a b c č d dz e f g h ch i j k l m n o ô p q r s š t u v w x y z ž ?

slovaka ch...

H: ho
chabzda: ebulo
chaluha: enanto, fuko
chalupa: kabano, somerdomo
chameleón: ĥameleono
chamtivec: avidulo
chamtivý: profitavida, profitema
chán: ĥano
chaos: galimatio, ĥaoso
chaotický: ĥaosa
chápať: kompreni, vidi
chápavosť: komprenemo, komprenpovo
chápavý: inteligenta
charakter: ĥaraktero, karaktero
charakteristická vlastnosť: trajto
charakteristický: karakteriza
charakteristika: karakteristiko
charakter písma: skribkaraktero, skribmaniero
charita: karito
charizma: karismo
chata: kabano, somerdomo
chátrať: regresi
chatrč: budo
chatrný: malfortika
chcieť: voli
chémia: ĥemio
chemický čistič a farbiar: tinkturisto
chemicky zlučovať: kombini
chemikália: ĥemiaĵo
cherub: kerubo
cherubín: kerubo
chi: ha, ha ha
chichotať sa: ridkluki
chiméra: ĥimero, kimero
chinín: kinino
chirurg: ĥirurgiisto, ĥirurgo
chirurgia: ĥirurgio
chirurgický nožík: bisturio
chlad: malvarmo
chladiť: malvarmigi
chladivý: friska, malvarmeta
chladnička: fridujo
chladnokrvnosť: malvarmsango
chladnokrvný: flegma, malvarmsanga
chladný: malvarma
chládok: malvarmeto
chlap: masklo, ulo, viro
chlapci a dievčatá: junularo
chlapec: knabo
chlapský: vira
chľastať: drinki
chlebová placka: tortiljo
chlebovník: baobabo, panarbo
chleptať: langtrinki
chlieb: pano
chliev: stalo
chlipný: lasciva
chloroform: kloroformo
chlorofyl: klorofilo
chlórová voda: klorakvo
chloróza: klorozo
chlp: haro, vilo
chlpatý: vila
chmatnúť: ekkapti, kapti
chmeľ: lupolo
chmuľo: malspritulo
chmúrny: malserena, morna, nuba
chmýrie: lanugo
chod: funkciado, funkcio
chodba: koridoro
chodec: pasanto
chodenie na stolicu: fekado
chodidlo: plando
chodiť: veturi
chodníček: pado
chodník: trotuaro, vojeto, vojstreko
chochlačka vrkočatá: fuligulo
chocholáč: bombicilo
chocholík: korimbo
chochol z peria: plumtufo
cholera: ĥolero
cholerik: kolerikulo
chór: koro, koruso
chorda: ĥordo, kordo
chordáty: ĥorduloj
chorľavý: malsanema
choroba: malsano
choroba z podvýživy: mankomalsano
chorobná zábudlivosť: amnezio
chorobný odpor z pitia vody: hidrofobio
chorobný strach: fobio
choromyseľný: mensmalsanulo
chórový: kora
chorý: malsana
chov: bredado, kulturo
chovanec: zorgato
chovanie: konduto
chovať: bredi, nutri
chovateľ: bredisto
chovať sa: konduti
chovať sa svetácky: dandi
chovné stádo: roto
chôdza: pasado
chrabrý: brava
chrám: sanktejo, templo
chrámová loď: navo
chrámový otrok v Grécku: hierodulo
chrámový spev: kantiko
chránený: imuna
chrániť: defendi, patroni, protekti
chrániť krídla: flanki
chrániť patentom: patenti
chrápať: ronki
chrbát: dorso
chrbtica: spino, vertebraro
chrbtová kosť: spino
chrčanie: stertoro
chrestomatia: krestomatio
chrchlať: graki
chriašteľ: ralo
chriašteľovité: raledoj
chriašteľ vodný: akvoralo
chrípka: gripo
chrlenie krvi: hemoptizo
chrlič: gargojlo
chrobák: skarabo
chrobáky: koleopteroj
chrochtať: ronki
chromatografia: kromatografio
chromolitograf: kromolitografio
chromozóm: kromosomo
chromý: kripla, lama
chromý človek: lamulo
chronický: kronika
chronik: kroniko
chronologický: kronologia
chrt: leporhundo, levrelo
chrup: dentaro
chrúst: majskarabo, melolonto
chryzantéma: krizantemo
chryzolit: krizolito
chudák: kompatindulo, mizerulo
chudobinec: almozulejo
chudobný: povra
chudobný na živiny: magra
chudý: malgrasa
chuchvalec: tufo
chumáč: tufo, vilo
chumáč vlasov: hartufo
chumaj: malspritulo
chuť: apetito, gusto, saporo
chutiť: bongusti
chutnať: sapori
chutný: bongusta
chváliť: aplaŭdi
chváliť sa: fanfaroni
chváloreč: panegiro
chválospev: ditirambo, glorkanto, himno, kantiko
chvastať: fanfaroni
chvastúň: fanfaronulo
chvat: hasto
chvátajúci: hastema
chvenie: vibro
chvieť sa: oscili, tremi, vibri
chvíľa: minuto, momento
chvíľa napätia v deji: suspenso
chvojník: gneto
chyba: aberacio, ekarto, eraro
chýbať: foresti, malesti, manki
chybiť: maltrafi
chybne: mise
chybný: erara, misa
chýr; upovedomenie: sciigo
chýr: famo
chýrny: fama
chystať: pretigi
chystať pascu: insidi
chytať lasom: lazi
chytiť: ekkapti, kapti
chytiť do siete: enretigi
chytľavý: infekta
chytráčiť: rafini
chytrý: ruza, ruzi
chyža: kabano