a b c cs d dzs e f g gy h i j k l ly m n ny o ö p q r s sz t ty u ü v w x y z zs ?

hungara sz...

s: kaj
   -s: -a
   -s: de
szab: tajli
   szab (ruhát): fasoni
szabad: libera
   szabad (vmit csinálni): lici
   szabad (nincs elfoglalva): vaki
szabadalmaztat: patenti
szabadalom: patento
szabadalomlevél: ĉarto
a szabadban: sub libera ĉielo
szabadelvű: liberala
szabadelvűség: liberalismo
szabadesés: libera falo
szabadgondolkodó: liberpensulo
szabadidő: libertempo
szabadjára enged: senbridigi
szabadkőműves: framasona, framasono
szabadkőműves-páholy: loĝio
szabadkőművesség:
   szabadkőművesség (tagok): framasonaro
   szabadkőművesség (mozgalom): framasonismo
szabad művészet: libera profesio
szabadnap: ferio
szabadnapos: feria
szabadon: laŭvole, libere
szabadosság (vallási): libertinismo
szabadság: libereco, libero, libertempo
   szabadság (szabadnap): ferio
   költői szabadság: licenco
szabadságon van: ferii
szabadvers: libera verso
szabály: normo, regulo
szabálygyűjtemény: kodo
szabályos: norma, regula
   szabályos (poliéder): regula
   szabályos (sokszög): regula
szabályos kifejezés: regulesprimo
szabályosság: reguleco
szabályoz: reguligi
szabályozó: regulatoro
szabálysértés: delikto, krimeto
szabálytalan (háromszög): skalena
szabályzat: regularo
   szervezeti szabályzat: statuto
szabás: fasono
szabatos: klara
szabatosan: klare
szablya: sabro
szabó: kudristo, tajloro
szabotál: saboti
szabvány: normo
szabvány-: norma
szabványos: norma
szabványosít: samnormigi
szád: varpringo
szadduceus: sadukeo
szag: odoro
szaggatott: hakita, intermita
szaggatottan: intermite, stakate
szaggatottan működik: intermiti
szaggatott előadásmód: stakato
szagitta: sago
szaglás: flarpovo, flarsenso
szaglászik: flari, snufi
szaglik: odori
szágó: saguo
szagol: flari
szagolás: flarado
szágóliszt: saguo
szagos: odora
Szahalin: Saĥaleno
szaira: sairo
száj: buŝo
száj-: buŝa
száj- és körömfájás: afto, aftozo
szájfekély: afto
szájharmonika: buŝharmoniko
szájíz: postgusto
szajkó: garolo
szájkosár: buŝumo
szájpadlás: palato
szájpadlás-: palata
szájpadláshang:
   hátsó szájpadláshang: velaro
   hátsó szájpadláshang: velsono
szák: sako
szakács: kuiristo
   kontár szakács: fuŝkuiristo
szakácsművészet: gastronomio
szakadatlan: kontinua, senhalta, senintermanka, seninterrompa, senripoze
szakadatlanság: kontinueco
szakadék: abismo, fendego, glutejo, krutaĵo, profundegaĵo, profundego
szakáll: barbo, vangharoj
   szakáll (kalászon): aristo
szakállas: barba
   szakállas (ember): barbulo
szakasz: etapo, fazo, periodo, sekcio, stadio, streko
   szakasz (egyenesé): segmento
   szakasz (görbéé): segmento
szaké: sakeo
szakember: fakulo, profesiisto, specialisto
szakértő: ekspertizisto
szakértői vizsgálat: ekspertizo
szakértői vizsgálatot folytat: ekspertizi
szakít: ŝiri
   szakít (szüretel): pluki
   szakít (átv.): rompi
szakmabeli: profesiisto
szakmai: profesio
   nem szakmai: laiko
szakmai nyelv: faklingvo
szaknyelv: faklingvo
szakramentum: sakramento
szakszervezet: sindikato
szakszó: termino
szakszofon: saksofono
szakszótár: terminaro
szakterem: kabineto
szakterület: fako
szakura: sakuro
szakvélemény: ekspertizo
szakvéleményez: ekspertizi
szakzsargon: ĵargono, slango
szakzsargont használ: slangi
szál: fibro
   szál (fonalé): fadenero
   szál (végrehajtási): fadeno
szalad: kuri
szaladás: kuro
szalag: bendo, rubando, strio
szalagcsokor: kokardo
szalagpáfrány: pterido
szálakra bont: disfadenigi
szalamandra: salamandro
szalamandrafélék: salamandredoj
szalámi: salamo
szálas: filamenteca
szalaszt: kurigi
szálka: splito
   szálka (kalászon): aristo
szálladék: sublimato
szálláskörlet: kantonmento, kvartiro
szállásmester: furiero
szállásterület: nomadejo
szállít: liveri, transporti, veturigi
légi szállítás: aertransporto
szállítmány:
   szokásos szállítmány: ordinara frajtaĵo
   tengeri szállítmány: ŝipfrajtaĵo
szállítmányozó: frajtisto
szállító: liveranto, transportisto
szállítóeszköz: transportilo
szállítóeszköz-bérlő: karganto
szállítómunkás: portisto
szállítóoszlop: trajno
szállíttató: frajtiganto
szállodainas: grumo
szalma: pajlo
szalmagyopár: helikrizo
szalmakazal: fojnostako
szalmaszál: pajlero
szalmát csépel: batadi la venton
szalmatetős ház: ĥato
szalon: salono, vizitĉambro
szalonkabát: ĵako, redingoto
szalonkafélék: skolopedoj
szalonna: lardo
szaltó: saltomortalo
szaltó mortále: saltomortalo
szalvéta: buŝtuko
szám: cifero, kvanto, nombro, numero
   maradék nélkül nem osztható szám: alikvanto
   egész szám: entjero
   imaginárius szám: imaginaro
   képzetes szám: imaginaro
   konjugált komplex szám: konjugito
   természetes szám: natura entjero
   természetes szám: natura nombro
   irracionális szám: neracionalo
   szám (mennyiség): nombro
   szám (nyelvtani): nombro
   racionális szám: racionalo
   racionális szám: raciono
   valós szám: reelo
   valós szám: reelo
szám-: cifera, nombra
n-alapú számábrázolás: n-uma prezento
szamár: azeno
számára: al
szamárium: samario
szamba: sambo
pitagoraszi számhármas: pitagora triopo
számít: kalkuli
   számít (tekint): kalkuli
   számít (vkire, vmire): kalkuli
számítás: kalkulo
számítástechnika: komputiko
számítástechnikai: komputika
számítógép: komputilo
   asztali számítógép: surtabla komputilo
