a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ?

franca r...

r: ro
R: ro
rabâcher: gurdi
rabais: rabato
rabaisser (avilir): humiligi
Rabat: Rabato
rabat (d'un vêtement): basko
rabatteur: pelisto
rabattre sur: surŝovi
rabbi: rabeno
rabbin: rabeno
rabique: rabia
rabot: rabotilo, raspilo
raboter: raboti, raspi
raboteux: nepolurita, raspa
racaille: kanajlaro
raccoler: logincitadi
raccord de tuyauterie: fitingo
raccorder: konekti
raccourci: ŝparvojo
raccourcir: mallongigi
race: raso
   de bonne race: bonrasa
   de race pure: purrasa
Rachel: Raĥelo
racheter:
   racheter (libérer): elaĉeti
   se racheter: sin elaĉeti
Rachid: Raŝido
rachis: spino
rachitisme: rakito
racinaire: radika
racine:
   de racine: radika
   extraire la racine (de): radikigi
   racine (d'une équation): radiko
   racine (d'un nombre): radiko
   racine (d'un polynôme): radiko
   racine (dans un graphe): radiko
racine du nez: nazradiko
racine n-ième: n-a radiko
racisme: rasismo
raciste: rasisto
racler: skrapi
   racler (pour ôter): deskrapi
   se racler la gorge: graki
racler les fonds de tiroir: elskrapi
raclette: rakledo, sarkilo
racloir: skrapilo
racommoder: fliki
racontar: klaĉo
digne d'être raconté: rakontinda
raconter: rakonti
raconter d'avance: antaŭrakonti
radar: radaro, radilokalizilo
rade: rodo
radeau: flosi, floso
radian (unité de mesure): radiano
radiateur: radiatoro
radical: ĝismedola, ĝisosta, radika, radikala, radikalo, stamo
   radical (signe math.): radikilo
   radical (signe math.): radiksigno
se radicaliser: radikaliĝi
radicalisme: radikalismo
radicande: radikigato
radier:
   radier des effectifs: eksigi
   radier des effectifs: forstreki el la etato
   radier des effectifs: maldungi
radieux: radiluma
radio: radio, radiricevilo
radioactif: radioaktiva
radioactivité: radioaktiveco
radiocarbone: radikarbono
radiogramme: radiogramo
radiographie: radiofotografio, radiografaĵo, radiografiaĵo, radiografio
radiographier: radiografi
radiographiste: radiografisto
radiologie: radiologio
radiologue: radiologo
radiomètre: radiometro
radiophonie: radiofonio
radioscopie: radioskopio
radiotélégraphie: radiotelegrafio
radiotéléphonie: radiofonio, radiotelefonio
radiotéléscope: raditeleskopo
radiothérapie: radioterapio
radis: rafaneto
radium: radiumo
radius: radiuso
radon: radono
rafale: burasko, pafaro
raffermir: firmigi, konfirmi
raffiné: fajna, malkruda, polurita, rafinita
raffiner: fajnigi, rafini
raffinerie: rafinejo
raffoler (de): amegi
rafle: razio
rafler: razii
rafraichir: refreŝigi
   se rafraichir: refreŝiĝi
   se rafraichir: sin refreŝigi
rafraichissant: refreŝiga
rafraichissement (boisson): refreŝigaĵo
raga: rago
rage: kolero
   rage (fureur): furiozeco
   faire rage: furiozi
   rage (maladie, excitation): rabio
rager: koleri
ragondin: kojpo
ragot: klaĉo
ragoût: raguo, stufaĵo
rahat-loukoum: lukumo
raid: surprizatako
raide: kruta, rigida
raidir: drastigi
   se raidir: rigidiĝi
raie: rajedoj, rajo
raifort: kreno
rail: relo
   rail (moyen de transport): fervojo
rail de tramway: tramo
railler: moki
raillerie: incito, moko
railleur (subst.): mokanto
rainer: foldi
rainette: hilo
rainure: foldo, ŝovsulko
rainure et languette: foldo kaj lango
rainurer: foldi
raisin: uvo, vinbero
raisin de Corinthe: rosino
raisin sec: rosino, sekvinbero
raison: kialo, racio, tialo
   pour toute raison: ĉial
   raison (d'une progression arithmétique): diferenco
   perdre la raison: freneziĝi
   pour une certaine raison: ial
   raison (cause): kaŭzo
   pour quelle raison: kial
   donner les raisons (de): kialigi
   raison (d'une progression géométrique): kvociento
   ayant raison: prava
   avoir raison: pravi
   donner raison à: pravigi
raison d'être: ekzistokialo, ekzistotialo
raisonnable: konsiderema, prudenta, racia, saĝa
raisonnement: rezono
raisonner: prudentigi, rezoni
raisonneur: opiniema
raja: raĝo
rajah: raĝo
Rajasthan: Raĝastano
râle: ralo, stertoro
râle d'eau: akvoralo
râle des genêts: krekso
ralentir (activité etc.): malvigliĝi
râler:
   râler (récriminer): grumbli
   râler (récriminer): murmuri
râleur: grumblulo
Rallidés: raledoj
ralliement (adhésion): favorigo
rallier:
   se rallier (à): adopti
   rallier (faire adopter une idée): favorigi
ralliformes: gruformaj
ramadan: ramadano
   ramadan (jeûne): Granda Fasto
ramassé (succinct): konciza
ramasser: kolekti, pluki
Ramayana: Ramajano
ramboutan: rambutanarbo, rambutano
rame (aviron): remilo
ramener (réduire): alkonduki
ramer: remi
ramette: rismo
Ramie: ramio
ramier: palumbo, ringokolombo
se ramifier: disbranĉiĝi
se ramollir: moliĝi
ramoneur: kamentubisto
rampe: ramplo
ramper: rampi
ramure: kornaro
rance: malfreŝa, ranca
rancoeur: postkolero
rancœur: rankoro
rançon: elaĉeta mono
rancune: rankoro, venĝemo
randonnée: ekskurso
randonner: ekskursi
rang: klaso, pozicio, vico
   avoir le rang de: rangi
   rang (hiérarchique): rango
   rang (importance): rango
   rang (math.): rango
   de premier rang: unuaranga
rangé (convenable): bonorda
rangée: spaliro, vico
rangée horizontale:
   rangée horizontale (d'une matrice): horizontalo
   rangée horizontale (dans un tableau): horizontalo
rangées de bancs: benkaro
rangée verticale:
   rangée verticale (d'une matrice): vertikalo
   rangée verticale (dans un tableau): vertikalo
ranger: aranĝi, enklasigi, enujigi, klasi, klasifiki, klasigi, ordigi
   se ranger (à): adopti
   ranger (mettre en rang): vicigi
   se ranger (se mettre en rangs): viciĝi
ranger dans une armoire: enŝrankigi
Rangoun: Ranguno
se mettre en rang par deux: parviciĝi
ranidés: ranedoj
ranimer: revigligi
rap: repo
rapace:
   homme rapace: avidulo
   rapace (avide de s'emparer): kaptema
rapaces: rabobirdoj
râpe: raspilo
râpé: fadenmontra
râper: raspi
rapetasser: flikaĉi
rapetisser: etigi
râpeux: raspa
Raphaël: Rafaelo
raphia: rafio
rapide: rapida
rapidité: rapideco
rapiécer: fliki, flikkudri
rapiéceur: flikisto
rapière: rapiro
rappeler: revoki
   rappeler (un souvenir): memorigi
   se rappeler: rememori
   rappeler (quelque chose à quelqu'un): rememorigi
rapport: komunikiĝo, referaĵo, rilato, rilatumo
   être en rapport: interkomuniki
   mettre en rapport: interkomunikigi
   être en rapport: interkomunikiĝi
   par rapport à: kompare kun
   rapport (compte rendu): komunikaĵo
   être en rapport: komunikiĝi
   rapport (compte rendu): komuniko
   avoir rapport à: koncerni
   être en rapport (avec): kontakti
   rapport (entre deux nombres): kvociento
   rapport (de boîte de vitesse): rapidumo
   présenter un rapport: raporti
   rapport (compte rendu): raporto
   rapport (compte rendu): referato
   présenter un rapport: referi
