а б в г д е ё ж з і к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ы э ю я ?

belorusa н...

на: sur
наагул: entute
наадварот: male
на адлегласьці выпрастанай рукі: tuŝproksima
набіваць: remburi
набіраць: komposti, tajpi
набіць: ŝtopi
набліжацца: proksimiĝi
набліжаць: proksimigi
набожны чалавек: religiulo
набор: garnituro
наборшчык: tajpisto
набраканьне: edemo
набракаць: pufiĝi, ŝveli
набрыдзь: kanajlaro
набрыньваць: ŝveli
набываньне: akiro
набыць: akiri
набыцьцё: akiro
набярэжная: kajo
навабранец: rekruto
навадненьне: inundo, superakvego, superakvo
навадняць: inundi
наважэнец: novedzo
наважэніца: novedzino
наважэнцы: novgeedzoj
навакол: ĉirkaŭe
навакольле: ĉirkaŭaĵo, najbaraĵo
навакольны: ĉirkaŭa
навала: plago
навалач: kanajlaro
навалачка: kusentego
навальніца: fulmotondro, tempesto
нават, нат:
наваха: navaĥo
наведваньне: vizito
наведваць: frekventi, viziti
наверсе: supre
навес: markezo
навігатар: navigaciilo, navigilo, navigisto
навігацыя: navigacio, navigado
навіна: novaĵo
навісаць: volbi
навобмацак: palpe
навод: denunco
наводзіць (на цэль): celi
навокал: ĉirkaŭe
навочныя зводзіны: konfronto
навошта: kial
навука: scienco
навука аб плянавых мовах: planlingvoscienco
навуковая фантастыка: sciencfikcio
навуковец: sciencisto, scienculo
навучальная ўстанова: instruejo
навучальны: instrua, pedagogia, priinstrua
навучаньне: instruado
навучаньне грамаце: alfabetigo
навучаньне пісьменнасьці: legopovigo
навучаць: instrui
навучыцца: instruiĝi
навушнік: kapaŭdilo
на выгляд: aspekte
навык: rutino
навыперадкі: konkure, vete
навэла: novelo
   кароткая навэла: noveleto
зборнік навэлаў: novelaro
навэліст: novelisto
пісаць навэлу: noveli
навязвацца: sin trudi, trudiĝi
навязваць: altrudi, trudi
навязьлівы: trudema, trudiĝema
навярнуць:
   навярнуць (грэшніка): konverti
   навярнуць (у веру): konverti
навярняцца: kristaniĝi
навярняць: kristanigi
нага: gambo, kruro
нагавіцы: pantalono
нагадваць: memorigi, rememorigi
нагайка: skurĝo
Нагасакі: Nagasako
нагінацца: kliniĝi
нагінаць: klini
нагляд: inspekto
наглядальнік: inspektanto, inspektoro, observanto
нагляданьне: observado
наглядаць: inspekti, observi
наглядчык: vokto
наготка: kalendulo
Нагоя: Nagojo
нагрувашчваць: aglomeri
нагружаць: ŝarĝi
надаваць: atribui
надакучваць: tedi
надакучыць: enuigi, tedi
надалонны кампутар: poŝkomputilo
надалоньнік: poŝkomputilo
надаць: doti
надвор'е: vetero
надвор: eksteren
надгартанны храсток: epigloto
надгорлічны храсток: epigloto
надграф: supergrafeo
надзвычай: ekstreme, treege
надзвычайны: ekstra, ekstrema
надзейны: fidela, fidinda, solida
надзел: parcelo
   зямельны надзел: agro
   зямельны надзел: apanaĝo
надзённы: aktuala
надзець: surmeti
надзея: espero
надзімацца: pufiĝi
надзімаць: blovi, plenblovi
надзір: nadiro
надзьмуты: pufa
надзьмуцца: dika lipo, paŭti
надзяліць: doti
надкрыльле: elitro
надпаняцьце: supernocio
надпісваць: aŭtografi
надплоднік: epikarpo
надполе: superkorpo
надпятавіца: astragalo
надрэз: tranĉaĵo, tranĉo
надта: forte, treege
надыходзіць: elkrepuskiĝi
наёмны працаўнік: salajrulo
наесьціся: satmanĝi
нажаль: bedaŭrinde, domaĝe
наждак: smirgo
наждачная папера: sablopapero, smirgopapero
нажніцы: tondilo
назад: dorsen, reen, retro-, retroe
назаляць: ĉagreni
назапашвацца: akumuliĝi
назапашваць: akumuli, hamstri
назва: nomo
назва мясьціны: loknomo
наземны: surtera
назіральнік: observanto
назіраньне: observado
   назіраньне (нешта адзначанае): observaĵo
назіраць: gvati, observi
назло: spite al
   рабіць назло: spiti
назнарок: spite al
назначыць на пасаду: enoficigi
назойлівы: trudiĝema
