi, antaŭdifini
прадзед: praavo
прадказальнік: antaŭdiristo, aŭguristo, aŭguro, divenisto
прадказальніца: antaŭdiristino
прадказаньне: antaŭdiro, aŭguro, orakolo
прадказваць: antaŭdiri, aŭguri, orakoli
прадмесьце: antaŭurbo
прадмет: estaĵo, objekto
прадмет вывучэньня: studobjekto
прадмет дасьледваньня: studobjekto
прадметны: objekta
прадмет першай неабходнасьці: vivbezonaĵo
прадмова: antaŭparolo, prefaco
прадоўжаны: longoforma
прадпісаньне: preskribo
прадпісваць: preskribi
прадпрыемства: entrepreno, firmo
   малое прадпрыемства: firmeto
   сумеснае прадпрыемства: kunkapitala entrepreno
прадпрымальнік: entreprenisto
прадпрымальны: entreprenema, komercema
прадпрыманьне: entrepreno
прадпрымаць: entrepreni
прадрашаць: antaŭdecidi
прадставіць: submeti
прадстаўленьне: spektaĵo, spektaklo
прадстаўляць: antaŭmeti, antaŭteni, eksponi, figuri, reprezenti
   даручыць прадстаўляць: reprezentigi
прадстаўляць няважным: malgravigi
прадстаўляць у карыкатурным выглядзе: karikaturi
прадстаўляць у падрабязнасьцях: detali, detaligi
прадстаўляць фальшывыя зьвесткі: misinformi
прадстаўляць яўна: malimplici
прадстаўнік: agento, reprezentanto, tiamulo
прадстаўнік нацыі: naciano
прадстаўнік улады: aŭtoritatulo
прадстаўніцтва: reprezentejo, rezidejo
   дыпляматычнае прадстаўніцтва: legacio
прадукаваньне: farado, generado, produktado
прадукаваць: fabriki, generi, produkti
прадукт: faraĵo, laboraĵo, produktaĵo, produkto
прадукты: porvivaĵo
прадуктыўны: produktema, produktiva
прадукцыйнасьць: produktiveco, rendimento
прадукцыйны: produktema, produktiva
прадухіленьне: preventado
прадухіліць: antaŭhaltigi
прадухіляць: antaŭforigi, antaŭmalhelpi, preventi
прадчуваньне: antaŭgusto
прадчуваць: antaŭsenti, antaŭvidi
праезная частка: ŝoseo, veturejo
праект: projekto
праектаваць: dizajni, projekti
праектар: projekciilo
праект мовы: lingvoprojekto
праекцыйны апарат: projekciilo
рысаваць праекцыю: projekcii
праекцыя: projekciaĵo, projekcio
праём: embrazuro
праехаць: traveturi
праецыраваць: projekcii
пражываць: rezidi
пражылак: fibro, vejno
рысаваць пражылкі: vejni
пражыцца: rostiĝi
пражыць: rosti, travivi
пражэрлівы: glutema
праз: laŭlarĝe, per, pere de, post, pro, tra, tra inter, trans, trans ...-n
праз-: trans-
празаік: prozisto
празаічны: proza
празарлівы: penetrema
празорлівы: klarvida, sagaca
празорца: viziulo
празрысты: diafana, travidebla
празьмерна: enorme, troe
празьмернасьць: eksceso
празьмерны: ekscesa, enorma, senmezura , superflua, troa
празэадым: prazeodimo
празэліт: prozelito
празэлітызм: prozelitismo
прайгнавальнік: gramofono
прайграваць: forludi, legi, malgajni, malvenki
праймаць: traigi, tredi
прайс-ліст: prezaro
праказа: lepro
пракантынэнт: prakontinento
пракарыёт: prokarioto
пракаўтнуць: gluti
пракідкі: entreprenema, komercema
пракідлівы: komercema
праклён: damno, malbeno, sakro
праклінаць: anatemi, damni, malbeni
праклямаваць: proklami
праклямацыя: proklamo
праклясьці: malbeni
пракляць: damni
пракляцьце: anatemo, damno
праколваць: trapiki
пракопваць: trafosi
пракрыт: prakrito
праксымальны: proksimala
праксэалёгія: prakseologio
практыка: lernoservo, praktiko
   практыка (вытворчая): staĝo
   практыка (якая склалася): uzanco
практыкаваньне: ekzercado, ekzerco
   стылёвае практыкаваньне: stilekzerco
зборнік практыкаваньняў: ekzercaro
практыкавацца: ekzerciĝi, sin ekzerci
практыкаваць: ekzerci, praktiki
праходзіць практыку(вытворчую): staĝi
практычнае навучаньне: staĝo
магчымы для практычнай рэалізацыі: praktikebla
практычны: praktika, praktikema, uzebla
пракуратар: prokuratoro
пракуратура: prokurorejo
супрацоўнік пракуратуры: persekutisto
пракурор: persekutisto, prokuroro
праламаць: breĉi, trarompi
пралёг: prologo
пралеска: hepatiko
пралёт (паміж апорамі, калёнамі): spano
пралетар: proleto
пралетарыят: proletaro
пралінэ: pralino
праліў: markolo, sundo
праліўны дождж: pluvego, pluvoverŝo
пралічвацца: miskalkuli
пралічыць: prikalkuli
пралом: breĉo
пральная машына: lavmaŝino
пральны парашок: lavpulvoro
пральня: lavejo
пралятаць: traflugi
прамавугольнік: ortangulo, rektangulo
прамавугольны: orta, ortangula
прамакальная папера: sorbopapero
прамакрылыя (атрад): ortopteroj
прамарыць: forrevi
прамаўляць: vorti
прамаўляць у абарону (у судзе): pledi
прамаці: prapatrino
прамашка: fuŝo
прамая: rekto
прамежак: interaĵo, interspaco
прамежжа: perineo
прамежжавы: perinea
прамежкавы: intera
прамежнасны: perinea
прамежнасьць: interaĵo, perineo
прамежны: intera
прамень: radio
прамінаць: preteriri
прамінуць: mankigi, pretervidi
прамова: festparolado, oratoraĵo, parolado, pralingvo
прамокнуць: tramalsekiĝi
прамоўца: oratoro, parolisto
прамочваць: impregni
прамы: rekta
прамываньне: klistero
прамываньне мазгоў: cerbolavo
