a b c cs d dzs e f g gy h i j k l ly m n ny o ö p q r s sz t ty u ü v w x y z zs ?

hungara ö...

öb: kalibro
öblít: gargari
öblíti a torkát: gargari
öblös: kaverna
öblös puska: blunderbuzo
öböl: rodo
   öböl (kisebb): golfeto
öcsapol: kejli
ödéma: edemo
ökle: alburno
ökológia: ekologio
ökológiai: ekologia
ökológiai mozgalom: ekologiismo, ekologio
ökológus: ekologiisto
ököl: pugno
ökölvívás: bokso
ökörfarkkóró: verbasko
ökumené: ekumeno
ökumenikus: ekumena
ökumenizmus: ekumenismo
öl: murdi, sino
   öl (hosszmérték): klafto
ölt: ricevi
öltés: kudrero
öltözék: tualeto, vesto
öltözet: vesto
öltözőszoba: buduaro
öltöztet:
   (vminek) öltöztet: alivesti
   (fel)öltöztet: vesti
öltöztetőasztal: tualettablo
öltőzőszoba: tualetejo
ölyv: buteo
ömlik: torenti
ömlő: torenta
ön: vi
   -ön: sur
ön-: mem-
önálló: memstara
   politikailag önálló: aŭtarkia
politikai önállóság: aŭtarkio
önbecsülés: memestimo
önbizalom;: memfido
önbizalom: memfido, memkonfido
önelégülten: memkontenta
önéletrajz: aŭtobiografio, membiografio
   szakmai önéletrajz: vivprotokolo
gazdasági önellátás: aŭtarcio
önellátó: aŭtarcia
önerőből felemelkedett ember: memfarita homo
önfegyelem: memdisciplino
önfeláldozás: memforgeso, sinofero
önfeláldozó: oferema
önfenntartás: memkonservo
öngyilkos lesz: memmortigi, sin mortigi, suicidi
öngyilkosság: memmortigo, sinmortigo, suicido
öngyilkosságot követ el: memmortigi, sin mortigi, suicidi
öngyújtó: fajrilo
önirányító: memstira
önként: memvole
önkéntelen: pretervola
önkéntes: libervola, volontulo
önként vállalt iga nem töri a nyakat: jugo propravola ne estas malmola
önkény: arbitro
önkényes: arbitra
önkényeskedik: tirani
önkénytelen: spontanea
önkényúr: tirano
önkényuralkodó: tirano
önkényuralmi: diktatura, totalisma
önkényuralom: aŭtokratio, aŭtokratismo, despotismo, diktaturo, tiraneco, totalismo
önkényúri: tirana
önkiszolgáló: memserva
önkiszolgáló bolt: memservejo
önkívület: deliro, tranco
önkívületben van: deliri
önkritika: memkritiko
önmagában: per si mem
önmegfigyelés: envido, introspekto
önmegtagadás: abnegacio
önmegtartóztatás: abstinado, abstinenco, sindetenado
önmegtartóztató: abstinema, abstinulo
önmozgó: memmova
önműködő: aŭtomata
önműködően: aŭtomate
önök: vi
önsajnálat: memkompato
önszeretet: memamo
önt: fandi, gisi, verŝi
   (formába) önt: muldi
öntecs: ingoto
önteltség: orgojlo
(formába) öntés: muldado
öntetszelgő: vanta
öntöz: irigacii, traakvigi
öntözés: irigacio
öntőforma: formilo, modelilo, muldilo
öntőminta: modelo
öntőüst: fandvazo, krisolo
öntudat: konscio
öntudatát:
   visszanyeri az öntudatát: rekonsciiĝi
   elveszíti az öntudatát: senkonsciiĝi
öntudatlan: senkonscia
öntudatlanná válik: senkonsciiĝi
öntudatlanul: senkonscie
öntudatos: konscia
öntvény: muldaĵo
önuralom: memregado , memregeco, sinregado
önvédelem: memdefendo
önvezérelt: memstira
önvizsgálat: envido, introspekto
önzés: egoismo, memamo
önzetlen: sindona
önzetlen ember: altruisto
önzetlenség: altruismo, malegoismo, memforgeso, sindono
önző: egoisma, egoista
önző ember: egoismulo, egoisto
ördög: diablo, satano
az ördögbe!: diable
ördögcérna: licio
ördöggyökér: ferolo
ördögi: diabla
ördögien: diable
ördögi módon: diable
ördögöt űz: ekzorci
ördögszekér: eringio
ördögszem: skabiozo
ördögűzés: ekzorcaĵo
ördöngős: diabla
ördöngősen: diable
ördöngősség: diablaĵo
öreg: olda
öregcserkész: rovero
öregfa: bumo
