а б в г д е ё ж з і к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ы э ю я ?

belorusa х...

хаатычна: ĥaose
хаатычны: ĥaosa
хаб: nabo
хабар: ŝmirmono
   даваць хабар: korupti
хабаток: rostro
хавацца: rifuĝi
хаваць: enterigi, entombigi, forsekretigi, kaŝi, ŝirmi
   хаваць (у магілу): ripozigi
   хаваць (мёртвага): sepulti
хаваць у сабе: enkaŝi
хада: paŝado
хадак: piediranto
хадж: haĝo
хаджы: haĝulo
хадзіць: iri, marŝi
хадзіць па міласьць: almozi
хадзіць пешкі: piediri
хадзіць туды-сюды: navedi
хадзіць у сьне: somnambuli
хадуля: stilzo
хадыс: hadiso
хазар: ĥazaro
Хазарскі каганат: Ĥazara ĥanujo
Хазарыя: Ĥazarujo
Хайдэрабад: Hajderabado
хайку: hajko
Хайфон: Hajfongo
Хакайда: Hokajdo
хакей: hokeo
хакі:
   колеру хакі: kakia
   колер хакі: kakio
халаджавы: friska
халадзец: galantino
халадзільнік: fridŝranko, fridujo, malvarmujo
халадзіць: fridi, malvarmigi
халаднаваты: friska, malvarmeta
халаднакроўны: malvarmsanga
халаднік: kvassupo
халадок: malvarmeto
халакост: holokaŭsto
халасьцяк: fraŭlo
халасьцяцкі: fraŭla
халат: ĥalato
халва: halvao
халдэй: ĥaldeo
халдэйскі: ĥaldea
Халеб: Halepo
халера: ĥolero
халерык: kolerikulo
халерычны: kolerika
халестэрын: ĥolesterolo
халецыстыт: ĥolecistito
халізм: holismo, tutismo
халіф: kalifo
халіфат: kalifujo
халодна: malvarme
халоднае: galantino
халодны: frida, malvarma
халтурная праца: fuŝaĵo
халтурны: fuŝa
халтуршчык: fuŝulo
халтурыць: faraĉi, fuŝi
халуй: lakeo, vasalo
халупа: kabano
халцэдон: kalcedono
халькаген: ĥalkogeno
халькаліт: ĥalkolitiko
халькапірыт: kupropirito
хальт!: halt!
халяльны: halala
Хам: Ĥamo
хамсін: ĥamsino
Хамурапі: Hamurabo
хамэлеон: ĥameleono
Хамэлеон: Ĥameleono
хамэлеонскі: ĥameleona
хамэлеоны (сям'я): ĥameleonedoj
хамяк: hamstro
хамякі (сям'я): hamstredoj
хан: ĥano
ханафізм: Hanafismo
Ханджоў: Hangĝoŭo
хандра: spleno
ханжа: bigoto
Ханой: Hanojo
ханства: ĥanujo
ханты: ĥanto
Ханука: Ĥanuko
Ханха: Ruĝa Rivero
хаос: ĥaoso, malordaĵo
   рабіць хаос: ĥaosigi
хапаць: kapti, sufiĉi
хапнуць: forkapti
характар: ĥaraktero, karaktero
характарызаваць: karakterizi, stampi
характарыстыка: karakteristiko, karakterizo, rekonilo
характарыстыкі: specifo
даваць характарыстыку: karakterizi
характэрная асаблівасьць: trajto
характэрная рыса: karakterizilo, rekonilo
характэрны: distingiga, karaktera, karakteriza
харал: ĥoraĵo
Харарэ: Hararo
хараство: lukso
Харбін: Harbino
харват: kroato
Харватыя: Kroatio, Kroatujo
Харкаў: Ĥarkovo
харкаць: ekspektori, graki, sputi
Харон: Ĥarono
Хартум: Ĥartumo
хартыя: ĉarto
харугва: standardo
харч: manĝaĵo, nutraĵo, provianto
харчаваньне: nutraĵo, nutro
   хібнае харчаваньне: misnutrado
   недастатковае харчаваньне: subnutrado
харчаваць: manĝigi, nutri
забясьпечваць харчам: provianti
харчы: porvivaĵo
Харыбда: Ĥaribdo
харыджызм: Ĥariĝismo
харызма: karismo
харыст: ĥorano, korusano
харыты: ĥaritoj
харыямб: ĥorjambo
харэаграфія: koreografio
харэограф: koreografo
харэя: ĥoralo, ĥoreo
Хасан: Hasano
хасыд: ĥasido
хасыдызм: ĥasidismo
хата: domo, ĥato, kabano
хатні арышт: hejma aresto
хатні гадаванец: dombesto, dorlotbesto
хатняя жывёла: dombesto, dorlotbesto, hejmbesto
хатняя старонка: hejmpaĝo
хаўрус: alianco, kliko, koterio
хаўрусаваць: alianci
хаўрусьнік: aliancano
хаўрусьнік у махлярстве: kunfripono
хахуля: miogalo
хацець: voli
   не хацець: malvoli
хацець піць: soifi
хаціна: kabano
хаця..., але...: kvankam... tamen...
