a b c cs d dzs e f g gy h i j k l ly m n ny o ö p q r s sz t ty u ü v w x y z zs ?

hungara e...

-e: ria
ebadó: hundimposto
ebéd: tagmanĝo
ebédlő: manĝoĉambro
ebédután: posttagmezo
ében(fa): ebono
ében: ebona
ébenfa: ebona, ebonujo
éber: vigla
ébers: singarda a
éberség: singardeco, singardo
ebonit: ebonito
ébren van: maldormi
ébresztő: veko
ébresztőóra: vekhorloĝo
ebrutafa: abrotano
ebszőlő: solano
   piros ebszőlő: dolĉamaro
ebszőlőfélék: solanacoj
ebül szerzett vagyon ebül vész el: peke akirita ne estas profita
ecet: vinagro
ecetsav: aceto
ecetsavgyök: acetilo
ectropium: ektropio
ecset: peniko
ecsetel: peniki, pentri
   ecsetel (átv.): desegni
beken ecsettel: peniki
ed: -on
eddigi: ĝisnuna
éden(kert): Edeno
édenkert: paradizo
Éden kertje (Biblia): Edeno
edény: -uj, vazo
   edény (állati, növényi): angio
edények: vazaro
edénygarnitúra: vazaro
edénymosogató: vazlavilo
édesburgonya: batato
édeskömény: fenkolo
édesség: sukeraĵo
Edgár: Edgaro
ediktum: edikto
edinol: edinolo
edz: trejni
edzés: trejnado
   edzés (hőkezelés): hardado
edzett: hardiĝi
edzettség: harditeco
efemeridák: efemeridoj
Efezus: Efeso
efezusi (lakos): efesano
effektív: efektiva
effektus: efekto, efiko
effloreszcencia: efloresko
ég: bruli, ĉielo, fajri
   ég (színházi díszlet): friso
   ég (robbanás nélkül): fuzi
egalizál: egaligi
égbolt: firmamento
éger(fa): alno
egér: muso
egérfélék: musedoj
egérmutató: kursoro
égés: brulo
egész: plena, tuta, tutaĵo
   egész (szám): entjera
egészében: entute
egészen: tute
egészrész: entjera parto
egészség: sano
egészséges: higiena, sana
   egészséges (pl. életmód): saniga
egészségtan: higieno
egészségügy: higiena, higieno
egészségügyi: sanitara
Egészségügyi Világszervezet: Monda Organizaĵo pri Sano
éget: bruligi
   éget (pl. téglát): baki
   éget (átv.): rosti
égetett agyag: terakoto
   égetett agyag (-ból készült): terakota
égetett agyag figura: terakotaĵo
eget-földet ígér: promesi orajn montojn
égető: kaŭstika
égető hatás: kaŭstikeco
éghető: brula, bruligebla
égiháború: fulmotondro
égisz: alta protektado, egido, protektanteco
   égisz (védőpajzs): egido
égitest: astro
ego: egoo, memo
egocentrikus: egocentra
egocentrizmus: egocentrismo
egoista: egoismulo, egoisto
egoizmus: egoismo
egosita: egoisma, egoista
égömbél: hemisfero
égő: brula, brulilo
égőfej: flamingo
egres: groso
égszínkék: lazura
   égszínkék (szín): lazuro
égtáj: terzono
egzakt: ekzakta
egzisztencia-bizonyítás: pruvo de ekzisto
egy: unu
egyáltalában: entute
egyáltalán: entute, propre
egyáltalán nem fontos...: ne gravas...
egy a véleménye: samopinii
egybeesés: koincido, kunokazeco, renkontiĝo
egybeesik: koincidi, renkontiĝi
egybefolyik: kunflui
egybehangzás: unisono
egybetart: kunteni
egybetesz: kunmeti
egybevág: koincidi
egybevágó: koincidigebla
egy bizoynos: iu
egyéb: cetera, cetero
egyébiránt: cetere
egyébként: cetere
egyed: individuo
egyedáruság: regio
egyedi: individua
egyeduralkodó: aŭtokrato, monarĥo, suvereno
egyedül: sola, sole
egyedülálló: unika
egyedüli: sola, ununura
egyedüliség: unueco
egyedüllét: soleco
egyedülvalóság: unueco
egy-egyértelmű: dissurĵeta
egyelőre: dume
egyén: individuo
egyenáram: konstanta kurento
egyenértékű: samvalora
egyenes: rekta, rekto
   affin egyenes: afina rekto
   egyenes (függőleges): rekta
   egyenes (szög): streĉita
egyenesen: senpere
egyenesszárnyúak (rend): ortopteroj
egyenfeszültség: kontinua tensio
egyenget: niveli
egyéni: individua, subjektiva
egyenirányít: rektifi, rektigi
egyenirányító: rektifilo, rektigilo
egyéniség: individueco
egyenjogú: egalrajta
egyenleg: saldo
egyenleget von: saldi
egyenlet: ekvacio
egyenletbe foglal: ekvaciigi
egyenletes: egalmezura
egyenletrendszer: ekvaciaro, sistemo
egyenlítő: ekvatoro
egyenlő: egala
   egyenlő (vmivel): egali
egyenlő oldalú: egallatera
egyenlőség: egalaĵo
egyenlőségjel: egalosigno
egyenlő számosságú: sampova
egyenlőszárnyúak: homopteroj
egyenlő szárú (háromszög): izocela
egyenlőtlenség: neegalaĵo, neekvacio
egyenlővé tesz: egaligi
   egyenlővé tesz (pl. a földdel): alniveligi
egyenruha: uniformo
egyensúly: egalpezo, ekvilibro
egyensúlyba hoz: ekvilibrigi
egyensúlyban van: ekvilibri
egyensúlyoz: ekvilibri
egyensúlyozóművész: ekvilibristo
egyértelműsít: malambiguigi, senambiguigi
egyértelművé tesz: malambiguigi, senambiguigi
egyes: unuopa
   egyes (szám): unuo
egyesegyedül: sola
egyésgmátrix: unuomatrico
egyesít: kunigi, unuigi
egyesítés: kunligaĵo, kunligo
egyes szám: singularo, ununombro
egyesúlt (egyház): uniata
egyesül: kuniĝi, unuiĝi
egyesülés: unio
egyesület: klubo
egyesületi tag: klubano
egyesült: uniano
Egyesült Arab Emírségek: Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj, Unuiĝintaj Arabaj Emirujoj
egyetem: universitato
egyetemes: ekumena, universala
egyetemes zsinat: ekumena koncilio
egyetemista: studento
egyetértés: konkordo
egyetlen: sola, unika, ununura
egyezmény:
   államközi egyezmény: konvencio
   államközi egyezmény: traktato
vmivel egyezően: konforme al
egyfajta: ia, samspeca
egy fecske nem csinál nyarat: unu hirundo printempon ne alportas
egyfedelű repülőgép: monoplano
egyféle: samspeca
egyforma: unuforma
egyhangú: monotona, unutona, unuvoĉa
egyhangúlag: unuanime
egyház: eklezio
   harcoló egyház: eklezio militanta
   győzedelmes egyház: eklezio triumfanta
egyházatyák: doktoro de la Eklezio
egyházfi: pedelo
egyházi személy: ekleziulo, kleriko
egyházközség: paroĥo
egyházközség tagja: paroĥano
egyházmegye: diocezo
egyház tagja: ekleziano
egyháztanács: konsistorio
egyidejű: duma, samtempa
egyidejűleg: samtempe kun
egy időben: samtempe
egyik (közülük): iu
Egyiptom: Egiptujo
egyiptomi: egipta, egipto
   egyiptomi (lakos): egiptujano
egyistenhit: monoteismo
egyistenhívő: monoteisto
egykedvű: flegma, indiferenta, stoika
egykedvűen: indiferente
egykedvűség: apatio, egalanimeco
egykerekűn biciklizik: unucikli
egy-kettő, és kész: unu, du, tri, kvar kaj finita la far'
egy kis: kelka
egykor: iam
egykori: eksa, iama
egylényegű: samesenca
egymaga: sola
egymás között: inter si
az Isten is egymásnak teremtette őket: bela paro por altaro
egymást kergetik (átv.): kalejdoskopi
egymást követő: sinsekva
egyműveletes algebrai struktúra: grupoido
egynapos: unutaga
egynemű: homogena
egynyári növény: nedaŭra planto
egyoldalú: subjektiva
egy operandusú: unuloka
egy ponton áthaladó: konverĝi
egyre megy: estas indiferente
egyrészes: unupeca
egység: dimensio, unueco
   képzetes egység: imaginara unuo
   működő egység: organo
egységárjel: po-signo
egységelem: unuo
egységelemes: unuhava
egységesség: unueco
egységkör: trigonometria cirklo
egységkörlemez: disko
egységpolinom: unuopolinomo
egysejtű: protozoo
egyszarvú: unikorno, unukornulo
egyszer... máskor...: foje... foje...
