a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

nederlanda k...

kaaiman: kajmano
kaak: makzelo
kaaksbeen: makzelo
kaakslag: vangofrapo
kaal: kalva, senhara
kaalheid: alopecio
kaalhoofdigheid: alopecio
kaap: kabo, kapo, terkapo
kaapstander: kapstano
kaapvaarder: korsaro
kaarden: diskombi
kaars: kandelo
kaart: karto
   kaart (speelkaart): ludkarto
   kaart (geogr.): mapo
   kaart (postkaart): poŝtkarto
   kaart (in kaartsysteem): slipo
spel kaarten: kartaro
kaartje: bileto, kupono
kaartspel: kartludo
kaas: fromaĝo
groot kaasjeskruid: malvo
kaasjeskruidfamilie: malvacoj
kabbala: kabalo
Kabbala: Kabalo
kabbalist: kabalisto
kabbalistisch: kabala
kabbelen: plaŭdi
Kabe: Kabe
kabel: kablo, konduktilo
   kabel (zeewezen): haŭsero
kabelbaan: telfero
kabeljauw: moruo
kabelspoorweg: funikularo
kabeltram: kablotramo
kabinet: kabineto, ministraro, skribejo, skriboĉambro
   kabinet (ministerie): kabineto
kabinetsmedewerker: kabinetulo
kabouter: koboldo
   kabouter (bij scouts): lupido
kabuki: kabuko
kadaster:
   kadaster (register): bienetato
   kadaster (dienst): katastrejo
   kadaster (register): katastro
   kadaster (register): terenregistro
kadaver: kadavro
kade: elŝipejo, kajo
kader: kadro
   in het kader van: kadre de
kadi: kadio
kaf: glumo
kaftan: kaftano
kajak: kajako
kajak varen: kajaki
kajuit: kajuto
kak (ontr.): merdo
kakelen: gaki, kluki
kakemono: kakemono
kakemonokunstenaar: kakemonisto
kaketoe: kakatuo
kakivrucht: persimonujo orienta
kakken: koti
kakkerlak: blato
kakofonie: kakofonio
kalander: grenskarabo, kalandro
   kalander (toestel): kalandrilo
kalanderen: kalandri
   kalanderen (zn.): kalandro
kalanderleeuwerik: kalandro
kalebas: kalabaso
kalebasachtigen: kukurbacoj
kalender: kalendaro
   volgens de kalender: kalendara
kalf: bovido
kalfsvlees: bovidaĵo
kaliber: kalibro
   het kaliber bepalen: kalibri
   kaliber (instrument): kalibrilo
kalibreren: kalibrigi
kalief: kalifo
kalifaat: kalifujo
kalium: kalio
kaliumhydroxide: kaŭstika potaso
kalk: kalko
   gebluste kalk: kalko
   ongebluste kalk: kalko
   gebluste kalk: kalko estingita
   ongebluste kalk: kalko kaŭstika
   met kalk bemesten: kalkumi
kalkbedstro: asperulo
kalken: kalki
kalkoen: meleagro
kalksteen: kalkoŝtono
kalligraaf: kaligrafo
kalm: trankvila
kalmeren: kvietigi, trankviligi
kalmerend middel: sedativo
kalmte: kvieto, trankvilo
kalmuk: kalmuko
kalmuks: kalmuka
Kalocsay:
   op de wijze van Kalocsay: kaloĉaja
   van Kalocsay: kaloĉaja
Kalocsay Kálmán: Kaloĉajo
kalomel: kalomelo
kalot: kaloto
kalotje: vertoĉapo
Kalvarieberg: Golgoto
kam: kombilo, kresto
Kama: Kamo
kameel: kamelo
   vrouwelijke kameel: kamelino
kamelenfamilie: kameledoj
kameleon: ĥameleono
kameleon-: ĥameleona
Kameleon (sterrenbeeld): Ĥameleono
kameleons (fam.): ĥameleonedoj
kamelot: kamloto
kamenier: ĉambristo
kamer: ĉambro
   kamer (van fototoestel): kamero
   kamer (van hart): kamero
   kamer (zonder venster): kamero
   kamer (van fototoestel): senluma kamero
   kamer (v.hart): ventriklo
Tweede Kamer: Ĉambro de Deputitoj
kameraad: kamarado
kamerjas: negliĝa robo, noktosurtuto
kamerling: kamerlingo
kamermeisje: ĉambristino
Kameroen: Kamerunio, Kameruno
Kameroenberg: Kameruno
Kameroener: kameruniano
Kameroens: kamerunia
Kameroense: kamerunianino
kamer van koophandel: komerca ĉambro
Kamer van volksvertegenwoordigers: Ĉambro de Deputitoj
kamfer: kamforo
kamferboom: kamforarbo
Kamiel: Kamilo
kamille: kamomilo
kammen: kombi
kamp: kampadejo, tendaro
kampeerauto: loĝaŭto
kampeerterrein: kampadejo
kampen: barakti
kamperen: kampi, tendumi
kamperfoelie: kaprifolio
kamperfoeliefamilie: kaprifoliacoj
