а б в г д е ё ж з і к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ы э ю я ?

belorusa д...

д'ябал: diablo, satano
д'ябальскі: diabla, diable
д'ябальшчына: diablaĵo
да: ĝis, ĝis kiam
дабаўленьне: suplemento
дабіцца: atingi
дабраахвотны: libervola
дабрабыт: bonhavo, bonstato
   забясьпечваць дабрабыт: prosperigi
Дабравешчаньне: Anunciacio
дабрадзей: bonfaranto
дабрадзейны: virta
дабрасэрдасьць: bonkoreco
дабрасэрды: bonkora
дабрачынец: bonfaranto, volontulo
дабрачынна: volonte
дабраякаснасьць: boneco
дабро: bonaĵo, bono
   агульнае дабро: komuna bono
дабрыня: boneco, bonkoreco
даваенны: antaŭmilita
давальны склон: dativo
даваць: atribui, liveri
даваць малако: lakti
даведацца: ekkoni, informiĝi
даведачнае бюро: informejo
даведка: informo
тэлефонны даведнік: telefonlibro
давер: fido, konfido
   мець давер: havi konfidon
   выклікаць давер: konfidigi
даверанасьць: prokuro
давераная асоба: prokuristo
даверлівы: fidema, konfidema, kredema
даверны: konfida
даверу:
   які заслугоўвае даверу: fidinda
   годны даверу: konfidinda
   які не заслугоўвае даверу: nefidinda
даверыць: konfidi
Давід: Davido
давільня: premejo
давільшчык: vinpremanto
даводзіць: demonstri, pruvi
даволі: sufiĉe
давыбіраць: alelekti
давыбраць: alelekti
Давыд: Davido
давяраць: alfidi, fidi, konfidi
   якому можна давяраць: konfidebla
   не давяраць: malfidi
   не давяраць: malkonfidi
дагаджаць: kaĵoli
даганяць: ĉaskuri, postkuri
дагератып: dagerotipo
дагератыпія: dagerotipio
дагляд: zorgo
даглядаць: flegi, prizorgi, revizii, varti, zorgi
даглядчык: flegisto
даглядчыца: flegisto
дагмат: dogmo
дагматычны: dogma
дадаваньне: suplemento
дадаваць: aneksi, garni
дадаваць цукар: sukeri
дадаізм: dadaismo
дадаіст: dadaisto
дадатак: aneksaĵo, apendico, aplikaĵo, kunsendaĵo, suplemento
дадатак да тэстамэнта: kodicilo
дадатковая занатасьць: kromlaboro
дадатковы: ankaŭa, eĉa, ekstra, kroma, suplementa
   дадатковы (вугал): suplementa
дадатны: pozitiva
дадацца: aliĝi
дадаць: aldiri, aligi
дадэкаэдр: dek-duedro
дажджавы чарвяк: lumbriko
дажыць: ĝisvivi
дазаваць: dozi
дазваляць: lasi, permesi
дазвол: permeso
   мець дазвол: darfi
   дазвол (дакумант): permesilo
   дазвол (дакумант): rajtigilo
быць дазволеным: lici
дазволіць распараджацца: disponigi
дазімэтар: dozometro
даіць: melki
даказваць: demonstri, pruvi
Дакар: Dakaro
дакараць: riproĉi
даклад: memuaro, prelego, referaĵo, referato
дакладаць: referi
дакладна: certe, ekzakte
дакладна вызначыць: precizigi
дакладнасьць: precizeco
дакладны: akurate, ekzakta, fidela, preciza, strikta
дакладчык: preleganto
дакор: riproĉo
дакранацца: tuŝi
дактрына: doktrino
ствараць дактрыну: doktrini
дактыль: daktilo
дакумэнт: dokumento
дакумэнтаваць: dokumenti
дакумэнтальны фільм: dokumentfilmo
дакучлівы: trudema, trudiĝema
дакучлівы чалавек: entrudulo
далей: plu, plue, pluen
далейшы: plua
далёка ад: diste de, malproksime de
далёкабойнасьць: trafpovo
далёкі: dista, lontana, malproksima
далёкі ўсход: Ekstremoriento
Далёкі Ўсход: Orienta Azio
даліканты: malkruda
далікатна: delikate, tenere
далікатнасьць: mildeco
далікатны: delikata, fajna, galanta, ĝentila, milda, tenera