öregkori defektus: kadukaĵo
öregkori fogyatékosság: kadukaĵo
öregujj (lábon): halukso
Örményország: Armenio, Armenujo
örök: eterna
örökbe fogad: adopti
örökké: eterne
örökké siető: hastema
örökkévaló: eterna
Örökkévaló: Eternulo
örökkévalóság: eterneco
örökléstan: genetiko
örökletes: hereda
örökletessé tesz: eternigi
örököl: heredi
örökölhető: hereda
örökölt: hereda
örökösen: eterne
örökösödési: prihereda
örökösödési jog: prihereda rajto
örökösödési törvény: prihereda leĝo
örökösség: eterneco
örökség: heredaĵo
kizár az örökségből: senheredigi
öröktől fogva: de eterne
örökül hagy: testamenti
öröm: ĝojo, plezuro, volonteco
örömet okoz neki: ĝojigi
örömlány: malĉastistino
örömmámor: feliĉego
örömteli: plezura
örül: ĝoji
örvend: jubili
örvendetes: gajiga, ĝoja
örvendezés: jubilado
örvendezik: gaji, ĝoji, jubili
örvendező: ĝoja
örvendezve: jubile
örvény: kirlo, vortico
örvénylik: kirliĝi
örvénymentes: senkirla
   örvénymentes (vektormező): potencialhava
örvös állat: dazipo
össeköt: kunligi
össze-: kun
összead: adicii, sumigi
összeadandó: adiciato, sumero, termo
összeadás: adicio
összeadásjel: pluso
összeállít: konstrui, kunmeti, sortimenti
összeaszalódik: ŝrumpi
összebarátkozik: amikiĝi, interfratiĝi
összecsatol: buki
összecsavaroz: bolti
összecsíptet: agrafi
összecsukható: faldebla
összecsúsztat: kunŝovi
összedug: kunŝovi
összeékel: kejli
összeesküszik: komploti, kunĵuri
összeesküvés: komploto
összefésül: kunfandi
összefog: kunteni
összefoglal: resumi, sintezi
összefoglalás: resumo, sintezo
összefoglalóan: resume
összefoltoz: fliki
összefolyás: kunfluejo
összefolyik: kunflui
összefon: interplekti
összefut: konverĝi
összefutó: konverĝa
összefügg: koheri, rilati
összefüggés: interligo, interrilato, kohereco, kohero, rilato
   kölcsönös összefüggés: korelacio
   kölcsönös összefüggés: korelativeco
összefüggéstelen: malkohera, nekohera, senkohera
összefüggéstelen dolog: malkoheraĵo
összefüggéstelenség: malkohereco
összefüggő: kohera
   kölcsönösen összefüggő: korelativa
összefűz: krampi, kroĉi, laĉi
összeg:
   összeg (lineáris altéré): sumo
   összeg (sorozaté): sumo
   összeg (számoké): sumo
összegez: kunkalkuli, resumi, sumigi
összegezve: resume
összegömbölyödik: buliĝi
összegöngyöl: kunvolvi
összegzés: resumo
összegyűjt: kolekti
összegyűlik: kolektiĝi
összegyűr: ĉifi
összehajtható: faldebla
összehangol: kunordigi
   kölcsönösen összehangol: interkonformigi
összeházasodik: geedziĝi
összehív: kunvoki
összehord: kunporti
összehoz: kunigi
összehúz: kuntiri
összehúzűs: kuntiro
összejön: kuniĝi, kunveni, renkontiĝi
összejövetel: kunveno, renkontiĝo, seanco
összekapcsol: agrafi, kluĉi, kontaktigi, krampi, kroĉi, kunligi
   összekapcsol (villamosan): konekti
   összekapcsol (energiaátvitelre): kupli
összekapcsolás: kunligo
   összekapcsolás (villamos): konekto
   összekapcsolás (energiaátvitelre): kuplo
összekever: intermiksi, konfuzi, miksi
összekócol: hirtigi, malkombi
összekovácsol: cementi, kunforĝi
összeköt: ligi
összekötés: kunligo
összekötöz: ligi
összekulcsolja a kezét: interfingrigi la manojn
összekuporodik: kaŭriĝi
összekuszál: impliki, konfuzi, malordigi
összemegy: ŝrumpi
nem összemérhetető: nekunmezurebla
összemérhető: kunmezurebla
összemos: stompi
kóros összenövés: adheraĵo
összenyom: kunpremi
összeolvad: fandiĝi
összeolvadás: kunfandiĝo
összeolvaszt: kunfandi
összeomlás: ruiniĝo
összeprésel: kunpremi