хаця: kvankam, malgraŭ ke
Хашымін: Ho-Ĉi-Min-Urbo
хваёвыя: pinacoj
хваінка: pinglo
хвалевы: onda
надаваць хвалепадобную форму: ondumi
хвалепадобны: onda, ondolinia
хвалісты: onda, ondobrila, ondolinia
хваліцца: fanfaroni
хваліць: laŭdi
хвальба: fanfaronado, fanfaronaĵo
хвалько: fanfaronulo
хваля: ondo
хваляваньне: agitiĝo, emocio, ondiĝo, zorgo
хвалявацца: agitiĝi, emociiĝi, malsereniĝi, ondi
хваляваць: agiti, emocii
хвалявод: ondokondukilo
хваравіты: malsanema
хвароба: malsano, morbo
   жоўцекамянёвая хвароба: galŝtona malsano
хвароба Паркінсана: parkinsona malsano
хваробатворны: virulenta
хваробны: virulenta
хвастатыя (атрад земнаводных): urodeloj
хвастаць: skurĝi
хвасьцец: kokcigo
хвацкі: lerta
Хведар: Teodoro
хвіліна: minuto
   сьветлавая хвіліна: lumminuto
хвілінай: minute
хвілінны: minuta
за хвіліну: minute
хвойнае дрэва: konifero, pinglarbo
хворнасьць: incidenco
хворы: kuracato, malsana, paciento
хвост: harfasko, trenaĵo, vosto
   конскі хвост: harvosto
хвошч: ekvizeto
хвошчападобныя: ekvizetoj
хвоя: pino
хедар: ĥedero
хедыў: ĥedivo
хек: merluĉo
Хеопс: Ĥeopso
херас: ŝereo
Херонэя: Ĥeroneo
херувім: kerubo
хет: ĥeto
хецкі: hitita
хі: ĥi, ĥio
хіба: ekarto, fuŝo
хібаці: hibaĉo
хібіць: erarigi, maltrafi
хібнасьць: ekarto
дыяпазон хібнасьцяў: erarmarĝeno
хібны: malĝusta
Хіджра: Heĝiro
хіжы: kaptema
хіліцца: kliniĝi
хілус: ĥilo
хімік: ĥemiisto
хімікаліі: ĥemiaĵo
хімікат: ĥemiaĵo
хімічнае рэчыва: ĥemiaĵo
хімічны: ĥemia
хімія: ĥemio
   неарганічная хімія: neorganika ĥemio
   арганічная хімія: organika ĥemio
   арганічная хімія: organika ĥemio
хімус: ĥimo
хімчыстка: sekpurigejo
рабіць хімчыстку: sekpurigi
хімэра: ĥimero
хін: hino
хіна: kinkono
хінавае дрэва: kinkono
хінін: ĥinino, kinino
хіпі: hipio
хіпхоп: hiphopo
хірагана: hiraganao, ronda kanao
займацца хірамантыяй: manaŭguri
Хірасіма: Hiroŝimo
хіратанісаць: ordinacii
зьдзяйсьняць хіратонію: ordinacii
хіратонія: ordinacio
Хірон: Ĥirono
хірург: ĥirurgiisto, ĥirurgo
хірургічны: ĥirurgia
хірургія: ĥirurgio
хістаньне: hezito
хістацца: heziti, ŝanceliĝi
   хістацца (нібы маятнік): pendoli
хістаць: ŝanceli
хісткі: labila, malfirma, malstabila
хіт: modkanto
хітон: ĥitono
хітраваць: ruzi
хітрасьць: artifiko, elturnaĵo, ruzo
   хітрасьць (вайсковая): stratagemo
хітрун: friponeto
хітры: kaptema, ruza
хітрык: artifiko, ruzo
хі-хі: hihi
хіхікаць: hihii, kluki, ridkluki
хіцін: ĥitino
Хіяс: Ĥio
хіятус: hiato
хлам: rubo
хламіда: ĥlamido, kapoto
хлапчына: knabego
хлеб: greno, pano
хлебасольны: gastama
плод хлебнага дрэва: jakvo
хлеб надзённы: vivpano
хлебнае дрэва: jakvarbo
хлебнае дрэва: panarbo
хлебнік: panisto
хлеб штодзённы: vivpano
хлёр: kloro
хлёрапляст: kloroplasto
хлеў: bredejo, ŝedo, stalo
хлопчык: knabo
хлус: mensogulo
хлусіць: mensogi
хлусьлівы: mensoga, mensogema
хлусьня: malhonestaĵo, mensogo
хлюпаць: ŝmaci
хлябтаць: langtrinki
хлямідыя: ĥlamidio
хлярафармаваньне: kloroformado
хлярафармаваць: kloroformi
