a b c cs d dzs e f g gy h i j k l ly m n ny o ö p q r s sz t ty u ü v w x y z zs ?

hungara r...

rá-: sur
ra:
   -ra: al
   -ra: sur
ráadás: preteraĵo
ráadásul: plie
ráakaszkodik: alkroĉiĝi
ráakaszt: alkroĉi
rab: mallibera
rabbi: rabeno
rábeszél: persvadi
rabiga: jugo
rábíz: konfidi
rábízott holmi: konfiditaĵo
rablánc: kateno
rabló: rabisto
rablóbarlang: rabejo
rablógyilkosság: rabomurdo
rablott holmi: rabaĵo
rabol: rabi
   rabol (embert): kidnapi
ráborul: fali
rabszolga: sklavi, sklavo
   felszabadított rabszolga: ekssklavo
rabszolgaság: sklaveco
raccsol: kartavi
ráció: racio
racionális: racia, racionala
   racionális (szám): raciona
racionalista: racionalisto
racionalizál: raciigi
racionalizmus: racieco, raciismo, racionalismo
rács: krado, latiso
rácsos: krada, kradita
rácsoz: kradi
radián: radiano
radikális: radika, radikala
radikalizmus: radikalismo
rádió: radio
radioaktív: radioaktiva
radioaktivitás: radioaktiveco
rádióállomás: radistacio
rádiócső: elektrona valvo
rádiófónia: radiofonio
radiográfia: radiografio
radiológia: radiologio
radiológus: radiologo
rádiósürgöny: radiogramo, radiotelegramo
radioszkópia: radioskopio
rádiótávírás: radiotelegrafio
rádiótelefónia: radiotelefonio
rádiótelegráfia: radiotelegrafio
rádiótelegram: radiogramo, radiotelegramo
radioterápia: radioterapio
rádiózás: radio, radiofonio
radír: skrapgumo
radírgumi: skrapgumo
rádium: radiumo
rádiuszvektor: radiusvektoro
radixpont: onkomo
radixvessző: onkomo
radon: radono
rádzsa: raĝo
ráerősít: fiksi
ráfordít: elspezi
ráfordítás: dediĉo, elspezo
rag: finaĵo, fleksiilo, fleksio
rág: dentskrapi, maĉi, ronĝi
raga: rago
ragadozók: rabobestoj
ragadózómadarak: rabobirdoj
ragadványnév: alnomo
rágalmaz: kalumnii
rágalom: kalumnio
rágalom ellen nincs orvosság: kontraŭ kalumnio helpas nenio
ragaszkodás (vmihez): insisto
ragaszkodik (vmihez): insisti
ragaszt: glui
ragasztó: gluilo, gluo
ragasztómézga: mastiko
rágcsálók: ronĝuloj
rágógyomor: maĉstomako
ragoz (névszót): deklinacii
ragoz: fleksii
   (igét) ragoz: konjugi
ragozás: fleksio
ragozási minta: paradigmo
ragozási táblázat: paradigmo
ragozhatatlan: nefleksiebla
ragozható: fleksia, fleksiebla
   nem ragozható: nefleksiebla
ragozó: fleksia
ragozott alak: fleksiaĵo
ragrím: sufiksrimo
ragu: raguo
ragyog: brili, lumi
ragyogás: brilo
ragyogó: brila, radiluma
ráhagy: heredigi, lasi
ráhatás: influo
ráhelyez: surmeti
ráismer: rekoni
raj: svarmo
rája: rajo
valódi rájafélék: rajedoj
Rajna: Rejno
Rajnavidék-Pfalz: Rejnland-Palatinato
rájön: eltrovi
rajtaüt: superfali, surfali
rajz: desegnaĵo
rajzás: svarmado
rajzasztal: desegnotablo
rajzik: svarmi
rajzmintalap: ŝablono
rajzművészet: desegnarto
rajzol: desegni
rajzolás: desegnado
rajzoló: desegnisto
rajztű: prempinglo
rajzszén: karbkrajono
rák: kancero, kankro
