a b c cs d dzs e f g gy h i j k l ly m n ny o ö p q r s sz t ty u ü v w x y z zs ?

hungara i...

i:
   -i: -a
   -i: -nj
iázás: iao
iázik: iai
íbisz: ibiso
íbiszfélék: ibisedoj
ibolya: violo
ibolyafélék: violacoj
ibolyántúli: transviola
ibolyaszínű: viola, violkolora
Ichtyosaurus: iĥtiosaŭro
idea: ideo
ideál: idealo
idealál: idealo
idealális: ideala
idealalizál: idealigi
idealista: idealisto, ideisto
idealizmus: idealismo, ideismo
ideg: nervo
ideg-: nerva
idegbaj: neŭrozo
idegdúc: ganglio
idegen: fremda, fremdulo, malpropra
Idegenforgalmi Világszövetség: Monda Organizaĵo pri Turismo
idegenforgalom: turismo
idegenkedés: malinklino
idegenkedik: malinklini
idegenkedő: malinklina
idegenszerűség (nyelvi): barbarismo
idegenvezető: ĉiĉerono, gvidisto
ideges: maltrankvila, nerva, nervoza
idegesít: maltrankviligi, nervozigi
idegesítő: nervoziga
idegfájás: neŭralgio
idegfájdalom: neŭralgio
ideggyengeség: neŭrastenio, neŭrozo
ideggyógyász: neŭrologiisto, neŭrologo
ideggyógyászat: neŭrologio
idegi: nerva
idegorvos: psikiatro
idegsejtnyúlvány: dendrito
idegzsába: neŭralgio
idehoz: alporti
ideiglenes: duma, provizora
itt az ideje: tempi
a maga idejében: siatempe
idejekorán: ĝustatempe
idején:
   a maga idején: siatempe
   annak idején: siatempe
idejétmúlt: mucida
idejétől fogva: detempe de
idempotens: kvadrategala
identitás: identeco
idény: sezono
ideográfia: ideografio
ideogramma: ideografiaĵo, ideogramo
ideológia: ideologio
idétlenkedik: stultumi
idevezet: alkonduki
idéz: citi
idézés: asigno
idézet: citaĵo
idézőjel: citilo
idill: idilio
idióma: idiomo
idiomatikus kifejezés: idiotismo
idiomatizmus: idiomaĵo
idióta: idioto, kreteno
idiótizmus: idioteco
idista: idisto
ido: Ido
idomít: eduki
idő: tempo
   befejezett múlt idő: perfekto
   múlt idő: preterito
   jelen idő: prezenco
Idő: Tempo
időben: ĝustatempe
   egy időben: samtempe kun
időegység: tempunuo
idő előtti: antaŭtempa
időhatár: templimo
időjárás: vetero
időjárás-előrejelzés: veterprognozo
időjárás-jelentés: veterprognozo
időjárástan: meteorologio
más idők, más erkölcsök: alia tempo, aliaj moroj
időköz: periodo
időleges: provizora
tudományos időmérés: kronometrio
időméréstan: kronometrio
időméréstani: kronometria
időnként: de tempo al tempo
időpont: dato
időrend: kronologio
időrendi: kronologia
időszak: periodo
   nyári időszak: somera tempo
   téli időszak: vintra tempo
időszakos: perioda
időtartam: daŭro
időtöltés: tempopasigilo
időzés: restado
időzik: restadi
idült: kronika
ifjú: juna
ifjúsá: juneco
-ig: ĝis
iga: jugo
   önként vállalt iga nem töri a nyakat: jugo propravola ne estas malmola
igába fog: jugi
igába tör: jugi, subjugigi
igásló: tirĉevalo
igavonó barom: ŝarĝobesto
igaz: prava, vera
   nem igaz: malprava
nincs igaza: malpravi
igazán: vere
igazat ad (vkinek): pravigi
igaza van: pravi
igaz dolog: ĝustaĵo
állami igazgatás: regio
igazgató: direktoro
   gimnáziumi igazgató: rektoro
igazgatóság: administracio, administrantaro
   igazgatóság (épület is): direkcio
igazi: ĝusta, plenforma, vera
igazít: ĝustigi
igazmondó: verema
igazol: atesti, demonstri, legitimi, pravigi, pruvi
   igazol (vkit): pravigi
   (be)igazol: verigi
igazolás: atesto, legitimacio
igazolvány: permesilo, rajtigilo
igaztalan: malprava
