a b c č d dz e f g h ch i j k l m n o ô p q r s š t u v w x y z ž ?

slovaka v...

v: en
vábidlo: logo
vábiť: logi
vábivý: pimpa
Václav: Venceslao
vačica: didelfo
vačicovité: didelfedoj
vačkovec: marsupiulo
vádí: vadio
vagabund: vagabondo
vaginálny čipok: oblato
vagón: vagono
váha: pesilo, Pesilo, pezo
váhanie: hezito
váha obalu: taro
váhať: heziti
váhavý: hezitema
váhový tlakomer plynov: baroskopo
vaječník: ovario, ovujo
vajíčka: testiko
vajíčko: ovo
vak: sako, valizo
vakcinácia: vakcinado
vaker: vakero
vakuola: vakuolo
val: remparo
váľanie: rulado
valaška: hakilo
váľať: ruli
valcovať: rulpremi
valček: rulo
valček na rezance: rulpremilo
valček pod posunovaným predmetom: rulcilindro
valčík: valso
valec: cilindro
valencia: valento
valeriána: valeriano
valchovať: fuli
valivý: rula
Valónsko: Valonio, Valonujo
valorizovať: valorizi
válov: trogo
vaňa: bankuvo, banujo
vanádium: vanadio, vanado
vanád V: vanadio, vanado
vandal: goto, vandalo
vandalizmus: vandalismo
vandrák: vagabondo
vanilovník: vanilo
vankúš: kapkuseno, kuseno
vánok: brizo, zefiro
vanutie: blovado
vápnik: kalcio
vápniť: kalkumi
vápno: kalko
var: bolo
varan nílsky: varano
vari: kredeble
variabilita: variablo
variácia: variacio
variancia: varianco
variant: modifo, varianto
varicela: varicelo
varieté: varieteo
varietné divadlo: varietea teatro
variola: variolo
variovať: varii
variť: kuiri
variť sa: boli
variť vo vriacej vode: bolkuiri
Varjag: varengo
varná nádoba: boligilo
varovanie: averto, rememoro
varovať: averti, varti
varovkyňa: vartistino, vartisto
váš: via
vášeň: manio, maroto, pasio
vášnivo milovať: amegi
vášnivý: pasia
Vatikán: Vatikano
vaudeville: vodevilo
váza: vazo
vazal: vasalo
váženie: peso
vážený: honora
vážiť: pesi, pezi
vážiť si: estimi, respekti
vážka: libelo
vážne: grave
vážnosť: respekto
vážny: grava
väčšina: majoritato, plimulto
vädnúť: velki
väz: nuko
väzba: kombino, ligilo
väzeň: arestito, malliberulo
väznica: arestejo, malliberejo, prizono
väznica predbežného zadržania: karcero
vbiť: enbati
vcelku: sume
vcítenie: empatio
včas: frue
včela: abelino, abelo
včelár: abelisto
včela robotnica: laborabelo
včelín: abelejo
včítane: inkluzive
včítať: inkluzivi
vďačne: volonte
vďačnosť: dankemo
vďačný: danka, dankema
v diaľke: fore
vdova: vidvino
vdovec: vidvo
vdýchnuť: enspiri
vdýchnuť život: vivigi
vec: afero, aĵo
vec idúca cez: transo
vecnosť: objektiveco
vecný: objektiva, reala
večer: vespero
večerná pobožnosť: vespro
večernica: vesperstelo
večná ceruzka: globkrajono
večný: ĉiama, eterna
veď: ja
veda: scienco
veda o človeku: homscienco
veda o fenoménoch: fenomenologio
veda o jaskyniach: speleologio
veda o zvuku: akustiko
vedec: instruitulo
vedec agronóm: agronomo
vedecká konferencia: simpozio
vedecká rozprava: disertacio, traktato
vedecky presný: ekzakta
vedenie: direktado, estrado, konado, kondukado, kondukilo, stabo
vedenie domácnosti bez cudzej pomoci: memmastrumado
vedenie účtu: librotenado
vedieť: koni, povi, povoscii, scii, scipovi
vedľa: apud
vedľajší: akcesora, apuda, kroma
vedľajšia miestnosť v kostole: sakristio
vedľajšia poloos: malgranda duonakso
vedľajší dej: epifenomeno
vedľajší procesor: kromprocesoro
vedľajší strom: subarbo
vedľajší účinok: kromefiko
vedľajší výrobok: subprodukto
vedomie: konscio
vedomosť: sciado
vedomý: konscia
vedro: sitelo
vedúca osobnosť: protagonisto
vedúce postavenie: estreco
vedúci: estro, gvida, gvidisto, laborestro
vedúci banky: bankestro
vedúci pivnice: kelisto
vegán: vegano
vegánizmus: veganismo
vegánstvo: veganismo
vegetácia: vegetalaro
vegetarián: vegetarano
vegetariánsky: vegetara
vegetariánstvo: vegetaranismo, vegetarismo
vejár: ventumilo
vek: aĝo
vek dospievania: adolesko
veko: kovrilo, kovrotuko
vektor: vektoro
vektorová rovina: vektora ebeno
vektorový: vektora
vektorový podpriestor: vektora subspaco
vektorový súčin: ekstera produto, vektora produto
veľa: multe
veľa ráz: multfoje
veľduch: genio
velebiť: glori
velenie: estrado
velikán: grandegulo
veliteľ roty: rotestro
veliteľský mostík: ponto
Veľká Británia: Britio
veľká búrka: tempesto
veľká kalória: granda kalorio
Veľká medvedica: Granda Ursino