   desktop számítógép: surtabla komputilo
számítógépes kalóz: kodrompisto
számítógépes rendszer: komputila sistemo
számítógép-hálózat: komputila reto
számítógép-képernyő: komputila ekrano
számítógép-technikus: komputilisto
nem számítva: ekskluzive
számjegy: cifero
számjel: dieso, krado
számla: fakturo, konto
   letéti számla: deponejo
számlakövetelés: debeto
számlál: nombri
számláló: nombrilo, numeratoro
   -t számláló: nombra
számlap: ciferplato
számlavezető: kontisto
számláz: fakturi
számnév: nombronomo, numeralo
szamnit: samnita, samnito
szamóca: arbuto, frago, fragujo
szamócabokor: arbutujo
római számok: romaj ciferoj
számol: kalkuli, nombri
   számol (vkivel, vmivel): kalkuli
   fejből számol: mense kalkuli
számolás: kalkulo
számológép: abako, aritmetikilo, kalkulilo
számolótábla: abako
számos: grandnombra, multnombra, nombra
szamovár: samovaro
számrendszer: nombrosistemo
   helyiértékes számrendszer: pozicia nombrosistemo
számszeríj: arbalesto
számtalan: miriado, sennombra
számtan: aritmetiko
számtani: aritmetika
számtest: korpo
száműz (ítélet nélkül): proskribi
száműzetés:
   száműzetés (ítélet nélküli): proskribo
   száműzetés (ítélet nélküli): proskripcio
számvetés: kalkulo
szán: glitveturilo, sledo
   szán (vkinek vmit): destini
szánakozás: kompato
szánakozó: kompata, kompatema
szánakozó mosoly: rideto de kompato
szánalom: kompato
szánalomgerjesztő: kompatveka
szánandó: kompatinda
szanatórium: sanatorio
szandál: sandalo
szándék: intenco
szándékos: intenca, vola
   nem szándékos: senintenca
   nem szándékos: senvola
szándékosan: intence
   nem szándékosan: senintence
szándékozik: intenci
szangvinikjus: sangvina
szankció: sankcio, sankciumo
szankcionál: sankcii
szánkó: glitveturilo, sledo
jobb száz irigy, mint egy szánó: pli feliĉa estas martelo insultata, ol amboso kompatata
szanszkrit: Sanskrito
szánt: plugi
szantálfa: santalo
szántóföld: agro
szaparodik (időben): plioftiĝi
szapodillafélék: sapotacoj
szaporít: multobligi, reprodukti
szappan: sapo
szappanbuborék: sapveziko
(be)szappanoz: sapumi
szár: fusto, latero, stipo, tenilo
   szár (növényi): tigo
   szár (növényi): trunketo
szaracén: maŭra, maŭro
szárad: sekiĝi
száraz: seka, sensuka
szárazdokk: seka doko
szárazföldi csapatok: terarmeo
száraztészta: pastaĵo
szárazsütemény: krakeno
szárcsa: akvokoko, fuliko
szárcsomó: tiga tubero
szardella: anĉovo, sardelo
szardellagyűrű: anĉovo
szardínia: sardino
szardonikus: sardona
szári: sario
szarin: sarino
szárít: sekigi
szárítórács: hurdo
szarka: pigo
szarkaláb: delfinio, kavalirsprono
szárkapocs: fibulo
szarkazmus: sarkasmo
szarkofág: sarkofago
származás: deveno, origino
származási: genealogia
származástan: genealogio
származik: deveni, origini, rezultati, rezulti, veni
szárny: flugilo
szárnyaló: altefluga
szárnyas: flugila
kemény szárnyfedél: elitro
szárnyvitorla: flankvelo
szarong: sarongo
szaros: ekskrementa
szaru: korno
szaru-: korneca
szarufa: ĉevrono
szaruhártya: korneo
szarupohár: korno
szarv: korno
   szarv (átv.): korno
szarvas: cervo
szarvasbogár: cervoskarabo, lukano
szarvasbogárfélék: lukanedoj
szarvasbőr: ŝamo
szarvasfélék: cervedoj
szarvasgomba: trufo
szarvasgombával tölt: trufi
szarvasmarha: bovo, kornbruto
szarvasmarhák szivacsos agyvelőgyulladása: bova spongeca encefalopatio
szász: saksa, sakso
Szász Fejedelemség: Saksujo
Szászország: Saksujo
Szászország-Anhalt: Saksujo-Anhalto
Szász Szövetségi Állam: Saksujo
szatén: atlaso, sateno
szaténkarton: kotona sateno
szatír: satiruso
szatíra: satiro
szatrapa: satrapo
szattyánbőr: marokeno
Szaturnusz: Saturno
Szaúd-Arábia: Sauda Arabujo
szauna: saŭno, ŝvitbano
szavahihetőség: kredindeco
szavakba foglal: vortigi
szavakba önt: formuli
e szavaknál: ĉe tiuj vortoj
szaval: deklami
szavalat: recito
szava méz, szíve jég: mielo sur lango kaj glacio en koro
szavanna: savano
szavaz: voĉdoni, voĉi
   szavaz (választáson): baloti
szavazásos: pervoĉdona
szavazat: baloto, voĉo
szavazati jog: voĉdonrajto
szavazóeszköz: balotilo
szavazóhelyiség: balotejo
szavazóurna: balotujo
száz: cent
század: kompanio, roto
század beosztású: centezimala
százados: centestro, kapitano
százados beosztású: centuma
százalék: elcento, procento
százas alapú: centuma
száz részre osztott: centezimala
százszorszép: lekanteto
szeaborgium: seborgio
szeánsz: seanco
szecesszió: secesia stilo
szed: pluki
   szed (termést): rikolti
   szed (termést): ŝirkolekti
szedd a sátorfádat!: forportu vian pakaĵon kaj havaĵon
szeder: rubuso
   fekete szeder: rubuso
   földi szeder: rubuso
szederjes: livida
szedéshiba: miskompostaĵo
szédülés: kapturniĝo, kapturno
széfolyik: disflui
szeg: najlo
szegecs: nito, vinkto
szegecsel: vinkti
szegély: orlo
szegélyléc: listelo
szegény, mint a templom egere: malriĉa kiel muso preĝeja
szegény: malriĉa, mizera
   szegény (szánandó): kompatinda
   szegény (szánandó): povra
(el)szegényedik: malriĉiĝi
szegény ember: malriĉulo
szegényes: malluksa
(el)szegényít: malriĉigi
szegénység: malriĉeco, malriĉo
szegez: najli
szegfű: dianto
szegfűbors:
   szegfűbors (fa): pimento
   szegfűbors (fűszer): pimento
szegfűfélék: kariofilacoj
szegfűszeg: kariofilo
szegfűszegfa: kariofilujo
szegőszalag: galono
szegy: brustaĵo
szegycsont: sternumo
szégyeld magad!: fi al vi!
