a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ?

franca i...

i: i
I: i
iakoute: jakuto
iambe: jambo
ïambe: jambo
Iaroslav: Jaroslavo
Ibadan: Ibadano
Ibadisme: Ibadismo
ibèr: ibero
ibis: ibiso
iceberg: glaciinsulo, glacimonto
ichtyocolle: iĥtiokolo
ichtyosaure: iĥtiosaŭro
ici: ĉi tie, ĉi tien
icone: piktogramo
icône (rel.): ikono
iconoclasme: ikonrompismo
iconoclaste (subst.): ikonrompisto
iconolâtre (subst.): ikonisto
iconolâtrie: ikonismo
iconostase: ikonostazo
icosaèdre: dudekedro
ictère: flaviĝo, iktero
ictus: ikto
ictus apoplectique: apopleksio
Idaho: Idaho
idéal:
   idéal (relatif aux idées): idea
   idéal (adj.): ideala
   idéal (subst., math.): idealo
   idéal (subst.): idealo
idéaliser: idealigi
idéalisme: idealismo
   idéalisme (phil.): ideismo
idéaliste: idealisto
   idéaliste (phil.): ideisto
idée: ideo, koncepto
   cela m'est venu à l'idée: tio venis al mi en la kapon
idée fixe: fiksa ideo, manio
idempotent: kvadrategala
identifiant: identigilo, kodo
identifiant d'utilisateur: salutnomo, uzantnomo
identifier: identigi
   s'identifier: identiĝi
identique: identa, sama
   identique (à son modèle): konforma
identité: konformeco, memeco, memo
   identité (math.): identaĵo
   identité (d'une personne): identeco
   identité (égalité): identeco
   identité (application): idento-bildigo
   identité (relation): idento-rilato
idéogramme: ideografiaĵo, ideogramo
idéographie: ideografio
idéographique: ideografia
idéologie: idearo, ideologio
idéologique: ideologia
idéologue: ideologiisto, ideologo
ides: iduo
idiolecte: idiolekto
idiome: idiomo
idiopathique: idiopatia
idiosyncrasie: temperamento
idiot: idioto, ventkapulo
   idiot (aberrant): absurda
   rendre idiot: idiotigi
   à question idiote, réponse idiote: kia demando, tia respondo
   idiot (adj.): malkomprenema
   idiot (adj.): senkomprena
   faire l'idiot: stultumi
idiotie: stultaĵo, stulteco
   idiotie (état, maladie): idioteco
   idiotie (bêtise): malkomprenemo
idiotisme: idiomaĵo, idiotismo, naciismo
idiste: idisto
Ido: Ido
idolâtre (subst.): idolano
idolatrie: idolkulto
idole: adoraĵo, idolo
idylle: idilio
-ie: -i
Iekaterinbourg: Jekaterinburgo
iel: ri
ième: -on
-ien: -an
Ienisseï: Jenisejo
-ier: -an
   -ier (suffixe de contenant): -uj
iéralache: jeralaŝo
-ière (suffixe de contenant): -uj
if: taksuso
-if: -iv
iglou: iglo
Ignace: Ignaco
igname: ignamo
ignard: nesciulo
ignare:
   ignare (subst.): laiko
   ignare (adj.): malklera
   ignare (subst.): malklerulo
   ignare (subst.): senklerulo
igné: fajra
ignoble: malnobla
ignoble individu: kotanimulo
ignominie (chose qui révulse): abomenaĵo
ignorance: malscio
ignorant: nesciulo
   ignorant (adj.): laika
   ignorant (subst.): laiko
   c'est un ignorant: li neniam venkis la alfabeton
   c'est un ignorant: li ŝvitas ankoraŭ super la alfabeto
   ignorant (adj.): malklera
   ignorant (subst.): malklerulo
   ignorant (subst.): senklerulo
ignorer: malatenti
   ignorer (intentionnellement): ignori
igoumène: igumenino, igumeno
i grec: i greka
iguane: igvano
iguanodon: igvanodonto
iii: knar
Ijssel: Iselo
IJssel: Iselo
IJsselmeer: Isela Lago
ikebana: ikebano
il: li
   il (neutre): ĝi
ile: insulo
Île de Man: Manksinsulo
Île de Pâques: Paskinsulo
Ile-du-Prince-Édouard: Insulo de Princo Eduardo
iléon: ileo
ile principale: ĉeftero
Iles britanniques: Brita Insularo
Îles Féroé: Ferooj
îles Galápagos: Galapagoj
îles Marshall: Marŝaloj
il est vrai que: koncedinde
Îles Vierges: Virgulinsuloj
Îles Vierges britanniques: Britaj Virgulinsuloj
Îles Vierges des États-Unis: Usonaj Virgulinsuloj
ilex: ilekso
il fait chaud: varme
il fait froid: malvarme
il faut laver son linge sale en famille: tolaĵon malpuran lavu en la domo
il faut reconnaitre que: koncedinde
il faut se méfier de l'eau qui dort: akvo silenta subfosas la bordon
Iliade: Iliado
ilien (subst.): insulano
ilion: iliumo, iskio
illégal: eksterleĝa, kontraŭleĝa
illégitime: maljusta
illettré: nelegopova
illicite: kontraŭleĝa
illimité: absoluta, senlima
   illimité (insondable): abisma
Illinois: Ilinojso
illogique: absurda
Illuminati: Iluminatoj
illumination: enlumiĝo
   illumination (décorative): iluminado
illuminer: heligi
   s'illuminer: heliĝi
   illuminer (dans un but décoratif): ilumini
illusion: iluzio
illusionner: iluzii
   s'illusionner: revpensi
illusionniste: iluziisto, prestidigitatoro
illusoire: aera, iluzia, ŝajna
illustration (ce qui illustre): ilustraĵo
illustre: glora
illustrer: ekzempligi, ilustri
   s'illustrer (se distinguer): distingiĝi
Illyrie: Ilirio
illyrien: iliria
il n'a pas inventé l'eau chaude: li pulvon ne elpensis
il n'y a pas le feu: la afero ne brulas
il ne faut pas vendre la peau de l'ours...: la manĝota fiŝo estas ankoraŭ en la rivero
ilot (petite ile): insuleto
il s'en soucie comme de sa première chemise: li zorgas pri ĝi kiel pri neĝo pasintjara
ils: ili
Ilse: Ilzo
il y a peu: antaŭ nelonge
   il y a peu (de temps): antaŭ ne longe
il y a un os: estas tubero en la afero
image (directe)(par une application): bildo
image: bildo, metaforo
   image (d'une application): bildaro
image de soi: membildo
image publique: reputacio
image réciproque (math.): inversa bildo
image scannée: skanaĵo
imaginable: imagebla, konceptebla
imaginaire: fikcia, imaga
   imaginaire (inventé): fantazia
   imaginaire (math.): imaginara
imaginaire pur: pure imaginara
imaginatif: imagema
imagination: fantazio, imagado, imago, imagpovo
   de l'imagination: imaga
   imagination (chose imaginée): imagaĵo
imaginé: fantazia
imaginer: imagi
   imaginer (qc de fantastique): fantazii
   imaginer (se représenter): koncepti
   s'imaginer: missupozi
imago: imagino
imam: imamo
iman: imamo
imbécile: idioto, stultulo
   imbécile (adj.): malkomprenema
   imbécile (adj.): senkomprena
   imbécile (subst.): ventkapulo
imbécillité: malkomprenemo
imberbe: senbarba
s'imbiber de: sorbetadi
imbroglio: kaĉo
imitateur: imitema
imitation:
   imitation (objet): imitaĵo
