а б в г д е ё ж з і к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ы э ю я ?

belorusa ж...

ж: do, ja
жа: do, ja
жаба: rano
жабіныя кубачкі: geumo
жабо: ĵaboto
жабраваць: almozi
жабрак: almozisto, almozulo, mizerulo
жабрацкі: mizera
жабры: branko
жаваранак: alaŭdo
жаваць: maĉi
жагнаць: beni
быць жаданым: bonvena
жаданьне: aspiro, volo, volonteco
па жаданьні: laŭvole
жадаць: aspiri, deziri, voli
   не жадаць: malvoli
жазло: bastono
жакей: ĵokeo
жакет: jaketo, ĵaketo
жаласны: kompatinda
жаласьлівы: kompatema, kortuŝa
жалеза: fero
жалезабэтон: ŝtalbetono
жалезісты: fereca
жалезны: fera
жалейка: ŝalmo
з жалем: bedaŭre
жалоба: funebro
быць у жалобе: funebri
жалобны: funebra
насіць жалобу: funebri
жалуды: trefo
жаль: bedaŭro, domaĝo, kompato
жалю:
   варты жалю: bedaŭrinda
   варты жалю: kompatinda
жалюзі: ĵaluzio, latkurteno
жалязьняк: platfosilo, ŝpato
   магнітны жалязьняк: magnetito
жалязяка: feraĵo
жамерыны: rekremento
жанглёр: ĵonglisto
жангляваць: ĵongli
жандарм: ĝendarmo
жандармэрыя: ĝendarmaro
жаноцкі: virina
жаночы: femala, ina, virina
жанр: ĝenro
жанчына: femalo, femino, homino, virino
жанчынка: injo
жар: braĝo
жарабё: ĉevalido
жарабец: virĉevalo
жарабок: virĉevalo
жарабя: ĉevalido
жарабяціна: ĉevalaĵo
жарало: apertaĵo, aperturo, buŝo, faŭko
жаргон: ĵargono, slango
жароўня: braĝujo
жарсны: pasia
жарсьць: pasio
жарт: ŝerco
жартаваць: ŝerci
жартаўлівы: ŝercema
жартуючы: ŝerce
жаўнер: soldato
жаўтабрушка: emberizo
жаўтаваты: flaveta
жаўтазель: genisto
жаўтаскуры: flavulo
жаўток: ovoflavo
жаўтуха: flaviĝo, flavmalsano, iktero
жаўтушка: erizimo
жаўцізна: flavo
жаўцяк: galveziko
жах: teruraĵo, terureco, teruro
жахаць: teruri
жахліва: terure
нешта жахлівае: teruraĵo
жахлівы: harstariga, terura, trava
зрабіць жахлівым: terurigi
жаць: rikolti
жвавасьць: viveco
жвавы: moviĝema, vigla, viva
жвір: gruzo, pirito
жлукта: drinkemulo, ebriulo
жменя: mankavo, manpleno, plenmano
жмут: floko, tufo
жнівень: Aŭgusto
жнівеньскі: aŭgusta
жолуд: glano
жонка: edzino
жораў: gruo
жорны: muleŝtono
жорсткі: feroca, kruela, raspa, rigida, senindulga, senkompata
жоўтафіёль: keiranto
Жоўтая рака: Flava Rivero
жоўты: flava
жоўць: galo
жужалі (сям'я): karabedoj
жужжаньне: zumado
жуйкавыя: remaĉuloj
жук-алень: cervoskarabo, lukano
жупан: kaftano
журавель: gruo
журавіны: oksikoko
журба: malĝojo
журботны: malgaja, malĝoja
журналіст: gazetisto, ĵurnalisto
журналістыка: ĵurnalismo
журы: ĵurio
журыцца: malĝoji
жывапіс: pentrarto
жывая загарадзь: heĝo
жывая істота: vivulo
жывёла: besto
жывёлавод: bredisto
жывёлаводзтва: bredado
жывёлагадовец: bredisto
жывёлагадоўля: bredado
жывёліна: animalo
жывёльны: besta
жывучы: vivema
жывы: vigla, viva
Жыгімонт: Sigmundo
жыд: hebreo, judo
жыдоўскі: juda
жыдоўства: judaro
жыклёр: ajuto
жыла: gango
жылка: fibro, vejno
жылы: loĝebla
жыльлё: loĝejo
жыльлёвы квартал: loĝkvartalo
жыраф: ĝirafo
жырафы (сям'я): ĝirafedoj
жыта: sekalo
жытло: loĝejo
жыхар: loĝanto
жыхар тундры: tundrano
жыцік: lolo
жыць: loĝi, vivi
жыцьцё: vivo
жыцьцёва важны: vivgrava
жыцьцёвы: vitala
жыцьцёлюбівы: vivema
жыцьцяздольны: vivpova
жыцьцяпіс: biografio, vivhistorio
жыцьцярадаснасьць: jovialeco
жыцьцярадасны: joviala
жэбры: branko
жэле: gelatenaĵo, gelato, ĵeleo
   пераўтварыцца ў жэле: gelatiĝi
жэлепадобны: gelateneca
жэлятын: gelateno
жэрдачка: stangeto
жэрдка: paliseto, paliso, stango
жэрці: manĝegi, vori
жэст: gesto
   зрабіць жэст: gesti
жэставая мова: gestolingvo
жэстыкуляваць: gestadi