egyszer: foje
egyszerre: samtempe
egyszerre áttekinthető: sinoptika
egyszerű: modesta, simpla
   egyszerű (csoport): simpla
egyszerűsíthető (tört): reduktebla
egyszerű szó: tabelvorto
egyszikűek: unukotiledonaj
egytag: unutermo
egytagú kifejezés: monomo
együgyű: naivega
együtt: kune
   -val együtt: kune kun
   -vel együtt: kune kun
együtt-: kun
együttélés: simbiozo
együttérzés: kunsento
együttes: kuna, opa, opo
   zenei együttes: bando
   együttes (tárgyaké): kunaĵo
   zenei együttes: muzikgrupo
együttesség: kuneco
együttható: koeficiento
együttlét: kuneco
együttműködés: kunlaboro
együttműködik: kunlabori
együttműködő: kontribuanto
együttrezgés: resonado, resonanco
együtt van (szexuálisan): veni
együttvéve: entute
egy városból való: samurbano
egyveleg: kvodlibeto
egy vonalban: linie
éhes: malsata, malsati
éhes embernek nincs füle mesére: ventro malsata orelon ne havas
éhes ember nem válogtós: ĉe stomako malsata ne kapricas palato
éhezik: malsati
Einstein: Ejnŝtejno
einsteinium: ejnŝtejnio
éj: nokto
   leszáll az éj: noktiĝi
éjfél: noktomezo
ejha: ha
éjjel: nokte, nokto
éjjel és nappal: diurno, tagnokto
éjjel van: nokti
éjszaka: nokte, nokto
éjszakai magömlés: polucio
éjszaka lesz: noktiĝi
éjszaka van: nokti
éjszakázik: tranokti
ejtőernyő: paraŝuto
ék: kejlo
ekcéma: ekzemo
eke: plugilo
e-kereskedelem: retkomerco
ékesszólás: elokvento, parolarto, retoriko
ékesszóló: elokventa
   pénzzel még a csend is ékesszóló: per mono eĉ silento fariĝas elokvento
ekevas: soko
ékezet: supersigno
   kúpos ékezet: ĉapelo
ékezetbillentyű: senpaŝa klavo
ékezettel lát el: diakriti
ékítás: grupeto
ekkor: ĉe tio
ékkő: juvelŝtono
eklampszia: eklampsio
eklekticizmus: eklektikismo
ekletikus: eklektika
eklipszis: eklipso
ekliptika: ekliptiko
ekloga: eklogo
eközben: dume, intertempe
ékszer: juvelo
ékszerbolt: juvelejo
ékszerdoboz: juvelujo
ékszerész: juvelisto
ékszerészet: juvelarto
ékszerüzlet: juvelejo
ektópia: ektopio
ekvatoriál: ekvatorialo
ekvipotens: sampova
ekvivalencia: ambaŭdirekta implikacio, duobla implico
ekvivalenciaosztály: ekvivalento-klaso
ekvivalenciareláció: ekvivalento-rilato
ekzorcizál: ekzorci
el-: de
él: vivi
   él (gráfé): eĝo
   él (poliéderé): eĝo
   él (lakik): loĝi
elad: vendi
   kicsiben elad: detali
eladás: vendo
   kicsiben eladás: detalado
eladó: aĉetebla, vendisto
elágazás: forko
elágazik: disbranĉiĝi, forkiĝi
elaggott: senila
elaggott ember: kadukulo
elájul: sveni
eláll: destari, rezigni
elalszik: endormiĝi
elaltat: dormigi, endormigi
eláraszt: inundi, superverŝi, verŝi
   eláraszt (átv.): ĉirkaŭverŝi
   eláraszt (átv.): invadi
   eláraszt (átv.): ŝuti
elárul: perfidi
   elárul (titkot): malkaŝi
elárulás (titoké): malkaŝo
elás: enterigi
elatérium: elaterio
eláztat: priverŝi
Elba: Elbo
elbájol: ĉarmi, ravi, sorĉi
elbarikádoz: barikadi
Elba-sziget: Elbo
elbeszél: rakonti
elbeszélés: novelo, rakonto
   rövid elbeszélés: noveleto
elbeszéléskötet: novelaro
elbeszélést ír: noveli
elbeszélő múlt: imperfekto
elbír: toleri
elbirtoklás: uzukapo
elbirtokol: uzukapi
elbocsát (állásából): eksigi
elborít: superŝuti
elborzaszt: terurigi
elbotlik: falpuŝiĝi
elbukik: fali, forfali, malsukcesi
elbűvöl: fascini, ravi, sorĉi
elbűvölő: fascina
élc: spritaĵo
elcsábít: delogi, tenti
elcsábul: tentiĝi
elcsal: delogi
élcsapat: avangardo
elcsavarja a fejét: turni ies kapon
elcsépel (átv.): gurdi
elcsépelt: banala
elcserél: intermiksi
elcsíp: rekapti
elcsúszik: glitfali
eldob: ekĵeti, forĵeti, forskui
eldob magától: deĵeti
Eldorado: eldorado
eldorádó: eldorado
eldönt: decidi
   előre eldönt: antaŭdecidi
eldöntet (vkivel vmit): decidigi
eldörzsöl: stompi
eldug: kaŝi
eldugaszol: obstrukci
eldugulás: obstrukco
eldugva: kaŝe
elé: al antaŭ
elébe rak: antaŭmeti, prezenti
elébe tesz: antaŭmeti
elefánt: elefanto
elefántcsont: ebura, eburo
Elefántcsontpart: Ebur-Bordo, Kotdivuaro
elefántfélék: elefantedoj
elég: sufiĉa, sufiĉe
elegáns: eleganta
elegáns ember: elegantulo
elegendő: sufiĉa, sufiĉi
eleget: sufiĉe
eléget: bruligi
eléggé: sufiĉe
elégia: elegio
elégikus: elegia
elégséges: sufiĉa, sufiĉi
elegyedik: sin miksi
elegyenget: ebenigi
eleje (vminek): kapo
eleje: fronto
elején: ĉekape de
   az elején: fronte
Elek: Aĥilo
elektrikus: elektristo
elektród: elektrodo
elektrodinamika: elektrodinamiko
elektrodinamométer: elektrodinamometro
elektrofor: elektroforo
elektrokémia: elektroĥemio
elektrokémiai: elektroĥemia
elektrolit: elektrolito
elektrolitikusan elbont: elektrolizi
elektrolizál: elektrolizi
elektrolízis: elektrolizo
elektromágnes: elektromagneto
elektromágneses: elektromagneta
elektromágnesesség: elektromagnetismo
elektromágneses tér: elektromagneta kampo
elektromagnetizmus: elektromagnetismo
elektrométer: elektrometro
elektromos: elektra
elektromosan kezel: elektrumi
elektromosság: elektro
elektron: elektrono, negatrono
elektroncső: elektrona valvo
elektronikus levél: retletero, retmesaĝo
elektroszkóp: elektroskopo
elektrosztatika: elektrostatiko
elektrosztatikus: elektrostatika
elektrotechnikus: elektristo
elektroterápia: elektroterapio
elektrotípia: elektrotipio
élelem: vivtenaĵo
   élelem (katonai): provianto
élelemmel ellát: provizumi
élelmez: provizumi
   élelmez (katonai): provianti
élelmező tiszt: proviantisto
élelmiszer (katonai): provianto
élelmiszerkészlet: viktualio
elem: elemento, pilo
   semleges elem: neŭtra elemento
   semleges elem: neŭtriganto
   elem (mátrixé): termo
elementáris: elementa
elemi: elementa, rudimenta
elemien: elemente
elemi részecske: partiklo
elemózsia: viktualio
élén: ĉekape de
   az élén: fronte
elenged: delasi, forpermesi, lasi, senŝuldigi
   elenged (maga mellett): preterlasi
élenjáró: unuaulo
