a b c cs d dzs e f g gy h i j k l ly m n ny o ö p q r s sz t ty u ü v w x y z zs ?

hungara v...

vacak: aĉa
vacsora: vespermanĝo
   utolsó vacsora: Sankta Manĝo
vad: ĉasaĵo, malmilda
vád: akuzo
vadász: ĉasisto
vadászat: ĉaso
vadászgörény: ĉasputoro, furo
vadászik: ĉasi
vadászkutya: ĉashundo
vadászkürt: ĉaskorno
vadászzsákmány: ĉasaĵo
vadbodza: egopodio
vaddisznó: apro
vadgesztenye (fa): hipokaŝtano
vadgesztenyefélék: hipokaŝtanacoj
vádli: suro, tibikarno
vadmajoránna: origano
vadmeggy (japán): sakuro
vadóc (növény): lolo
vádol: akuzi, kulpigi
vadon: sovaĝejo
vadőr: ĉasgardisto, ĉasvokto
vadszeder: rubuso
vadzsrájána: Vaĝrajano
vág: tranĉi
   ferdéb vág: beveli
   utat vág magának: elhaki sian vojon
   vág (ütéssel): haki
   vág (ollóval): tondi
vágány: fervojo, relvojo
vágás: tranĉo
   vágás (ütéssel): hakado
vágat: galerio, koridoro
vagina: vagino
vágódeszka: haktabulo
vágóeszköz: hakilo, tranĉilo
vágóhíd: buĉejo
vágómadarak: akcipitredoj
vagon: vagono
vágta: galopo
vágtában: galope
vágtázik: galopi
vagy (kötőszó):
vágy: impeto, sopiro
vagy:
   logikai vagy: disjunkcio
   kizáró vagy: ekskluziva disjunkcio
vágyakozik: sopiri
vágyik: aspiri, impeti, sopiri
vagyon: havaĵo
vagyongondnok: kuratoro
vagyonkezelő: kuratoro
vagyonos: bonhava
vagyontalan: senhavulo
vaj: butero
vájat: foldo
vajat ken: buterumi
vajda: vojevodiestro, vojevodo
vajdaság: vojevodio, vojevodujo
Vajrocsana: Vajroĉano
vajtartó: buterujo
vak: blinda
vakar(csutakol): strigli
vakaró: skrapilo
vakbél: cekumo
vakbuzgó: zeloto
vakcina: vakcino
vakírás: brajlo
vakok között félszemű a király: inter blinduloj reĝas strabuloj, inter la blinduloj reĝas la strabuloj
vakolat: stuko
vakolókanál: trulo
vakon: blinde
vakond: talpo
vakondokfélék: talpedoj
vakszol: vaksi
vakuólum: vakuolo
vákuum: vakuo
vákuumot hoz létre: vakuigi
val:
   -val: al
   -val: kun
   -val(eszközhatározó): per
váladék: sekrecio
váladék-: ekskrecia
valahány: ioma
valahogy: iel
valahol: ie
valaki: iu
valakinek a: ies
valamelyik:
   valamelyik (egy bizonyos): iu
   valamelyik (közülük): iu
valamennyi: iom
valamennyire: iom
valami: io
valamiért (valami ok miatt): ial
valamiképpen: iel
valamikor: foje, iam
valamikori: eksa, iama
valamilyen: ia
valami miatt: ial
válasz: respondo
válasz-: responda
válaszdíjszelvény: internacia respondkupono
válaszfal: vando
   válaszfal (magházban): diafragmo
nemzetközi válaszkupon: internacia respondkupono
válaszlevél: responda letero
válaszol: respondi
választ: elekti
választás: balotado, baloto, elekto
választék: sortimento
választékos: eleganta
választói igazolvány: balotrajtiga karto
választott bírósági döntés: arbitracio
választott bírósági ítélet: arbitracio
választóvíz: azotacido, nitrata acido
valencia (igéé): valento
valenciennes-csipke: valencieno
Valentin: Valenteno
Valentin-nap: tago de Valenteno
válik:
   válik (valamivé, valamilyenné): iĝi
   válik (vmilyenné): sin trovi
   válik (vmilyenné): troviĝi
válik vmivé: fariĝi
váll: ŝultro
vállalat: entrepreno
vállalkozás: entrepreno
vállalkozik: entrepreni
vállalkozó: entreprenisto
vállalkozó szellemű: entreprenema
vallás: religio
vallás-: religia