прамываць: klisteri, lavi
харчовая прамысловасць: nutraĵindustrio
прамысловасьць: industrio
прамысловец: industriisto
прамысловы: industria
прамыслоўца: industriisto
прамэнад: promenejo, promeno
прамэтый: prometio
Прамэтэй: Prometeo
прамянёвая костка: radiuso
прамянець: radii
прамяніцца: radii
пранізьлівы: orelbora, orelŝira
пранік: lavbatilo
пранікальны: penetra, permeabla
пранікаць: enpenetri, penetri, trapenetri
пранікаць позіркам: travidi
праніклівы: klarvida, penetra, penetrema, sagaca
праніклівы чалавек: sagaculo
пранікнуць: enpenetri, penetri, trapenetri
пранцы: sifiliso
прапаведаваць: apostoli
прапаведваць: prediki
прапаганда: propagando
прапагандаваць: promocii, propagandi
прапагандыст: propagandisto
прапагандысцкі дакумэнт: propagandilo
прапагандысцкі матэрыял: propagandilo
прапальваць: kalcini
прапанаваць: proponi
прапанова: mocio, oferto, propono
   прапанова (шлюбная): svatiĝo
прапаноўваць: antaŭteni, oferti
прапарцыйна: proporcie al
прапарцыйны: proporcia
прапаршчык: suboficiro
прапісваць: preskribi
прапіць: fordiboĉi, fordrinki
прапойца: drinkemulo, ebriulo
у прапорцыі з : proporcie al
прапорцыя: proporcio
прапускаць: apostrofi, preterlasi
   прапускаць (праз штосьці): tralasi
прапусьціць: mankigi, preteratenti, pretervidi
прапхнуць: trapuŝi
прапэдэўтыка: propedeŭtiko
прапэлер: helico
прап’янстваваць: fordiboĉi
прараб: laborestro
прарастаць: ĝermi
прарахоўвацца: miskalkuli
прарок: profeto
прароцтва: profetaĵo
прарочыць: profeti
прарэзьлівы: orelbora
прарэх: pantalonfendo
прас: gladilo
прасавальшчык: gladisto
прасавальшчыца: gladistino
прасаваньня:
   які не патрабуе прасаваньня: neĉifebla
   які не патрабуе прасаваньня: negladenda
прасаваць: gladi
прасіць: alvoki, peti, propeti
прасіць міласьціну: almozi
прасіць рукі: peti ies manon
Праская вясна: Praga Printempo
праскрыпцыя: proskribo, proskripcio
праслаўляцца: disfamiĝi
праслаўляць: disfamigi, famigi, glori, glorigi
праснак: flano, maco
прасодыя: prozodio
прасоўваньне: promocio
   прасоўваньне (на службе, у гіерархіі): plirangigo
прасоўвацца: antaŭeniri, avanci
   прасоўвацца (на службе, у гіерархіі): plirangiĝi
   прасоўвацца (на службе): promociiĝi
прасоўваць: antaŭenigi, promocii
   прасоўваць (на службе, у гіерархіі): plirangigi
прасочвацца (пра вадкасьць): tralikiĝi
праспаць: fordormi, tradormi
праспэкт: avenuo, prospekto
прастадушны: simplanima
прастак: vulgarulo
прастакутны: orta
прасталытка: amovendistino, ĉiesulino, prostituitino
прасталюдзін: vulgarulo
прастата: prostato
прастаць: rektigi
прастачына: simplulo
прастол: altaro
прастор: vastejo
прастора: areo, etendaĵo, spaco
   аддзяляльная прастора: apartiga
прастора афінная: afina spaco
прастора банахава: banaĥa spaco
прастора бідуальная: dudualo
прасторава-часавы кантынуум: spacotempo
прастора вэктарная: vektora spaco
прастора гільбэртава: hilberta spaco
прастора дуальная: dualo
прастора імавернасная: probablospaco
прастора мэтрычная: metrika spaco
прастора спалучаная: dualo
прастора спалучаная альгебраічная: algebra dualo
прастора спалучаная тапалягічная: topologia dualo
прастора спалучаная тапалягічная другая: topologia dudualo
прастора тапалягічная: topologia spaco
прастора ўнармаваная: normohava spaco
прастора-час: spacotempo
прастора эрмітава: hermita spaco
прастора эўклідава: eŭklida spaco
прасторны: vasta
прастрацыя: prostracio
прастуда: malvarmumo
прастудзіцца: malvarmumi
прастытутка: amovendistino, ĉiesulino, prostituitino, publikulino, putino, stratulino
прастытуцыя: prostituado
прастытуцыяй:
   займацца прастытуцыяй: prostitui
   мужчына, які займаецца прастытуцыяй: prostituito
прастытуяваць: prostitui
прасуваньне: iro
прасунуты вучань: progresinto
прасунуцца: traŝoviĝi
прасьветласьць: enlumiĝo
прасьвечваць (наскрозь): tralumi
прасьвідроўваць: trabori
прасьвятляцца: heliĝi, iluminiĝi
прасьвятляць: heligi, klarigi, lumigi
прасьвяты: sanktega
прасьлізнуць: engliti
прасьцейшыя арганізмы: protozoo
прасьці: fadenigi, ŝpini
прасьціна: littuko
прасьцяк: simplulo
прасявацца: kribriĝi
прасяваць: kribri
прасянка: emberizo
пратабэстыя: protokanajlo
пратаганіст: protagonisto
пратакаляваць: protokoli
пратакол: protokolo
пратактыній: protaktinio
пратаплязма: protoplasmo
прататып: prototipo
прататыпны: prototipa
пратока: dukto, markolo, sundo
   жоўцевая пратока: galdukto
   жоўцевая пратока: koledoko
пратон: protono
пратыкаць: trapiki
пратэз: protezo
пратэзаваць: protezi
пратэзыст: protezisto
пратэін: proteino
пратэйныя: proteacoj
пратэктарат: protektorato
пратэкцыя: protektado
пратэкцыянізм: protektismo
пратэразой: proterozoiko
пратэразойская эра: proterozoiko
пратэст: protesto
   масавы пратэст: amasprotesto
пратэставаць: protesti
пратэстант: protestanto