даліна: valo
далматыка: dalmatiko
Далмацыя: Dalmatio
далоні:
   тыльны бок далоні: mandorso
   тыльны бок далоні: mansupro
далонь: manplato, polmo
далучаць: aneksi
далучыцца: aliĝi, membriĝi
далучыць: aligi
дальназоркі: malmiopa
дальнамер: telemetro, telemezurilo
дальтанізм: daltonismo
дальтонік: daltonismulo
дама:
   дама (у картах): damo
   дама (у картах): reĝino
дамавіна: ĉerko
дамагчыся: atingi
Дамаск: Damasko
дамачадзец: domano
дамашні ачаг: domo
дамба: digo, moleo
да месца: oportune
дамешваць: almiksi
без дамешкаў: senmiksa
дамінаваньне: domino
дамінаваць: domini
дамініён: dominio
дамініканін: dominikano
Дамініканская Рэспубліка: Dominika Respubliko
даміно: domeno
даміцылій: domicilo
дамка: damo
дамкрат: kriko
дамова: kontrakto, pakto, traktato
дамовіцца: interkonsenti
Арганізацыя Паўночнаатлянтычнай дамовы: Nord-Atlantika Traktat-Organizaĵo
дамэн: retregiono
данаец: Danao
данаіды: Danaidinoj, Danaidoj
Данай: Danao
данайцы: Danaidoj
Даная: Danaino, Danao
Даніла: Danielo
даніна: tributo
плаціць даніну: tributi
Даніэль: Danielo
Данія: Danio, Danujo
данос: denunco
даносіць (на кагосьці): denunci
даносьнік: denuncanto
дансінг: dancejo
да пабачэньня: ĝis revido
   казаць «да пабачэньня»: ĝisrevidi
да палудня: antaŭtagmezo
дапамагаць: asisti, helpi
дапамога: helpo
   першая дапамога: sukurado
пункт першай дапамогі: sukurejo
дапамогу:
   аказваць першую дапамогу: sukuri
   той, хто аказвае першую дапамогу: sukuristo
дапаможнік: helpilo
дапаможны: akcesora, helpa
дапасоўваць: apliki
дапатопны: antaŭdiluva
да паўдня: antaŭtagmezo
дапаўненьне: objekto, suplemento
дапаўняльны: kompletiva, suplementa
дапаўняць: suplementi
дапільноўваць: gvati
даплата: alpago
дапускаць: allasi, lasi, permesi, supozi
дапытваць: pridemandi
дапытлівы: esplorema
дапякаць: ĉagreni
даравальны: pardonema
дараваньне: pardono
дараваць: indulgi, pardoni
дараваць грахі: absolvi
дарагі: kara, kosta, multekosta
дарадца: konsilanto, konsilisto
даразахавальніца: tabernaklo
дарма: vane
дармавы: senpaga
дармштатый: darmŝtatio
дарога: vojo
дарожка (на кружэлцы): kanelo
дарослы: adolta, adolto, matura, plenaĝa, plenkreska, plenkreskulo
даручаць: alfidi, komisii
даручнік: garantianto
даручыць задачу: taski
даручэньне: komisio
дарэмна: vane
дарэмнасьць: vaneco
дарэмны: vana
Дар-эс-Салям: Daresalamo
дарэчна: konvene
дарэчнасьць: konveneco
дарэчны: oportuna
дарэчы: oportune
дасканалы: perfekta
даследаваць: studi
даслоўна: laŭvorte
дастасаваньне: apliko
дастасоўваць: apliki
дастатак: abundeco, abundo, bonhavo
дастаткова: sufiĉagrade, sufiĉe
дастатковы: sufiĉa
быць у дастатку: abundi
дастаўляць: liveri
дастаць: ekstrakti
даступнасьць: disponebleco
даступны: akirebla, disponebla
дасылаць: sendi
дасыта: ĝissate
дасьведчанасьць: kompetenteco, kompetento
дасьведчаны: kompetenta, sperta
дасье: dosiero
дасьледаваць: enketi, esplori
дасьледваньне: enketo, esploro
дасьледваньне рынку: merkatiko
дасьледчык: scienculo
дасьледчык рынку: merkatikisto, merkatisto
дасьціпнасьць: inĝenio
дасьціпны: inĝenia
дасягаць: atingi, ĝislimi
дата: dato, tago