élénk: vigla, viva
élénken: alegre, vigle
   kissé élénken: alegrete
élénkít: vigligi, vivigi
élénkség: viglo, viveco
elenyészik: malaperi
elér: atingi
   elér (helyet): ĝisiri
   elér (vhová): ĝisiri
elérés: atingo
elérési mód: atingomaniero
elértéktelenít: senvalorigi
elérzékenyít: kortuŝi
éles: akuta
   éles (átv.): akuta
éles eszű: sagaca
elesettség: kadukeco
elesik: fali, perei
éles nyelvű: pikema
éleszt (tüzet): bloveksciti
élesztő: fermentaĵo, gisto
élet: vivo
életelv: maksimo
életerős: vivpova
életét veszti: perdi la vivon
életfa: tujo
életigenlő: vivema
életpálya: kariero
életrajz: biografio
életrajzíró: biografo
életrend: reĝimo
életszükséglet: porvivaĵo
élettan: biologio, fiziologio
élettárs: kunvivanto
élettartam: vivtempo
hosszú élettartamú: vivema
élettelen: malviva, senviva
élettelen dolog: senvivaĵo
élettelen lény: malvivulo
élettelenség: malvivo
életuntság: spleno
elevátor: elevatoro
e-levél: retletero, retmesaĝo
elevenség: viglo
elévül: preskriptiĝi
elévülés: preskripto
elfajul: degeneri, miskreski
elfajzott: monstra
elfelejt: forgesi
   elfelejt (bajt): forrevi
elfertőződött rész: infektaĵo
elfog: kapti
elfogad: akcepti, konfesi, preni
elfogadás: akcepto
elfogadvány: akcepto
   biankó elfogadvány: blanka akcept
elfoglal: ekokupi, invadi, okupi, preni
   elfoglal (teret): enspaci
elfoglalás: okupado
elfoglaltság: okupiĝo, okupo
elfogult: subjektiva
elfogyaszt: foruzi
elfojt: dronigi, subpremi, sufoki
elfolyik: deflui
elfolyósít: likvigi
elfordít: deturni, turni
elfúj: forblovi
   elfúj (tüzet): blovestingi
elfut: forkuri
   elfut (vhonnan): dekuri
elfuvaroz: frajti
élgerinc: firstolinio
előre elgondol: antaŭpensi
elgondolkodik: cerbumi, enpensiĝi
elgondolkoztató: pensiga
elgördít: deruli
elgurít: deruli
elgyengült: kaduka
végsőkig elgyötör: elturmenti
elhagy: forlasi, lasi
elhagyatott: lasita al si mem
elhajít: ekĵeti, forĵeti
elhajlás: devio
   elhajlás (egyenestől): inklino
elhajlít (hullámot): difrakti
elhajóz: frajti
elhajt: forpeli
elhal: forsveni, morti, mortiĝi, vanui
elhalad: pasi, preterpasi
elhalaszt: prokrasti
elhalgattat: mutigi
elhalkulás: fado
elhallgat: prisilenti
   elhallgat (vki előtt): prisilenti
elhallgattat: silentigi
elhaló: kaduka
elhalványul: paliĝi
elhamvaszt: cindrigi
elhantol: enterigi
elhanyagol: malzorgi
elhanyagolható: neglektinda
   nem elhanyagolható módon: nepreterinde
elhárít: antaŭmalhelpi
elhasznál (elkoptat): eluzi
elhatárol: dislimi
elhatároz: decidi
   előre elhatároz: antaŭdecidi
elhatározás: decido
elhatározásra kerül: decidiĝi
elhatározza magát: decidiĝi
elhelyez: instali, loki
   elhelyez (átv.): lokumi
elhelyezkedik: instaliĝi
elhelyezkedk (állásban): sin dungigi
elhengerget: deruli
elhervad: forvelki
elhibáz: fuŝi
elhíresztel: disdiri, famigi
elhisz: kredi
elhitet: kredigi, sugestii
elhivatottság: alvokiĝo
elhord: forporti
elhoz: forporti
elhullik: forfali
elhúny: forpasi
elhúz: detiri, tiri, tordi
elidegenedés: fremdiĝo
eligazodik: orientiĝi
elillant, mint a kámfor: malaperis kiel vaporo
elindít:
   elindít (pl. kezdeményezést): lanĉi
   elindít (átv.): naskigi
elindul: ekiri
elintéz (pej.): mistrakti
elírás: skriberaro
elirt: fordetrui
elismer (jogosnak): rajtigi
elismer: agnoski, konfesi, rekoni
elismerés: aprobo, honoro, rekono
elismert: prestiĝa
elissza (pl. a pénzét): fordrinki
elit: eminentularo
elítél (helytelenít): kondamni
elítél: kondamni, riproĉi
elítélendő: kondamninda
elítélés: kondamno
elítélő: kondamna
elítélődik: kondamniĝi
elítélt: kondamnito
   volt elítélt: ekskondamnito
elítéltetik: kondamniĝi
elixír: eliksiro
Elízium: Elizeo
eljár: procedi
eljárás: procedo, proceduro
eljárásmód: metodo
eljárást indít: persekuti
eljátszik (közönség előtt): antaŭludi
eljegesedik: glaciiĝi
eljegyez: fianĉigi
eljegyzi magát: fianĉiĝi
éljen: vivuo
éljenez: ovacii
éljenzés: ovacio
eljön: veni
elkalandozik:
   elkalandozik (témától): deflankiĝi
   elkalandozik (szórakozott): distriĝi
   elkalandozik (témától): forflankiĝi
elkap: kapti
elkedvetlenedik: deprimiĝi, malvigliĝi
elkedvetlenít: deprimi, malvigligi
elkendőz: vuali
elkényelmesít: malhardi
elképzel: imagi, prezenti
elképzelhetetlen: neimagebla
elkerget: forpeli
elkerít: bari
   elkerít (szétválaszt): disbari
elkerített: barita
elkerül: eviti, preterpasi
elkerülhetetlen: neevitebla
elkerülhető: evitebla
elkerülő: evitema
elkeseredettség: ĉagreniĝo, ĉagreno
elkeseredik: ĉagreniĝi
elkeserít: ĉagreni
elkészít: prepari, pretigi
   előzetesen elkészít: antaŭfari
elkészítés: preparado
elkever: intermiksi
elkoboz: konfiski
elkobzás: konfisko
elkoptat (elhasznál): eluzi
elkötelez: devontigi
elkötelezi magát: engaĝiĝi
elkővesedik: ŝtoniĝi
elküld: sendi
   elküld (vhonnan): forsendi
elkülönít: deigi, izoli
elkülönítés: separo
elkülönül: deiĝi
ellanyhít: malvigligi
ellanyhul: malvigliĝi
ellát: prizorgi, provizi, regali
   ellát (vmivel): ekipi
ellátás: provizado, provizo
ellátja a baját: regali
ellátmány: provizaĵo, provizo
ellen: kontraŭ
ellenaknát ás: kontraŭmini
ellenaknát telepít: kontraŭmini
ellenáll: kontraŭiĝi, kontraŭstari, malcedi, opozicii, rezisti
ellenállás: rezistanco
   váltóáramú ellenállás: impedanco
ellenállásszekrény: reostato
ellenállóképes (betegséggel szemben): imuna
ellenállóképesség (betegséggel szemben): imuneco
ellenben: dum, dume, kontraŭe
ellenében: kontraŭ
ellenére: ĉe, malgraŭ, spite al
   annak ellenére: malgraŭe
   ennek ellenére: malgraŭe
   annak ellenére, hogy: malgraŭ ke
ellene szól: kontraŭi, oponi
ellene van: kontraŭi
ellenez: kontraŭparoli, opozicii
ellenfél: kontraŭulo, malamiko, oponanto, partio
ellenjelzés: kontramarko
ellenkező: inversa, kontraŭa, mala