vallásgyakorlat: kulto
vallási: religia
vallási közösség: religia komunumo
vallásos: religia
vallásos ember: religiulo
vállbojt: epoleto
válljárom: portovekto, vekto
vállkendő: ŝalo
vállkötés: skarpo
vallon: valona, valono
Vallónia: Valonio, Valonujo
vállrándítás: ŝultrolevo
vállrojt: epoleto
vállszalag: skarpo
vállszíj: balteo, ŝultrozono
vállvetve: ŝultron ĉe ŝultro
valóban: vere
valódi: aŭtentika, plenforma, reela, vera
valódiság: aŭtentikeco
való dolog: realaĵo
válogatós: elektema
válogatott: elektita
valójában: efektive, fakte, propre
valorizálás: valorizo
valós: reala, reela
valóság: efektivaĵo, veraĵo
   (a) valóság: realo
valóságos: efektiva, reala, vera
   nem valóságos: nereala
valós idejű: realtempa
valós idejű üzemmód: realtempa reĝimo
valósrész: reela parto
valószínű: probabla, verŝajna
   valószínű (eseményé): probablo
valószínűleg: devi, probable, ŝajne, verŝajne
valószínűség: probableco
   feltételes valószínűség: kondiĉa probablo
valószínűségi mérték: probablo
valószínűségi változó: stokasto
valószínűségszámítás: probablokalkulo
válság: krizo
válságban van: krizi
válságkorszak: kriza
vált: ŝanĝi
váltakozik: varii
   (időben) váltakozik: intermiti
színesen váltakoznak: kalejdoskopi
váltakozó: varianta
   (időben) váltakozó: intermita
(időben) váltakozva: intermite
váltás: anstataŭigo
váltó: kambio, stafeto
   forgatott váltó: ĝiraĵo
   váltó (vasúti): relkomutilo
   idegen váltó: trato
   intézvényezett váltó: trato
váltóalkusz: kambia makleristo
váltókezesség: avalo
váltópénz: mona subunuo
váltót kibocsát: trati
változat: variacio, variaĵo, versio
változatlan: egala, senŝanĝa
változékony: ŝanĝiĝema, variema
változik: ŝanĝiĝi, varii
   változik (vmivé): turniĝi
változó: variablo, varianta, varianto
   független változó (függvényben): argumento
   függő változó: dependa variablo
   valószínűségi változó: hazarda variablo
   független változó: nedependa variablo
   valószínűségi változó: stokasta variablo
változtat (vmivé): turni
valuta: valuto
Nemzetközi Valutaalap: Internacia Mona Fonduso
kettős valutarendszer: bimetalismo
vályú: trogo
vám: dogano
vámhatóság: dogano
vámhivatal: doganejo
vámilleték: doganimposto, limimposto
vámnyilatkozat: dogandeklaro
vámpír: vampiro
vámunió: dogana unio
van: esti, sidi, stati
   ott van: kuŝi
vanádium: vanadio, vanado
van benne: enhavi
vandál: vandalo
vandalizmus: detruemo, vandalismo
vándor alóza: alozo
vándorol: migri, vojiri
vanília: vanilo
vánkos: kuseno
vánkoshuzat: kusenteg(il)o
van neki: havi, posedi
elege van vmiből: sata
van vmitől: deveni
ványol: fuli
vár: atendi, fortikaĵo, kastelo
varangy: bufo
varangyfélék: bufedoj
varangyos béka: bufo
nílusi varánusz: monitoro
várárok: ĉirkaŭfosaĵo
váratlan: abrupta, subita
váratlanul: neatendite, subite
varázs-: magia, sorĉa
varázslat: magio
varázslatos: sorĉa
varázsló: magiisto
varázsol: sorĉi
varázstükör: fantasmagorio
várfal: murego
várható érték: ekspekto
variáció: variacio, variaĵo
variálódik: varii
variancia: varianco
variáns: variacio, variaĵo
varieté: varieteo
varietészínház: varietea teatro
varioobjektív: zomo
varjú: korvo
varjúfélék: korvedoj