   folyami rák: astako
   nemes rák: astako
   rák (állat): krabo
Rák: Kankro
rakás: grupo, kolono, staplo
rákattint: alklaki
rákényszerít: altrudi
ráképezés: surjekcio, surĵeto
ráképező: surjekcia, surĵeta
rakéta: raketo
rakétavető: bazuko
rákfene: gangreno
raklap: paledo
ráklikkel: alklaki
rakodik: ŝarĝi
rákok:
   folyami rákok(család): astakedoj
   tízlábú rákok: dekpiedaj krustuloj
   rövidfarkú rákok(alrend): kraboj
   rákok (osztály): krustuloj
rakomány: kargo, ŝarĝo
rakományt elrendez (hajón ): stivi
rakományt rögzít (hajón ): stivi
rákovácsol: alforĝi
ráköt: alligi
rákövetkező: postanto
képre ráközelít: zomi
rakpart: kajo
raktár: magazeno, provizejo, stokejo, tenejo
rálép: surtreti
ramadán: Granda Fasto, ramadano
rámegy: suriri
ramoncsi: flakurtio
ránc: falto, sulko
ráncol: sulki, sulkigi
ráncolódik: sulkiĝi
randevú: rendevuo
randevúzik: rendevui
rang: rango
rángásos: klonika
rángat: taŭzi
rángatódzás: klonika spasmo
rángatódzik: konvulsii
rangja van: rangi
rangsor: hierarĥio
rangú:
   magas rangú: altranga
   magas rangú ember: altrangulo
   azonos rangú: samnivela
   egyenlő rangú: samranga
   egyenlő rangú ember: samrangulo
ráönt: surverŝi
ráragad: algluiĝi
ráragaszt: alglui
rárak: surmeti
rárófélék: pandionedoj
ráront: fali
ráspoly: raspilo
rasszista: rasisto
rasszizmus: rasismo
rászed: mistifiki, superruzi, trompi
rászegez:
   rászegez (átv.): fiksi
   rászegez (átv.): fiksi
rászoktat: kutimigi
rászoktik: kutimiĝi
rászorít: alpremi
rátapint a lényegre: tuŝi kvazaŭ per fingro
rátarti: fiera, malhumila
rátekint: rigardi
rátérdepel: surgenui
rátesz: surmeti
ratifikál: ratifi
ravasz: ruza
ravaszkodik: ruzi
ravaszság: ruzo
ravatal: katafalko
ráveti magát: sin ĵeti
ráz: skui, svingi
rázkódik: skuiĝi
re:
   -re: al
   -re: sur
reagens: reakciilo
reakció: reakcio
reál-: reala
reális: realisma
realisztikus: realisma
realitás: efektiveco, realaĵo
   (a) realitás: realo
realizál: efektivigi, realigi
realizálódik: efektiviĝi
realizmus: realismo
reálpolitikus: realpolitiko
rebarbara: rabarbo
rebec: ribeko
rébusz: rebuso
reccs!: krak
réce:
   bőjti réce: kerkedulo
   bőjti réce: marĉanaso
récefélék: anasedoj
recehártya: retino
recenzió: recenzo
recepció: akceptejo
recepciós: akceptisto
recept: recepto
recésszárnyúak: nevropteroj, retflugiluloj
reciprok: inverso, involucia
recitativo: recitativo
recseg: kraki
recsegés: krako
redingot: redingoto
redő: faldo
redőny: latkurteno
redőz: refaldi
reducibilis: reduktebla
reductio ad absurdum: redukto al absurdo
redukál: redukti
redukálható: reduktebla
redundancia: redundo
redundáns: redunda
redut: reduto
referál: referi
referátum: referaĵo, referato
referencia: referenco
referendum: referendumo
reff: refo
reffel: refi
reflektor: reflektoro
reflexió: reflekto
reflexív: refleksiva