ellenkezője: inverso, malo
ellenkezőleg: male
ellenméreg: kontraŭveneno
ellenőr: revizoro
ellenőriz: kontroli, kontrolo, revizii
ellenőrizhető: kontrolebla
ellenőrző körút: rundo
ellenőrző szelvény: talono
ellenpápa: kontraŭpapo
ellenpont: kontrapunkto
ellenpróba: kontraŭprovo
ellenrendszabály: reprezalio
ellenség: malamiko
ellensúly: kontraŭpezo
ellensúlyoz: kompensi, kontraŭpezi
ellenszenv: malsimpatio
ellenszenvet érez: malsimpatii
ellenszer: antaŭrimedo
ellentengernagy: kontradmiralo
éles ellentét: kontrasto
ellentétben: male
   éles ellentétben áll: kontrasti
ellentéte: malo
ellentételezés: kompenso
ellentételezésül: kompense
ellentétes: inversa, kontraŭa, mala
   ellentétes (félegyenes) : kontraŭa
   ellentétes (oldal): kontraŭa
ellentétesen: kontraŭe, male
ellentétes oldalon: kontraŭe
ellentétes oldalú: kontraŭlatera
ellentétpár: antinomio
ellentett: kontraŭegala, kontraŭegalo
ellentettje: malo
ellentettje képezhető: kontraŭegaligebla
ellentmond: kontraŭdiri, kontraŭi
ellentmondás: ekscepcio
   látszólagos ellentmondás: paradokso
ellentmondó: kontraŭdiranto
ellenvet: refuti
ellenzék: opozicio
ellenzékben van: opozicii
ellenző: kontraŭa, ŝirmilo
elleplez: kaŝi
ellustít: malhardi
elmagyaráz: ekspliki
elmarad: postresti
elmaradt: posttempa
elmarasztaló: kondamna
elmebaj: psikozo
elmebeteg: cerbomalsana
elmebetegség: psikozo
elmegy: foriri
   elmegy (vmeddig): ĝisiri
   elmegy (vmi mellett): preteriri
   elmegy (mellette): preterpasi
   újra elmegy: reiri
elmegy hozzá: aliri
elmegyógyászat: psikiatrio
elmekórtan: psikiatrio
elmélet: teorio
elméleti: apriora, spekulativa, teoria
elméleti ember: kabinetulo
elmélkedik: mediti, spekulativi
elmélyed: droni
elmélyül: enprofundiĝi, profundiĝi
elmenekül: forkuri, rifuĝi
elment: konservi
elment az esze: lia cerbo iras promeni
elmerül: droni, enprofundiĝi, mergiĝi, profundiĝi
elmés: inĝenia
elmesél: rakonti, raporti
elmésség: inĝenio
elmeszesedés: sklerozo
elmeszülemény: fikcio
elmond: diri, reciti
elmondhatatlan: nedirebla
elmos: lavi, lavumi
   elmos (árnyal): tuĉi
elmosódik: fandiĝi
elmossa az edényt: lavi la vazaron
elmozdít: deloki
elmozdítás: delokigo
elmozdíthatatlan (hivatalából): neeksigebla
elmulaszt: preterlasi
elmulat: tradiboĉi
elmúlik: forpasi
ami elmúlt: pasintaĵo
elnapol: prokrasti
elnehezít: pezigi
elnehezül: peziĝi
elnémít: mutigi
elnémul: mutiĝi
elnéptelenít: senhomigi
elnevez: nomi
elnevezés: nomado
elnéz (megbocsát): indulgi
elnézés (megbocsátás): indulgo
elnéző: indulgema
élni és élni hagyni: zorgu vivon vian kaj lasu vivi alian
elnök: prezidanto
   köztársasági elnök: prezidanto
elnököl: prezidi
elnyel: ensorbi, forgluti
elnyílik: forflori
elnyom: premi, subpremi, sufoki
elnyújt: tiri
elodáz: forŝovi, prokrasti
eloldoz: malligi
elolt: estingi
elolvad (átv. is): degeli
elolvas: finlegi
eloszlásfüggvény: distribua funkcio
eloszlat: disfandi
eloszt: disdoni
elosztás: divido
elöl: antaŭe
elöl álló: antaŭanto
elöl halad: antaŭiri
elöl jár: antaŭiri
elöljáró: alkado, superulo
   egyházi elöljáró: presbitero
elöljáróság: magistrato
elöljárószó: prepozicio
elöl lévő: antaŭanto
elöl megy: antaŭiri
elönt: inundi, superverŝi
élő: viva
előad: antaŭmeti, prelegi, prezenti, reciti, referi
   előad (egyetemen): lekcii
előadás: prelego, prezentado, prezento, recito, referaĵo, referato, spektaĵo, spektaklo
   előadás (egyetemi): lekcio
előadó: preleganto, spektakla
előadókörút: turneo
előadóterem: aŭditorio
élőáldozat: viktimo
előáll (vmivel): elpaŝi
előbb vagy utóbb: pli aŭ malpli frue
előbőr: prepucio
előcsalogat: ellogi
előcsarnok: vestiblo
   oszlopos előcsarnok: portiko
előd: antaŭanto, antaŭulo
előépület: antaŭkonstruaĵo
előest: antaŭvespero
előfeldolgozás: antaŭtraktado
előfeldolgozó: antaŭtraktilo
előfeltétel: kondiĉo
előfeltételez: kondiĉi, premisi
előfeltételként megkíván: supozigi
előfizet: aboni
előfizetés: abono
előfizető: abonanto
élőfolyosó: koridoro
előfordul: okazi, sin trovi, troviĝi
előfordulás: apero
előhang: prologo
előhív: riveli
előidéz: elvoki, kaŭzi, okazigi
előír: preskribi
előirányoz: antaŭvidi
előírás: normo
előítélet: antaŭjuĝo
előjáték: antaŭludo, preludo, prologo
előjel: antaŭsigno, aŭguro, signo, signumo
   előjel (kilátás): aŭspicio
előjelfüggvény: signumo
Descartes-féle előjelszabály: kartezia prisigna regulo
előjelű:
   ellenkező előjelű: kontraŭsigna
   azonos előjelű: samsigna
előjelváltás: signoŝanĝo
előjog: prerogativo, privilegio
előkelő társaság: eminentularo
előképző: antaŭafikso, prefikso
előkészít: prepari, primeti
előkészítés: preparado
előkészítetlen: senprepara
előkészíti a sakktáblát: primeti ŝaktabulon
előkészítő: prepara
előkötél-vitorla: stajvelo
elől: de antaŭ, el antaŭ
előleget ad: avanci
élőlény: estulo, vivaĵo, vivulo
előlép (ranglétrán): avanci
előléptet: plirangigi, promocii
előléptetés: promocio
előmozdít: antaŭenigi
előmunkás: laborestro
élőnem: ulgenro
előny: avantaĝo, favoraĵo
   előny (előszeretet): prefero
előnyben részesít: preferi
előnyös: avantaĝa
előnyösen: avantaĝe
előörs: antaŭgvardio
előre: antaŭen
előrehalad: prosperi
előre helyez: antaŭigi
előrehoz: antaŭenigi
előrejelez: prognozi
előre jelez: antaŭdiri
előrejelzés: prognozo
előre kiszámít: antaŭkalkuli
előre lát: antaŭvidi
előrelátó: antaŭzorga
előre meghatározott: apriora
előre megmond: antaŭdiri
előremegy: progresi
előre megy: antaŭeniri
előremenetel: progreso
előremutató: antaŭenema
előrenyomul: avanci
előretekintés: prudento
előretekintő: prudenta
előre tesz: antaŭigi
előretör: avanci
előre tud: antaŭscii
előrevisz: antaŭenigi, progresigi
élősdi: parazito
elősegít: akceli
élősködik: paraziti
élősködő: parazito
előszeretet: prefero
