a b c cs d dzs e f g gy h i j k l ly m n ny o ö p q r s sz t ty u ü v w x y z zs ?

hungara ny...

n-(gráf): n-opeĝa
nyáj (átv.): grego
nyáj- (átv.): grega
nyájas: afabla
nyak: kolo
   nyak (szervé): cerviko
nyakába ugrik: ĵeti sin sur la kolon de iu
nyakas: malmolnuka
nyakasnak nyaka törik: ne iras hakilo al kolo humila
nyakék: ĉirkaŭkolo, koliero
nyakfodor: krispo
nyakkendő: kravato
nyaklánc: koliero
nyakörv: ĉirkaŭkolo, kolringo
nyakszirt: nuko, okcipito, postkranio
nyakszirtcsont: okcipitalo, okcipitosto
nyaktiló: gilotino
nyaktörő: kolrompa
nyal: leki
nyál: salivo
nyaláb: fasko, tufo
nyáladzik: salivi
nyalakodik: frandi
nyalánk: frandema
nyálaz: salivi
nyaldos: leki
nyálka (növényi): mucilago
nyálkahártya-kiütés: enantemo
nyár(fa): poplo
nyár: somero
nyáridő: somera tempo
nyáron: somere
nyárspolgár: filistro
nyel: gluti
nyél: fusto, stipo, tenilo
   nyél (levélen): folitigo
nyelés: gluto
nyelőcső: ezofago
nyelv: idiomo, lango, lingvo
   fordítandó nyelv: fontolingvo
   gépi nyelv: maŝinlingvo
nyelvcsap: uvulo
nyelvérzék: lingvosento
nyelvész: lingvisto
nyelvészet: lingvistiko, lingvoscienco
nyelvészeti: lingvistika, lingvoscienca
nyelvet beszélő: lingvano
nyelvhal: soleo
nyelvi: lingva
nyelvi fordulat: idiotismo
nyelvi sajátosság: idiomaĵo
nyelvpolitika: lingvopolitiko
nyelvrontás: barbarismo
nyelvtan: gramatiko
nyelvtaníró: gramatikisto
nyelvtankönyv: gramatiko
nyelvtudomány: lingvistiko, lingvoscienco
nyelvtudományi: lingvistika, lingvoscienca
-nyelvű: lingvano
nyenyere: vjelo
nyer: gajni, profiti, ricevi
nyereg: selo
nyeregbe száll: surseliĝi
nyeregbe ül: surseliĝi
leszáll a nyeregből: deseliĝi
nyeregtakaró: ĉabrako
nyeremény: gajno
   nyeremény (sorsolásnál): lotaĵo
nyerés: gajno
nyereség: profito
nyereséghez juttat: profitigi
nyereségrészesedés: profitkvoto
nyerészkedő: fikomercisto
nyerít: ĉevalbleki, heni
nyerőszám: gajna numero
nyers: kruda, maldelikata, malmilda, sovaĝa
nyersanyag: krudaĵo
nyers ember: krudulo
nyerseség: krudaĵo
nyersolaj: nafto
nyes: tranĉi
   nyes (ollóval): tondi
nyesés: stuco
nyest: foino
nyestkutya: niktereŭto
-nyi (mennyiség vmiből): da
nyikorog: grinci, knari
nyikorogat: grincigi
nyíl(ás): sago
nyíl: sago
Nyilas: Pafisto
nyílás: apertaĵo, aperturo, buŝo
   nyílás (béante): faŭko
nyilatkozat: deklaracio, deklaro, manifesto
nyilatkozik: deklari
nyílpuska: arbalesto
nyílt: aperta, malkaŝa, publika
   nyílt (magánhangzó): malfermita
   nyílt (részhalmaz): malfermita
   nyílt (hang): vasta
nyílt levél: publika letero
nyílt mag (részhalmazé): malfermaĵo
nyílt nap: publika tago
nyíltság: komprenemo
nyílt titok: publika sekreto
nyilván: memkompreneble
nyilvános: malkaŝa, publika
nyilvánosház: malĉastejo
nyilvánosság: publiko