   esprit d'imitation: imitemo
   imitation (action): imito
imiter: imiti, inspiriĝi
immaculé: senmakula
immanent (phil.): imanenta
immatriculer: matrikuli
immédiat: tuja
immédiatement: nunnune, tuj
   immédiatement (sans intermédiaire): senpere
immémorial: nememorebla
   de temps immémorial: depost tempo nememorebla
immense: vastega
immerger: mergi, subakvigi
   s'immerger: subakviĝi
immersion: mergiĝo, subakviĝo
immeuble: domego
immigrer: enmigri
s'immiscer (dans une affaire embarrassante): kompromitiĝi
immixtion (dans une affaire compromettante): kompromitiĝo
immobile: senmova
immobiliser: alforĝi, alkateni, haltigi, senmovigi
immobilisme: nemoviĝemo
immodéré: malmodera, senmezura
immodeste: malmodesta
immolation: buĉofero
immoler: oferbuĉi
immonde: hida
immoral: malmorala
immoralité: malmoraleco
immortel: senmorta, senmortulo
immortelle (fleur): helikrizo
immotivé: senbaza
immuable: neŝanĝebla, senŝanĝa
immun: imuna
immuniser: imuna, imunigi
immunité: imuneco
   jouissant de l'immunité: imuna
immunochimie: imunoĥemio
immunologie: imunologio
immunologiste: imunologiisto, imunologo
impair: nepara
impalpable: apenaŭa
impardonnable: nepardonebla
imparfait:
   imparfait (subst., gramm.): imperfekto
   imparfait (incomplet): nekompleta
impartial: eksterpartia, senpartia
impartialité: senpartieco
impartir: destini
impasse: sakstrato, senelirejo
impatience: malpacienco
impatient: hastema, malpacienca, nervoza
impatienter: nervozigi
   s'impatienter: senpacienciĝi
impeccable: neriproĉinda, senpeka
   impeccable (sans défaut): sendifekta
impédance: impedanco
impénétrable: nepenetrebla
impensable: nekonceptebla
impératif: nepra, ordona
   impératif (adj.): imperativa
   impératif (subst.): imperativo
impérial: imperia
impériale: imperialo
imperialisme: imperialismo
impérialisme: imperiismo
impérialiste: imperiisto
   impérialiste (subst.): imperialisto
impérieux: nekontraŭebla, ordonema
impérissable: nedifektebla
impéritie: nekompetenteco
imperium: imperiumo
imperméable: pluvmantelo
impersonnel: malintima
impertinence: insolento, malrespekto
   impertinence (acte): impertinentaĵo
impertinent: insolenta, malrespekta
   impertinent (adj.): impertinenta
   impertinent (personne): impertinentulo
imperturbable: nekonfuzebla
impétueux: impetega
impie: malsankta
   impie (adj.): malpia
   impie (subst.): malpiulo
impiété: sendieco
   impiété (action): malpiaĵo
   impiété (état): malpieco
impitoyable: senkompata
impitoyablement: senkompate
implacabilité (absence de pitié): senkompateco
implacable: fera, malkompata, nefleksebla
implacablement: senkompate
implantation: realigo
   implantation (introduction): enkonduko
implanter: enkonduki, enplanti
   implanter (établir dans un lieu): instali
   s'implanter: instaliĝi
implémentation: realigo
implication: implico, implikacio
implicite: implica
être impliqué (dans une affaire embarrassante): kompromitiĝi
impliqué: koncerna, koncernata
   être impliqué dans: roli
s'impliquer (dans une affaire embarrassante): kompromitiĝi
impliquer: kondiĉi
   impliquer (logiquement): implici
   impliquer (dans une affaire embarrassante): kompromiti
imploser: implodi
impoli: malĝentila
import: importado, importo
importance: egeco, graveco, rango
   sans importance: indiferenta
   sans importance: malgrava
   de première importance: unuaranga
important: grava
chose importante: gravaĵo
importateur: importisto
importation:
   importation (acte d'importer): importado
   importation (marchandise importée): importaĵo
   importation (acte): importo
   importation (marchandise importée): importo
importé: importa
peu importe: estas indiferente
importer (à): interesi
importer: gravi, importi
importun: enmiksiĝema
   importun (subst.): entrudulo
   importun (subst.): ĝenulo
   importun (adj.): trudiĝema
importuner: ĝeni, maloportuni
imposant: impona
imposé: kontraŭvola
imposer: neprigi
   imposer (contraindre à accepter): altrudi
   en imposer: imponi
   imposer (fin.): imposti
   imposer (typo.): impozi
   s'imposer: sin trudi
   imposer (à qn de faire qc): truddevigi
   imposer (contraindre à accepter): trudi
   s'imposer: trudiĝi
imposer sa présence: entrudiĝi
effectuer l'imposition (typo.): impozi
impossibilité (chose impossible): neeblaĵo
impossible (à accomplir): neplenumebla
impossible: neebla
impossible à avoir: nehavebla
impossible à confondre: nekonfuzebla
impossible à ignorer: neignorebla
impossible à retenir: nememorebla
impôt: imposto
impôt du sang: sangimposto
impôt par tête: kapimposto
impôt sur le revenu: enspezimposto
imprécis: malpreciza
   imprécis (pas fidèle): malfidela
imprégner: impregni, sorbigi
   s'imprégner: sorbiĝi
impréparé: malpreta
imprésario: impresario
impression:
   impression (que fait qc): efekto
   donner l'impression (de): impresi
   impression (phot.): impreso
   impression (sensation): impreso
   impression (d'imprimerie): preso
impressionnable: impresebla, sentema
impressionnant: drasta, impona, impresa
impressionner:
   impressionner (susciter l'admiration): imponi
   impressionner (photographiquement): impresi
   impressionner (produire une impression): impresi
impressionnisme: impresionismo, impresismo
impressionniste: impresionisto
imprimante: printilo
imprimante à jet d'encre: inkĵeta printilo
imprimante laser: lasera printilo
imprimé:
   imprimé (adj.): presa
   imprimé (subst.): presaĵo
imprimer: presi, printi
   imprimer (faire une empreinte dans qc): enpremi
   imprimer (un mouvement): komuniki
   faire imprimer: presigi
imprimerie:
   imprimerie (technique): presarto
   imprimerie (lieu): presejo
imprimeur: presisto
impromptu: senprepara
   impromptu (adv.): improvize
   impromptu (adj.): improvizita
impropre: malkonvena, maltaŭga
   impropre (inapproprié): nekonforma
improvisateur: improvizisto
improvisation (chose improvisée): improvizo
improvisé: improvizita, senprepara
improviser: improvizi
improviste:
   à l'improviste: improvize
   à l'improviste: neatendite