varjúhájfélék: krasulacoj
varjútövisfélék: ramnacoj
várkastély: kastelo
vármező: glaciso
város: urbo
   város (önkormányzattal): civito
városbeli: samurbano
városfelügyelő: edilo
városháza: urbodomo
városi (lakos): urbano
városi hatóság: magistrato
városi tanács: magistrato
városlakó: urbano
várószoba: atendejo, atendoĉambro
váróterem: atendejo
varr: kudri
   varr (géppel): stebi
varrógép: stebilo
varrótű: kudrilo
varsa: naso
Varsó: Varsovio
vas: fero, sovaĝa
   vas (tárgy): feraĵo
vas-: fera
vasal: gladi
   vasal (armatúrával): armaturi
vasalás: armaturo
vasaló: gladilo
   vasaló (munkás): gladisto
vasalódeszka: gladotabulo
vasalónő: gladistino
vásár: foiro
vásárló: aĉetanto
vasárnap: dimanĉo
vásárol: aĉeti
vásárolgat: butikumi
vásártér: foirejo
vasas: fereca
addig üsd a vasat, amíg meleg: forĝu feron dum ĝi estas varmega
vasat rozsda marja, szívet a bánat: rusto manĝas la feron kaj zorgo la homon
vasbeton: ŝtalbetono
vasból való: fera
vasfű: verbeno
vasfűfélék: verbenacoj
vashulladék: ferrubo
vaskapocs: krampo
vaskereskedő: feraĵisto
vaskesztyű: ferganto
vaskor: ferepoko
vaslemez: ferlado
vasmacska: ankro
vasmarokkal fog: teni iun per fera mano
vastagbél: dika intesto, kojlo
vastagbőrűek (rend): pakidermoj
vastartalmú: fereca
vasút: fervojo
vasút-: fervoja
vasútállomás: fervoja stacio
vasutas: fervojisto
vasúti: fervoja
vasúti dolgozó: fervoja laboristo
vasúti kocsi: vagono
vasúti tiszt: fervoja oficisto
vasúttársaság: fervoja kompanio, fervojoj
vasvilla: forkego
vászon: tolo
vászonkötés: tola teksaranĝo
Vaticanus: Vatikano
Vatikán: Vatikano
vatikáni: Vatikana
vatta: vato
vattával kitöm: vati
vau: vaŭ
váz: skeleto
váza: vazo
vazallus: feŭdulo, vasalo
vazelin: vazelino
vázlat: skema, skemo, skizo
vázlatos: maldetala, skeleta, skema, skemeca
vázlatot készít: skizi
Vazul: Bazilo
vázszerkezet: ĉarpentaĵo
vázszerű: skeleta
vécé: necesejo
vécékagyló: necesseĝo, necesujo
vecsernye: vespro
véd: defendi, gardi, protekti, ŝirmi
   véd (védőernyővel): ekrani
véda: vedo
védantizmus: vedismo
védekező hadművelet: defensivo
védelem: protekto
védelmező: ĉampiono
védett (betegséggel szemben): imuna
védetté tesz: imunigi
védettség (betegséggel szemben): imuneco
védnök: patrono
védnökség: alta protektado, aŭspicio, patronado, patroneco, protektanteco, protektorato
védő: patrono, ŝirmilo
védőbástya: bastiono, remparo
védőbeszéd: apologio
védőbeszédet mond: pledi
védőernyő: ekrano
védőgát: digo
védőirat: apologio
védőmellény: parapeto
védőpajzs: egido
védőszárny: egido
védőszellem: genio
védőszent: patrono
védőtető: markezo
védtelen: sendefenda
vég: ekstremaĵo, fino
   vég (intervallumé): fino
vég-: fina, randa
veganizmus: veganismo
végbél: rekta intesto, rektumo
végbélnyílás: anuso
végbemegy: havi lokon, okazi
végberendezés: terminalo
vége:
   aminek kezdete van, annak vége is van: kio komenciĝis, tio ankaŭ finiĝos
   a nagy szabadságnak nyomor a vége: tro da libero kondukas al mizero
   vége (vminek): vosto
vége jó, minden jó: bona vino al la fino
vminek a végén: fine de
véges: finita
véges automata: finia aŭtomato
vegetáció: vegetaĵaro
vegetál: vegeti