   par rapport à: rilate al
   rapport (entre deux nombres): rilato
se rapportant (à): rilata
rapporter: raporti, reporti
   s'en rapporter (à): fidi
   s'en rapporter (à): havi konfidon
   se rapporter (à): interesi
   se rapporter (à): koncerni
   s'en rapporter (à): konfidi
   rapporter (des paroles): rediri
   se rapporter (à): rilati
   se rapporter (à) (arithm.): rilati
rapporteur: angulmezurilo
sous tous rapports: ĉiuflanke
rapprochement:
   rapprochement (comparaison): komparado
   rapprochement (comparaison): komparo
rapprocher: kunigi, kunŝovi
   rapprocher (mettre en parallèle): kompari
raquette: rakedo, raketo
rare: malofta, rara
   rare (peu abondant): malabunda
   chose rare: raraĵo
raréfier: maldensigi
   se raréfier: maldensiĝi
   se raréfier: maloftiĝi
rarement: malofte, rare
rareté: maloftaĵo, raraĵo
   rareté (pénurie): malabundo
rascasse: skorpeno
raser: razi
raseur (gêneur): ĝenulo
rasoir: razilo
se rassasier: satiĝi
rassemblement politique: mitingo
rassembler: arigi, kolekti, koncentri, rekunigi
   se rassembler: kolektiĝi
   se rassembler: koncentriĝi
   se rassembler: kunveni
rassis (pas frais): malfreŝa
rat: rato
ratage: fiasko
rat de bibliothèque: librovermulo
rate: lieno
raté: misa, sentalentulo, ŝlemilo
rateau: rastilo
râteau à feuilles: folirastilo
action ratée: misaĵo
râtelier: furaĝujo, kripo
   quand le râtelier est vide, les chevaux se battent: en malsata familio mankas harmonio
rater: malsukcesi, maltrafi
   rater (intr., échouer): fiaski
ratification: konfirmo, ratifo
être ratifié: konfirmiĝi
ratifier: konfirmi, ratifi
ration: porcio
rationaliser: raciigi
rationalisme: raciismo, racionalismo
rationaliste: racionalisto
rationalité: racieco
rationnel: racia, racionala
rationnement: porcisistemo
rationner: porciumi
   rationner (par avarice): avari
Ratisbonne: Regensburgo
ratisser: rasti
rat musqué: ondatro
raton laveur: lavurso, prociono
rattaché (relié): koneksa
rattraper: kuratingi
   rattraper (contrebalancer): kompensi
   rattraper (attraper de nouveau): rekapti
Rauma: Raŭmo
raumisme: raŭmismo
rauque: raŭka
ravaler (réprimer): forgluti
ravelin: ravelino
ravin: ravino
ravioli: pelmenoj
ravir: rabi, ravi
   ravir (enlever): forkapti
ravitaillement: provianto
ravitailler: provianti
ravitailleur: proviantisto
rayer: defroti, strii
   rayer de dessus l'état (vx, limoger): eksigi
   rayer des cadres: eksigi
   rayer des effectifs: eksigi
   rayer (biffer): elstreki
   rayer de dessus l'état (vx, limoger): forstreki el la etato
   rayer des cadres: forstreki el la etato
   rayer des effectifs: forstreki el la etato
   rayer de dessus l'état (vx, limoger): maldungi
   rayer des cadres: maldungi
   rayer des effectifs: maldungi
ray-grass: lolo
Raymond: Rajmundo
rayon: mielĉelaro
   rayon (tablette): breto
   rayon (p.ex. de bonheur): radio
   rayon (p.ex. lumineux): radio
   rayon (d'un cercle ou d'une sphère): radiuso
   rayon (de roue): radradio
   rayon (de roue): spoko
rayon de convergence: konverĝoradiuso
rayon de courbure: kurbecoradiuso
rayonnage: bretaro, etaĝero
rayonnage à livres: librobretaro
rayonne: rajono
rayonner: lumi, radii
rayon vecteur: polusa distanco, radiusvektoro
rayon X: rentgena
rayure: strio
   rayure (d'un canon d'arme à feu): kanelo
razzia: razio
razzier: razii
: do
re-: retro-
réacteur: jetmotoro, reaktoro
réactif (subst., chim.): reakciilo
réaction: reago, reakciismo, reakcio
réaction en chaine: ĉenreakcio
réactionnaire: reakcia
réaffirmer: konfirmi
réagir: reagi
real: rejso
réal: realo
réalisateur: reĝisoro
réaliser: realigi
   réaliser (effectuer): efektivigi
   se réaliser: efektiviĝi
   se réaliser: realiĝi
réalisme: realismo
réalisme magique: magia realismo
réalisme merveilleux: magia realismo
réalisme socialiste: socialisma realismo
réaliste: realisma
réalité: efektivaĵo, realaĵo, realo
   réalité (matérialité): efektiveco
realpolitik: realpolitiko
réaménager: alikonstrui
réanalyser: retroderivi
réanimer: revivigi
réassortir: sortimenti
rebâtir: rekonstrui
rebec: ribeko
rebelle:
   rebelle (adj.): ribelema
   rebelle (subst.): ribelulo
se rebeller: ribeli
rébellion: popolribelo, ribelo
se rebiffer: kalcitri
rebondir: bumerangi, resalti
rebours:
   à rebours: inverse
   à rebours: kontraŭsence
rebrousse-poil:
   prendre à rebrousse-poil: karesi kontraŭ la haroj
   aller à rebrousse-poil: kuspi
rebus: rebuso
rebut: balaaĵo, elĵetaĵo , forĵetaĵo, malŝatindaĵo
   rebut (fig.): feĉo
   rebut (qc de bousillé): fuŝaĵo
   rebut (fig.): surfundaĵo
rebutant: malbonefekta
receler: enkaŝi
receleur: ŝtelaĵokaŝisto
récemment: freŝe
recensement: popolnombrado
recenser (une population): prikalkuli
recenseur: nombristo
récent: freŝa, freŝdata, ĵusa
récepteur radio: radiricevilo
récepteur sensoriel: sentilo
réceptionniste: akceptisto
récession: recesio, regreso
recette: enspezo, recepto
receveur: biletisto
   receveur (des impôts): kolektisto
   receveur (dans un bus): konduktoro
recevoir: akcepti, ricevi
   recevoir (un hôte): gastigi
rechange: anstataŭigo, anstataŭilo, anstataŭo
   de rechange: anstataŭa
   de rechange: rezerva
rechargeable: reŝargebla
réchaud: primuso
réchauffer: varmigi
rêche: aspra, malglata, nepolurita
recherche: serĉo
   faire une recherche (sur): esplori
   recherche (scientifique): esploro
   fonction recherche: serĉilo
   moteur de recherche: serĉilo
recherché: malvulgara
recherche opérationnelle: operaciesploro
rechercher en mariage: svati
rechigner: malinklini
rechute (méd.): recidivo
rechuter: recidivi
récidive: recidivo
récif: rifo
Recife: Recifo
récipient: trinkujo, vazo
réciprocité: reciproko
réciproque: reciproka
réciproquement: reciproke
réciproquer: reciproki
récit: rakonto
   récit (compte rendu): komunikaĵo
   récit (compte rendu): komuniko
récital: koncerto, recitalo
récitatif: recitativo
récitation: recito
réciter: reciti
récit folklorique: popolrakonto
réclamation: reklamacio
réclame: reklamo
réclamer: depostuli, postuli, reklamacii
récolement: inventaro
récolte: rikolto
récolter: rikolti
recommandable:
   recommandable (à qui on peut se fier): fidinda
   recommandable (à qui on peut se fier): konfidebla
   recommandable (à qui on peut se fier): konfidinda
recommandation: indiko, rekomendo
recommander: indiki, rekomendi
récompense: rekompenco
   en récompense: rekompence
   en récompense de: rekompence pro
   donner une récompense: rekompenci
   être une récompense: rekompenci
récompenser: premii
   récompenser (dédommager): kompensi
   se récompenser (se dédommager): kompensiĝi
   récompenser (donner une récompense): rekompenci
   récompenser (être une récompense): rekompenci