Veľká noc: Pasko
veľká obeť: hekatombo
veľká pec: fornego
veľká poloos: granda duonakso
veľká úcta: respektego
veľkého stupňa: grandskala
veľkej hodnoty: grandvalora
veľké kliešte: tenajlo
veľkňaz: pontifiko
veľkodušný: grandanima
veľkokapitalista: magnato
veľkolepý: grandioza
veľkomesto: urbego
veľkomožný pán: grandsinjoro
veľkomyseľný: kavalireca
veľkorysý: grandskala
veľkosť: egeco
veľkostatok: bienego
veľkosvetský: monduma
veľký: ega, granda
veľký kotol: kaldronego
veľký povoz: Mahajano
veľký roľník: kulako
veľký tresk: praeksplodo, praknalo
Veľký voz: Granda Ursino
veľmi: tre
veľmi mnoho: treege
veľmi nadchnúť: ekzalti
veľmi naivný: naivega
veľmi nastrašiť: teruri
veľmi obdivovať niečo: miregi
veľmi potrebný: necesa
veľmi rýchly: rapida
veľmi sa namáhať: penegi, peni
veľmi si priať: deziregi
veľmi tvrdá keramika: grejso
veľmi úbohý: kadukega
velocipéd: velocipedo
velocipéd s jedným kolesom: unuciklo
veľrada: sinedrio
veľryba: baleno, Baleno
veľrybárska loď: balenbarko
veľtok: riverego
veľtrh: foiro
veľtržná hala: foirejo
velúr: veluro
velus: velo
veľvyslanec: ambasadoro
veľvyslanectvo: ambasadejo, ambasado, ambasadorejo
venčiť: festoni
venerický: venerea
Venezuela: Venezuelo
veniec: girlando
veno: doto
venovanie: dediĉo
venovať: dediĉi
ventil: valvo
ventilátor: ventolilo
ventilovať: ventoli
Venuša: Venero, Venuso
veranda: verando
verbovať: rekrutigi, varbi
verejne hlasovať: aklami
verejné vyhlásenie: deklaracio
Vergílius: Vergilio
veriaci: kredanto
veriť: kredi
veriteľ: kreditoro
verizmus: verismo
verkeľ: gurdo
verklík: gurdo
Vermont: Vermonto
vernier: verniero
vernosť: fideleco
verný: fidela
verný človek: fidelulo
veronal: veronalo
versta: versto
verš: verso
veršotepec: versisto
veršovanie: versfarado
veršová stopa: versero
veršovať: versi
veru: vere, ververe
verzála: versalo
verzálka: versalo
veselie: nupto
veselohra: komedio
veselosť: Gajo, viglo
veselý: gaja
veslica: galero
veslo: remilo
veslovať: remi
vesmír: kosmo, universo
vesmírny: kosma, universa
vesna: primavero
v esperante: esperante
vesta do pásu: talivesto
vestibul: vestiblo
vestník: bulteno
vešiak: rako, vestarko
veštba: omeno, orakolo
veštec: divenisto
veštenie z hviezd: astrologio
veštiť: orakoli, profeti
veta: frazo, propozicio
veterán: veterano
veterinár: bestkuracisto, veterinaro
veterná ružica: ventmontrilo
veternica: anemono
veterník: ventolilo
veterný: venta
vetchosť: kadukeco
vetchý: kaduka, malforta, malfortika
vetchý starec: kadukulo
vetná príslovka: predikativo
vetná skladba: sintakso
veto: vetoo
vetoslovie: sintakso
vetovať: vetoi
vetrací: aera
vetrať: aerumi, ventoli
vetriť: snufi
vetromer: anemometro
vetroň: glisilo
vetroplach: fanfaronulo
vetrovka: anorako
vetrový: venta
vetva: branĉo
vetvička: frondo
veverica: sciuro
v extáze: ekstazi
vezikula: veziko
vezír: veziro
Vezuv: Vezuvio
veža: bastiono, turo
vežatá vlnovka: tildo
vhodne: dece, oportune, trafe
vhodnosť: oportuneco
vhodný: deca, oportuna
vhodný na diskusiu: diskutinda
vchádzať: enveturi
vchod: propileo
viac: pli, pli kaj pli
viacerí: pluraj
viacfarebný: kolora, multkolora
viaclistová vrtuľa: rotoro
viac uholník: plurangulo
viadukt: viadukto
viať: blovi, flirti, venti
viatikum: viatiko
viazanka: kravato
viazať: bindi
viaznuť: stagni
vibrafón: vibrafono
vibrovať: vibri
videnie: vidado, vido, vidpovo, vidsenso
video: video
videopáska: vidbendo
videorekordér: magnetoskopo
vidiecky: provinca
vidiek: kamparo, provinco
vidieť: vidi
vidieť prelud: vizii
vidina: fantasmagorio, fatamorgano, iluzio, vizio
vidinu: vizii
viditeľný priestor: kuvo
vidlička: forketo
vidly: forkego
vidovanie: vizo
vidovať: vizi
viečko: operkulo, palpebro
viera: kredo
vierohodný: kredinda
vierovyznanie: konfesio
vierozvest: apostolo
vierozvestca: misiisto
viesť: gvidi, konduki, kondukti
viesť domácnosť: mastrumi
viesť loď: piloti
viesť monológ: monologi
viesť rozhovor: dialogi
viesť spor: procesi
Vietnamec: vjetnamo
vietor: vento
viezť: veturigi
viezť sa: veturi
vigvam: vigvamo
víchor: uragano, ventego
víchrica: tempesto, ventego
vika: vicio
vikár: vikario
Viking: vikingo
viktuálie: viktualio
vila: vilao