назойлівы чалавек: entrudulo
назоўнік: denominatoro, o-vorto, substantivo
   назоўнік (геамэтрычнай прагрэсіі): kvociento
назоўны склон: nominativo
называцца: nomiĝi
называць: nomi
   не называць болей : fornomi
наіўна: naive
наіўнае мастацтва: naivismo
наіўнасьць: naiveco
   праяўляць наіўнасьць: naivi
наіўны: naiva
   вельмі наіўны: naivega
быць наіўным: naivi
наіўны чалавек: naivulo
най-: plej
найболей: plej, pleje
найбольш: plej, pleje, plej multe
найважнейшы: precipa
найвышэйшай якасьці: ekstra
найвышэйшая ступень параўнаньня: superlativo
найвышэйшы: ĉefa
найвышэйшысуд: kortumo
найгоршая частка: feĉo
найлепшыя ўмовы: plejboneco
найлон: nilono
найм: dungiteco
наймацца: sin dungigi
наймаць: dungi
найменей: malplej, malpleje
найменш: malplej, malpleje
найноўшы: ĝisdata
найперш: antaŭ ĉio
найрадзей: malpleje
найспрыяльнейшыя ўмовы: plejboneco
найчасьцей: pleje, plejofte
наканаваньне: destino, fato, sorto
наканаваць: destini
наканечнік: beko, finaĵo
накаўт: nokaŭto
накаўтаваць: nokaŭti
накід: malneto, skizo
накідваць: skizi
накіравальная: direktanto
накіраваць: direkti
накіроўвацца: sin direkti al, sin gvidi
накіроўваць: direkti, enfokusigi, enkursigi, gvidi, movigi, stiri
накіроўваць высілкі: peni
накіроўваючая: direktanto
накладная: frajtletero
наклейка: glumarko
наколькі: kiom
наконт: pri
накрапваць: pluveti
накрываць: kovri, vesti
накрыўка: ĉapo
нактурн: nokturno
наладжваць: establi
налева: maldekstren
належаць: aparteni, deci, dependi, konveni
належна: dece
належны: deca, konvena
налепка: gluaĵo, glumarko
наліваць: enverŝi, verŝi
налічваць: nombri
налятаць: surflugi
на ляту: preterfluge
намаганьне: peno
намагацца: peni
намагнічваць: magnetigi
намаграма: abako
намазаць: glitemigi, lubriki, ŝmiri
намаляваць: pentri
намаразь: prujno
намарх: nomarĥo
намервацца: celi, projekti
намеснік: vokto
намёт: tendo
Намібія: Namibio
намінал: alparo
наміналізм: nominalismo
намінальная вартасьць: alparo, nominalo
намінальны: nominala
намінальны кошт: alparo
наморднік: buŝumo, muzelingo
намотваць (на шпулю, бабіну): bobeni
намыліць: sapumi
намэнклятура: nomaro, nomenklaturo
Намюр: Namuro
намякаць: aludi, kvazaŭdiri
нана-: nano-
на наступны дзень: sekvatage
нанізваць: surfadenigi
наносіць мэталічнае пакрыцьцё: zinki
Нант: Nanto
наняцца: sin dungigi
наняць: dungi
напад: agreso, atako
нападаць: agresi, ataki, superfali, surfali
Напалеон: Napoleono
напалм: napalmo
напалохацца: ektimi
напалохаць: timigi
напальваць: kalcini
напамін: memorigaĵo
напамінаць: memorigi, rememorigi
напамяць: parkere
   чытаць напамяць: reciti
на парозе…: sojle de
напаў-: duon-
напаўголасу: duonvoĉe
напаўправаднік: duonkondukanto
напаўправоднасьць: duonkondukeco
напаўправодны: duonkonduka
наперад: antaŭen
наперадзе: antaŭe
наперакор: spite al
наперстаўка: digitalo
напільнік: fajlilo
напісаць: surpaperigi
напітак: drinkaĵo, trinkaĵo
напіўшыся: ebria
напіцца: ebrii, ebriiĝi, sattrinki
напой: drinkaĵo, trinkaĵo
напоперак: spite al
напоўніць: plenigi
направа: dekstren
напракат:
   браць напракат: lui
   даваць напракат: luigi
напрамак: direkto
на працягу: dum
напружанасьць: intenseco
напружанасьць электрычнага поля: elektra kampintenso
напружаны: intensa
напружаньне: tensio
   напружаньне (электрычнае): elektra streĉo
   сталае напружаньне: kontinua tensio
напрыканцы: fine de, konklude
напрыклад: ekzemple
напхаць: ŝtopi
напышлівасьць: bombasto
напышлівы: altefluga, orgojla
напышлівы прамоўца: retoro
напяваць: kanteti
напяваць напаўголаса: zumi
напяваць пра сябе: zumi
нарабаванае: rabaĵo
нарагатацца: satridi
нараджацца: ĝermi, naskiĝi