kamperfolie: lonicero
kampioen: ĉampiono
kampvuur: lignofajro
Kamtsjatka: Kamĉatko
kam van Dirac: diraka kombilo
kan:
   kan (vorst): ĥano
   kan (kruik): kruĉo
kanaal: kanalo
Het Kanaal: Maniko
kanaliseren: kanaligi, kanalizi
kanarie: fringelo, kanario
kandelaar: kandelingo
kandelaber: kandelabro
kandidaat: kandidato
   zich kandidaat stellen: kandidati
kandij: kando
kaneel: cinamo
kaneelboom: cinamujo
kangoeroe: kanguruo, makropo
kangoeroes (fam.): makropedoj
kanker: kancero
kannibaal: kanibalo
kano: kanuo
kanon: kanono, pafilego
kanonneren: kanoni
kans: ŝanco
kansberekening: probablokalkulo, retrokalkulo
kanselarij: kancelario
kanselier: kanceliero
kansspel: hazardludo
kant: flanko, punto, rando
   aan deze kant: ĉi-flanke
kanteel: krenelo
kantelen:
   van kantelen voorzien (resultaat): krenela
   van kantelen voorzien (daad): kreneli
kantine: kantino, manĝejo
kanton: kantono
kantonnement: kantonmento, kvartiro
   in kantonnement gelegerd zijn: kantonmenti
kantoor: kontoro, oficejo
kantoorbediende: komizo, kontoristo
kanunnik: kanoniko
kaolien: kaolino
   van kaolien: kaolina
kaoliniseren: kaoliniĝi
kap: kapuĉo
   kap (hoofddeksel): kufo
kapel: kapelo
kapen: kaperi
kaper: kaperanto, korsaro
kaperschip: korsaro
kapitaal: kapitalo
kapitalisme: kapitalismo
kapitalist: kapitalisto
kapiteel: kapitelo
kapitein: kapitano
   kapitein (van een schip): ŝipestro
kapitein-luitenant-ter-zee: fregatkapitano
kapitein-ter-zee: veselkapitano
kapje: supersigno
   kapje (^): ĉapelo
kapoen: kapono
kapok: kapoko
kapokboom: kapokujo
kapotjas: kapoto
kappen (haar): frizi
kapper: barbiro, frizisto, kombisto
   kapper (specerij): kaporo
kapperboom: kaporo
kappersmantel: frizmantelo
kapsel: frizaĵo
kapucijn (monnik): kapuceno
kar: ĉaro
Kara: Karao
karaat: karato
karabijn: karabeno
karaf: karafo
karakter: ĥaraktero, karaktero
karakter-: karaktera
karakteristiek: karaktera
karakterloos: senkaraktera
karaktertrek: trajto
karaoke: karaokeo
karaokebar: karaokeejo
karaoke doen: karaokei
karaokekamer: karaokeejo
karaokemachine: karaokeilo
karaoken: karaokei
karaoke zingen: karaokei
karate: karateo
karate-beoefenaar: karateisto
karateka: karateisto
karavaan: karavano
   deelnemer aan een karavaan: karavanano
karavaankoopman: karavanisto
karavaanserai: karavanejo
karbeel: korbelo
karbonkel: karbunkolo
karbunkel: karbunklo
kardemom: kardamomo
kardinaal: kardinalo
kardoen: hispana artiŝoko, kardono
Karel: Karolo
Karel de Grote: Karolo la Granda
Karelië: Karelujo
Kareliër: karelo
karig zijn met: avari
karikaturiseren: karikaturi
karikatuur: karikaturo
Karische Zee: Karaa Maro
karma: karmo
karmijn: karmino
karmozijn: karmezino
Karolinger: karolido
Karolingisch: karolida
Karolingisch minuskelschrift: karolida skribo minuskla
karper: ciprino, karpo
karrenspoor: radokavo
karst: karsto
karst-: karsta
kartel: kartelo
karteldarm: kojlo
kartelen: kaneli
karton: kartono
kartuizer: kartuziano
kartuizerklooster: kartuzio
karveel: karavelo
karwij: karvio, kumino
karyotype: kromosomaro
kas: alveolo, kaso
   kas (geld): monkesto
kasboe (Babylonische tijdseenheid): kaŝbuo
Kasimir: Kazimiro
Kaspische Zee: Kaspio
kassa: kasejo, kaso, pagejo
kasserol: kaserolo
kassier: kasisto
kast: ŝranko
   kast (v.e.letter): usklo
kastanje: kaŝtano
   wilde kastanje: hipokaŝtano
   tamme kastanje: marono
kastanjeboom: kaŝtanarbo
kastanjebruin: kaŝtana
kaste: kasto
kasteel: kastelo
kastestelsel: kastismo
kasuaris: kasuaro
kat: kato
   als de kat van huis is, dansen de muizen: kiam kato promenas, la musoj festenas
   als kat en hond leven: vivi kun iu, kiel hundo kun kato
