а б в г д е ё ж з і к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ы э ю я ?

belorusa х...

хаатычна: ĥaose
хаатычны: ĥaosa
хаб: nabo
даваць хабар: korupti
хабаток: rostro
хавацца: rifuĝi
хаваць: enterigi, entombigi, kaŝi, ŝirmi
   хаваць (мёртвага): sepulti
хада: paŝado
хадж: haĝo
хаджы: haĝulo
хадзіць: marŝi
хадзіць па міласьць: almozi
хадзіць у сьне: somnambuli
хадуля: stilzo
хадыс: hadiso
хазар: ĥazaro
Хазарскі каганат: Ĥazara ĥanujo
Хазарыя: Ĥazarujo
Хайдэрабад: Hajderabado
хайку: hajko
Хакайда: Hokajdo
хакей: hokeo
халадзільнік: fridujo
халадзіць: fridi
халасьцяк: fraŭlo
халат: ĥalato
халва: halvao
халдэй: ĥaldeo
халдэйскі: ĥaldea
Халеб: Halepo
халера: ĥolero
халестэрын: ĥolesterolo
халецыстыт: ĥolecistito
халіф: kalifo
халіфат: kalifujo
халодны: frida, malvarma
халтурная праца: fuŝaĵo
халтурны: fuŝa
халтуршчык: fuŝulo
халтурыць: fuŝi
халуй: lakeo
халупа: kabano
халькаген: ĥalkogeno
халькаліт: ĥalkolitiko
халькапірыт: kupropirito
халяльны: halala
Хам: Ĥamo
хамелеон: ĥameleono
хамсін: ĥamsino
Хамурапі: Hamurabo
хамэлеоны (сям'я): ĥameleonedoj
хамяк: hamstro
хамякі (сям'я): hamstredoj
хан: ĥano
хандра: spleno
Ханой: Hanojo
ханства: ĥanujo
ханты: ĥanto
Ханука: Ĥanuko
Ханха: Ruĝa Rivero
хаос: ĥaoso, malordaĵo
   рабіць хаос: ĥaosigi
хапаць: kapti, sufiĉi
характар: ĥaraktero, karaktero
характарызаваць: karakterizi, stampi
характарыстыка: karakteristiko
характэрная асаблівасьць: trajto
характэрны: distingiga, karaktera, karakteriza
хараство: lukso
Харбін: Harbino
харват: kroato
Харватыя: Kroatio, Kroatujo
Харкаў: Ĥarkovo
харкаць: sputi
хармайстар: ĥorestro
Харон: Ĥarono
хартыя: ĉarto
харугва: standardo
харч: manĝaĵo, nutraĵo, provianto
харчаваньне: nutraĵo
харчаваць: manĝigi, nutri
забясьпечваць харчам: provianti
харчы: porvivaĵo
харызма: karismo
харыст: ĥorano
харэаграфія: koreografio
харэя: ĥoralo, ĥoreo
Хасан: Hasano
хасыд: ĥasido
хасыдызм: ĥasidismo
хата: domo, ĥato, kabano
хатні арышт: hejma aresto
хатні гадаванец: dombesto, dorlotbesto
хатняя жывёла: dombesto, dorlotbesto, hejmbesto
хатняя старонка: hejmpaĝo
хаўрус: alianco, kliko, koterio
хаўрусьнік: aliancano
хахуля: miogalo
хацець: voli
   не хацець: malvoli
хацець піць: soifi
хаціна: kabano
хаця: kvankam, malgraŭ ke
Хашымін: Ho-Ĉi-Min-Urbo
хваёвыя: pinacoj
хвалевы: onda
надаваць хвалепадобную форму: ondumi
хвалепадобны: onda, ondolinia
хвалісты: onda, ondolinia
хваліцца: fanfaroni
хваліць: laŭdi
хвальба: fanfaronado, fanfaronaĵo
хвалько: fanfaronulo
хваля: ondo
хваляваньне: agitiĝo, emocio, ondiĝo, zorgo
хвалявацца: agitiĝi, emociiĝi, ondi
хваляваць: agiti, emocii
хвалявод: ondokondukilo
хваравіты: malsanema
хвароба: malsano
хвароба Паркінсана: parkinsona malsano
хвастатыя (атрад земнаводных): urodeloj
хвастаць: skurĝi
хвасьцец: kokcigo
хвацкі: lerta
Хведар: Teodoro
хвіліна: minuto
хвойнае дрэва: konifero, pinglarbo
хворы: kuracato, malsana, paciento
хвост: trenaĵo, vosto
хвоя: pino
хедар: ĥedero
Хеопс: Ĥeopso
херувім: kerubo
хет: ĥeto
хі: ĥi, ĥio
хіба: ekarto, fuŝo
хібіць: maltrafi
хібнасьць: ekarto
Хіджра: Heĝiro
хіжы: kaptema
хіліцца: kliniĝi
хілус: ĥilo
хімік: ĥemiisto
хімікаліі: ĥemiaĵo
хімікат: ĥemiaĵo