нараджаць: akuŝi, naski
нараджэньне: genezo
Нараджэньне Хрыстовае: Kristnasko
наракаць: plendi
нарастаньне: kreskado
нарвал: narvalo
Нарвэгія: Norvegio, Norvegujo
нарвэжаць: norvego
нарвэскі: norvega
наркаман: narkotulo
наркатызаваць: narkoti
наркатычны сродак: narkotaĵo
наркоз: anestezilo, anestezo
наркотык: narkotaĵo, narkotiko
нармаваны: normhava
нармаваць: normi, ununormigi
нармаль: ortanto
нармальная:
   нармальная (падгрупа): invarianta
   нармальная (падгрупа): memkonjugita
нармальны: norma, normala
   нармальны (дзельнік): invarianta
   нармальны (дзельнік): memkonjugita
нарог: soko
народ: nacio, popolo
народнасьць: gento
народная гаспадарка: ekonomio
народная творчасьць: folkloro
нарокам: ŝerce
нарост: kreskaĵo
нарошчваць: kreskigi
нарцыс: narciso
   жоўты нарцыс: jonkvilo
Нарцыс: Narciso
нарцысізм: narcisismo
нарыс: skizo
нарыў: absceso
нарэзка (у рулі зброі): kanelo
нарэшце: fine
насавы гук: nazalo, nazsono
насаджэньне: plantaĵo
на самой справе: efektive
насарог: rinocero
насельнік: landano, loĝanto
насельніцтва: loĝantaro
насенныя расьліны: semoplantoj
насілкі: brankardo, portilo
насільны: perforta
насільшчык: portisto
насіцца: portiĝi
насіць: porti, surhavi
наскрозь: trae
наслаць бедства: plagi
насмарга: nazkataro
насмарк: nazkataro
насос: pumpilo
   паветраны насос: aerpumpilo
насоў: kapoto
насоўка: naztuko, poŝtuko
настальгічна: nostalgie
настальгічны: nostalgia
настальгія: nostalgio
з настальгіяй: nostalgie
настаўляць: edifi, instrui
настаўнік: edukisto, instruisto, mentoro
настаяцель (манастыра): monaĥejestro
настаяцелька (манастыра): monaĥinejestrino
настой: tizano
настойваць: insistadi, insisti, persisti
настойка опію: laŭdano
настойліва: insiste
настойліва прасіць: postuli
настойлівасьць: insistado, insisto, obstineco, obstino
настойлівы: insista, insistema, obstina
настолькі: tiom
настольная лямпа: tablolampo
настольнік: tablotuko
настольны кампутар: surtabla komputilo
настрой: etoso, humoro
наступ: ofensivo
наступны дзень: morgaŭo, posta tago
наступства: sekvaĵo
насуперак: spite al
   дзейнічаць насуперак: spiti
насупраць: frontalfronte, fronte al, vidalvide, vidalvide al
   быць насупраць: fronti
насыціцца: satmanĝi
насыціць: satigi, saturi
насычацца: satiĝi
насычаць: satigi, saturi
насьмерць: ĝismorta
насьмешка: moko
прадмет насьмешкі: mokataĵo
насьмешлівасьць: mokemo
насьмешлівы: moka, mokema
насьмешнік: mokanto
насьмешны: moka
насьміхацца: moki, priridi
насьмяяцца: satridi
насякомае: insekto
насякомаедная жывёла: insektomanĝulo
насякомаедныя: insektomanĝuloj
насякомыя: insektoj
насяляць: loĝi
на сярэдзіне: meze de
наталіць: sensoifigi
наталяць: kvietigi
натапыраны: hirta
натапырыць: hirtigi
натар: notario
натарыюс: notario
нататка: memorigilo, notico, noto
нататнік: agendo, memorigilo, notlibro
НАТО: Nord-Atlantika Traktat-Organizaĵo
натоўп: amaso, svarmo
натрый: natrio
натуралізаваць: nacianigi
натуралізм: naturalismo
натураліст: naturisto
натуральна: jes, kompreneble, memkompreneble, nature
натуральнасьць: natureco
натуральны: natura
натуральны матэрыял: naturmaterialo
натуральны прадукт: naturaĵo
натуршчык: pozisto
натурыст: naturisto
натхнёнасьць: vervo
натхнёны: entuziasma, inspirita
натхненьне: entuziasmo, inspiro, vervo
натхняцца: inspiriĝi
натхняць: animi, entuziasmigi, fervorigi, inspiri
наўгад: divenprove
наўдалую: divenprove
наўдачу: divenprove
наўзамен: pro
наўздагад: trafe-maltrafe
Наўруз: Noŭruzo
наўскач: galope
   скакаць наўскач: galopi
на ўсход: orienten
на ўсход ад: oriente de
на ўсходзе: oriente, oriente de
наўцілус: naŭtilo
