a b c cs d dzs e f g gy h i j k l ly m n ny o ö p q r s sz t ty u ü v w x y z zs ?

hungara j...

j;ouml;vő (idő): estonteco
-ja: ria
jacht: jaĥto
jácint: hiacinto
jackdugó: ĵako
Jacobi: Jakobio
Jacobi-: jakobia
Jacobi-determináns: jakobia determinanto, jakobiano
Jacobi-féle: jakobia
Jacobi-mátrix: jakobia matrico
jade: jado
jaguár: jaguaro
jaj!: huj
jaj: oj, ve
jaj a legyőzötteknek!: ve al la venkitoj!
jajgat: vei
jajgatás: veo
jajong: vei
Jakab: Jakobo
jakamár: galbulo
jakamárfélék: galbuledoj
Jákob: Jakobo
jakobinus: jakobeno
jámbor: pia
jambus: jambo
jamgumó: ignamo
jamgyökér: ignamo
janicsár: janiĉaro
János: Johano
január: Januaro
japán: japana, japano
Japán: Japanio, Japanujo
japánciprus: kriptomerio
japán kamélia: kamelio
jár: iri, paŝi
   sorra jár: ĉirkaŭiri
   jár (működik): iri
   jár (vhova): viziti
járadék: rento
járás(mód): paŝado
járás: iro
   járás (-mód): iro
járat: galerio, irigi, koridoro
járda: trotuaro
járgány (horgonycsörlő): vindaso
járható: irebla
jármű: veturilo
járművezető: kondukisto
járókelő: pasanto
járom: jugo
járomba fog: jugi
járőröz: rundi
járőrözés: rundo
jártasság: empiriismo, empirio, rutino
járulék: kotizo
járulékos: plia
járulékot fizet: kotizi
járványkórház: lazareto
jáspis: jaspo
játék: ludo
játékkártya: karto, ludkarto
játékrend: repertuaro
játékszer: ludilo
játszik: aktori, ludi
   játszik (filmben): filmludi
játszma: partio
egyházi javadalom: prebendo
javall: indiki
javallat: indiko
javára ír: imputi
javaslat: propono, sugesto
javasol: proponi, sugesti
javít: ripari
   büntetve javít: punkorekti
javítás: riparado, riparo
   javítás (helye is): riparo
javítóintézet: punkorektejo
javított (alkat)rész: riparaĵo
jávorfa: acero
jávorszarvas: alko
jázmin: jasmeno
-je: ria
jég: glacio
jég-: glacia
jégdara: hajleto
jégdarab: hajlero
jegenyefenyő: abio
jegenyefenyő-gyanta: olibano
jeges: glacia
jegescukor: kando
jégeső: glacipluvo, hajlo
jégeső esik: hajli
jeges réce: klangulo
jéggé fagy: glaciiĝi
jéghegy: glaciinsulo
jéghideg: glacia
jégkor: glaciepoko
jégmadár: alciono
jégmadárfélék: alcionedoj
jégmező: bankizo, glaciaro, glaciejo
jégszekrény: glaciujo
jégszem: hajlero
jégtakaró: glaciaro, glaciejo
jégtörő: glacirompilo
jégverem: glaciujo
jegy: kupono, marko
   jegy (pl. belépti): bileto
jegyzék: listo
   diplomáciai jegyzék: diplomatia noto
jegyzet: komentario, komento, noto
magyarázó jegyzetek: komentaro
jegyzetekkel lát el: komentarii
jegyzetfüzet: memorigilo, notlibro
jegyzetíró: komentisto
jegyzetpapír: slipo
jegyzett:
   tőzsdén jegyzett: kurza
   tőzsdén nem jegyzett: senkurza
bírósági jegyző: aktisto
jegyzőkönyv: protokolo
jegyzőkönyvet vesz fel: protokoli
jékorong: hokeo
jel: signalo, signo, simbolo
   jel (utaló jel): indico
jelalak: signobildo
jelen:
   jelen (idő): estanteco
   jelen (idő): nuntempo
jelenet: sceno
jelenleg: nun
jelenlegi: nuna
jelenlét: ĉeesto
jelenlévő: ĉea
jelenlévők: ĉeestantaro
jelenség: apero, fenomeno
jelent: prezenti, raporti, signi, signifi
jelentéktelen: bagatela, malgrava
jelentés: raporto, senco, signifo
jelentésárnyalat: kunsenco
jelentéstan: semantiko
jelentéstevő: raportisto
jelentkezési lap: aliĝilo
jelentkezik (pl. rendezvényre): aliĝi
jelentőség: signifo
nincs jelentősége: bagateli
jelentősség: graveco
jelen van: ĉeesti, ĉei
jeles: eminenta
jelez: indiki, signali, signi
jelfogó: relajso
jelige: devizo, epigrafo, moto
jelkép: simbolo
jelképesen ábrázol: simboligi
jelképez: simboli
jelkészlet: signaro
jelkódex: kodo
   nemzetközi jelkódex: internacia marista signalkodo
jelleg: karaktero
jellegzetesség: fizionomio
jellem: karaktero
jellemez: karakterizi, stampi
jellemvonás: trajto
jellemző: karakteriza, kvalito
jellemző vonás: propraĵo
jelmondat: devizo, epigrafo, moto, slogano
jelöl (átv.): signi
jelölt: kandidato
   jelölt (vmire): kandidati
jelszó: pasvorto
jelvény: insigno
jelzálog: hipoteko
jelzáloggal terhel: hipoteki
jelzés: indikaĵo, indiko, signalo
   közúti jelzés: vojsignaligo
második jelzet: kontramarko
jelző: epiteto
   határozószói jelző: adverba epiteto
   díszítő jelző: ornama epiteto
jelzőberendezés: indikilo
jelzőkészülék: indikilo
jelzőlámpa: semaforo
jelzőműszer: indikatoro, indikilo
jelzőszám: indico
Jemen: Jemeno
Jenyiszej: Jenisejo
Jenyiszej-öböl: Jeniseja Golfo
Jeremiás siralmai: lamentado (plorkanto) de Jeremio
jerikói lonc: kaprifolio
Jeromos: Hieronimo
Jeruzsálem: Jerusalemo
jesiva: jeŝivo
Jézus: Jesuo
jezsámen: filadelfo
jezsuita: jezuito
jiddis: jido
jobb: dekstra, dekstre
   hajó jobb oldala: tribordo
jobbágy: servutulo
jobbágyság: servuto
jobban: plie
jobb egy ismerőst száz hibával elvenni, mini az ismeretlent eggyel: edziĝo najbara garantias de eraro
jobb egy okos ellenség, mint egy ostoba jóbarát: komplezema malsaĝulo estas pli danĝera ol malamiko
jobbfelé: dekstren
jobb irányú: dekstruma
jobbít: edifi
jobb későn, mint soha: pli bone malfrue ol neniam
jobbkezes: dekstrulo
jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok: pli valoras tuj ovo ol poste bovo
jobboldali: dekstra, dekstrulo
jobboldalt: dekstre
jobbos: dekstruma
jobbra: dekstren
jód: jodo
jodoform: jodoformo
jó étvágyat: bonan apetiton!