пратэстанцкі: protestanta
пратэстанцтва: protestantismo
праўда: honestaĵo
праўдалюбны: verfidela
праўдзівы: verfidela
праўду кажучы: verdire
праўнук: pranepo
праўнучка: pranepino
праўша: dekstrulo
праўшун: dekstrulo
прафан: malklerulo, profano, profanulo, senklerulo
прафанаваньне: profanado, profano
прафанаваць: profani
прафанацыя: profanado, profano
прафанны: profana
прафіляктыка: preventado, profilaktiko
прафіляктычны: profilaktika
прафсаюз: sindikato
прафэсар: profesoro
прафэсійная мараль: profesia moralo
прафэсійны: profesia
прафэсія: profesio
прафэсіянал: profesiisto
прах: cindro, polvo
прахадны: irebla
прахалода: malvarmeto
праход: irejo
праходам: pretervoje
праходзіць: preteriri, traiĝi, trairi, travoji
праходны: irebla
прахонны: loza
праца: faraĵo, laboraĵo, laboro
   ручная праца: manlaboro
   цяжкая праца: peza laboro
   дадатковая праца: pluslaboro
   пабочная праца: pluslaboro
   праца (прадмет у школе): slojdo
   прымусовая праца: trudlaboro
працаваць: funkcii, labori
   не працаваць: malfunkcii
працаваць дыстанцыйна: retlabori
працаваць праз Інтэрнэт: retlabori
працавіты: laborema
працадаўца: dunganto, labordonanto
працаздольны: laborkapabla
не заняты працай: senlabora
працаўнік: laboranto, laboristo
працаўнік лясной гаспадаркі: lignolaboristo
працівіцца: opozicii
праціраць: trafroti, viŝi
праціўнік: malamiko
працоўнае адзеньне: laborvesto
працоўнае месца: laborloko
працоўная вопратка: laborvesto
працоўны: laboranto, laboristo
працоўны стол: laborspaco
працы:
   Міжнародная арганізацыя працы: Internacia Labor-Organizaĵo
   вынік працы: laboraĵo
   выканаўца працы: laboranto
   выканаўца ручной працы: manlaboristo
праць: lavi
працьвітаньне: prospero
   забясьпечваць працьвітаньне: prosperigi
працьвітаць: burĝoni, prosperi
працэдура: funkcio, ordo, procedo, proceduro
працэнт: elcento, interezo, procento
працэс: procedo, proceso, procezo
   легкавагавы працэс: fadeno
працэсар: datumtraktilo, procesoro, traktilo
   цэнтральны працэсар: ĉefprocesoro
ісьці ў працэсіі: procesii
працэсія: procesio
працяг: daŭrigo
працягвацца: daŭri, persisti, pludaŭri, plui
працягваць: daŭrigi, etendi, kontinuigi, pluigi, tiri, traigi, tredi
працягваць разьвівацца: progresadi
працягла: daŭre, daŭrige
працягласьць: daŭreco, daŭro, etendaĵo, kontinueco
працягласьць жыцьця: vivdaŭro
працяглы: daŭra, kontinua, longa, longdaŭra, senintermanka, senrompa
працяжнік: haltostreko
працякаць (праз штосьці) : traflueti
працякаць кроплямі: traguti
прачалавек: prahomo
прачасаць: traserĉi
прачка: lavistino
прачнуцца: vekiĝi
прачынацца: eldormiĝi
Прачыстая: endormiĝo
прачытаць: tralegi, tutlegi
прачышчаць: klarigi
прашнураваць: ŝnuri
прашча: ŝtonĵetilo
праэспэранта: praesperanto
праява: manifestado, manifestaĵo
праявіцель: rivelilo
праясьнёнасьць: enlumiĝo
праясьняцца: elkrepuskiĝi, heliĝi, sereniĝi
праясьняць: heligi, klarigi
праяўляцца: evidentiĝi, konturiĝi, sin manifesti
праяўляць: aperigi, evidentigi, manifesti, riveli, vidigi
проба: provaĵo
   проба (мэталу): patrico
пробаўка: provtubo
пробашч: paroĥestro, preposto
пробка: ŝtopiĝo
пробліск: brileto
пробнік: provekzemplero, provilo
пробніца: provtubo
пробны: prova
пробны асобнік: provekzemplero
граць на пробу: provludi
продаж: vendado, vendo
у продажу: aĉetebla
продаж у раздроб: detalado
продак: antaŭulo
прожылак: nervuro
проза: prozo
прозьвішча: familinomo
пройгрыш: malvenko
промах: fuŝo
пропаведзь: prediko
прораз: foldo
прорва: abismo, breĉo, faŭko, glutejo, profundegaĵo, profundego, senfundaĵo
проса: milio
проскомидия: preparado
проста: elemente
проставес: plumbofadeno, vertikalilo
простая: rekto
   афінная простая: afina rekto
   эўлерава простая: eŭlera rekto
   вэктарная простая: vektora rekto
простая кішка: rekta intesto, rektumo
просты: nura, orta, prima, rekta, rektanima, rustika, senartifika, senluksa, simpla
   узаемна просты: prima
просты вугал: orto
просты кут: orto
просьба: peto, petskribo, supliko
просьба даць грошаў: monpeto
прота-: proto-
профіль: profilo
   у профіль: profile
проці: kontraŭ, kontraŭe
   ісьці проці: spiti
проці-: anti-, kontraŭ
процівага: kontraŭpezo
у процівагу: kontraŭpeze
процігаз: gasmasko
процідзеяньне: kontraŭinfluo
процізаконны: kontraŭleĝa
процізапладняльны: kontraŭkoncipa
процізачаткавы: kontraŭkoncipa
процілегла: transe
процілеглае: kontraŭaĵo
процілегласьць: inverso, kontraŭaĵo, kontraŭeco, malo, transo
   у процілегласьць: malkiel
процілеглы: adversa, antipoda, inversa, kontraŭa, mala, transa
процілежнасьць: inverso
процілежны: inversa, kontraŭa
проціпастаўленьне: kontraŭpozicio
процістаяньне: rezisto
процістаяць: alfronti, fronti, kontraŭiĝi, kontraŭstari
проціядзьдзе: antidoto, kontraŭveneno
прошлы незакончаны час: imperfekto
