a b c cs d dzs e f g gy h i j k l ly m n ny o ö p q r s sz t ty u ü v w x y z zs ?

hungara t...

(takarmány)fű: greso
tabella: tabelo
tabellaszó: tabelvorto
tabernákulum: tabernaklo
tábla: panelo, tabulo
   figyelmeztető tábla: aviztabulo
táblaburkolat: tabulaĵo
táblácska: tabuleto
táblázat: tabelo
   (számítási) táblázat: baremo
   összesítő táblázat: etato
tábor: tendaro
táborhely: kampadejo
tábornagy: marŝalo
tábornok: generalo
táborozik: kampi, tendumi
tabu: tabuo
tabu-: tabua
tabuként tisztel: tabui
tabulátor: tabo
tabunak nyilvánít: tabui
tacskó: melhundo, vertago
Tádé: Tadeo
Tadeus: Tadeo
tádzsik: taĝiko
Tadzsikisztán: Taĝikio
Tádzsikisztán: Taĝikujo
tael: taelo
tafota: tafto
taft: tafto
tag: modluro, sumero, termo
   általános tag (sorozaté): ĝenerala termo
   tag (mátrixé): koeficiento
   tag (polinomé): termo
   tag (soré): termo
   tag (sorozaté): termo
tág: larĝa, vasta
tagad: maljesi, negi, nei, neigi
tagadás: nego
tagadó: nega
tagadószó: negacio
tagállam: membroŝtato
tagalog: tagalogo
   tagalog (pl. nyelv): tagaloga lingvo
tágas: larĝa, vasta
tágít: vastigi
   (ki)tágít: dilati
   nem tágít: insistadi
tágítás: dilato
   (ki)tágítás: dilatado
tágítóeszköz: dilatilo
tágítóizom: dilatanto
(sorozat) n-edik tagja: n-a termo
tagmondat: propozicio
tagol: artikigi, dividi
tovább tagolódik: subdividiĝi
tagozat: modluro, sekcio
tágul: vastiĝi
   (ki)tágul: dilatiĝi
táj: lando, pejzaĝo, regiono
tájék: regiono
tájékozatlan (ember): neinformito
tájékozódás: orientiĝo
tájékozódik: informiĝi, orientiĝi, sin gvidi
tájékoztat: informi, sciigi
tájékoztatás: informado, informo, sciigo
   előzetes tájékoztatás: antaŭsciigo
tájékoztatási hivatal: informa oficejo
előre tájékoztatat: antaŭsciigi
tájékoztató jellegű: informa
tájékoztató kiadvány: informilo
tajga: tajgo
tájkép: pejzaĝo
tájképfestő: pejzaĝisto
tájolóeszköz: orientilo
tájszólás: dialekto
tajték: ŝaŭmo
tajtékkő: pumiko
takar: kovri
takarás: kovro
takarékbetét: ŝparkonto
takarékbetét-számla: ŝparkonto
takarékos: ŝparema
takarékoskodik: ŝpari
szigorú takarékossági rend: ŝparegreĝimo
takarmány: furaĝo
takarmánydinnye: kolokinto
takarmány-görögdinnye: kolokinto
takaró: kovrilo, kovrotuko, sternaĵo
takaróhuzat: kovrilteg(il)o
takaróréteg: kovraĵo
taktika: taktiko
taktus: takto
tál: plado
talaj: grundo
talál: malkovri, renkonti, trafi, trovi
tálal: surtabligi
találat: golo, trovo
találékony: inĝenia, sagaca
találékonyság: inĝenio
található: kuŝi, sidi, sin trovi, stati, troviĝi
találka: rendevuo
találkozás: renkontiĝo
találkozik: intervidiĝi, rendevui, renkonti, renkontiĝi, trovi
találkozó: rendevuo
találmány: inventaĵo
találó: trafa
találóan: trafe
tálalóasztal: bufedo
találomra: divenprove, trafe-maltrafe
találós: kaprompa
talált tárgy: trovaĵo, trovitaĵo
talán: eble
-talan: sen-
talányos mondat: logogrifo
talapzat: postamento, soklo
talár: talaro
tálca: pleto
talentum: talanto, talento
tálib: talibo
talicska: puŝĉaro
taliga: ĉareto
talizmán: talismano
tálka: bovlo
talkum: talko
tallér: talero
tallium: talio
tallóz: postrikolti
tallózás: postkolekto
tallózik: spikumi
talmud: talmudo
talon: talono
talp: bazo, piedplato, plando
talpfa: ŝpalo
talppont: nadiro
táltos: ŝamano
tályog: absceso
támad: ataki, leviĝi
   támad (létrejön): naskiĝi
támadókedvű: atakema
tamarindus(fa): tamarindo
tamariska: tamariko
tamariskafélék: tamarikacoj
tamariszkusz: tamariko
Tamás: Tomaso
támasz: subtenilo
támaszték: subtenilo
tamburin: tamburino
támív: apogarko
támogat: protekti, subteni
   támogat (pénzügyileg): subvencii
támogatás: protekto, subteno
   támogatás (pénzügyi): subvenciado
   támogatás (pénzügyi): subvencio
támogató: subtenanto
támpillér: apogpilastro
tampon: tampono
tamtam: tamtamo
tan-: instrua
tanács: soveto, sugesto
tanácskozás: kunsido
tanácskozási: konsultiĝa
tanácskozik: konsulti
tanácskozó: konsultiĝa
városi tanácsnok: skabeno
tanácsol: sugesti
tanár: instruisto, profesoro
   egyetemi tanár: docento
tánc: danco
tánchelyiség: dancejo
táncművészet: dancarto
táncol: danci
   táncol (ló): karakoli
táncos: dancisto
táncosnő: dancistino
táncterem: dancejo
tandem: tandemo
tandemkerékpár: tandemo
tanfolyam: kurso
tanfolyamhallgató: kursano
tangens: tangento
tangens hiperbolikusz: hiperbola tangento
tangó: tango
tangóharmonika: akordiono, tirharmoniko
tangózik: tangi
tanít: instrui, lernigi
tanítás: instruado, instruo
tanítási: instrua, priinstrua
tanító: instruisto
tanítvány: apostolo, disĉiplo
tanítványok: idaro
tank: tanko
tanka: tankao
tanker: naftoŝipo
tankönyv: lernolibro
tanmese: apologo
tannin: tanino
tantál: tantalo
tantétel: teoremo
tanul: instruiĝi, lerni
   tanul (felsőfokon): studi
tanulmány: traktato
tanulmányoz: esplori, studi
tanulság: instruaĵo, instruo, leciono
tanulságos: edifa, instrua, instruplena
tanult: dokta
tanult ember: erudiciulo, instruitulo