датаваньне: datumo
датавацца: datiĝi
датаваць: dati
да таго: ĝis, ĝis kiam
прызначаць дату: datumi
датчанін: dano
датчык: sensoro, sentilo
прызначэньне даты: datumo
датыкальны: palpebla
датыкацца: kontakti, tanĝi, tuŝi
датыкаць: tuŝi
даты нараджэньня і сьмерці: vivdatoj
датычна: koncerne al
датычная (наз.): tanĝanto
датычны: koncerna, tanĝa
быць датычным: tanĝi
даўбіць: ĉizi
даўгаваты: longoforma
даўганосік: kurkulio
даўгата: longitudo
даўжыня: daŭro, longeco, longo
даўкі: adstringa
даўні: delonga
даўніна: antikveco
даўно: antaŭlonge, delonge
дах: tegmento
пакрываць дахам: tegmenti
дахаўшчык: tegmentisto, tegolisto
даход: enspezo
   атрымліваць даход: enspezi
даходнасьць: rendimento
дахоўка: tegolo
крыць дахоўкай: tegoli
класьці падобна дахоўцы: tegoli
дацкі: dana
даць: disponigi
даць зразумець: kvazaŭdiri
даць пасаг: doti
даць пасаду: enoficigi
даць сабе рады: helpi al si
дацэнт: docento
дацэнтравы: centripeta
дача: daĉo, somerdomo, vilao
дачакацца: ĝisatendi
дачка: filino
дачыненьне:
   які мае дачыненьне: koncerna
   мець дачыненьне: koncerni
у дачыненьні: koncerne al
дачытаць: finlegi
дашчаны выраб: tabulaĵo
дбайна: senforgese
дбайнасьць: diligento, fervoro, skrupulo
дбайны: diligenta, fervora, ordema
дбаць: diligenti, fervori, zorgi
два: du
двайковы: duuma
двайнік: sozio
двайны: duobla
дванаццацівугольнік: dek-dulatero
дванаццаціграньнік: dek-duedro
дванаццацікутнік: dek-dulatero
дваццаціграньнік: dudekedro
двор: korto
   двор (напр., каралеўскі): kortego
двуколка: kariolo
двукосьсе: citilo
двукроп'е: dupunkto
двукрылыя (атрад): dipteroj
двулінейны: dulineara
двурог: dukornulo
двухвалентны мэтал: divalento
двухдольныя: dukotiledonaj
двухпалубны: duferdeka
двухполы: hermafrodita
двухрадкоўе: distiko
двухстворкавыя: duvalvuloj
джаз: ĵazo
джазавы гурт: ĵazbando
джаз-бэнд: ĵazbando
джазмэн: ĵazisto
Джакарта: Ĝakarto
джала: pikilo, pinto
джамія: moskeo, preĝejo
джойстык: stirstango
джокер: ĵokero
Джордж Вашынгтон: Georgo Vaŝingtono
джоўль: ĵulo
Джоўль: Ĵulo
джунглі: ĝangalo
джут: juto
Джучы: Ĝoĉio
   улус Джучы: Ĝoĉia apanaĝo
Джучыеў улус: Ĝoĉia apanaĝo
Джыбуты: Ĝibutio
джыга: ĵigo
джын: ĝino
   джын (напітак): ĝino
   джын (напітак): juniperbrando
джынсы: ĝinzo
джып: ĵipo
джыхад: ĝihado
джыхадызм: ĝihadismo
джыхадыст: ĝihadisto
Джэйсан: Jazono
джэнтльмэн: ĝentilhomo, ĝentlemano
дзвюхграневы вугал: duedro
дзвюхграневы кут: duedro
дзе: kie
Дзева: Virgulino
дзевер: bofrato
дзевяцівугольнік: naŭlatero
дзевяцікутнік: naŭlatero
дзевяць: naŭ
дзёгаць: gudro
апрацоўваць дзёгцем: gudri
дзед: avo
дзеепрыметнік: participo
дзеепрыслоўе: gerundio
дзежка: knedujo
дзейнасьць: agado, aktiveco
дзейнік: subjekto
дзейнічаць: agi, aktivi, procedi
дзейны: aktuala, viva
быць дзейным: aktivi
дзейснасьць: efikeco
дзейсны: efika, valida
быць дзейсным: validi
дзеліва: dividato
дзель: kvociento
   няпоўны дзель: kvociento
дзельнік: dividanto, divizoro
   найбольшы супольны дзельнік: plej granda komuna divizoro
   уласны дзельнік: propra divizoro
дзельнік нуля: nuldivizoro
дзеля: pro
дзе-небудзь: ie
дзённы: taga
дзень: tago
дзень і ноч: tage kaj nokte