нафта: nafto, petrolo, ŝtonoleo
нафтавод: naftokondukilo
нафталін: naftalino
нафтаперапрацоўчы завод: rafinejo
нафтаправод: naftokondukilo
нафтапрадукт: petrolo
нафтахімія: petrolĥemio
нафтол: naftolo
Арганізацыя краін-экспартэраў нафты: Organizaĵo de Petrol-Eksportaj Landoj
нахабнасьць: insolento
нахабнік: impertinentulo, senhontulo
нахабны: aroganta, impertinenta, insolenta, trofiera
нахабства: impertinentaĵo, insolento
нахілены: oblikva
нахільны: oblikva
нахіляцца: kliniĝi
нахіляць: klini
націраць: froti
націск: akcento
   апорны націск : ĉefakcento
   моцны націск: ĉefakcento
   рытмічны націск: ritma akcentado ritma akcento
націскаць: premi
націскны: akcenta
націснуць: klavi
нацызм: naziismo
Аб'яднаныя Нацыі: Unuiĝintaj Nacioj
Арганізацыя Аб'яднаных Нацый: Unuiĝintaj Nacioj
нацыст: nazio
нацысцкі: nazia
нацыя: nacio
нацыяналізацыя: alŝtatigo
нацыяналізм: naciismo, nacionalismo
нацыяналіст: naciisto
нацыянальнасьць: nacieco
нацыянальная асаблівасьць: naciaĵo
нацыянальная дзяржава: nacia ŝtato
нацыянальная рыса: naciaĵo
нацыянальны: nacia
нацыянальны сьцяг: nacia standardo
начаваць: tranokti
начальнік: ĉefo, ĉefulo, estro, laborestro
начальнік аддзела: sekciestro
быць начальнікам: estri
начальства: estraro
начапіць: kroĉi
начны халат: noktosurtuto
начоўкі: kuvo
начыняць: farĉi
начышчаны да бляску: brilpura
наш: nia
наша: nia
нашмараваць: glitemigi, lubriki
нашчадак: ido, posteulo
нашчадкі: idaro
нашэптваць: suflori
нашэсьце: invado
наяда: najado
наяўнасьць: disponebleco
наяўны: disponebla, kontanta
наяўны запас: stoko
наяўнымі: kontante
наяўныя грошы: kontanto
Нджамэна: Nĝameno
не: ne
неабавязковы: nedeviga
неабазнаны: nekompetenta
неабачлівы: malprudenta, malsaĝa
неабдуманы: senpripensa
неабмежаваны: nebarita, senlima
неабходнае: bezonaĵo
пры неабходнасьці: eventuale
неабходнасьць: neceseco
неабходны: bezona, necesa, nemalhavebla
рабіць неабходным: necesigi
не адзін: pli ol unu
неадкладна: prompte, senprokraste, tuj
неадкладны: prompta, tuja, urĝa
быць неадкладным: urĝi
неадмоўны: nenegativa
неаднародны: heterogena
неадпаведны: malkonvena
не адпавядаць: malkonveni
неадрароднасьць: heterogeneco, malhomogeneco
неадукаваны: malklera, senkultura
неадукаваны чалавек: malklerulo, senklerulo
неадушаўлёны род: aĵgenro
неадчувальна: nesenteble
неадчэпна перасьледаваць: obsedi
неадчэпная ідэя: obsedo
неадчэпны: trudema
неазначальная форма дзеяслова: infinitivo
неактуальны: malaktuala
быць неактыўным: malaktivi
неандэрталец: neandertalulo
нешта неаобходнае: necesaĵo
неапрацаваны: kruda
неарганічная хімія: neorganika ĥemio
неарганічны: neorganika
неарыгінальны: senreliefa
неаўтаномна: konektite
у неаўтаномным рэжыме: konektite
неаўтэнтычны: malaŭtentika
неахайнасьць: neglekto
неашчадлівы: elspezema, malŝparema
неба: ĉielo
небасхіл: firmamento
небясьпека: danĝero
па-за небясьпекай: eksterdanĝera
небясьпецы:
   падвяргаць небясьпецы: endanĝerigi
   які знаходзіцца ў небясьпецы: sendanĝera
небясьпечны: danĝera, kolrompa, maligna
быць небясьпечным: danĝeri
невад: sejno
неверагоднае: neeblaĵo
неверагодная рэч: nekredeblaĵo
неверагодны: malcerta, nekredebla
невінаватасьць: senkulpeco
невінаваты: senkulpa, senkulpulo
невук: malklerulo, senklerulo
невыгодны: ĝena
невыканальны: neplenumebla, nepovebla
невылечны: nekuracebla
невымерны: nesondebla
невыразны: senreliefa
невырашальны: sensolva
невядомае (наз.): nekonato
невядомая зьменная: nekonato
невядомая пераменная: nekonato
невядомы: obskura, senfamulo
   невядомы (наз.): nekonato
невялікі: malvasta
негасьцінны: malgastama
неглыбокі: malprofunda
недавер: malfido, malkonfido