réconciliation: interpaciĝo
réconcilier: repacigi
   se réconcilier: paciĝi
   se réconcilier: repaciĝi
reconduire (qn chez lui): foreskorti
réconfort: konsolo
   après l'effort le réconfort: laboro finita, ripozo merita
réconforter: konsoli
reconnaissance: agnosko, dankemo, rekono
   qui mérite reconnaissance: agnoskinda
   reconnaissance (fait de reconnaitre exact): konfeso
reconnaissance de formes: formorekono
reconnaissant: danka, dankema
   être reconnaissant (de): danki
reconnaitre: agnoski, ekkoni, rekoni
   reconnaitre (en convenir): koncedi
reconnaître (comme exact): konfesi
recopier: kopii
record: rekordo
recordman: ĉampiono, rekordulo
recoudre: suturi
recourbé: hoka
recourber: retrofleksi
en dernier recours: lastinstance
recouvrement (math.): kovro
recouvrir: superŝuti, tegi
recracher: vomi
récriminer: grumbli, murmuri
recrue: rekruto
recruter: rekrutigi, varbi
   recruter (dans une doctrine): adeptigi
   recruter (embaucher): dungi
   se faire recruter: sin dungigi
rectangle:
   rectangle (adj.): orta
   rectangle (adj.): ortangula
   rectangle (subst.): ortangulo
   rectangle (subst.): rektangulo
(courbe) rectifiable: rektifebla
rectification: korekto
rectifier: korekti
   rectifier (corriger): ĝustigi
   rectifier (chimie): rektifi
rectitude: malhipokriteco
rectum: rektumo
être reçu: gasti
recueil: artikolaro, kolekto
   recueil d'exercices: ekzercaro
   recueil (de morceaux choisis): kompilaĵo
recueil d'essais: esearo
recueil de contes: fabelaro
se recueillir: enmemiĝi
reculer: malantaŭeniri, retroiri
marcher à reculons: malantaŭeniri
récurer: defroti, frotpurigi
récurrence: indukto
récurrent (math.): indukta
récuser: malkonfesi
   récuser (démentir): dementi
   récuser (démentir): malkonfirmi
recycler: recikligi
rédacteur: redaktisto, redaktoro
rédacteur en chef: ĉefredaktoro
rédaction: redakcio, redaktejo
reddition: falo, kapitulaco
être redevable: danki
rédiger: redakti
redimensionnable: skalebla
redimensionner: skali
redingote: ĵako, redingoto, surtuto
redondance: redundo
redondant: redunda
redonner: redoni
redoutable: timinda
   chose redoutable: timindaĵo
redoute: fuorteto, reduto
redouter: timi
redresser:
   se redresser: elrektiĝi
   redresser (électricité): rektifi
   redresser (électricité): rektigi
redresseur: rektifilo, rektigilo, valvo
réductible: reduktebla
réduction à l'absurde: redukto al absurdo
réductionnisme: reduktismo, trosimpligo
réduire: malpliigi, redukti
   réduire (ramener): alkonduki
   réduire (tr., cuis.): koncentri
   réduire (à un état, à un acte): konduki
   réduire (tr., cuis.): maldilui
   se réduire: malvastiĝi
réduire en cendres: kalcini
réduit: kamero
reel: rilo
réel: efektiva, reala
   réel (adj., math., informatique): reela
   réel (nombre): reelo
   réel (subst., informatique): reelo
réellement: efektive
réessayer: reprovi
réfectoir: manĝosalono
réfectoire: kantino
référence: referenco
   faire référence à: referenci
référendum: referendumo
référentiel d'inertie: inerteca referenco-sistemo
référentiel inertiel: inerteca referenco-sistemo
se référer à: referenci
refiler: subŝovi
   refiler (une maladie): komuniki
réfléchi: konsiderema, pensema, refleksiva
réfléchir: cerbumi
   réfléchir (méditer): enpensiĝi
   qui fait réfléchir: pensinstiga
   réfléchir (à qc): pripensi
   se réfléchir (se refléter): rebrili
   réfléchir (lumière etc.): reflekti
réfléchir d'avance: antaŭpripensi
reflet: spegulbildo
refléter: speguli
   se refléter: rebrili
réflexe: reflekso
réflexif:
   (espace) réflexif: refleksiva
   réflexif (gramm.): refleksiva
réflexion (phys.): reflekto
réflexion après coup: postpenso
(relation) réflexive: refleksiva
réflexologie: refleksologio
refoin: postfojno
Réforme: Reformacio
réformer: reformi
réformisme: reformismo
réformiste: reformisto
réfracter: refrakti
réfraction: refrakto
refrain: refreno, rekantaĵo
réfréner: subpremi
refrigérateur: fridujo, malvarmujo
réfrigéré: frida
réfrigérer: fridi
refroidir:
   refroidir (tr.): malvarmigi
   refroidir (intr.): malvarmiĝi
   se refroidir: malvarmiĝi
   refroidir (l'ambiance etc.): malvigligi
refroidissement: malvarmumo
refuge: azilo, rifuĝejo, rifuĝo
réfugié: rifuĝinto
se réfugier: rifuĝi
refus: rifuzo
refuser: malakcepti, malkonsenti, malvoli, rifuzi
réfuter: malpruvi, refuti
   réfuter (démentir): dementi
   réfuter (démentir): malkonfirmi
regain:
   regain (herbe de seconde coupe): postfalĉaĵo
   regain (foin de seconde coupe): postfojno
régaler: regali
   se régaler: frandi
regard: rigardo
   promener son regard (sur): ĉirkaŭrigardi
   en regard de: kompare kun
   mettre en regard: kontrastigi
regard circulaire: ĉirkaŭrigardo
regarde:
   c'est lui que ça regarde: estas lia afero
   ce qui regarde qn: koncernaĵo
   cette affaire ne me regarde pas: min ne tuŝas la afero
   cela ne vous regarde pas: tio ne koncernas vin
regarder: rigardi
   regarder (concerner): koncerni
regarder à l'intérieur: enrigardi
regarder à loisir: satrigardi
regarder autour de soi: ĉirkaŭrigardi
regarder avec insistance: rigardegi
regarder avec surprise: mirrigardi
regarder bêtement: gapi, rigardaĉi
regarder dans les moindres détails: trarigardi
regarder de nouveau: respekti
regarder fixement: fiksrigardi
regarder la télévision: televidi
regarder par en-dessous: subrigardi
reggae: regeo
régie: regio
regimbement: kalcitro
regimber: kalcitri
régime: reĝimo
   suivre un régime: dieti
   régime (alimentaire): dieto
régime de tâche de fond: fona reĝimo
régiment: regimento
   régiment (grand nombre): armeo
régime politique: politika sistemo
région: prefektujo, regiono
régional: regiona
régionalisme: regionismo
région du monde: terparto
régir: konduki, regi
régisseur: reĝisoro
registre: matrikulo, registro, reĝistro, registrolibro
réglage: agordo
règle: regulo
   règle (pour tracer des traits): liniilo
   règle (à dessin): rektilo
Règle (constellation): Ortilo
règle des signes de Descartes: kartezia prisigna regulo
règle de vie: vivregulo
(surface) réglée: rektara
règlement: reglamento
   règlement (règles): regularo
régler: aranĝi, pritrakti
   régler(un mécanisme, un appareil): agordi
   se régler (se conformer): konformiĝi
   se régler (se conformer): sin konformigi
   régler (un problème): solvi
règles: menstruo
   règles (menstrues): monataĵo
dans les règles de l'art: laŭ ĉiuj leĝoj de la arto
réglisse:
   réglisse (confiserie): glicirizaĵo
   réglisse (plante): glicirizo
   réglisse (confiserie): lakrico
règne: regado, reĝado, regno
règne animal: animaloj, besta regno, bestoj
régner: imperii, regi, reĝi
règne végétal: plantoj, vegetaĵa regno