vegetarianizmus: vegetaranismo, vegetarismo
vegetariánus: vegetara, vegetarano
vegetárius: vegetara, vegetarano
véget ér: finiĝi, forpasi
végét járja: agonii
véget nem érő: senfina
véget vet: meti finon
véget vettet: finigi
(el)végez: fini
véghezvisz: elfari
végigalszik: tradormi
végigél: travivi
végigfolyik: traflueti
végigmegy (vmi mentén): laŭiri
végigmér: rigardmezuri
végigolvas: tralegi
végigpásztáz (lövéssorozattal): enfili
végítéletszerű: apokalipsa
végkifejlet: elnodiĝo
végleges: definitiva
véglegesen: senrevene
véglegesít: definitivigi
véglény: protozoo
véglet: ekstremeco
végpont: origino
   végpont (gráfélé): fina rando
   végpont (intervallumé): rando
végre: fine, finfine
végrehajt: plenumi
végrehajtó: persekutisto
végrendelet: testamento
végre valahára: finfine
végső: finofara
végső fokon: lastinstance
végső soron: lastinstance
végtelen: infinita, infinito, nefinita, senfina
végtelenhez tart: infinitiĝi
végtelenített: senfina
végtelenség: infinito
végtelenül kicsi: infinitezima
végtelenül kis mennyiség: infinitezimo
végül: fine
végzet: destino, fatalo, fato, loto, sorto
végzetes: fatala, finofara
végzetes esemény: fatalaĵo
felsőfokú végzettség: licencio
felsőfokú végzettségű: licenciulo
végződés: finaĵo
végződik: finiĝi
vegyérték: valento
vegyes: miksa, miksospeca
vegyesbolt: ĉiovendejo
vegyeskereskedés: ĉiovendejo
vegyi folyamat: reakcio
vegyít: miksi
vegyítő edény: kratero
vegyjel: ĥemia simbolo
vegyszer: ĥemiaĵo
vegytan: ĥemio
véka: buŝelo
vékony: gracila, minca
vékonybél: maldika intesto
vektor: vektoro
vektor-: vektora
vektoriális: vektora
vektoriális szorzat: vektora produto
vektorsík: vektora ebeno
vektortér: vektora spaco
   egydimenziós vektortér: vektora rekto
vél: opinii, pensi
vel:
   -vel: al
   -vel: kun
   -vel(eszközhatározó): per
veláris mássalhangzó: velaro, velsono
veleje: kvintesenco, suko
veleje vminek: medolo
vélekedik: pensi
vélemény: opinio
véletlen: hazarda, okaza
   a véletlen: hazardo
véletlen esemény: hazardo
véletlenszerű: loteca
véletlenül: hazarde, okaze
velin(papír): veleno
velocipéd: velocipedo
velő: cerbaĵo
velum: velo
véna: vejno
vendég: gasti, gasto
   harmadnapra mind a vendég, mind a hal büdös: gasto kiel fiŝo baldaŭ fariĝas malfreŝa
   ha kedves a vendég, megterül az asztal: se oni amas la gaston, oni zorgas la paston
vendégeskedik: gasti
vendégfogadó: albergo
vendéghaj: hararo, peruko
vendégkönyv: gastlibro
vendéglátás: gastigo
vendéglátó: gastiganto
vendéglő: gastejo, taverno
hívatlan vendégnek sarokban a helye: por gasto ne petita mankas kulero
vendégszeretet: gastameco
vendégszerető: gastama
vendégül lát: gastigi
Venezuela: Venezuelo
ventilátor: ventolilo
Venus: Venero, Venuso
Vénusz: Venuso
vénuszfodorka: adianto
vény: recepto
vénykönyv: farmacia formularo
veő: medolo
ver: bati, pulsi
   ver (pl. isten): plagi
   ver (pénzt): stampi
vér: sango
   megszólal a vér szava: sango komuna reciproke sin altiras
véraláfutás: eĥimozo
veranda: verando
vérátömlesztés: transfuzo
vérátömlesztést végez: transfuzi
vérbaj: sifiliso
verbéna: verbeno
verbénafélék: verbenacoj
vérbosszú: venĝomurdo
verbuvál: varbi
veréb: pasero