víla: feino, nimfo
vilka: vilao
vína: vinao
vináreň: taverno
vineta: etiketo, vinjeto
vinič: vinberarbo, vito
vinič hroznorodý: vinberarbo
viniť: kulpigi
vinník: kulpulo
vinný: kulpa
víno: vino
vinohrad: vinberĝardeno
vinúť sa: serpenti, serpentumi
viola: aldo
vír: kirlo, vortico
Virgínia: Virginio
víriť: kirli
vírivo prúdiť: torenti
vírivý: torenta
virtuóz: virtuozo
vírus: viruso
visiaca zámka: pendseruro
visieť: pendi
viskóza: viskozo
visutá posteľ: hamako
vitalizmus: vitalismo
vitálny: vitala
vitamín: vitamino
vítaný: bonvena
   byť vítaný: bonvena
vítať: bonvenigi
vítať hosťa: bonvenigi
víťazstvo: venko
vitráž: vitralo
vitrína: vitrino
vitriol: vitriolo
vivisekcia: vivisekcio
vízia: vizio
Vizigót: visigoto
vizionár: viziulo
vizitka: vizitkarto
vízum: vizo
v kartách zelené: folio
vkladaním ozdobiť povrch niečoho: inkrusti
vkladať: inkrusti, intermeti
vkĺznuť: engliti
v kritickej situácii: krizi
v ktorom funkcia nadobúda hodnotu nula: nulejo
vkus: gusto
vkusný: eleganta
vláčiť: erpi
vláčiť zo sebou: kuntreni
vláda: regado, registaro, sceptro, trono
vláda aristokracie: aristokratio
vláda bohatých: plutokratio
vláda kňazov: teokratio
vládna delegácia: delegitaro, Delegitaro
vládnuť: imperii, potenci, regi, troni
vládny kabinet: ministraro
vládychtivý: ordonema
vlajka: flago, vimplo
vlak: trajno
vlákať: enlogi
vláknitý: filamenteca
vlákno: fadeno, fibreto, fibro
vlákno z agáve: sisalo
vlámať sa sa: enrompo
vlas: haro
vlasatica: kometo
vlásočnica: kapilaro
vlasovo tenký: kapilara
vlasť: patrio, patrujo
vlastenec: patrioto
vlastná hodnota: ajgeno
vlastne: propradire, propre
vlastné číslo: ajgeno
vlastnícke právo: proprieto
vlastníctvo: apartenaĵo, proprumeco
vlastník: mastro, proprietulo, proprulo
vlastniť: havi, posedi, proprieti, proprumi
vlastnosť: atributo, eco, propreco
vlastnosť byť malé alebo veľké: usklo
vlastný: ajgena, propra
vlastný deliteľ: alikvoto, propra divizoro
vlastný podpriestor: ajgensubspaco
vlastný vektor: ajgenvektoro
vlastný životopis: membiografio
vlasy: hararo
vlašský orech: juglando, juglandujo
vľavo: maldekstre
vlažný: varmeta
vĺča: lupido
vlčí mak: papaveto
vlečná krivka: traktorio
vlečná rybárska sieť: sejno, Sejno
vlečná sieť: trolo
vlečný čln: remorko
vleklo: testude
vlha: meropo
vlhkomer: higrometro
vlhký: malseketa
vliať: enverŝi
vliecť: remorki, treni
vliecť sa: plandi
vlk: lupo, Lupo, turbo
vlna: ondo
vlna alebo látka z alpaky: alpako
vlniaci sa: onda
vlniť sa: sinui
vlnitý: onda
vlnobitie: surfo
vlnolam: moleo
vločka: floko
vlohy: kompleksio, talento
vložiť protézu: protezi
vľúdny: karesa
vlys: friso
v malom: pomalgrande
v minúte: minute
vnada: logo
vnadidlo: logo
vnem: percepto
vniesť: enigi, enporti
vniknúť: enpenetri
vniknutie: invado
vnímacie zmysly: sensaro
vnímanie: percepto
vnímať: percepti
vnímavý: sentema
v noci: nokte
vnucovať: altrudi
vnučka: nepino
vnuk: nepo
vnuknúť (pren.): suflori
vnuknúť: inspiri
vnuknutie: inspiro
vnuknúť myšlienku: sugestii
vnútiť: premdevigi , trudi
vnútorná blana srdečná: endokardo
vnútorná stavba: strukturo
vnútorná strana: parieto
vnútorné orgány: viscero
vnútornosti: tripo, viscero
vnútorný: ena, interna
vnútorný povrch dutých telies (tech.): pario
vnútorný povrch ústrojných dutín: pario
vnútrajšok: interno
vnútri: ene, ene de, interne de
vnútri existujúci: imanenta
vnútro: eno
vnútrozemie: internlando
vo: en
voda: akvo
voda na pitie: trinkakvo
vodca: gvidisto, kondukanto
vodenie: kondukado
vodič: kondukanto, kondukilo, konduktanto, konduktilo, stiristo
vodičský preukaz: stirpermesilo
vodík: hidrogeno
vodiť: konduki
vodivosť: konduktanco, kondukteco, konduktivo
   zdanlivá vodivosť: admitanco
vodivý: konduktiva
vodná cesta: akvovojo
vodná fajka: akvopipo, nargileo
vodná nádrž: baseno
Vodnár: Akvisto, Verŝisto
vodná sliepočka: galinulo
vodnateľnosť mozgu: hidrocefalo
vodná víla: najado
vodné čerpacie koleso: norio
vodné hodiny: klepsidro
vo dne v noci: tage kaj nokte
vodník: nikso
vodný: akva
vodný melón: akvomelono
vodný vír: akvokirlo
vodojem: akvujo, baseno
vodoliečba: hidroterapio
vodomet: fontano
vodopád: akvofalo, falakvo
vodorovný: horizontala