regorger: abundi
régresser: malantaŭeniri, malprogresi, regresi
régression: malprogreso
regret: bedaŭro
   à regret: bedaŭre
   avec regret: bedaŭre
regrettable: bedaŭrinda, domaĝa, malfeliĉa
regretter: bedaŭri, pripenti, sopiri
regrouper: kolekti, koncentri
   se regrouper: koncentriĝi
régularisation: reguliĝo
régulariser: reguligi
   se régulariser: reguliĝi
régularité: reguleco
réguler: regi
   se réguler: reguliĝi
régulier: harmonia, regula
   régulier (mesuré): egalmezura
   (polyèdre) régulier: regula
   (polygone) régulier: regula
régulière:
   (distribution) régulière: regula
   (matrice) régulière: regula
réhabiliter: rehabiliti
rehausser: altigi
reiki: Rejkio
réimpression: represo
réimprimer: represi
Reims: Rejmso
rein: reno
réincarnation: reenkarniĝo
reine: reĝino
   reine (abeille): abelreĝino
   reine (au jeu de cartes): damo
Reine-Marguerite: kalistefo
se réinscrire: realiĝi
réis: rejso
rejet: plantido, trunkido
rejeter: malagnoski
   rejeter (son repas, un exclu,...): elĵeti
   rejeter (une offre): forĵeti
rejeton: ido
réjouir: gajigi, ĝojigi
   se réjouir d'avance de: antaŭĝui
   se réjouir: ĝoji
   se réjouir: jubili
réjouissant: gajiga
relâché: loza, malstrikta
relâche (fig., interruption): intermito
relâcher: malstriktigi
   relâcher (laisser partir): forliberigi
   se relâcher: malstreĉiĝi
relai de poste: poŝtostacio
relais: relajso, stafeto
   relais temporisé: temporelajso
   relais thermique: termorelajso
relater: rediri
relatif (à): rilata
relatif: relativa
relation: interrilato, rilato, rilatulo
   mettre en relation: interrilatigi
   se mettre en relation: interrilatiĝi
   être en relation (avec): rilati
   relation (d'un ensemble E à un ensemble F): rilato
   relation (lien entre personnes): rilato
relation amoureuse: amrilato
relation binaire: duargumenta rilato
relation composée: kunligaĵo
relation identique: idento-rilato
relation n-aire: n-argumenta rilato
relation réciproque: inversa rilato
cercle de relations: konataro
relation sexuelle: amoro, koito, kopulacio, sekskuniĝo
relation sur un ensemble: interna rilato
relativement:
   relativement à: koncerne al
   relativement à: rilate al
relativiser: relativigi
relativisme: relativismo
relax: mojosa
se relaxer: malstreĉiĝi
rélégation (politique): relegacio
reléguer (quelqu'un): relegacii
relevé de compte: konteltiro
relèvement: releviĝo
relever (de): interesi, koncerni
relever: registri, relevi
   relever de ses fonctions: eksigi
   relever de ses fonctions: forstreki el la etato
   relever (le goût de): gustigi
   relever (mettre debout): levi
   relever de ses fonctions: maldungi
   se relever: releviĝi
relever de ses fonctions: suspendi
relever le gant: levi la ganton
relié:
   être relié (par un passage): interkomunikiĝi
   être relié (par un passage): komunikiĝi
   relié (connexe): koneksa
relief: reliefo
   en relief: reliefa
   mettre en relief: reliefigi
relier: ligi
   relier (assembler des feuilles): bindi
   relier (mettre des lieux en communication): interkomunikigi
   relier (mettre des lieux en communication): komunikigi
religieuse: monaĥino
religieux: monaĥo, religia
religion: konfesio, religio
reliquaire: relikvujo
reliquat (ce qui reste): postrestaĵo
relique: relikto, relikvo
relire: provlegi
reliure: bindaĵo
reluisant (propre): brilpura
remâcher: remaĉi
remanier: aliformi , modifi
remarquable: fierinda, rimarkinda
remarque: komentario, rimarko
remarquer: rimarki
   faire remarquer: rimarkigi
remboursement: remburso
rembourser: repagi
se rembrunir: serioziĝi
remède: kuracilo, resanigilo, sanilo
   remède (à un problème): solvo
remédier (apporter un remède à un problème): helpi
remémoration: memorado
se remémorer: memori
je vous remercie d'avance: mi anticipe dankas vin
remerciement: danko
remercier: danki
   remercier (licencier): eksigi
   remercier (licencier): forstreki el la etato
   remercier (licencier): maldungi
remettre: enmanigi
   s'en remettre (à): fidi
   s'en remettre (à): havi konfidon
   remettre (qc à qn en confiance): konfidi
   s'en remettre (à): konfidi
remettre à plus tard: prokrasti
Remington: Remingtono
remise: rabato
   faire une remise: rabati
remonte: remonto
remontrance: riproĉo
faire des remontrances: malgratuli
remords: rimorso
remorque: postveturilo, remorko
remorquer: remorki, treni
remorqueur: trenŝipo
rémouleur: akrigisto
rempart: remparo
remplaçable: anstataŭigebla
remplaçant:
   remplaçant (adj.): anstataŭa
   remplaçant (subst.): anstataŭanto
   remplaçant (subst.): anstataŭulo
remplacement: substituo
   en remplacement: anstataŭe
   remplacement (fait de remplacer): anstataŭigo
   remplacement (fait de remplacer): anstataŭo
remplacer: substitui
   remplacer (tenir lieu de): anstataŭi
   remplacer (mettre à la place de): anstataŭigi
   remplacer (en dédommagement): kompensi
rempli: kompleta
remplir: enverŝi, plenigi, verŝi
remporter: elbatali
remuer: movetiĝi
   remuer (émouvoir): emocii
   remuer (agiter): kirli
   se remuer (faire des démarches): klopodi
renâcler: malinklini, ronki, snufegi
Renaissance: Renaskiĝo, renesanco
renard: vulpo
   à renard, renard et demi: eĉ plej ruza vulpo en kaptilon falas
renarde: vulpino
rencontre: renkontiĝo
rencontre arrangée: blinda parigo
rencontre au sommet: pintkunveno
rencontrer: renkonti, renkontiĝi, trafi
   se rencontrer (math.): intersekci sin
rendement: rendimento
rendez-vous: rendevuo
   fixer un rendez-vous: rendevui
   prendre rendez-vous: rendevui
rendre: repagi
   rendre (heureux, mélancolique, ...): agordi
   rendre (reproduire): bildigi
   rendre (tel ou tel): igi
   se rendre: kapitulaci
   se rendre (à une opinion, céder): kliniĝi
   rendre (redonner, reproduire): redoni
rendre élégant: elegantigi
rendre hommage: omaĝi
rendre la pareille: redoni
rendre méprisable: malestimigi
rendre muet: mutigi
rendre urgent: urĝigi
rêne: kondukilo, kondukrimeno
René: Renato
renégat: renegato
renfermé:
   renfermé (peu enclin à communiquer): malkomunikema
   qui sent le renfermé: mucida
renfermer: ŝlosi
   renfermer (contenir): enhavi
   renfermer (contenir): enteni
   renfermer (inclure): inkludi
   renfermer (inclure): inkluzivi
renfoncement (cavité): kavo
renforcement: emfazo
renforcer: firmigi, konfirmi
   renforcer (ses paroles): emfazi
   renforcer (intensifier): intensigi
renfort: helpotrupo
renfrogné: nubmiena
rengainer: eningigi
renier: abĵuri, forkonfesi, fornei, malkonfesi
   renier sa foi: defali
renifler: nazbrui, snufi
   renifler (tr., de toutes parts): ĉirkaŭflari
   renifler (aspirer qc par le nez): enflari
   renifler (une odeur): flari