недаверлівы: malkonfidema
недадатны: nepozitiva
недалікатна: maldelikate
недалікатны: maldelikata, vulgara
недапалак: stumpo
недаравальны: nepardonebla
недаразьвіты: rudimenta
недарэчны: absurda, maloportuna, mokinda
недарэчны ўчынак: stultaĵo
недастатковы: malabunda
недасьведчаны: nekompetenta, sensperta
недасяжны: senkomunikiĝa
недатыкальнасьць: imuneco
недатыкальны: imuna
недахоп: malabundo, manko, minuso
недачуць: misaŭdi
недруг: malamiko
нежанаты: fraŭlo
незаангажаванасьць: sensupozeco
незабудка: miozoto, neforgesumino
не забываючыся: senforgese
незабыўны: neforgesebla
незадаволенасьць: malplezuro
незаконны: eksterleĝa, kontraŭleĝa, maljusta, mallegala
незакончаны: nefinita
палітычная незалежнасьць: aŭtarkio
незалежны: libera, nedependa, sendependa
   палітычна незалежны: aŭtarkia
   лінейна незалежны: lineare nedependa
незаможны: senhavulo
незамужняя дзяўчына: fraŭlino
незамужняя жанчына: fraŭlino
незаняты: disponebla, libera, vaka
быць незанятым: vaki
незаплямлены: senmakula
незаплянаваны: senplana
не заўважыць: preteratenti
не зважаць: malatenti, neglekti
не зважаючы на: malgraŭ
не зважаючы на гэта: malgraŭe
не зважаючы на тое, што: malgraŭ ke
не зважаючы на…: senatente al
незвычайны: eksterordinara
незгаральны: brulimuna
незгінальны: nefleksebla
нездзяйсняльны: neplenumebla
незнаёмы: malfamiliara
   незнаёмы (наз.): nekonato
незнакаміты: senfama
не зьвярнуць увагі: malzorgi, preteratenti
незьлічоная колькасьць: miriado
незьлічоны: nenombrebla, sennombra
неістотны: malgrava
нейкі: ioma, iu, kelka
нейкія: kelkiuj
неймаверны: neimagebla
некалькі: iomete, kelkaj, kelke, pli ol unu, pluraj
некампэтэнтнасьць: nekompetenteco
некампэтэнтны: nekompetenta
некампэтэнтны чалавек: nekompetentulo
неканкрэтны: malkonkreta
некарэктны: malkorekta
некаторы: certa, ioma, kelka
некаторыя: kelkaj, kelkiuj
некаштоўны: senvalora
некрануты: intakta, virga
некультурны: senkultura
нелегальны: kontraŭleĝa, mallegala
неляяльны: mallojala
немагчымае: neeblaĵo
немагчымы: neebla, nepovebla
нематываваны: senfonda
немаўля: bebo, suĉinfano
немаўлятка: suĉinfano
немач: malsano
немец: germano
немілагучнасьць: malbonsoneco
немілагучны: malbonsona
немінучы: fatala
ненавідзець: malami
ненадзейны: malfortika, nefidinda
ненаедны: glutema, nesatigebla
неналежны: maldeca
ненармальны: anormala, kontraŭnatura, malnatura
ненаселены: dezerta
ненасытны: nesatigebla
ненатуральнасьць: malnatureco
ненатуральны: kontraŭnatura, malnatura
ненаціскны: senakcenta
непавага: malrespekto
не пагадзіцца: maljesi
непагадзь: misvetero
непадзельны: nedisigebla
непадобны: malsimila
непадрыхтаваны: senprepara
непазьбежны: fatala, neevitebla
непакоіцца: angori
непакоіць: maltrankviligi, turmenti
непакорлівы: malhumila, malobeema
непалітычны: nepolitika
непапраўны: fatala, neriparebla
непарадак: malordo
непаразуменьне: miskompreno
непараўнальны: nekomparebla, senegala, senkompara
непарушнасьць: egalanimeco
не пасаваць: malkonveni
непаслухмяны: malobeema
непасрэдна: senpere
непасрэдны: senpera
непасьлядоўнасьць: nekonsekvenco
непасьлядоўны: malkonsekvenca
непасьціжны: nesondebla
непатрэбны: senbezona
непахісны: fortika, neŝancelebla, neskuebla
непачцівы: malĝentila
непашкоджаны: intakta, sendifekta
неперадузяты: senpartia
непераходны: netransitiva
непісьменнасьць: analfabeteco
непісьменны: analfabeta, analfabeto, malklera, nelegopova
непрабачны: nepardonebla
непрабіўны: netrabatebla
неправаверны: malfidela
непраглядны: opaka
непрадбачаны: neatendita
непразрысты: maldiafana, opaka
непрамы: malrekta
непранікальны: nepenetrebla