tanult ismeret: instruaĵo, instruo
tanultság: erudicio, erudito, instruiteco
tanúsít: atesti, legitimi
tanúsítvány: atesto
tanúvallomás: depozicio
tanúvallomást tesz: depozicii
tányér: telero
tányérsapka: kepo
tao: daŭo
taoista: daŭisto, taoisto
taoizmus: daŭismo, taoismo
tapad: adheri, alteniĝi
tapadás: adhero
tapadó: adhera
tapadógyíkfélék: gekedoj
tapadókorong: kupo
tapasz: plastro
tapaszt (testrészt, növénydarabot): inserti
tapasztal: sperti
tapasztalat: sperto
tapasztalati: empiria
tapasztalati tudás: empiriismo, empirio
tapasztalatlan: sensperta
tapasztalattól nő a bölcsesség: sperto saĝon akrigas
tapasztalt: sperta
tapéta: tapeto
tapétáz: tapeti
tapint: palpi
tapintat: takto
tapintatlan: maldelikata
(ki)tapintható: palpebla
tápióka: tapioko
táplál: kovi
   táplál (átv. is): nutri
táplálék: nutraĵo
tápláló: nutra
tapló: tindro
tápnyirok: ĥilo
tapogad: palpi
tapogató: anteno
tapogatózva: palpe
tapos: piedpremi, treti
tapsol: aplaŭdi
tár: memoro
   átmeneti tár: bufro
tára: taro
tarack: haŭbizo
tarackbúza: elimo
taraj: kresto
tarándszarvas: boaco, norda cervo
tarantász: tarantaso
tarantella(pók): tarantulo
tarantella: tarantelo
tárca (sajtó): felietono
tarcsvitorla: stajvelo
taréj: kresto
tárgy: objekto, temo
tárgyal: trakti
   tárgyal (kifejt): trakti
tárgyas: transira, transitiva
tárgyatlan: netransitiva
tárgyeset: akuzativo
tárgyi: materia, objekta
tárgyilagos: objektiva
tárgyilagosság: objektiveco
tárgylencse: objektivo
tárgymodul: celmodulo
tárház: magazeno, stokejo
tarifa: tarifo
tarka: bunta, miksospeca
tarkó: nuko, okcipito, postkranio
tárkony(üröm): drakunkolo
tarlórépa: rapo
tárna: galerio, koridoro
tárnics: genciano
tárnicsfélék: gencianacoj
tarokk: taroko
tárol: stoki, teni
tárolás: teno
tárolóhely: konservejo, tenejo
tárolóhelyiség: tenejo
társ: kamarado, kompaniano, kunulo
   -társ: kun
társadalmi: socia, sociala
társadalmi nem: genro
társadalmi szerződés: socia kontrakto
társadalom: socio
társadalomtudomány: sociologio
társadalomtudományi: sociologia
társadalomtudós: sociologiisto, sociologo
társalgás: konversacio
társalog: interparoli, konversacii
társaság: kompanio, societo
   társaság (szövetség): asocio
   gazdasági társaság: kompanio
   (baráti) társaság: societo
   társaság (gazdasági): societo
társaságában: en kompanio de
   vki társaságában van: havi kompanion kun
társasági tag: kompaniano
társaság tagja: asociito
társasdarázsfélék: vespedoj
társaskör: societo
társít: asocii
társítás: asocio
társkereső: svatisto
társszerző: kunaŭtoro
társul: kuniĝi
társulat: korporacio
társult (egyén): asociito
tart: teni
   eléje tart: antaŭteni
   maga elé tart: antaŭteni
   tart (időben): daŭri
   távol tart: deteni
   benne tart: enteni
   bent tart: enteni
   együtt tart: kuneteni
   tart (vél): opinii
   tart (vél): pensi
   tart (határ felé): strebi
   tart (időben): teniĝi
tartalék-: rezerva
helyőrségi tartalék: depoto
tartalékol: rezervi
tartalékolás: rezervo
tartalmatlan: senenhava
tartalmaz: enhavi, enkalkuli, enteni, inkluzivi
   tartalmaz (elemet): enhavi
   tartalmaz (részhalmazként): inkluzivi
tartalmazás (halmaznál): inkluziveco
tartalmazó: inkluziva
-tartalmú: -oz
tartalom: enhavo, enteno
tartály: tenujo, -uj
tartályhajó (olajszállító): naftoŝipo
tartam: daŭro
tartás: teniĝo, teno
tartásdíj: alimento
üres kalász fenn tartja a fejét: spiko malplena plej alte sin tenas
tartja a szavát: teni la vorton
egymást tartják: sin teni
tartja magát: persisti, sin teni, teniĝi
tartó: ingo, tenanto, tenilo, trabo
tartogat: rezervi
tartóhalmaz (függvényé): subtenanto
tartomány: graflando, provinco, retregiono
   tartomány (közigazgatási egység): gubernio
tartománygróf: landgrafo
tartományi: provinca
tartós: daŭra, solida
   nem tartós: maldaŭra
tartósan: daŭre, longtempe
tartósít (időben): daŭrigi
tartósság: daŭreco
tartóssá tesz: daŭrigi
tartószerkezet: armaturo
tartozás: debeto, ŝuldo
tartozék: apartenaĵo
tartozik: aparteni, ŝuldi
   tartozik (vhez): dependi
tartozik rá: koncerni
tartózkodás: sindetenemo
   tartózkodás (vhol): restado
   tartózkodás (vmitől): sindeteno
tartózkodási hely: restadejo
tartózkodik: haltadi
   tartózkodik (vmitől): abstini
   tartózkodik (vhol): restadi
   tartózkodik (vmitől): sin deteni
tartózkodik a húsevéstől: abstini
tart tőle: antaŭtimi, timi
táska: sako
táskagép: tekkomputilo
taszít: impulsi, mallogi, puŝi
taszítás: impulso
taszító: impulsa
tat: poŭpo, ŝipmalantaŭo
   -tat: igi
tatami: tatamo
tatár: tataro
Tatár Birodalom: Tatarujo
Tatárföld: Tatarujo
tátogatófélék: skrofulariacoj
tátogatók: skrofulariacoj
tátong: faŭki
tátongó mélység: oscedanta abismo
tátorján: krambo
tatu: dazipo
tautológia: taŭtologio
táv-: tele-
tavalyi hó: pasintjara neĝo
tavasz: printempo
tavasz - ravasz: aprila vetero, trompa aero
távbeszélő: telefono