прошлы час: preterito
прошлы час незакончанага трываньня: imperfekto
пругкі: elasta
прус: blato, pruso
прусак: blato, Prusiano, pruso, prusujano
Прусія: Prusio, Prusujo
пруская мова: prusa lingvo
прускі: prusa, Prusia, prusuja
прут: stangeto, vergo
пруткі: elasta
пруток: bastoneto
   пруток (для вязаньня): trikilo
прыбіральня: necesejo
прыбіраць (з вачэй): kaŝi
прыбліжацца: proksimiĝi
прыбліжаць: aproksimi, proksimigi
прыбліжэньне: alproksimiĝo
прыблізна: ĉirkaŭ, ĉirkaŭe, proksimume
прыблізны: proksimuma
прыбой: surfo
прыбочна: flanke
прыбочны: flanka
прыбрамнік: kortisto, pordisto
прыбраць: formeti
прыбудаваць: alkonstrui
прыбудова: antaŭkonstruaĵo
прыбываць: alveni, veni
прыбытак: profito
   атрымліваць прыбытак: profiti
   прыносіць прыбытак: profitigi
прыбытковасьць: rendimento
прыбытковы: lukra, profita
прыбытку:
   норма прыбытку: kvoto de interezoj
   доля прыбытку: profitkvoto
прыбыцьцё: alproksimiĝo, alveno
прывабіць: ĉarmi
прывабліваць: altiri, fascini, logi, tenti, varbi
прываблівы: alloga
прывабнасьць: ĉarmo
прывабны: bonefekta, ĉarma, plaĉa, tenta
прывабны для вачэй: okulplaĉa
прывабны для слыху: orelplaĉa
рабіць прывабным: ĉarmigi
прывадняцца: surakviĝi
прывал: bivako
   рабіць прывал: bivaki
прыват-дацэнт: privatdocento
прыватнасьць: privateco
прыватная рэч: privataĵo
прыватная справа: privataĵo
прыватны: civila, malpublika, privata
прыватызаваць: privatigi
прыватызацыя: deŝtatigo, privatigo
прывід: fantomo, reaperanto, spektro, vizio
прывідны: fantoma
прывілей: privilegio
   даць прывілей: privilegii
прывілейны: privilegia
прывілея: avantaĝo
прывілеяваны: privilegia, privilegiataj klasoj
прывітаньне: bonveno, saluto
прывітаць: saluti
прывіць: grefti
прыводзіць: alkonduki, venigi
прыводны: reduktebla
прывучаны да парадку: puruma
прывучыцца: kutimiĝi
прывучыць: kutimigi
прывязваць: alligi, ligi
прыгаварыць: verdikti
прыгавор: verdikto
прыгадваць: mencii, rememori
прыгажосьць: belaĵo, beleco, belo
прыгажун: belulo
прыгарад: antaŭurbo
прыгарэць: albruli
прыгатаваць: pretigi
прыглушаць: dampi
прыгнёт: jugo, opreso
прыгнечанасьць: premateco
прыгнятаць: jugi, malkontentigi, mistrakti, molesti, opresi, subjugigi
прыгода: aventuro
прыгодна: dece
прыгодны: deca, taŭga
быць прыгодным: taŭgi
прыгожанькі: beleta
прыгожапіс: belskribado, kaligrafio
прыгожапісец: kaligrafiisto, kaligrafo
прыгожа разьвіты: belkreska
прыгожы: bela
прыгон: servuto
прыгонны: servuta, servutulo
прыгоньніцтва: servuto
прыгор’е: antaŭmonto
пры дапамозе: per
прыдатак (лінгв.): apozicio
прыдатна: dece, taŭge
прыдатнасьць: utileco
прыдатны: aplikebla, deca, konvena, oportuna, taŭga, uzebla
прыдатным:
   быць прыдатным: taŭgi
   рабіць прыдатным: taŭgigi
прыдворны: kortegano
прыдзел: kromaltarejo
прыдзірацца: ĉikani
прыдзірлівы: ĉikanema
прыдзьвернік: kortisto, pordisto
прыдумваць: inventi
прыдушыць: senspirigi
прыдыханьне: alspiro
прыём: akcepto, aŭdienco, bonveno
   адказны за прыём: akceptisto
нешта прыемнае: agrablaĵo
прыёмная: akceptejo, interparolejo
спадарожнікавы прыёмнік: satelitricevilo
прыемны: agrabla, bonefekta, bonetosa, delica, malaĉa, plaĉa, plezura
прыёмны пакой: antaŭĉambro
прыён: priono
прыёр: prioro
прыжыцьцёвы: deviva
прызваньне: alvokiĝo
прызвычаіцца: kutimiĝi
прызвычаіць: kutimigi
прызма: prismo
прызнавацца: konfesi, sin konfidi
прызнаваць: agnoski, konfesi
   не прызнаваць: malagnoski
   не прызнаваць: misrekoni
прызнаньне: agnosko, aprezo , rekono
варты прызнаньня: agnoskinda
прызнаць: rekoni, rezolucii
прызнаць невінаватым: absolvi
быць прызначаным на пасаду: enposteniĝi
прызначаць: aldifini, asigni, destini, instali
прызначаць на пасаду: enpostenigi, postenigi
прызначыць: destini, nomumi
прызначэньне: alvokiĝo, asigno, destino, instalado
прызываць: konskripcii, rekrutigi
прызыўнік: rekruto
прызямленьне: surterigo
прызямліцца: alteriĝi
прызямляцца: surgrundiĝi
прыйманьне: akcepto
прыйсьці да ўзаемаразуменьня: interkompreniĝi
прыкаваць: alforĝi
прыказка: popoldiro, proverbo
датычны прыказкі: proverba
прыказцы:
   у прыказцы: proverba
   як у прыказцы: proverba
прыкветак: brakteo
прыкідвацца: afekti
прыклад: ekzemplo, pafilkapo
   даваць прыклад: ekzempligi
   паказваць прыклад: ekzempligi
   прыклад (стрэльбы): kolbo
прыкладаць: almeti, apliki
прыкладаць высілкі: peni
прыкладна: ĉirkaŭe
прыкладная праграма: aplikaĵo
прыклеіцца: algluiĝi
прыклеіць: alglui
прыклейвацца: gluiĝi
прыклейваць: aglutini
прыкмета: antaŭsigno, aŭguro, karakterizilo
   асаблівая прыкмета: personaĵo
прыкмета Абэля: abela kriterio
прыкмячаць: rimarki
прыкоўваць: alkateni
прыкранацца: tuŝi
прыкрасьць: ĉagreniĝo, ĉagreno, malplezuro
прыкры: ĉagrena
прыкуп: talono
прылавак: vendotablo