igaz volta: vereco
igazzá tesz: verigi
igazság: honestaĵo, veraĵo
   igazság (igaz volta): vereco
vminek az igazsága: pravo
igazságérték: vervaloro
igazságos: justa
igazságosság: justeco
igazságszerető: verama
igazságszolgáltatás: justico
igazságtábla: vertabelo
igazságtalan: maljusta
igazságtalanság: maljusteco
igazságtalan tett: maljustaĵo
igazságügy: justico
igazságügyi minisztérium: ministrejo pri justico
ige: verbo, Vorto
igealak: modalo, moduso
igehirdetés: prediko
igemód: verba modalo
igen: jes
igenel: jesi
igenem: voĉo
szenvedő melléknévi igenév: pasiva participo
igenlő: jesa
igénybe vesz: rekvizicii
igénybevétel: rekvizicio
nem tart rá igényt: malpretendi
igénytelen: modesta
igényt tart rá: pretendi
ígér: promesi
igeragozás: konjugacio
ígéret: promeso
ígéretekkel etet: nutri iun per promesoj
ígéretes: bonaŭgura, esperiga
ígérettel nem lehet jóllakni: ofte mano forgesas, kion buŝo promesas
igét hirdet: prediki
ignorál: ignori
Iguanodon: igvanodonto
így: jene
igyekezet: hasto
igyekszik: klopodi
   igyekszik (siet): hasti
igyekvés: klopodo
így vagy úgy: iele
ihlet: inspiro
ihletet kap: inspiriĝi
íj: pafarko
ijesztő: timinda
Ijssel: Iselo
Ijssel-tó: Isela Lago
iker: ĝemelo
ikon: ikono, piktogramo
ikonoklaszta: ikonrompisto
ikonoklasztázia: ikonrompismo
ikonolátria: ikonismo
ikonosztáz: ikonostazo
ikozaéder: dudekedro
ikra: frajo
ikrát rak: fraji
Ikrek: Ĝemeloj
iksz: ikso
ileum: ileo
Iliász: Iliado
ilium: iliumo
illat: aromo, odoro, parfumo
illatos: odora
illatosfa: osmanto
illatosít: aromigi
illatozik: aromi, bonodori, odori
illatszer: parfumo
illatvirág: osmanto
illdomos: deci
illdomosan: dece
illegális: kontraŭleĝa
illemhely: necesejo
illemszabályok: etiketo
illemtudó: deca
illendő: konvena, konveni
illendően: dece, konvene
illendőség: konveneco
illeszkedés: junto
illeszkedik: konformiĝi
illeszkedő: incida
illeszt: konformigi
   egymáshoz illeszt: interkonformigi
illesztő: interfaco
illeték: depago, imposto, kotizo
illetékes: koncerna
illetéket fizet: kotizi
illetően: rilate al
   vmit illetően: koncerne al
   -tilletően: pri
illik: deci, konvena, konveni, sidi
   illik (illendő): konveni
   illik (vmihez): konveni
illő: deca
illő módon: dece, konvene
illusztráció: ilustraĵo
illusztrál: ilustri
illúzió: iluzio
illúziókba ringat: iluzii
illuzionista: iluziisto
illuzórikus: iluzia
ILO: Internacia Labor-Organizaĵo
ilyen: tia
ilyen dolog: tiaaĵo
ilyenfajta: tiaspeca
ilyesféle: tiaspeca
imád: adori, kulti
   imád (átv.): amegi
imádat: kulto
imádkozik: preĝi
imafüzérfafélék: meliacoj
imaginárius: imaginara
imám: imamo
íme: jen
imént: ĵus
iménti: ĵusa
IMF: Internacia Mona Fonduso
imigyen: jene
imitáció: imitaĵo
imitál: imiti
imitálás: imito
immanens: imanenta
immunis: imuna
immunissá tesz: imunigi
immunitás: imuneco
immunizál: imunigi
immunológia: imunologio
immunológus: imunologiisto, imunologo
imola: centaŭreo
impedancia: impedanco
imperativus: imperativo
imperfektum: imperfekto
imperiál:
   imperiál (arany tízrubeles): imperialo
   imperiál (busztető): imperialo
imperialista: imperialisto, imperiisto
imperializmus: imperialismo, imperiismo
imperium: imperiumo
impérium: imperio
implementálás: realigo
implicit: implica
implicite: implice
implikáció: implico, implikacio