távcső: lorno, teleskopo
távfényképez: telefotografi
távirányítás: defora stirado
távirányító: teleregilo
távirat: telegramo
táviratozik: telegrafi
távíró(készülék): telegrafo
tavirózsa: akvolilio, nimfeo, nufaro
tavirózsafélék: nimfeacoj
távközlés:
   vezeték nélküli távközlés: radiofonio
   vezeték nélküli távközlés: radiotelefonio
távlat: perspektivo
távlatos ábrázolás: stereografio
távol (vmitől): flanke
távoli: malproksima
távolító eset: ablativo
Távol-Kelet: Ekstremoriento, Orienta Azio
távollátá: malmiopa
távollét: foresto
távollévő: forestanto
távolság: distanco, spaco
   középponti távolság: polusa distanco
távol tart: forteni
távoltartás: forteno
távol van: foresti
távol vmitől: malproksime de
taxi: motorfiakro, taksio
taxis: taksiisto
taxisofőr: taksiisto
tbc: ftizo
te: ci, vi
tea: teo
teacserjefélék: teacoj
teafélék: teacoj
teafőzet: tizano
teáskanna: tekruĉo
téboly: paranojo
tébolyult: paranojulo
technécium: teknecio
technika: teĥniko
technikai: teĥnika
technikus: teĥnikisto
technokrácia: teĥnokratismo
technokrata: teĥnokrato
technokraták: teĥnokrataro
technológia: teĥnologio
technológiai: teĥnologia
tedd meg nekem azt a szívességet: faru al mi ĉi tiun komplezon
tegez: sagujo
tégla: briko
téglalap: ortangulo
tegnap: hieraŭ
tegnapelőtt: antaŭhieraŭ
tehát: sekve
tehén: bovino
tehénistálló: bovostalo
teher: ŝarĝo
teheráru: frajtaĵo
teherautó: kamiono
teherbe ejt: gravedigi
teherbe esik: gravediĝi
teherhajó: kargboato
tehetetlen: inerta, senhelpa
tehetetlenség: inercio, inerteco
tehetetlenségi: inercia, inerciuma, inerteca
tehetetlenségi erő: inerteca forto
tehetség: talento
tehetséges: talenta
tehetséges ember: talentulo
tein: teino
teista: teisto
teizmus: teismo
tej: lakto
tej-: lakteca
tejcukor: laktosukero, laktozo
tejel: lakti
tejes: lakteca
tejföl: acidkremo
tejoltó: kazeigaĵo
tejsavó: selakto
tejszerű: lakteca
tejszín: kremo
tejszínhab: kirlita kremo
tejtestvér: laktofratino, laktofrato, mamfratino, mamfrato
tejút: Lakta Vojo
tekebábu: keglo
tekejáték: keglaro
tekercs: bobeno, rulaĵo, rulo
tekercs-: rula
tekeredik: ruliĝi
tekerőlant: vjelo
tekervény (fül): helikso
tekint: rigardi
   tekint (vél): opinii
tekintély: aŭtoritato, prestiĝo, reputacio
tekintélyes: aŭtoritata, prestiĝa
tekintet: rigardo
tekintet nélkül: senrigarde al
teknőchéj: testudaĵo
teknős: testudo
teknősbéka: testudo
teknőspáncél: testudaĵo
tékozlás: prodigo
tékozló: malavara, prodiga
a tékozló fiú: la erarinta filo
tékozol: disipi, malŝpari, prodigi
tél: vintro
tele: plena
tele-: tele-
teleautografál: teleaŭtografi
telefon: telefono
   utcai telefon: strattelefono
telefonál: telefoni
telefonfülke: telefonbudo
telefonkártya: telefonkarto
telefonkönyv: telefonlibro
telefonszám: telefonnumero
telefontávirat: fonogramo
telegráf: telegrafo
telek: parcelo
telekadó: terimposto
telekkönyv: bienetato, katastro, terenregistro
-telen: sen-
telep:
   telep (elektromos): baterio
   kereskedelmi telep: faktorio
   telep (ásványé): kuŝejo
telepátia: telepatio
telepít: instali
telepítés: instalado
telepítő: instalisto
telepítődik: instaliĝi
telepítőprogram: instalilo
telér: gango, kuŝejo, vejno
telerak: plenigi
teleszívja magát: sorbiĝi
teleszkóp: teleskopo
tele van (pl. hibával): farĉi
televízió: televido
televíziózik: televidi
teli: plena
télidő: vintra tempo
telik: pasi
télike: erantido
telít: plenigi, saturi
telítődik: sorbiĝi
telivér: purrasa
télizöld: vinko
télizöldfélék: apocinacoj
teljes: ĉioma, integra, plena, tuta
   teljes (szög): plena
   teljes (rendezés) : tuteca
teljesen: tute
teljesen más: malsama
teljesít: plenumi
   előre teljesít: antaŭplenumi
   nem teljesít: malplenumi
teljesítmény: potenco, povo, povumo
nagy teljesítményű: potenca
teljesség: tutaĵo, tuteco
teljesül: plenumiĝi
tell: telo
tellúr: teluro
téltemető: erantido
téma: objekto, temo
téma és variációk: temo kun variaĵoj
temet: sepulti
temetés: sepulto
temetkezési hely: sepultejo
temető: tombejo
temperamentum: temperamento
templom: kirko, preĝejo, templo
   zsidó templom: sinagogo
tendencia: tendenco
tendenciózus: tendenca
tenderkiírás: adjudiko
tendert ír ki: adjudiki
tengelic: kardelo
tengely: akso, ŝafto
   vízszintes tengely: absciso
   forgattyús tengely: krankoŝafto
   x-tengely: x-akso
   vízszintes tengely: x-koordinato
   y-tengely: y-akso
   függőleges tengely: y-koordinato
   z-tengely: z-akso
tengely-: aksa
tengelycsap: pivoto
tengelycsapágy: aksingo
tengelyes: aksa
tengelykapcsoló: kluĉilo, kuplilo
tengelykapcsolókar: kluĉstango
tengelykapcsoló-nyomórugó: kluĉorisorto
tengelykapcsoló-pedál: kluĉopedalo
tengelykapcsolós: kluĉado
tengelykapcsolót bekapcsol: kluĉi
tengelyvég: pivoto
tenger: maro
tengeralattjáró: submarŝipo
tengeren túli: transmara
tengerész: ŝipano
tengerhajózás: navigacio
tengeri: maizo
tengeri csillag: asterio, marstelo