előszó: antaŭparolo, prefaco
előszoba: antaŭĉambro
először (sorrendben): unue
először a munka, utána a szórakozás: antaŭ ĉio zorgu oficon, plezuro atendos sian vicon
előtér: malfono
előtérbe kerül: sin trudi
előterjeszt: prezenti
előtörténet: antaŭaĵo
előtörzsvitorla: antaŭvelo
előtt: antaŭ
előtte: antaŭe
előtte van: antaŭi
előtti: de antaŭ
előudvar: antaŭkorto
előváros: antaŭurbo
elővéd: avangardo
előversengés: prologo
előzékeny: komplezema
előzmény: antaŭaĵo, antaŭo
előző: antaŭa
előzőleg: antaŭe
elpárolog: elvaporiĝi
elpártol: defali
elpirul: ruĝiĝi
elpuskáz: fuŝi
elpuskázott: fuŝa
elpusztít: pereigi
elpusztíthatatlan: nedetruebla
elpusztul: perei
elrabol (hajót): kaperi
elragadtatás: ekstazo
elrak: formeti
elrejt: kaŝi
elrendel: dekreti, destini, ordoni
elrendelés: destino
   eleve elrendelés: antaŭdestinismo
elrendez: ordigi
elrepül: forflugi
elringat: luli
elront: difekti, fuŝi, fuŝuzi
elrontható: difektebla
elsajátít: alproprigi, proprigi
elsápad: paliĝi
elsiklik: traŝoviĝi
elsöpör: elbalai, forbalai
elsötétülés: eklipso
első: unua
elsőbbség: antaŭeco
elsődleges: primara
első ember: unuaulo
első fogás: unua manĝometo
első kerék után forog a hátulsó: ne iru fadeno antaŭ kudrilo
elsőség: unuaeco
elsősegélyben részesít: sukuri
elsősegélyhely: sukurejo
elsősegélynyújtás: sukurado
elsősegélynyújtó: sukuristo
első termés: unuaaĵo, unuavenaĵo
első tiszt (hajón): maato
első világháború: unua mondmilito
elsuhan: traŝoviĝi
elsüllyed: droni, mergiĝi
elszakad: defali
elszakadás: secesio
elszakít (vhonnan): forŝiri
elszalaszt: fordormi, preterlasi
elszalasztja az alkalmat: fordormi la okazon
elszáll: forflugi, forsveni
elszállásol: kantonmenti, loĝigi
elszánt: rezoluta
elszántan: rezolute
elszaval: reciti
elszegényedik: senhaviĝi
elszigetel: izoli
   elszigetel (egy helyre): lokalizi
elszigetelt: izola, izolita
elszigeteltség: izoliteco
elszokik: dekutimiĝi
elszór: forĵeti
eltakar: eklipsi
eltalál: fali, trafi
eltángál: draŝi, malkaresi
eltart:
   eltart (vmitől): deteni
   eltart (pl. családot): vivteni
eltartás: alimento
eltaszít (magától): forrifuzi
eltávolít: deigi, forigi, foririgi, malinstali
eltávolító program: malinstalilo
eltávolodik: deiĝi, forflankiĝi
eltávozik: foriri
eltelt: supersateco
eltemet: enterigi, entombigi, sepulti
eltér (a normálistól): devii
elterel: dekonduki
eltérés: anomalio, ekarto
   eltérés (találati): ekarto
   normál eltérés: varianca devio
   standard eltérés: varianca devio
eltérít: deviigi, kaperi
   eltérít (hullámot): difrakti
eltérítő: kaperanto
elterjed: disvastiĝi
elterjeszt: disvastigi
eltérő: malsama
elterül: etendiĝi, sin etendi
eltesped: malvigliĝi
eltesz: formeti
éltet: vivigi
eltéved: erari
eltitkol: sekreti
eltol: deŝovi, forŝovi
eltolás (matematika): translacio
eltompul: stupori
eltompulás: stuporo
eltorlaszol: bari, barikadi, ŝtopi
eltorzí: tordi
eltorzít: misformi
eltökélt: asidua
eltölt: pasigi
eltömít: obstrukci
eltöröl: aboli, abolicii, forviŝi
eltüntet: malaperigi, nuligi
eltűnik: forsveni, malaperi, nuli, nuliĝi, vanui
eltűnt, mint kő a vízben: malaperis kiel ŝtono en maron
eltűr: toleri
elugrik: forsalti
elutasít: elpuŝi, malakcepti, malvoli, rifuzi
elülső: antaŭa
elülső rész: antaŭaĵo, antaŭo
elültet: enradikigi
   jól elültet: enplanti
elüszkösít: gangreni
elűz: forpeli
elvág: detranĉi
elvágyó: nostalgia
elvágyódás: nostalgio
elvakít: blindigi
elvakult: fanatika
elvakultság: fanatikeco
elválaszt: deigi
   elválaszt (csecsemőt): demamigi
elválasztójel: dividstreko
elválik: deiĝi
   elválik (házastárstól): divorci
   elválik (házastárstól): eksedziĝi
elvan: sidi
elvarázsol: sorĉi
   elvarázsol (vmivé): transsorĉi
élveboncolás: vivisekcio
elvégzett: finita
él vele: profiti
elver (termést): batdifekti
elvesz: depreni
   elvesz (férjül/feleségül): edzigi
   elvesz (férjül/feleségül): edzinigi
elvész: perdi
   elvész (meghal): perei
elveszejt: pereigi
elveszít: perdi
elveszt: perdi
elveszti a lába alól a talajt: perdi la piedtenon
elvet: forĵeti, forskui
elvét: maltrafi
elvetél: aborti
elvetemült: perversa
elvétve: rare
élvez: ĝui
elvezet: dekonduki, forkonduki
élvezet: ĝuo, plezuro
élvezetes: plezura, plezuriga
élvhajhász: sibarito
elvilágiasít: sekularigi, sekularizi
elvirágzik: forflori
elvisel: elporti, elteni, toleri
elviselhetetlen: neeltenebla
elviselhető: eltenebla
elvisz: forporti
élvitorla: oblikva velo
elvonatkoztat: abstrakti
elvont: abstrakta, spekulativa
elvonul:
   elvonul (díszmenetben): defili
   díszmenetben elvonul: paradi
elvörösödik: ruĝiĝi
elvtárs: kamarado
elzálogosít: hipoteki, lombardi
e-mail: retletero, retmesaĝo
embargó: embargo
ember: homo, -ul
   az ember: oni
   felsőbbrendű ember: superhomo
emberbarát: filantropo
emberbaráti érzés: filantropio
emberek:
   az emberek: homoj
   az emberek: oni
emberevő: hommanĝulo, kanibalo
emberfélék: homedoj
emberfeletti: superhoma
emberfia: homido
emberi: homa
   emberi (egyetemes): ĉiuhoma
emberiség: homaro
emberkerülő: homevitulo, mizantropo
emberméréstan: antropometrio
emberrablás: kidnapo
emberszabású: antropoida
emberszeretet: homamo
emberszerető: homama
embertan: antropologio
embrió: embrio
embriógenezis: embrigenezo, embriogenio
embriológia: embriologio
embriológus: embriologiisto, embriologo
emel: levi
   emel (falat): masoni
emelés: levo
emelet: etaĝo
   első emelet: beletaĝo
emelkedés: leviĝo
emelkedettség: patoso
emelkedik: leviĝi
emellett: krome
emelő: kriko, levilo
   kétkarú emelő: baskulo
emelőberendezés: levilo
emelőcsiga: takelo
emelőkapu: levpordo
emelőkar: levilo
emelőrúd: levilo
emelvény: estrado
émelyít: naŭzi
emészt: digesti
emésztés: digesto
emésztési zavar: dispepsio