renminbi: juano, renminbio
renne: boaco, norda cervo
renom: famo, renomo
renommé: fama
renommée: famo, renomo
renoncement: abnegacio, memforgeso
renoncer (à): forkonfesi, malkonfesi
   renoncer (à) (qc): adiaŭi
renoncer: kapitulaci, rezigni
   renoncer (céder): kliniĝi
renoncer à: forrifuzi, malpretendi, rifuzi
renonciation: malpretendo, rezigno
renonculacées: ranunkolacoj
renoncule: ranunkolo
renouveler: renovigi
   se renouveler: renoviĝi
rénover: trakonstrui
renseignement: informo
renseigner:
   mal renseigner: fuŝ-informi
   renseigner (mettre au courant): informi
   se renseigner: informiĝi
rentable: lukra
rente: procento, rento
rentrer (une récolte): enkolekti
rentrer à la maison: rehejmiĝi
rentrer chez soi: hejmeniri
rentrer dans (entrer en collision avec): kolizii
renversement: falo
renverser: renversi
   renverser (faire tomber): faligi
   renverser (en véhicule): surveturi
renvoi: rukto
   renvoi (licenciement): eksigo
renvoyer: foririgi, forsendi
   renvoyer (licencier): eksigi
   renvoyer (licencier): forstreki el la etato
   renvoyer (licencier): maldungi
   renvoyer (lumière etc.): reflekti
renvoyer aux calendes grecques: formeti ĝis la grekaj kalendoj
réordonner: reordigi
repaire: rabejo
répandre: apostoli, disverŝi, etendi, kreskigi, sterni, vastigi, verŝi
   répandre (par la parole): disdiri
   se répandre: disfamiĝi
   se répandre: disflugi
   se répandre: disflui
   se répandre: disvastiĝi
   répandre (populariser): famigi
   se répandre (information, maladie): komunikiĝi
   se répandre: plioftiĝi
   se répandre: plivastiĝi
répandu (usuel): komuna
réparateur: riparisto
réparation: reparacio, riparo
   réparation (dédommagement): kompensaĵo
   réparation (dédommagement): kompenso
   réparation (action): riparado
   réparation (endroit réparé): riparaĵo
réparation de guerre: kontribucio
réparer: rebonigi, ripari
   réparer (contrebalancer): kompensi
répartir: disdoni, distribui, porciigi
   se répartir: distribuiĝi
répartition: distribuo
repas: manĝo
repasser:
   repasser (avec un fer): gladi
   repasser (une maladie): komuniki
repasseur (de linge): gladisto
repasseuse (de linge): gladistino
repentir: pento
   se repentir: penti
répercussion: konsekvenco, postsekvo, sekvo
repère: koordinatsistemo, marko
   repère (borne): limŝtono
se repérer (sur): sin gvidi
répertoire: katalogo, repertuaro
   répertoire (inf.): dosierujo
répertoire de signes: signaro
répertorier: katalogi
répéter: ripeti
   répéter (à l'avance): antaŭripeti
   répéter (une représentation): provludi
   répéter (les paroles de qn): rediri
répétiteur: repetitoro
répétition (d'une représentation): provludo
répétition générale: ĝenerala provado
repiquer: prikli, transplanti
répit (entre deux occurrences): intermito
replétion: supersateco
replier: kunfaldi, refaldi
   se replier: kunfaldiĝi
   se replier: retrocedi
réplique: repliko
   sans réplique: kategoria
répliquer: forargumenti, rebati, repliki
répondant (garant): garantianto
répondeur: respondilo
répondre (de qn): garantii
répondre (à): respondi
réponse: respondo
réponse affirmative: kapjeso
réponse négative: neo
   réponse négative (d'un signe de tête): kapneo
report: prokrasto
reportable: prokrastebla
reporter: raportisto
reporter-photographe: fotoĵurnalisto
repos: kvieto, ripozo
   repos (inactivité): dormo
   lieu de repos: ripozejo
repose-pied: piedbenketo
reposer: ripozi
   reposer (dormir): dormi
   se reposer (sur): fidi
   faire reposer (sur): fundamenti
   se reposer (sur): havi konfidon
   se reposer (sur): konfidi
   se reposer: ripozi
   faire reposer: ripozigi
repousser: elpuŝi, forŝovi, mallogi, prokrasti, repeli, repuŝi
   repousser (cuir, métal): cizeli
repoussoir (cuir,métal): cizelilo
répréhensible: kondamninda, puninda, riproĉinda
reprendre: repreni
   reprendre (saisir de nouveau): rekapti
reprendre connaissance: rekonsciiĝi
représaille: reprezalio
exercer des représailles: reprezalii
représentant (délégué): delegito
représentant de commerce: migra komizo, vojaĝa komizo
représentation:
   représentation (conception): konceptado
   représentation (d'un nombre en base n): n-uma prezento
représentation graphique (d'une fonction): grafika prezento
représentation paramétrique: parametra prezento
représenter: bildigi, reprezenti
   représenter (figurer): figuri
   se représenter (concevoir): koncepti
   se faire représenter: reprezentigi
répression: represio
réprimande: admono, riproĉo
réprimander: admoni, riproĉi, skoldi
réprimer: represii, subpremi
   réprimer (ravaler): forgluti
   réprimer (prohiber): kondamni
reprise (fois): fojo
réprobation: kondamno
reproche: admono, riproĉo
reprocher (à): admoni
reprocher: riproĉi
reproduction: faksimilo
reproduire: reprodukti
   reproduire (imiter): imiti
réprouver: kondamni, malapogi
reps: repso
reptile: rampaĵo, rampuloj, reptilio
reptiles: reptilioj
républicain: respublikano, respublikisto
république: respubliko
   membre d'une république: respublikano
République arabe d'Égypte: Egiptujo
République arabe syrienne: Sirio
République centrafricaine: Centr-Afriko
République d'Albanie: Albanio
République d'Angola: Angolo
République d'Arménie: Armenio
République d'Autriche: Aŭstrio
République d'Équateur: Ekvadoro
République d'Estonie: Estonio, Estonujo
République de Biélorussie: Belarusio, Belorusio, Belorusujo
République de Bulgarie: Bulgario, Bulgarujo
République de Finlande: Finlando, Finnio, Finnlando, Suomio, Suomujo
République de Gambie: Gambio
République de Guinée: Gvineo
République de Guinée-Bissau: Gvineo-Bisaŭo
République de Guinée équatoriale: Ekvatora Gvineo
République de l'Inde: Barato, Hindio
République de Lettonie: Latvujo
République de Lituanie: Litovio
République de Madagascar: Madagaskaro
République de Malte: Malto
République de Maurice: Maŭricio
République démocratique fédérale du Népal: Nepalo
République de Moldavie: Moldavio, Moldavujo
République de Moldova: Moldavio
République de Namibie: Namibio
République de Pologne: Polio, Pollando, Polujo
République de Serbie: Serbujo
République des Fidji: Fiĝio
République de Sierra Leone: Sieraleono
République des Kiribati: Kiribato
République de Slovénie: Slovenio
République des Maldives: Maldivoj
République des Palaos: Palaŭo
République des Philippines: Filipinoj
République des Seychelles: Sejŝeloj
République de Taïwan: Tajvano
République de Turquie: Turkio, Turkujo
République de Zambie: Zambio
République dominicaine: Dominika Respubliko
République du Bénin: Benino
République du Botswana: Bocvano
République du Burundi: Burundo
République du Chili: Ĉilio
République du Costa Rica: Kostariko
République du Ghana: Ganao