хімічнае рэчыва: ĥemiaĵo
хімічны: ĥemia
хімія: ĥemio
   неарганічная хімія: neorganika ĥemio
   арганічная хімія: organika ĥemio
   арганічная хімія: organika ĥemio
хімус: ĥimo
хімчыстка: sekpurigejo
рабіць хімчыстку: sekpurigi
хімэра: ĥimero
хіна: kinkono
хінавае дрэва: kinkono
хінін: ĥinino, kinino
хіпі: hipio
хірагана: hiraganao, ronda kanao
Хірасіма: Hiroŝimo
хіратанісаць: ordinacii
зьдзяйсьняць хіратонію: ordinacii
хіратонія: ordinacio
Хірон: Ĥirono
хірург: ĥirurgiisto, ĥirurgo
хірургічны: ĥirurgia
хірургія: ĥirurgio
хістаньне: hezito
хістацца: heziti, ŝanceliĝi
   хістацца (нібы маятнік): pendoli
хістаць: ŝanceli
хісткі: malstabila
хіт: modkanto
хітон: ĥitono
хітраваць: ruzi
хітрасьць: artifiko, ruzo
   хітрасьць (вайсковая): stratagemo
хітры: kaptema, ruza
хітрык: artifiko, ruzo
хіхікаць: hihii
хіцін: ĥitino
хлам: rubo
хламіда: kapoto
хлеб: greno, pano
хлебасольны: gastama
хлеб надзённы: vivpano
хлебная дрэва: panarbo
хлебнік: panisto
хлеб штодзённы: vivpano
хлёр: kloro
хлеў: ŝedo, stalo
хлопчык: knabo
хлусіць: mensogi
хлусьня: mensogo
хлюпаць: ŝmaci
хлябтаць: langtrinki
хлярафармаваньне: kloroformado
хлярафармаваць: kloroformi
хлярафіл: klorofilo
хляраформ: kloroformo
хлярыд: klorido
хмара: nubo
   дажджавая хмара: nimbuso
   слаістая хмара: stratuso
хмарачос: ĉielskrapanto
хмель: lupolo
хмурны: malserena, moroza, nuba, sombra
хмызьняк: arbetaro, arbusto
   густы хмызьняк: vepro
хна: henao
хобат: rostro
хобатаносая жывёла: rostrulo
хобатаносыя: rostruloj
хобі: hobio, maroto, ŝatokupo
хованкі: kaŝludo
хоку: hajko
хол: halo
холад: malvarmo
хор: ĥoro, koruso
хорар: terurfilmo
хорда: ĥordo, ŝnuro
хордавыя: ĥorduloj
хоць: kvankam
хочаш ня хочаш: vole-nevole
храбрасьць: kuraĝo
храбры: brava, kuraĝa
храбрэц: bravulo
храбустаць: kraki
храбусьценьне: krako
храбусьцець: knari, kraketi, krakmaĉi
храм: templo
храмасома: kromosomo
набор храмасомаў: kromosomaro
храматаграфія: kromatografio
храматычны: kromata
храналёгія: kronologio
храналягічны: kronologia
хранамэтрычны: kronometria
хранамэтрыя: kronometrio
хранічны: kronika
храномэтар: kronometro
храпа: muzelo
храпці: ronki
храсток: kartilago
хром: kromo
Хронас: Krono
хроніка: kroniko
хрупасьцець: kraketi
хрупаць: krakmaĉi
хруст: krako
хрушч: majskarabo, melolonto
хрыбет: spino
хрызаліт: krizolito
хрызантэма: krizantemo
хрып: stertoro
хрыпаты: raŭka
хрыплы: raŭka
Хрыстос: Kristo
хрысьціцца: kristaniĝi
хрысьціць: kristanigi
хрысьціянін: kristano
хрысьціянства: kristanismo, kristismo
хрэн: krenaĵo, kreno
хрэстаматыя: krestomatio
хто: kiu
Хуанхэ: Flava Rivero
худнець: maldikiĝi, malgrasiĝi
худы: magra, maldika, malgrasa, minca
худы як шчэпка: harmaldika
хуй: kaco
хулахуп: hulringo
хуліган: apaĉo, huligano
хурма: persimono, persimonujo
хуста: kaptuko, ŝalo
хустка: kaptuko, tuko
хутаць: vindi
хутка: baldaŭ, postnelonge , prompte
хуткабежны: efemera
хуткага прыгатаваньня: tujpreta
хуткасьць: rapideco, rapido
хуткасьць сьвятла: lumrapido
хуткі: ekspresa, prompta, rapida, rapidmova
хцівец: monavidulo
хцівы: avara, kaptema, monavida
Хэвісайд: Hevisido
Хэвісайда: hevisida
хэджаваньне: heĝado
хэджэр: heĝanto
Хэльсынкі: Helsinko
Х’юстан: Hustono