reformáció: Reformacio
reformál: reformi
refrén: rekantaĵo
régen: antaŭlonge, longe
régens: regento
Regensburg: Regensburgo
regény: romano
   bűnügyi regény: krimromano
regényes: romaneca
regényíró: romanisto
régész: arkeologiisto, arkeologo
régészet: arkeologio
   tenger alatti régészet: subakva arkeologio
régészeti: arkeologia
reggel: mateno
reggeli: matenmanĝo
reggeltől estig: de mateno ĝis vespero
reggel van: mateni
régi: malnova, olda
régió: regiono
regionális: regiona
regionalizmus: regionismo
aritmetikai register: aritmetika reĝistro
regiszter: reĝistro
regisztertonna: tonelo
régmúlt: pluskvamperfekto
régóta: delonge
regruta: rekruto
régtől fogva: delonge
reguláris:
   reguláris (eloszlás): regula
   reguláris (mátrix): regula
reguláris kifejezés: regulesprimo
reis: rejso
rejtekhely: kaŝejo
rejtély: enigmo, mistero
rejtélyes: enigma, mistera
rejtett: latenta
rejtett értelmű: esotera
rejtett ivarúak: kriptogamo, sporoplanto
rejtjel: ĉifro
rejtjelez: ĉifri
rejtőzködő: kaŝema
   nem rejtőzködő: malkaŝa
rejtve: kaŝe
rejtvény: enigmo
   rejtvény (átv.): enigmo
rekedt: raŭka
rekesz: diafragmo, fako
rekeszes tartó: fakaro
rekeszizom: diafragmo
rekeszzománc: klozonea, klozoneo
   rekeszzománc (mű): klozoneaĵo
rekeszzománcból készült: klozonea
rekettye: genisto
reklám: reklamo
reklámlevél: spamaĵo
reklámoz: publici, reklami
reklámszakember: reklamisto
rekord: rekordo, rikordo
rekorder: rekordulo
rektifikál: rektifi
   rektifikál (kémia): rektifi
rektor: rektoro
rekviem: rekviemo
rekvirál: rekvizicii
rekvirálás: rekvizicio
reláció: rilato
   bináris reláció: duargumenta rilato
   azonossági reláció: idento-rilato
   homogén reláció: interna rilato
   inverz reláció: inversa rilato
   n-áris reláció: n-argumenta rilato
   rendezési reláció: ordo-rilato
relatív: relativa
relativizmus: relativismo
relatív többség: relativa plimulto
relé: relajso
relief: reliefo
relikvia: relikvo
relikviárium: relikvujo
reluxa: latkurteno
rémálom: inkubo, koŝmaro, premsonĝo
remeg, mint a nyárfalevél: li tremas, kiel aŭtuna folio
remeg: tremi
elkezd remegni: ektremi
rémeket lát: halucina
rémeket látó: halucinulo
remél: esperi
remélhetően: espereble
remény: espero
reményét veszti: malesperi
reménykeltő: esperiga
reménysugár: radio da espero
reménytelenné tesz: malesperigi
reményt táplál: nutri esperon
remete: dezertulo, ermito
remetelak: ermitejo
remeterák: paguro
remeterákok (család): paguredoj
rémhírterjesztő: alarmisto
rémítő: terura
remíz: remizo
rémlátás: halucinacio, halucino
remonda: remonto
rémtett: krimego
rémület: teruro
rend: ordo, stato
   rend (pl. becsület-rend): ordeno
   rend (csoporté): ordo
   rend (csoportelemé): ordo
   rend (deriválté): ordo
   rend (infinitezimálisoké): ordo
   rend (rang): rango
rendben!: en ordo!