katachtigen: felisedoj
katafalk: katafalko
katalysator: katalizanto, katalizilo
katalyse: katalizo
katalyseren: katalizi
katapult: balisto, katapulto, ŝtonĵetilo
Katar: Kataro
kater: virkato
   kater (na drinken): postdrinka kapdoloro
   kater (hoofdpijn): postebrio
katern: kajero
katheder: katedro
kathedraal: katedralo
kathete: kateto
katheter: katetero
kathode: katodo
katholicisme: katolikismo
katholiek:
   katholiek (bn.): katolika
   katholiek (bn.): katolika
   katholiek (zn.): katoliko
katje: amento, katido
katoenen weefsel: katuno
katrolschijf: pulio
katten-: kata
kattenstaart:
   kattenstaart (plant): litrumo
   grote kattenstaart (plant): salikario
kattenstaartfamilie: litrumacoj
katwilg: vimeno
Kaukasisch: kaŭkaza
Kaukasische talen: kaŭkazaj lingvoj
Kaukasus: Kaŭkazo
kauwen: maĉi
kauwgom: maĉgumo
kavalier: kavaliro
kavel: parcelo
kaviaar: kaviaro
Kazachstan: Kazaĥio, Kazaĥujo
kazak: kazako
kazemat: kazemato
kazerne: kazerno, soldatejo
kebab: kebabo
kebabkraampje: kebabejo
keel: gorĝo
   in de keel blijven steken: engorĝiĝi
   je keel spoelen (drinken): tralavi la gorĝon
keelholte: faringo
keelklank: guturalo
keelontsteking: angino, gorĝinflamo, laringito
keeper: golejisto
keer:
   dit keer: ĉi-foje
   keer (maal): fojo
keerkring: tropiko
kefir: kefiro
keg: kojno
kegel: keglo
   kegel (conus): konuso
kegelsnede: koniko
kegelspel: keglaro
keizer: imperatoro, imperiestro
keizerrijk: imperio
   behorende tot een keizerrijk: imperia
keizersboom: paŭlovnio
kelder: kelo, subteretaĝo
kelderverdieping: subteretaĝo
kelk: kaliko
kelkblad: kalika folio, sepalo
kelner: kelnero
Kelt: kelto
Keltisch: kelta, kelta lingvo
kelvin: kelvino
Kelvin: Kelvino
Kempen: Kampino
kenbaar zijn: koniĝi
kengetal (telefoon): telefonkodo
Kenia: Kenjo
kenleer: ekkonteorio, epistemologio
kenmerken: karakterizi
kenmerkend: karakteriza
kennen: koni
   leren kennen: ekkoni
   doen kennen: konigi
kennis: klereco, konado, konateco, konato
   onderwezen kennis: instruaĵo
kennisleer: ekkonteorio, epistemologio
kennismaken: interkonatiĝi
kennistheorie: ekkonteorio, epistemologio
kenteren: ŝanĝiĝi
kepie: kepo
kepler-: keplera
Johannes Kepler: Keplero
kerel: ulo
kerk: preĝejo
   kerk (gebouw): kirko
kerker: karcero
   in een kerker opsluiten: enkarcerigi
kerkeren: enkarcerigi
groot kerkgebouw: kirkego
kerkleraar: doktoro de la Eklezio
kerklied: kantiko
Kerkslavisch: Slavono
kermen: dolorĝemi
kermis: kermeso
kern: fundo, kerno, nukleo
   kern (atoomkern): nukleo
kern-: kerna
kernachtig: kerna
kernspreuk: maksimo
kerosine: keroseno
kerrie: kareo
kers: ĉerizo
kerselaar: ĉerizujo
   Japanse kerselaar: sakuro
kersenboom: ĉerizujo
kersenbrandewijn: kirŝo
kerstavond: sankta vespero
kerstboom: kristnaskarbo
kerstcamellia: sazanko
kerstdag: Kristnasko
kerstfeest: Kristnasko
kerstkribbe: Kristnaska kripo
kerstlied: karolo
kerstroos: nigra heleboro
kerststal: kripo
kervel: cerefolio
   Roomse kervel: mirido
ketchup: keĉupo
ketel: kaldrono
keteldal: kaldrono
keteltrom: timbalo
keten:
   keten (boei): kateno
   keten (fig.): kateno
ketenen: kateni
   ketenen (fig.): kateni
ketter: herezulo
ketteren: herezi
ketterij: herezo
ketting: ĉeno
kettingdraad: varpero
kettinglijn: kateno
keuken: kuirejo
keukenplank: haktabulo
Keulen: Kolonjo
keurslijf: korseto
kever: skarabo
kevers: koleopteroj
Khartoem: Ĥartumo
Khmer: kmero
kibboets: kibuco
   bewoner van een kibboets: kibucano
kidaris: cidaro
kidnappen: kidnapi
kidnapping: kidnapo
kiekendief: cirkuo
kiel: kilo
   kiel (stofjas): kitelo
Kiel (sterrenbeeld): Kareno
kielzog: disondo
kiem: ĝermo
kiemen: ĝermi
kiemwit: albumeno
kien: keno