непрафэсійны: diletanta
непрацяглы: maldaŭra
непрыводны: nereduktebla
непрыгожы: aĉa, malbela
непрыдатны: maltaŭga
непрыемны: antipatia, ĉagrena, malagrabla
непрымальны: malkonvena
непрыстойны: maldeca
непрытомнасьць: sinkopo, sveno
непрытомны: senkonscia
непрыязны: malafabla
непрыязь: antipatio, malamo, malsimpatio
   адчуваць непрыязь: antipatii
   адчуваць непрыязь: malsimpatii
непрыяцель: malamiko
не прэтэндаваць: malpretendi
непрэтэнцыёзны: senpretenda
непублічны: malpublika
неразважлівы: senpripensa
неразумнасьць: stulteco
неразумны: malprudenta, malsaĝa, sencerbulo, stulta
неразьдзельны: nedisigebla
нераспазнавальны: nedistingebla
нерашучасьці:
   быць у нерашучасьці: heziti
   быць у нерашучасьці: sin ĝeni
нерашучасьць: hezito
нерашучы: hezitema, sendecida
неруплівы: malfervora, neglektema
нерухомасьць: nemoveblaĵo
нерухомы: malvigla, senmova
быць нерухомым: stagni
нерэальны: nereala
нерэгулярны: sporada
несапраўдны: falsa, malaŭtentika, pseŭdo-
несвабодны: mallibera
нескарачальны: nereduktebla
неспадзеўна: subite
неспадзеўны: subita
неспадзявана: neatendite, subite
неспадзяванасьць: hazardo
неспадзяваны: neatendita, subita
неспакой: angoro
неспакойны: angora, malkvieta, maltrankvila, turbulenta
несправядлівасьць: maljustaĵo, maljusteco
несправядлівы: maljusta
неспрыяльны: malbonaŭgura, omena
нестабільнасьць: malstabileco
нестабільны: malstabila
неставаць: manki
несумленны: senskrupula
несумненна: evidente, sendube
несумненнасьць: evidenteco
несумненны: evidenta
несумнеўна: certe
несумнеўнасьць: certeco
несумнеўны: certa, eksterduba, senduba
несур’ёзны: malserioza
несьвядомы: senkonscia
несьці: porti
   несьці (з сабой): kunporti
   несьці (разам з кімсьці): kunporti
несьці адказнасьць: respondi
несьціся: portiĝi
неталерантны: netolerema
нетранзітыўны: netransitiva
нетрывалы: malfortika
не трымацца: malobservi
неўзабаве: baldaŭ, postnelonge
неўзаранае поле: senkulturejo
не ўключаць: malinkluzivi
неўласьцівы: malkonvena
неўміручы: senmorta, senmortulo
неўплывовы: seninflua
неўрадлівы: malgrasa
неўспрымальнасьць: imuneco
неўспрымальны (да інфэкцыі, хваробы): imuna
неўтаймоўны: nebridebla
не хапаць: manki
нехлямяжы: malgracia
нецнатлівы: malvirta
нецярпімы: netolerema
нецярплівы: malpacienca
нечакана: abrupte, kontraŭsupoze, neatendite, subite
нечаканасьць: abrupteco
нечаканы: abrupta, neatendita, subita
нечульлівы: sensenta
нешаблённы: malŝablona
нешматлікі: malmulta
нешта: io
нешта канкрэтнае: konkretaĵo
нешта нікчэмнае: vantaĵo
нешта публічнае: publikaĵo
нешта такое: tiaaĵo
нешчасьліва: malfeliĉe
нешчасьлівец: malbonsortulo
нешчасьлівы: malfeliĉa, misŝanca
неэканомны: elspezema, malŝparema
неэлегантны: maleleganta
неэлястычны: rigida
неэмацыйны: sensenta
неэфэктыўны: senefika
ні: nek
Нібэлунгі: Nibelungoj
Нігер: Niĝero
Нігерыя: Niĝerio
нігілізм: nihilismo
нігіліст: nihilisto
нідзе: nenie
нідэрляндзец: nederlandano
нідэрляндзкі: nederlanda
Нідэрлянды: Nederlando
ніж: ol
ніжэй: sube
нізасьць: kanajlaĵo
нізаць: surfadenigi
нізіна: kaldrono
нізкі: malnobla
Нікадым: Nikodemo
Нікарагуа: Nikaragvo
нікарагуанец: nikaragvano
нікарагуанскі: nikaragva
нікатын: nikotino
нікель: nikelo
нікеляваць: nikeli
ніколі: neniam
ніколькі: neniom
нікуды: nenien
нікчэмнасьць: nenieco, vantemo, vanto
нікчэмны: malestiminda, senvalora, vanta
Ніл: Nilo
   Белы Ніл: Blanka Nilo
   Блакітны Ніл: Blua Nilo
нільпатэнтны: nilpotenta, nulpotenca
німб: aŭreolo, nimbo
німфа: nimfo
ніндзя: ninĵo
Нініва: Ninivo
Нінэвія: Ninivo
ніобій: niobo
нітка: fadeno
   асноўная нітка: varpero
нітр-: nitr...
нітра-: nitr...