rendbe tesz: ordigi
rendel (árut): mendi
uralkodói rendelet: edikto
rendelkezésre áll: teni sin je dispono
rendelkezésre bocsát: disponigi
rendelkezik (vmivel): disponi
rendellenesség: anomalio
orvosi rendelő: kuracejo
rendelvény: recepto
rendelvényes: endosanto, ĝiranto
rendes: bonorda, formala, normala, orda, plenforma
   rendes (előzékeny): komplezema
rendetlen dolog: malordaĵo
rendetlenség: malordo, senordo
rendez: klasifiki, malkonfuzi, ordigi, reguligi
   szintek szerint rendez: etaĝigi
rendezés: klasifiko, ordo
   (színházi) rendezés: enscenigo
rendezetlen dolog: malordaĵo
rendezett: bonorda, orda
rendező: reĝisoro
   színházi rendező: enscenigisto
rendház: monaĥejo
rendházfőnök: monaĥejestro
rendíthetetlen: nekonfuzebla, stoika
rendjel: ordeno
rendkívül: ekstreme
rendkívüli: ekstrema
rendőrkapitány: kvestoro
rendőrségi akta: dosiero
rendőrségi nyilvántartás: dosiero
rendszalag: kordono
rendszer: sistemo
   nevelési rendszer: eduksistemo
   kommunikációs rendszer: komuniksistemo
   monetáris rendszer: monsistemo
   politikai rendszer: politika sistemo
   uralmi rendszer: regsistemo
rendszeres: asidua, regula
rendszeresség: reguleco
rendszerető: orda, ordema
rendszerszoftver: sistema programaro
rendszertelen: malasidua
rendtartás: proceduro
rendületlen: temerara
renegát: renegato
reneszánsz: Renaskiĝo, renesanco
reng: skuiĝi
rénium: renio
renomé: renomo
renovál: renovigi
rénszarvas: boaco, norda cervo
renyhe: malvigla
renyheség: atonio, malviglo
reosztát: reostato
répa: beto
reparáció: kontribucio
repce: kolzo, sinapo
repcsény: erizimo
repdes: flagri, flirti
repedés: fendeto
repertoár: repertuaro
repeszt: fendi
repkény: glekomo
replika: repliko
repp: repo
paraméteres reprezentáció: parametra prezento
reprodukál: reprodukti
republikánus: respublikano, respublikisto
reputáció: reputacio
repül: flugi
   repül (repülőgéppel): aviadi
   repül (repülőgépen): avii
repülés: aviado, flugo
repülő: avia, aviadisto, piloto
repülőbérleti szerződés: ĉarto
repülőeszköz: flugaparato
repülőezred: eskadro
repülőgép: aeroplano, aviadilo, avio
   forgószárnyas repülőgép: aŭtogiro
   kétfedelű repülőgép: biplano
repülőgépet vezet: piloti
repülőgéptörzs: fuzelaĝo
repülő maki: galeopiteko
repülőtér: aerodromo
rés: breĉo, fendo
   piaci rés: niĉo
réshang: ŝuŝa konsonanto
rést üt: breĉi
maradék nélkül osztható rész/szám: alikvoto
rész: ono, parto, sekcio
   (kiosztott) rész: dividaĵo
   rész (oldal): flanko
   képzetes rész: imaginara parto
rész-: parta, sub-
részarányos: simetria
részarányosság: simetrio
részben-(rendezés): parta
részcsoport: subgrupo
   konjugált részcsoport: konjugito
felosztás része: termo
részecske: korpusklo
részecskegyorsító: akcelilo
részeg: ebria, ebrii
   részeg (ember): ebriulo
részeges (ember): drinkemulo
részegeskedés: alkoholismo
