a b c cs d dzs e f g gy h i j k l ly m n ny o ö p q r s sz t ty u ü v w x y z zs ?

hungara n...

n-(gráf): n-opeĝa
na: nu
náci: nazia, nazio
nacionalista: naciisto
nacionalizmus: naciismo, nacionalismo
nácizmus: naziismo
nád: fragmito, kano
nadír: nadiro
nádnyelv: anĉo
nadrág: pantalono
nadrágtartó: ŝelko
(maszlagos) nadragulya: beladono
naftalin: naftalino
naftol: naftolo
nagy: ega, granda
nagyanya: avino
nagyapa: avo
nagyarányú: grandskala, larĝa, vasta
nagybácsi: onklo
nagyban: maldetale, pogrande
nagybani: maldetala
nagybetű: granda litero, majusklo
nagybetűs: majuskla
Nagy Bolgária: Granda Bulgarujo
nagyböjt: Karesmo
nagybőgő: kontrabaso
nagybőjt: Granda Fasto
Nagy-Britannia: Britujo
nagy-britanniai: brita, brito, britujano
nagycsütörtök: Sankta Ĵaŭdo
nagygyűlés: mitingo
nagyherceg: ĉefduko
nagyhét: Sankta Semajno
nagyiparos: industriisto
nagyító(üveg): grandiga vitro, lupeo
nagyjából: proksimume
nagykalória: granda kalorio
Nagy Károly: Karolo la Granda
nagyképűsködik: pozi
nagykereskedelem: pogranda komerco
nagy kezdőbetűs: nomuskla
nagykövetség (épülete): ambasadejo
nagykövetség: ambasado
Nagy Medve: Granda Ursino
nagymérvű: grandskala
nagynéni: onklino
nagyon: multe, tre
nagyon-nagyon: ekstreme
nagypéntek: Sankta Vendredo
nagyra tart: taksi
nagyság: egeco, formato
   (mért) nagyság: mezuro
nagyszámítógép: komputilego
nagyszámú: grandnombra, multnombra
nagyszerű: grandioza
nagyszombat: Sankta Sabato
nagytemplom: kirkego
fél nagytengely: granda duonakso
nagyúr: grandsinjoro
nagy urakkal nem jó egy tálból cseresznyézni: sinjoroj sin batas, servantoj vundojn ricevas
nagy úr az éhség: pli efike ol bato pelas malsato
nagyváros: urbego
nagyvezír: veziro
nagyvilági: grandmonda, monduma
nagyvilági társaság: mondumo
nagyzási hóbort: megalomanio
nagyzol: fanfaroni
nagyzolás: fanfaronado
nahát!: ba
naív: naiva
najád: najado
nak:
   -nak: al
   -nak: al
   -nak: al
nak a:
   -nak a: al
   -nak a: de
   -nak a: de
   -nak a: de
nál:
   -nál: ĉe
   -nál: ĉe
Namur: Namuro
NAND művelet: malkajo
Nándor: Fernando
Nándorfehérvár: Beogrado
nanken: nankeno
nano-: nano-
nap: tago
Nap: suno
napa: bopatrino
napállító (készülék): heliostato
napéj: diurno, tagnokto
napéjegyenlőség: ekvinokso, tagnoktegaleco
napéjegyenlőségi pont: ekvinoksa punkto
napernyő: sunombrelo
napfelkelte: sunleviĝo
napfény: suno
napforduló: solstico
napfürdő: sunbano
napi: ĉiutaga
Napier: Nepero
Napier-féle: nepera
napilap: ĵurnalo, taggazeto
napiparancs: tagordo
napirend: tagordo
napkelet: oriento, sunleviĝejo
napközelpont: perihelio
naplemente: sunsubiro
napló: taglibro
naplóállomány: protokolo
napóra: gnomono, sunhorloĝo
napos: unutaga
nappal: tage
nappali (szoba): vivoĉambro
nappali: taga
nappálya: ekliptiko
napraforgó: helianto, sunfloro
náprajz:
   általános náprajz: etnologio
   egyetemes náprajz: etnologio
naprendszer: sunsistemo
naptár: kalendaro
naptávol: afelio
náptudomány: etnologio
napvilágra hoz: naskigi
napvirág: heliantemo
napvirágfélék: cistacoj
narancs: oranĝo
narancsbőr: celulito
narancsfa: oranĝarbo
nárcisz: narciso
narkotikum: narkotaĵo, narkotiko
narkotizál: narkoti
narvál: narvalo
naspolya:
   naspolya (termés): mespilo
   naspolya (bokor): mespilujo
nassol: frandi
nász: nupto
nátha: nazkataro
NATO: Nord-Atlantika Traktat-Organizaĵo
nátrium: natrio
naturalizmus: naturalismo
natúrpark: naturparko, parko
natúrrezervátum: naturrezervejo
nautilusz: naŭtilo
navigáció: navigacio
navigál: navigacii
nazális: nazalo, nazsono
n-dimenziós (tér): n-dimensia
ne: ne
nebáncsvirág: balzamino
n-ed-fokú: n-a-grada
n-edrendű (görbe): n-obla
nedv: suko
nedves: humida, malseka
nedvesdokk: malseka doko
nedvesség: humido
nefelejcs: miozoto
negáció: negacio, nego