République du Honduras: Honduro
République du Kazakhstan: Kazaĥio, Kazaĥujo
République du Libéria: Liberio
République du Malawi: Malavio
République du Mali: Malio
République du Mozambique: Mozambiko
République du Nicaragua: Nikaragvo
République du Niger: Niĝero
République du Pérou: Peruo
République du Rwanda: Ruando
République du Salvador: Salvadoro
République du Tadjikistan: Taĝikio, Taĝikujo
République du Turkménistan: Turkmenio, Turkmenujo
République du Yémen: Jemeno
République du Zimbabwe: Zimbabvo
République fédérale d'Allemagne: Germanio, Germanujo
République fédérale de Somalie: Somalio, Somalujo
République fédérale du Nigeria: Niĝerio
République française: Francio, Francujo
République hellénique: Grekio, Grekujo
République islamique d'Afghanistan: Afganio, Afganujo
République islamique d'Iran: Irano
République islamique de Mauritanie: Maŭritanio
République islamique du Pakistan: Pakistano
République italienne: Italio, Italujo
République kirghize: Kirgizujo
République libanaise: Libano
République populaire de Chine: Ĉinio, Ĉinujo
République portuguaise: Portugalio
République slovaque: Slovakio
République socialiste du Viêt Nam: Vjetnamio
République tchèque: Ĉeĥio, Ĉeĥujo
République togolaise: Togolando
répudiation: repudio
répudier: malagnoski, malkonfesi, repudii
répugnance: malinklino
répugnant: abomena, abomeninda
répugner (ne pas incliner): malinklini
répulsion: abomeno
repus: sata
réputation: konateco, reputacio
requête: informmendo
   à la requête insistante de: laŭ insisto de
requiem: rekviemo
requin: ŝarko
requin baleine: balenŝarko
grand requin blanc: blanka ŝarko
réquisition: rekvizicio
réquisitionner: rekvizicii
réseau: reto, retregiono
   en réseau: malcentra
réseau de transit: transita reto
réseau étendu: malloka reto
réseau informatique: komputila reto
réseau local: loka reto
réseau routier: vojaro, vojreto
réseau sans fil: sendrata reto
réseau social: konataro, socia retejo
réséda: rezedo
Résédacées: rezedacoj
formulaire de réservation: mendilo
réserve: helpotrupo, konservejo, magazeno, provizejo, rezervarmeo, rezervo, stokejo, stoko
   réserve (dans une bibliothèque): librotenejo
   réserve (méfiance): malkonfido
   de réserve: rezerva
   réserve (modération): sindetenemo
   réserve (entrepôt): tenejo
réservé: sindetenema
   réservé (peu enclin à communiquer): malkomunikema
réserve de chasse: ĉasejo
réserve naturelle: naturparko, naturrezervejo, parko
réserver: mendi, rezervi
réservoir: tenujo
   réservoir (d'eau): akvujo
réservoir à essence: benzinujo
réservoir de gaz: gasujo
résidence: loĝdomo, restadejo
résidence secondaire: somerdomo, vilao
résidu: reziduo
   résidu (reste dans valeur): feĉo
   résidu (ce qui reste): postrestaĵo
résignation: rezignacio, rezignemo
résilience: rezistemo
résilier: malanonci
résine: rezino
résine d'époxy: epoksirezino
résine synthétique: arta rezino
résineux: konifero
résistance: rezistilo, rezisto
   résistance (élec.): rezistanco
résistant: partizana, partizano, rezistema, tenaca
   résistant (robuste): fortika
résister: malcedi, rezisti
résistivité (électrique): rezistivo
résolu: rezoluta
   résolu (ferme): decida
résolument: rezolute
résolution: difino, rezolucio
   résolution (décision): decido
   résolution (action): solvado
   résolution (action): solvo
résonance: resonado
   résonance (phys.): resonanco
résonner: resoni, sonori
résoudre:
   résoudre (décider d'une solution): decidi
   se résoudre: dissolviĝi
   résoudre (un problème): solvi
   se résoudre: solviĝi
respect: respekto
respectable: dignoplena, honora, honoriga, respektinda
respecter: respekti
respectif: koncerna, respektiva
respectueux: respekta
respiration: spirado, spiro
respirer: elspiri, enspiri, spiri
responsabilité: responso
responsable: responsa, responsulo
   responsable (chef): estro
   responsable (subst.): oficialulo
ressaisir (saisir de nouveau): rekapti
ressasser: gurdi
ressemblance: simileco
ressembler: simili
ressemeler: replandumi
ressentiment: rankoro
   éprouver du ressentiment: rankori
ressentir: kunsenti
resserre: budo, proviantejo
resserrer: densigi, kunŝovi, malvastigi
   se resserrer: densiĝi
ressort: risorto
   être du ressort de: koncerni
ressortissant: naciano, ŝtatano
ressource: resurso, rimedo
ressource naturelle: naturmaterialo
ressource vitale: vivbezonaĵo, vivnecesaĵo
ressusciter: resurekti, revivigi, reviviĝi
   ressusciter (intr.): relevi
   ressusciter (intr.): releviĝi
restant:
   restant (adj.): cetera
   restant (ce qui reste): postrestaĵo
restaurant: restoracio
restaurer: rekonstrui, restarigi, restaŭri
   restaurer (réparer): ripari
reste: restaĵo, resto, stumpo
   au reste: cetere
   du reste: cetere
   reste (tout ce qui reste): cetero
   être en reste: postresti
   reste (d'une division): resto
   reste (d'une série): resto
rester: resti
rester en arrière: postiĝi, postresti
restituer: redoni, restitui
restreindre: malpliigi, restrikti
restreint: malvasta
restriction:
   restriction (d'une application): malvastigaĵo
   restriction (d'une application): subbildigo
restructurer: restrukturi
résultat: faraĵo, rezultato, rezulto
résulter: rezultati, rezulti
résumé: resumo
   en résumé: resume
résumer: resumi
resurrection: reviviĝo
résurrection: releviĝo
retable: retablo
rétablir: restarigi, sanigi
retard: malfruo
   avec retard: malfrue
   être en retard: malfrui
   mettre en retard: malfruigi
   être en retard: malfruiĝi
   prendre du retard: malfruiĝi
retarder:
   retarder (intr.): malfrui
   retarder (tr., causer un retard à): malfruigi
   retarder (intr.): malfruiĝi
   retarder (sur son époque, rester en arrière): postresti
retenir: deteni, reteni
   se retenir (de): sin deteni
retenter: reprovi
retentir: fanfari, tondri
retenu: maldrasta
retenue:
   retenue (modération): mezuro
   retenue (modération): sindetenemo
   retenue (maitrise de soi): sindevigo
réthorique: parolarto, patosa
réticence: sindetenemo, sindeteno
réticent: malema, sindetenema
Réticule (constellation): Reto
réticulum: retikulo
rétif: nesubiĝema
rétine: retino
retirer: maldeponi, retiri, revoki
   retirer (ôter en tirant): detiri
   se retirer: eksiĝi
   se retirer: foriĝi
   se retirer de: malaliĝi
   se retirer de: malokupi
   se retirer: retiriĝi
retorte: retorto
retoucher: modifi, retuŝi
retour: reveno
   en retour: kompense
   en retour: returne
retour à la ligne automatique: linifaldo
retourner: renversi
   retourner (la terre): ĉirkaŭfosi
   retourner (la terre): fosi
   retourner (aller de nouveau): reiri
   se retourner: turniĝi
rétraction: kuntiro
retrait: eksiĝo
   retrait (cavité): kavo