kies: molaro, mueldento
kiet: kvita
kietelen: tikli
kietelend: tikla
Kiev: Kievo
kievit: vanelo
kiezel: gruzo
kiezelsteen: ŝtoneto
kijk: jen
   tot kijk: adiaŭ
kijken: rigardi
kijken naar: spekti
kijker: spektanto
kikker: rano
kikkerdril: frajo
kikkerrit: frajo
kikvors: rano
kikvorsachtigen: ranedoj
kilo: kilogramo
kilo-: kilo-
kilobyte: kilobitoko
kilocalorie: kilokalorio
   kilocalorie (arch.): granda kalorio
kilogram: kilogramo
   kilogram per kubieke meter: kilogramo en kuba metro
kilogramkracht: kilogramforto
kilogrammeter: kilogrammetro
kilometer: kilometro
kiloton: kilotuno
kilovolt: kilovolto
kilowatt: kilovato
kilowattuur: kilovathoro
kilt: kilto
kimono: kimono
kimtsji: kimĉio
kin: mentono
kinabast: kinkono
   kinabast (arch.): kino
kinaboom: kinkono
   kinaboom (arch.): kino
kind: gefilo, ido, infano
   buitenechtelijk kind: peknaskito
   natuurlijk kind: peknaskito
   onwettig kind: peknaskito
   eniggeboren kind: solenaskito
kinder-: infana
kinderen: gefiloj
kinderlijk: infana
kindermeisje: vartistino, vartisto
kindermoord: bebomurdo, infanmurdo
kindermoordenaar: bebomurdinto, infanmurdinto
kinderpornografie: infanpornografio
kinderverlamming: poliomjelito
kinderverzorgster: infanistino
kindje: bebo
kind-voor-de-vader: kolĉiko
kinematica: kinematiko
kinetisch: kineta
kinine: ĥinino, kinino
kinkel: krudulo, malĝentilulo
kinkhoest: kokluŝo
kiosk: kiosko
kippenvel: anserhaŭto
Kiribati: Kiribato
kirren: kolombumi, kveri
kirsch: kirŝo
kist: kesto, kofro
   kist (lijkkist): ĉerko
kithara: citaro
kitsch: kiĉo
   kitsch (object): kiĉaĵo
kitscherig: kiĉa
kittelaar: klitoro
kittelorig: tikliĝema
kitten: katido
kiwi:
   kiwi (vogel): kivio
   kiwi (fruit): kivo
klaagvrouw: ĝemistino
klaar: preta
   klaar (helder): klara
klaarmaken: prepari, pretigi
Klaas: Nikolao
klacht: plendo
klad: malneto
klagen: plendi, reklamacii
klakhoed: klakĉapelo
klam: malseketa
klank: sono
klankkast: sonkesto
klankleer: fonetiko
klankomzetting: metatezo
klanksysteem: sonsistemo
klant: kliento
klapdeur: klappordo
in de handen klappen: aplaŭdi
klapperen: interfrapiĝi
klappertanden: klaki
klaproos: papaveto
klaproosrood:
   klaproosrood (bn.): punca
   klaproosrood (zn.): punco
klarinet: klarneto
klaroen: klariono
   zoals een klaroen: klariona
   op de klaroen blazen: klarioni
klaroenblazer: klarionisto
klas: klaso
klasgenoot: kolego
klasse: klaso
klassiek: klasika
klassieker:
   klassieker (werk): klasikaĵo
   klassieker (auteur): klasikulo
klauteren: grimpi
klauw: krifo, ungego
klavecimbel: klaviceno
klaver: trifolio
   klaver (in kaartspel): trefo
klaverzuring: oksalido, okzalo
klaverzuringfamilie: oksalidacoj
klavichord: klavikordo
klavier: klavaro
kledij: vesto
kleding: tualeto, vesto
kledingstuk: vestaĵo
kleed: robo, tuko
kleedkamer: tualetejo
kleef-: adhera
kleefband: glubendo
kleefrijst: glua rizo
kleermaker: kudristo, tajloro
klein: eta, malgranda, malvasta
   in het klein: detale
   in het klein verkopen: detali
   in het klein: pomalgrande
kleindochter: nepino
kleinhandel: debitejo, detalado
   betreffende de kleinhandel: detala
kleinhandelaar: detalisto, detalvendisto
kleinigheid: bagatelo, malgravaĵo
kleinkind: genepo
kleinkinderen: genepoj
klein maken (v. letters): minuskligi
kleintje: etulo
kleinzoon: nepo
klemtoon: akcento
klep: klapo, valvo
   klep (v.pet): viziero
klepel: frapilo, svingilo
klepper: klakilo
klepperen (zn.): klako
kleren: vesto
klerikaal: klerikala, klerikisma
kletsen: babilaĉi, babili
kletskop (ziekte): favo
kletteren: tinti
kleur: koloro
kleuren: kolori, kolorigi, ruĝiĝi
kleurenblinde: daltonismulo
kleurenblindheid: daltonismo