verébalakúak: paseroformaj
verébfélék: paseredoj
verem (adaté): stako
veremautomata: staka aŭtomato
adatot verembe ír: surstakigi datumon
adatot veremből kiolvas: elstakigi datumon
verés: batado
vereség: malvenko
vereséget szenved: malvenki
vérfertőzés: incesto, sangadulto
vérfürdő: pogromo
Vergilius: Vergilio
vergődik: barakti, ĵetiĝadi
vérhas: disenterio
verkli: gurdo
verklin játszik: gurdi
verkliz: gurdi
   verkliz (átv...): gurdi
vérmérséklet: temperamento
vérmes: sangvina
vermut: vermuto
vérnyomás:
   artériás vérnyomás: arteria tensio
   verőeres vérnyomás: arteria tensio
vérpad: eŝafodo
vérplazma: plasmo
vérrost: fibrino
vers: versaĵo
vérsavó: sero
versciklus: ciklo
vérsejt: sangoĉelo
versel: versi
verselés: versfarado
versengve: vete
verseny: turniro
versenyegér: gerbilo
versenyfutás: vetkuro
versenykiírás: adjudiko
versenytárgyalást hirdet: adjudiki
verseskötet: poemaro
versláb: verspiedo
versmérték: metro, mezuro
versrészlet: versero
verssor: verso
versszak: kupleto, stanco, strofo
verstan: poetiko
vérszegény: sensuka
vérszívó (kísértet): vampiro
verszta: versto
vért: kiraso
vértanú: martiro
vértanúhalálba küld: martirigi
vértez: kirasi
vértolulás: kongesto, sangalfluo
vértolulásos: kongesta, vultua
vértolulást idéz elő: kongesti
vérzik: sangadi
verzió: versio
vés: ĉizi
vese: reno
vesegyulladás: nefrito
vesepecsenye: lumbaĵo
véset: gravuraĵo
véső: ĉizilo
vésőtű: gravurilo
vesperás: vespro
vessző: vergo
vesszőkerítés: plektobarilo
vesszőnyaláb: fasko
vesszőparipa: ĉevaleto
Vesta-szűz: vestalo
vesz: preni
   vesz (vásárol): aĉeti
   vesz (magának): preni
   vesz (vél): preni
veszekedés: kverelo
veszekedős: kverelema
veszekszik: kvereli
veszély: danĝero
veszélybe sodor: endanĝerigi
veszélyen kívüli: eksterdanĝera
veszélyes: danĝera, danĝeri
veszélyeztet: endanĝerigi
veszélytelen: sendanĝera
veszett: rabia
veszettség: rabio
veszettséggel kapcsolatos: rabia
veszít: malgajni, malvenki, perdi
vészmadár: alarmisto
vészmadár-alakúak: procelarioformaj
veszt: perdi
veszteget: perdi
vesztegeti az időt: perdi la tempon
vesztegzár: kvaranteno
veszteség: malprofito
vesztfáliai béke: Vestfaliaj Packontraktoj
vet: ĵeti, semi
   horgonyt vet: faligi ankron
vét: peki
vetédik: ĵetiĝi
vétek: kulpo, malvirto, peko
vételenül: senlime
vetélkedő: kvizo
vetélő: glitbobeno, navedo
vetélytárs: rivalo
veterán: veterano
vetés: ĵeto
vetésforgó: rotacio de kulturoj
vetési varjú: frugilego
vetít: projekcii
vetítés: projekcio, vektora projekcio
   középpontos vetítés: centra projekcio
   merőleges vetítés: orta projekcio
   párhuzamos vetítés: paralela projekcio
vetítőgép: projekciilo
vétkes: kulpa, kulpi
vétkezik: kulpi, peki
vetkőzőszám: striptizo
vétlen: senkulpa, senpeka
vétó: vetoo
vétót emel: vetoi
vetőmag: grajno, semgrajno
vétség: delikto, krimeto, peko
vetülék: vefto
vetülékfonal: veftero
vetület: projekciaĵo
vevő: aĉetanto
vevőt csalogat: ekspondeklami
vezekel: pentofari
vezér: estri
vezér-: gvida
vezéregyéniség: korifeo
vezérel: gvidi
vezérkönyv: partituro
vezérli (vmi): sin gvidi
vezérlőkarakter: stirsigno
vezérsugár: radiusvektoro
vezet: gvidi, irigi, konduki, regi, ŝofori