tengeri fű: fuko
tengerimalac: kobajo
tengeri moszat: fuko
tengeri sün: eĥino, marerinaco, markaŝtano
tengeri ugorka: holoturio
tengernagy: admiralo, ŝiparestro
tengernyi vér: maro da sango
tengeröböl: golfo
tengerszint: marnivelo
tengerszoros: markolo
tengerzöld: celadona
tengerzöld máz: celadono
teng-leng: malvigli
tengődik: vegeti
tenisz: teniso
teniszpálya: tenisejo
teniszütő: rakedo, raketo
tenor: tenoro
tény: fakto
tenyér: manplato, polmo
tenyészet: bredejo
tenyészik: vegeti
tenyészt: bredi, kulturi, kulturo
tenyésztés: bredado
tenyésztő: bredisto
tényező: faktoro
tényleg: fakte, vere
tényleges: efektiva, reala
ténylegesen: efektive, fakte
tényleges paraméter: fakta parametro
tenzió: tensio
Teodor: Teodoro
teokrácia: teokratio
teológia: teologio
teológus: teologiisto, teologo
teozófia: teozofio
tép: ŝiri
tépés (sebre): ĉarpio
tépőzár: lapfermilo
tér: kampo, placo, spaco
   affin tér: afina spaco
   euklideszi tér: eŭklida spaco
   hermetikus tér: hermita spaco
   metrikus tér: metrika spaco
   mérhető tér: mezurhava spaco
   normált tér: normohava spaco
   topologikus tér: topologia spaco
tera-: tera-
terapeutikus: terapeŭtika
terápia: terapio
terasz: teraso
teraszos: terasa
teratológia: teratologio
terbium: terbio
terc: tercio, trito
tercett: terceto
térd: genuo
térdel: genui
térden állva kér: peti ion sur la genuoj / surgenue / genuante
térdepel: genui, surgenui
térdére ültet: preni iun sur la genuojn
térdet hajt vki előtt: fleksi / klini sia(j)n genuo(j)n antaŭ iu
térdhajlat: poplito
térdkalács: patelo
térdnadrág: kuloto
térdre borul: fali sur la genuojn
térdre veti magát: ĵeti sin sur la genuojn
tereb: topo
terebintfa: terebintarbo
terebint pisztácia: terebintarbo
terel: peli
terem:
   türelem rózsát terem: espero kaj pacienco kondukas al potenco
   terem (pl. almát): produkti
teremt: krei
teremtés(teremtett dolog): kreaĵo
Teremtés könyve: Genezo
teremtmény: kreito
tereprajz: topografio
villamos térerősség: elektra kampintenso
térfogat: volumeno
térfogatnövekedés: ekspansio
azonos térfogatú: samvolumena
térgörbe: neebena kurbo
terhel: ŝarĝi
   holtsúllyal terhel: balasti
   terhel (átv.): ŝarĝi
terhelés: debeto, ŝarĝo
terhére ír: imputi
terhes (állapotos): graveda
terhesség: gravedeco
tériszony: agorafobio
teríték: sternaĵo
terítő: kovrotuko, tuko
térítő: tropiko
terjed: disvastiĝi, etendiĝi
   terjed (elér): ĝislimi
terjedelem: volumeno
terjeszkedés: ekspansio
   gazdasági terjeszkedés: ekonomia ekspansio
   politikai terjeszkedés: politika ekspansio
terjeszt: disvastigi, vastigi
terjőke: ekio
térkép: karto, mapo
térképészet: kartografio
térkitöltő négyzet: kadrato
térköz: interspaco
termék: formitaĵo, laboraĵo, produktaĵo, produkto
   bruttó hazai termék: malneta enlanda produkto
   bruttó nemzeti termék: malneta nacia produkto
termékennyé tesz: fekundigi, fruktigi
termékeny: fekunda, fruktodona, naskema, produktema
terméketlen: senfrukta, sterila
termel: produkti
termelékeny: produktema, produktiva
termelés: produktado
termelő: faristo
termény: produktaĵo, produkto
termés: frukto
   széthasadó termés: fendofrukto
   zárt termés: fermfrukto
   csonthéjas termés: kernofrukto
   felnyíló termés: malfermfrukto
   összetett termés: plurfrukto
terméscsoport: plurfrukto
termésfal: grajnumo, perikarpo
   belső termésfal: endokarpo
   külső termésfal: epikarpo
terméshéj: valvo
termést hoz: frukti
termeszek: termitoj
természet: naturo
természetellenes: kontraŭnatura
természetes: memkomprenebla, naiva, natura
természetesen: kompreneble, nature
természetfeletti: supernatura
természeti: natura
természeti termék: naturaĵo
természettudós: naturisto
természetvédelmi terület: naturparko, naturrezervejo, parko
termeszt: kreskigi, kulturi, kulturo
termesztett rozs: sekalo
termet: kresko, staturo
termetű:
   szép termetű>: belstatura
   szép termetű: de bela kresko
termikus: termika
terminál: terminalo
   intelligens terminál: inteligenta terminalo
   programozható terminál: inteligenta terminalo
   nem intelligens terminál: sencerba terminalo
   nem programozható terminál: sencerba terminalo
terminológia: terminaro, terminologio
terminus: termino
termodinamika: termodinamiko
termoelektromos: termoelektra
termő: pistilo
termőföld: kampo
termőlevél: fruktofolio, karpelo
termőlevélzug: komisuro
termőréteg (gomba): himenio
termőtáj: gineceo
terpentin: terebinto
terpentinolaj: terebintoleo
terrakotta: terakoto
   terrakotta (tárgy): terakotaĵo
terrakotta-: terakota
terror: teroro, terurismo
terrorista: teroristo
terrorizmus: terorismo
térség: arealo, etendaĵo, regiono, spaco
térségi: regiona
térszöglet: solida angulo
terület: arealo, areo, kampo, placo, regiono, tereno, teritorio
terv: plano
tervez: plani
   tervez (konstruál): desegni
tervezés: desegnado
tervezet: projekto
tervezetet készít: projekti