kleurenfotografie: kromofotografio
kleurensteendruk: kromolitografio
kleurig: kolora
kleurloos: senkolora
kleurrijk: ŝanĝkolora
kleven: adheri, adhero
   kleven (onov.): algluiĝi
   kleven (ov.): glui
kliek: klano, koterio
klier: glando
klieven: klivi
klikken (muis v.computer): klaki
klim-: grimpema
klimaat: klimato
klimaatregelaar: klimatizilo
klimatiseren: klimatizi
klimatologie: klimatologio
klimmen: grimpi
klimmend: grimpiga
klimop: hedero
Klingon-: klingona
Klingon:
   Klingon (taal): klingona
   Klingon (alien): klingono
kliniek: kliniko
klink: klinko
klinken: soni, sonoretigi, sonori
klinker: sonanto, vokalo
klinknagel: nito
klip: klifo, rifo
klisteer: klistero
klisteerspuit: klisterilo
klit: lapo
klittenband: lapfermilo
klojo: fekulo
klok: sonorilo
klokjesbloem: kampanulo
klokjesfamilie: kampanulacoj
klokken (v.vloeistof): klukkluki
klokkenluider: sonorigisto
klokkenspel: kariljono
klokkentoren: kampanilo, sonorilejo
klomp: bulo, lignoŝuo
klonen: kloni
klonisch: klonika
klonisch spasma: klonika spasmo
klont: bulo
klonteren: buliĝi
kloof: abismo, klivo
kloon: klono, sozio
klooster: monaĥejo
   klooster (voor nonnen): monaĥinejo
kloostergang: klostro
kloosterorde: ordeno
kloot: kojono
klootzak (persoon): fekulo
kloppen: pulsi
klopper: frapilo, kirlilo
klots: plaŭd
klotsen: plaŭdi
   doen klotsen: plaŭdigi
kloven: klivi
kluifjeszwam: helvelo
kluisgat: kluso
kluit: bulo
kluizenaar: ermito
kluizenaarswoning: ermitejo
kluwen: fadenbulo
klysma: klistero
knaagdieren: ronĝuloj
knabbelen: manĝeti
knagen: ronĝi
knagend: obtuza
knal: knalo
   met een knal exploderen: knali
knallen: knali
   knallen (v.zweep): klaki
knap: klera
knarsen: grinci, knari
   doen knarsen: grincigi
kneden: fuli, knedi
knellen: premi
kneu: kanabeno
kneuter: kanabeno
kneuzen: kontuzi
kneuzing: eĥimozo, kontuzo
knie: genuo
knieholte: poplito
knielen: genufleksi, genuiĝi
knieschijf: patelo
knijpbril: nazpinĉilo
knijpen: pinĉi
knijptang: pinĉilo
knipogen: palpebrumi
knippen: altranĉi, tajli, tondi
knipperen: lumpulsi
knobbel: tubero
knock-out slaan: nokaŭti
knoedel: knedliko, pelmenoj
knoei-: fuŝa
knoeiboel: fuŝo
knoeien: fuŝi
knoeier: fuŝulo
knoest: tubero
knoflook: ajlo
knol: tubero
groene knolamaniet: verda amanito
knoop: butono, nodo, tiga tubero
knooppunt: nodo
knop: butono, florbutono
   knop (v.paraplu, wandelstok, zadel): pomelo
knopen: butonumi
knorhaan: triglo
knorren: grunti, ronki
knots: klabo
knuppel: klabo
   knuppel (stuurstang): leviero
koan: koano
kobalt: kobalto
koe: bovino
koek: kuko
koekje: biskvito
   droog koekje: kekso
koekoek: kukolo
koekoeksbloem: liknido
koekoeksklok: kukolhorloĝo
koekoeksvogels: kukoloformaj
koel: malvarma
koelak: kulako
koelie: kulio
koelkast: fridujo
koelte: malvarmeto
koemis: kumiso
koen: brava
koenheid: braveco, prodaĵo
koepel: kupolo
koeren: kolombumi, rukuli
koerier: kuriero, stafeto
koers:
   koers (v. boot bijv.): kurso
   koers (v.geld - ontr.): kurso
   genoteerd (koers): kurza
   koers (v.munt bijv.): kurzo
   officiële koers: oficiala kurzo
   niet genoteerd (koers): senkurza
koersdaling: kurzofalo
koersnotering: kurznoto
koersstijging: kurzaltiĝo
koet: akvokoko, fuliko
koeterwaals: ĵargono, volapukaĵo
koets: kaleŝo
koetsenmaker: kaleŝisto
koetsier: kaleŝisto, koĉero
Koeweit: Kuvajto
koffer: valizo
kofferruimte: pakaĵujo
koffie: kafo
   gemalen koffie: kafpulvoro
koffieblik: kafskatolo, kafujo
koffiekan: kafkruĉo
koffieplant: kafarbo, kafujo
kogel: kuglo
kogelbloem: globulario
kogelpen: globkrajono
kogelvrij vest: parapeto
kok: kuiristo
   slechte kok: fuŝkuiristo