нітрагліцэрын: nitroglicerino
нітрат: nitrato
нітрацэлюлоза: fulmkotono
нітрыд: nitrido
нітрыт: nitrito
ніхто: neniu, senfamulo
Ніца: Nico
нічый: nenies
нічыя: egalvenko
ніша: niĉo
нішто: nenio
нішчыць: malfari
Ніягара: Niagaro
ніяк: neniel
ніякі: nenia, neniu
   ніякі (род): neŭtra
ніякі род: aĵgenro
ні…, ні…: nek ... nek ...
нобэлій: nobelio
Новаарлеанскі джаз: Nov-Orleana ĵazo
Новасібірск: Novosibirsko
новая: novao
Новая Зэляндыя: Nov-Zelando
новы: nova
Новы Паўднёвы Ўэльс: Nova Sudkimrujo
ногаць: ungo
нож: tranĉilo
ножка: kruro
ножны (мяча): glavingo
ножык: poŝtranĉilo
Ной: Noaĥo
нона: naŭno, naŭto
норадрэналін: noradrenalino
норма: normo
норма прыбытку: profitmarĝeno
адпаведны норме: norma
нос: nazo, pruo
носік: beko
носьбіт (функцыі): subtenanto
носьбіт мовы: lingvano
нота: noto
    дыпляматычная нота: diplomatia noto
нотны стан: liniaro
ноты: notoj
Ноўгарад: Novgorodo
ноўтбук: tekkomputilo
ноч: nokto
ноччу: nokte
ну: nu
Нуакшот: Nuakŝoto
нубіец: Nubiano
Нубія: Nubio
нуга: nugato
нуда: enuo
нудзіцца: enui
нудзіць: enui, malgaji
нудны: enua, enuiga, malgaja, sintrudema
нудота: enuo, naŭzo
выклікаць нудоту: naŭzi
нудызм: nudismo
нудыст: naturisto, nudisto
нуклеатыд: nukleotido
нуклеінавая кіслата: nukleacido
нуклон: nukleono
быць нулём: nuli
нуль: nul, nulejo, nuliganto, nulo
   зводзіць на нуль: nuligi
   сыходзіць на нуль: nuliĝi
нуль-паліном: nulpolinomo
быць роўным нулю: nuli
з нуля: ekde nulo
нулявы: nula
нумар: numero, volumo
нумараваць: numeri
нумарны знак: licencplato, numerplato
нумізмат: numismato
нумізматыка: numismatiko
нунцый: nuncio
Нур-Султан: Nursultano
ныраць: plonĝi
нырка: reno
нырнуць: plonĝi
даць нырца: plonĝi
Нью-Гэмпшыр: Novhampŝiro
Нью-Дэлі: Nov-Delhio
Нью-Ёрк: Nov-Jorko
Нью-Ёрская фондавая біржа: Nov-Jorka Akciborso
Нью-Мэхіка: Novmeksiko
ньютан: neŭtono
Ньютан: Neŭtono
нэаготыка: novgotiko
нэадым: neodimo
нэакаляніялізм: novkoloniismo
нэаліт: neolitiko
нэалягізм: neologismo, novismo
Нэапаль: Napolo
Нэбраска: Nebrasko
нэгар: negro, nigrulo
нэгатрон: negatrono
нэгатыў: kliŝo, negativo
нэгатыўны: malpozitiva, nea, nega, negativa
нэгліжэ: negliĝo
нэйлон: nilono
нэйрон: nervoĉelo
нэкралёг: nekrologo
нэкрамант: nekromanciisto
нэкропаль: nekropolo
нэктар: florsuko, nektaro
нэндза: mizero
нэон: neono
нэонавая лямпа: neonlampo
нэонавы ліхтар: neonlampo
Нэпал: Nepalo
Нэптун: Neptuno
нэптуній: neptunio
нэпэр: nepero
Нэпэр: Nepero
Нэпэра: nepera
нэпэраў: nepera
нэрв: nervo
нэрваваць: nervozigi
нэрвовая сыстэма: nervosistemo
нэрвовы: nerva, nervoza
нэрвовы вузел: ganglio
нэрвозны: nervoza
Нэрон: Nerono
нэсэсэр: necesujo
нэта: neta, sentara
нэўралёгія: neŭrologio
нэўральгія: neŭralgio
нэўрамэдыятар: mediatoro
нэўрастэнік: neŭrasteniulo
нэўрастэнія: neŭrastenio
нэўроз: neŭrozo
нэўроляг: neŭrologiisto, neŭrologo
нэўрон: nervoĉelo, neŭrono
нэўтралізаваць: neŭtraligi
нэўтралізацыя: neŭtraligo
нэўтральнасьць: neŭtralismo
нэўтральны: neŭtra, neŭtrala
нэўтрон: neŭtrono
нэўтрына: neŭtrino
нэф: navo
нэфрыт: jado, nefrito
нюанс: nuanco
нюансаваць: nuanci
нюх: flarpovo, flarsenso
нюхальны тытунь: flartabako
нюхаць: flari
нябачны: latenta
нябесная сфэра: ĉiela sfero, ĉielosfero
нябожчык: mortinto
нябозчык: malvivulo
нябыт: neesto
няважны: malgrava, vanta
няварты: malestiminda, senvalora
ня варты ўвагі: bagatela, neglektinda
няведаньне: malscio
нявер'е ў свае сілы: defetismo