részeggé tesz: ebriigi
részegítő: ebriiga
részegítő ital: ebriigaĵo
részegség: ebrio
részekre bont: fragmenti
reszel: fajli, raspi
reszelék: fajlaĵo
reszelő: fajlilo, raspilo
reszelőkagyló: limao
reszelőkagylók (család): limaedoj
reszelős: raspa
részemről: miaflanke
részén (oldalán): flanke
részére: al
részéről: flanke de
részesedés: dividaĵo, kvoto, parto, tantiemo
részeshatározó eset: dativo
részesül: renkonti, trafi
részfizetés: parta pago
részgyűrű: subringo
reszket: tremi
részkifejezés: subesprimo
reszkíroz: riski
részleg: sekcio
részleges: parta
részlet: detalo, fragmento, peco
részletekben: detale
részletes: detala
részletez: detali, detaligi
részletezés: detalado
részletkérdés: detalo
részmátrix: submatrico
részmodulus: submodulo
részösszeg: parta sumo
részsorozat: subvico
résztermés: fruktero
részt vesz: partopreni
részvény: akcio
részvényes: akciulo
részvénytársaság: akcia kompanio, akcia societo
részvényügynök: borsa makleristo
rét: herbejo
retabló: retablo
réteg: formacio, sternaĵo, tavolo
rétegez: tavoligi
rétegfelhő: stratuso
retek: rafano
   hónapos retek: rafaneto
rétes: tavolkuko
retesz: riglilo
reteszel: rigli
rétihéja: cirkuo
retikül: mansako
retina: retino
rétisas: haliaeto, maraglo
rétor: retoro
retorika: parolarto, retoriko
retorta: ampolo, retorto
retorzió: reprezalio
retroaktív: retroaktiva
retrospektív: retrospektiva
rettenetes: terura
rettenetesen: terure
rettenthetetlen: temerara
retusál: retuŝi
reuma: reŭmatismo
rév: haveno
   nyílt rév: rodo
révbe vezet: piloti
révdíj: havenimposto
révén: de, fare de, per, pere de
reverenda: sutano
révgát: ĝeto
revideál: revidi, revizii
revízió: revizio
revizor: revizoro
révkalauz: piloto
revolver: revolvero
bázisos réz(II)-acetát: verdigro
réz: kupro
réz-: kupra
rézarany: tombako
rezeda: rezedo
rezedafélék: rezedacoj
rezeg: oscili, vibri
rézérc: kuproerco
rezesbanda: fanfaro
darab rézfúvósokra: fanfaro
rezgés: vibro
rezgéskeltő: oscilatoro
rezgő nyár(fa): tremolo
rezignáció: rezignacio, rezigno
rezignáltság: rezignemo
rézkor: ĥalkolitiko, kuprepoko
rézkorszak: kuproepoko
rézmetsző: kuprogravuristo
rézműves: kupristo
rezonál: resoni
rezonancia: resonado, resonanco
rezonátor: resonilo
rezonátorhúr: kunvibra kordo
rézoxid: verdigro
rézrozsda: patino, verdigro
rezümé: resumo
rezsim: reĝimo
rézsutos: transversa
rézsutosan: transverse
riadó: alarmo
riadóztat: alarmi
riaszt: alarmi, mallogi
riasztás: alarmo
riasztó: alarma
riasztóberendezés: alarmilo
riasztókészülék: alarmilo
ribiszke: ribo
   piros ribiszke: ruĝa ribo
ribizli: ribo
riboszóma: ribosomo
ricinus: ricino
Riemann: Rimano
Riemann-: rimana
Riemann-féle: rimana
rigli: riglilo
rigó: turdo
rigófélék: turdedoj
rigorózus: rigora
riksa: rikiŝo
rím: rimo
   abortált rím: aborta rimo
   elvetélt rím: aborta rimo
   magánhangzós rím: asonanco