   te veel koks bederven de brij: tro da kuiristoj kaĉon difektas
kokarde: kokardo
koken: boli
   (doen) koken: boligi
   koken (in kokend water): bolkuiri
   koken (van voedsel): kuiri
koker: boligilo
koket: koketa, pimpa
koketteren: koketi
kokmeeuw: ridmevo
kokosnoot: kokoso
kokospalm: kokosarbo
te veel koks bederven de brij: tro da kuiristoj kaĉon difektas
kolchoz: kolĥozo
kolenfornuis: karbofornelo
kolf: spadiko
   kolf (retort): balono
   kolf (v.vuurwapen): kolbo
kolibri: kolibro
kolibrie: muŝbirdo
koliek: koliko
kolokwint: kolokinto
kolom: kolono, kolumno
kolonel: kolonelo
kolonialiseren: kolonii, koloniigi
kolonialisme: koloniismo
kolonie: kolonio
koloniseren: kolonii, koloniigi
kolonist: koloniano
kolos: koloso
kolossaal: kolosa, mamuta
kolossus: koloso
kom: kuveto, pelvo
kombinatoriek: kombinatoriko
komeet: kometo
komen: veni
   tussenbeide komen: interveni
komfoor: primuso
komijn: karvio, kumino
komisch: komika
   het komische: komikeco
komkommer: kukumo
komma: komo
   komma (muz.): komao
   decimale komma: onkomo
kommapunt: punktokomo
Komodo: Komodo
kompas: kompaso
kompres: kompreso
konfijten: konfiti
konijn: kuniklo
koning: reĝo
koningin: reĝino
   koningin (in kaartspel): damo
   koningin (in schaakspel): damo
   koningin (in schaakspel): reĝino
koningsdochter: reĝidino
koningsgezinde: rojalisto
koningsgezindheid: reĝismo, rojalismo
koningszoon: reĝido
koninklijk: reĝa
koninkrijk: reĝlando
konkelen: intrigi
Konstantinopel: Konstantinopolo
kont: pugo
kooi: kaĝo
aan de kook houden: boligi
kookkunst: gastronomio
kookpan: kuirpoto
kookpot: kaserolo, kuirpoto
kool: brasiko
   witte kool: blanka brasiko
   kool (grondstof): karbo
   rode kool: ruĝa brasiko
koolmees: granda paruo
koolraap: napo
koolstaaf: karbkrajono
koolstof: karbono
koolwaterstofverbinding: hidrokarbido, hidrokarbono
koolzaad: kolzo
koop: aĉeto
   te koop: aĉetebla
koopcentrum: magazenego
koopman: komercisto, negocisto
koor: altarejo, ĥoro, koruso
   koor (deel v.kerk): ĥorejo
koorddanser: ekvilibristo, ŝnurdancisto
koorde: ŝnuro
koordirigent: ĥorestro
koorhemd: surpliso
koorlied: ĥoraĵo
overwelfde koornis: absido
koorts: febro, varmego
koortsachtig: febra
koortsblaasje: afto
koorts hebben: febri
koortsig: febra
koortspatiënt: februlo
koorzanger: korusano
koosjer: koŝera
koosnaam: karesnomo
kop: kapo, taso
   van kop tot teen: de l' kapo ĝis la piedoj
   een harde kop: granita kapo
   een stijve kop: granita kapo
   per kop: laŭkape
   tien euro per kop: po dek eŭroj por kapo
   kop (in krant): titolo
kopek: kopeko
kopeke: kopeko
kopen: aĉeti
Kopenhagen: Kopenhago
koper: aĉetanto
   uit koper: kupra
   koper (metaal): kupro
   uit geel koper: latuna
   geel koper: latuno
koperen: kupra
kopererts: kuproerco
kopergraveur: kuprogravuristo
kopergroen: verdigro
koperkies: kupropirito
koperslager: kupristo
kopersteentijd: ĥalkolitiko, kuproepoko
kopertijd: ĥalkolitiko, kuproepoko
kopie: kopio
kopieerapparaat: kopiilo
kopiëren: kopii
kopij: manuskripto
kopje: kapeto, taso
koppelaar: svatisto
koppelen: kluĉi, kupli
   koppelen (een man en een vrouw): geigi
   het koppelen: kluĉado
   koppelen (v.personen of dieren): parigi
   koppelen (v.mensen): svati
koppeling: kluĉilo, kuplo
koppelpedaal: kluĉopedalo
koppelriem: portepeo
koppelstang: kluĉstango, kuplilo
koppelteken: dividstreko
koppelveer: kluĉorisorto
koppig: granita, obstina
   koppig volhouden: obstini
   koppig mens: obstinulo
koppigaard: obstinulo
koppigheid: obstineco, obstino
kopra: kopro
kopstand: transkapiĝo
kopstem: falseto
koraal:
   koraal (bn.): korala
   koraal (zn.): koralo
Koran: Korano
korbeel: korbelo