дзень нараджэньня: naskiĝtago
дзень народзінаў: naskiĝtago
дзёньнік: taglibro
дзераза: licio, likopodio
дзёрзкі: aroganta, aŭdaca, trokuraĝa
дзесьці: ie
дзесятковая лічба: decimalo
дзесятковы: decimala, dekuma
дзесяцівугольнік: deklatero
дзесяцігодзьдзе: jardeko
дзесяціграньнік: dekedro
дзесяцікутнік: deklatero
дзесяціна: dekonaĵo
дзесяць: dek
дзесяць запаведзяў: dekalogo
дзетагубства: bebomurdo, infanmurdo
дзетазабойства: bebomurdo, infanmurdo
дзетазабойца: bebomurdinto, infanmurdinto
дзеяньне: procedo
дзеяньні: agado
дзеяслоў: verbo
   дапаможны дзеяслоў: helpverbo
   утвараць дзеяслоў: verbigi
дзеяслоў-зьвязка: ligverbo
дзеяч культуры: artisto
дзеяч мастацтва: artisto
дзівіцца: miri
дзівіць: mirigi
дзіда: ĵetlanco, lanco, pikstango
дзікабраз: histriko
дзікабразы (сям'я): histrikedoj
дзікая мясцовасьць: sovaĝejo
дзікі: senkultura, sovaĝa
дзікі кабан: apro
дзіра: truo
дзіравіць: trui
дзіравы: trua
дзірка: apertaĵo, aperturo
дзіркаваты: trua
дзіўна выглядаць: bizari
дзіўна паводзіць сябе: bizari
дзіўны: bizara, kurioza, stranga
дзіцё: infano
дзіця: bebo, homido, ido, infano
дзіцячы: infana
дзіцячы верш: infanrimo
дзіцячы дом: orfejo
дзічына: predo
   дзічына (на якую палююць): ĉasaĵo
дзьверы: pordo
дзьвюхграньнік: duedro
Дзьмітры: Demetrio
дзьмухавец: leontodo
дзьмухаць: blovi
дзьмуць: blovi
   дзьмуць (пра вецер): venti
дзэн: zeno
дзэн-будызм: zenismo, zeno
дзэта: zeto
Дзэўс: Zeŭso
дзюба: beko
дзюдаіст: ĵudisto
дзюдо: ĵudo
дзюна: duno
дзюра: truo
дзявяты: naŭa
дзяга: zono
дзягіль: angeliko
дзядзінец: kremlo
дзядзька: onklo
дзядзя: onklo
дзядоўнік: lapo
дзяжа: knedujo
дзяжурства: deĵoro
дзяжурыць: deĵori
дзякаваць: danki
дзякуй: dankon
дзякуючы: danke, danke al , zorge de
дзяленьне: dispartigo, divido
дзяленьне з рэштай: divido kun resto, eŭklida divido
дзяленьне клетак: ĉeldividiĝo
дзяліць: disparceligi, dividi, partigi, porciigi
дзялянка: parcelo, tereno
дзярачка: asperulo
дзяржава: nacio, potenco, regno, ŝtato
дзяржава-ўдзельніца: membroŝtato
дзяржальна: anso, brako, tenilo
дзяржаўнае кіраваньне: regio
дзяржаўная здрада: ŝtatperfido
дзяржаўная сыстэма: regsistemo
дзяржаўная ўлада: ŝtata potenco
дзяржаўны: nacia, regna, ŝtata
дзяржаўны лад: regsistemo
дзяржаўны пераварот: ŝtatrenverso
дзяржаўны служачы: ŝtatoficisto
дзяржаўны сьцяг: nacia standardo
дзяркаты: raŭka
дзясна: dentkarno, gingivo
дзясятая частка: dekono
дзясяты: deka
дзятлавыя (сям'я): pegedoj
дзятлападобныя: pegoformaj
дзяўбці: beki
дзяўбціся: kunbekiĝi
дзяўчынка: knabino
дзяцел: pego
дзяцел жаўна: nigra pego
дзяцел зялёны: verda pego
дзяцел малы: malgranda buntpego
дзяцел пярэсты: granda buntpego
дзяцінец: kadukegeco, senileco
дзяцінства: infaneco
днём і ноччу: tage kaj nokte
днець: elkrepuskiĝi, tagiĝi
днушка: haktabulo
добра!: en ordo!
добра: bone
добраахвотна: volonte
добраахвотнік: volontulo
добрае здароўе: bonfarto
добрае самаадчуваньне: bonfarto
добразычлівасьць: favoro
добразычлівы: favora
добрасумленнасьць: konscienco, skrupulo
добрасумленны: konscienca
добраўпарадкаваны: bonorda, komforta
добры: bona, bonaŭgura, bonkora, brava
добры дзень!: bonan tagon!
