a b c č d dz e f g h ch i j k l m n o ô p q r s š t u v w x y z ž ?

slovaka b...

B: belo
bábätko: bebo
babička: avinjo
bábika: pupo
babka: avino
bábkové divadlo: pupteatro
bábovka: babao
Babylon: Babilono
Babylonská veža: Babelturo
bác: bac
bacil: bacilo
bádať: esplori
bagateľ: bagatelo
bagatelizovať: bagateligi
Bagdad: Bagdado
bagrovať: dragi
bahaista: bahaano
bahaizmus: Bahaismo
bachor: ventro
báchorka: mirrakonto
baissa: basio
báj: legendo, mito
bajadéra: bajadero
bájka: fablo
Bajkal: Bajkalo
Bajkalské jazero: Bajkalo
bájny: mita
bajonet: bajoneto
bájoslovie: mitologio
bajt: bajto, bitoko
bakalár: bakalaŭro, licenciulo
bakelit: bakelito
baktéria: bakterio
bakteriofág: bakteriofago
bál: balo
balada: balado
balafón: balafono
balalajka: balalajko
balast: balasto
baldachýn: baldakeno
balet: baleto
baliaci papier: pakpapero
balistika: balistiko
Balkánske pohorie: Balkano
balkón: balkono
balón: aerostato
Balt: Baltiko
Baltik: Baltiko
Baltské more: Balta Maro
balustráda: balustrado
balzam: balzamo
balzamovač: balzamisto
balzamovať: balzami
balzamový: balzama
bambus: bambuo
baňa: minejo
banálny: banala
banán: banano
banán obyčajný: pizango
banánovník: bananujo
banda: hordo
bandaska: kuveto
bandita: bandano, bandito
bandonion: bandonio
banka: ampolo, balono, banko
banket: bankedo
bankové konto: bankkonto
bankovka: banknoto, monbileto
bankový úradník: bankisto
bankrot: bankroto
banská jama: mino
banský plyn: mingaso
baptizmus: baptismo
bar: kabareto
barak: barako
baran: murrompilo
barbakan: barbakano
barbar: barbaro, goto
barbarizmus: barbarismo
barbarskosť: barbareco
barbarský: barbara
barbarstvo: barbaraĵo, barbareco
bard: bardo
baretka: bereto
barchet: fusteno
barikáda: barikado
barikádovať: barikadi
baritón: baritono
bárium: bario
bárka: balenbarko, barko
barkarola: barkarolo
barla: lambastono
Barnabáš: Barnabo
barograf: barografo
barok: baroko
baroko: baroko
barokový: baroka
barometer: barometro
barón: barono
bársaký: ajna
barycentrická súradnica: pezocentra koordinato
baryón: barjono
barytón: baritono
barytonista: baritonulo
barytový papier: baritpapero
báryum: bario
bas: baso
báseň: poemo
basista: basulo
basketbal: basbalo, basketbalo, korbopilkado, korbopilko
baskický: eŭska, vaska
básnenie: versfarado
básnický: poezia
básnický prívlastok: epiteto
básnik: poeto
básniť: versi
basreliéf: bareliefo
bastard: bastardo
bašta: bastiono
batéria: baterio
batika: batiko
batist: batisto
batoh: dorsosako
batožina: valizo
Batu: Batuo
baud: baŭdo
baviť: amuzi
bavlna: kotono
bavlník: kotonujo
Bavorák: bavaro
bavorský: bavara
baza: sambuko
bazalka: bazilio
bazár: bazaro
bazén: baseno
bázeň: timo
bazilika: baziliko
bazilišok: bazilisko
bazuka: bazuko
bažant: fazano
bažantovité: fazanedoj
bažiť: avidi, strebi
bdelo: vigle
bdelosť: observemo, sendormeco, viglo
bdelý: singardema, vigla
bdieť: maldormi, vigili, vigli
beatifikácia: beatigo
beatnik: bitniko
becquerel: bekerelo
béčko: bemolo
   dvojité béčko: dubemolo
beda: ve
bedákanie: veo
bedákať: vei
bedlivosť: observemo
bedminton: badmintono
bedovať: vei
bedro: iliumo, kokso
bedrová kosť: iliumo