tervrajz: plano
tervszerű: metoda
tesped: malvigli
tespedés: malviglo, marasmo
tespedésre késztet: malvigligi
tessék: bonvolu, jen
test: korpo
   felső test: busto
   platoni test: platona solido
   szabályos test: platona solido
   (mértani) test: solido
   felső test: torso
testamentum: testamento
testes: korpampleksa, korpulenta
testi: korpa
testi hiba: kriplaĵo
testi szerelem: amoro
testkultúra: fizika kulturo
testnevelés: gimnastiko
testőr: korpogardisto
testszöglet: komisuro, solida angulo
testtartás: pozicio
testület: kolegaro, kolegio, korporacio
   tanácskozó testület: asembleo
   törvényhozó testület: asembleo
testvér: frato, gefrato
testvérek (fivér/ek és nővér/ek): gefratoj
testvéri: frata
testvériség: frateco
testzug: komisuro
tesz: fari, meti
   tesz (valamilyenné, valamivé): igi
   tesz (vhová): loki
teszt: provo, testo
tészta: nudelo, pasto
   tészta (lisztes étel): farunaĵo
   metélt tészta: vermiĉelo
tésztaétel: pastaĵo
tesztel: provi
tesztfüggvény: testa funkcio
tét: vetaĵo
-tet: igi
tetanusz: tetano
teteje (vminek): kapo
tétel: propozicio, teoremo, tezo
   Pitagorasz-tétel: pitagora teoremo
tetemoldó: heliantemo
tetemtoldó: heliantemo
tétlen: nenifara, pasiva
tétlenség: senago
tetovál: tatui
tető: tegmento
   tető (teteje): supro
   tető (átv): verto
tető-: kulmina
tetőablak: luko
tetőcserép: tegolo
tetőfok: kulmino
tetőgerinc: firsto
tetőpont: klimakso, kulmino, paroksismo, zenito
tetőtér: subtegmento
tetőtől talpig: de l' kapo ĝis la piedoj
tetőzik: kulmini
tetraéder: kvaredro
tetszeleg: koketi
tetszelgő: koketa, plaĉema
tetszés: plaĉo
tetszése szerint: laŭvole
tetszetős: koketa, plaĉa
tetszik: plaĉi
tett: faro
tetten (ér): ĉe l' freŝa faro
tettet: artifiki, ŝajnigi
tetű: pediko
teve: kamelo
   egypúpú teve: dromedaro
tévé: televidilo, televido
téved: erari
tévedés: eraro
tévedhetetlen: neerarema
tevefélék: kameledoj
tevékenykedik: funkcii
tevékenységi terület: funkcio
tévékészülék: televidilo
tévelyeg: erari
tévelygő: erarema
téves: erara
tévézik: televidi
textil-: teksa
textilfesték: tinkturo
textilfestő: tinkturisto
tezaurusz: tezaŭro
tézis: tezo
Thalész: Taleso
Thalész-: talesa
thalészi: talesa
Thalész-tétel: talesa teoremo
Thuküdidész: Tucidido
ti: vi
tiara: tiaro
   tiara (perzsa, zsidó): cidaro
Tiberius: Tiberio
tic: tiko
tífusz: tifo
tigris: tigro
Tigris: Tigriso
tikszem: anagalo
tiktak: tiktako
tiktakol: tiktaki
egyházi tilalom: interdikto
tilde: tildo
tilinkó: ŝalmo
tilol: taŭzi
tiltakozás: protesto
tiltakozik: protesti
tímár: felisto
timin: timino
Timót: Timoteo
Timóteus: Timoteo
timpanon: gablo, timpano
tincs: buklo
tinóru(gomba): boleto
tinórufélék: boletacoj
tinta: inko
tintahal: sepio
tintatartó: inkujo
Tintin: Tinĉjo
tipikus: tipa
tipográfia: presarto, tipografio
tipométer: tipometro
tipor: treti
típus: tipo
típusos: tipa
tirannikus: tirana
tirannizál: tirani
tirannus: tirano
tiszafa: taksuso
tiszafafélék: taksusacoj
tiszta: klara, neta, pura, senmiksa
   ragyogóan tiszta: brilpura
   tiszta (anyag): fajna
   tiszta (átv.): nuda
tisztálkodóhelyiség: puriĝejo
tisztán: klare
tisztán képzetes: pure imaginara
tiszta nő: vestalo
tisztaságszerető: purema
tisztáz: klarigi, malkonfuzi
   tisztáz (bonyodalmat): malimpliki
tisztázat: neto
tisztázati: neta
tisztázatlan: malklara, obskura
tisztel: estimi, respekti
   mélyen tisztel: respektegi
tiszteleg: riverenci
tisztelendő: estiminda, respektinda
tisztelet: estimo, respekto
   mély tisztelet: respektego
tiszteletbeli: honora
tiszteletben tart: respekti
tiszteletdíj: honorario
tiszteletdíjat fizet: honorarii
tiszteletére: honore
tiszteletet hoz: honorigi
tiszteletlen: malrespekta
tiszteletlenség: malrespekto
tiszteletnyilvánítás: omaĝo
tiszteletreméltó: honorinda
tisztelettel adózás: omaĝo
tisztelettel adózik: honori, omaĝi
tiszteletteljes: respekta
hódoló tiszteletű: respektega
tisztelgés: riverenco
tisztelő: respekta
   mélyen tisztelő: respektega
tisztes: deca
tisztesfű: betoniko
tisztesség: honesto
tisztességes: honesta
tisztességes dolog: honestaĵo
tisztességes ember: honestulo
tisztességtelen dolog: malhonestaĵo
tiszthelyettes: suboficiro
tisztít: purigi
tisztítótűz: purgatorio
tisztség: funkcio, ofico
tisztségviselő: funkciulo
tiszttartó: ekonomo, intendanto
tisztulás helye: puriĝejo
tisztviselő: funkciulo, oficisto
titán: titano
   titán (elem): titano
titáni: titana
titkár: sekretario
titkárság: sekretariejo
titkolódzik: sekreti
titkolódzó: kaŝema, sekretema
titkos: sekreta
titkosan: sekrete
titkos értelmű: esotera
titkosírás: ĉifro
titkosít: sekretigi
titkosrendőr: detektivo, kriminalisto
titkos tan: esoterismo
titkos társaság: sekreta societo
titkot kikotyog: babili sekreton
titok: konfidenco, sekreto
   nyílt titok: publika sekreto
titokba beavat: ensekretigi
titokban: sekrete
titokban tart vmit: teni ion en sekreto