imprudent (subst.): sengardulo
impudent: aroganta, senhonta
impudeur: malĉastaĵo
impudicité: malĉasteco
impuissance: impotenteco, senpoveco
impuissant: impotentulo, senpova
   impuissant (sexuellement): impotenta
impulser: impulsi
impulsif:
   impulsif (relatif à l'impulsion): impulsa
   impulsif (qui suit son impulsion): impulsema
   impulsif (qui suit son impulsion): impulsiĝema
impulsion: impeto, impulso, puŝo
   impulsion (instigation): inspiro
   sous l'impulsion de: sub la impulso de
impulsionnel: impulsa
impulsivement: impulse
impuni: senpuna
impunité: senpuneco
impur: malpura
imputer: alkalkuli, alskribi, imputi
imputrescible: neputrema
-in: -an
in-: en-
inabouti: malprospera
inaccentuée: senakcenta
inaccessible: nealirebla, neatingebla, nehavebla, senkomunikiĝa
inachevé: nefinita, nekompleta
inactif: nenifara
   être inactif: malaktivi
   rester inactif: sidi
inaction: inercio, inerteco, nenifaro , senagado
inactivité: malaktiveco, nenifaro
inadapté: malkongrua, nekonforma
   inadapté (hors sujet): ekstertema
inadéquat: malkongrua, nekonforma
en inadéquation (loc. adj.): malakorda
inaliénable: neforprenebla
inaltérable: nedifektebla, nevelkema
inaltéré: intakta, senŝanĝa
inamovible (qu'on ne peut renvoyer): neeksigebla
inanimé: senviva
inanité: nenieco
inapproprié: malkonvena, nekonforma
   être inapproprié: malkonveni
inapte: maltaŭga, nedigna, nekompetenta
inaptitude: nekompetenteco
inassouvissable: nesatigebla
inattendu: abrupta, neatendita
inattentif: senatenta
inattention (distraction): distro
inauguration: inaŭguracio, inaŭguro
inaugurer: inaŭguri
inauthentique: malaŭtentika
inavouable: nekonfesebla
Inca: inkao
incandescence: ardo, inkandesko
incandescent: arda, inkandeska
   être incandescent: ardi
   être incandescent: inkandeski
incapable: sentalentulo
   incapable (adj.): nekapabla
   incapable (subst.): nekapablulo
   incapable (adj.): nekompetenta
   incapable (subst.): nekompetentulo
incapacité: nekompetenteco
incarcérer: malliberigi
   incarcérer (mettre en cellule): enkarcerigi
incarnation: enkarniĝo, enkorpiĝo
incarner: enkorpigi
incendie: brulego, incendio
incendier: bruldetrui
incertain:
   incertain (douteux): malcerta
   incertain (irrésolu): malcerta
incertitude: dubo, malcerteco
incessant: senhalta
inceste: incesto, sangadulto
Incheon: Inĉono
incidence: incidenco
   d'incidence (opt.): incida
incident: incidento, interokazaĵo, malglataĵo
   incident (adj., accessoire): flanka
   incident (adj., math., en p. d'un sommet et d'une arête): incida
   être incident (opt.): incidi
incinération: kremacio
incinérer: cindrigi, kremacii
incise: parentezo
incisif (clairvoyant): penetrema
incision: tranĉo
incisive: incizivo, tranĉodento
incitation:
   incitation (ce qui incite): instigilo
   incitation (fait d'inciter): instigo
inciter (à) (rendre enclin): inklinigi
inciter: emigi, instigi, klini
inclination:
   inclination (penchant): emo
   inclination (propension): inklino
   inclination (pour qc ou qn): interesiĝo
   inclination (pour qc ou qn): intereso
   inclination (affection): korinklino
incliner (à):
   incliner (à) (intr.): inklini
   incliner (à) (tr.): inklinigi
incliner: klini
   s'incliner (renoncer): kapitulaci
   incliner (intr.): kliniĝi
   s'incliner: kliniĝi
   s'incliner: riverenci
incluant: inkluziva
inclure:
   inclure (comporter): inkludi
   inclure (comme sous-ensemble): inkluzivi
   inclure (comporter): inkluzivi
   inclure (adjoindre): inkluzivigi
inclusif: inkluziva
inclusion (math.): inkluziveco
inclusivement: inkluzive
incognito:
   incognito (adv.): inkognite
   incognito (subst., état): inkogniteco
   incognito (subst., état): inkognito
   incognito (subst., personne gardant l'anonymat): inkognito
incohérence: nekonsekvenco
   incohérence (chose): malkoheraĵo
   incohérence (qualité): malkohereco
incohérent: absurda, malakorda, malkohera, malkonsekvenca, nekohera, senkohera
incolore: senkolora
   incolore (qui manque d'originalité): senkaraktera
incombustible: brulimuna
incommensurable: nekunmezurebla
   incommensurable (insondable): abisma
incommode: malkomforta
incommoder: malkomfortigi
incommodité: ĝenaĵo
incomparable: nekomparebla, senegala, senkompara
incomparablement: senkompare
incompatible: malakordigebla, neakordigebla
incompétence: nekompetenteco
incompétent:
   incompétent (adj.): nekompetenta
   incompétent (subst.): nekompetentulo
incomplet: nekompleta
incompréhensible: nekomprenebla
incompréhension: nekompreno
inconcevable: nekonceptebla
inconciliable: malakordigebla, neakordigebla
inconditionnel: senkondiĉa
inconfortable: malkomforta
   rendre inconfortable: malkomfortigi
incongru: malkongrua
incongruité: grobaĵo
inconnu: nekonato
   inconnu (personne sans renommée): senfamulo
inconnue (math.): nekonato
inconscient: pretervola, senkonscia
inconséquence (incohérence): malkoheraĵo
inconsidéré: senkonsidera
inconsistant: aera
   inconsistant (sans contenu): senenhava
inconsolable: nekonsolebla
inconstant: flirtema, malasidua, malfidela, malkonstanta, ŝanĝiĝema
incontestable: nekontestebla
inconvenant: malbonkonduta, maldeca
inconvénient: ĝenaĵo, malagrablaĵo, maloportunaĵo
incorporel: senkorpa
incorporer: almiksi, enkonduki, ensorbi
incorportation: enkonduko
incorrect: malkorekta
   incorrect (faux): erara
incorruptible: nekoruptebla
incroyable: nekredebla
incroyance: nekredo
incrustation: inkrustaĵo
incruster: enkrusti, inkrusti
incubateur: inkubatoro, kovilo
incubation: inkubacio
incube: inkubo
incuber (un œuf): kovi
inculper: kulpigi
inculquer: inokuli
inculte: senkultura
   inculte (subst.): laiko
   inculte (adj.): malklera
   inculte (adj.): malklera
   inculte (subst.): malklerulo
   inculte (subst.): senklerulo
incunable: inkunablo
incurable: nekuracebla
incurie: neintereso
Inde: Barato, Hindio, Hindujo
indécent: maldeca
indécidable: nedecidebla
indécis: perpleksa, sendecida
   indécis (douteux): malcerta
   indécis (irrésolu): malcerta