implikál: implici
implózió: alteno
imponál: imponi
imponzáns: impona
import: importo
import-: importa
importál: importi
importálás: importado
importáru: importaĵo
importőr: importisto
impotens: impotenta
impregnál: gumi
impresszárió: impresario
impresszionista: impresionisto
impresszionizmus: impresionismo, impresismo
improvizáció: improvizo
improvizál: improvizi
improvizálva: improvize
improvizátor: improvizisto
impulzív: impulsema, impulsiĝema
impulzus: impulso, movokvanto
ín: tendeno
inaskodás: lernoservo
inasruha: livreo
Ince: Inocento
incidens: incidento
incselkedik: petoli
index: indekso, indico
   index (kitevő): indico
   alsó index: suba indico
   felső index: supra indico
indexregister: indicreĝistro
India: Barato, Hindujo
indiai: hinda
Indiai-óceán: Hinda Oceano
indiai vajfa: basio
indián: indiana, indiano
indicativus: indikativo
indicium: indikaĵo
indigó: indigo
indigócserje: indigujo
indigószínű: indiga
indikátor: indikilo
indirekt: pera
indítás: impulso
indítvány: sugesto
indítványoz: sugesti
indium: indio
individuális: individua
individualista: individualisto, individuisto
individualizmus: individualismo, individuismo
individuum: individuo
indoeurópai: hindeŭropa
indok (mentség): ekskuzo
indukál: indukti
indukció: indukto
indukciós: indukta
indukciós axióma: aksiomo de (matematika) indukto
induktív: indukta
indul: starti
indulat: afekcio, emocio
indulatba jön: emociiĝi
indulatos: kolerema
indulatszó: ekkrio, interjekcio
induló: marŝo
   induló(sport): startanto
indusdiófa: akaĵuarbo
inercia: inercio
inerciális: inercia, inerciuma, inerteca
infimum: infimo
infinitezimális: infinitezima, infinitezimo
infinitezimális-számítás: infinitezima kalkulo
infinitivus: infinitivo
infláció: inflacio
inflexiós (pont): infleksa
influenza: gripo
információ: informo
   információ (ablak, bódé, iroda): informejo
információhordozó: informporta
információs: informa
információs szupersztráda: informa ŝoseo
informál: informi
informálás: informado
informálódik: informiĝi
informatív: informporta
informátor: informisto
infravörös: transruĝa
ing: pendoli
inga: pendolo, svingilo
ingadozik: baskuli, ŝanceliĝi, skuiĝi
ingat: balanci, ŝanceli
ingatag: malstabila
ingatagság: malstabileco
ingázik: navedi, pendoli
inger: irito
ingerel: inciti, iriti
ingerelés: incito, irito
ingerelhető: incitebla
ingerelültség: inciteco
ingerkedik: inciteti
ingerlékeny: incitiĝema
ingola: petromizo
ingvért: maŝkiraso
ingyenes: senpaga
inhalál: inhali
inhalálás: inhalado
inhalátor: inhalilo
inhalátum: inhalaĵo
inhártya (szemé): sklero
inhibíció: inhibo
iniciatíva: iniciativo
injekció: disĵeto, enĵeto, injekto
   injekció (vakcina): injektaĵo
injekciós tű: injektilo
injektál: injekti
injektív: disĵeta, enĵeta
injektor: injektilo, injektoro
inkább: plie, prefere
inkább irigyeljenek, mint sajnáljanak: pli bone estas enviigi ol kompatigi
inkasszál: enkasigi, enspezi
inklináció: inklino
inkluzíve: inkluzive
inkoherencia: malkohereco
inkoherens: malkohera, nekohera, senkohera
inkoherens dolog: malkoheraĵo
inkrusztáció: inkrustaĵo
inkrusztál: inkrusti
inkubáció: inkubacio
inkubátor: inkubatoro, kovilo
inkvizíció: inkvizicio
inkvizitor: inkvizitoro
inog: ŝanceliĝi
inspektor: inspektoro