titokzatos: enigma, sfinksa
titokzatos alak: sfinkso
titulál: titoli
titulus: titolo
Tivadar: Teodoro
tíz: dek
tizedesjegy: ono
tizedespont: onkomo
tizedesvessző: onkomo
tizedhangköz: dekto
tizedik hang (hangsorban): dekto
tizenegyszög: dek-unulatero
tizenhatos: deksesuma
tizenkétlap: dek-duedro
tizenkétszög: dek-dulatero
tizes: dekuma
   tizes (számrendszer): decimala
tízlap: dekedro
tízórai: intermanĝeto
tízparancsolat: dekalogo
tízszög: deklatero
-tlan: sen-
-tlen: sen-
: lago
toalett: necesejo, tualeto
toalettasztal: tualettablo
Tobago: Tobago
toboroz: varbi
toboz: strobilo
tobozos nyitvatermők: koniferoj
toboztermők: koniferoj
toccata: tokato
tócsa: flako
Tódor: Teodoro
tofu: sojkazeo, tofuo
tóga: togo
Togo: Togolando
tohuvabohu: tohuvabohuo
tojás: ovo
tojáscsucsor: melongeno
tojásdad: ovala
tojásétel: ovaĵo
tojásgörbe: ovalo
tojásgyümölcs: melongeno
tojáslepény: kirlovaĵo, omleto
tojássárgája: ovoflavo
tojástartó (lágy tojáshoz): ovingo
tok(hal): acipensero
tok: ingo
   közönséges tok: sturgo
tokalakúak: acipenserformaj
tokfej: lintelo
tokfélék: acipenseredoj
Tokió: Tokio
toklász: aristo
toktermés: kapsulo
tol: puŝi, ŝovi
tól:
   -tól: de
   -tól: de
   -tól: de
   -tól: de
   -tól: de
   -tól: de ĉe
   -tól(térben el): disde
   mindjárt ...-tól/től kezdve: tuj de
tolakodó: trudiĝema
tolakozó alak: entrudulo
tolás: puŝo
tolat: retroiri
toldalékrím: sufiksrimo
toldatvitorla: flankvelo
toleráns: tolerema
-tól kezdve: ekde
toll: plumo
   toll (adatbevitelre): grifelo
   toll (evezőé): padelo
tollaslabda: badmintono
tollpihe: lanugo
tollszár: plumingo
tolmács: interpretisto
tolmácsol: buŝtraduki, interpreti
tolmácsolás: interpreto
tolóajtó: ŝovpordo
tolong: svarmi, tumulti
tolongás: svarmado, tumulto
tolószék: rulseĝo
tolózár: riglilo
toluol: tolueno
tolvaj: ŝtelisto
tolvajnyelv: ĵargono, slango
tolvajnyelven beszél: slangi
tolvajnyelvi szó: slangaĵo
tombak: krizokalo, tombako
tombol: uragani
tomizmus: tomismo
tompa: obtuza, surda
tompa- (szög): malakuta
tompaszögű: obtuzangula
tompít (hangot): dampi
tonalitás: tonalo
tonhal: tinuso
tonizáló(szer): toniko
tonizáló: tonika
tonna: tuno
tónus: noto, tono
tonzúra: tonsuro
tonzúrát vág: tonsuri
topáz: topazo
topográfia: topografio
topológia: topologio
   diszkrét topológia: diskreta topologio
   gyenge *-topológia: dualmalforta topologio
   triviális topológia: maldiskreta topologio
   gyenge topológia: malforta topologio
topológiája:
   pontonkénti konvergencia topológiája: topologio de simpla konverĝo
   egyenletes konvergencia topológiája: topologio de unuforma konverĝo
topologikus: topologia
toporzékol: stamfi
toporzékolás: stamfado
tóra: Torao
tórium: torio
torkolat: buŝo
torkos: glutema
torlasz: baraĵo
torlódási (pont): akumuliĝa
torna: gimnastiko, turniro
   lovagi torna: turniro
tornác: galerio, koridoro, vestiblo
tornász: gimnastikisto
tornászik: gimnastiki
torok: glutejo, gorĝo
   torok (állaté, tárgyé): faŭko
torokgyulladás: angino, gorĝinflamo
   diftériás torokgyulladás: krupo
torokhang: guturalo
torokvíz: gargaraĵo
torokvöblítő: gargaraĵo
torony: turo
torpedó: torpedo
torreádor: toreadoro
torta: torto
tórusz: toro
torz: groteska, monstra
torzalak: monstro
torzít: tordi
torzítás: distordo
torzó: torso
torzs: stoplo
torzsa: spadiko
torzszülött: monstra
tószt: tosto
tósztot mond: tosti
totális: ĉioma, totala
totalitárius: totalisma
totalitarizmus: totalismo
totem: totemo
totemizmus: totemismo
tova: plu
tovább: plu
továbbá: plue
további: kroma, plia, plua
továbbiakban: plue
továbbít: plusendi, transigi
továbbítódik: transiĝi
továbbküld: plusendi
tovább tart: plui
tovasiklik: pretergliti
toxikológia: toksologio
több: pli, pluraj
többek: pluraj
többe kerül a hús, mint a leves: pli kostas la sako ol la tuta pako
többen: pluraj
többesbog: plurcumo
többes szám: multenombro, pluralo
többet: pli
többet nyom: superpezi
többfeladatos feldolgozás: plurtaskado
többférjűség: poligamio
többi: cetero
többistenhit: politeismo
többlet: pluso
többletfizetés: alpago
többletsúly: superpezo
többnejűség: poligamio
többség: majoritato, plimulto
több szem többet lát: pli da okuloj, pli da certeco
többszörös: oblo, plurobla
   legkisebb közös többszörös: plej malgranda komuna oblo
többszörös egység: superunuo
tök: kukurbo
   koronás tök: melopepo
tökéletes: perfekta
   nincs tökéletes ember: homo senpeka neniam ekzistis
tökéletesít: perfektigi
tökfélék: kukurbacoj
tökfilkó: ŝtipkapulo
tökkelütött: sencerbulo
tölcsértorkolat: estuaro
tölgy(fa): kverko
tölt: plenigi, ŝuti, verŝi
   tölt (időt): pasigi
töltelék: farĉo
töltény: kartoĉo, ŝargo
töltés: digo, ŝargo
   villamos töltés: elektrokvanto
töltőtoll: fontoplumo
töm (fogat): plombi
tömb: masivo
   tömb (array): tabelo
   egydimenziós tömb: vektoro
tömeg: maso, multo, svarmo
tömegerő: inerteca forto