retraite: retreto
   à la retraite: eksa
   en retraite: emerita
   retraite (état de retraité): emeriteco
   prendre sa retraite: emeritiĝi
   retraite (pension): emerituro
retraité:
   retraité (adj.): emerita
   retraité (subst.): emerito
retrancher:
   retrancher (par le calcul): dekalkuli
   retrancher (math.): subtrahi
rétro-: retro-
rétroactif: retroaktiva, retroefika
rétroaction: retrokuplo
rétroflexe: retrofleksa
rétrograde: regresema
   (base) rétrograde: maldekstruma
   rétrograde (en p. du sens de rotation): maldekstruma
   (isométrie) rétrograde: negativa
rétroprojecteur: retroprojekciilo
rétrospectif: retrospektiva
rétrospective: retrospektivo
retrousser: kuspi
retrouver: retrovi
rétrovirus: retroviruso
rétroviseur: retrospegulo
réunion: kolekto, kunsido, kunveno
   réunion (acte d'assembler): kombinado
   réunion (acte d'assembler): kombino
réunir: kolekti, koncentri, kunigi
   se réunir: kolektiĝi
   se réunir: koncentriĝi
   se réunir: kunsidi
   se réunir: kunveni
réussi(e): sukcesa
réussir: fortuni, prosperi, sukcesi
réussite: prospero
revaloir: redoni
revanche:
   en revanche: dume
   en revanche: kompense
rêve: sonĝo
   mauvais rêve: inkubo
   mauvais rêve: premsonĝo
   rêve (éveillé): revo
réveil: maldormo, veko
   réveil (réveille-matin): vekhorloĝo
réveille-matin: vekhorloĝo
réveiller: veki
   réveiller (fig.): revigligi
   se réveiller (fig.): revigliĝi
réveillon (soir de la veille): antaŭvespero
réveillon de noël: sankta vespero
révélateur: rivelilo
révélation: malkaŝo, revelacio
révéler: malkaŝi, malkovri, revelacii, riveli
   révéler (confidentiellement): konfidi
revenant: reaperanto
revendiquer: depostuli
revendre: revendi
revenir: reveni, reveturi
   revenir (de ses illusions): defali
   revenir (aller de nouveau): reiri
   revenir (à son point de départ): reiri
revenir à soi: rekonsciiĝi
revenir chez soi: rehejmiĝi
revenu (gain): gajno
réverbère: strata lanterno, stratlampo
se réverbérer(son): postsoni
rêver de: prirevi
   rêver de (fortement désirer): revi
révérence: riverenco
   révérence (sentiment): respektego
   faire la révérence: riverenci
révérencieux: respektege
révérer: adori, respektegi
rêverie: revo
revers: dorsflanko, refaldo, reverso
revers de col: roverso
réversible: inversigebla
poser un revêtement: pavimi
revêtement routier: pavimo
rêveur: revema, revulo
   rêveur (adj.): reva
réviser: revizii
réviseur: revizoro
révision: revizio
révisionnisme: reviziismo
révisionniste: reviziisto
revivre: reviviĝi
révocation (limogeage): eksigo
revoir: respekti, revidi
révolte: indigno, ribelo
révolter:
   révolter (causer de l'indignation): indignigi
   se révolter: ribeli
révolution: revolucio
   d'avant la révolution: antaŭrevolucia
   d'après la révolution: postrevolucia
   (solide, surface) de révolution: rivolua
   effectuer une révolution (tourner): rivolui
   révolution (rotation): rivoluo
   (solide) de révolution: rotacia
   (surface) de révolution: rotacia
révolution industrielle: industria revolucio
révolutionnaire: mondrenversa, revoluciulo
révolutionner: revoluciigi
revolver: revolvero
révoquer:
   révoquer (limoger): eksigi
   révoquer (limoger): forstreki el la etato
   révoquer (limoger): maldungi
revue: gazeto, revuo
   revue (examen détaillé): detalado
   passer en revue: detali
   passer en revue: detaligi
Reykjavik: Rejkjaviko
rez-de-chaussée: partero, teretaĝo
rhapsode: rapsodo
rhapsody: rapsodio
rhème: remao
Rhénanie du Nord-Westphalie: Nordrejn-Vestfalio
Rhénanie-Palatinat: Rejnland-Palatinato
rhénium: renio
rhéostat: reostato
rhéteur: retoro
rhétorique: retoriko
Rhin: Rejno
rhinite: nazkataro
rhinocéros: rinocero
rhinophore: rinoforo
rhô: roto
Rhodes: Rodoso
Rhodésie: Rodezio
rhodien: Rodosa
rhodium: rodio
rhododendron: rododendro
rhombe:
   rhombe (losange): lozanĝo
   rhombe (losange): rombo
rhomboèdre: romboedro
rhomboïde: romboido
Rhône: Rodano
rhotacisme: rotacizo
rhubarbe: rabarbo
rhum: rumo
rhumatisme: reŭmatismo
rhumatologie: reŭmatologio
rhumatologue: reŭmatologo
rhume de cerveau: nazkataro
rhume des foins: fojnofebro
rial: rialo
ribambelle (suite ininterrompue): kaskado
ribose: ribozo
ribosome: ribosomo
ribozyme: ribozimo
ricanement: ridaĉo, rikano
ricaner: ridaĉi, rikani
Richard: Rikardo
riche: abunda, riĉa
   riche (fécond): fekunda
   riche (en p. d'un sol): grasa
   riche (subst.): riĉulo
richesse: abundeco, abundo
   richesse (bien): riĉaĵo
   richesse (situation): riĉeco
   richesse (situation): riĉo
ricin: ricino
rickettsie: rikecio
rickettsiose: rikeciozo
rickshaw: rikiŝo
ricocher: bumerangi, resalti
ride: sulko
   ride (cutanée): falto
rideau: kurteno
rideau de fer: Fera Kurteno
rider: sulki, sulkigi
   se rider: sulkiĝi
ridicule: mokinda
   ridicule (adj.): ridinda
ridiculiser: ridindigi
   se ridiculiser: ridindiĝi
Riemann: Rimano
   de Riemann: rimana
riemannien: rimana
rien: nenio, neniom, nulo
   pour rien: senrekompence
   rien (broutille): senvaloraĵo
rien-du-tout: senvalorulo
rester sans rien faire: sidi
Riette: Henjo
rieur: ridema
Riga: Rigo
rigide: nefleksebla, rigida
rigolade: ridego
rigolo (adj.): komika
rigorisme: rigorismo
rigoureux: rigora
rigueur: drasteco
rillette: rijeto
rillon: grivo
rime: rimo
rimer:
   faire rimer: rimi
   rimer (présenter des rimes): rimiĝi
   rimer (faire des vers): versi
rincer: gargari
se rincer la dalle: tralavi la gorĝon
Rio de Janeiro: Rio-de-Ĵanejro
Riourik: Ruriko
riposter: rebati
rira bien qui rira le dernier: plej bone ridas, kiu laste ridas
rire:
   rire (de quelqu'un): mokridi
   rire (verbe): ridi
   rire (subst.): rido
rire à gorge déployée: ridegi
rire aux éclats: ridegi
rire dans sa barbe: subridi
rire de: priridi
risible: ridinda
risotto: rizoto
risque: risko
risqué: riska
risquer: riski
   risquer (laisser au hasard): hazardi
rite: ritaro, rito
ritournelle: ritornelo
rituel: ritaro, ritlibro
rivage: bordo
rival: rivalo
rivaliser: konkuri, rivali
rivalité: konkuro
rive: bordo
   rive (circulaire): ĉirkaŭbordo
river (deux plaques): niti
rivet: bolto, nito, vinkto
riveter: niti
rivière: rivero
Rivière céleste: Ĉiela Rivero
Rivière des Perles: Perlorivero
Riyad: Riado
riz: rizo
riz gluant: glua rizo
riz glutineux: glua rizo
rizière: rizkampo
robayat: robaio
robe: robo
robe d'intérieur: negliĝa robo
robe de chambre: negliĝa robo, noktosurtuto
Robert: Roberto
robinet: krano
robinet mélangeur: mikskrano
robinier: robinio
Robinson: Robinsono
robot: roboto
roboticien: robotikisto
robotique: robotiko
robuste: fortika, kerneca, maldelikata, rezistema, starema, tenaca
   rendre robuste: fortikigi
roc: roko, ŝtonego