indéfectible: nedifektebla
indéfini: sendifina
indélicat: maldelikata
   indélicat (sans tact): maldiskreta
indemnité:
   indemnité (dédommagement): kompensaĵo
   indemnité (dédommagement): kompenso
indemnité de guerre: kontribucio
indéniable: nemalkonfesebla
indéniablement: neneigeble
indentation: alineo, krommarĝeno
indenter: deŝovi
indépassable: nesuperebla
indépendamment de: sendepende de
indépendance: sendependeco
indépendant: nedependa, sendependa
   linéairement indépendant: libera
   linéairement indépendant: lineare nedependa
   (événement) indépendant: nedependa
(variable aléatoire) indépendante: nedependa
indépendantisme: sendependismo
indépendantiste: sendependisto
indestructible: nedetruebla
indéterminée: argumento
indéterminisme: nedeterminismo
index: indekso
   index (doigt): montra fingro
Indiana: Indianao
indic: informisto
indicateur: indikilo, montra, montrilo, stukaĉo
   indicateur (appareil): indikatoro
   indicateur (subst., de police): informisto
indicatif (gramm., subst.): indikativo
indication: indikacio, indiko
indice: indico, indikilo, indiko
   indice (souscrit, inférieur): suba indico
   indice (supérieur): supra indico
indice de réfraction: refrakta indico
indice du coût de la vie: vivkosta indico
indicible: nedirebla
indien: barata
   indien (adj., d'Inde): hinda
   indien (d'Amérique, adj.): indiana
Indien: baratano
   Indien (habitant de l'Inde): hindo
   Indien (d'Amérique): indiano
   Indien (constellation): Indiano
indienne: barata
   indienne (étoffe): indieno
Indienne: baratano
indifféremment: indiferente
indifférence: indiferenteco
   avec indifférence: indiferente
indifférencié: sendiferenca
indifférent: indiferenta, sendiferenca
indigène: praloĝanto
   indigène (adj.): aborigena
   indigène (subst.): aborigeno
   indigène (adj.): indiĝena
   indigène (subst.): indiĝeno
indigent: malluksa
   indigent (subst.): senhavulo
indignation: indigno
   avec indignation: indigne
indigne (de): malinda
indigne: fia, malinda, nedigna
   indigne (sans souci de l'honneur): senhonora
indigné: indigna
   être indigné: indigni
indigner: indignigi
   s'indigner: indigni
indigo:
   indigo (adj.): indiga
   indigo (subst.): indigo
indigotier: indigujo
indiqué: konvena
indiquer: indiki
indirect: malrekta, nerekta
   indirect (en p. du sens de rotation): maldekstruma
indiscret: maldiskreta, sentakta
indispensable: nemalhavebla, nemankigebla
indisponibilité: okupiĝo
indistinct: nedistingebla
indium: indio
(champ) indivergentiel: sendiverĝenca
individu: individuo, ulo
individualisme: individualismo, individuismo
individualiste: individualisto, individuisto
individualité: individueco
individu de même espèce: samspeculo
individuel: individua, unuopa
individu ordinaire: ordinarulo
indocile: nesubiĝema, spitema
indoeuropéen: hindeŭropa
indolence: maldiligento, pigro
indolent: maldiligenta, nepenema, pigra
indolore: sendolora
Indonésie: Indonezio
Indra: Indro
indubitable: certa
indubitablement: nedubeble
inductance: induktilo
inductif: indukta
induction: indukcio, indukto
   d'induction: indukta
   induction (raisonnement, élec., math.): indukto
induire: indukti
induire en erreur: fuŝ-informi
qui induit en erreur: misgvida
indulgence: indulgo, komprenemo
   indulgence (cath.): indulgenco
   avoir de l'indulgence (pour): indulgi
   sans indulgence: senindulga
indulgent: indulgema, komprenema, pardonema
   se montrer indulgent (pour): indulgi
Indus: Induso
industrialisation: industriigo
industrialisé: industria
industrie: industrio
industriel: industriisto
   industriel (adj.): industria
inébranlable: neŝancelebla, neskuebla
inéduqué: needukita
ineffable: nedirebla
ineffaçable: neforviŝebla
inefficace: senefika
inégal: malegala, malmodela
inégalable: nekomparebla, senkompara
inégalité: malegaleco
   inégalité (math.): neegalaĵo
inélégant: malbonstila, maleleganta
inéluctable: neevitebla, nehaltigebla
inenvisageable: nekonceptebla
inéquation: neekvacio
inerte: inerta
inertie: inerteco
   d'inertie: inercia
   inertie (apathie): inercio
   inertie (phys.): inercio
   d'inertie: inerciuma
   d'inertie: inerteca
   inertie (phys.): inerteco
inertiel: inercia, inerciuma, inerteca
inestimable: netaksebla
inévitable: neevitebla, nepra
inévitablement: kompreneble, memkompreneble
inexact: erara
inexistence: neesto
inexpérience: malsperteco
inexplicable: malkomprenebla
inexprimable: nevortigebla
inexprimé: subtono
infaillible: neerarema
   personne n'est infaillible: eĉ plej ruza vulpo en kaptilon falas
infaisable: nepovebla
infamie: malgloro
infanterie: infanterio
infantile: infana, porinfana
infarctus: infarkto
infatigable: senlaca
s'infatuer: orgojli
infécond: malfekunda
infecte (puant): haladza
infecter: infekti
infectieux: infekta
infectiologie: infektologio
infectiologue: infektologo
infection: infekto
   infection (puanteur): fetoro
   infection (puanteur): haladzo
   infection (puanteur): stinko
inférer: dedukti
inférieur: malsupra, suba
   inférieur (personne): subalternulo
   inférieur (personne): subulo
infernal: infera
infertile: malfekunda, senfrukta
infertilité: malfekundeco
infestation: infesto
infester: infesti
infidèle: alireligiano, malfidelulo
   infidèle (adj., enclin à l'adultère): adultema
   infidèle (adj.): malfidela
infidéle (envers son conjoint): adulta
infidélité:
   infidélité (envers son conjoint): adultado
   infidélité (inclinaison à l'adultère): adultemeco
   infidélité (envers son conjoint): adulto
s'infiltrer: traguti
infini: senfina
   infini (très profond): abisma
   infini (adj.): infinita
   infini (subst.): infinito
   infini (adj., math.): malfinia
   infini (subst., math.): malfinio
infiniment (incomparablement): senkompare
infiniment petit principal: ĉefinfinitezimo
infinitésimal: apenaŭa, infinitezima
infinitif: infinitivo
infirme: kripla, kriplulo
infirmer: dementi, malkonfirmi, malpruvi
infirmier: flegisto
infirmière: flegisto
infirmité: kriplaĵo
infixe: enafikso