szégyen: honto
szégyenkezik: honti
szégyenletes dolog: hontindaĵo
szégyenli magát: honti
szégyenlős: hontema
szégyentelen: senhonora, senhonta
szégyent hoz rá: malhonori
szeizmikus: sisma
szeizmográf: sismografo
szeizmológia: sismologio
szék: seĝo
szekáns: sekanto
székel: feki
székelés: fekado, feko
szekér: ĉaro
szekerce: adzo, hakileto
szekérrúd: timono
székesegyház: katedralo
székhely: sidejo
székicsér: glareolo
székicsérfélék: glareoledoj
széklet: fekaĵo, feko
székrekedés: konstipo, mallakso
székrekedése van: konstipiĝi
székrekedést okoz: konstipi
székrekedést okozó: konstipa
szekrény: ŝranko
szekta: sekto
szektatag: sektano
szektor: sektoro
szekuláris: sekulara
szekularizál: sekularigi, sekularizi
szekundáns: sekundanto
szél(sebesség)mérő: anemometro
szél: ekstremaĵo, periferio, rando, vento
   ferde szél: bevelo
   ferde szél: klinrando
   fúj a szél: venti
szeladonmáz: celadono
szélbe fordul: lofi
szélcsend: senvento
széldísz: vinjeto
szeleburdi: ventanima
szelekció: selekto
szelektál: selekti
szelel: ventumi
szelelőrosta: ventumilo
szelén: seleno
szélén van: randi
szelep: valvo
   biztonsági szelep: savklapo
szeles: ventanima
széles: larĝa, vasta
szélesedik: vastiĝi
szélesít: vastigi
széleskörű: vasta
szélesség: larĝeco
   földrajzi szélesség: astronomia latitudo
   geodéziai szélesség: geodezia latitudo
   szélesség (méret): larĝo
   földrajzi szélesség: latitudo
   szélesség (gömbkoordináta): latitudo
   geocentrikus szélesség: tercentra latitudo
szélességi kör: cirklo de latitudo
szelet: tranĉo
szélfű: merkurialo
szélhűdés: apopleksio
szelíd: malsovaĝa, milda
szelídgesztenye: kaŝtano, marono
szelidít: mildigi
szélkeszeg: alburno
szellem: spirito
   gonosz szellem: inkubo
szellemdús: sprita
szellemes: sprita
szellemes ember: spritulo
szellemeskedik: spriti
szellemesség: spritaĵo, sprito
szellemi: spirita
szellemidéző: nekromanciisto
szellemtelen: malsprita, sensprita
szellent: furzi
szellőrózsa: anemono
szellőztet: aerumi, ventoli, ventumi
szélnek tart: lofi
szélső: ekstrema, randa
szélsőérték: ekstremumo
   abszolút szélsőérték: absoluta ekstremumo
   helyi szélsőérték: loka ekstremumo
szélsőértékhely: ekstremumejo, ekstremumiganto
szélsőség: eksceso
szélsőséges: ekscesa, ekstrema
szélütés: apopleksio
szelvény: kupono
szélvihar: ŝtormo, ventego
szem: okulo
   nemes szem: greftaĵo
   szem (hurok): maŝo
szem-: okula
szemafor: semaforo
a szem a lélek tükre: de l' koro spegulo estas la okulo
szemantika: semantiko
szembeállít: kontrastigi, kontraŭmeti
szembefordul: fronti
szembehelyez: kontraŭmeti
szembehelyezkedik: oponi
szemben: fronte al, kontraŭ, kontraŭe, vidalvide
szemben lévő: kontraŭa
szemben van: kontraŭi
szembesül: alfronti
szembeszáll: alfronti, maleviti
szembogár: pupilo
szemcse: grajno
szeme:
   felnyílik a szeme (átv.): malblindiĝi
   a gazda szeme hízlalja a jószágot: okulo de mastro pli efikas ol beno de pastro
port hint a szemébe: ŝuti polvon en la okulojn
csak azt hidd, amit szemeddel látsz: ne kredu al orelo, kredu al okulo
szem elől veszít: perdi iun el la okuloj
szemelvény: fragmento
személy: persono
   személy (Szentháromság): hipostazo
személyazonosság: identeco
személyes: persona
személyesen: persone
személyes névmás: persona
személyi: persona
személyiség: personeco
személyi számítógép: persona komputilo
személykocsi: aŭtomobilo
szemére hány: riproĉi
szemérem: pudoro, sekshontemo
szeméremajak: nimfo
szeméremcsont: pubosto
szeméremdomb: pubo
szeméremtájék: pubo
szeméremtest: vulvo
szemérmes: pudora
szemész: okulisto
szemészet: oftalmologio
szemét: balaaĵo, elĵetaĵo , rubo
   felnyitja a szemét (átv.): malblindigi
szemétdomb: rubejo
szemétlapát: polvoŝovelilo
szemet szemért, fogat fogért: okulon pro okulo, denton pro dento
szeméttartó: rubujo
szeméttelep: rubejo
saját szemével: proprokule
szemez: grefti, okuli
szemfedél: mortotuko
szemfényvesztés: fantasmagorio
szemfényvesztő: prestidigitatoro
szemfog: kanino, kojnodento
szemgolyó: okulglobo
szemgödör: okulkavo, orbito
szemgyulladás: oftalmito, okulinflamo
szemhéj: palpebro
szemhéjbefordulás: entropio
szeminárium: seminario
szemközt: kontraŭe, vidalvide al
szemközti: kontraŭa
   szemközti (lap): kontraŭa
   szemközti (oldal): kontraŭa
szemközt van: kontraŭi
szemle: revuo
szemléletes: pitoreska
szemlencse: okulario, okullenso
szemléz: revui
szemmértékkel: okulmezure
szem nem látja, szív felejti: for de l' okuloj, for de la koro
szemorvos: okulisto
szemölcs: veruko
szemöldök: brovo
szemöldökfa: lintelo, supra sojlo
szemöldökköz: glabelo
szempilla: okulharo
szempont: vidpunkto
szemrehányás: riproĉo
