a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

nederlanda h...

ha: ha
haag: heĝo
haagbeuk: karpeno
haageik: ĉiamverda kverko
haai: ŝarko
haak: hoko, kroĉilo
   aan de haak slaan: hoki
haakje: agrafo, parentezo
haakvormig: hoka
haal: streko
haan: virkoko
   gesneden haan: kapono
haar: hararo, haro, ŝia, ties
haarbal: harbulo
haarbosje: vilo
haard: fajrejo, fajrujo
haardos: hararo
haardscherm: fajroŝirmilo, fendro
haarfollikel: harfoliklo
haarknoet: harbulo, hartubero
Haarlem: Harlemo
haarspeld: harpinglo
haarstukje: harpostiĉo
haarvat: kapilaro
haar wassen: ŝampui
haarzakje: harfoliklo
haas: leporo
Haas (sterrenbeeld): Leporo
haasachtigen: leporuloj
haast: hasto
   tot haast aanzetten: urĝi
haasten:
   zich haasten: hasti
   zich haasten: rapidi
haastig: hasta
haat: malamo
hacker: retpirato
Hades: Hadeso
hadron: hadrono
hafnium: hafnio
hagedis: lacerto
hagedisachtigen: lacertedoj
hagel: hajlo
hagelen: hajli
hagelkorrel: hajlero
   hagelkorrel (v.geweer): plumbero
hagelsneeuw: hajleto
haiku: hajko
Haiphong: Hajfongo
Haïti: Haitio
hak: kalkanumo
hakbord: haktabulo
haken: hoktriki
hakkebord: zimbalono
hakkelen: hakmaniere paroli
hakken: haki
hakmes: hakilo
hal: halo, vestiblo
halal: halala
halen: trafi
   uit elkaar halen: malmiksi
halfbloed: miksrasulo
halfbroer: duonfrato
halfgeleider: duonkonduktanto
halfgod: heroo
halfklinker: kvazaŭvokalo
halfrechte: radio
halfrijm: rimoido
halfrond: duonglobo, hemisfero
   noordelijk halfrond: norda duonglobo
   oostelijk halfrond: orienta duonglobo
halfvleugeligen (insecten): hemipteroj
halfzuster: duonfratino
halleluja: haleluja
hallo: hola
hallucinant: halucina
hallucinatie: halucinacio, halucino
persoon met hallucinaties: halucinulo
hallucinaties bezorgen: halucini
halm: ŝalmo, tigo
halo: haloo
halogeen: halogeno
halogeenlamp: halogenlampo
hals: kolo
   hals (als in baarmoederhals): cerviko
halsband: ĉirkaŭkolo, kolrimeno
halsdoek: koltuko
halsdoekje: fulardo
halsketting: ĉirkaŭkolo
halssnoer: koliero
halsstarrig: malcedema
halt!: haltu!
halte: haltejo
halter: haltero
   lange halter: halterego
   korte halter: haltero
halt houden: halti
halve maan: duonluno
ham: ŝinko
Hamburg: Hamburgo
Hamburger: hamburgano
hamel: eksvirkapro
hamer: martelo
   houten hamer: maleo
hameren: marteli
hamster: hamstro
hamsteren: hamstri
hamsters en woelmuizen (fam.): hamstredoj
hand: mano
   bij de hand: ĉemane
   van de hand wijzen: forrifuzi
   hand in hand: manenmane kun
   ik was mijn handen in onschuld: mi lavas al mi la manojn
   iem. om zijn/haar hand vragen: peti ies manon
handarbeid: manlaboro
handbal:
   het handbal: manpilkado
   de handbal: manpilko
handbeschermer: manŝirmilo
handboei: mankateno
handboog: arbalesto
handbreedte: spano
handdoek: bantuko
handdruk: manpremo
handel: komerco
   handel drijven: negoci
handelaar: komercisto, negocisto
handel drijven: komerci
handelen: agi
handelen over: temi
handeling: ago, faro, operacio
handels-: komerca
handelsagent: komerca agento
handelsreiziger: migra komizo, vojaĝa komizo
handelstransactie: negoco
handelsvertegenwoordiger: faktoro, migra komizo, vojaĝa komizo