jófajta: bonspeca
jófejű: havi bonan kapon
jog: juro
   szerzői jog: aŭtorrajto
   jog (jogosultság): rajto
jog-: jura
jóga: jogo
jogállapot: statuso
jogar: sceptro
jogász: juristo
joga van: rajti
jogcím: titolo
joggal: prave, rajte
joghatóság: jurisdikcio
joghurt: jahurto
jogi: juĝa, jura
jogi személy: jura persono
jogos: justa
jogosan: prave, rajte
jogosítás: legitimacio
vezetői jogosítvány: kondukpermesilo
jogosság: justeco
jogosult: rajti
vminek a jogosultsága: pravo
jogszerű: justa, legitima
jogszerűség;: justeco
jogtalan: maljusta
jogtalan cselekedet: maljustaĵo
jogtalanság: maljusteco
jogtudomány: leĝoscienco
jogtudós: leĝisto
jogvédelem: jura protekto
Johanna: Johanino
jóhiszemű: konfidema
jóindulat: favora, favorkoreco, komprenemo, korfavoro
jóindulattal van iránta: favorkori, korfavori
jóízű: bongusta
jó képet vág a rossz játékhoz: mieno fiera al ludo mizera
jókívánságok: bondeziro
jókor: ĝustatempe
jó kötésű: fortike ĉarpentita
jólét: bonhavo, bonstato
jóllakat: satigi
jóllakott: sata
jóllehet: ja, kvankam, malgraŭ ke
jól megy: prosperi
jólneveltség: bontono
jólrendezés: bona ordo
jólrendezett: bonorda
jól tart: regali
jóm-kipúr: Jomkipuro
jómód: bonhavo
jómódú: bonhava
jó nála: esti bone enskribita ĉe iu
jóneveltség: bonedukiteco
jonquilla nárcisz: jonkvilo
jóravaló: brava
Jordánia: Jordanio
jordániai: jordania, jordaniano
jós: antaŭdiristo, divenisto
   (madár)jós: aŭguristo
jósjel: aŭguro
jóslás: antaŭdiro
jóslat: orakolo
jósnő: antaŭdiristino
jósol: orakoli
   (meg)jósol: aŭguri
jószág: bruto
   jószág (vagyon): havaĵo
jószágigazgató: ekonomo, intendanto
jószívű: bonkora
jószolgálat: perado
jótáll: garantii
jótállás: garantio
jótállási: garantiaĵo
jótálló: garantianto
jótékonykodik: bonfari
jótékonysági rendezvény: benefico
jótett helyébe jót várj: bono farita ne estos perdita
jótevő: bonfaranto
joule: ĵulo
Joule: Ĵulo
jóvágású: belstruktura
jóváhagy: aprobi, ratifi , sankcii
jóváhagyás: aprobo, sankcio
jóváhagyó: aproba
jóval előtte: antaŭlonge
joviális: joviala
jovialitás: jovialeco
joystick: stirstango
józan: sobra, solida
József: Jozefo
jön: veni
jövedék: regio
jövedelem: enspezo
jövedelemadó: enspezimposto
jövedelembevallás: enspezdeklaro
jövedelmezőség: rendimento
jövendöl: aŭguri, profeti
jövendölés: antaŭdiro, profetaĵo
jövendőmondó: antaŭdiristo, aŭguristo, profeto
jövendőt mond: orakoli
a jövő: futuro
jövőbe lát: profeti
jövőbelátó: profeto
jövő idő: futuro
jubileum: jubileo
judaizmus: judaismo, judismo
juh: ŝafo
juhakol: ŝafstalo
juharfa: acero
juharfafélék: aceracoj
juhászkutya: ŝafhundo
juhbagócs: ojstro
jujuba(fa): jujubujo
jujubadatolya: jujubo
július: Julio
június: Junio
junker: junkro
Jupiter: Jupitero
jura: ĵuraso
jurta: jurto
jut: fali
   jut (vhova): enfali
   jut (vhova): trafi
   jut (átv.): veni
juta: juto
jutalék: tantiemo
   ügynöki jutalék: kurtaĝo
jutalmaz: gratifiki, premii
jutalom: gratifiko, premio, rekompenco
juttat (ad): havigi
külön juttatás: bonuso