kordon: kordono
Korea: Koreio, Koreujo
   Noord-Korea: Nord-Koreujo
   Zuid-Korea: Sud-Koreujo
Koreaan: koreo
Koreaans: korea
koren: cerealo, panherbo
korenbloem: cejano
korenschuur: garbejo
korf: korbo
korhoen: tetraono, tetro
kornoelje: kornuso
korporaal: kaporalo
korporaal-chef: ĉefkaporalo
korrel: grajno
   (homeopatische) korrel: granolo
korrelhagel: grajlo
korst: krusto
korstmos: likeno
kort: mallonga
kortademigheid: dispneo
kortaf: abrupta
korting: rabato
   korting geven: rabati
Kortrijk: Kortrejko
kortstondig: efemera, momenta
korund: korundo
korvet: korveto
korvetkapitein: korvetkapitano
kosmisch: kosma
kosmogonie: kosmogonio
kosmonaut: kosmonaŭto
kosmos: kosmo
Kosovaar: kosovano
Kosovaars: kosova
Kosovo: Kosovo
koster: pedelo
kotelet: kotleto
kotter: kutro
koud: malvarma
koude: malvarmo
kous: ŝtrumpo
kou vatten: malvarmumi
kozak: kozako
kozakkenhoofdman: hetmano
kozijn: embrazuro
kraag: kolumo
kraagsteen: korbelo
kraai: korvo
   bonte kraai: korniko
kraaiachtigen: korvedoj
kraaien: korvedoj
   kraaien (als een haan): kokeriki
kraakbeen: kartilago
kraakbeenvissen: kartilagofiŝoj
kraal: perlo
   kraal (vee): kralo
kraam: budo
kraamleer: akuŝarto
kraamvrouw: akuŝanto
kraan: gruo, krano
kraanvogel: gruo
kraanvogels: gruformaj
   kraanvogels (fam.): gruedoj
krab: krabo
krabbel: skizo
krabben: gratvundi, kraboj, skrapi
kracht: forto, povumo
   stuwende kracht: impulso
krachtenleer: dinamiko
kraken: klaki, knari
kraker: kodrompisto
kramp: kontrakturo, kramfo, spasmo
kranig: brava
kransje: kringo
krant: gazeto, ĵurnalo
krassen: grati, skrapi
   krassen (v.kraai of raaf): graki
krat: kesto
krater: kratero
krediet: kredito
   documentair krediet: dokumenta kredito
   op krediet: kredite
   krediet toestaan: krediti
   krediet geven: kreditigi
kredietkaart: kreditkarto
kreeft:
   kreeft (rivier-): kankro
   kreeft (zee-): omaro
Kreeft (sterrenbeeld): Kankro
Kreeftskeerkring: tropiko de la Kankro
kreet: krio
krekel: grilo
krekels: griledoj
kremserwit: ceruzo
krenken: ofendeti, ofendi
krenkend: ofenda
kreun: suspiro
kreunen: suspiri, vespiri
kreupel: kripla, lama
kreupele: kriplulo
kreupelrijm: aborta rimo
kreuzer (munt): krejcero
kribbe: kripo
Kribbe: kripo
kriebelen: tikli
kriek: ĉerizo, merizo
kriekelaar: merizarbo
kriekenboom: merizarbo
krijgen: ricevi
krijsen: kriĉi
krijt: kreto
   krijt (periode): kretaceo
   stukje krijt: kreto
krijtje: kreto
krijtperiode: kretaceo
krik: kriko
krill: krilo
krimpen:
   ineenkrimpen (v.d.schrik): ektremi
   ineenkrimpen (v.d.schrik): tremeri
Krimtartaar: krimea tataro
kring: rondo
kringel: kringo
kringloop: ciklo
kringlooppapier: reuzpapero
kringspier: sfinktero
krioelen: kirliĝi
Kris: Kristiano
Krisjna: Kriŝno
kristal: kristalo
kristalliseren: kristaliĝi
   doen kristalliseren: kristaligi
kristallografie: kristalografio
kristallografisch: kristalografia
Kristiaan: Kristiano
Kristoffel: Kristoforo
kritiek: kritiko
kritisch: kritika
Kroatië: Kroatio, Kroatujo
kroep: krupo
kroes: krispa
krokodil: krokodilo
krokodilachtigen: krokodiluloj
krokodillen (zijn moedertaal spreken i.p.v. Esperanto): krokodili
krokus: krokuso
krom: hoka, kurba, oblikva, torda
krommen: arkigi, fleksi, kurbigi
kromming: fleksaĵo, flekso, kurbiĝo
kromzwaard: cimitaro
kronen: kroni
kroniek: kroniko
kroniek-: kronika
kroniekschrijver: kronikisto
kronkeldarm: ileo
kronkelen: serpenti, serpentumi
kronkelend: serpenta, sinua
kroon: diademo, krono
   een kroon vormen op: kroni
   kroon (munt): krono
kroonblad: korola folio
kroonkafje: paleo
kroonkurk: kapsulo, ŝtopilo
kroonlijst: kornico
kroonluchter: kandelabro
kroonprins: kronprinco