inspiráció: inspiro
inspirál: animi, inspiri
inspirálódik: inspiriĝi
instabil: malstabila
instabilitás: malstabileco
instabilizál: malstabiligi
instant: tujpreta
instrukció: instrukcio
ínszalag: ligamento
inszerció: inserto
int: admoni
   int (dorgál): admoni
   óva int: deadmoni
intaglio: intajlo
integrál: integraĵo, integrali, integralo, integri
   határozott integrál: difinita integralo
   Lebesgue-integrál: lebega integralo
   határozatlan integrál: nedifinita integralo
   Riemann-integrál: rimana integralo
integrál-: integrala
integrálás: integrado, integralado
   parciális integrálás: laŭfaktora integralado, poparta integralado
integrálegyenlet: integrala ekvacio
integrálható: integralebla, integrebla
integráljel: integralsigno, integrilo
integrálódik: integriĝi
integrálszámítás: integrala kalkulo
integrandus: integralato
integráns: integra
integritás: integreco
intelem: admono
intellektuális: intelekta
intellektus: intelekto
intelligencia:
   mesterséges intelligencia: artefarita intelekto
   intelligencia (értelmiség): intelektularo
intelligens: inteligenta
intelligens ember: inteligentulo
intenció: intenco
intendáns: intendanto
intenzív: ega, intensa
intenzívebbé tesz: intensigi
intenztás: intenseco
interdiktum: interdikto
interferál: interferi
interferáló: interfera
interferencia: interfero
interferencia-: interfera
interferenciacsíkok: interfera franĝo
interferenciatükrök: interferigaj speguloj
interferens: interfera
interfész: interfaco
interjú: intervjuo
interjúvol: intervjui
Interlingua: Interlingvao
Interlingue: Okcidentalo
interlingvisztika: interlingvistiko
internacionalizmus: internaciismo
internál: internigi
internátus: internulejo
internet: interreto
Internet: Interreto
internetezik: retumi
internetező: retano
internista: internulo
interpelláció: interpelacio
interpellál: interpelacii
interpolál: interpoli
interpretáció: interpreto
interpretál: interpreti
interpunkció: interpunkcio
intervallum: intervalo
   zárt intervallum: segmento
intés: admono
   óva intés: deadmono
intézet: instituto
intézkedik: zorgi
intézmény: institucio
intézvény: trato
intézvényez: trati
intézvényezett: ĝirato, tratato
intézvényező: tratanto
intim: intima
intimitás: intimeco
intő jel: omeno
intranzitív: netransitiva
intrikál: intrigi
introspekció: envido, introspekto
intuíció: intuicio
intuitív: intuicia
inuit: inuita, inuito
invariáns: invarianta, invarianto
   invariáns (részcsoport): invarianta
   invariáns (részcsoport): memkonjugita
   invariáns(alcsoport) : normala
invázió: invado
invertál: inversigi
invertálás: inversigo
invertálható: invershava, inversigebla, neŭtrigebla
   invertálható (mátrix): regula
inverz: inversa
inverzió: inversigo
   inverzió (permutációban): renversaĵo
invesztál: investi
invesztitúra: investituro
involúció: involucio
íny: palato
   lágy íny: velo
íny-: palata, palataj
ínycsiklandó: franda
ínyenc: frandema
ínyenc falat: frandaĵo
ínyenckedik: frandi
ínyencség: frandaĵo
ínyhang: palatalo
ínypót (lovon): spato
ínyvitorla: postpalato, velo
inzulin: insulino
inzultál: insulti
ion: jono
ionizál: jonigi, jonizi
ipa: bopatro
ipar: industrio
iparbáró: magnato
ipari: industria
iparmágnás: magnato
iparos: industriisto, metiisto