emésztést segítő: digestiga
emfizéma: emfizemo
emigrál: elmigri
Emil: Emilo
eminencia: eminenco, kardinala moŝto
eminens: eminenta
emír: emiro
emirátus: emirujo
emírség: emirujo
emlékére: memore pri
emlékezés: memoro
emlékezet: memoro
emlékezetes: memorinda
emlékezik: memori
emlékezőtehetség: memoro
emlékeztet: memorigi, rememorigi, sugesti
emlékeztető:
   emlékeztető (tárgy): memorigaĵo
   emlékeztető (írás): memorigilo
   emlékeztető (tárgy): memorsigno
emlékirat: memoraĵo, memorlibro, memuaro
emlékkönyv: memorigilo
emlékkötet: festlibro
emlékmű: memorigaĵo, memorsigno
emlékoszlop: kolono
emlékszik: memori
emléktárgy: memoraĵo
említ: mencii
említés: mencio
említésre méltó: menciinda
említést érdemel: menciindi
emlő: mamo
csőrös emlős: ornitorinko
emlősállatok: mambestoj
emlősök: mamuloj
   foghíjas emlősök: kromartikuloj
   ormányos emlősök: rostruloj
emóció: afekcio, emocio
emodzsi: emoĝio
empire: empiro
empíria: empirio
empirikus: empiria
empirikus filozófus: empiriisto
empirista: empiriisto
empirizmus: empiriismo, empirismo
emulátor: imitilo
emulzió: emulsio
én: memo, mi
Én: egoo
-en: sur
enanthema: enantemo
encephalitis: encefalito
encephalon: encefalo
encián: genciano
enciklika: encikliko
enciklopédia: enciklopedio
enciklopédikus: enciklopedia
endémia: endemio
endemikus: endemia
endokrin: endokrina
endomorfizmus: endomorfio
endoparaziták: entozooj
endoplazma: endoplasmo
endozoák: entozooj
-endő (vmire méltó): -ind
ének: kanto
   egyházi ének: ĥoralo
   egyházi ének: kantiko
   ünnepköszöntő ének: karolo
énekbeszéd: melopeo, recitativo
énekel: kanti
énekes: kantisto
templomi énekkar/zenekar: kapelo
énekkar: koruso
énekkari tag: korusano
énekkaros: korusano
éneklés: kantado, kanto
énekszám: kantaĵo
energia: energio
   kinetikus energia: kineta energio
energikus: energia
enged: cedi, lasi, permesi
engedékeny: cedema
engedelmeskedik: obei
   nem engedelmeskedik: rifuzi
engedelmesség: obeado
engedelmességre kényszerít: obeigi
engedély: permesilo, rajtigilo
   kihasználási engedély: koncesio
engedélyez: rajtigi
engedés: cedo
engedmény: cedaĵo
engesztelés napja: Jomkipuro
énközpontú: egocentra
énközpontúság: egocentrismo
ennek a: ties
entellektüel: intelektulo, inteligentulo
enteritis: enterito
entomológia: entomologio
entrópia: entropio
entropium: entropio
enucleation: enukleado
enukleál: enuklei
enyhe: facila, milda
enyhít: mildigi
enyv: gluilo, gluo
enyvcukor: glicino
enyvez: glui, gumi
enyvvel kever: gumi
enzim: enzimo
eocén: eoceno
epakta: epakto
epe: galo
epehólyag: galveziko
ependyma: ependimo
eper: moruso
eperfa: morusujo
eperfafélék: morusacoj
epevezeték:
   közös epevezeték: galdukto
   közös epevezeték: koledoko
Epheszosz: Efeso
epheszoszi (lakos): efesano
epicikloid: epicikloido
epidermisz: epidermo
epifizis: epifizo
epigráf: epigrafo
epigramma: epigramo
epikarpium: epikarpo
epikureista: epikurano
epikureizmus: epikurismo
epikureus: epikura, epikurano
Epikurosz: Epikuro
epikuroszi: epikura
epilógus: epilogo
episztemológia: ekkonteorio
episztola: epistolo
épít: konstrui, masoni
   légvárakat épít: konstrui kastelojn en la aero
építés: konstruo
építész: arĥitekto, arĥitekturisto
epithelium: epitelio
epitheton ornans: ornama epiteto
epitomé: epitomo
építőanyag: konstrumaterialo
építőművész: arĥitekto, arĥitekturisto
építőművészet: arĥitekturo, konstruarto
epitrochoid: epitroĥoido
epizód: epizodo
epizód-: epizoda
epizodikus: epizoda
epiződszerep: epizoda rolo
epolett: epoleto
eposz: epopeo
éppen: ĝuste
éppen most: ĵus
ép testben ép lélek: en korpo sana estu menso sana
épület: konstruaĵo, konstruo
   igazgatósági épület: administracio
   igazgatósági épület: administrejo
épületes: edifa
ér: angio, kablero
   ér (hat rá): trafi
   ér (vmeddig): tuŝi
   ér (vmennyit): valori
éra: erao
erbium: erbio
érc: erco, minaĵo
ércér: gango
ércképző: ĥalkogeno
erdei szalonka: skolopo
érdek: intereso
érdekcsoport: premgrupo
érdekelődés: intereso
érdekelt (vmiben): interesi
érdekeltség: intereso
érdekes: interesa, kurioza
érdekesség: kuriozaĵo
érdekessé tesz: interesigi
érdekli: interesi
   roppant érdekli: interesegi
érdeklődés: interesiĝo
felkelti az érdeklődését: interesigi
érdeklődik: interesiĝi
érdekszövetség: klano, koterio
érdektelen: indiferenta, seninteresa
érdektelenül: indiferente
érdem: indeco, merito
érdemdíj: meritaĵo
érdemérem: medalo
érdemes: merita
   érdemes (vmire): inda
   érdemes (vmire): indi
   érdemes (vmire): valori
érdemesség: indeco
érdemessé tesz: indigi
érdemjegy: noto
érdemtelen: malinda
érdes: raspa
érdeslevelűek: boragacoj
erdőkerülő: arbargardisto
erdőmunkás: lignolaboristo
erdő sűrűje: densejo
ered: deveni, fonti, origini, veni
eredet: origino
eredeti:
   eredeti (melléknév): originala
   eredeti (mű stb.): originalo
   eredeti (figura): originalulo
eredmény: rezultato, rezulto, sekvo
eredményez: doni, rezultatigi, rezultigi
eredménytelen: senrezultata
eredő: origino
ereklye: relikvo
ereklyetartó: relikvujo
erély: energio
érem: medalo
erény: virto
erényes: ĉasta, virta
ereszt: liki
ereszték: junto
eresztékhorony: ŝovsulko
eresztető: markezo
eretnek: herezi, herezulo
eretnekség: herezo
eretnek tanokat hirdet: herezi
érett: matura
érettség: matureco
érettségi vizsga: abiturienta ekzameno
érettségizett: abituriento
eret vág: sangeltiri
erez: vejni
érez:
   együtt érez: kunsenti
   (meg)érez: senti
erezet: vejno
   erezet (érhálózat): nervuro
   erezet (levélen): nervuro
érezhető: sentebla
érezhetően: senteble
éreztet: sentigi
erg: ergo
ergin: ergino
ergográf: ergografo
ergokrisztin: ergotino
ergométer: ergometro
ergonómia: ergonomio
ergonómikus: ergonomia
érik: maturiĝi
erika: eriko
érint: koncerni, tuŝi