ekvivalencia negációja: ekskluziva disjunkcio
negatív: malpozitiva, nea, nega, negativa
   negatív (elektr.): negativa
   negatív (fénykép): negativa
   negatív (fotó): negativa
   negatív (izometria): negativa
   negatív (pl. szám): negativa
   negatív (fényképészet): negativo
negatív szám: minuso
negaton: negatrono
negatron: negatrono
néger: negro, nigrulo
negligál: neglekti
neglizsé: negliĝo
négy: kvar
négyalkotós: kvaternara
negyed: kvarono
negyedévi: kvaronjara
negyedik: kvara
negyedkor: kvaternaro
negyedkori: kvaternara
negyedkori réteg: kvaternaro
negyedkor képződmény: kvaternaro
negyedóra: kvaronhoro
negyedszer (felsorolásnál): kvare
négyértékű: kvaternara
négyes: kvarteto
   négyes (csoport): kvaropo
négyjegyű betű: kvarliteraĵo
négylap: kvaredro
négyrét hajtott papír: kvaropige faldita papero
négyszög: kvarlatero
négyszögesít: kvadratigi
négyszögesítés: kvadraturo
négyszögű: kvarangula
négytag: kvartermo
négyzet-: kvadrata
négyzet:
   négyzet (második hatvány): kvadrato
   négyzet (négyszög): kvadrato
négyzetes: kvadrata
   négyzetes (mátrix): kvadrata
négyzetméter: kvadrata metro
négyzetre emel: kvadratigi
néhány: ioma, kelkaj, kelke
néhányan: kelkaj
nehéz: multepeza, peza
nehezedik: pezi
nehézhidrogén: deŭterio
nehezít: pezigi
nehézkes: malgracia, multepeza
nehézkesség: multepezeco
neheztel: koleretigi, rankori
neheztelés: postkolero, rankoro
nehézség: embaraso, malfacilaĵo
nehézséget okoz: embarasi
ne hívd ki a sorsot: ne veku malfeliĉon, kiam ĝi dormas
ne igyál előre a medve bőrére: antaŭ mortigo de urso ne vendu ĝian felon
ne ingereld az alvó oroszlánt: abelujon ne incitu, amason ne spitu
nek:
   -nek: al
   -nek: al
   -nek: al
nek a:
   -nek a: al
   -nek a: de
   -nek a: de
   -nek a: de
nekiad: atribui
nekiiramodik: impeti
neki ítél: imputi
nekikezd: alpaŝi
nekilendül: impeti
nekimegy: renkonti
nekrológ: nekrologo
nekropolisz: nekropolo
nektár: nektaro
nél:
   -nél: ĉe
   -nél: ĉe
nélkül: sen
nélkülöz:
   nélkülöz (nincs neki): malhavi
   nélkülöz (nem vesz figyelembe): mankigi
nélkülözhetetlen: nemalhavebla
nem: genro, grupo, ne
   semleges nem: aĵgenro
   nem (biológiai, nyelvtani): sekso
   nem (féleség): speco
   nem (biológiai): superspeco
néma: muta
némajáték: pantomimo
nem a ruha teszi az embert: valoras ne la vesto, valoras la enesto
nem átall: arogi
nem az én fejelm fáj, ha a másét ütik: ne doloras frapo sur fremda kapo
nem bűn a szegénység: malriĉeco ne estas malvirto
nem csökkenthető: nereduktebla
nem egyszerűsíthető: nereduktebla
nem egy vágással döntik le a tölgyet: unu hako kverkon ne faligas
nemes: nobela
   nemes (jellemű): nobla
nemesember: nobelo
nemesgáz: inerta gaso, nobla gaso
nemesgesztenye: marono
nem esik messze az alma a fájától: ne falas frukto malproksime de l' arbo
nemesít: edifi, grefti
nemesség:
   nemesség (osztály): nobelaro
   nemesség (privilégium): nobeleco
nemesúr: sinjoro
német (állampolgár): germano
német: germana, germano
Németország: Germanio, Germanujo
Német-római Birodalom: Sankta Roma Imperio Ĝermana
nemez: felto
nem haszonelvű: neprofitema
nem hullik manna az égből: ne gutas mielo el la ĉielo
nemi: genera
   nemi (betegség): venerea
némi: kelka
nemi jelleg nélküli: senseksa
nem invertálható: neinvershava, neinversigebla
nemi szervek: generaj organoj
nemi úton terjedő: venerea
nemi vágy: libido
nem kell a szennyest kiteregetni: tolaĵon malpuran lavu en la domo
nem kevert: senmiksa
nemleges: nea, negativa
nem lehet két úrnak szolgálni: al du sinjoroj samtempe oni servi ne povas
nemlét: neesto
nem megfelelő: maloportuna
nem minden hírnek igaz a szava: ne ĉiu raporto estas vera vorto
nem mindennapi: fenomena
nem nagy lumen: li ne havas kapon de ministro
nemnegatív: nenegativa