vodotesný: likimuna
vodováha: nivelilo
vodovod: akvedukto, akvodukto, akvokondukilo
vohnať do zúfalstva: malesperigi
zadný voj: ariergardo
vojak: batalisto, militisto, soldato
vojenská prehliadka: revuo
vojenská šálka: gamelo
vojenské cvičenie: manovro
vojenské lietadlo: militaviadilo
vojenský oddiel: pikedo
vojenský vyslúžilec: veterano
vojna: malpaco, milito
vojnová korisť: militakiro
vojnová náhrada: kontribucio
vojnová plachetnica: veselo
vojnový zajatec: militkaptito
vojnový zločin: militkrimo
vojsko: armeo, militistaro
vojsť: enveni, enveturi
vojvoda: duko, vojevodo
vojvodca: militestro, vojevodo
vojvodkyňa: dukino
vojvodstvo: vojevodio
vokáň: ĉapelo, supersigno
vokatív: vokativo
voľačí: ies
voľajaký: ia
volán: falbalo
volanie: voko
volanie hurá: hurao
volant: direktilo, stirilo
volapük: Volapuko
volať hurá!: hurai
volavka: ardeo
voľba: balotado, baloto, elekto
vole: kropo
volebná miestnosť: balotejo
volejbal: flugpilkado, volejbalo
volejbalista: volejbalisto
volejbalová lopta: flugpilko
volfrám: tungsteno, volframo
Volga: Volgo
voličský preukaz: balotrajtiga karto
voliť: baloti, elekti
voľnomyšlienkar: liberpensulo
voľnosť: libereco, libero
voľný: arbitra, libera, loza, malstrikta, vaka
voľný kĺb: diartrozo
voluta: voluto
von: eksteren, elen
voňajúci i páchnuci: odora
voňať: aromi, bonodori, flari, odori
voňavka: parfumo
voňavý: bonodora
vonkajší: ekstera
vonkajšia časť ženský pohl. orgánov: vulvo
vonkajšie oplodie: epikarpo
vonkoncom: tute
vonku: ekstere
vopred oznámiť: avizi
vosk: vakso
voskovať: vaksi
vosková tabuľa (hist.): tabuleto, tabulo
voskové plátno: vakstolo
voskové vápno: laktolo
vospolok: komune
voš: pediko
voška: afido
votknúť: enigi
vo veľkom: pogrande
voviesť: enkonduki
vozeň: vagono
vozidlo: veturilo
voziť: veturigi
vozovňa: remizo
vôľa: volo
vôňa: aromo, odoro
vpadnúť: invadi
vpiť sa: ensorbi
v plynnom stave: gaseca
vplyv: influo
vplývať: sugestii
vplyvný: influa
v polygamnom systéme druhá manželka: kromedzino
v poslednej dobe: lastatempe
vpravo: dekstre, dekstre de
vpredu: antaŭe
vpustiť: enlasi
vrabec: pasero
vracať: vomi
vradiť: vicigi
vrah: murdinto, murdisto, sikario
vrak: vrako
v rámci: kadre de
vrana: korniko
vráska: falto, sulko
vrásniť: sulki
vráta: pordego
vrátane: inkluzive
vratič: tanaceto
vratirahno: gafo
vrátiť: redoni
vrátiť ranu: rebati
vrátiť sa: reveni
vratkosť: malstabileco
vratký: malfirma, malstabila
vrátnik: pordisto
vratný: inversigebla
vravieť: diri
vražda: hommortigo, murdo
vraždenie: mortigo
vražedný: mortiga
vŕba: saliko
vŕbovité: salikacoj
vrbovka: epilobio
vrčať: brui
v reálnom čase: realtempa
vrece: felsako
vrecko: sporujo
vreckovka: naztuko
vrecovina: dreliko
vred: absceso, karbunklo
vrelosť: ardo
vrelý: varmega
vrenie: bolo
vresovec: eriko
vresovište: erikejo
vrešťať: stridi
vretenica: vipuro
vreteno: spindelo
vrh: nasko
vrhací stroj: balisto
vrch: monto, supro
vrchná časť: supro
vrchnák: kovrilo, kovrotuko
vrchnosť: estraro
vrchný: supera
vrchný pán léna: suzereno
vrchný stolník: butlero
vrchol: kapo, klimakso, kulmino, pinto, verto, zenito
vrcholný: maksimuma
vrchol uhla: vertico
vriedok: afto, furunko
vrieť: boli
vrňať: ronroni
vrnčať: ronroni
vrndžať: ronroni
vrnieť: ronroni
vrstevnatá: skisto
vrstva: stratumo, tuniko
vrstva tuku pod pokožkou: paniklo
vrša: naso
vrt: sondo
vŕtací: bora
vrták: borilo
vrták do vŕtačky: borpinto
vŕtať: bori
vrtielka: turbo
vrtký: vigla
vrt na naftu: naftoputo
vrtná veža: argano
vrtný: bora
vrtoch: kaprico
vrtošivý: kaprica
vrúbiť: borderi
vrúbľovať: grefti, inokuli
vrúcnosť: ardo
vryp: grato
vryť do pamäti: encerbigi
vŕzgať: knari
vsadiť: inkrusti
vsadiť na niečo: veti
vsiaknuť: ensorbi
v situácii: stati
vstavačovité: orkidacoj
vstrebávať: sorbi
vstrekovať injekciou: injekti
vstupenka pre návrat: kontramarko
vstupné zariadenie: enigilo
vsugerovať: sugestii
vsunúť: interpoli
vsunutie: enigo
vsúvať: intermeti
vsuvka: parentezo
všade: ĉie
však: ja
všedný: banala, triviala
všeličo: kelkiom
všeľudský: komunhoma
všeobecná obľúbenosť: populareco
všeobecná predstava: koncepto
všeobecné písmo: pazigrafio