прылада: aranĝaĵo, disponaĵo, ilo, instrumento, uzaĵo
прылада для капаньня: fosilo
прылада для кіраваньня: stirilo
прыладжваць: akomodi, alaranĝi
прыладзіць: adapti, alfari
прылбіца: viziero
прылеглы: ĉea, najbara, pretera
   прылеглы (вугал): apuda
   прылеглы (вугал): samlatera
прыліваць: alflui
   прыліваць (пра мора): flusi
прыліпаць: adheri
прыліў: alfluo, fluso
прыліў і адліў: tajdo
прыліўная хваля: maskareto
прылічыць: alkalkuli
прылучыцца: aliĝi
прылучыць: aligi
прылягаць: ĉei
шчыльна прылягаючы: strikta
прымадона: primadono
прымайстраваць: alfari
прымальны: akceptebla, konsentebla
прымат: primato
прыматы: primatoj
прымаўка: popoldiro
прымацічны: utera
прымацоўваць: alfortikigi
прымацца: riceviĝi
прымаць: adopti, akcepti, ricevi
   не прымаць: malakcepti
прымаць гасьцей: gastigi
прымаць роды: akuŝigi
прымерачная: provbudo
прымерыць: surprovi
адзначальная прымета: diferencigilo
прыметнік: adjektivo, a-vorto
   ператвараць у прыметнік: adjektivigi
прымірацца: repaciĝi
прыміраць: repacigi
прымірыць: pacigi
прымітыўна-рэкурсіўная функцыя: primitive rekursia funkcio
прымітыўны: primitiva
прымітыўны чалавек: naturhomo
прымус: devigo, perforto, primuso
прымусіць: mutigi
   прымусіць (штосьці зрабіць): igi
прымусіць маўчаць: silentigi
прымусовы: deviga, kontraŭvola
прымусовыя работы: punlaboro
прымушаць: devigi, premdevigi , stimuli, truddevigi
прымха: superstiĉo
прымхі: antaŭjuĝo
прымхлівы: superstiĉa
прымхлівы чалавек: superstiĉulo
прымяненьне: apliko
прымяншаць: malpligravigi, redukti
прымяняцца: aplikiĝi
прымяняць: apliki
прымяраць: almezuri, surprovi
прынада: logaĵo
прынадны: plaĉa
прыназоўнік: prepozicio
   састаўны прыназоўнік: prepoziciaĵo
ужываньне прыназоўніка na: naismo
прыназоўнік вінавальнага склону: na
прыназоўнік простага дапаўненьня: na
прыналежаць: dependi
прыналежнасьць: aparteno
прыналежны: poseda
прыналежны займеньнік: posesivo
прынамсі: almenaŭ
прынесьці: alporti
прынесьці назад: reporti
прыніжацца: malleviĝi
прыніжаць: mallevi, redukti
прыніжаць вартасьць: bagateligi
прыніжаць значэньне: malgravigi
прыніжэньне: humiligo
прынізіцца: humiliĝi
прынізіць: humiligi, malestimigi
прыносіць: alporti, venigi
Прынсыпі: Principeo
прынтар: presilo, printilo
прынц: princo, reĝido
прынцып: principo
паводле прынцыпаў: laŭprincipe
прынцыпова: laŭprincipe, principe
той, хто вызнае тыя самыя прынцыпы: samprincipano
прынцэса: princino, reĝidino
прынясеньне дароў: ofertorio
прыняцьце: akcepto, malprotesto
прыпадабненьне: asimilo, similiĝo
прыпадак: paroksismo
прыпай: bankizo
прыпальваць: brulkuraci
прыпамінаць: memori
прыпарачны: fomenta
прыпарка: fomentaĵo, fomento, kataplasmo
рабіць прыпарку: fomenti
прыпеў: refreno, rekantaĵo
прыпісваць: alskribi, atribui
прыправа: kondimento, spicaĵo, spico
прыпраўляць: kondimenti, spici
прыпушчаючы, што: supoze ke
прыпушчэньне: antaŭsupozo, supozo
прыпынак: aŭtobushaltejo, bushaltejo, haltejo, stacio
прыпыненьне: suspendo
прыпыняць: paŭzigi, suspendi
прыпячатваць: sigeli
прырахаваць: alkalkuli
прырода: naturo
прыроджаны: denaska
прыродны: natura
аднолькавай прыроды: samnatura
прыручаны: hejmigita, malsovaĝa
прыручаць: eduki
прыручыць: hejmigi, malsovaĝigi
прыручэньне: malsovaĝigo
прысак: cindro
прысваеньне (вышэйшага званьня): plirangigo
прысвоіць: proprigi
   прысвоіць (праз махлярства): defraŭdi
прысвойваньне: valorizo
прысвойваньня: valoriza
прысвойваць: proprigi, valorizi
   прысвойваць (вышэйшае званьне): plirangigi
прыскорваць: hastigi, rapidigi
прыслоўе: adverbo, e-vorto
   пераўтварыць у прыслоўе: adverbigi
прыслоўе меснае: lokadverbo
прыслуга: servistaro
прыслухоўвацца: fiksaŭskulti
прысмак: kromgusto
прысос: kupo
прысосак: kupo
прысоўваць: almovi, ĉeigi
прыспаны: dormema
прыстанак: azilo
прыстанішча: azilo
прыстань: albordiĝejo, debarkadero, elŝipejo, kajo, stacio, varfo
прыстасавальніцкі: akomodiĝema
прыстасаваньне: adapto, akomodo, instrumento
прыстасаваць: adapti, alfari
прыстасоўвацца: adaptiĝi, akomodiĝi, konformiĝi, sin konformigi
прыстасоўваць: akomodi, alĝustigi
прыстаўка: antaŭafikso, prefikso
прыстаўляць: almeti
прыстаць (да берага): albordiĝi
прыстойна: dece
прыстойнасьць: deco, konveneco
прыстойны: bonorda, deca, honesta
прыстрэліць: mortpafi
прыступ: atako, paroksismo
   цьвёрды прыступ: glota halto
прыступка: ŝtupo
прысуд: kondamno, verdikto
   вынесьці прысуд: verdikti
прысуджаны: kondamnito
прысуджать: aljuĝi
прысуджваць: atribui, kondamni
у прысутнасьці: ĉeeste de
прысутнасьць: ĉeesto
прысутнічаць: alesti, ĉeesti
прысьвячаць: dediĉi
прысьвячэньне: dediĉo
прысьпешваць: akceli, hastigi, rapidigi, urĝi, urĝigi
прысэрцак: vestiblo
прысяга: ĵuro
прысягаць: ĵuri
прыводзіць да прысягі: ĵurigi
прысяжны: asiza, ĵuriano
прысяжныя: ĵurio