   épp hogy érint: tuŝeti
   érint (átv.): tuŝi
érintési: adhera
érintett: koncerna, koncernata
érintettség: koncerno
érintkezés: kontakto
érintkezésbe hoz: kontaktigi
érintkezési: adhera
érintkezési eszköz: komprenilo
érintkezik: kontakti
érintkező (villamos): kontaktilo
eritrozin: eritrozino
erjed: fermenti
erjedés: fermentado, fermento
erjeszthető: fermentema
erkély: balkono, galerio
érkezik: veni
   előbb érkezik: antaŭveni
erkölcscsősz: prudulo
erkölcsi tanulság: moralinstruo
erkölcsös: ĉasta
erkölcstan: etiko
erkölcstelen: malvirta
erkölcstelenség: malĉasteco
ernyedt: langvori
ernyedtség: langvoro
ernyő: ombrelo, ŝirmilo
   összetett ernyő: kunmetita aŭ duobla umbelo
   ernyő (virágzat): umbelo
ernyőfenyő: pinio
ernyősök: apiacoj, umbeliferoj
ernyős virágzat: umbela grapolo
erodál: erozii
Erósz: Amoro
erotikus: erotika
erotománia: erotomanio
erózió: erozio
erő: potenco
erőd: fortreso
erődített: fortika
erődítmény: fortreso
erőfeszítés: peno, streĉo
erőít: fortikigi
erőítmény: fortikaĵo
erőleves: buljono
erőltet: forci
erőmérő: dinamometro
erőmű: centralo
   villamos erőmű: elektrejo
erős: drasta, ega, fortika, intensa, kerneca, maldelikata, solida
erős hatású: drasta
erősít: levi
   erősít (rezgést): amplifi
erősítő(szer): toniko
erősítő: tonika
   erősítő (rezgés-): amplifilo
erősködik: insistadi
erősödik: leviĝi
erősség: egeco, intenseco
erőtan: meĥaniko
erőteljes: intensa, kerneca
erőtlen: senforta, sensuka
érsek: ĉefepiskopo
erszény: monujo
erszényes emlősök: marsupiuloj
erszényeshangyász: mirmekobo
ért:
   félig ért: duonkompreni
   nem egészen ért: duonkompreni
   kicsit ért: kompreneti
   (meg)ért: kompreni
   annyit ért hozzá, mint tyúk az ábécéhez: li komprenas predikon, kiel bovo muzikon
   -ért: pro
   okos ember fél szóból is ért: saĝa kapo duonvorton komprenas
értágító: angidilata
érték: indeco, valoro
   abszolút érték: absoluta valoro
   karakterisztikus érték: ajgeno
értékadás: valorizo
értékadó: valoriza
értékadó utasítás: valoriza ordono
értékel: taksi
   nagyra értékel: aprezi
értékes: valora
értékesítő: vendisto
értéket ad: valorizi
értéket hozzárendel: valorizi
értekezés: disertaĵo, traktato
   doktori értekezés: tezo
értekezést ír: diserti
értekezik: diserti
értékmegőrző: deponejo
értékpapír: bilo, valorpapero
    átruházott értékpapír: ĝiraĵo
értékpapírügynök: bilmakleristo
értéktárgy: valoraĵo
értéktelen: senvalora
értéktelen holmi: senvaloraĵo
értéktöbblet: plivaloro, plusvaloro
értéktöbbletadó: aldonvalora imposto
értéktőzsde: biloborso
Értéktőzsde:
   Londoni Értéktőzsde: Londona Akciborso
   New York-i Értéktőzsde: Nov-Jorka Akciborso
értékű:
   nagy értékű: altvalora
   nagy értékű: multvalora
értelem: intelekto, saĝo, senco
értelemben:
   bizonyos értelemben: iusence
   ellentétes értelemben: kontraŭsence
   tág értelemben: larĝ(a)sence
értelmes: inteligenta, kohera, komprenema, saĝa
értelmes ember: inteligentulo
értelmesség: komprenemo, komprenkapablo, komprenpovo
értelmetlen: sensenca, vanta
értelmetlenség: sensencaĵo, vanto, volapukaĵo
értelmez: interpreti
értelmezés: interpreto
értelmezéstan: hermeneŭtiko
értelmező (program): interpretilo
értelmező jelző: apozicio
értelmi: intelekta
értelmi képesség: komprenkapablo, komprenpovo
értelmiség: intelektularo
értelmiségi: intelektulo
értelmiségi ember: inteligentulo
kezd érteni: ekkompreni
meg nem értés: nekompreno
értesít: avizi
értesítés: avizo, sciigo
értesítő: bulteno
értetlen: malkomprenema, senkomprena
értetlenség: malkomprenemo, nekompreno
magától értetődően: memkompreneble
érte való: pro
érthetetlen: malklara, malkomprenebla, nekomprenebla
érthető: klara, kompreniĝi
érthetően: klare, kompreneble
érthetőség: komprenebleco
érv: argumento
érvel: argumenti, rezoni
érvényben van: validi
érvényes: valida
érvényét veszített: kaduka
érvényét veszti: eksvalidiĝi, kadukiĝi
érvénytelenít: kasacii
érvénytelenítás: kasacio
érvénytelenné válik: eksvalidiĝi
érverés: pulso
erythrocyta: ruĝa sangoĉelo
érzék(szerv): sentumo
érzékcsalódás: halucinacio, halucino, iluzio
érzékcsalódást okoz vkinek: halucini
érzékelés: sensaĵo, sento
érzékelhető: palpebla, sentebla
érzékelhetően: senteble
   nem érzékelhetően: nesenteble
érzékelő: sensilo, sentilo
érzékelő-: senta
érzékelőideg: sentilo
érzékeltet: sentigi
érzékeny: impresebla, sentema
érzékenység: sentemo
érzéketlen ember: surdulo
érzékfeletti: transcenda
érzéki: lasciva
érzékiség: lascivo
érzéklet: sensaĵo
érzékszerv: senso
   az öt érzékszerv: sensaro
érzelem: sentimento, sento
érzelgős: sentimentala
érzelgősség: sentimentalo
érzelmes: sentimentala
érzelmesség: sentimentalo, sentimento
érzelmi: senta
érzés: sento
   érzés (benyomás): impreso
érzés-: senta
érzéstelenít: anestezi
érzéstelenítés: anestezo
érzéstelenítő: anestezilo, narkotaĵo, narkotiko
érzet: sensacio, sensaco, sentaĵo, sentumaĵo
érzi magát (jól vagy rosszul): farti
érződik: sentiĝi
érzőke: mimozo
és: kaj
   -és(foglakozásképző): -ist
   kereskedelmi "és": kaj-signo
-es: -um
logikai ÉS operátor: sorbema kajo
esedékesség: fikstempo
esély: ŝanco
esemény: evento, fariĝo, okazaĵo, okazo, pasaĵo
   biztos esemény: certa okazo
   elemi esemény: elementa okazo
   komlementer esemény: mala okazo
   üres esemény: neebla okazo
eseményalgebra: okazalgebro
esernyő: pluvombrelo
esés: falo
irányhatározó-eset>: celkazo
eset: kazo, okazo
   célhatározó-eset: celkazo
   rendkívüli eset: fenomeno
   eset(nyelvtani): kazo
   helyhatározó-eset: lokkazo
   birtokos eset: posedkazo
esetenkénti: sporada
eseti: okaza
esetleg: eventuale
esetleges: eventuala
esetlen: plumpa
esetrendszer: kazaro
eshetőség: eventualaĵo
esik: fali