nemosztó szám: alikvanto
nem pozitív: nepozitiva
nem redukálható: nereduktebla
nemrég: antaŭ nelonge, antaŭ ne longe
nem rokonszenvez: malsimpatii
nem sikerül: malsukcesi
nem sokáig: nelonge
nem tartozik rád: tio ne koncernas vin
nem tévedhetetlen: erarema
nem titkolt: malkaŝa
nemtő: genio
nemz: generi, naskigi
nemzedék: generacio
nemzés: generado
nemzet: nacio
nemzet-: nacia
Egyesült Nemzetek: Unuiĝintaj Nacioj
nemzeti: nacia
nemzeti mivolt: nacieco
nemzetiség: nacieco
nemzetközi: internacia
Nemzetközi Mértékegységrendszer: Internacia Sistemo de unuoj
nemzetköziség: internaciismo
nemzetőrség: milico
nemzetség: genro, gento, klano, raso
nemző: genera
néni: onklino
neodímium: neodimo
neolitikum: neolitiko
neologizmus: neologismo, novismo
neon: neono
nép: popolo
népcsoport: etno
neper: nepero
Neper: Nepero
népes: multhoma
népfelség: suvereno
népirtás: genocido, gentomurdo
népmese: popolrakonto
népművészet: folkloro
népművészeti: folklora
nepotizmus: nepotismo
néprajz: etnografio
néprajzos: etnografo
néprajztudós: etnografo
népszavazás: referendumo
népszerű: populara
népszerűsít: propagandi
népszerűsítés: propagando
néptelen: senhoma
neptúnium: neptunio
Neptunus: Neptuno
Neptunusz: Neptuno
népuralom: demokratio
népviselet: kostumo
n-es (csoport): n-opo
nescafé: tujpreta kafo
neszesszer: necesujo
nett: neta
nettó: neta, sentara
nettó súly: neta pezo
neuralgia: neŭralgio
neuraszténia: neŭrastenio
neurológia: neŭrologio
neurológus: neŭrologiisto, neŭrologo
neurotranszmitter: nervotransigilo, neŭrotransmisiilo
neurózis: neŭrozo
neutrális: neŭtra, neŭtrala
neutrínó: neŭtrino
neutron: neŭtrono
ne üsd az orrodat más dolgába!: ne miksu vin en malproprajn aferojn
név: nomo
névátvitel: metonimio
nevel: edifi, guverni, kulturi, kulturo
   nevel (állatot): bredi
   nevel (növényt is): eduki
nevelés: eduko
neveléstan: pedagogio
neveléstani: pedagogia
neveléstudomány: pedagogio
neveléstudományi: pedagogia
neveléstudományi szakember: pedagogiisto, pedagogo
nevelő(nő) (házitanító): guvernisto
nevelő: edukisto, pedagogo
nevelő célzatú: edifa
névérték: nominalo
nevet: ridi
nevet ad: bapti
nevetés: rido
nevetésbe tör ki: eksplodi per rido
nevetése árulja el az ostobát: oni ekkonas bovon per la vido kaj malsaĝulon per lia rido
nevetséges: ridiga, ridinda
(meg)nevettet: ridigi
nevettető: burleskulo, ridiga
nevez: nomi
nevezetesen: nome, tio estas
nevezetesség: kuriozaĵo
nevezik: nomiĝi
nevező: denominatoro
névjegykártya: nomkarto
névjegyzék: nomaro
névleg: nome
névleges: nominala
névleges érték: nominalo
névmás: pronomo
   mutató névmás: demonstrativo
   jelzői birtokos névmás: refleksiva poseda adjektivo
   visszaható névmás: refleksiva pronomo
   visszaható névmás: refleksivo
névmási nem: genro
névmutató: nomenklaturo
névragozás: kazaro
névről: nome
névszóragozás: deklinacio
New Orleans-i dzsessz: Nov-Orleana ĵazo
newton: neŭtono
Newton: Neŭtono
New York: Nov-Jorko
néz: rigardi
   néz (előadást): spekti
nézés: rigardo
néző: spekto
   néző (előadásé): spektanto
nézőke (fegyveren): celilo
nézőközönség: spektantaro
nézőpont: vidpunkto
nézőtér: spektejo
(számra) nézve: module
Nichiren: Niĉireno
nichirenizmus: niĉirenismo
nicsak!: ba
niello: nielo
nihilista: nihilisto
nihilizmus: nihilismo
Nijmegen: Nimego
nikáb: nikabo
nikkel: nikelo
nikkelez: nikeli
Nikodémusz: Nikodemo
nikotin: nikotino
nilpotens: nilpotenta, nulpotenca
Nílus: Nilo
nimbusz(felhő): nimbuso
nimbusz: aŭreolo, nimbo
nimfa: nimfo
nincs: malesti
nincs egészségesebb ital a kenyérnél, ital a víznél: akvo kaj pano servas al sano
nincs neki: malhavi
nincstelen: senhavulo
nindzsa: ninĵo
nióbium: niobo
nipapálma: nipao
nitrát: nitrato
nitrid: nitrido
nitrit: nitrito
nitro-: nitr...