прытварацца: afekti
прытомнасьці:
   схільны да стратаў прытомнасьці: svenema
   схільнасьць да стратаў прытомнасьці: svenemo
прытомнасьць: konscio, spiritĉeesto
   страціць прытомнасьць: sveni
прытомны: konscia
прытон: diboĉejo
прытон грабежнікаў: rabejo
прытрымвацца: alteniĝi
прытрымліваньне: observado
прытрымлівацца: alteniĝi, observi, sekvi
прытулак: almozulejo, azilejo, azilo, hospico, ŝirmejo
   даваць прытулак: azili
   даваць прытулак: hejmigi
   знаходзіць прытулак: hejmiĝi
прытча: apologo
пры ўмове, што: kondiĉe ke
прыхамаць: fantaziaĵo
прыхільнасьць: favoraĵo, favorkoreco, favoro, korinklino
   выклікаць прыхільнасьць: favorigi
прыхільнасьцю:
   ставіцца з прыхільнасьцю: bonvoli
   ставіцца з прыхільнасьцю: favori
   ставіцца з прыхільнасьцю: favorkori
прыхільнік: adepto, adoranto, ĉampiono, fidelulo, jesulo, porbatalanto , subtenanto
прыхільны: favora
прыхіляць: favorigi
прыход: alproksimiĝo, alveno, paroĥo
прыходзіць: alveni, veni
   прыходзіць (аб ночы): noktiĝi
прыходзіць пасьля: postveni
прыцемак: krepusko
прыцемны: krepuska
прыціскацца: alpremiĝi
прыціскаць: alpremi
прыціскаць да сэрца: knufli
прыціскач: paperpremilo
прыцьвікаваць: alnajli, najli
прыцэл: celilo
прыцягвацца: graviti
прыцягваць: altiri, tiri, varbi
прыцягненьне: gravito
прыцякаць: alflui
прычал: albordiĝejo, debarkadero, elŝipejo, kajo, varfo
прычаліць: albordiĝi
прычапіцца: alkroĉiĝi
прычапіць: alkroĉi
прычараваць: sorĉi
прычасаць: kombi
прычасьць: komunio
прычашчацца: komuniiĝi
прычашчаць: komunii
прычоска: hararanĝo
прычына: kaŭzo, kialo, tialo
па ўсялякай прычыне: ĉial
прычыннасьць: aparteno, kaŭzeco
з прычыны: pretekste de
прычыняць боль: dolorigi
прычэп: postveturilo, remorko
прычэплівацца: ĉikani
прычэплівы: ĉikanema
прычэпны: trudema, trudiĝema
прышпільваць: alpingli
прышпорыць: sproni
прышч: aknero, akno
прышчапіць: grefti
   прышчапіць (расьліну): grefti
прышчапляць: inokuli, vakcini
прышчэпак: greftaĵo
прышчэпка: tukpinĉilo, vakcino
рабіць прышчэпку: vakcini
прышыб: kontuzo
прышыбіць: kontuzi
прышываць: flikkudri
прыязджаць: veni
прыязнасьць: plaĉo, ŝato
прыязны: afabla, amikema
прыярытэт: prioritato
   мець прыярытэт: antaŭrangi
   мець прыярытэт: prioritati
   аддаваць прыярытэт: prioritatigi
прыярытэтна: prioritate
прыярытэтны: prioritata
прыяцелі: geamikoj
прыяцель: amiko
прыяцелька: amikino
прэамбула: preamblo
прэбэнда: prebendo
прэбэндарый: prebendulo
прэдыкат: predikato
прэдыкатыў: predikativo
прэзідэнт: prezidanto
прэзыдэнт: prezidento
прэзэнтаваньне: prezentado
прэзэнтаваць: eksponi, figuri, konatigi, prezenti
прэзэнтацыя: prezentaĵo, prezento
прэзэрватыў: kondomo
прэйскурант: prezaro
прэлат: prelato
на прэлюдыю: prelude al
прэлюдыя: antaŭludo, preludo
прэм'ер-міністар: ĉefministro
прэм'ер-міністр: ĉefministro
прэмія: bonifiko, bonuso, gratifiko, kromsalajro, premio
прэміяваць: gratifiki, premii
прэм’ера: praprezento, premiero
прэпарат: drogo
прэрагатыва: prerogativo
прэрыя: prerio
прэс: premmaŝino
прэса: gazetaro, gazetistaro
прэс-канфэрэнцыя: gazetara konferenco
прэсны: nesala
прэс-пап’е: paperpremilo
прэс-рэліз: gazetara komuniko
прэстыдыжытатар: prestidigitatoro
прэстыж: prestiĝo
прэстыжны: prestiĝa
прэсьвітэрыянін: presbiteriano
прэсьвітэрыянства: presbiterianismo
прэтар: pretoro
прэторый: pretorejo
Прэторыя: Pretorio
прэтэндаваць: pretendi
   прэтэндаваць (на пасаду): kandidati
прэтэнзія: pretendo
адмовіцца ад прэтэнзіяў: malpretendi
прэтэнцыёзны: pretendema
прэфікс, які надае супрацьлеглае паняцьце: mal-
прэфікс: antaŭafikso, prefikso
прэфіксацыя: prefiksado
прэфэкт: prefekto
прэфэктура: prefektejo, prefektujo
прэфэранс: preferanco
прэфэрансіст: preferancisto
прэцэдэнт: precedenco
прэцэсія: precesio
псавацца: aĉiĝi, malboniĝi
псаваць: damaĝi, fuŝi, malbonigi
псалом: psalmo
псалтыр: psaltero
псалтэрыён: psaltero
псальма: psalmo
сьпяваць псальмы: psalmi
псіхалёгія: psikologio
псіхалягічны: psikologia
псіхіятр: psikiatro
псіхіятрыя: psikiatrio
псіхоз: psikozo
псіхоляг: psikologiisto, psikologo
пстрычка пальцамі: fingropafo
псыхааналіз: psikanalizo
псыхааналітык: psikanalizisto
псыхаграма: psikogramo
псыхадэлічны: psikedela
псыхалінгвістыка: psiĥolingvistiko
псыхапат: psikopato
псыхапатыя: psikopatio
псыхарня: frenezulejo
псыхасаматычны: psikosomata
Псыхея: Psiĥo
псыхіка: menso, psiko
псыхічнае разладзьдзе: mensmalsano, psikopatio
псыхічная хвароба: mensmalsano, psikopatio
псыхічны: mensa
псыхічны хворы: mensmalsanulo
псыхіятрычны шпіталь: frenezulejo
псэўда-: pseŭda, pseŭdo-
псэўданавука: pseŭdoscienco
псэўданавуковы: pseŭdoscienca
псэўданім: kaŝnomo, plumnomo, pseŭdonimo, pseŭdonomo
псэўдапатрыятызм: pseŭdopatriotismo
псэўдапрэфікс: pseŭdoprefikso
псэўдасуфікс: pseŭdosufikso