iparosítás: industriigo
ír: irlanda, skribi
   ír (művet): aŭtori
   váltakozó irányban ír: plugoskribo
   (újságot) ír: publici
   ír (művet): verki
Irak: Irako
iram: impeto
iránt: al, vidalvide al
irány: flanko, sencumo
irányában: al, kontraŭ
iránydráma: tendenca dramo
irányít: gvidi, orienti, regi, stiri, turni
irányítás: estrado, estreco, gvido, regado
irányító: estri, estro
(postai) irányítószám: poŝtkodo
irányítottság: orientiĝo
irányul: turniĝi
irányulás: tendenco
irányultság: emo
irányzat: tendenco
irányzatos: tendenca
írás: skribo
   saját kezű írás: aŭtografo
   megtérő írás: plugoskribado
   írás (tevéeknység): skribado
írásmagyarázat: hermeneŭtiko
írásmód: skribmaniero
   kis- vagy nagybetűs írásmód: usklo
írásmű: verko
írásos: skriba
írásrendszer: skribsistemo
írásszakértő: grafologiisto
írástörténet: paleografio
írástudatlan: analfabeto
írástudatlanság: analfabeteco, analfabetismo
írásvetítő: retroprojekciilo
irat: akto, skribaĵo
iratcsipesz: agrafo
iratmintagyűjtemény: formularo
irattárca: teko
irdatlan: senmezura
irgalmas: indulgema, kompatema
irgalmasság: kompateco, kompatemo
irgalmatlan: malkompata, senindulga, senkompata
irgalmatlanság: senkompateco
irgalmaz: indulgi
irgalom: indulgo
irha: dermo
irídium: iridio
iringó: eringio
írisz: irido
   írisz (szemé): iriso
írnok: skribisto
   törvényszéki írnok: aktisto
író: aŭtoro, verkisto
íróasztal: skribtablo
iroda: kontoro, skribejo, skriboĉambro
irodai dolgozó: kontoristo
irodalmár: literaturisto
irodalom: literaturo
   szürke irodalom: griza literaturo
irodalomtudomány: beletristiko
irodista: kontoristo
íróeszköz: skribilo
íróeszközök: skribilaro
írógép: skribmaŝino, tajpilo
írókészlet: skribilaro
iromány: skribaĵo
irónia: ironio
ironikus: ironia
ironizál: ironii
írópult: pupitro
Írország: Irlando
írországi: irlanda
írószerszám: skribilo
írószoba: skribejo, skriboĉambro
írótábla: tabuleto
írott: skriba
íróvessző: grifelo
irreális: nereala
irredenta: iredenta
irredentizmus: iredentismo
irreflexív: malrefleksiva
irriducibilis: nereduktebla
irritáció: irito
irritál: iriti
Irtis: Irtiŝo
irtózatos: hida
is: ankaŭ
ISBN-kód: International Standard Book Number ISBN-kodo
isiász: iskiatalgio, iskiatiko
iskola: instruejo, lernejo
   iskola (pl. tudományos): skolo
iskolapad: pupitro de lernejano
iskolás: skolastika
iskolaszolga: pedelo
ismer: koni
ismerd meg önmagad: ekkonu vin mem
ismerés: konado
ismeret: konado, sciaĵo, scio
ismeretelmélet: ekkonteorio
ismeretlen: obskura, senfamulo
   ismeretlen (ember): nekonato
   ismeretlen (matematikai): nekonato
ismeretség: konateco
ismeretséget köt: fari konatecon
ismerik, mint a rossz pénzt: oni lin konas kiel blankan lupon
ismerjük mi egymást: ni reciproke nin konas, klarigon ne bezonas
ismerős: konato
ismert: fama
ismert ember: famulo
ismertet: konigi, priskribi
   tévesen ismertet: misprezenti
   ismertet (pl. könyvet, filmet): recenzi
ismertető (kiadvány): informilo
ismertetőjegy: trajto
ismertség: famo, konateco, renomo
ismertségség: fameco
ismertté válik: koniĝi
ismérv: kriterio
ismét: ree, refoje
ismétel: reciti, ripeti
   ismétel (vki szavait): rediri
ismétlőjel: tildo
ispán: vokto
-ista(híve): -ist
istálló: stalo
istállószolga: stalisto
isten: dio
   isten (emberről): fetiĉo