добрый раніцы!: bonan matenon
быць добрым: boni
добры пах: bonodoro
добры чалавек: bonulo
добрыя манэры: bonaj manieroj , bontono
довад: demonstro
дог: dogo
догма: dogmo
дож: doĝo
дождж: pluvo
дожджык: pluveto
доза: dozo
док: doko
доказ: demonstro, pruvo
   неабвержны доказ: nekontestebla pruvo
докер: dokisto
доктар: doktoro, kuracisto
   доктар (навук): doktoro
долата: ĉizilo
доля: dividaĵo, kotizo, kvoto, partaĵo, parto, pulso, sorto, tempo
   доля (воргана): lobo
доляр: dolaro
дом: domo
доменная печ: fandforno, fornego
домна: fandforno, fornego
Дон: Dono
Дональд: Donaldo
донг: dongo
донжуан: donĵuano
донкіхот: donkiĥoto
донца: haktabulo
допіс: letero
допіс у блогу: blogaĵo
Доплер: Doplero
доплераў эфэкт: Doplera efiko
доступ: atingo
досыць: sufiĉe
досьвед: empirio, rutino, spertaĵo, sperto
   набыць досьвед: sperti
пазнаць з уласнага досьведу: sperti
досьціп: inĝenio, pintumo
адчувальны на дотык: palpebla
доўбня: klabo
доўга: daŭre, longe, longtempe
доўгатэрміновы: longperspektiva
доўгі: daŭra, longa, longdaŭra
доўжыцца: daŭri, persisti, plui
Доха: Doho
дошка: nigra tabulo, tabulo
   прасавальная дошка: gladotabulo
дошка аб’яваў: anonctabulo, aviztabulo
дошка для віндсэрфінгу: veltabulo
дошка для сэрфінгу: surftabulo
дошчачка: tabuleto
драбінкі: ĉareto
драбіны: eskalo, ŝtupetaro
драбніца: detalo, malgravaĵo
драбніць: grajnigi
драбы: skeleto
драбяза: bagatelo, vantaĵo
драгун: dragono
дражніць: inciti
дразафіла: drozofilo
драздовыя (сям'я): turdedoj
драйвэр: pelilo
драконаўскі: drakona
драма: dramo
драмадэр: dromedaro
драматургія: dramaturgio
драматызаваць: dramigi
драматычны: drama
драмаць: dormeti
дранка: lato, ŝindo
драпаць: grati, skrapi
драпежнік: rabobesto
драпежнікі: rabobestoj
драпіна: ekskoriacio
драпіраваць: drapiri
дратаваць: drati, piedpremi, treti
драўляны: ligna
драўляны выраб: lignaĵo
драўніна: ligno
драўнінны: ligna
драўняны: ligna
драхма: draĥmo
дроб: frakcio
   правільны дроб: partumo
дроб альгебраічны: algebra frakcio
дроб двайковы: duuma frakcio
дроб дзесятковы: dekuma frakcio
дробка: pinĉaĵo
дроб ланцуговы: ĉena frakcio, ĉenfrakcio
дроб мяшаны: miksa frakcio
дробная манэта: monereto
дроб непарыўны: ĉena frakcio, ĉenfrakcio
дроб нескарачальны: nereduktebla frakcio
дробны: malgranda, malgrandskala
дроб няправільны: nepropra frakcio
дроб правільны: propra frakcio
дроб просты: kvocienta frakcio
дроб пэрыядычны: perioda pozicia frakcio
дроб рацыянальны: racionala frakcio
дроб скарачальны: reduktebla frakcio
дробы град: hajleto
дробязнасьць: vantemo
дробязны: bagatela, bagatelema, vanta
дробязь: bagatelo, detalo, malgravaĵo
дровы: ŝtiparo
дрожджы: gisto
дрожкі: droŝko
дрозд: turdo
   чорны дрозд: merlo
дрот: drato, fadeno, kablo, metalfadeno
   пракладваць дрот: drati
   электрычны дрот: elektrodrato
друг: amiko
другасны: akcesora
другі: alia, dua
Другі Закон: Readmono
дружалюбны: amikema
дружына: trupo
друз: gruzo, pirito
друід: druido
друк: presarto, preso
друкаванае выданьне: presaĵo
друкаваны: presa
друкаваць: presi, printi, tajpi
друкар: ipso, presisto
друкарка: printilo
друкарня: presejo
друкарская справа: presarto
друкарскі: presa
друкарства: tipografio
дрывасек: lignohakisto
дрыготка: tremo