псярня: hundejo
Пталамэй: Ptolemeo
птушанё: birdido
птушаня: birdido
птушка: birdo
   свойская птушка: kortobirdo
   райская птушка: paradizbirdo
птушказьверы: monotremoj
птушка-насарог: bucero
птушкі: birdoj
птушыны двор: birdokorto
Птушыны Шлях: Lakta Vojo
птэразаўры: flugsaŭroj, pterosaŭroj
пуансон: patrico, stampilo
публіка: publiko, spektantaro
публікаваць: publici, publikigi
публікацыя: publikaĵo
публіцыст: publicisto
займацца публіцыстыкай: publici
публічны: publika
стаць публічным: elŝrankiĝi
пубэртатны: pubera, puberta
пубэртатны ўзрост: pubereco, puberto
пуга: knuto, vipo
пугач: gufo
пугілярас: monpaperujo, paperujo
пуд: pudo
пудзель: pudelo
пудзіла: birdotimigilo, ĉifonfiguro
пудра: pudro
   рысавая пудра: rizpudro
пудраніца: pudroskatolo
пудрыць: pudri
пудынг: pudingo
пуза: ventro
пузыр: veziko
   плавальный пузыр: naĝoveziko
   мачавы пузыр: urina veziko
пук: fasko
пукатасьць: ĝibaĵo
пукаты: konveksa
пул (манэта): pulo
пуловэр: pulovero
пульвэрызатар: ŝprucigilo
пульке: pulko
пульманалёгія: pneŭmonologio
пульманоляг: pneŭmonologo
пульпа: pulpo
пульс: pulso
пульсаваць: lumpulsi, pulsi
пульсар: pulsaro, pulsostelo
пульсэтка: duonganto
пульт дыстанцыйнага кіраваньня: teleregilo
пульт кіраваньня: konzolo, regpanelo, stirilo
пульхны: pufa
пульчынэла: pulĉinelo
пулярэс: monpaperujo, paperujo
Пуна: Puneo
пунічны: punika
пункт: poento, punkto
   галоўны пункт: ĉefpunkto
   кардынальны пункт: ĉefpunkto
   выходны пункт: elirpunkto
   зыходны пункт: elirpunkto
   нерухомы пункт: fiksa punkto
   найніжэйшы пункт: malkulmino
   найніжэйшы пункт: nadiro
   назіральны пункт: observejo
   зыходны пункт: origino
   зыходны пункт: origino
   паваротны пункт: turnopunkto
пункт адпраўленьня: ekspedejo
пункт збору: kunvenejo
пункт погляду: vidpunkto
пунктуальны: akurate
пунктуацыя: interpunkcio
пункт харчаваньня: nutrejo
пункт экстрэмуму: ekstremumejo, ekstremumiganto
пунсовы: punca, skarlata
пунсовы колер: punco, skarlato
пунш: punĉo
пуня: fojnejo, ŝedo, stalo
пупавіна: funiklo, umbilika ŝnuro
пупок: umbiliko
   пупок (расьліна): antemo
пупышка: burĝono
выпускаць пупышкі: burĝoni
пурпур: purpuro
пурызм: purismo
Пурым: Purimo
пурын: purino
пурыст: puristo
пурытанізм: puritanismo
пурытанін: puritano
пурытанства: puritanismo
пускаць: lasi
пускаць парасткі: ĝermi
пустагаловы: ventkapa
пустазельле: herbaĉo , sarkindaĵo
пустарогія (сям'я): bovedoj
пустата: malplenaĵo, malpleno, vakuo
пустка: malplenaĵo, placo
пустула: pustulo
пусты: libera, malplena, vaka, vanta
пустэльнік: anaĥoreto, dezertulo, ermito
пустэльны: dezerta
пустэльня: dezerto
пустэча: placo
пусьцяковіна: bagatelo, detalo, malgravaĵo
путч: puĉo, ŝtatrenverso
пуф: pufo
пуфік: pufo
пух: lanugo
пухір: blazo, flikteno, haŭtveziko, veziko
пухкі: loza, malkompakta
пухліна: ŝvelaĵo, tubero, tumoro
пухнаты: ŝvelmola
пухнуць: pufiĝi, ŝveli
пухоўка (расьліна): tifao
пухоўка для пудры: pudrilo
Пуцін: Putino
пуць: trako
пучок: fasko, harfasko
пучок валасоў: hartubero
Пушкін: Puŝkino
пушок: lanugo
   пушок (на падбародзьдзі): barblano
Пуэрта-Рыка: Portoriko
пфэніг: pfenigo
пхаць: antaŭenpuŝi, puŝi, ŝovi
пхаць нагой: piedpuŝi
Пхеньян: Pjonjango
пчала: abelino, abelo
   працоўная пчала: laborabelo
пчаламатка: abelreĝino
пчала-цясьляр: ksilokopo
пчаліныя (сям'я): abeledoj
пчальнік: abelejo, abelŝedo
пчаляр: abelisto
пшаніца: tritiko
пыкала: balbutulo
пыл: polvo
   ператварацца ў пыл: dispolviĝi
   ператвараць у пыл: polvigi
пылавік: mantelo
пылавы: polva
пыласос: polvosuĉilo
пылінка: polvero
пылковае зерне: polenero
пылковая камэра: polenujo
пылок: poleno
ачышчаць ад пылу: senpolvigi
пыльнік: antero
пыльны: polva
пырнік: agropiro, elimo, hundherbo
пырнічнік сабачы: hunda elimo
пырск!: ŝpruc
пырскаць: ŝpruci
пырхаць: flirti, papilii
пыса: muzelo
пытальнік: demandosigno
пытальны: demanda
пытальны займеньнік: demandilo
пытаньне: demando
пытацца: demandi
пытаць: demandi
пыха: malhumileco, orgojlo, tromemfido
пыхлівы: altnaza, fiera, orgojla
быць пыхлівым: orgojli
пышнасьць: lukso, pompo
пышны: belega, luksa, pompa
пэан: peano
пэгас: Pegazo
Пэгас: Pegazo
пэдагагічны: pedagoga
пэдагог: pedagogiisto, pedagogo
пэдагогіка: pedagogio
пэдагогія: pedagogio
пэдалёгія: pedologio
пэдаль: pedalo
   ціснуць на пэдаль: pedali
пэдаляваць: pedali
пэдант: pedantulo
пэдантычнасьць: akribio, pedanteco
пэдантычны: pedanta
пэдафіл: pedofiliulo
пэдафілія: pedofilio
пэдыкюр: pedikuro
   рабіць пэдыкюр: pedikuri
майстар пэдыкюру: pedikuristo
пэдыятар: infankuracisto, pediatro
пэдэль: pedelo
пэдэрастыя: pederastio
пэйзаж: pejzaĝo
пэйзажыст: pejzaĝisto
Пэкін: Pekino
пэлікан: pelikano
пэліканападобныя: pelikanoformaj
пэліканы (сям'я): pelikanedoj
пэлягра: pelagro
пэляміда: pelamido