szemszög: vidpunkto
szemtelen: impertinenta, insolenta
szemtelenség: insolento
szemüveg: okulvitroj
szemzőhajtás: greftaĵo
szén: karbo
   elemi szén: karbono
széna: fojno
szénaláz: fojnofebro
szénanátha: fojnofebro
szénapadlás: fojnejo
szénapajta: fojnejo
szenátor: senatano
szenátus: senato
szenátus elnöke: senatestro
szénavilla: forkego
szendvics: sandviĉo
szenéció: senecio
Szenegál: Senegalo
szénhidrogén: hidrokarbido, hidrokarbono
szenilis: kadukega, senila
szenilitás: kadukegeco, senileco
szennyes: malpura
szennyez: polui
szennyvízcsatorna: kloako
szénparázs: karbardaĵo
szénrajz: karbdesegnaĵo
szent: hieratika, sankta
szentáldozás: komunio
szentáldozáshoz járul: komuniiĝi
szentel: konsekri
   szentel (vmit vminek/vkinek): dediĉi
   pappá szentel: ordinacii
szentelés (pl. időé): dediĉo
Istennek szentelt dolog: anatemo
szentély: altarejo
szentencia: sentenco
szenteste: sankta vespero
szentév: jubileo
Szentháromság: Triunuo
szentimentális: sentimentala
szentimentalizmus: sentimentalo
Szentírás: Sankta Skribo
szentjánosbogár: lampiro
szentjánosbogár-félék: lampiredoj
szentjánoskenyér: karobo
szentjánoskenyérfa: karobujo
szentlecke: epistolo
Szentlélek: Sankta Spirito
Szentpétervár: Peterburgo
szentség: sakramento
betegek szentsége: viatiko
szentségel: sakri
szentségház: tabernaklo
szentségtörés: sakrilegio
szentségtörést követ el: sakrilegii
Szentszék: sankta seĝo
Szent Szűz: la Sankta Virgulino
szentté avat: kanonizi
szenved: suferi
szenvedély: pasio
szenvedéstörténet: Pasiono
szenvedő: pasiva
szenvedő alak: pasivo
szenvedő igenem: pasivo
szenvedő melléknévi igenév: pasiva participo
szenvtelen: senpasia
szenzáció: sensacio
szenzor: sensilo, sentilo
szenzualizmus: sensismo, sensualismo
szép: bela
szépérzék: gusto
szépia: sepio
szépiafesték: sepio
szépírás: kaligrafio
szépirodalom: bela literaturo, beletristiko, beletro
szépítő (körülírás): eŭfemisma
szépítő körülírás: eŭfemismo, evitvorto
szépítőszer: kosmetiko
szeplő: efelido, lentugo, makulo
szeplőtelenül fogant: koncipita senpeke
szépművészet: belarto
szépségápolás: kosmetiko
szeptember: Septembro
szeptikus: sepsa
szeptim: septimo
   szeptim (hangköz): septo
   szeptim (hetedik hang): septo
szer: -obl
   szer (kábítószer): drogaĉo
   szer (gyógyító): drogo
   szer (kábítószer): drogo
szeráf: serafo
szerda: merkredo
szerecsendió(fa): miristiko
szerecsendió: muskato
szerecsendiófa: muskatarbo
szerecsendió-félék: miristikacoj
szeréj: serajlo
szerel: munti
szerelem: amo
szerelmespár: amantoj, geamantoj
szerelmi: erotika
szerelmi düh: erotomanio
szerelmi ügy: amaĵo
szerelmi vallomás: amdeklaro
szerelő: instalisto
szerenád: serenado
szerencse: feliĉo, fortuno, loto
szerencsejáték: hazardludo
szerencsekocka: loto
szerencsés: feliĉa
szerencsésen: feliĉe
szerencsétlen: fatala, kompatinda, malfeliĉa, povra
szerencsétlen ember: kompatindulo
szerencsétlenség: akcidento, katastrofo
szerencsétlenül: malfeliĉe
szerencsét próbál: provi sian feliĉon
szerény: modesta, senluksa
szerep: funkcio, rolo
szerepel: aktori, figuri, roli
   szerepel (filmben): filmludi
szereplő: rolulo
szeret: ami, ŝati
   jobban szeret: pliami
   jobban szeret: preferi
   szeret (kedvel): ŝati
szeretet: amo
   felebaráti szeretet: karito
szeretetház: hospico
szeretetre méltó: aminda
szeretkezik: amaĉi
szeretne: deziri
szeretnivaló: aminda
szerető: amanto
   szerető (pej.): amaĵisto
   szerető (testi): amoranto
szerető barát: amanto
szeretők: amantoj, geamantoj
szerez:
   szerez (művet): aŭtori
   szerez (ad): havigi
szerfelett: ekstreme
Szergej: Sergio
szerint: laŭ
-szerinti: laŭ
szerkeszt: konstrui, redakti
szerkesztés: redakcio
szerkesztő: redaktisto, redaktoro
szerkesztőprogram: redaktilo
szerkesztőség: redakcio, redaktejo
szerkezet: aparato, konstruo, strukturo
szerkocsi: tendro
szeroterápia: seroterapio
szerpap: diakono
szerszám: ilo, instrumento
szerszámgép: ilmaŝino
szertartás: ceremonio, rito
   zsidó szertartás: judisma ritaro
szertartáskönyv: ritlibro
szertartásmester: ceremoniestro
szertartásrend: ritaro
szertefoszlat: disfandi
szertefoszlik: dissolviĝi
szertefoszló: kaduka
szertelen: malmodera
szérum: sero
   szérum (készítmény): serumo
szérű: draŝejo
szerv: organo
szerver: servilo
szerves: organa, organika
szervesen hozzátartozó: integra
szerves kémia: organika ĥemio
szerves vegyületek: organikaj kombinaĵoj
szervetlen: senorgana
szervez: organizi
szervezés: organizado
szervezet: organismo, organizaĵo, organizo
szervezeti: organisma
szervi: organa
szervilis: servila
szerviz (asztali készlet): servico
szervrendszer: aparato
szervusz: saluton!