дрыжаньне: tremo
дрыжыкі: tremo
дрыжэць: tremi
дрынькаць: tinti
дрыяда: driado
дрэва: arbo, ligno
дрэваапрацоўшчык: lignaĵisto
дрэдноўт: drednaŭto
Дрэздэн: Dresdeno
дрэздэнскі: dresdena
дрэнны: malbona
дрэнны жарт: fiŝerco
дрэнь: malbonaĵo
дрэсіраваць: dresi, eduki
дрэсіроўчшык: edukisto
дрэўца: arbeto
дуадэніт: duodenito
дуаен: dojeno
дуалізм: dualismo
дуаполія: duopolo
   двухбаковая дуаполія: duflanka duopolo
дуапсонія: duopsonio
дуб: kverko
Дубай: Dubajo
дубільнае рэчыва: tanilo
дубіць (скуру): tani
дублікат: duplikato
   рабіць дублікат: duplikati
дубляваць: duplikati
дубній: dubnio
дуга: arko
дудка: ŝalmo
дужа: forte
дужаньне: lukto
дужацца: interbatali, lukti
дужка: krampo, parentezo
   фігурная дужка: kuniga krampo
тэкст у дужках: parentezo
узяць у дужкі: interkrampigi
дужы: forta, solida
дукат: dukato
думаць: opinii, pensi
думка: ideo, opinio, pensaĵo, penso
   неадчэпная думка: prempenso
   прычэпная думка: prempenso
паглыбляцца ў думкі: enpensiĝi
наводзіць на думку: pensigi
Дунай: Danubo
дуплексны: dipleksa, dupleksa
дупло: kaverno
дурань: dupo, malsaĝulo
дурасьць: stulteco
дурнап'ян: daturo
дурнець: stulti
дурны: malsaĝa, stulta
дурыян: duriarbo, durio
дурэць: petoli
Дусэльдорф: Duseldorfo
Дуўр: Dovero
дух: animo, etoso, menso, spirito
духавенства: klerikaro
духі: parfumo
духмянасьць: aromo
духмяніцца: bonodori
духмяны: bonodora
духоўка: bakujo
духоўны: spirita
душ: duŝo
   прымаць душ: duŝiĝi
душа: animo, spirito
душыльня: premejo
душыцца: sufokiĝi
душыць: asfiksii, strangoli, sufoki
дуэль: duelo
дуэлянт: duelanto
дуэнья: duenjo
дуэт: dueto
дхарма: Darmo
дыван: tapiŝo
дывідэнд: dividendo
дывізія: divizio
дывэргенцыя: diverĝenco, diverĝo
дыгіталізаваць: ciferecigi
дыгіталін: digitalino
дыгіталіс: digitalo
дыграф: duliteraĵo
дыдактыка: didaktiko
дыдактычны: didaktika, pedagogia
дыёд: diodo
дыез: dieso
дыёптрыка: dioptriko
дыёптрыя: dioptrio
дыета: dieto
быць на дыеце: dieti
дызайн: dizajno
   рабіць дызайн: dizajni
дызайнар: dizajnisto
дызурыя: disurio
дызьюнкцыя: disjunkcio
дызэль: dizelo
дызэльнае паліва: gasojlo, gasoleo
дызэльны рухавік: dizelo
дызэнтэрыя: disenterio
дыктаваць: dikti
дыктант: diktaĵo
дыктат: diktaĵo
дыктатар: diktatoro
дыктатарскі: diktatora, diktatorema, diktatura
дыктатарства: diktatoreco
дыктатура: diktatoreco, diktaturo
дыктафон: diktafono
дыктоўка: diktaĵo
дылема: dilemo
дылетант: diletanto, nekompetentulo
дылетантызм: diletanteco
дылетанцкі: diletanta
дылетанцтва: diletanteco
дыліжанс: diliĝenco
дылювій: diluvio
дым: fumo
дыміць: fumi
дымленьне: fumado
дымніца: fumario
дыназаўры: dinosaŭroj
дынама-машына: dinamo
дынамізм: dinamismo
дынамік: laŭtilo
дынаміка: dinamiko
дынаміт: dinamito
дынамомэтар: dinamometro
дынар: denaro, dinaro
дынастыя: dinastio
дынатрон: negatrono
дынатэрый: dinoterio
дынорніс: dinornito
дыплём: diplomo
дыплядок: diplodoko
дыплямаваць: diplomi
дыплямат: diplomatiisto, diplomato
дыпляматычная місія: ambasado
дыпляматычны: diplomata, diplomatia
дыпляматыя: diplomatio
дыптых: diptiko
дырыжабль: zepelino
дырэктар: direktoro
чалец рады дырэктараў: estrarano
дырэкторыя: direktorio, dosierujo
дырэктрыса: direktanto
дырэктыва: direkto
дырэкцыя: direkcio