bedrovník: pimpinelo
beduín: bedueno
Beduín: bedueno
begónia: begonio
beh: kuro
behať po obchodoch: butikumi
behaviorizmus: behaviorismo
behemoth: Behemoto
bej: bejo
bel: belo
belavý: blanketa
Belehrad: Beogrado
beletria: beletristiko, beletro
Belgicko: Belgio, Belgujo
Belgický: belga
Belgičan: belgo
belica: alburno
bell: belo
beľmo: katarakto
beloch: blankulo
belosť: blankaĵo, blanko
Benátky: Venecio
benediktín: benediktano
benefícium: prebendo
benefičné predstavenie: benefico
benígny: senkulpa
benzén: benzeno
benzénová stanica: benzinejo
benzín: benzino
benzínová nádrž: benzinujo
benzínová stanica: benzinstacio
benzol: benzolo
bergamot: bergamotujo
bergamota: bergamoto
beri-beri: beribero
Bering V.: Beringo
berkélium: berkelio
Berlín: Berlino
Berlínčan: berlinano
berserk: berserko
beryl: berilo
berýlium: berilio
bes: furiozeco
besednica: felietono
besiedka: kiosko
besnosť: furoro
besnota: rabio
besný: furioza, rabia
beštia: bestio
beťár: fripono
beťárčiť: friponi
betel: betelo
betón: betono
betonika lekárska: betoniko
bez: sen
bezbolestnosť: analgezio
bezbolestný: sendolora
bezbožník: ateisto
bezbožnosť: malpieco
bezbranný: sendefenda
bezcenný: senvalora
bezcieľny: sencela
bezcitník: cinikulo
bezcitný: cinika, malkompata, senkompata, senkora
bezdetný: seninfana
bezdomovec: senhejmulo
bezdôvodne: nenial
bezduchý: senviva
bezfarebný: senkolora
bezhlasnosť: afonio
bez hraníc: senlima
bezhraničný: senlima
bez hriechu: senpeka
bezhriešny: senpeka
bezcharakterný: senkaraktera
bezcharakterný človek: malnoblulo
bezchovostové živočíchy: batrakoj
bez chuti: sengusta
bezchvosté obojživelníky: anuroj
bezchvostové živočíchy: senvostuloj
bezchybný: ekzakta, korekta, sendifekta
bez ideálov: senideala
bez kontrastu: senreliefa
bezkyslíkatý: neaerobia
bez ladu nesúladný: malakorda
bezmedzný: senlima
bezmocný: senpova
beznádejný: despera, malespera, senespera
bez námahy: senpene
bez obradov: senceremonia
bezobsažný: vanta
bezočivý: aroganta, impertinenta
bez oddychu: senripoze
bezodkladne: senprokraste
bezohľadný: bruta, brutala, cinika, senskrupula
bezohľadný človek: satrapo
bez oneskorenia: tujtuj
bez opory: senhelpa
bez otrasov: senskue
bezpartajný: senpartia
bez pätiek: senserifa
bezpečnosť: sekureco
bezpečnostný pás: sekurzono
bezpečnostný ventil: savklapo
bezpečný: sekura
bez peňazí: senmona
bezplatná lekárska poradňa: dispensario
bezplatný: senpaga
bezpodmienečne: nepre
bez pomoci: senhelpa
bezprecedentný: senprecedenca
bez prieťahov: senprokraste
bezpríkladný: senekzempla
bezprostredne: senpere
bezprostredný: direkta, senpera
bezradnosť: senkonsileco
bezradný: senkonsila
bez rizika: senriska
bez slova: senvorte
bez slučky: senbukla
bez srdca: senkora
bezstarostný: senzorga
bezstavovce: senvertebruloj
bez šťavy: sensuka
beztvarý: amorfa
bezúčelný: sencela
bezúhonnosť: honesto
bezútešný: nekonsolebla, senkonsola
bezuzdný: malmodera
bez váhania: senhezite
bezvedomie: tranco
bezvedomý: senkonscia
bez vkusu: sengusta
bezvlasý: senhara
bezvodý: anhidra
bez vôle: senvola
bez vtipu: sensprita
bezvýhľadný: senperspektiva
bez výnimky: senescepte
bezvýsledný: negativa