inflammable: brulema, bruliĝema, flamiĝema
inflammation: brulumo
   inflammation (méd.): inflamo
inflation: inflacio
infléchir: fleksi
   s'infléchir: fleksiĝi
infléchissement: fleksaĵo, flekso
inflétrissable: nevelkema
inflexibilité (absence de pitié): senkompateco
inflexible: nefleksebla, senindulga
   inflexible (impitoyable): senkompata
inflexion: fleksiĝo
   inflexion (action d'infléchir) : fleksado
   inflexion (partie fléchie de qc): fleksaĵo
   inflexion (partie fléchie de qc): flekso
   (point) d'inflexion: infleksa
   (point) d'inflexion: transfleksiĝa
infliger: sentigi
inflorescence: floraro, infloresko
influençable: influebla
influence: influo
être influencé par: influiĝi
influencer: influi
influent: influa
influenza: influenco
influx nerveux: nervimpulso
in-folio: folianto
infondé: senbaza, senfonda, senfundamenta
informateur (subst.): informisto
informaticien: informatikisto, komputilisto
informatif: informa, informporta
information: informo, komunikado, komunikaĵo, komuniko
   d'information: informa
   information (fait d'informer): informado
   information (état d'être informé): informiteco
   information (renseignement): informo
   porteur d'information: informporta
informationnel: informa
information préalable: antaŭsciigo
informatique: informatiko, komputoscienco
   informatique (subst., usage d'ordinateurs): komputado
   informatique (adj.): komputika
   informatique (subst., discipline): komputiko
informel: malformala
informer: antaŭsciigi
   informer (mettre au courant): informi
   s'informer: informiĝi
   informer (transmettre une information): komuniki
informulable: nevortigebla
infortuné: kompatinda, malfeliĉa
infoxe: trompnovaĵo
infra-: infra-
infranchissable: netrairebla
infrarouge: transruĝa
infrason: infrasono
infrastructure: infrastrukturo
infroissable: neĉifebla, negladenda
infuser:
   faire infuser: infuzi
   infuser (tr.): infuzi
   infuser (intr.): infuziĝi
infusion: infuzaĵo
infusoire: infuzorio
ingambe: facilpieda
ingénierie: inĝenierarto
ingénieur: inĝeniero
ingénieux: inĝenia, inteligenta
ingéniosité: inĝenio
ingénu: naiva, simplanima
ingrat: sendanka, sendankulo
   se montrer ingrat: maldanki
ingrédient: ingredienco, konsistaĵo
ingurgiter: gluti
   ingurgiter (des connaissances): enkapti
inhabité: senhoma
inhabituel: malfamiliara
inhalateur: inhalilo
inhalation:
   inhalation (fait d'inhaler): inhalado
   inhalation (fumigation): inhalaĵo
inhaler: enspiri, inhali
inharmonieux: malakorda
inhiber: inhibi
inhibition: inhibo
inhospitalier: malgastama, negastama
inhumain: malhoma, nehomaj
   inhumain (insensible): malhumana
inimaginable: neimagebla, nekonceptebla
inintelligence: malkomprenemo
inintelligent: malinteligenta, malkomprenema, senkomprena
inintelligible: malkomprenebla, nekomprenebla
inintéressant: seninteresa
ininterrompu: senĉesa, senintermanka, senrompa
initialiser: komenci
   s'initialiser: komenciĝi
initiateur:
   initiateur (promoteur): iniciatinto
   initiateur (promoteur): iniciatoro
initiative:
   esprit d'initiative: iniciatemo
   initiative (qualité): iniciatemo
   esprit d'initiative: iniciativo
   initiative (ts): iniciativo
   initiative (fait de lancer un projet): iniciato
   à l'initiative de: sub la impulso de
initier: inici
   initier (instruire dans une doctrine): adeptigi
   initier (amorcer): iniciati
   s'initier: iniciĝi
injecter: enŝprucigi, injekti
injecteur: injektilo, injektoro
injectif: disĵeta, enjekcia
injection: disĵeto, enjekcio
   injection (ce que l'on injecte): injektaĵo
   injection (acte): injekto
injonction: diktaĵo, komando, ordono
injure: insulto
injurier: blasfemi, insulti
injurieux: insulta
injuste: maljusta
injustice:
   acte d'injustice: maljustaĵo
   injustice (acte d'injustice): maljustaĵo
   injustice (caractère injuste): maljusteco
injustifié: senbaza, senkiala
inlassablement: re kaj re
inné: denaska
innocence: senkulpeco
innocent: purkora, senkulpa, senkulpulo, senofenda
Innocent: Inocento
innocentement (jur.): malkondamno
innocenter: senkulpigi
   innocenter (jur.): malkondamni
innocuité: sendanĝereco
innombrable: sennombra
innovant: senprecedenca
innovation: novaĵo
inoccupé: senhoma, vaka
in-octavo: oktavo
inoculer:
   inoculer (une passion): inokuli
   inoculer (un germe pathogène): inokuli
inoffensif: sendanĝera, senofenda
inondation: inundo, superakvo
inonder: inundi, superakvi, superverŝi
   inonder (envahir): invadi
inopérant: senefika
inopinément: neatendite
inopportun: maloportuna
   inopportun (inapproprié): nekonforma
inorganique: neorganika
inoubliable: neforgesebla, neforviŝebla
inouï: neaŭdita, nekredebla, senekzempla, senprecedenca
chose inouïe: nekredeblaĵo
inoxydable: neoksidigebla
inputs (info.): enigaĵo
inquiet: malserena, maltrankvila, zorgema
inquiéter: maltrankviligi
inquiétude: animstreĉo
inquisiteur: inkvizitoro
   inquisiteur (adj.): esplorema
inquisition: inkvizicio
insaisissable (fuyant): glita
insatiable: nesatigebla
insatisfait: malkontenta
inscriptible (en p. d'une figure dans une autre): enskribita
inscription: surskribo
   bulletin d'inscription: aliĝilo
inscrire: enskribi, matrikuli
   s'inscrire (à): aboni
   s'inscrire: aliĝi
   s'inscrire: enskribiĝi
inscrit (en p. d'une figure dans une autre): enskribita
insecte: insekto
insecte nuisible: fiinsektoj
insectes: insektoj
insecticide: insekticido
insectivores: insektomanĝuloj
insécurité: malsekureco
insensé: freneza, malsaĝa, malsaĝulo, sensignifa
insensibiliser: sensentigi
insensibilité: sensenteco
insensible: progresiva, senkora, sensenta
   insensible (sévère): senindulga
insensiblement: nesenteble
inséparable: nedisigebla
insérer: enkonduki, enmunti
   insérer (qc dans son étui): eningigi
   insérer (inclure): inkluzivigi
insertion: enkonduko
   insertion (attache): inserto
insidieux:
   insidieux (plein d'embuches): insida
   insidieux (qui dresse des embuches): insidema
insigne: ordeno
   insigne (décoration): dekoracio