szerzemény: kaptaĵo
szerzetes: cenobito, monaĥo
szerzetesi életforma: monaĥismo
szerzetespap: pastromonaĥo
szerzetesrend: ordeno
szerzetesség: monaĥismo
szerző: aŭtoro, verkisto
szerződés: kontrakto
Észak-atlanti Szerződés Szervezete: Nord-Atlantika Traktat-Organizaĵo
szerződésben rögzít: kontrakti
szerződést köt: kontrakti
szerződtet (művészt): engaĝi
szerzői: aŭtora
szerzs: serĝo
szesz: alkoholo
szészed (ragasztottat): malglui
szeszély: kaprico
szeszélyes: kaprica
szeszélyesen: kaprice
szeszélyeskedik: kaprici
szeszesít: alkoholigi
szeszes ital: alkoholaĵo
szeszkvilineáris: seskvilineara
szesztilalom: la seka reĝimo
szétágazik: disbranĉiĝi
szétáll: disstari
szétáramlik: disflui
szétás: disfosi
szétbont:
   szétbont (fonalat): disfadenigi
   szétbont (hurkot): dismaŝigi
szétborzol: malkombi
szétdarabol: dispartigi, dispecigi
szétdarabolás: dispartigo
szétdob: disĵeti
szétesik: disfali
szétfejt: malplekti
szétforgácsol: malkoncentri
szétfúj: disblovi
szétfut: malkonverĝi
szétfutó: malkonverĝa
széthajígál: disĵeti
széthajt: dispeli
széthajtogat: disfaldi
széthány: disĵeti
széthelyez: disloki
széthord: disporti
széthullik: disfali, disventumi
szétkapcsol: malagrafi
szétkerget: dispeli
szétkürtöl: disdiri, distrumpeti, famigi
szétlocsol: disverŝi
szétlök: dispuŝi
szétmegy (különböző irányokba): disiri
szétnyom: dispremi
szétoszlik: disiri
szétoszt: disdoni, dispartigi, dividi
szétosztás: divido
szétömlik: disflui
szétönt: disverŝi
szétrendez: disloki, malmiksi
szétrepül: dissalti
szétsugárzás: anihilacio
szétsugárzik: anihilacii
szétszakít: disŝiri
szétszed: dispartigi, dispecigi
szétszedés: dispartigo
szétszerel: malmunti
szétszór: disĵeti, distri
szétszóródik: distriĝi, disventumi
szétszórt: malasidua
széttapos: dispremi
széttart: malkonverĝi
széttartás: malkohereco
széttartó: malkohera, malkonverĝa, nekohera, senkohera
széttép: disŝiri
szétterít: etendi, sterni
szétterjeszt: disvastigi
széttérő kancsalság: strabismo
szétterül: etendiĝi
széttesz: disloki
széttör: disrompi
széttördel: fragmenti
széttörik: dissalti
szétugrik: dissalti
szétüt: disbati
szétűz: dispeli
szétválaszt: disigi, dislimi, malmiksi
   szétválaszt (ragasztottat): malglui
szétválik: disflankiĝi
szétválogat: malmiksi
   szétválogat (postán): enkursigi
szétver: disbati
szétvisz: disporti
szétzúz: disrompi
szex: amoro
szexel: amori
szext: seksto, sesto
szextáns: sekstanto
szezám: sezamo
szezámfélék: pedaliacoj
szezon: sezono
szfalerit: blendo
szféra: sfero
szfinx: sfinkso
szibarita: sibarito
Szibéria: Siberio
szibériai: siberiano
szid: malglori, mallaŭdi
szieszta: siesto
szifilisz: sifiliso
szifon: sifono
szigetel: izoli
szigetelő: izolilo
szigetelt: hermetika
szigettenger: arkipelago
szigetvilág: arkipelago
szigma-algebra: sigma-algebro
   Borel-féle szigma-algebra: borela sigma-algebro
szignumfüggvény: signumo
szigony: harpuno
   háromágú szigony: tridento
szigonyoz: harpuni
szigorú: rigora, severa, strikta
szíj: rimeno
szíjács: alburno
szíjmoszat: laminario
szikár: malgrasa
szike: skalpelo
szikkadt: arida
szikla: roko
sziklahal: skorpeno
sziklahasadék: fendego
sziklazátony: rifo
sziklevél: kotiledono
szikomorfa: sikomoro
szikomorfüge: sikomoro
szikra: fajrero
   elektromos szikra: elektra fajrero
   villamos szikra: elektra fajrero
   szikra (elektromos): sparko
szil(fa): ulmo
szil(fa)félék: ulmacoj
szila: balenaĵo
szilánk: rompitaĵo, rompopeco, splito
szilárd;ít: fortikigi
szilárd: fiksa, fortika, senŝanceliĝa, solida, stabila, starema
szilárdság: fikseco, stabileco
szilárdtest: solido
szilícium: silicio
Szilícium-völgy: Silicia Valo
szilke: bovlo
szillogizmus: silogismo
sziluett: silueto
szilur: silurio
szilva: pruno
   szilva (nemzetség): prunuso
szilvafa: prunujo
Szilvánusz: Silvano
szima (párkánytető): cimatio
szimatol: snufi
szimbiózis: simbiozo
szimbolizál: simboli
szimbólum: simbolo
szimfónia: simfonio
szimmetria: simetrieco, simetrio
szimmetria-középpont: simetricentro
szimmetriasík: simetriebeno
szimmetriatengely: simetriakso
szimmetrikus: simetria
szimmetrikusság: simetrieco
szimpátia: simpatio
szimpatikus: simpatia
szimpatizál: simpatii
szimpla: simpla
szimpozium: simpozio
szimptóma: simptomo
szimulál: simuli
szimulálás: simulado
szimulátor: simulilo
szimultán: samtempa
szín: sceno, ŝedo
szín-: kromata
színárnyalat: tono
színdarab: teatraĵo
szindikalizmus: sindikatismo
szindikus: sindiko
szinedrium: sinedrio
szinekdoché: sinekdoĥo
szinergia: sinergio