bezvýznamný: bagatela, malgrava, sensignifa
bez zásluh: senmerita
bežať: kuri, postkuri
bežecká dráha: kurejo
bežne: ordinare
bežný: komunuza, konvencia, kuranta
Bhagavadgíta: Bagavadgito
bibl. zákon: testamento
biblia: Biblio
Biblia: Biblio
biblická potopa: superakvego
bibliograf: bibliografo
bibliografia: bibliografio
biceps: bicepso
bicí nástroj: frapinstrumento
bicykel: biciklo
bicyklista: ciklisto
bicyklovať (sa): bicikli
bicyklovať sa: bicikli
bič: vipo
bičovať: vipi
bidet: bideo
bidlo: stango
biduál: dudualo
bieda: mizero
biedermeier: bidermajro
biediť: mizeri
biedny: mizera
biela farba: blankaĵo, blanko
biela mágia: blanka magio
biela mozgová hmota: blanka substanco
bieliť: blankigi, paligi
bielizník: komodo
bielkovina: albumeno, albumino
bieloba: blankaĵo, blanko
bielogvardejec: blankulo
Bielorus: beloruso
biely: blanka
Biely Níl: Blanka Nilo
bienále: bienalo
biftek: bifsteko
bigamia: bigamio
bigamista: bigamiulo
bijekcia: bijekcio
bikiny: bikino
biľag: stampo
bilancia: bilanco
bilancovať: bilanci
biliard: bilardo
biliardová sála: bilardejo
biliardový stôl: bilardo
bilión: biliono
bimetalizmus: bimetalismo
bingo: bingo
binokel: binoklo
binóm: binomo
biofyzika: biofiziko
biografia: biografio
biológ: biologiisto, biologo
biológia: biologio
biomasa: biomaso
biometria: biometrio
bionika: bioniko
biontológia: biologio, biontologio
bioplyn: biogaso
biopsia: biopsio
biosféra: biosfero
biotop: biotopo
biret: bireto
birmovať: konfirmacii
biskup: episkopo, pontifiko
biskupský palác: episkopejo
bister: bistro
bit: bito
biť: bati
bitka: batalo
biť prútom: vergi
biť sa: interbatali
biť sa v súboji: dueli
bitúmen: bitumo
bitúnok: buĉejo
bivak: bivako
bivakovať: bivaki
bizmut: bismuto
bľačanie: bleko
bľačať: bei, bleki
blahej: karmemora
blaho: bonfarto
blahobyt: bonfarto, bonstato
blahobytný: bonfarta
blahoprajný: gratula
blahopriať: bondeziri
blahoslavený: beata
blahoželanie: gratulo
blahoželať: gratuli
blana: membrano, tuniko
blana huby: himenio
blanokrídly: himenopteroj
blanoprsté: palmipedoj
blatistý: kota
blato: koto
blázniť sa: frenezi
bláznivý: fola, freneza
blažený: beata
blen: hiskiamo
blesk: fulmilo, fulmo
blcha: pulo
blikať: scintili
blízky: proksima
blížny: proksimulo
blok: fasko
blokáda: blokado
blok dát: bloko
blokovať: blokadi, bloki
blok papiera: sliparo
blond: blonda
blondín: blondulo
blondínka: blondulino
blší trh: pulbazaro
bludársky: heterodoksa
bludička: erarlumo
bludisko: labirinto
bludný: erara, heterodoksa
blues: bluso
blúza: bluzo
blúzka: bluzo
blúznenie: deliro
blúzniť: deliri, fantazii
blúznivec: viziulo
blýskať sa: fulmi
boa: boao
bobria koža surová: kastoro
bobrovité: kastoredoj
bobuľa: bero
boby: bobsledo
bocian: cikonio
bočná časť nástroja: vango
bočne ostreľovať: enfili
bočný: flanka
bod: kursoro, poento, punkto
bodák: bajoneto
bodať: piki
bodať ostrohou: sproni
bodavý: pikema
bodec: pikilo, piko, pinglo
bodhi: bodio
bodhisatva: bodisatvo
bódisattva: bodisatvo
bodka: kursoro, punkto
bodka nad písmenom: superpunkto
bodkočiarka: punktokomo
bodkovať: punkti
bodliak: kardo
bod lokálneho extrému funkcie: ekstremumejo, ekstremumiganto