všeobecne uznávaný: komunuza, kuranta
všeobecné zmocnenie: prokuro
všeobecný: universala, vulgara
všeslovanstvo: tutslavismo
všestranný: universala
všesvetový: universala
všetko, čo: ĉion, kion
všetko: ĉio, ĉiom, pleno, totalo
všivák: fiulo
vštepovať: enkapigi
vštiepiť: enkapigi
vtáčia ostroha: ergoto
vtáčie hniezdo: kovejo
vták: birdo
vtákopysk: ornitorinko
vtedajší: tiama
vtelenie božstva: avataro
vteliť: enkorpigi
vtieravá myšlienka: prempenso
vtieravý človek: entrudulo
vtipkár: spritulo
vtipkovať: spriti
vtipná poznámka: pintumo
vtipný: sprita
vtisnúť: enpremi
vtok: enfluejo
v tom prípade: tiam
vtrhnúť: invadi
vulgarita: vulgareco
vulgárny: triviala, vulgara
Vulgáta: Vulgato
vulkán: vulkano
vulkanizovať: vulkanizi
vulva: vulvo
v ústrety: renkonte al
vy: vi
Vy: vi
vybájený: mita
vybaliť: elpaki
výbava: doto
vybavenie: likvido
vybaviť: ekipi, prizorgi
vybaviť armatúrou: armaturi
výber: elekto, selekto
vyberač daní: impostisto
vyberanie: kompilo
vyberaný: distinga
vyberaný vkus: eleganteco
vyberať: apartigi, ekstrakti, elekti
výberčivý: elektema
výberový: speciala
výber tovaru: sortimento
výbežok: kabo
výbežok kosti: apofizo
vybieliť: blankigi
vybíjač: ekscitatoro
vybíjať: elbati
vybočenie: anakoluto
vybodovať: elpoenti
výbor: komitato
výborný: eminenta
vybrať: elingigi, elterigi, selekti
vybrať odliatok z formy: elmuldigi
vybrúsiť: alezi, poluri
výbuch: detonacio, eksplodo, erupcio
vybuchnúť: detonacii, eksplodi
výbušný: eksplodema
výbušný motor: eksplodmotoro
vycestovať: elveturi
vycvičenosť: ekzerciteco, rutino
výcvik: ekzercado
vyčerpať: elĉerpi, malfortigi
vyčíňať: petoli
vyčísliť: nombri
vyčistiť: purigi
výčitka svedomia: rimorso
vyčkať: atendi
vyčkávať: atendi
výčnelok: eminenco, korbelo, monteto
vyčnievajúci: elstara
vyčnievať špičkou: pinti
vydanie: eldono
vydať: aperigi, edzinigi, eldoni, emisii
vydať dekrét: dekreti
vydať peniaze: elspezi
vydať utečenca druhému štátu: ekstradicii
vydavateľ: editoro, eldonisto
výdavok: elspezo, kosto
vydediť: senheredigi
vydesiť: terurigi
vydierať: ĉantaĝi
vydláždiť: pavimi
vydra: lutro
vydrážkovať: foldi
vydržanie: persisto
vydržať: elteni, persisti, toleri
výdych: spirblovo
vydýchnuť: elspiri
vydychovať pary: inhali
vyfukovať: ventumi
vyhadzovať zadnými nohami: kalcitri
vyháňanie zlých duchov: ekzorco
vyháňať listy: folii
vyháňať zlých duchov: ekzorci
výhľad: vidado
vyhľadávanie pohodlného života: sibaritismo
vyhľadávať: apartigi
vyhľadávať informácie: ekstrakti
vyhladená ovčia koža: pergameno
vyhladiť: glatigi
vyhlásenie: deklaro, proklamo, publiko
vyhlásenie vojny: militdeklaro
vyhlásiť: proklami, promulgi
vyhlásiť za svätého: sanktuligi
vyhláška: proklamo, publiko
vyhĺbiť: kavigi, profundigi
vyhnanec: ekzilito
vyhnanstvo: ekzilo
vyhnať: elpeli
výhoda: avantaĝo
vyhodiť do povetria: eksplodigi
vyhodiť z práce: foreksigi
výhodne: avantaĝe
výhodný: avantaĝa, favora, oportuna, preferinda
výhonok: markoto, sproso
vyhostenie: proskripcio
vyhostiť: elpeli, proskribi
vyhovieť: kontentigi
vyhovujúci: konsentebla
výhra: gajno
vyhrabať: elterigi
výhrada: rezervo
vyhradiť: rezervi
výhradne: ekskluzive
výhradný: ekskluziva
vyhrať: gajni
vyhrávať: muziki
vyhrážať sa: minaci
vyhrnúť: refaldi
vyhubiť: ekstermi
vyhýbať sa: eviti
vyhýbavý: evitema
výhybka: relkomutilo
vyhynúť: formorti, perei
východ: oriento
východisko: origino, platformo, solvo
východiskový bod: elirpunkto
východiskový polostupeň: elira duongrado
vychodiť kurz: finlerni
východný: orienta
východzia pozícia: hejmo
výchova: edukado, eduko
vychovaný: bonkonduta
vychovávať: eduki
vychovávať deti: guverni
vychovávateľ: edukisto, pedagogo
vychovávateľka: guvernistino, guvernisto
výchovný: pedagogia
vychvaľovanie sa: fanfaronado
vychýliť: deviigi
výchylka: amplitudo
vychýriť: famigi
vyjadriť: esprimi, vortigi
vyjadriť opisom: parafrazi
vyjadriť presne: malimplici
vyjadrovať sa vo frázach: frazi
vyjadrujúci ľútosť: kompata
vyjasniť: malkonfuzi
výjav: sceno
vyjaviť: vidigi
vyjednávať: intertrakti
vyjmúc: escepte
vyjsť: aperi
vyjsť na mizinu: bankroti
výkal: ekskremento, feko
vykaľovanie: fekado
vykašlať: ekspektori
výkaz: listo
vykázaný: etata