tömeggyilkos: amasmurdisto
tömeggyilkosság: amasmurdo
tömeggyilkosságot követ el: amasmurdi
tömegmészárlás: hekatombo
tömegnyomor: paŭperismo
tömegpont: materia punkto
tömegvonzás: gravito
tömés (fogban): plombo
tömített: hermetika
tömítődés: obstrukco
tömjén: bonodorfumaĵo, incenso
tömjénez: incensi
   tömjénez (füstöl): bonodorfumigi
tömjént füstöl: fumigi incenson
tömlő (bőrzsák): felsako
tömlős gombák: sakfungoj
tömönt: stereotipi
tömöntött: stereotipa
tömöntvény: stereotipo
tömör: lakona, masiva
tönk: abismo
tönköly: spelto
tönkremegy: detruiĝi, senhaviĝi
tönkremenetel: ruiniĝo, ruino
tönkrement: ruina
tönkretesz: detrui, fuŝuzi, ruinigi
tönkrezúz: disbati
tör: rompi
   apróra tör: pisti
töredék: fragmento, rompitaĵo, rompopeco, splito
töredékes: fragmenta
törékeny: rompebla
törekszik: aspiri, impeti, klopodi, strebi
törekvés: celado, klopodo
törekvő: antaŭenema
törésmutató: refrakta indico
töri a fejét: rompi al si la kapon
törköly: rekremento
törleszt: amortizi
évi törlesztés: anuitato
törlőgumi: skrapgumo
törlőrongy: viŝtuko
törmelék: disrompaĵo, rubo
török: turka, turko
török nyelv: turka lingvo
törökparadicsom: melongeno
töröl: viŝi
töröttvonal: rompita linio
törődés: zorgo
törődik: zorgi
   nem törődik vele: malzorgi
törődj a magad dolgával: zorgu pri vi kaj nenion pli
törpe: gnomo, koboldo, nano, pigmeo
   kerti törpe: ĝardenkoboldo
törpecsimpánz: bonobo, malgranda ĉimpanzo
törpepapagáj: melopsitako
tizedes tört: decimalo
történelem: historio
történelmi: historia
történés: fariĝo, okazaĵo, pasaĵo
történész: historiisto
történet: historio
történettudomány: historio
történik: fariĝi, okazi
törtető: karieristo
törtjel: oblikvo
törtrész: frakcia parto, ono
törvény: leĝo
törvénybe foglal: kodigi
törvényellenes: kontraŭleĝa
törvényen kívül helyez: proskribi
törvényen kívül helyezés: proskribo, proskripcio
törvényerejű: leĝoforta
törvényerőre emel: sankcii
törvényerőre emelés: sankcio
törvényes: laŭleĝa, legitima
törvényesít: leĝigi
törvénykönyv: kodo
   polgári törvénykönyv : civila kodo
   büntető törvénykönyv: kriminala kodo
Második Törvénykönyv: Readmono
törvénymódosítás: amendo
törvényszék: tribunalo
törvényszerű: laŭleĝa
törvényszolga: pedelo
törvénytelen gyermek: bastardo
törvénytervezet: projekto de leĝo
törzs: gento, stabo, torso, tribo, trunko
   törzs (botanikai): divizio
   törzs (növényi, állati): filumo
törzskar: stabo
törzsszám: primo
töviszanót: ulekso
: bazo, radiko
tőke: kapitalo, ŝtipo
tőkehal: gado, moruo
   foltos tőkehal: eglefino
   füstölt tőkehal: fumaĵita eglefino
   vékonybajszú tőkehal: merlango
tőkehal-alakúak: gadoformaj
tőkehalfélék: gadedoj
tőkepipa: grajpo
tőkés: kapitalisto
tőkés réce: platbeka anaso
-től (térben el): disde
től:
   -től: de
   -től: de
   -től: de
   -től: de
   -től: de
   -től: de ĉe
-től kezdve: ekde
tőponty: karpo
tőr: ponardo
tőrkard: rapiro
tőrrel leszúr: ponardi
tőszám: kardinalo, povo
tőzeg: torfo
tőzegáfonya: oksikoko
tőzegláp: torfejo
tavaszi tőzike: martofloro
tőzsde: borso
tőzsdealkusz: borsa makleristo
tőzsdeárfolyam: oficiala kurzo
tőzsdeügynök: borsa makleristo
tradíció: tradicio
tradicionális: tradicia
tragédia: tragedio
tragédia-: tragedia
tragikomédia: tragikomedio
tragikus: tragedia, tragika
trágya: grasigaĵo, sterko
trágyáz: grasigi, sterki
traktál: regali
traktor: traktoro
traktrix: traktorio
trambulin: plonĝtabulo
transz: tranco
transz-: trans-
transzcendál: transcendi
transzcendens: transcenda
transzformáció: transformo
transzformál: transformi
transzformálódik: transformo
transzformátor: transformatoro, transformilo
transzformizmus: transformismo
transzfúzió: transfuzo
transzfúziós központ: transfuzejo
transzláció (fizika): translacio
transznemű: transgenra
transzplantál: grefti
transzplantátum: greftaĵo
transzponál: transponi
transzponálás: transpono
transzponált: transponaĵo
transzurán: transuranio
tranzakció: transakcio
tranzit: transito
tranzithálózat: transita reto
tranzitív: transira, transitiva
   tranzitív (csoport): transitiva
   tranzitív (reláció): transitiva
tranzitivitás: transitiveco
tranzitutas: transita pasaĝero
trapéze: trapezo
trauma: traŭmato
tréfál: ŝerci
treff: trefo
tréma: dierezo, tremao
trén: trajno
triász: triaso
tribrachisz: tribrako
trichina: triĥino
tricikli: triciklo
triéder: triedro
triérész: triremo
trigger: baskulo
trigonometria: trigonometrio
trigonometrikus: trigonometria
trigonometrikus alak: trigonometria prezento
trigonometrikus függvény: trigonometria funkcio
trikó (anyag és ruha): trikoto
triktrak: triktrako
trilla: trilo
trillázik: trili
trinom: tritermo
trió: trio, triopo
trióda: triodo
triolett: trioleto
triptichon: triptiko
triviális: malgrandioza, triviala
trocheus: trokeo
trochoid: troĥoido
trófea: trofeo
Trója: Trojo
trombita: trumpeto
   (katonai) trombita: klariono