   insigne (subst.): insigno
insignifiant: bagatela, frivola, malgrava, senmerita, sensignifa
   insignifiant (inintéressant): seninteresa
insincère: malsincera
insinuer: insinui, sugestii
   s'insinuer: engliti
   insinuer (laisser entendre): kvazaŭdiri
   insinuer (suggérer): subkomprenigi
insipide: nesala, sengusta
   insipide (qui manque d'originalité): senkaraktera
insistance: insistado, insisto
   insistance (dans la parole): emfazo
   avec insistance: insiste
insistant: insista, insistema
   en insistant: insiste
insister (sur): emfazi
insister: insisti
   sans insister: seninsiste
insister sur: enfroti
insociable: malsocietema, mizantropa
insolation: sunfrapo
insolence: insolento, malrespekto
insolent: insolenta, malrespekta
insoluble: nesolvebla, sensolva
insomnie: sendormeco
insondable: nesondebla
   insondable (abyssal): abisma
insouciant: facilanima, senzorga
insoucieux: nezorgema
insoutenable: neeltenebla
inspecter: inspekti, revizii
inspecteur: inspektanto, inspektoro
inspecteur de police: detektivo
inspection: inspekto
inspirant: inspira
inspiration:
   inspiration (acte d'inspirer): inspirado
   inspiration (état de l'inspiré): inspiriteco
   inspiration (acte d'inspirer, souffle créateur): inspiro
inspiré (adj..): inspirita
inspirer: enspiri, sugesti
   inspirer (une action, un sentiment): inspiri
   s'inspirer: inspiriĝi
instabilité: malstabileco
instable: labila, malfirma, malstabila
installateur:
   installateur (programme): instalilo
   installateur (professionnel): instalisto
installation:
   installation (action): instalado
   installation (équipement installé): instalaĵo
installations: instalaĵo
installer:
   s'installer: ekloĝi
   s'installer (dans un hôtel, chez qn): engastiĝi
   s'installer: enloĝiĝi
   s'installer: establiĝi
   s'installer: hejmiĝi
   installer (qc): instali
   installer (qn qp): instali
   s'installer: instaliĝi
instance:
   instance (jur., pol.): instanco
   en dernière instance: lastinstance
   sur l'instance de: laŭ insisto de
   sur l'instance de: laŭ instigo de
   sur l'instance de: sub instigo de
instant: momento
   pour l'instant: dume
instantané: momenta, tujpreta
instaurer: fondi
instigateur: instiginto
   être l'instigateur de (au passé): instigi
instigation: inspiro, instigo
   à l'instigation de: laŭ instigo de
   à l'instigation de: sub instigo de
instiguer (pousser à faire qc): instigi
instinct: instinkto
institut (scientifique ou artistique): instituto
institution: institucio
instructif: instrua, instruplena
instruction: ordono, uzindiko
   d'instruction: instrua
   instruction (fait d'instruire): instruado
    instruction (ensemble de connaissances): instruiteco
   instruction (fait d'être instruit): klereco
   instruction (fait d'instruire): klerigado
   jeu d'instructions: komandaro
   donner l'instruction (de): komandi
   instruction (info.): komando
   instruction (ordre): komando
instructions: instrukcio
   recevoir des instructions: instrukciiĝi
instruire: instrui, klerigi
   instruire (former): formi
   instruire (informer): informi
   s'instruire: instruiĝi
instruit: edukita
   instruit (cultivé): klera
instrument: ilo, instrumento
instrument à archet: arĉinstrumento
instrumental: instrumentalo
instrument de contrôle: kontrolilo
instrument de musique: muzikilo, muzikinstrumento
instrument de test: provilo
instrument de vérification: kontrolilo
instrumentiste (musique): instrumentisto
insuccès: fiasko, malprospero
insuffisamment: ne sufiĉe
insuffisance: malabundo
insuffler: enblovi
   insuffler (un sentiment): inspiri
insulaire:
   insulaire (adj.): insula
   insulaire (subst.): insulano
insuline: insulino
insultant: insulta
   insultant (porté à l'insulte): insultema
insulte: insulto
   d'insulte: insulta
   porté à l'insulte: insultema
insulté (objet d'insultes): insultaĵo
insulter: insulti
objet d'insultes: insultaĵo
insupportable: neeltenebla
s'insurger: kalcitri
insurmontable: nevenkebla
insurpassable: nesuperebla
insurrection: popolribelo
intact: sendifekta
intaille: intajlo
intégrable: integralebla
intégral: kompleta, senmanka
   intégral (math.): integrala
intégrale (math.): integralo
intégrale définie: difinita integralo
intégrale de Lebesgue: lebega integralo
intégrale de Riemann: rimana integralo
intégrale indéfinie: malderivaĵo, nedifinita integralo
en intégralité: en plena kompleteco
intégrande: integralato
intégration: integralado
intégration par parties: laŭfaktora integralado, poparta integralado
intégration sociale: ensociiĝo
intègre: honesta
   (anneau) intègre: integra
   intègre (entier): integra
intégrer:
   intégrer (math.): integrali
   s'intégrer: integriĝi
intégrisme: fundamentismo, integrismo
intégriste: integristo
intégrité: integreco
ajunge la o înțelegere: veni en akordon
intellect: intelekto, inteligenteco, inteligento, komprenkapablo, komprenpovo
intellection: kompreno
intellectuel:
   intellectuel (adj.): intelekta
   intellectuel (subst.): intelektulo
les intellectuels: intelektularo
intelligence: intelekto, inteligenteco, inteligento, komprenkapablo, komprenpovo
   intelligence (complicité, compréhension mutuelle): interkompreniĝo
   intelligence (entente secrète): koluzio
   intelligence (désir d'apprendre): komprenemo
   intelligence (compréhension): kompreno
intelligence artificelle: arta inteligento
intelligence artificielle: artefarita intelekto
intelligent: inteligenta
   intelligent (désireux d'apprendre): komprenema
intelligentsia: intelektularo, klerularo
intelligibilité: komprenebleco
intelligible: klara, komprenebla
intelligiblement: kompreneble
intempestif: maloportuna
intenable: neeltenebla
intendant: ekonomo, intendanto
intense: intensa
intensif: intensa
intensifier: intensigi, oftigi
   s'intensifier: plioftiĝi
intensité: intenseco
intention: intenco
   à l'intention: cele al
   avoir l'intention de: intenci
   avoir l'intention de: plani
intentionné:
   bien intentionné: bonintenca