   vezet (járművet): stiri
   vezet (járművet): veturigi
vezeték: kondukilo
   vezeték (anatómia): dukto
   vezeték (pl. elektromos): kondukilo
   vezeték (távközlési): lineo
vezetés: estrado, estreco, gvido, kondukado
vezetési: konduka
a legrosszabbtól is vezethet út a jóhoz: eĉ plej granda malbono al bono kondukas
vezető: estri, estro, gvida, konduka, kondukanto
   vezető (eszköz): gvidilo
   (jármű)vezető: veturigisto
vezetőállás: stirejo
vezetőfülke: stirejo
vezetőképes: konduktiva
vezetőképesség: konduktanco, konduktivo
   komplex vezetőképesség: admitanco
vezetőség: administracio, administrantaro, estraro
vezető szerep: hegemonio
vezető szerepet játszik: konduki la dancojn
Vezúv: Vezuvio
viadukt: viadukto
viasz: vakso
viaszol: vaksi
viaszosvászon: vakstolo
viaszoz: vaksi
viasztábla: vakstabulo
vibrál: vibri
vidám: gaja, gaji, ĝoja
vidáman: alegre
   kissé vidáman: alegrete
vidámít: gajigi
vidék: lando, pejzaĝo
   vidék (a fővárossal szemben): provinco
vidéki: provinca
videolemez: lumdiskego
vidító: gajiga
vidra: lutro
Vietnam: Vjetnamio, Vjetnamujo
víg: gaja
vígasztaló: Parakleto
vigvam: vigvamo
vigyáz: atenti
vigyázás: gardo
vigyázatlan: senprudenta
vigyáz rá: gardi
vigyorog: rikani
vihar: tempesto, ventego
viharmadár-alakúak: procelarioformaj
viharos: impetega
vihog: hihii
vihogás: hihi
viking: vikinga, vikingo
vikinghajó: drakŝipo
vikszel: vaksi
Viktor: Viktoro
vikunyna: vikunja lamo
világ: mondo
világ-: monda, tutmonda
világegyetem: ekumeno, kosmo, universo
világháború: mondmilito
világháló: interreto
világhírű: mondfama
világi: laiko, monda, profana, sekulara
világi személy: profanulo
(meg)világít: lumigi
világítóeszköz: lumigilo
világítógáz: brulgaso
világítónyílás: luko
világító pont: lumilo
világítószilánk: keno
világítótorony: lumturo
Világkongresszus: Universala Kongreso
világméretű: tutmonda
világos: klara
világosan: klare
világosság: lumo
világpolgár: kosmopolito, mondcivitano
világpolgárság: mondcivitaneco
   világpolgárság (mint állapot): kosmopoliteco
világrész: mondoparto
világtérkép: platglobo
világűr: kosmo
villa: forko
   villa (ház): vilao
villám: fulmo
villám- (pl. dolgozat): senprepara
villámgyorsan: fulmorapide
villámhárító: fulmŝirmilo
villámlik: fulmi
villamos: elektra, tramo
villamosít: elektrigi, elektrizi
villamospálya: tramvojo
villamosság: elektro
villamossín: tramo
villamos tér: elektra kampo
villám sújtja: fulmobati
villámzár: fulmofermilo, zipo
villanyégő: ampolo
villanykörte: ampolo
villanyrendőr: semaforo
villanyszékben kiveacute;gez: elektroekzekuti
villódzik: fosforeski, trembrili
villog: flagri, trembrili
villődzik: flagri
Vilmos: Vilhelmo
vina: vinao
Vinaya: Vinajo
Vince: Vincento
vinil: vinilo
viola: levkojo
   téli viola: keiranto
   viola (őshegedű): vjolo
vipera: vipuro
viperafélék: viperedoj
virág: floro
virágcserép: florpoto
virágcsokor: bukedo
virágfüzér: festono
virágkehely: kaliko
viráglevél: florfolio
   viráglevél (cserje): filanto
virágmintás: flordesegna
virágos növények: fanerogamo
virágpor: poleno
virágtakaró: involukro
virágvasárnap: Palmofesto
virágzás: florado, prospero