vykázať: elpeli
vykázať do vyhnanstva: relegacii
výkaz k určitému dátumu: etato
výkazový: etata
výklad: diskurso, komentario, montrofenestro
vykladač: interpretisto
výklad textu: ekzegezo
výklad učiteľa na VŠ: lekcio
vyklápacie auto: baskulkamiono
výklenok: embrazuro
vyklepať: ebenbati
vykĺznuť: elgliti
výkon: atingo, faro, povumo
vykonať: efektivigi, plenumi, realigi
vykonať antisepsu: antisepsi
vykonávať: praktiki
vykonávateľ: persekutisto
výkonnosť: aktiveco, aktivo, povumo
výkonný výbor: plenumkomitato
výkon rozsudku: ekzekuto
vykopať: elfosi
vykopávky: prifosado
vykoreniť: elradikigi
vykorisťovať: ekspluati
výkres: desegno
výkričník: krisigno
výkrik: ekkrio
vykríknuť: ekkrii, voki
vykŕmiť: grasigi
výkrojok: hidropso
vykrúcať: elvringi, premtordi
vykrútiť: distordi, eltordi
vykryštalizovať sa: kristaligi
vykúpiť: elaĉeti
vykupovať: akapari
výkvet: elito
vykynožiť: ekstermi
vylákať: ellogi
vyleštiť: poluri
vyleštiť do hladkosti ľadu: glaciumi
vyletieť do povetria: eksplodi
vyliahnuť: elkovi
vyliečiť: resanigi, sanigi
vyložiť: ekspliki, elmeti, interpreti
vyložiť na prehliadku: ekspozi, ekspozicii
výložka: epoleto
vylúčená látka: ekskremento
vylúčenie sa: eligo, emano
vylúčiť: ekskrecii
vylúčiť z cirkvi: ekskomuniki
vylúčiť zo spoločenstva: eksigi
výlučne: ekskluzive, nur, sole
výlučný: ekskluziva
výlučok: sekrecio
vylučovať: ekskludi, ekskluzivi, eligi, elimini, elsekrecii, sekrecii
vyľudniť: senhomigi
vylúhovať: digesti, tiri
vylúhovať varom: dekokti
vymaľovať: kolorigi
vymaniť: emancipi
vymedziť: determini, lokalizi
výmena: komuto
výmena látok: metabolo
vymenovať: nombri
vymerať spotrebnú daň: akcizi
vymieľanie: erodo, erozio
vymiesť: elbalai
vymlieť: abrazii, mueli
výmoľ: ravino
výmoľ na ceste: kavo
vymôcť násilím: perforti, violenti
vymrieť: formorti
výmysel: fikcio, mirrakonto
vymyslený: iluzia
vymyslieť: elpensi
vymýšľať si: fantazii
vymývanie mozgov: cerbolavo
vynahradiť: kompensi
vynájsť: inventi
vynález: invento
vynálezca: inventisto
vynaliezavý: sagaca
vynášať: elporti
vyňatie oka: enukleado
výňatok: tekstero
vynechanie slabík: apokopo
vynechať: ellasi, mankigi
vynechávať: intermiti
vyniesť: elporti
vyniesť rozsudok: arbitracii
vynikajúca osobnosť: fenikso
vynikajúci: elstara, eminenta, eminentulo, fenomena
vynikať: elstari
vynímať: ekskludi, ekskluzivi
výnimka: escepto, rezervo
výnimočne: escepte
výnimočný: escepta
vynorenie: apero
výnos: edikto, profito
výnosné miesto: sinekuro
vynútiť: eldevigi
vyobrazení: atlaso, Atlaso
vypadať: aspekti, elrigardi
vypadávanie vlasov: alopecio
vypadnúť: elfali
vypálená značka: brulmarko
vypáliť značku: brulmarki, brulstampi
vypárať: malkudri, malplekti
vypariť sa: elvaporiĝi
výparník: vaporigilo
vyparovať: vaporigi
vyparovať sa: vapori, vaporiĝi
vypestovať: kulturi
vypchať: remburi
vypchávka: pufo
vypínať sa: kruti
výpis: ekstrakto
vypísanie verejnej súťaže: adjudiko
vypísať verejnú súťaž: adjudiki
vypískať: mokfajfi
vypiť: eltrinki
vyplácať dôchodok: pensii
výplach: irigacio
vyplachovať ústa: gargari
výplata: salajro
vyplatene: afrankite
výplatný lístok: pagilo
vyplieť: sarki
vyplievať burinu: elsarki
vyplniť: plenigi, plenumi
vyplývať: rezulti
výpočet: komputado
vypočítať: nombri
vypočítať inverziu: inversigi
výpočtová tabuľka: baremo
výpomoc: helpo
vypotiť: eksudi
výpoveď: atesto, diro
vypovedanie do vyhnanstva: proskribo
vypovedať: ekzili, eldiri, elparoli
vypovedať pred súdom ako predvolaný svedok: depozicii
vypovedať službu: rifuzi
vypracovať kožu činidlom: tani
vyprahnutý: arida
vypravenie: ekspedo
vypraviť: ekspedi
výpravná báseň: eposo
vyprázdnenie: evakuo
vyprázdniť: dreni, evakui, malokupi, senhomigi
vyprázdniť črevá: feki
vypredávať: forkomerci
vyprchať: sublimi
vypriahnuť: maljungi
vyprostiť: liberigi
vypršať: forpasi, pasi, preterpasi
vypudiť manželku: repudii
vypudzovať: elpremi
vypuklá alebo vyhĺbená stavebná alebo nábytková ozdoba: modluro
vypuklo dutá šošovka: menisko
vypuklý: konveksa, malkava, reliefa
vypustenie koncovky: elizio
vypustiť: ellasi
vypustiť zo sudu: elbareligi
výpustka: elipso
vypúšťať hlásku na konci slova: elizii
vypytovať sa: pridemandi