szinergizmus: sinergio
színes: kromata
színes forgatag: kavalkado
színész: aktoro
szinesztézia: sinestezio
színfal: kuliso
Szingapúr: Singapuro
színház: teatro
   színház (épület): teatrejo
színjátszó: ondobrila
színkabócák: cikadoj
színkép: spektro
szinkópa: sinkopo
szinkretizmus: sinkretismo
szinkrón: samtempa
színlel: hipokriti, ŝajnigi
színlelő: hipokrita
színmű: teatraĵo
szinódus: sinodo
szinonima: samsencaĵo, sinonimo
szinoptikus: sinoptika
szinoptikus evangéliumok: sinoptikaj evangelioj
színpad: scenejo
színpadra állít: enscenigi
színpadra állító: enscenigisto
színre visz: enscenigi
színrevitel: enscenigo
szint: etaĝo, nivelo
szintagma: sintagmo, vortgrupo
szintagmatikus: sintagma
szintaktikai: sintaksa
színtársulat: trupo
szintaxis: sintakso
szinte: kvazaŭ, preskaŭ
színtelen: pala
szintetizál: sintezi
szintetizátor: sintezilo
vörös-zöld színtévesztés: daltonismo
vörös-zöld színtévesztő: daltonismulo
szintez: niveli
szintező: nivelilo
szintkülönbséget mér: niveli
azonos szintű: samnivela
szinusz: sinuso
szinusz hiperbolikusz: hiperbola sinuso
szipka: cigaringo
szipolyozó: vampiro
sziporka: spritaĵo
sziporkázik: spriti
sziporkázó: sprita
Szir-darja: Sirdarjo
szirén: sireno
sziréna: fajfilego
szirénák: sirenoj
Szíria: Sirio
szíriai: siria, siriano
szirom: florfolio, petalo
szirt: rifo
szirup: siropo
sziszeg: sibli
szisztéma: sistemo
szisztolé: sistolo
szisztrum: sistro
szita: kribrilo
szitakötő: libelo
szitakötők (rend): odonatoj
szitál: kribri
   szitál (az eső): pluveti
szitálódik: kribriĝi
szitár: setaro, sitaro
szitézis: sintezo
szittya: skita
Szittyaföld: Skitujo
szittyó: junko
szittyófélék: junkacoj
szituáció: situacio
szív: koro, sorbi, suĉi
   szívvel van iránta: favorkori
   szívvel van iránta: korfavori
   magába szív: sorbi
szív-: kora
szivaccsal felitat: spongi
szivaccsal feltörl: spongi
szivacs: spongo
szivacsos: spongeca
szivacsos agyvelősorvadás: bova spongeca encefalopatio (BSE)
szivar: cigaro
szivardoboz: cigarujo
szivárgásmentes: likimuna
szivárgó hely: liko
szivárog: liki
szivárvány: ĉielarko, pluvarko
szivárványhártya: iriso
szivattyú: pumpilo
szivattyúz: pumpi
szívbelhártya-gyulladás: endokardito
szívből jövő: kora
szívburok: perikardo
szívelernyedés: diastolo
szívélyes: kora
szívesen: volonte
szívesen tesz: volonti
szíveskedik: bonvoli
szívesség: komplezo
szívességet tesz: komplezi
szívfülecske: aŭriklo
szívgörbe: kardioido
szívlel: favorkori, korfavori
szívóférgek: trematodoj
szívószerv: rostro
szívösszehúzódás: sistolo
szívszorongás: korpremo
szívtelen: senkompata, senkora
szívtelenség: senkompateco
szívüreg: korkaveto
szkafander: skafandro
szkandium: skandio
szkennel: skani
szkenner: skanilo
szkepszis: skeptiko
szkepticizmus: skeptikismo
szkeptikus: nekredema, skeptika
szkink: skinko
szkíta: skita, skito
szkítia: Skitio
Szkítia: Skitujo
szklerózis: sklerozo
szkolopendra: skolopendro
Szkopje: Skopjo
szkúner: skuno
szkunk: mefito, skunko
Szkülla és Kharübdisz között hánykódik: trafi de Scilo al Ĥaribdo
szláv: slava, slavo
   egyházi szláv: Slavono
szlavista: slavisto
szláv nyelv: slava lingvo
szleng: ĵargono, slango
szlengszó: slangaĵo
szlogen: devizo
szmegma: smegmo
sznob: snobo
szó: parolo, vorto
   ellentétes jelentésű szó: antonimo
szó-: vorta
szóalak: vortformo
szóalkotás: vortfarado
szóállomány: vortoprovizo
szoba: ĉambro
szobainas: ĉambristo
szobalány: ĉambristino
szóban: voĉe
szóban forgó: koncerna
szobanövény: ĉambra vegetaĵo
szobatiszta: puruma
szobatudós: kabinetulo
szóbeli: buŝa, parola, voĉa
szóbeszéd: diro, famdiro, onidiro
szóból ért az ember: vorto sona estas plej admona
szobor: statuo
szobortalapzat: piedestalo, soklo
szobrászat: skulptarto
szobrászművészet: skulptarto
szobrászvéső: skulptilo
szociális: socia, sociala
szocializmus: socialismo
szociológia: sociologio
szociológiai: sociologia
szociológus: sociologiisto, sociologo
szócsatát vív: vortobatali
szócsoport: vortgrupo
szóda: natro, sodo
szódaszifon: sifono
szófa: sofo
szófaj: parolelemento, vortospeco
szófejtés: etimologio
szofista: sofisto
szofisztika: sofistiko
szofisztikus: sofistika
szofizmus: sofismo
szófordulat: parolturno
szoftver: programaro
szógyök: radiko
szója: sojo
szójasajt: sojkazeo, tofuo
szójegyzék: glosaro
szójegyzet: gloso
szókapcsolat: sintagmo
szokás: kutimo
az a szokása: kutimi
szokásos: formala, kutima
szókép: figuro, stilfiguro, tropo, vortfiguro
szókészlet: leksikono, vortoprovizo
szókészlettan: leksikologio