virágzat: floraro, infloresko
   forgó virágzat: alterna unucumo
virágzik: flori, prosperi
virágzó: floranta
virágzoni kezd: ekflori
Virgil: Vergilio
virginál: klaviceneto
virgonc: vigla
Virocsana: Vajroĉano
virraszt: maldormi, vigili
virtuális: virtuala
virtuóz: virtuozo
vírus: viruso
visel: porti, surhavi
viselet: kostumo
viselkedés: sinteno
viselkedésmód: maniero
viselkedéstan: etologio
viselkedik: sin teni
viser: stompilo
Visnu: Viŝnuo
visnuizmus: Viŝnuismo
vissza: reen, returne
vissza-: re-, retro-
visszaad: redoni
visszacsatol: retrokupli
visszacsatolás: retrokuplo
visszaél: ekspluati, misuzi, troprofiti
visszaemel: relevi
visszaemelkedik: releviĝi
visszaemlékezik: rememori
visszaeres csomó: variko
visszaesik: malkreski, regresi
visszafejlődik: malkreski, regresi
visszafelé: reen, returne
visszafizet: repagi
   visszafizet (átv.): redoni
visszahajt: kuspi
   visszahajt (hajtogatással): refaldi
visszaható: refleksiva, retroaktiva
visszahív: revoki
visszahoz: reporti
visszahúz: retiri
visszahúzódik: retiriĝi
visszajön: reveni
visszalök: repuŝi
visszamegy: reiri
visszamond (megrendelést): malmendi
visszanyer: rekapti
visszanyom: repuŝi
visszapattan: resalti
visszarendez: reordigi
visszariad: malinklini
visszasorol: redukti
visszaszámlálás: retrokalkulo
visszaszerez: rekapti
visszatart: deteni, reteni
visszataszít: naŭzi
visszataszító: hida
visszatekintő: retrospektiva
visszatér: reveni
visszatérés: reveno
visszatérít: revenigi
visszatérőjegy: kontramarko
visszatükröz: redoni, reflekti, speguli
visszatükrözés: reflekto
visszatükröződik: rebrili
visszaugrik: resalti
visszautasít: malakcepti, refuti, rifuzi
visszautasító: negativa
visszautazik: reveturi
visszaüt: bumerangi, rebati
visszaütés: atavismo, praavismo
visszavág: repliki
visszavágás: repliko
visszavágy: sopiri
visszaver: rebati, reflekti
visszaverődés: reflekto
visszavesz: repreni
visszavisz: reporti
visszavon: retiri
visszavonhatatlanul: senrevene
visszavonul: posteniĝi
visszér: vejno
visszhang: eĥo
visszhangzik: resoni
visz: porti
   együtt visz: kunporti
   magával visz: kunporti
   magával visz: kunpreni
viszket: juki
viszketés: juko
viszonoz: reciproki, redoni, respondi
viszont-: re-
viszontlátásra: ĝis revido
viszony: rilati, rilato, seanco
   kölcsönös viszony: interrilato
viszonylagos: korelativa, relativa
viszonylagosság: korelacio, korelativeco
viszonyszó: prepozicio
viszonyul: rilati
viszonyulás: rilato
viszonzásul: returne
viszonzatlan szerelem: senresponda amo
vita: debato
   nyilvános vita: polemiko
vitafórum (Internet): forumo
vitális: vitala
vitalizmus: vitalismo
vitamin: vitamino
vitatás: protesto
vitatkozik: vortobatali
vitázik: polemiki
vitéz: brava, prodo
vitézi tett: prodaĵo
vitézül: brave
vitorla: velo
vitorlabevonás: ferlo
vitorlafa: velstango
vitorlafeszítő kötél: buleno
vitorlarúd: anteno, jardo
   alsó vitorlarúd: bumo
vitorlásdeszka: veltabulo
vitorláshajó: velŝipo
vitrin: vitrino
vitriol: vitriolo
Vitruvius: Vitruvio
vitustánc: ĥoreo
vív: skermi
vivát: vivuo
vívótőr: rapiro
viza: huzo
vizaví: fronte al
vízbe öli magát: sin dronigi
vízcső: akvotubo
vizel: urini
vizelés: urinado