дысананс: disonanco, malbonsoneco
дысанансавы: malbonsona
дысацыяваць: disocii
дысгармонія: malharmonio
дыск: disko
   жорсткі дыск: diskaparato
   жорсткі дыск: fiksita disko
   DVD-дыск: lumdiskego
   аптычны дыск: lumdisko
   магнітны дыск: magneta disko
дыскавод: diskturnilo
дыскаграфія: diskografio
дыскант: diskanto
дыскантаваць (вэксаль): diskonti
дыскатэка: dancejo
дыскваліфікаваць: malkvalifiki
дыскета: disketo
дыскеты: diskedo
дыск-жакей: ĵokeo
дысконт: diskonto
дыскрымінаваць: diskriminacii, diskrimini
дыскрымінант: diskriminanto
дыскрымінацыя: diskriminacio, diskrimino
дыскрэдытаваць: malkredindigi, senkreditigi
дыскурс: diskurso
дыскусійны: diskutebla
дыскутаваць: diskuti
дыслякаваць: disloki
дысплей: ekranbloko, komputila ekrano
дыспрозій: disprozio
дыспут: disputo
дыспутаваць: disputi
дыспэргавацца: disiĝi
дыспэргаваць: disigi
дыспэргіяваны: disa
дыспэрсія: disperso
дыспэрснасьць: disperseco
дыстанцыйнае кіраваньне: defora stirado
дыстанцыя: distanco, interspaco
дыстанцыявацца: sin distancigi
дыстрыбутыў: distribua garnituro
дыстыляваць: distili
дысфорыя: disforio
дысфункцыя: perturbo
дысцыпліна: disciplino
дысцыплінаванасьць: disciplinemo
дысцыплінаваць: disciplini
дысыдэнт: disidento
дысэпрсія: varianco
абараняць дысэртацыю: diserti
дысэртацыя: disertacio, disertaĵo, tezo
дыўрэз: diurezo
дыфірамб: ditirambo
дыфракцыйны: difrakta
дыфракцыя: difrakto
дыфтонг: diftongo
   узыходны дыфтонг: kreska diftongo
   сыходны дыфтонг: malkreska diftongo
дыфтэрыт: difterito
дыфтэрыя: difterito
дыфэрэнцыяваньне: diferencialado
дыфэрэнцыяваць: diferenciali
дыфэрэнцыял: diferencialo
дыфэрэнцыяльны: diferenciala
дыхавіца: dispneo
дыханьне: spirado, spiro
дыхаць: spiri
   цяжка дыхаць: anheli
   цяжка дыхаць: spiregi
дыхлярыд: diklorido
дыцыян: ciano
дышаль: timono
дыэлектрык: dielektriko
дыэлектрычны: dielektrika
дыябэт: diabeto
дыябэталёгія: diabetologio
дыябэтоляг: diabetologo
дыяганаль: diagonalo
дыяганальны: diagonala
дыягназ: diagnozo
дыягназаваць: diagnozi
дыяграма: diagramo
дыядэма: diademo
дыякан: diakono
дыякрытычны: diakrita
дыякрытычны знак: diakritilo
   ставіць дыякрытычны знак: diakriti
дыялёг: dialogo
   весьці дыялёг: dialogi
дыялёгавае вакно: dialogujo
дыялект: dialekto
дыялектоляг: dialektologo
дыялектыка: dialektiko
дыяліз: dializo
дыялізаваць: dializi
дыялізатар: dializilo
дыямагнэтызм: diamagneteco
дыямагнэтык: diamagneto
дыямагнэтычны: diamagneta
дыямэнт: diamanto
дыямэнтавы: diamanta
дыямэтар: diametro
дыямэтральна процілеглы пункт: antipodo
дыяпазон (муз.): skalo
дыяпазытыў: diapozitivo
дыяртроз: diartrozo
дыярэя: diareo, lakso
дыяспара: diasporo
дыястаза: diastazo
дыястала: diastolo
дыясталічны: diastola
дыятанічны: diatona
дыятэз: diatezo
дыятэрмічны: diaterma
дыяфіз: diafizo
дыяфрагма: diafragmo
дыяхілён: diakilo
дыяцэзія: diocezo
дэбатаваць: debati
дэбаты: debato
дэбітор: debitoro
дэбэт: debeto
   запісаць у дэбэт: debeti
дэбэтаваць: debeti
дэбют: debuti
дэбютаваць: debuti
дэбютант: komencanto
дэван: devonio, devono
дэвіз: devizo
дэвіза: devizo
дэвіяцыя: devio
дэгенэраваць: degeneri
дэградаваць: malboniĝi, malprogresi
дэградацыя: malprogreso
Дэдэкінд: Dedekindo
Дэдэкінда: dedekinda
дэдэкіндава сечыва: dedekinda tranĉo