Пэляпанэс: Peloponezo
пэляргонія: pelargonio
пэлясгі: pelasgoj
пэмза: pumiko
пэнал: plumujo
Пэнаты: penatoj
Пэнджаб: Panĝabo
пэндзаль: peniko
пэні: penco, penio
пэнільны: penisa
пэніс: peniso
пэніцылін: penicilino
пэнс: penco, penio
пэнсію:
   выйсьці на пэнсію: emeritiĝi
   плаціць пэнсію: pensii
   атрымліваць пэнсію: pensiiĝi
   выйсьці на пэнсію: pensiiĝi
   выйсьці на пэнсію: pensiuliĝi
пэнсія: emerituro, pensio
пэнсіянэр: emerito, pensiulo
пэнснэ: nazpinĉilo, nazumo
Пэнсыльванія: Pensilvanio
пэнтааксыд: kvinoksido
пэнтаграма: pentagramo
пэнтамэтр: pentametro
пэнтаэдр: kvinedro
пэнтоза: pentozo
пэон: peono
пэпсін: pepsino
пэптыд: peptido
пэргала: pergolo
пэргамэн: pergameno
пэргамэнт: pergameno
пэрла: perlo
пэрлямутр: perlamoto
пэрманэнтны: permanenta
пэрон: kajo, perono, trotuaro
пэрпэндыкуляр: normalo, ortanto, perpendiklo, perpendikularo
   сярэдзінны пэрпэндыкуляр: mezortanto
   сярэдні пэрпэндыкуляр: mezortanto
пэрпэндыкулярны: orta, perpendikulara
пэрс: perso
пэрсанаж: persono, rolulo
пэрсанал: dungitaro, etato, laborantaro, personaro
пэрсанальна: persone
пэрсанальны: individua, persona
пэрсаніфікацыя: personigo
пэрсік: persiko
пэрсікавае дрэва: persikujo
пэрсона: persono
пэрспэктыва: perspektivo
пэрспэктыўнае дасьледваньне: prospektivo
пэрспэктыўны: promesa
пэрсыдзкі: persa
Пэрсыдзкі заліў: Persa Golfo
Пэрсыя: Persio, Persujo
Пэрсэй: Perseo
Пэрт: Perto
Пэру: Peruo
пэруанец: peruano
пэруанка: peruanino
пэруанскі: perua
пэрфэкт: perfekto
пэрцэпцыя: percepto
пэрч: perĉeo
пэрыгей: perigeo
пэрыгелій: perihelio
пэрыдот: peridoto
пэрыкард: perikardo
пэрыкарп: grajnumo, perikarpo
пэрыкопа: perikopo
пэрымэтар: perimetro
пэрыпатэтык: peripatetiko
пэрыпэтыя: peripetio
пэрыскоп: periskopo
пэрыстыль: peristilo
пэрыфраз: ĉirkaŭfrazo
пэрыфраза: ĉirkaŭfrazo, perifrazo
пэрыфрастычны выраз: perifrazo
пэрыфэрыйная нэрвовая сыстэма: periferia nervosistemo
пэрыфэрыйны: malcentra, periferia
пэрыфэрыя: periferio
пэрыяд: epoko, intertempo, periodo
   за пэрыяд: ene de
   ледавіковы пэрыяд: glaciepoko
аднаго пэрыяду: samepoka
пэрыядызаваць: periodigi
пэрыядычнае выданьне: gazeto, periodaĵo
Пэрыядычная табліца элемэнтаў: Perioda tabelo
пэрыядычны: perioda
пэса: peso
пэсах: Pasko
пэстыцыд: pesticido
пэсымізм: pesimismo
пэсыміст: nigrevidulo, pesimisto
пэсымістычны: pesimisma
пэсэта: peseto
пэтарда: petardo
пэтра-: petro
пэтунія: petunio
падаваць пэтыцыю: peticii
пэтыцыя: peticio
пэўна: certe, precize
   абсалютна пэўна: tutcerte
пэўнасьць: aŭtentikeco, precizeco
пэўны: aŭtentika, certa, fidela, kredinda, preciza
пэцкацца: malpuriĝi
пэцкаць: koti, malpurigi
пэча-куча: peĉakuĉo
Пэшавар: Peŝavaro
пюпітар: pupitro
пюрэ: kaĉo, pureo
пяганка: tadorno
пядзенік: geometro
пядзя: manstreĉo, spano
пякарны парашок: bakpulvoro
пякарня: bakejo, kukejo
пякельны: infera
пякотка: pirozo
пякур: galinago
пялёстак: florfolio, petalo
пялёстак вяночка: korola folio
пяльмені: pelmenoj
пяльцы: brodkadro
пялюшка: vindaĵo, vindo, vindotuko
Пяндж: Pjanĝo
пяро: plumo
пярсьцёнак зь пячаткай: sigelilo
пярэдні: antaŭa, fronta
пярэдні край: fronto
пярэдні пакой: antaŭĉambro, vestiblo
пярэдняя частка: antaŭo, vizaĝo
пярэрва: intermito
пярэсты: bunta, piga, ruana
пярэчаньне: kontraŭdiro, kontraŭeco, obĵeto, repliko
   пярэчаньне (у судзе): ekscepcio
пярэчыць: kontesti, kontraŭargumenti, kontraŭdiri, kontraŭi, kontraŭparoli, obĵeti, oponi, rebati, repliki
пасыпаць пяском: sabli
пясок: sablo
пясочніца: sabloludejo, sablujo
пясочня: sabloludejo, sablujo
пясць: metakarpeo
пясчанка: gerbilo
пясьняр: kantisto
пята: kalkano
адна пятая: kvinono
пятая частка: kvinono
пятка: kalkano
выконваць мёртвую пятлю: lopi
пятля: maŝo
   мёртвая пятля: lopo
пятніца: vendredo
   Вялікая пятніца: Sankta Vendredo
   пакутная пятніца: Sankta Vendredo
Пятро: Petro
Пятрусь: Petro
пятрушка: petroselo, pulĉinelo
пяты: kvina
пяхота: infanterio
марскі пяхотнік: marsoldato
пяцёрка: kvinopo
пяцёркай: kvinope
група зь пяці: kvinopo
пяцівугольнік: kvinlatero, pentagono
пяціграньнік: kvinedro
пяцідзясятнік: pentekostisto
пяцідзясятніцтва: Pentekostismo
Пяцікніжжа: Pentateŭko, Torao
пяцікутнік: kvinlatero, pentagono
пяць: kvin
пячатка: sigelo, stampilo, stampo
пячатная плата: cirkvitkarto
пячаць: sigelo
пячкур: gobio, gugono
пячоначнікі: hepatomuskoj
пячоначныя імхі: hepatomuskoj
пячонка: hepataĵo, hepato
пячора: kaverno, kavo
пячора для ахвяраваньняў: oferkavo
пячорны: kaverna
пячорны чалавек: kavernhomo, troglodito
пячураўка-ценькаўка: ĉifĉafo
пячурыца: agariko
пячы: baki, grateni, rosti
пячыся: rostiĝi
пяшчанік: grejso, sabloŝtono
пяшчота: kareso
пяшчотна: tenere
пяшчотны: dorlota, karesa, tenera
пяшчынка: sablero
п’еса: muzikaĵo
п’яны: malsobra
быць п’яным: ebrii