nitrogén: azoto, nitrogeno
nitroglicerin: nitroglicerino
nivellál: niveli
nívó: nivelo
n-lineáris: n-lineara
: noo
nobélium: nobelio
nockoutol: nokaŭti
Noé bárkája: arkeo
noha: kvankam
nokli: nokoj
nomád: nomada, nomado
nomadiázl: nomadi
nomarkhosz: nomarĥo
nómenklatúra: nomenklaturo
Új Biológiai Nómenklatúra: Nova Biologia Nomenklaturo
nomimális: nominala
nomimális érték: nominalo
nominalizmus: nominalismo
nominativus: nominativo
nomogram: abako
nomosz: nomeso
nóna: naŭno
   nóna (hangköz): naŭto
   nóna (kilencedik hang): naŭto
nonagon: naŭlatero
nóniusz: verniero
nonprofit: neprofitema
noradrenalin: noradrenalino
nória: norio
norma: normo
   norma (komplex számé): modulo
norma-: norma
normál: normi, normumi, ununormigi
normális: normala
   normális (részcsoport): invarianta
   normális (merőleges): ortanto
normált: normhava
   normált (bázis): ununorma
   normált (vektor): ununorma
norma szerinti: norma
nos: nu
nosztalgia: nostalgio
nosztalgiával: nostalgie
nosztalgikus: nostalgia
nosztalgikusan: nostalgie
nóta: kanzono
notebook: tekkomputilo
notesz: agendo
nóva: novao
novella: novelo
novelláskötet: novelaro
novellát ír: noveli
november: Novembro
novícia: novicino
novícius: novico
növekedés: kreskado
növekedő: kreskanta
növekszik: kreski, leviĝi, vegeti
   növekszik (átv.): ŝveli
növekvő: kreskanta
növel: kreskigi, levi, pliigi
növény: kreskaĵo, planto, vegetaĵo, vegetalo
   évelő növény: staŭdo
növényállat: zoofito
növények országa: plantoj, vegetala regno
növényevés: vegetaranismo, vegetarismo
növényevő: vegetara, vegetarano
növénygyűjtemény: herbario, herbokolekto
növényi: vegetaĵa
növénytan: botaniko
növénytani: botanika
növényvilág: flaŭro
növényzet: flaŭro, vegetalaro
növényzsír: vegetalino
növés: kreskado, kresko
növeszt: kreskigi
növő (leképezés): kreskanta
: femino, -in, ino, kreski, virino
nőgyógyász: ginekologiisto, ginekologo, virinkuracisto
nőgyógyászat: ginekologio
nőgyűlölet: mizogineco
nőgyűlölő: mizogino
női: ina, virina
   női(rím): ina
nőnem: femineno, ingenro
nőnemű: inseksa
nőorvos: ginekologiisto, ginekologo, virinkuracisto
nőrokon: parencino
nőstény: ino
nőstény-: ina
nőszirom: irido
nősziromfélék: iridacoj
nőtestvér: fratino
nővér: fratino
   (szerzetes) nővér: monaĥino
n-szeres (gyök): n-obla
n-szög: n-latero
n-tagú polinom: n-termo
nudista: naturisto
nugát: nugato
nukleon: nukleono
nukleusz: nukleo
null-: nula
nulla: nula, nuli, nulo
nullázódik: nuliĝi
nullmátrix: nulmatrico
nullmértékű (halmaz) négligeable: nulmezura
nullosztó: nuldivizoro
nullosztónélküli: integra
nullpolinom: nulpolinomo
nullvektor: nulvektoro
numerál: numeralo
numerikus: cifera, nombra
numizmatika: numismatiko
numizmatikus: numismato
nuncius: nuncio
nüansz: nuanco
NYSE: Nov-Jorka Akciborso