нявера: nekredo
няверны: malfidela, malfidelulo
нявер’е: nekredo
нявестка: bofilino, bofratino
няветлівы: malafabla, malĝentila
нявечыцца: kripliĝi
нявечыць: kripligi
нявіннасьць: virgeco
нявінны: virga
нявольнік: sklavo
нявольны: kontraŭvola, mallibera
няволя: jugo
нявыхаваны: malbonkonduta
нягладкі: aspra, malglata
ня гледзячы на: malgraŭ
ня гледзячы на гэта: malgraŭe
ня гледзячы на тое, што: malgraŭ ke
нягнуткі: rigida
нягода: misvetero
нягоднік: kanajlo, sentaŭgulo
   закончаны нягоднік: kanajlego
нягодны: kanajla, malestiminda
нядаўна: antaŭ ne longe
нядаўні: freŝdata, ĵusa
нядбайнасьць: neglekto
нядбайны: forgesema, maldiligenta, malfervora, neglektema
нядбаласьць: neglekto
нядзейны: malaktuala
нядзейсны: senefika, seninflua
нядзеля: dimanĉo
нядобрасумленны: senskrupula
нядобры: aĉa, malbonaŭgura, omena
нядоля: malbonsorto
нядоўга: nelonge
нядоўгі: maldaŭra
няёмкасьць: ĝenateco
нязвыклы: malfamiliara
нязгодлівы: malcedema
выказваць нязгоду: kontesti
нязграбны: maleleganta, malgracia
няздатны: nekapabla
няздольнасьць: senpoveco
няздольны: nekapabla, senpova
нязломны: nefleksebla, neŝancelebla
нязмушаны: flua, senĝena
нязначнасьць: vanto
нязначны: bagatela, maleminenta, malgrava, marĝena, neglektinda, vanta
нязносны: netolerebla
нязносьлівы: netolerema
нязручнасьць: ĝenaĵo
нязручны: maloportuna
нязьменна: konstante
нязьменная (велічыня): konstanto
нязьменны: konstanta, senŝanĝa
нязьмерны: nesondebla
нямецкі: germana
ня мець: malhavi, malinkluzivi
Нямеччына: Germanio, Germanujo
нямко: mutulo
нямодны: eksmoda
нямоўчны: silenta
нямоцны: maldrasta, malfortika
нямы: muta, mutulo
нянавісьць: malamo
нянечка: flegisto, infanistino, vanjo, vartistino, vartisto
няновы: duamana
нянька: infanistino, vartistino, vartisto
няньчыць: varti
няпарнакапытныя: neparhufuloj
няправільна зразумець: erarkompreni, miskompreni
няправільны: maljusta, malkorekta
няпросты: malrekta
няпэўны: malcerta
няроўнасьць: neegalaĵo, neekvacio
няроўны: aspra, malglata
няроўны шлюб: mezalianco
нярэзкі: maldrasta
няскончаны: nefinita
няславіць: malglori
няслыханы: neaŭdita
нясолены: nesala
няспраўны: fuŝa
няспынны: senĉesa
нястача: malabundo, manko, truo
нястомны: senlaca
нястрогі: malstrikta
нястрыманы: malmodera, malsobra
нястрымны: impetega, nebridebla, nehaltigebla
нясхільны: malema
нясьвежы: malfreŝa
нясьпешны: malhasta
нясьцерпны: netolerebla
ня толькі …, але і …: ne sole... sed ankaŭ...
няўважлівы: senatenta
няўдалы: malprospera
быць няўдалым: malprosperi
няўдача: fatalaĵo, fiasko, malbonŝanco, malbonsorto, malprospero
няўдачлівы: misŝanca
пацярпець няўдачу: fiaski
няўдзячны: sendanka
няўмелы: fuŝa
няўрадавая арганізацыя: neregistara organizaĵo
няўробленая зямля: senkulturejo
няўроблены: senkultura
няўседлівы: malasidua
няўстойлівасьць: malstabileco
няўстойлівы: malstabila
няўступлівы: malcedema
быць няўступлівым: malcedi
няўтольны: nesatigebla
няўтрымны: nehaltigebla
няўхільна: strikte
няўхільны: strikta
няўцешны: nekonsolebla, senkonsola
няўяўны: neimagebla
няхай жыве: vivuo
няхітры: senartifika
няцнота: malvirto
нячысты: satano
няшчасны: malfeliĉa, malprospera, senŝanca
няшчасны выпадак: akcidento
няшчасьце: fatalaĵo, malbonsorto
   на няшчасьце: malfeliĉe
няшчыльны: malstrikta
няшчырасьць: malsincero
няшчыры: malsincera
няяркі: malbrila
няясны: malklara, nedistingebla, nuba, obskura
няясыць: strigo