nyilvánosságot biztosít: publici
nyilvánosságra hoz: malsekretigi, publikigi
nyilvánvaló: evidenta, memkomprenebla
nyilvánvalóan: evidente
nyilvánvalóság: evidenteco
nyír(fa): betulo
nyír: razi, tondi
nyírfafélék: betulacoj
nyírfajd: tetro
nyírfélék: betulacoj
nyirkos: malseketa
nyirok: limfo
nyirok-: limfa
nyirokcsomó: limfonodo
nyirokér: limfa angio
nyirokérgyulladás: limfangito
nyiroknedv: ĥilo
nyit: malfermi, ovri
nyitány: uverturo
nyitott: aperta, komprenema
nyitott kapukat dönget: sukcesa venkanto de pordoj malfermitaj
nyitva áll: aperti
nyitva van: aperti
nyolc: ok
nyolcadik: oka
nyolcadrét: oktavo
nyolcadszor: oke
nyolcas (csoport): okopo
nyolcas alapú: okuma
nyolclap: okedro
nyolcszög: oklatero
nyom: pezi, postsigno, premi, ŝarĝi, spuro
   egymáshoz nyom: interpremi
   nyom (vmennyit): pezi
   nyom (mátrixé): spuro
nyomás: premado, premo, tensio
   van egy kis nyomás benne: havi iom da vaporo en la kapo
nyomásmérő: barometro, manometro
nyomást gyakorol rá: premdevigi , premi
nyomaszt: deprimi, pezi, premi
nyomasztó: malserena, prema
nyomaték: akcento, aplombo
   nyomaték (fizika): momanto
nyomatékosít: akcenti
nyomban: tuj
nyombél: duodeno
nyombélgyulladás: duodenito
nyomda: presejo
nyomda-: presa
nyomdafesték: presinko
nyomdahiba: preseraro
nyomdászat: tipografio
nyomdászmesterség: presarto, preso
nyomdokvíz: disondo, poststrio
nyomóhenger: rulcilindro
nyomókép: signobildo
nyomólemez: presplako
nyomor: mizero
nyomorék: kripla, kriplulo
nyomorék lesz: kripliĝi
nyomorog: mizeri
nyomorult: mizera
nyomorult rágalom: mizera kalumnio
nyomorúság: mizero
nyomorúságos: malluksa, mizera
nyomottáru: indieno
nyomozó: detektivo
nyomtalanul: senspure
nyomtat: presi, printi
nyomtatás: preso
nyomtató: printilo
nyomtatott: presa
nyomtatvány: presaĵo
nyög: ĝemi
nyögés: ĝemo
nyugalmi állapot: kvieto
nyugalom: kvieto, trankvilo
nyugat: okcidento
Nyugat: Okcidento
Nyugat-Ázsia: Okcidenta Azio
nyugati: okcidenta, okcidentano
nyugati gót: visigoto
(vmi) nyugati részén: okcidente de
(vmitől) nyugatra: okcidente de
nyugdíj: pensio
nyugdíjas: pensiulo
nyugdíjat fizet: pensii
nyughatatlanul: senripoze
nyughely: ripozejo
nyugodt: kvieta, trankvila
nyugodtság: trankvileco
nyugszik: ripozi
nyugta: kvitanco
nyugtalan: malkvieta, maltrankvila
nyugtalanít: maltrankviligi
nyugtat: kvietigi, ripozigi, trankviligi
nyugtát ad: kvitanci
nyugtató (orvosság): sedativo
nyugtával dicsérd a napot: antaŭ vespero ne estu fiera, laŭdu tagon nur vespere, ne laŭdu la tagon antaŭ vespero
nyugtáz: kvitanci
nyugvás: ripozo
nyújt: doni
nyújtható: etendebla
nyújtózkodik: sin etendi
mezei nyúl: leporo
nyúlalakúak: leporuloj
nyúlfélék: leporedoj
nyuszt: marteso
nyüst: varpringo
nyüzsgés: svarmado
nyüzsög: svarmi