a b c č d dz e f g h ch i j k l m n o ô p q r s š t u v w x y z ž ?

slovaka j...

J. Calvin: Kalvino
J. Napier: nepero, Nepero
J: jo
ja: memo, mi
jabĺčko: patelo
jablčné víno: cidro
jablko: pomo
jabloň: pomujo
jacint: jacinto
jačať: stridi
jačmeň: hordeo
jačmenica piesočná: sablohordeo
jadro: kerno
jadro elektromagnetu: vekto
jadrové ovocie: kernofrukto
jadrový: kerna, kerneca
jaguár: jaguaro
jahňada: amento
jahoda: frago
jahodník: fragujo
jachta: jaĥto, velboato
jak: poefago
jak domáci: gruntbovo
jakobín: jakobeno
jalový: senfrukta, vanta
Jama: Jamao
jamb: jambo
Ján: Johano
Jana: Johanino
jančiť: kalcitri
Jansen: Janseno
jantár: sukceno
január: Januaro
japonská čerešňa: sakuro
japonská slabiková abeceda: kanao
japonské počítadlo: sorobano
Japonsko: Japanio, Japanujo
japonský: japana
japonský cisár: mikado
japonský sandál: zorio
japonský sviatok mŕtvych: Ulambano
jar: primavero, printempo
jarabica: perdriko
jarabina: sorpo
jarabý: bunta
jariabok hôrny: tetrao
jarmo vychyľovacej cievky: jugo
jarmový oblúk: zigomo
jas: plenlumo
jasanie: jubilado
jasať: jubili
jasavo: jubile
jaseň: frakseno
jaskyňa: groto, kaverno
jaskynný človek: kavernhomo
jasle: infanvartejo, kripo
jasne červený: punca
jasne vediaci: klarmensa
jasnosť: heleco
jasnovidiaci: klarvida
jasný: hela, klara, lucida, luma, serena
Jason: Jazono
jasot: jubilado
jaspis: jaspo
jastrab: akcipitro
jastrabovití: akcipitredoj
jašterica: skinko
jaternica: tripkolbaso
jatka: pantalonfendo
jav: fenomeno, okazo
javisko: scenejo
javiť sa: aperi
javnosnubné rastliny: fanerogamo
javor: acero
jazdecká promenáda: kavalkado
jazdecká skupina: rajdantaro
jazdecké umenie: rajdarto
jazdec na kartách: rajdanto
jazdectvo: kavalerio
jazdiť na zvierati: rajdi
jazdkyňa: amazono
jazdná dráha: veturejo
jazdná rota: skadro
jazero: lago
jazierko: lageto
jazmín: jasmeno
jazva: cikatro, stigmato
jazvec: melo
jazvečík: melhundo, vertago
jazýček: anĉo
jazýček nástroja: langeto
jazýček pracky: bukdorno
jazyk: lango, lingvo
jazykoveda: filologio, lingvistiko, lingvoscienco
jazykovedec: filologo, lingvisto
jazykovedný: lingvistika
jazykovo vzorový: paradigma
jazykový: lingva
jazykový prejav: komuniko
jazykový zvláštnosť: idiomo
jebať: fiki
jed: toksino, veneno
jedáleň: restoracio
jedálenský stôl: tablo
jedálny lístok: menuo
jeden: unu
jedináčik: solinfano
jedine: sole
jedinec: individuo
jedinečný: unika, ununura
jediný: sola, solsola, ununura
jedľa: abio
jedlé črevá zvierat: tripo
jedlo: nutro
jedna: unu
jedna hra: partio
jednať: procedi, trakti
jednať stereotypne: stereotipi
jednať tajne: sekreti
jednobožstvo: monoteismo
jednočlen: monomo
jednodenný: unutaga
jednoduché lôžko: tabullito
jednoducho súvislý: simple koneksa
jednoduchý: malluksa, senceremonia, simpla, simplulo
jednoduchý úradník: senrangulo
jednohlasný súzvuk: unisono
jednoliaty: homogena
jednomyseľne: unuanime
jednomyseľný: konkorda
jednoplošník: monoplano
jednopohlavný: unuseksa
jednorožec: unikorno, unukornulo
jednosmerný prúd: kontinua kurento, rekta kurento
jednosťažník: kutro
jednostranný: monotona, partia, partieca, unuflanka
jednota: konkordo, societo, unueco
jednotka: ento, objekto, trupo
jednotka miery: unuo
jednotlivá priečna niť: veftero
jednotlivec: individuo
jednotlivý znak kódu: kodero
jednotné číslo: singularo, ununombro
jednotnosť: unueco
jednotvárny: unutona
jednozvučný: monotona
jednoženstvo: monogamio
jedným slovom: unuvorte
jedovatosť: sarkasmo
jedovať sa: koleri
jedovatý: venena
Jehova: jehovisto , Jehovo
jeleň: cervo
jelimánek: dupo
jelša: alno
jemná bavlnená látka: perkalo
jemná hodvábna tkanina: fulardo
jemne: delikate
jemné chĺpky: lanugo
jemné chĺpky na brade: barblano
jemnejší: pli fajna
jemnocit pre krásu: artismo
jemnosť: mildeco
jemný: atika, delikata, fajna, malkruda, milda, subtila
Jenisej: Jenisejo
Jeruzalem: Jerusalemo
jeseň: aŭtuno
jeseter: acipensero
jeseter hviezdnatý: sevrugo
jeseter malý: sterledo
jeseter veľký: sturgo
jezuita: jezuito
Jezuliatko: Julo
jež: erinaco
Ježiš: Jesuo
ježovka morská: marerinaco
ježura: eĥidno
jód: jodo
jodoform: jodoformo
joga: jogo
jogurt: jahurto
jojkanie: veo
jojkať: vei
Jordánsko: Jordanio
joystick: stirstango
juan: juano
jubileum: jubileo
juh: sudo
jujuba: jujubo
jujuba čínska: jujubujo
juka: jukao
júl: Julio
jún: Junio
junker: junkro
Jupiter: Jupitero
jurta: jurto
justícia: justico
juta: juto
Južná Amerika: Sudameriko
Južná Karolína: Suda Karolino
južne: sude de
južný: suda