vizelet: urino
járgányos vízemelő: norio
vizenyő: akvoŝvelo, edemo
vizes: hidrata
vizesüveg: karafo
vízfejű: hidrocefala
   vízfejű (beteg): hidrocefalulo
vízfejűség: hidrocefalo
vízgyógyászat: hidroterapio
vízhordó rúd: portovekto, vekto
vízigesztenye: trapo, trapofrukto
vizigót: visigota, visigoto
víziló: hipopotamo
vízilófélék: hipopotamedoj
vízió: vizio
vizionál: vizii
vízirózsa: nimfeo
víziszony: akvofobio, hidrofobio
vizitkártya: vizitkarto
vízitorma: akvokreso
vízitök: akvolilio, nufaro
vízitündér: nikso
vízityúk: galinulo
vízjegy: filigrano
vízjel: filigrano
vízkerék: norio
vízköpő: gargojlo
vízméréstan: hidrometrio
vízmérték: nivelilo
víznyomásmérő: hidrometro
vízóra: akvohorloĝo, klepsidro
Vízöntő: Akvisto, Verŝisto
vízörvény: akvokirlo
vízre bocsát: lanĉi
víztaposó: falaropo
víztölcsér: trombo
vizualizál: bildigi
vízum: vizo
vízummal ellát: vizi
vízválasztó: akvodislimo
vízvezeték: akvokondukilo
   vízvezeték (aquaeductus): akvedukto
   vízvezeték (aquaeductus): akvodukto
   (római) vízvezeték: akvokonduko
vízsebességmérő: hidrometro
vizsga: ekzameno
vizsgál: ekzameni, esplori
vizsgálat: ekzameno, provo
vizsgálati eszköz: provilo
vizsgáztat: ekzameni
vízszerelő: tubisto
vízszintes: horizontala
   vízszintes (vonal): horizontalo
Vlagyimir: Vladimiro
vmeddig:
   tart vmeddig: etendiĝi
   terjed vmeddig: etendiĝi
vocativus: vokkazo
vodu: Voduismo, Voduo
volapük: Volapuko
volapükista: volapukisto
volfrám: tungsteno, volframo
Volga: Volgo
volt: eks-, volto
Volta: Volto
Voltaire: Voltero
volteriánus: volterano
volt per méter: volto je metro
voluntarizmus: volismo
vombat: vombato
von: tiri, treni
   maga után von: posttiri
   maga után von: tiri
vonaglás: konvulsio
vonaglik: konvulsii
vonakodik: malvoli
vonakodó: malema
vonal: linio, streko
vonal-: linia
vonalas: linia
vonalat húz: streki
vonalat rajzol: streki
vonalaz: linii
vonalkáz: linii
vonalkód: strekkodo
vonalóz: rektilo
vonalrendszer: liniaro
vonalzó: liniilo
   derékszögű vonalzó: ortilo
vonás: streko, tiro
vonat: trajno, vagonaro
vonatjegy: fervoja bileto
vonatkozás: koncerno, rilato
vonatkozásában: rilate al
   vmi vonatkozásában: koncerne al
vonatkozik: tuŝi
vonatkozik rá: koncerni
vonatkozó: koncerna, relativa, respektiva, rilata
vonatkozóan: rilate al
vonatkozó dolog: koncernaĵo
vonatkozó névmás: relativa pronomo
vonít: hojli, hurli, lupbleki, ululi
vonó: arĉo
vonszol: treni
vonszolja magát: sin tiri
vontat: tiri, treni
   vontat (drótkötélen): haŭli
vontatmány: trenaĵo
vontató: traktoro
vontatóhajó: trenŝipo
vonz: altiri, logi, tiri
vonzalom: korinklino
vonzalom ébred benne: korinkliniĝi
vonzó: koketa
vonzódik: sin tiri
vödör: sitelo
völgy: valo
Királyok völgye: Valo de la Reĝoj
völgyecske: valeto
völgyhíd: viadukto
völgykatlan: kaldrono
vörheny: skarlatino
vörös: ruĝa
vörösfenyő: lariko
vörösmoszatok: ruĝalgoj
vörös szín: ruĝo
Vörös-tenger: Ruĝa Maro
vörösvasérc: hematito
vörös vérfesték: hemoglobino
vörösvérsejt: ruĝa sangoĉelo
: bofilo
vőlegény: fianĉo
vudu: Voduismo, Voduo
vuduhívő: Voduano
vulgáris: vulgara
Vulgata: Vulgato
vulkán: vulkano
vulkanizál: vulkanizi
vuvuzela: vuvuzelo