trombitál: klarioni, trumpeti
trónjától megfoszt: detronigi
trónol: troni
trónörökös: kronprinco
trónra emel: surtronigi
trónszék: trono
trónszéken ül: troni
trónus: trono
trópus: figuro, stilfiguro, tropiko, tropo, vortfiguro
trópusi: tropika
tröszt: trusto
trubadúr: trobadoro
trupp: trupo
trükk: artifiko
trükkös: artifika
tubák: flartabako
tuberculum: tuberkulo
tuberkulózis: tuberkulozo
tud: povi, scii
   tud (képes): povoscii
   tud (képes): scipovi
tudás: kapableco, kapablo, povo, scio
   tudás (ismerés): sciado
tudáspróba: kvizo
tudásszomjas: scivolema
nagy tudású: multescia
tudat: konigi, konscio, sciigi
tudatában van: konscii
tudat alatti: senkonscia
tudatánál van: konscii
tudatlan: malklera
tudatlanság: malscio
tudatos: konscia
tudomány: scienco
tudományos kutató: sciencisto
tudománytár: enciklopedio
tudomás: scio
tudomásom szerint: laŭ mia scio
nem vesz róla tudomást: ignori
tudomást szerez: ekscii
tudós: dokta, scienculo
tudósít: raporti
tudósítás: raporto
tudósító: informisto, raportisto
tudós társaság: akademio
tudott dolog: sciaĵo
tud sakkozni: scii ludi ŝakojn
tudtom nélkül: sen mia scio
tufa: tofo
tuja: tujo
tukán: tukano
Tukán: Tukano
túl: trans, tro
túl-: super-, trans-, troa
tulajdon: apartenaĵo, propra, propraĵo, proprietaĵo, proprumaĵo
tulajdonít: alligi
   tulajdonít (vkinek): atribui
   tulajdonít (vkinek vmit): atribui
   tulajdonít (vkinek vmit): imputi
tulajdonjog: propreco, proprieto, proprumeco
tulajdonképpen: propre
tulajdonol: proprieti
tulajdonos: proprietulo, proprulo
tulajdonság: eco, kvalito, propreco
túláradó: nesindetenema
túlbonyolítás: impliko
túlél: postvivi
túlfut: transkuri
tulipán: tulipo
túlium: tulio
túljár az eszén: superruzi
túlkapás: eksceso
túlkiabál: superkrii
túlkomplikál: impliki
túllakott: supersateco
túllép: superi, superpaŝi
túlmegy: transpasi
túlmutat: transcendi
túlnani: transa
túlnyomásszelep: savklapo
púpos tulok: zebuo
tulokfélék: bovedoj
túloldal: transo
túloldali: transa
túloldalt: transe
túloldalt lakó: transulo
túlórák: suplementaj horoj
túlparti: transriverano, transulo
túlra: trans ...-n
túlragyog: superbrili
túlról: de trans, el trans
túlságos: troa
túlságosan: troe
túlsúly: superpezo
túlszárnyal: supersaĝi
túlszárnyaló: supera
túltengés: hipertrofio
túltengő: ekscesa
túlzás: hiperbolo, troigo
túlzó kicsinyítés: litoto
túlzottan igénybe vesz: trouzi
tumor: tumoro
tumultus: tumulto
tundra: tundro
tundralakó: tundrano
tunika: tuniko
tunya: inerta, malasidua
tunyaság: inercio, inerteco
túr: serĉfosi
turbán: turbano
turbékol: kolombumi, kveri, rukuli
turberkulózis: ftizo
turbina: turbino
turbolya: cerefolio
turbulens: turbulenta
Turing-féle automata: turinga aŭtomato
turista: turisto
turizmus: turismo
   falusi turizmus: agroturismo
turné: turneo
turnézik: turnei
túró: kazeo
tus(tinta): tuĉo
tus: ĉina inko
   tus (zuhany): duŝo
tusakodik: barakti
tuskó: ŝtipo
tusol: duŝiĝi
tussal ír: tuĉi
tussal rajzol: tuĉi
túsz: garantiulo, ostaĝo
tuzok: otido
valódi tücskök (család): griledoj
tücsök: grilo
tüdő: pulmo
tüdő-: pulma
tüdőgyulladás: pneŭmonio, pulminflamo
   atípusos tüdőgyulladás: netipa pneŭmonio
   ázsiai tüdőgyulladás: netipa pneŭmonio
tükör: spegulo
pontosan a tükörképe: la sama afero, sed kun la kapo al tero
tükörmondat: palindromo
tükröz: speguli
tülekedés: tumulto
tülekedik: tumulti
tüll: tulo
tülök: korno
tündér: feo
   vízi tündér: najado
tündéri: fea
tündérlány: feino
tündérrózsa: lotuso, nimfeo
tündérrózsafélék: nimfeacoj
tünemény: fenomeno
tüneményes: fenomena
tünet: simptomo
tünetkezelő: paliativa, paliativo
tünetkezelő gyógyszer: paliativo
türannosz: tirano
türelem: pacienco
türelem és fáradozás meghozza a gyümölcsét: laboro kaj pacienco kondukas al potenco
türelmes: pacienca, tolerema
   türelmes (ige): pacienci
türelmetlen: malpacienca
Türingia: Turingujo
türingiai: turinga, turingo
türk: tjurka, tjurko
türkiz: turkiso
Türkmenisztán: Turkmenio, Turkmenujo
türk népek: tjurkaj popoloj
türk nyelv: tjurka lingvo
tüskésbőrűek: eĥinodermoj
tüskészanót: ulekso
tüsszent: terni
tüsző: foliklo
tüzel (ég): fajri
tüzelő: bruligaĵo
tüzelőanyag: bruligaĵo, fuelo
tüzérségi lövedék: obuso
tüzes: fajra
tüzesen: fajre
tüzet táplál: nutri fajron
tüzifa: bruloligno
: nadlo, pinglo
   tű (csaton): bukdorno
tűlevél: pinglo
tűlevelű fa: konifero, pinglarbo
tűnik: aperi, ŝajni
tűr: toleri
tűrhető: tolerebla
tűz: brulego, brulo, fajro
   oldalazó tűz alá vesz: enfili
   tűz (átv.): vervo
tűzfegyver: pulvopafilo
tűzfogó: fajroprenilo
tűzgömb: bolido
tűzhely: fajrejo, hejtoforno, stovo
tűzijáték: artfajraĵo, fajraĵo, piroteknikaĵo
tűzoltó: brulestingisto, fajrestingisto
tűzoltókészülék: fajrestingilo
tűzoltóság: fajrobrigado
tűzpróba: la fajra provo
tűztér: fajrujo
tűzvész: brulego, incendio
tűzszerész: fajraĵisto
tűzszerszám: fajrilo
twist: tvisto