Isten: dio
istenanya: dipatrino
Isten anyja: dipatrino
istenek eledele: ambrozio
istenfa: abrotano
istenfélő: pia
isten háta mögött lakik: loĝi en la fino de la mondo
Isten hozott: estu bone veninta
istenhozzádot mond: adiaŭi
isteni: dia
istenít: apoteozi
istenkáromlás: blasfemo
Isten nem ver bottal: Dio longe paciencas sed
Isten önnel: adiaŭ
istentagadó: ateismano, ateisto, sendiulo
istentisztelet: diservo, kulto, meso
Isten veled: adiaŭ
István: Stefano
iszákos: drinkemulo
iszalag: klemato
iszap: ŝlimo
iszik, mint a kefekötő: drinki kiel funelo
iszik: trinki
   iszik (alkoholt): drinki
iszlám: islamo
iszlamista: islamisto
iszlamizmus: islamismo
iszogat: sorbetadi
iszony: fobio
iszonyatos: hida, terura
iszonyatosság: terureco
Isztambul: Istanbulo
isztmosz: istmo
ital: trinkaĵo
italáldozat: verŝofero
italbolt: drinkejo
Itália: Italio, Italujo
italpult: verŝotablo
itató: trinkujo
itatóspapír: sorbopapero
ítél: juĝi, kondamni
   neki ítél: aljuĝi
   hamar ítél: antaŭjuĝi
   ítél (minősít): juĝi
   halálra ítél: mortkondamni
ítélet: kondamno, verdikto
   halálos ítélet: kondamno al morto
   halálos ítélet: mortkondamno
ítélet-: kondamna
ítéletet hoz: verdikti
   döntőbírósági ítéletet hoz: arbitracii
ítéletet mond magáról: sin kondamni
ítélkezés: juĝo
ítélkezési: juĝa
ítélkezik: juĝi, verdikti
ítélkező: kondamna
van ítélve: kondamni
ittas: ebria
ittasság: ebrio
itterbium: iterbio
itt megáll a tudományom: venis fino al mia latino
ittrium: itrio
ív: arko
ivadék: ido, praido
ivadékok: idaro, naskitaro
ivarérett: seksmatura
ivaroszlop: ginostemo
ivartalan: senseksa
ivartalanít: kastri
ível: arkigi
ívezet: arkaĵo
ívnyílás: spano
Ivó: Ivo
ivócsésze: bovlo
ivóedény: trinkujo, trinkvazo
ivókürt: korno
IVSZ: Monda Organizaĵo pri Turismo
íz: gusto
   íz (alkalom): fojo
-izé: -um
-izél: -um
ízeltlábúak: artikuloj, artropodo
ízesít: gustigi
ízetlen: sengusta
íze van: gusti
izgalomba jön: incitiĝi
izgat: inciti
izgatás: incito
izgatható: incitebla
izgatott: febra, malkvieta
izgatottság: ekscito, inciteco, incito
Izidor: Izidoro
Ízisz: Iziso
ízlelőképesség: gusto
ízlés: gusto
ízléstelen: sengusta
ízlésű: bongusta
ízletes: bongusta
ízletessé tesz: gustigi
ízlik: gusti
izmos: muskola
-izmus: -ism
izoláció: izoliteco
izolál: izoli
izolált: izolita
izoláltság: izoliteco
izom: muskolo
izom-: muskola
izometria: izometrio
izometrikus: izometria
izomorf: izomorfa, izomorfia
izomorfizmus: izomorfio
izompólya: fascio
izomrángás: tiko
kis izomrost: fibreto
izomrövidülés: kontrakturo, streĉrigideco
izomzsugorodás: streĉrigideco
izomzsugrodás: kontrakturo
izoterm: izoterma
izoterma: izotermo
izotermikus: izoterma
izotóp: izotopo
izotóp-: izotopa
izotópos: izotopa
izotrop: izotropa
izotrópia: izotropeco
izotropikus: izotropa
izület: artiko, diartrozo
izületi merevség: ankilozo
izületi vég (csonton): epifizo
izzad: ŝviti
izzadmány: eksudaĵo
izzadmányképződés: eksudo
izzadmány képződik: eksudi
izzadság: ŝvito
izzás: inkandesko
   izzás (átv.): flamo
izzásban van: inkandeski
izzasztófürdő: ŝvitbano
izzik: ardi, fuzi, inkandeski
izzó: ampolo, arda, inkandeska
   fehéren izzó: blankarda
   izzó (átv.): flama
izzóhálő: gasmufo
izzószál: filamento
izzőharisnya: gasmufo
izsóp: hisopo