   esik (vhova): fali
   esik (az eső): pluvi
és-jel: kaj-signo
eskü: ĵuro
eskü-: ĵura
esküdtek: ĵurio
esküdtszéki: asiza
esküdtszéki tárgyalás: asizo
esküszik: ĵuri
esküvés: ĵuro
ÉS művelet: kajo
ÉS műveletjel: kajo
ÉS-NEM művelet: malkajo
ÉS operátor: kajo
eső: pluvo
esőfelhő: nimbuso
eső után köpönyeg: bona ideo venas post la pereo, kiam kato jam formanĝis, forpelado ne helpos
Esperanto: Esperanto
esperes: ĉefpresbitero, dekano
esszé: eseo
esszencia: suko
est: vespero
establecerse: loksidiĝi
estély: vespero
ész: intelekto, menso, racio, saĝo
   -ész(foglakozásképző): -ist
   józan ész: komuna saĝo
   jobb a jó ész, mint a nagy ész: multo en kapo, sed nenio en poŝo
ész-: racia
észak: nordo
Észak-Amerika: Nordameriko
Észak-Holland: Nord-Holando
északi: norda
Északi-Jeges-tenger: Arkta Oceano
(vmi) északi részén: norde de
Észak-Írország: Nord-Irlando
Északi-sark: Arkto
északi-sarki: arkta
északi-sarki fény: nordlumo
Északi-tenger: Norda Maro
(vmitől) északra: norde de
Észak-Rajna-Vesztfália: Nordrejn-Vestfalio
eszébe vés: encerbigi
eszelős: cerbomalsana
eszembe jutott: tio venis al mi en la kapon
eszencia: aromaĵo, esenco
e szerinti: laŭa
eszetlen: malsaĝa, sencerbulo
eszét veszti: perdi la saĝon
eszik: manĝi
eszkimó: eskima, eskimo
eszkimó nyelvek: inuitaj lingvoj
eszköz: aparato, disponaĵo, ilo, instrumento, rimedo
   használati eszköz: uzaĵo
eszközprimitíva: fenestraĵo
eszközprogram: ilprogramo
észlel: percepti
észlelet: percepto
eszme: ideo
eszmei: idea
eszmény: idealo
eszmények nélküli: senideala
eszményi: ideala
eszményít: idealigi
eszmetárs: samideano
eszpangol: esperanglaĵo
eszpartófű: alfo
eszparzetta: onobriko
Eszperancia: Esperantio, Esperantujo
eszperantista: esperantisto
eszperantistaság: esperantisteco
eszperantizmus: esperantismo
eszperantó: Esperanto
Eszperantóország: Esperantio, Esperantujo
észre térít: prudentigi
észrevesz: rimarki
észrevétel: observaĵo
észszerű: racia
észszerűség: racieco
észszerűsít: raciigi
esztergál: torni
esztergályoz: torni
esztergapad: tornostablo
esztétika: estetiko
esztétikum: estetiko
esztétikus: estetika
esztrád: estrado
esztragon: drakunkolo
etamin: stamino
etap: etapo
etatizmus: ŝtatismo
etazser: etaĝero
étel: manĝaĵo, nutraĵo, plado
   isteni étel: ambrozio
ételrecept: recepto
éter: etero
etet: manĝigi, nutri
etetőhely: nutrejo
ethhosz: etoso
ethmoida: etmoido
éticsigafélék: helikedoj
etika: etiko
etikai: etika
etikett: etiketo
etikus: etika
etilén: etileno
etilgyök: etilo
etimológia: etimologio, vorthistorio
etimon: etimo
etiológia: etiologio
étkészlet: manĝilaro
üzemi étkezde: kantino
étkezés: manĝo
étlap: karto, manĝokarto, menuo
etnikai: etna
etnikum: etno
etnogenezis: etnogenezo
etnográfia: etnografio
etnográfus: etnografo
etnológia: etnologio
etnológus: etnologiisto, etnologo
etnosz: etno
etológia: etologio
étrend: menuo, nutroreĝimo
etruszk: etruska, etrusko
étterem: restoracio
etűd: etudo
étvágy: apetito
étvágygerjesztő: apetitveka, franda
eucharisztia: eŭĥaristio
eudiométer: eŭdiometro
eudiometria: eŭdiometrio
eufémia: eŭfemismo, evitvorto
eufemisztikus: eŭfemisma
eufemizmus: eŭfemismo, evitvorto
Eufrátesz: Eŭfrato
eugenetika: eŭgeniko
eugénika: eŭgeniko
eukaliptusz: eŭkalipto
Eukleidész: Eŭklido
euklideszi: eŭklida
Euler: Eŭlero
Euler-: eŭlera
Euler-féle: eŭlera
Euler-kör: eŭlera cirklo
Euler-vonal: eŭlera rekto
eunuch: eŭnuko
Eurázsia: Eŭrazio
euró: eŭro
Európa: Eŭropo
európai: eŭropa
Európai Unió: Eŭropa Unio
európium: eŭropio
év: jaro
evakuál: evakui, malokupi
evakuálás: evakuo
evangélikus: evangelia
evangélium: evangelio
evangéliumi: evangelia
évelő: ĉiujara
évelő növény: daŭra planto
évenkénti: ĉiujara
evez: remi
evező: remilo
evezőkormány: rudro
évezred: jarmilo, miljaro
évfolyam: jarvolumo
   évfolyam (pl. folyóiraté): jarkolekto
évforduló: datreveno, jubileo
evidencia: evidenteco
evidens: evidenta
évkönyv: almanako, jarlibro
evolúció: evolucio
evolúción megy át: evolucii
evolúta: elvolvato, evoluto
evolvens: elvolvanto, evolvento
kör evolvense: elvolvanto de cirklo
évszak: sezono
évszázad: centjaro, jarcento
ex-: eks-
exa-: eksa-
excellencia: ekscelenco
excenter: ekscentriko
excentricitás: discentreco
excentrikus: discentra, ekscentrika
exegéta: ekzegezisto
exegézis: ekzegezo
exkluzív: ekskluziva
exkréció: ekskrecio
exkréciós: ekskrecia
exkrementális: ekskrementa
ex libris: ekslibriso
Exódus: Eliro
exogámia: ekzogamio
exokrin: ekzokrina
exoterikus: malesotera
expanzió: ekspansio, politika ekspansio
   gazdasági expanzió: ekonomia ekspansio
expedíció: ekspedicio
expedíciós hadtest: ekspedicio
explicit: malimplicita
explikál: malimplici
explózió: forteno
explozíva: eksploda konsonanto, plosivo
exponál: eksponi
exponálás: impreso
exponenciális: eksponenciala
   exponenciális (függvény)>: eksponencialo
exponens: potenciganto
export: eksporto
exportál: eksporti
exportálás: eksportado, eksporto
exportáló: eksportisto
exportáru: eksportaĵo
exportőr: eksportisto
expressz-: ekspresa
expressz (vonat): ekspreso
expresszáru: ekspresa frajtaĵo
extázis: ekstazo
extázisba esett: ekstazi
extázisban van: ekstazi
externista: eksterulo
extra: ekstra, plia
extrahál: ekstrakti
extrapolál: eksterpoli
extravagancia: ekstravaganco
extravagáns: ekstravaganca, ekstravaganci
extremitás: ekstremeco
exudáció: eksudo
exudátum: eksudaĵo
ez: tio ĉi
   ez (mutató névmás)>: ĉi tiu
ez a: ĉi tiu, jena
ezalatt: dume, intertempe
ez az: ĉi tiu
ezé: ties
ezenkívül: krome
ezer: mil
ezért: tial
ezoterikus: esotera
ezoterizmus: esoterismo
ezred: regimento
ezredes: kolonelo
ezüst: arĝenta, arĝento
ezüstnitrát: lapiso
ezüstös: arĝenta
ezüstöz: arĝenti
ezüstpapír: staniolo
ezüstsirály: arĝentmevo