style rocaille: rokoko
rocher: roko, ŝtonbloko
rock 'n' roll: rokenrolo
rock & roll: rokenrolo
rock and roll: rokenrolo
rocking-chair: balancoseĝo
rococo: rokoka
   style rococo: rokoko
rocou: rokuo
rocouyer: bikso
rôder: ĉirkaŭvagi, rondiri, vagi
   rôder (autour de): ĉirkaŭvagaĉi
Rodolphe: Rodolfo, Rudolfo
Rodrigue: Rodrigo
roentgenium: rentgenio
rogations: Rogacio
Roger: Roĝero
rogne: kolero
   être en rogne: koleri
   mettre en rogne: kolerigi
roi: reĝo
roi des rois: reĝo de reĝoj
roitelet: regolo
Roland: Rolando
rôle: rolo
   jouer un rôle: roli
rôle de caractère: karaktera rolo
roller: rulŝuo
rom: romao
romain: roma, romano
Romain: romiano
roman: romanika, romano
   style roman: romaniko
romance: romanco
romancier: romanisto
romanesque: romaneca, sentimentala
romanichel: romao
roman noir: krimromano
roman policier: krimromano
romantique: romaneca, romantika, romantikisma, romantikisto, romantikulo
romantisme: romantikismo, romantismo
romarin: rosmareno
Rome: Romo
Rome antique: Romio
Roméo: Romeo
rompre: rompi
ron: ronk
ronce: rubuso
ronce commune: rubuso
ronceraie: veprejo
ronchon: grumblema
ronchonnement: murmuro
ronchonner: murmuri, postgrumbli
ronchonneur: grumblulo
rond:
   en rond: ĉirkaŭe
   rond (sphérique): globa
   rond (adj.): ronda
   rond (subst.): rondo
ronde: rundo
   à la ronde: ĉirkaŭe
   faire une ronde: rundi
rondeau: rondelo
rond-point: trafikcirkleto, trafikcirklo, trafikrondeto, trafikrondo
ronéographie: mimeografio
ronéotype: mimeografo
ronéotyper: mimeografi
ronéotypie: mimeografio
ronflant: grandefekta
ronfler: ronki
ronger: dentskrapi, mordeti, ronĝi
rongeurs: ronĝuloj
Rongorongo: rongorongo
ronna-: rona-
ronron: ronrono
ronronnement: ronrono
ronronner: ronroni
ronto-: ronto-
roquer: aroki
roquette: eruko, raketo
rosacées: rozacoj
rosaire: rozario
rosbeef: rostbefo
rosbif: rostbefo
rose: roza, rozkolora, rozo
   voir la vie en rose: optimismi
roseau: fragmito, kano
rose de Jéricho: jeriĥorozo
rose de Noël: nigra heleboro
rosée: roso
roselière: fragmitejo
rose trémière: alceo, rozalteo
rosette: rozeto
rosier: rozujo
rossignol: najtingalo
rot: rukto
rotatif: rotacia
rotation: rotacio
   de rotation: rotacia
   être en rotation: rotacii
   rotation (mouvement, alternance, math.): rotacio
rotation affine: afina rotacio
rotation des cultures: kultivciklo
rotationnel: kirlo
rotation vectorielle: vektora rotacio
rotative (machine à imprimer): rotacia presilo
rotatoire: rotacia
roter: rukti
rôti: rostaĵo
rotin: rotango
rôtir: rostiĝi
   faire rôtir: rosti
rotonde: rotondo
rotor: rotoro
Rotterdam: Roterdamo
rotule: patelo
rouage: radaro
rouan: ruana
roubaïyat: robaio
roubignole: ĉurovo
rouble: rublo
roucouler: kolombumi, kveri, rukuli
roue: rado
   faire subir le supplice de la roue: radumi
roue dentée: dentrado
rouer:
   rouer (de coups): disbati
   rouer (de coups): draŝi
   rouer (supplicier): radumi
rouet: radŝpinilo
rouge: ruĝa, ruĝo
rouge à lèvres: ruĵo
rouge foncé: karmezino
rouge-gorge: ruĝgorĝulo
rougeole: morbilo
rougeoleux: morbila
rougeoyant: ruĝarda
rougeoyer: sangadi
rouge-queue: fenikuro, ruĝvostulo
rouge-queue à front blanc: Ĝardenruĝvostulo
rouge-queue aurore: Orientazia ruĝvostulo
rouge-queue noir: Nigra ruĝvostulo
rouge vif: punca
roughman: skizisto
rougir (de) (par honte): honti
rougir: ruĝiĝi
rougissant: hontema
rouille: rusto
rouillé: rusta
rouiller: rusti
   se rouiller: rustiĝi
roulade: rulado
   roulade (gym.): transkapiĝo
roulant: rula
rouleau: rulaĵo, rulcilindro, rulo, surfo
rouleau compresseur: rulpremilo
roulement: rulado, rulo
roulement mécanique: lagro
rouler: forruli, ruli
   rouler (en voiture): aŭti
   rouler (tr., d'un endroit): deruli
   rouler (intr., d'un endroit): deruliĝi
   se rouler en boule: kunruliĝi
   rouler (vers le bas): rulfali
   faire rouler: ruli
   rouler (se déplacer en roulant): ruliĝi
   rouler (aplatir avec un rouleau): rulpremi
   rouler (quelqu'un): superruzi
rouler des hanches: koksumi
rouler sur soi: ruliĝi
roulette: ruleto
roulis: rulado, rulo
roumain: rumana
Roumain: rumano
roumaine: rumana
Roumaine: rumano
Roumanie: Rumanio, Rumanujo
round: raŭndo
roupie: rupio
rouspéter: grumbli, murmuri
rouspéteur: grumblulo
rousse: rufulino
Rousseau: Rusoo
rouston: ĉurovo
route: kurso, raŭto, ŝoseo, vojo
   mettre en route: komenci
Route de la soie: Silka Vojo
router: enkursigi
routeur: enkursigilo
routier: rovero
routine: rutino
routinier: rutinema, rutinulo
roux: rufa, rufulo
royal: reĝa
royalisme: reĝismo, rojalismo
royaliste: rojalisto
royaume: reĝlando
Royaume d'Arabie saoudite: Sauda Arabujo
Royaume d'Espagne: Hispanio, Hispanujo
Royaume de Bahreïn: Barejno
Royaume de Belgique: Belgio, Belgujo
Royaume de Norvège: Norvegio
Royaume des Pays-Bas: Nederlando
Royaume de Suède: Svedio, Svedujo
Royaume de Thaïlande: Tajlando
Royaume de Tonga: Tongo
Royaume du Bhoutan: Butano
Royaume du Cambodge: Kamboĝo
Royaume du Lesotho: Lesoto
Royaume du Swaziland: Svazilando
ruade: kalcitro
rubaïyat: robaio
ruban: rubando
   noeud de ruban: banto
rubéole: rubeolo
Rubia: rubio
rubiacées: rubiacoj
Rubicon: Rubikono
rubidium: rubidio
rubis: rubeno
rubrique: rubriko
ruche: abelujo, ruŝo
rucher: abelejo, abelŝedo
rudbeckia: rudbekio
rude (brusque): abrupta
rudement: maldelikate
rudesse: abrupteco
rudiment: rudimento
   rudiments (d'un savoir): ABC
rudimentaire: kruda, rudimenta
rudoyer: bruski, malkaresi, molesti
rue: strato
   il est à la rue: li havas nek ĉelon nek kelon
   rue (plante): ruto
rue latérale: flankostrato
rue principale: ĉefstrato
ruer: kalcitri
   se ruer (dans un lieu): enfali
   se ruer (sur qc): impeti
ruer dans les brancards: kalcitri
rugby: rugbeo
rugbyman: rugbeisto
rugir: murmuregi, rori
rugissement: murmurego, roro
rugosité (inégalité de surface): malglataĵo
rugueux: aspra, malglata, raspa
ruine: ruinaĵo, ruino
   tomber en ruine: kadukiĝi
   en ruine: ruina
ruiné: ruina
   être ruiné: senhaviĝi
ruiner: malprosperigi, pereigi, ruinigi
ruiner les espoirs de: vanigi
en ruines: kaduka
ruisseau: rivereto, rojo
ruisseler: roji
rumba: rumbo
rumeur: famo, onidiro
   rumeur (bruit confus): murmuro
   rumeur (bruit confus): rumoro
ruminants: remaĉuloj
ruminer: remaĉi
rune: runo
runique: runa
ruse: ruzo
rusé: ruza
ruser: ruzi
russe: rusa, rusia, ruslanda
Russe: rusiano, ruslandano, ruso
Russie: Rusio, Rusujo
russule: rusulo
rustaud: krudulo
rustine: flikaĵo
rustique: kruda, rustika
rustre: krudulo, maldelikatulo, needukita
rut: seksardo
Rutacées: rutacoj
ruthénium: rutenio
rutherfordium: kurĉatovio, ruterfordio
Rwanda: Ruando
rythme: ritmo
rythmé: laŭtakta
de rythme égal: samtakta