vyrábať: elfari, fabriki, produkti
vyrábať damascénsku oceľ: damaskeni
vyrastať: elkreski, kreski
výrastok: apofizo
vyraz: frazo
výraz: esprimo, mieno
vyraziť sa: erupcii, erupti
výrazne sa odlišovať: kontrasti
výrazný: reliefa, sentebla
výrazový prostriedok: esprimilo
výraz tváre: fizionomio
vyrážka: ekzantemo, ekzemo
vyrážka na sliznici: enantemo
výrečnosť: elokvento
výrečný: elokventa
vyrezať: tajli
vyrieknuť kliatbu: anatemi
vyriešiť: solvi
výroba: produktado
výrobca: fabrikanto, faristo
výrobca sudov: barelisto
vyrobiť: fabriki
vyrobiť protézu: protezi
výrobňa sudov: barelejo
výrobok: produkto
výrobok z nej: fajenco
výročie: datreveno
výrok: diro, propozicio
vyrovnanie mysle: egalanimeco
vyrovnanosť: egalanimeco
vyrovnať (účet): pagi
vyrovnať: kompensi, rektigi
vyrovnať dlh: repagi
vyrovnať na plocho: ebenbati
vyrovnať sa: egaligi
vyrovnávacia pamäť: bufro
vyrovnávať: ebenigi
vyrozumenie: informo
vyrozumieť: subkompreni
vyrubiť: preskribi
výr veľký: gufo
vyryť: gravuri
vyrývať do dreva: ksilografi
výsada: prerogativo, privilegio
vysadiť: planti
vysávať krv: sangeltiri
vysedieť: elkovi
vyschnutý: sensuka
vysiať: dissemi
vysielať: brodkasti, deputi, dissendi, elsendi, emisii
vyskakovať: elsalti
vyskočiť: elsalti
vyskočiť zo sedu: eksalti
výskum rakoviny: kancerologio
vyskúšať: elprovi
výskyt: apero
vyslanec: sendito
vyslanectvo: ambasado
vyslať: delegi
výsledok: frukto, rezultato, rezulto
výsledok delenia: kvociento
vyslobodiť: liberigi
vysloviť: eldiri, elparoli, esprimi, prononci, vorti, vortigi
vysloviť veto: vetoi
výslovnosť: prononco
výslovnosti: tembro
vyslúžilec: emerito
výslužné: emerituro, pensio
výsmech: moko
vysmievať (sa): moki
vysmrkať sa: mungi
vysočina: altaĵo
vysoká ochrana: alta protektado
vysoká pec: altforno, fandforno
vysoká topánka: boto
vysokej úrovne: altnivela
vysokohodnotný: altvalora, grandvalora
vysoko hodnotný: multvalora
vysokohorská pastvina: alpo
vysokopostavený: altranga
vysoký: alta
vysoký šľachtic: grandulo
vyspať sa dosýta: satdormi
vyspelosť: matureco
vyspelý: altnivela, matura
vyspovedať: konfesigi
vysťahovanie: evakuo
vysťahovať: evakui
vystáť: suferi
výstava: ekspozicio
výstavba: konstruo
vystaviť cudziu zmenku: trati
vystaviť účinkom svetla: eksponi
výstavná kója: ekspoziciejo
výstavná miestnosť: salono
vystavovať: ekspozi, ekspozicii
výstelka: epitelio
vystihnúť: karakterizi
výstižne: trafe
výstižný: trafa
výstraha: averto, rememoro
vystrájať: petoli
výstredne sa správať: ekstravaganci
výstrednosť: eksceso, ekstravaganco, fokusdiseco
výstredný: discentra, ekscesa, ekstravaganca
výstredný kotúč: ekscentriko
výstredný žart: recesio
vystreliť: pafi, pafiĝi
vystriedať: alterni
vystrojiť plachetnicu: rigi
výstuha: armaturo, stego
výstup: sceno
vystúpiť (v úlohe): roli
vystúpiť proti niekomu: ataki
výstupné periférne zariadenie: eligilo
výstupok: korbelo
výstupok mura: plinto
výstupok na hmatníku: freto
vystužiť: stegi
výstužné lano: stajo
vysušiť: sekigi
vysvedčenie: atestilo
vysvetlenie: ekzegezo
vysvetliť: ekskuzi, ekspliki, komprenigi
vysvetlivka: gloso
vysvetľovať: interpreti, klarigi, komentarii, parafrazi
vysypať pieskom: sabli
vyše pol gramová pilula: boluso
vyšetrenie: ekzameno
vyšetriť: ekzameni
vyšetrovanie: esploro
vyšetrovať: esplori
vyšívať: brodi
výška: alteco, alto, ortanto
výškové a smerové kormidlo: empeno
vyšľachtiť: bredi
vyšlý z módy: eksmoda
vyšmyknúť sa: elgliti
vyšný: supra
vyšší: supera
vyššia moc: superforto
vyšší primáti: simioj
vyť: tirboji
výťah: lifto
výťah z diela: epitomo
výťah z účtu: konteltiro
výťažok: ekstrakto, esenco, profito
vytetovať: tatui
vytiahnuť: elingigi, eltiri, hisi
vytiecť: elflui
vytierať: forfroti
vytĺkať: elbati
vytopiť: superakvi
vytrepávať: skui
vytreštiť oči: miregi
vytriediť: klasi
vytrpieť: suferi
výtrus: sporo
výtrusnica: pustulo, sporujo
vytrvalec: persistemulo
vytrvalosť: insisto
vytrvalý: persistema
vytrvanie: persisto
vytrvať: persisti
vytrženie mysle: ekstazo
výtržnosť: skandalo
vyťukávať: klavi
vytvárať: generi
vytvárať asonancie: asonancigi
vytvárať dizajn: dizajni
vytvárať frakcie: frakciigi
vytvárať sochu: skulpti