kroos: lemno
krop: kropo
   krop (ziekte: kropo
kropgezwel: kropo
kropziekte: kropo
krot: domaĉo
kruid: spico
   aromatisch kruid: aromherbo
   welriekend kruid: aromherbo
kruiden: kondimenti
   kruiden (ww.): spici
kruidendrank: tizano
kruidenmengsel: spicaĵo
kruiderij: kondimento
kruidig: spica
kruidnagel: kariofilo
kruidnagelboom: kariofilujo
kruidvlier: ebulo
kruier: portisto
kruik: kruĉo
   de kruik gaat zo lang te water tot ze breekt: longe ĉerpas la kruĉo, ĝis ĝi fine rompiĝas
kruimel: panero
kruin: verto
kruipen: rampi
kruiperig: ĝentilaĉa
kruis: kruco
   kruis (muziek): dieso
   dubbele kruis: dudieso
kruis-: kruca
kruisbalk: ŝpalo
kruisbeeld: krucifikso
kruisbek: krucbekulo, loksio
kruisbes: grosujo
kruisdistel: eringio
kruiselings: kruca
kruisen: krucigi, kruciĝi
   kruisen (laveren): krozi
kruiser: krozanto, krozoŝipo
   kruiser (ontr.): krozisto
kruisigen: krucumi
kruisingsproduct: hibrido
kruiskruit: senecio
kruispunt: vojkruciĝo
kruisridder: krucisto
kruistocht: krucaj militiroj, krucmilito
kruisweg: kalvaria vojo, kalvario
kruiswoordraadsel: krucvortenigmo
kruit: pulvo
kruiwagen: puŝĉaro
kruk: kranko
   kruk (hulpmiddel bij het lopen): lambastono
   kruk (meubel): tabureto
krukje: tabureto
krul: krispo
krulijzer: frizilo
doen krullen: krispigi
krulsla: laktuko
krultang: frizilo
krypton: kriptono
kubiek: kuba
kubisme: kubismo
kubus: kubo
kubusvormig: kubforma
kudde-: grega
kuifeend: fuligulo, merganaso, tufanaso
kuifje: tufo
Kuifje: Tinĉjo
kuiken: kokido
kuil: fosaĵo, kavo
kuip: kuvo
kuis: ĉasta, pudora
kuisheid: pudoro
kuit:
   kuit (viskuit): frajo
   kuit (v.been): suro
   kuit (v.been): tibikarno
kuitbeen: fibulo
kuit schieten: fraji
kulas: kulaso
kummel: kumino
kundig: dokta
kunnen: kapabli, povi, scii, scipovi
kunstbeschermer: mecenato
kunstenaar: verkisto
kunstmatige intelligentie: arta inteligento
kunstrichting: skolo
kunstschilder: pentristo
kunststof: plasto
kunstwerk: verko
kunstzijde: rajono
kurk: korko, ŝtopilo
kurkeik: korkokverko
kurken: korki
kurkentrekker: korkotirilo, korktirilo
kus: kiso
kushandje: perfingra kiso
kussen: kuseno
   kussen (ww.): kisi
kussensloop: kusentego
kust: marbordo
kut: piĉo
kwaad: kolera
kwaadaardig: maligna
kwaadgezind: malbonintenca
kwaad maken: kolerigi
kwaadwillig: malbonintenca
kwaad zijn: koleri
kwabaal: lojto
kwadraat: kvadrata, kvadrato
   kwadraat (boekdruk): kadrato
kwadrant: kvadranto
   kwadrant (munt): kvadranto
kwadratuur: kvadraturo
kwajongen: bubo
kwak (sperma): ĉuro
kwaken: kvaki
kwakje (sperma): ĉuro
kwal: meduzo
kwalificeren: kvalifiki, kvalitigi
kwalijk: fia
kwalitatief: kvalita
kwaliteit: kvalito
   van goede kwaliteit: bonspeca
kwalpoliepen: hidrozooj
kwantitatief: kvanta
kwantum: kvantumo
kwantummechanica: kvantummeĥaniko
kwark: kazeo
kwart: kvarto
kwartaal: jarkvarono, kvaronjaro, trimonato
kwartel: koturno
kwartet: kvarteto
kwartier: kvaronhoro
kwarts: kvarco
kwas: kvaso
kwassoep: kvassupo
kwast: kvasto, peniko
kweek: hundherbo, kultivo
   kweek (plant): agropiro
kweekgras: elimo
kweekplaats: bredejo
kweekschool: seminario
kweepeer: cidoniarbo, cidonio
kweken: eduki, kultivi, kulturi, selekti
   kweken (zn.): bredado
   kweken (ww.): bredi
kweker: bredisto
kwellen: mueli, turmenti
kwetsbaar: sendefenda, vundebla
kwetsen: ŝoki, vundi
kwetteren: pepi
kwezel: bigoto
kwezelachtig: bigota
kwiek: vigla
kwijnen: langvori, velki
kwijten: kvitanci
kwijtschelden: kvitigi
   een schuld kwijtschelden: senŝuldigi
kwik: hidrargo
kwikstaart: motacilo
kwikzilver: hidrargo, viva arĝento
kwintessens: kvintesenco
kwintet: kvinteto
kwitantie: kvitanco