szókincstan: leksikologio
szoknya: jupo
   rakott szoknya: faldumita jupo
vki szoknyájába kapaszkodik: vivi sub ies basko
szokott: kutimi
szóköz: spaceto
   nem törhető szóköz: nerompebla spaceto
Szókratész: Sokrato
szokványos: vulgara
szól: paroli
   ellene szól: kontraŭparoli
   szól (hangzik): soni
   szól (szöveg): teksti
   szól (vmiről): temi
   szól (vről): trakti
szólás: parolturno
szólásgyűjtemény: frazaro
szól az érdekében: pledi
szolecizmus: solecismo
szolga: servisto, sklavo
szolgai: servila
szolgai módon: sklave
szolgál: servi
szolgálat: servado, servo
   szolgálat (ügyelet): deĵoro
szolgálatban van: deĵori
szolgálatkész: helpema, servema
szolgalelkű: servila
szolgálólány: servistino
szolgáltat: peri
szolid: solida
szolidáris: solidara
szólista: solisto
szólít (titulál): titoli
szólóénekes: solisto
szólójátékos: solisto
szombat: sabato
szomjas: soifa
szomját csillapítja: kvietigi la soifon
szomjazik: soifi
szomorkodik: malgaji
szomorú: malgaja
szomorúság: malgajo
szomszéd: najbaro
szomszéd asszony levesének sokkal jobb az íze: fremda manĝo havas bonan guston
szomszédos: apuda, najbara
szomszédság: ĉirkaŭaĵo, najbaraĵo, preteraĵo
szomszédságában: najbare de
szonáta: sonato
szonda: sondilo
szondáz: sondi
szondázás: sondo
szonett: soneto
szónok: oratoro
szónoki: oratora
szónoki emelvény: tribuno
szónoklat: diskurso, oracio, oratoraĵo, parolado
szónoklattan: parolarto, retoriko
szónokol: oratori
   szónokol (pej.): frazi
szopik: mamsuĉi
szoprán: soprana, soprano
szopránénekes: sopranulo
szoptat: mamnutri, mamsuĉigi, suĉigi
szor: -obl
szór: difuzi, ĵeti, ŝuti
szórakozás: distro
szórakozik: distriĝi
szórakozott: distriĝema, distriĝi
szórakoztat: distri
szórakoztató: distra
szórás: difuzo, ĵeto, varianca devio
szórásnégyzet: varianco
szordinó: dampilo
szórejtvény: logogrifo
szórend megfordítása: inversio
szorgalmas: diligenta, laborema
szorgalmaz: insisti
szorgalmazás: insisto
szorgalmazó: insista
szorgalom: diligento
szorgoskodik: diligenti, vigli
szorítkozik: limiĝi
szóródik: ĵetiĝi
szórófej: aspergilo
szorongás: anksio
szorongat: stringi
szorongatottság: premateco
szorongó: anksia
szorongva: anksie
szoros: malvasta, streĉa, strikta
szórótest: difuzilo
szoroz: multipliki, obligi
szortiment: sortimento
szortíroz: specigi
   szortíroz (postán): enkursigi
szorulás: konstipo
szorulása van: konstipiĝi
szorultság: premateco, premo
szórványos: sporada
szorzandó: multiplikato, multiplikendo
szorzás: multipliko
szorzat: oblo, produto
   direkt szorzat: kartezia produto
   skaláris szorzat: skalara produto
szorzó: koeficiento, multiplikanto
szósz: saŭco
szószóló: oratoro, porparolanto
szótag: silabo
szótaghatár: silabolimo
n szótagos verssor: n-silabo
szótagrejtvény: ŝarado
n szótagú szó: n-silabo
szótár: vortaro
   képes szótár: bildvortaro
   szótár (pl. Petőfi-): leksikono
szótárírás: leksikografio
szótáríró: leksikografo
szótárkészítő: vortaristo
szótő: radikalo
   abszolút szótő: radiko
szótő-: radikala
szó van:
   szó van (vmiről): temas
   szó van (vmiről): temi
szóvívő: parolisto
szovjet: soveto
Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége: Unio de Sovetaj Socialismaj Respublikoj
Szovjetunió: Sovetunio, Unio de Sovetaj Socialismaj Respublikoj
szöcske: lokusto
szög: angulo
   középonti szög: centra angulo
   kerületi szög: cirkonferenca angulo
   kitérési szög: devia angulo
   kiegészítő szög: suplemento
szögesdrót: pikdrato
szögfelelő: dusekcanto
szögfelező: duoniganto
szögfüggvény: trigonometria funkcio
szöglet: angulo
szögmásodperc: sekundo
szögmérő: angulmezurilo
szögtartó: angulfidela
   szögtartó (transzformáció): konforma
szögtartomány: sektoro
szögtávolság: angula distanco
homorú szögű: obtuzangula
szökdécsel: kaprioli
szökés: fuĝo
szökevény: transkurinto
szökőár: cunamo
szökőév: superjaro
szökőkút: fontano
szömörcefélék: anakardiacoj
ször: -obl
szörfdeszka: surftabulo
szörföz (a világhálón): retumi
szörfözik: surfi
szörny: monstro
szörnyen: terure
szörnyszülött: monstro
szörnyű: monstra, terura
szörnyűség: teruraĵo
szörpöl: sorbetadi
szöveg: teksto
szöveggyűjtemény: krestomatio, tekstaro
szövegkönyv: libreto
szövegkörnyezet: kunteksto
szövegmagyarázat: ekzegezo, komentaro
szövegmagyarázó: ekzegezisto, komentisto
szövegösszefüggés: kunteksto
szövegszerkesztő: teksta redaktilo, verkilo
szövegváltozat: varianto, versio
szövet: ŝtofo, teksaĵo
   szövet (szerves): histo
   szövet (biol.): teksaĵo
szövetcsík: rubando