výtvarné umenie: belarto
výtvarníctvo: belarto
výtvor: produkto, verko
výtvor fantázie: fantasmo
vytvoriť: krei, verki
vytvoriť federáciu: federacii, federi
vytvoriť kaliber: kalibrigi
vytvoriť konfederáciu: konfederacii, konfederi
vytvoriť osnovu: varpi
vytvoriť pahýľ: stumpigi
vytýkať: mentori
výučba: instruado
vyučovací: instrua
vyučovanie: instruado, instruo
vyučovať: instrui
vyučujúci: instruisto
vyúdiť: fumaĵi
vyumelkovaný: precioza
využívať: ekspluati
vyvádzanie: petolo
vyvádzať: furiozi
vyvaľovať oči: okuli
vývar: dekoktaĵo
vyvariť bielizeň v lúhu: lesivi
vyvážať: eksporti
vyvíjač: generatoro
vyvíjať: eligi, elimini
vyvíjať sa: evolui
vyvlastniť: eksproprietigi
vývod: borno, dukto, klemo
vyvodzovanie: rezono
vyvodzovať: rezoni
vyvodzovať všeobecné závery: indukti
vývoj: evolucio, evoluismo, evoluo
vývoj neoplodneného vajíčka: partenogenezo
vývojnica: rivelilo
vývoj zárodku: embriogenio
vyvolanie: voko
vyvolať: ekigi, elvoki, provoki, riveli, sekvigi
vyvolať degeneráciu: degenerigi
vyvolať dojem: supozigi
vyvolať emanáciu: emanigi
vyvolať ilúziu: iluzii
vyvolať náklonnosť: inklinigi
vyvolať potrat: abortigi
vyvolať sneť: gangreni
vyvolávajúci snenie: reviga
vyvolený: elektita
vyvracať: dementi
vyvrátiť: malkonfirmi, refuti
vyvrcholenie: akmeo
vyvrcholiť: kulmini
vývrtka: korkotirilo, lopo
vyvrtnúť: elartikigi
vyvýšená terasa: altano
výzbroj: armilaro
vyzbrojiť: armi
výzdoba: ornamo
vyzdobiť: dekoracii
vyzerať: aspekti, elrigardi
vyzliecť sa: malvesti, senvestigi
význačný: distinginda
význačný odborník: korifeo
význačný vedec: korifeo
význam: senco, signifo
vyznamenanie: ordeno
vyznamenať: honori
vyznamenať radom: ordeni
významný: granda
významný človek: eminentulo
vyznanie: konfeso
vyznanie lásky: amdeklaro
vyznanie viery: kredkonfeso
výzor: aspekto, vido
výzorník: luko
vyzradiť: elperfidi, malsekretigi
výzva: proklamo
vyzvanie: invito
vyzvať: alvoki, defii
vyzvedač: spiono
vyzývať: admoni
vyzývavý: insolenta, provoka
vyžadovať: postuli
vyžarovať: emani, radii
výživné: alimento
výživný: nutra
vyžmýkať: vringi
vzácny: kara, malofta, rara
vzácny plyn: nobla gaso
vzadu: dorsaldorse
vzájomná väzba: interligo
vzájomné pôsobenie: interago
vzájomne pôsobiť: interkonformigi
vzájomný: reciproka
vzájomný vzťah: respondeco
vzatie: preno
vzbĺknuť: ekflami
vzbudzovať nudu: enuigi
vzbudzujúci chuť k jedlu: apetitiga
vzbura: ribelo
vzbúrenec: ribelulo
vzdanie sa: abdiko, rezignacio, rezigno
vzdať sa: abdiki, fordecidi, kapitulaci, rezigni
vzdať sa nároku: malpretendi
vzdelanec: intelektulo, inteligento, inteligentulo, klerulo, sciencisto, scienculo
vzdelanie: instruiteco
vzdelanosť: instruiteco, klereco, kulturo
vzdelaný: dokta, klera, multescia
vzdelávanie: edukado, eduko
vzdelávať: eduki, klerigi, kultivi, kulturi
vzdialenosť: distanco
vzdialený: dista, fora, lontana, malproksima
vzdialiť: malproksimigi
vzdorovať: spiti
vzdorovitý: spitema
vzduch: aero
vzducholoď: aerostato, zepelino
vzduchoplavec: aeronaŭto
vzduchotesný: hermetika
vzdušná smršť: ciklono
vzdušná víla: silfo
vzdušné sily: aerarmeo
vzdušný: aera, venta
vzdych: suspiro
vzdychať: suspiri, vespiri
vzhľad: aspekto, dizajno
vziať: depreni
vziať do nájmu: lui, lupreni
vziať na seba: surpreni
vziať si ako korisť: preni
vziať si život: suicidi
vziať späť: repreni
vziať útokom: sturmi
vziať za milosť: malkondamni
vziať zo sebou: kunpreni
vzkriesiť: revivigi
vzlet: vervo
vzletný: altefluga, verva
vzlykať: plorsingulti
vznešení spoločnosť: mondumo
vznešenosť: soleneco
vznešený: sublima, superba
vznetlivý: brula, brulema, sangvina
vzniknúť: ekesti
vzoprieť sa: kalcitri
vzor: modelo, paradigmo, specimeno, tipo
vzorkovnica: specimenaro
vzorný: modela
vzpera: stego
vzpínať sa: pranci
vzplanúť: ekflami
vzplanutie: brulumo, inflamo
vzpriamený: rekta
vzpruha: stimulo
vzpružiť: stimuli, vigligi
vzrast: kreskado, kresko, staturo
vzrušenie: eksciteco, emocio
vzrušený: afekcia, hektika
vzrušiť: afekcii, eksciti, ekzalti
vzrušovať fúkaním: bloveksciti
vzrušujúci: emocia
vzťah: interrilato, rilato
vzťahovať sa: rilati
vzťažný: respektiva, rilata
vzývať: adori
vždy: ĉiam