bodnúť dýkou: ponardi
bodný: pika
bod obratu: turnopunkto
bodovať: poenti
bod programu: programero
boh: dio
Boh: dio
boháč: magnato, nababo
bohatier: heroo
bohémsky: bohema
bohoslovec: teologo
bohoslovie: teologio
bohoslužba: liturgio
bohoslužobné rúcho: ornato
bohyňa umenia: muzo
boj: batalo, lukto
bója: buo, naĝbarelo
bojazlivý: poltrona, tima, timida
bojisko: batalejo, batalkampo
bojkot: bojkoto
bojkotovať: bojkoti
bojová sekera: batalhakilo
bojovať: batali, militi
bojovný: batalema
bojový pokrik: batalkrio
bojový prostriedok: batalilo
bokombrada: vangharoj
bokorys: profilo
boleráz: bukso
bolerko: bolero
bolesť: doloro
bolesť hlavy: hemikranio, kapdoloro
bolestný: dolora, doloriga
bolesť v bedrách: koksalgio
bolesť v hrbte: lumbodoloro
bolesť v nadbruší: epigastra doloro
bolesť v šiji: nukdoloro
bolesť zubov: dentodoloro
bolid: bolido
bolieť: dolori
Bolívia: Bolivio
bollard: bolardo
bolševik: bolŝeviko, bolŝevisto
bomba: bombo
bombardovanie: bombado
bombardovať: bombardi, bombi
bonifikácia: bonifiko
bontón: bontono
bonus: bonuso
bonz: bonzo
Boole G.: Buleo
Booleova algebra: bulea algebro
boolovská: bulea
bór: boro
bórax: borakso
bordel: bordelo
Borel: Borelo
borievka: junipero
boriť sa: barakti
bórium: borio
borneol: borneolo
borovica: pino
borovicovité: pinacoj
borovička: juniperbrando
borsuk: melo
boršč: barĉo
bosky: nudpiede
bossa-nova: bosanovo
boston: bostono
botanik: botanikisto
botanika: botaniko
box: bokso, fako
boxovať: boksi
bozk: kiso
bozkať: kisi
bozón: bosono
božekať: plendi
božie drievko: abrotano
božie prikázanie: precepto
bôb: fabo
bôľ: doloro
bôžik: dieto, idolo
brada: barbo
bradáč: barbulo
bradatý: barba, barbhava
bradavica: veruko
bradavka: cico, mampinto
brahman: bramano
brahmanizmus: bramanismo
brahmanstvo: bramanismo
Braillovo písmo: brajlo
brána: pordego
brandy: brando
branec: rekruto
brániaci: malhelpa
brániť: defendi, erpi
bránka: golejo, pordo
brankár: golulo
branná moc: militistaro
brány: erpilo
brat: frato
bratanec: kuzo
brať do úvahy: konsideri
bratia a sestry: gefratoj
Bratislava: Bratislavo
brať krv: sangeltiri
brať mieru: almezuri
bratský: frata
brázda: disondo, falto, sulko
brázdiť: sulki
Brazília: Braziljo, Brazilo
breh: bordo
brechať: boji
brekyňa: alizarbo, alizo
brest: ulmo
breviár: breviero
breza: betulo
bribrachu: tribrako
bridlica: ardezo
bridlicové písadlo: grifelo
brieždenie: krepusko
brieždiť sa: mateni
briga: brigo
brigáda: brigado
brigadírka: kepo
briketa: briketo
briliant: brilianto
Brit: brito, britujano
Británia:
   Veľká Británia: Britio
   Veľká Británia: Britujo
britský: brita
brloh: nestego
brnenie: kiraso
brnkadlo: plektro
brnkať brnkadlom: plektri
brod: travadejo, vadejo
brodiť sa: vadi
brodivé vtáky: vadbirdoj
brok: plumbero
brokolica: brokolo
bróm: bromo
bronz: bronzo
bronzový: bronza
broskyňa: persiko, persikujo
brošňa: broĉo
bršlen: evonimo
bručanie: murmuro
brucho: abdomeno, ventro
brunet: brunulo
brunetka: brunulino
brús: akrigilo
Brusel: Bruselo
brusič: akrigisto, puristo
brúsiť: akrigi, faceti
brúska: alezilo
brusnica obyčajná: mirtelo
brúsny papier: sablopapero