szövetkezet: kooperativo
szövetkezetben dolgozik: kooperi
szövetkezetben tevékenykedik: kooperi
szövetkezetben való munkavégzés: kooperado
szövetkezeti: koopera
szövetkezeti munkavégzés: kooperado
szövetkezeti tag: kooperi
szövetkezeti tevékenység: kooperado
szövetség: alianco, federacio, interligo, ligo
   szövetség (társaság): asocio
szövetségben egyesít: federacii, federi
szövetségbe tömörít: asocii
szövetségi: federacia
szövetségi állam: subŝtato
szövevény: teksaĵo
szövő-: teksa
szövődmény: sekvaĵo
szövőlepke: bombikso
szövőlepkék (család): bombiksedoj
sző: teksi
   sző (brokátot): broki
   sző (damszttá): damaski
   sző (pl. terveket): ŝpini
   sző (átv.): teksi
szőke: blonda
szőlő: vinbero
   szőlő (növény): vito
szőlőfélék: vitacoj
szőlőfürt: beraro, vinberaro
szőlőskert: vinberĝardeno
szőlőtetű: filoksero
szőlőtőke: vinberarbo
szőnyeg: tapiŝo
szőnyeggel fed: tapiŝi
szőr: haro
szőrme: pelto
szőrmeáru: peltaĵo
szőrmeruha: peltaĵo
szőrős: vila
szőrpihe: barblano
szőrszál: haro
szőrszálhasogatás: sofismo
szőrszálhasogató: pedanta
szpermarket: supervendejo
Szphinx: sfinkso
szponzor: subtenanto
szputnyik: sputniko
sztalagmit: stalagmito
sztalaktit: stalaktito
sztaniol: staniolo
sztár: stelulo
sztatér: statero
sztearin: stearino
sztélé: steleo
sztepp: klakdanco
szteradián: steradiano
sztereográfia: stereografio
sztereoszkóp: stereoskopo
sztereotip: stereotipa, stereotipo
sztereotipet önt: stereotipi
sztiraxfa: stirako
sztochasztikus: stokasta
sztoikus: stoika
sztóraxfa: stirako
Sztrabón: Strabono
sztrájk: striko
sztrájkol: striki
sztreptomicin: streptomicino
sztrichnin: striknino
sztriptíz: striptizo
sztrofoid: strofoido
sztúpa: stupao
sztyepp: stepo
   erdős sztyepp: arbarstepo
sztyeppelakó: stepano
szú: lignoskarabo
szubetnikum: subetno
szubjektív: subjektiva
szubjektum: subjekto
szublimáció: sublimo
szublimál: sublimi
szublimálás: sublimo
szublimát: sublimato
szublimátum: sublimato
szubsztancia: esenco, substanco
szubsztrátum: substrato
szubvenció: subvencio
szuffixum: postafikso, sufikso
szuggerál: sugestii
szugifenyő: kriptomerio
szulák: konvolvulo
szulákfélék: konvolvulacoj
szulf-: sulfo
szultán: sultano
szumó: sumoo
szumós: sumoisto
szumotori: sumoisto
szundikál: dormeti
szunna: Sunao
szunnitizmus: Sunaismo
szúnyog: kulo
szúnyogfélék: kuledoj
szúnyogháló: kulvualo
szuper: ekstra
szuper-: super-
szuperetnikum: superetno
szuperhatalom: superpotenco
szuperintendáns: superintendanto
szuperintendens: dekano
szuperlatívusz: superlativo
szupermarket: superbazaro
szupernóva: supernovao
szupplementum: suplemento
szupravezető: superkonduka, superkondukanto
szupravezető képesség: superkondukeco
szupravezető-képesség: superkonduktiveco
szuprémum: supremo
szúr: piki
szúra: surao
szúrás: piko
szurdok: fendego, interkrutejo, ravino
szurkál: piki
szúróeszköz: pikilo
szurok: peĉo
szurokfű: origano
szurony: bajoneto
szúrós artocsóka: hispana artiŝoko
szurrogátum: surogato
szusi: suŝio
szuszog: ronki
szuszpenzió: suspensio
szuterén: subteretaĝo
szutra: sutro
szuvenír: memoraĵo, suveniro
szuverén: suverena
szükség: bezono, mizero
   szükség(ínség): necesbezono
szükségel: necesigi
szükséges: bezona, necesa
okvetlenül szükségessé tesz: neprigi
szükségesség: neceseco
szükségessé tesz: necesigi
szükséget szenved: mizeri
szüksége van (vmire) : bezoni
szükséglet: bezonaĵo, bezono, necesaĵo
szükségmegoldás: paliativo
szükségtelen: senbezona
szül: naski, produkti
   szül (kitervel): elkovi
   szül (átv.): krei
születési: denaska
született: denaska
   vmire született: denaskulo
született beszélő: denaskulo
született eszperantista: denaskulo
születik: naskiĝi
szülő: gepatro, naskantino, parento
szülők: gepatroj
szünet: paŭzo
   szünet (színházban): interakto
   időszakos szünet: intermito
szünetet tart: paŭzi
szünidő: ferio
szünidős: feria
szüntelen: senĉesa, seninterrompa
szürjekció: surjekcio, surĵeto
szürjektív: surjekcia, surĵeta
szürke: griza
szürkehályog: katarakto
szürkéssárga: grizeflava
szürrealisztikus: superrealisma
szürrealizmus: superrealismo, surrealismo
szűk: mallarĝa, malvasta, strikta
szűklátókörűség: paroĥismo
szűkmarkú: avara
szűkölködés: necesbezono
szűkös: magra, malabunda
szűkület: malvastigaĵo
szűnni kezd: ĉesiĝi
szűz: pucelo, virga, virgulino
Szűz: Virgulino
szűzesség: ĉasteco
szűzhártya: himeno
szűzies: ĉasta
szűzies nő: vestalo
szűziesség: ĉasteco
szűzlány: pucelo
Szűz Mária: dipatrino
Szváziföld: Svazilando
szvit (zenei): suito