хлярафіл: klorofilo
хляраформ: kloroformo
хлярыд: klorido
хмара: nubo
   дажджавая хмара: nimbuso
   слаістая хмара: stratuso
хмарачос: ĉielskrapanto
хмель: lupolo
хмурнасць: morozo
хмурны: malserena, moroza, nuba, sombra
хмызьняк: arbetaro, arbusto
   густы хмызьняк: vepro
хна: henao
хныкаць: plorpepi
хобат: rostro
хобатаносая жывёла: rostrulo
хобатаносыя: rostruloj
хобі: hobio, maroto, ŝatokupo
хованкі: kaŝludo
хоку: hajko
хол: halo
холад: frido, malvarmo
хор: ĥoro, koruso
хорар: terurfilmo
хорда: ĥordo, ŝnuro
хордавыя: ĥorduloj
хормайстар: ĥorestro, kapelestro
хоры: ĥorejo
хоспіс: hospico
хохлік: hartufo
хоць: kvankam
хоць бы: se eĉ
калі хочацца: kiamvole
хочаш ня хочаш: vole-nevole
храбрасьць: kuraĝo
храбры: brava, kuraĝa
храбрэц: bravulo
храбустаць: kraki
храбусьценьне: knaro, krako
храбусьцець: knari, kraketi, krakmaĉi
храм: templo
храмасома: kromosomo
набор храмасомаў: kromosomaro
храматаграфія: kromatografio
храматограф: kromatografo
храматычны: kromata
храналёгія: kronologio
храналягічны: kronologia
хранамэтрычны: kronometria
хранамэтрыя: kronometrio
хранікальны: kronika
хранікёр: kronikisto
хранічны: kronika
храномэтар: kronometro
храп (пераносьсе): nazradiko
храпа: muzelo
храпці: ronki
храстковыя рыбы: kartilagofiŝoj
храсток: kartilago
хром: kromo
хромалітаграфія: kromolitografio
хромафатаграфія: kromofotografio
Хронас: Krono
хроніка: kroniko
весьці хроніку: kroniki
хрупасьцець: kraketi
хрупаць: krakmaĉi
хруст: krako
хрушч: majskarabo, melolonto
хрыбет: dorso, spino
хрызаліт: krizolito
хрызантэма: krizantemo
хрып: stertoro
хрыпаты: raŭka
хрыплы: raŭka
Хрыстафор: Kristoforo
Хрыстос: Kristo
Хрыстыян: Kristiano
хрысьціцца: kristaniĝi
хрысьціць: kristanigi
хрысьціянін: kristano
хрысьціянскі сьвет: Kristanujo
хрысьціянства:
   хрысьціянства (рэлігія): kristanismo
   хрысьціянства (сукупнасьць хрысьціянаў): Kristanujo
   хрысьціянства (рэлігія): kristismo
   заходняе хрысьціянства: okcidenta kristanismo
   усходняе хрысьціянства: orienta kristanismo
хрэн: armoracio, krenaĵo, kreno
хрэстаматыя: krestomatio
хто: kiu
Хуанхэ: Flava Rivero
Хубэрт: Huberto
худзі: kapuĉpulovero
худнець: maldikiĝi, malgrasiĝi
худы: magra, maldika, malgrasa, minca
худы як шчэпка: harmaldika
хуй: kaco
хулахуп: hulringo
хуліган: apaĉo, bubaĉo, huligano
хумус: kikerkaĉo
хурма: persimono, persimonujo
хуста: kaptuko, ŝalo
хустка: kaptuko, tuko
Хусэйн: Husejno
хутаць: vindi
хутка: baldaŭ, postnelonge , prompte, rapide
хуткабежнасьць: efemero
хуткабежны: efemera
хуткага прыгатаваньня: tujpreta
хуткасьць: rapideco, rapido
хуткасьць сьвятла: lumrapido
хуткі: ekspresa, prompta, rapida, rapidmova
   вельмі хуткі: rapidega
хуцінь: huĉino
хцівец: avarulo, monavidulo
хцівы: avara, havema, kaptema, monavida
Хэброн: Ĥebrono
Хэвісайд: Hevisido
Хэвісайда: hevisida
хэджаваньне: heĝado
хэджаваць: heĝi
хэджэр: heĝanto
Хэльсынкі: Helsinko
Хэўрон: Ĥebrono
Хэфэй: Hefejo
Х’юстан: Hustono