összeragaszt: kunglui
összerak: kunmeti
összerendez: kunordigi
összerezzen: ektremi, tremeri
ájultan összerogy: fali svene
összeroskad: subfali
összes: ĉiom, ĉioma, ĉiu, totala
összesen: entute, sume
összesít: kunigi
összesség: tutaĵo
összességében: entute, sume
összeszámol: kunkalkuli
összeszed: kolekti
   (hiánytalanul) összeszed: forkolekti
összeszerel: munti
összeszorít: stringi
összeszövetkezik: komploti
összetapadás: adheraĵo
összetart: koheri, konverĝi
összetartás: kohereco, kohero, kungluiĝemo, kunteniĝo
összetartó: konverĝa, solidara
összetartó erő: koheremo, kunteniĝo
összetartozik: koheri
összeteker: kunrulo
összetesz: kunmeti
összetett: malsimpla
   összetett (osztó): divizorhava
összetéveszt: konfuzi
összetéveszthetetlen: nekonfuzebla
összetevő: ingredienco
összetol: kunŝovi
összetoldoz: flikaĉi
összetör: rompi
összeül: kunsidi
összeüt: kunbati
összeütközés: karambolo
összeütközik: karamboli
összeválogat: sortimenti
összever: kunbati
összevész: malpaciĝi
összevisszaság: impliko
összevon: kuntiri
összevonás: kuntiro
összezavar: impliki
összezörrenés: malpaceto
összezúz: kontuzi
összezsinóroz: laĉi
összezsugorodik: ŝrumpi
összhang: harmonio, konkordo
összhangba hoz: harmoniigi, konformigi
összhangba kerül: konformiĝi
vmivel összhangban: konforme al
összhangban van: harmonii
összhang hiánya: disonanco
összhangzattan: harmoniko
összpontosít: koncentri
összpontosítás: koncentro
összpontosító: koncentra
összpontosul: koncentriĝi
összpontosulás: koncentro
ösvény: irejo, pado
ösztön: instinkto
ösztöndíj: stipendio
ösztöndíjas: stipendiato
ösztönös: intuicia
ösztönös megérzés: intuicio
ösztönöz: fervorigi, igi, impulsi, inspiri, stimuli, svingi
ösztönzés: impulso, inspiro, stimulo
ösztönzésére: sub la impulso de
ösztönző: impulsa
öszvér: mulo
öt: kvin
öten: kvinope
ötlap: kvinedro
ötlet: ideo
ötletgazdag: iniciativ-hava
ötöd: kvinono
ötödik: kvina
ötödször (felsorolásnál): kvine
ötös (csoport): kvinopo
ötszög: kvinlatero, pentagono
ötvöz: aloji
ötvözet: alojo
öv: zono
   biztonsági öv: sekurrimeno
   biztonsági öv: sekurzono
övé: lia
   övé (azé): ĝia
övék: ilia
övesférgek: zonovermoj
övez: ĉirkaŭi, zoni
   övez (átv.): enkadrigi
   övez (átv.): kadri
övezet: zono
Özbek: Uzbeko
özön: kaskado, svarmo, torento
özvegy(ember): vidvo
özvegyasszony: vidvino
ő...-a: lia
ő: ri
   ő (az): ĝi
   ő (valamilyük): ilia
   -ő(foglakozásképző): -ist
   ő (általában): li
   ő (férfi): li
   ő (nőnemű): ŝi
ők: ili
őr: gardisto
őrcsapat: pikedo
őrgróf: markizo
őrhely: posteno
őriz: gardi
őrizet: gardado
őrizetbe vesz: aresti
őrizetbe vett: arestito
őrizetes: arestito
őrizve: garde
őrjárat: patrolo
őrjáratozik: patroli
őrjöng: furiozi
őrjöngés: furiozeco, rabio
őrjöngő: furioza, rabia
őrködik: gardestari, posteni
őrködve: garde
őrlőfog: molaro, mueldento
őrmester: serĝento
őrnagy: majoro
őrnaszád: aviso
őrség: gardo, gvardio
őrszem: gardostaranto
őrt áll: gardestari
őrült: malsaĝa
őrvezető: kaporalo
őrzés: gardo
őrzőhely: konservejo
ősanya: prapatrino
ősapa: prapatro
őshonos: aŭtoĥtona, indiĝena
ősi: primara
őslakos: aborigena, aborigeno, aŭtoĥtono, indiĝeno
őslénytan: paleontologio
ősrégi: arĥaika
ősrobbanás: praeksplodo, praknalo
őstörténet: prahistorio
őstulok: uro
ősz: aŭtuno, griza
ősz hajú: grizhara
őszibarack: persiko
őszibarackfa: persikujo
őszinte: sincera
őszirózsa: astero, kalistefo
ővé(nőnemű): ŝia
őz: kapreolo