brušná dutina: kojlo
brvno: trabo
bryndza: brindzo
brzda: bremso
brzdiť: bremsi
bublanie: lirlo
bublať: eferveski, lirli
bublina: bobelo
bubnovať: tamburi
bubon: bobenego, rulo, tamburo
búda: budo
budha: budao
Budha: budao
budhista: budaisto
budhistický mních: bonzo
budhizmus: budaismo
budiť pohoršenie: skandali
budiť senzáciu: furori
budoár: buduaro
budovať: konstrui
budúci čas: estonteco, futuro
bufet: bufedo
búchanie srdca: palpitacio
buchnúť: knali
bujnenie: prolifero
bujný: senbrida
bujón: buljono
buk: fago
bukovité: fagacoj, simarubacoj
bula: buleo
buldog: buldogo
buldozér: buldozo
Bulhar: bulgaro
Bulharsko: Bulgario, Bulgarujo
bulharský: bulgara
bulvár: bulvardo
bumerang: bumerango
bunečné jadro: nukleo
bunka: ĉelo
bunka prijímajúca vnemy: sensilo
bunker: fuorto
burácať: tondri
búrať: detrui, malkonstrui
burič: ribelulo
búriť sa: ribeli, tumulti
burleskný: burleska
búrlivý: turbulenta
burnus: burnuso
búrsky orech: arakido
burza: borsejo, borso
burza cenných papierov: biloborso
burzový cenný papier: bilo
buržuj: burĝo
busta: busto
bydlisko: domicilo
býk: taŭro, virbovo
Býk: Bovo
byľ: herbero
bylina: herbo
byro: buroo
byrokracia: burokrataro, burokratio
byrokrat: burokrato
bystro: vigle
bystrohlavý: sagaca
bystrosť: viglo
bystrý: sagaca, vigla
byť: ekzisti, esti
byť atrofický: atrofii
byť čas: tempi
byť deliteľný bez zvyšku: divizori
byť deravý: trui
byť dovolené: lici
byť dôležitý: gravi
byť duchaplný: spriti
byť dutý: kavi
byte: bajto, bitoko
byť hodnotný: valori
byť hodný: indi
bytie: ekzistado
byť kňazom: pastri
byť kontinuálny: kontinui
byť láskavý: komplezi
byť lenivý: maldiligenti, pigri
byť ľstivý: ruzi
byť možné: lici
byť na čele: estri
byť naklonený: ameti
byť na okraji: randi
byť na prázdninách: ferii
byť naproti: fronti
byť neobsadený: vaki
byť nepatrným: bagateli
byť neverný: kokri
byť ochotný: komplezi, volonti
bytosť: estulo
byť otcom: patri
byť otrokom: sklavi
byť otvorený: aperti
byť palicou: bastoni
byť podmienený: premisi
byť porazený: malvenki
byť povinný: devi
byť povýšený: avanci
byť previsnutý: superpendi
byť prítomný: alesti
byť pri vedomí: konscii
byť rafinovaný: rafini
byť rozmarný: kaprici
byť schopný: kapabli
byť skúpy: avari
byť smädný: soifi
byť svorný: konkordi
byť šedivý: grizi
byť ťažký: pezi
byť trpezlivý: pacienci
byť tvrdošijný: obstini
byť ubytovaný: kantonmenti
byť účastníkom komanditnej spoločnosti: komanditi
byť úsečný: abrupti
byť užitočný: utili
byť v agónii: agonii
byť v blude: herezi
byť v dobrom stave: bonteni
byť veselý: gaji
byť v inkubačnom štádiu: latenti
byť vinný: kulpi
byť v koalícií: koalicii
byť v kríze: krizi
byť v norme: normi
byť vodivý: kondukti
byť v opozícii: opozicii
byť vo vytržení: ekstazi
byť v postavení: situacii
byť v práve: pravi, rajti
byť v rozpore: malakordi
byť v rozpore: konflikti
byť v stave: stati
byť v súlade: akordi, akordigi
byť vyčerpaný: langvori
byť vychovávateľom: guverni
byť v zhode: konformi
byť zhovievavý: indulgi, korfavori
byť žiadostivý: avidi
bývalý: eksa, iama
byvol: bubalo
Byzantská ríša: Bizanco
bzučanie: zumado
bzučať: zumi
bzukot: zumado