   belső rím: interna rimo
   nem tiszta rím: nepura rimo
   vegyes rím: nepura rimo
   tiszta rím: pura rimo
   többszótagos rím: riĉa rimo
   túl jó rím: riĉa rimo
rímel: rimiĝi
rímeltet: rimi
rimessza: rimeso
rímképlet: rimaranĝo
rímszótár: rimaro
ringat: luli
ringli (szardella): anĉovo
ringlispil: karuselo
rinocérosz: rinocero
riporter: raportisto
ripsz: repso
ritka: malofta, rara
ritkán: malofte, rare
ritkán előforduló: rara
ritkaság: maloftaĵo, raraĵo
ritkul: maloftiĝi
ritmus: ritmo
rituálé: ritaro
rítus: rito
rivális: rivalo
rizikócsoport: riskogrupo
rizóma: rizomo
rizottó: rizoto
rizs: rizo
rizsfelfújt: moĉio
rizsföld: rizkampo
rizsma (ezer ív): rismo
rizspálinka: arako, sakeo
rizspuding: moĉio
robái: robaio
robban: eksplodo
robbanékony: eksplodema
könnyen robbanó: eksplodema
robbanóanyag: eksplodaĵo
robbanómotor: eksplodmotoro
robbanósze[...]rkezet: eksplodigilo
robbanószer: eksplodaĵo
Róbert: Roberto
robot: roboto
ródium: rodio
rododendron: rododendro
Rodrigó: Rodrigo
rohadék: putraĵo
roham: puŝo, sturmo
   roham (betegségé): paroksismo
rohamoz: sturmi
rohan: kuri
rohanás: kuro
rojt: franĝo
rojtoz: franĝi
róka: vulpo
rókagomba: kantarelo
rokka: radŝpinilo
rokkant: invalido, kripla, kriplulo
rokkantság: invalideco, kriplaĵo
rokkanttá tesz: kripligi
rokkanttá válik: kripliĝi
rokokó: rokoka, rokoko
rokokó stílusú: rokoka
rokon: parenco
   rokon (házasság révén): boparenco
rokon-: parenca
rokon értelmű szó: samsencaĵo, sinonimo
rokon hangzású szó: paronimo
rokoni: parenca
rokoni kapcsolatok: parencaj rilatoj
rokonszenv: simpatio
rokonszenves: simpatia
rokonszenvezik: simpatii
ról:
   -ról: de
   -ról(felületről): de sur
   -ról(felületről): disde
   -ról(képes helyhatározó): pri
roller: skutilo
rollerezik: skuti
roló: latkurteno
rom: ruino, vestiĝo
Róma: Romo
   Róma (ókori állam): Romio
római (lakos): romano
római: romiano
római iga: jugo
római katolikus: romkatolika
románc: romanco
Románia: Rumanujo
román stílus: romaniko
román stílusú: romanika
romanticismo: romantismo
romanticizmus: romantikismo, romantismo
romantika: romantiko
   romantika (stílusirány): romantikismo
   romantika (stílusirány): romantismo
romantikus: romantika
   romantikus (stílus követője): romantikisto
   romantikus (ember): romantikulo
romantikusság: romantiko
Rómát sem egy nap alatt építették: ne en unu tago elkreskis Kartago
romboéder: romboedro
romboid: romboido
rombolás: detruo
rombolási kedv: detruemo
romboló: detrua
rombusz: lozanĝo, rombo
nagy rombuszhal: rombo
Rómeó: Romeo
romlás: ruino
romlatlan: ĉasta
romlatlanság: ĉasteco
romlott: malĉasta
romlottság: malĉasteco
romos: ruina
roncs: vrako
rondít: koti
rondó: rondelo
rongy: ĉifono
rongyos alak: ĉifonulo
rongyszedő: ĉifonisto
ropog: knari, kraki
ropogás: krako
ropogtat (ételt): krakmaĉi
rosál: aroki