дэдэкіндаў: dedekinda
дэзадарант: senodorigilo
дэзактывавацца: malaktiviĝi
дэзактываваць: malaktivigi
дэзарганізавацца: disorganiziĝi
дэзарганізоўваць: malordigi
дэзарыентавацца: malorientiĝi , misorientiĝi
дэзінфікаваць: desinfekti
дэзінфікцыйны апарат: desinfektilo
дэзінфікцыйны сродак: desinfektaĵo
дэзоксырыбануклеінавая кіслата: desoksiribonuklea acido
дэзэртыр: dizertinto
дэзэртыраваць: dizerti
дэізм: deismo, diismo
Дэймас: Dejmo
дэйтэрый: deŭterio
дэка-: deka-
дэкаграм: dekagramo
дэкаданс: dekadenco
дэкадэнцтва: dekadencismo
дэкалёг: dekalogo
дэкалітр: dekalitro
дэкальтаваны: dekoltita
дэкальтаваць: dekolti
дэкальтэ: dekoltaĵo
Дэкамэрон: Dekamerono
дэкамэтар: dekametro
дэкан: dekano
дэкантаваць: dekanti
дэкараваць: dekoracii, dekori
дэкаратар: dekoraciisto, ornamisto
дэкаратыўны элемэнт: dekoraĵo
дэкарацыя: dekoracio, dekoro
Дэкарт: Kartezio
Дэкарта: kartezia
дэкартаў: kartezia
дэкаэдр: dekedro
дэклямаваць: deklami
дэкляраваць: deklari
дэклярацыя: deklaracio, deklaro
дэклярацыя пра даходы: enspezdeklaro
дэкор: dekoro
дэкрэт: dekreto
дэкстрын: dekstrino
дэлегаваць: delegi
дэлегат: delegito
дэлегацыя: delegacio, delegitaro
Дэлі: Delhio
дэлікт: delikto
дэлькрэдэрэ: delkredero
дэльта: delto
дэльтаплян: deltaplano
дэльфін: delfeno
Дэльфін: Delfeno
дэльфіны (сям'я): delfenedoj
Дэлявэр: Delavaro
дэмабілізаваць: malmobilizi
дэмабілізацыя: malmobilizo
дэмагог: demagogo
дэмагогія: demagogio
дэмаграфічныя зьвесткі: demografio
дэмаграфія: demografio
дэмакрат: demokrato
дэмакратызаваць: demokratiigi
дэмакратызацыя: demokratiigo, demokratiiĝo
дэмакратычны: demokratia
дэмакратыя: demokratio
Дэмакрыт: Demokrito
дэман: dajmono, demono
дэманстраваць: demonstri, elmontri, montri
дэманстрацыя: demonstracio, demonstro, manifestacio, manifestado
дэмаралізаваць: senmoraligi
дэмаралізав аць: demoralizi
дэмаралізац ыя: demoralizo
дэмарш: demarŝo
дэмограф: demografiisto
дэмпінг: dumpingo
дэнацыяналізацыя: deŝtatigo
дэндзі: dando
дэндрыт: dendrito
дэнім: dreliko
Дэніэл: Danielo
дэпартамэнт: departemento
дэпрэсію:
   выклікаць дэпрэсію: deprimi
   спарадзіць дэпрэсію: deprimi
   пагрузіцца ў дэпрэсію: deprimiĝi
   упасьці ў дэпрэсію: deprimiĝi
дэпрэсія: depresio, deprimo
дэпутат: deputito
дэпутацкі корпус: deputitaro
дэпэша: depeŝo
дэрвіш: derviŝo
дэрма: dermo
дэрматалёгія: dermatologio
дэрматоз: dermatozo
дэрматоляг: dermatologiisto, dermatologo
дэрматыт: dermito
дэсмодыюм: desmodio
дэспат: despoto
дэспатызм: despotismo
дэспатычны: despota
дэспатыя: despotismo
дэстабілізаваць: malekvilibrigi, malstabiligi
дэсэрт: deserto
дэтаксыкацыя: maltoksigo
дэталізаваць: detali, detaligi
дэталізацыя: detalado
дэталь: detalo, peco
дэтальна: detale
дэтальны: detala
дэтанатар: eksplodigilo
дэтэктаваць: detekti
дэтэктар: detektilo, detektoro, lokalizilo
дэтэктыў: detektivo, krimromano
дэтэрмінатыў: determinilo
дэтэрмінізм: determinismo
дэўтэрый: deŭterio
дэфармаваць: misformi
дэфіляваць: defili
дэфінітыўны: definitiva
дэфіс: dividstreko
дэфіцыт: deficito
дэфіцытны: deficita
дэфляцыя: deflacio, malinflacio
дэфэкт: difekto
дэцы-: deci-
дэцыбэл: decibelo
дэцыграм: decigramo
дэцылітр: decilitro
дэцымэтар: decimetro
дэцэнтралізаваны: malcentra