   mal intentionné: malbonintenca
intentionnel: intenca
intentionnellement: intence
inter-: inter
interaction: interago
interagir: interagi
intercaler: intermeti
intercepter (math.): detranĉi
intercesseur: advokato, porparolanto
intercompréhension: interkompreniĝo
interdiction: kondamno
interdire: kondamni, malpermesi
   interdire (rendre impossible): neebligi
interdit: kondamninda
   interdit (sentence ecclésiastique) : interdikto
intéressant: interesa
   rendre plus intéressant: pliinteresigi
interessé: koncerna, koncernata
intéressé: kalkulema, monavida, profitema
intéresser: interesi
   s'intéresser (à quelqu'un): ameti
   faire s'intéresser: interesigi
   intéresser (faire s'intéresser) : interesigi
   s'intéresser: interesiĝi
   intéresser (concerner): koncerni
   intéresser (le jeu): pliinteresigi
intérêt: procento, rentumo
   susciter l'intérêt: interesigi
   ressentir de l'intérêt: interesiĝi
   intérêt (qu'on trouve à qc ou qn): interesiĝo
   intérêt (qu'on trouve à qc ou qn): intereso
   intérêt (finance): interezo
   d'intérêt général: komunhoma
   dénué d'intérêt: seninteresa
   sans intérêt: seninteresa
intérêt général: komuna bono
intérêts:
   prendre des intérêts: interesiĝi
   servir les intérêts de: profitigi
interface: fasado, interfaco
interface graphique: grafika fasado
interférence: interfero
   d'interférence: interfera
interférence linguistique: lingva interfero
interférent: interfera
interférentiel: interfera
interférer (phys.): interferi
interférométrie: interferometrio
interféron: interferono
intérieur:
   intérieur (interne): ena
   à l'intérieur: ene
   (point) intérieur: interna
   intérieur (adj.): interna
   intérieur (subst.): internaĵo
   à l'intérieur: interne
   intérieur (d'un pays): internlando
   intérieur (d'un sous-ensemble): interno
   intérieur (d'un sous-ensemble): interno
   intérieur (subst.): interno
   intérieur (d'un sous-ensemble) : malfermaĵo
intérieurement: interne
interjection: ekkrio, interjekcio
Interlingua (langue): Interlingvao
Interlingue: Okcidentalo
interlinguistique: interlingvistiko
interlocuteur: kunparolanto
intermédiaire:
   faire l'intermédiaire commercial: makleri
   intermédiaire (adj.): pera
   intermédiaire (subst.): peranto
par intermittence: intermite
intermittent: intermita, tempaltempa
   être intermittent: intermiti
internat, pensionnat: internulejo
international: internacia, interŝtata
internationalisme: internaciismo
internaute: retano
interne: ena
   interne (adj.): interna
   interne (élève): internulo
interner: internigi
internet: interreto
Internet: Interreto
interpeler: alparoli
interpellation (parlementaire): interpelacio
interpeller (au parlement): interpelacii
interpoler: interpoli
interprétation: buŝtraduko, interpreto
interprète: interpretisto
interpréter: buŝtraduki, interpreti
interpréteur: interpretilo
interrelation: kunligo
interrogatif: demanda
interrogation: demando
interroger: demandi, pridemandi
   interroger (interviewer): intervjui
interrompre: ĉesigi, interrompi
   s'interrompre: ĉesi
   s'interrompre périodiquement: intermiti
interrompu: malkontinua
interrupteur: komutilo, ŝaltilo
interruption:
   interruption (d'un phénomène intermittent): intermito
   sans interruption: senhalta
intersection: vojkruciĝo
   intersection (de figures math.): intersekco
   intersection (d'ensembles): komunaĵo
intersexe: interseksa
intertitre: intertitolo
intervalle: interspaco, intertempo, intervalo
   par intervalle: intermite
   intervalle (entre deux occurrences): intermito
   intervalle consonant: konsonanco
intervalle de convergence: konverĝintervalo
intervalle fermé: segmento
intervenir: elpaŝi, intermeti, interveni
interview: intervjuo
interviewer: intervjui
   se faire interviewer: intervjuiĝi
intestin: intesto
intime:
   intime (adj.): intima
   intime (subst.): intimulo
intimidé: sinĝena
intimider: timigi
intimisme: intimismo
intimité: intimeco
intituler: titoli
intolérable: netolerebla
intolérance (médicament, aliment, substance): netolero
intolérant: netolerema
intonation: intonacio
intouchabilité: netuŝebleco
intouchable: netuŝebla, pario
intoxe: trompnovaĵo
intraitable: nefleksebla, nemarĉandema
   intraitable (impitoyable): malkompata
intransigeance (absence de pitié): senkompateco
intransigeant: malmolnuka, nefleksebla, senkompromisa
   intransigeant (impitoyable): senkompata
intransitif: netransitiva
intrépide: maltima
intrigue:
   intrigue (amoureuse): amaĵo
   intrigue (amoureuse): amintrigo
   intrigue (complot): intrigo
   intrigue (d'une œuvre): intrigo
   intrigue (machination): komploto
intriguer:
   intriguer (comploter): intrigi
   intriguer (comploter): komploti
intro-: en-
introduction: antaŭparolo, enkonduko
   introduction (action d'introduire): enigo
   introduction (ouvrage d'initiation): inicilo
   introduction (ouvrage): kompendio
introduire: enigi, enkonduki
   s'introduire: engliti
   s'introduire: eniĝi
   introduire (faire entrer): enirigi
   introduire (à un savoir): inici
introniser:
   introniser (mettre à un poste): instali
   introniser (mettre à un poste): investi
   introniser (mettre à un poste): investituri
   introniser (mettre sur le trône): surtronigi
introspection: envido, introspekto
introverti (adj.): introvertita
introverti (subst.): introvertito
introverti: introverta, introvertulo
intrus: entrudulo
intuitif: intuicia
   intuitif (info.): afabla
intuition: intuicio
inuit: eskima
   inuit (adj.): inuita
Inuit: eskimo
   Inuit (subst.): inuito
inuktitut: Inuktituto
inutile: nenecesa, neutila, senbezona
invalide: invalido
invalidité: invalideco
invariable (sans flexion): nefleksiebla
invariant:
   (sous-groupe) invariant: invarianta
   invariant (adj.): invarianta
   invariant (subst.): invarianto
   (sous-groupe) invariant: memkonjugita
   (sous-groupe) invariant: normala
invasion: infesto, invado
invectif: insulta
invective: insulto
invectiver: insulti
inventaire: inventaro, katalogo