roskatag: kaduka
roskatagság: kadukeco
rossz: fuŝa
rosszalkodik: petoli
rosszat sejtető: omena
rossz hírbe keveredik: kompromitiĝi
rosszindulatú: malica
   rosszindulatú (pl. daganat): maligna
rosszmájú: malica
rost: fibro, filamento
rosta: kribrilo
rostacsont: etmoido
rostál: kribri, ventumi
rostával hordja a vizet: ĉerpi akvon per kribrilo
rostdaganat: fibromo
rostély: krado
roston süt: kradrosti
rostos: filamenteca
rosz előjel: omeno
rotáció: kirlo, rotacio
rotációmentes: senkirla
   rotációmentes (vektormező) : potencialhava
rotacizmus: rotacizo
rothad: putri
rothadt: putra
Rotterdam: Roterdamo
rotunda: rotondo
router: enkursigilo
rovar: insekto
rovarevő emlősök: insektomanĝuloj
rovarirtó: insekticido
rovarok: insektoj
rovartan: entomologio
rovására ír: imputi
rovat: rubriko
rovatcím: rubriko
rovátka: kanelo
royalista: rojalisto
royalizmus: reĝismo, rojalismo
rozetta (érdemrenden): rozeto
rozmár: rosmaro
rozmarin(g): rosmareno
rozs: sekalo
rózsa: rozo
rózsafélék: rozacoj
rózsafüzér: rozario
rózsakel: burĝonbrasiko
rózsás: roza
rózsaszínű: rozkolora
rozsda: rusto
rozsdásodik: rustiĝi
rozsomák: gulo
röfög: grunti
rög (szemcse): grajno
rögeszme: monomanio, obsedo, prempenso
rögeszmés: obsedato
rögeszmésen foglalkoztat: obsedi
rögtön: tuj
rögtönöz: improvizi
rögtönözve: improvize
rögtönzés: improvizo
rögtönzött: improvizita
rögtönző: improvizisto
rögzít: fiksi
rögzített: fiksa
rögzítettség: fikseco
rögzítő: fiksilo, tenilo
rögzítőelem: fiksilo
rögzítőfürdő: fiksbano
rögzítőszer: fiksilo
rögzül: fiksiĝi
röhög: ridaĉi
röhögés: ridaĉo
röntgenium: rentgenio
röntgenológus: radiologo
röpdolgozat: ekstemporalo
röplabda: volejbalo
röplabdás: volejbalisto
röplabdázó: volejbalisto
röplap: flugfolio
röppálya: trajektorio
rövid: mallonga
rövidáru: mercero
rövidfejű (ember): braĥicefalo
rövid ideig: nelonge
rövidlátá: miopa
rövidnadrág: pantaloneto
rőf: ulno
-ről (felületről): disde
ről:
   -ről: de
   -ről(felületről): de sur
   -ről(képes helyhatározó): pri
rőzseköteg: fasĉino
rőzsenyaláb: fasĉino
rubel: rublo
rubídium: rubidio
rubin: rubeno
rubrika: rubriko
rúd: stango
Rudolf: Rudolfo
rugalmas: supla
rugalmatlan: rigida
rugalms: malrigida
rúgkapál: stamfi
rúgkapálás: stamfado
rugó: risorto
rugótok: bareleto
rugózik: risortiĝi
ruha: robo, vesto
ruhadarab: vestaĵo
ruhaderék: korsaĵo
ruhafodor: falbalo
ruhafűző: laĉo
ruhakapocs: agrafo
ruhakivágás: dekoltaĵo
ruhaszárny: basko
ruhatár: vestejo
ruha teszi az embert: vesto homon prezentas
ruhaujj: maniko
ruhauszály: trenaĵo
rum: rumo
rúna: runo
rúna-: runa
Rurik: Ruriko
Rurikok: rurikido
ruta: ruto
   ruta (címerben): lozanĝo
rutafélék: rutacoj
ruténium: rutenio
rutherfordium: ruterfordio
rutin: rutino
rutinos: sperta
rúzs: ruĵo
rügy: burĝono, butono, florbutono
rügyburok: himeno
rüh: skabio
rühes: fava
rüss: ruŝo