   faire l'inventaire (de): inventari
inventé (fictif): fikcia
inventer: elpensi
   inventer (qc de fantastique): fantazii
   inventer (procédé, dispositif): inventi
inventeur: inventisto
inventif: imagema
invention: elpensaĵo, fantazio
   invention (fiction): fikcio
   invention (chose imaginée): imagaĵo
   invention (procédé, dispositif): inventaĵo
   invention (action): invento
inventivité: inĝenio
inventorier: inventari, katalogi
inventoriste: censisto
inverse:
   inverse (adj.): inversa
   inverse (math.,adj.): inversa
   à l'inverse: inverse
   inverse (subst.): inverso
inversement: inverse, returnite
inverser: inversigi
inversible: invershava, inversigebla
inversion: inversigo
   inversion (par rapport à un cercle): inversigo
   inversion (gramm.): inversio
   inversion (dans une permutation): renversaĵo
inversion de signe: signoŝanĝo
invertébrés: senvertebruloj
investigateur: enketisto
   investigateur (adj.): esplorema
investigation: enketo
investir:
   investir (finance): investi
   investir (mettre à un poste): investi
   investir (mettre à un poste): investituri
investissement:
   investissement (finance, acte): investado
   investissement (finance, capital): investaĵo
   investissement (finance, acte): investo
   investissement (finance, acte): investo
investiture: instalado, investo
   donner l'investiture (à): instali
   donner l'investiture (à) (mettre à un poste): investi
   donner l'investiture (à) (mettre à un poste): investituri
   investiture (d'ecclésiastique par le roi): investituro
   investiture (d'ecclésiastique par le roi): investituro
invétéré: hardita
invincible: nevenkebla
invitation: invitilo, invito
   invitation (à faire qc): instigo
invité: gasto
   être invité: gasti
invite:
   invite (à faire qc): invito
   invite (info.): invito
inviter: inviti
   inviter (à faire qc): instigi
in vitro: eksterutera
invoisé: senvoĉa
involontaire: nevola, senintenca
involontairement: senintence
involucre: involukro
involutif: involucia
involution: involucio
invoquer: invoki
iode: i, jodo
iodler: jodli
iodoforme: jodoformo
ion: jono
ionique: iona
ioniser:
   ioniser (transformer en ion): jonigi
   ioniser (enrichir en ions): jonizi
iota: joto
Iowa: Iovao
iPhone: iFono
ipomée: farbito
-ique: -a, -ik
Irak: Irako
irakien: iraka
Irakien: irakano
irakienne: iraka
Irakienne: irakano
Iran: Irano
iranien: irana
Iranien: iranano
iranienne: irana
Iranienne: iranano
Iraq: Irako
ire: kolero
Irénée: Ireneo
iridacées: iridacoj
iridium: iridio
iris:
   iris (plante): irido
   iris (de l'œil): iriso
irisé: iriza
iriser: irizi
irlandais: irlanda
Irlandais: irlandano
Irlandaise: irlandano
Irlande:
   Irlande (Éire): Irlando
   Irlande (île): Irlando
Irlande du Nord: Nord-Irlando
ironie: ironio
   faire de l'ironie: ironii
ironie du sort: ironio de la sorto
ironique: ironia
ironiser: ironii, sarkasmi
irraisonné: malprudenta, senkiala
irrascible: kolerema
irréalisable: neefektivigebla
irréconciliable: malakordigebla, neakordigebla
irrédentisme: iredentismo
irrédentiste (adj.): iredenta
irréductible: nefleksebla, nereduktebla, nesubigebla
irréel: nereala
irréfléchi: nepripensita, senkonsidera, senpripensa
irréfrénable: nebridebla, nehaltigebla
irréfutable: nemalkonfesebla, nerefutebla
irrégularité: malregulaĵo
irrégulier: malregula
irrémédiable: senhelpa
irremplaçable: neanstataŭigebla
irréparable: neriparebla, senhelpa
irrépressible: nesubpremebla
irréprochable: neriproĉinda, senmanka
irrésistible: nekontraŭebla, nerezistebla
irrésolu: hezitema, malcerta
irrésolution: perplekso
irrespect: malrespekto
irrespectueux: malrespekta
irréversible: neinversigebla
irrévocable: definitiva
irrigation: irigaco
irriguer: akvumi, irigaci, traakvigi
irritable: incitebla, incitiĝema, kolerema
irritant: irita, nervoziga
irritation:
   irritation (fait de mettre en colère): incitado
   irritation (état de colère): inciteco
   irritation (état de colère): incitiĝo
   irritation (état de colère): incito
   irritation (méd.): irito
irriter: nervozigi
   irriter (mettre en colère): inciti
   s'irriter (se mettre en colère): incitiĝi
   irriter (méd.): iriti
   irriter (mettre en colère): iriti
(champ) irrotationnel: senkirla
faire irruption: enrompo
Irtych: Irtiŝo
Isaac: Isaako
ischémie: isĥemio
Isidore: Izidoro
islam: islamo
Islamabad: Islamabado
islamique: islama
islamiser: islamigi
   s'islamiser: islamiĝi
islamisme: islamismo
islamiste (subst.): islamisto
islandais: islanda, la islanda
Islandais: islandano
islandaise: islanda
Islandaise: islandano
Islande: Islando
-isme: -ism
(triangle) isocèle: izocela
isocortex: novkortiko
isoglosse: izogloso
isolant: izolilo
isolationnisme: izolismo
isolé: izola, senkomunikiĝa
   (point) isolé: izolita
   (sommet) isolé: izolita
isolement: izoliteco, izolo
isolément: sole
isoler: izoli
   isoler (par l'esprit): abstrakti
   isoler (une substance): ekstrakti
isoloir: balotbudo
isomère: izomero
isométrie: izometrio
isométrie directe: delokigo
isométrie positive: delokigo
isométrique: izometria
isomorphe: izomorfa, izomorfia
   être isomorphe: samformi
isomorphisme: izomorfio
Isopoda: izopodoj
isotherme:
   isotherme (adj.): izoterma
   isotherme (subst.): izotermo
isothermique: izoterma
isotope: izotopo
isotopique: izotopa
isotrope: izotropa
isotropie: izotropeco
Ispahan: Esfahano
Israël: Israelo, Izraelo
israëlien: israela
Israëlien: israelano
Israélite: Izraelido
issue: elirejo, elirvojo
   issue (à un problème): solvo
-istan: -i
Istanbul: Istanbulo
-iste: -an, -ist
isthme: istmo, terkolo
Istrie: Istrio
Italie: Italio, Italujo
italien: itala
Italien: italo
italienne: itala
Italienne: italo
italique: kursivo
itinéraire: itinero, raŭto
-itude: -ec
ivoire:
   en ivoire: ebura
   ivoire (adj. de couleur): ebura
   ivoire (matière): eburo
ivoirin: ebura
ivraie: lolo
ivre: ebria, malsobra
ivresse: ebrio
ivrit: hebrea lingvo
ivrogne (personne saoule): ebriulo
Iwan: Ivano
Izmir: Izmiro