handelswaar: komercaĵo, varo
handelszaak: negoco
de handen vouwen: interfingrigi la manojn
handenarbeid: manlaboro, slojdo
handicap: kriplaĵo
handig: lerta, utila
handkar: ĉareto
handleiding: gvidilo
handpalm: mankavo, manplato, polmo
handpop: gantpupo
handrug: mandorso, mansupro
de handschoen(en) aantrekken: ganti
handschoen: ganto
   de handschoen toewerpen: ĵeti al iu la ganton
   de handschoen opnemen: levi la ganton
handschoenmaker: gantisto
handschoen zonder vingers: duonganto
handschrift: manuskripto
handschriftkunde: paleografio
handschriftkundige: paleografiisto, paleografo
handtas: mansako
handtekening: aŭtografo, subskribo
handvest: ĉarto
handvol: manpleno
   handvol (arch.): plenmano
handwortelbeenderen: karpeo
hanenkam: kantarelo, kresto, onobriko
hangar: hangaro
hangbrug: pendponto
hangen: pendi
hangerig: kuŝema
hanglamp: lucerno
hangmat: hamako
Hannover: Hanovro
Hansa: hanso
hanteren: manipuli
haori: haoro
hard: malmola
   hard (niet mild): malmilda
harden: hardi
harder: mugilo
harders (fam.): mugiledoj
hardhorig: surda
hardhorige: surdulo
hard maken: hardi
hardnekkig: malmolnuka
hardop: voĉe
om het hardst: konkure
hardzak: perikardo
harem: haremo, serajlo
haring: haringo, klupeo
haringachtigen (orde): klupeoformaj
haringen (fam.): klupeedoj
hark: rastilo, sarkilo
harken: rasti
harmonie: harmoniko, harmonio, koncerto
   in harmonie zijn: harmonii
harmoniëren: harmoniigi
harmonium: harmoniumo
harnas: kiraso
harp: harpo
harpij: harpio
harpoen: harpuno
harpoeneren: harpuni
harp spelen: harpi
hars: kolofono, rezino
harsrijk hout: keno
hart: koro
hart‐: kora
hartelijk: elkora, kora
hartelijkheid: koreco
harteloos: senkora
harteloos persoon: senkorulo
harten (in kaartspel): kero
hartstocht: fervoro, pasio
hartstochtelijk: fervora, pasia
hasj: haŝiŝo
hasjiesj: haŝiŝo
hassium: hasio
haten: malami
haut-reliëf: altreliefo
hauw: silikvo
haven: haveno
   haven (zoals in "jachthaven"): doko
havenarbeider: dokisto
havendam: ĝeto, moleo
havendok: malseka doko
havenhoofd: ĝeto
haver: aveno
havermoutpap: poriĝo
havik: akcipitro
hazelaar: avelujo
hazelhoen: tetrao
hazelnoot: avelo
hazelworm: angviso
hazen en konijnen (fam.): leporedoj
hazewindhond: leporhundo
he: he
Heaviside:
   van Heaviside: hevisida
   Oliver Heaviside: Hevisido
hebben: havi
   in dienst hebben: teni
Hebreeër: hebreo
Hebreeuws: hebrea lingvo
Nieuwe Hebriden: Vanuatuo
hecatombe: hekatombo
hectare: hektaro
hecto-: hekto-
hectogram: hektogramo
hectoliter: hektolitro
hectometer: hektometro
Hector: Hektoro
het heden: nuntempo
heden ten dage: nuntempe
heel: tuta
heelal: kosmo, universo
heemst: alteo
heer: ĝentilhomo, mastro, sinjoro
heer der heren: reĝo de reĝoj
heerschappij: imperiumo
heersen: imperii, mastri, regi
hees: raŭka
heesters: betulacoj
heet: varmega
hefboom: levilo
hefschroefvliegtuig: helikoptero
heftig: kolerika
hegemonie: hegemonio
heide: eriko
heidekruid: eriko
heiden: pagano
heidendom: paganismo
heidens: malsankta
heil: savo
heilbot: hipogloso
heildronk: tosto
heilig: sankta
   heilig verklaren: sanktuligi
heiligbeen: sakro
heiligdom: sanktejo
heilige: sanktulo
Heilige Geest: Sankta Spirito
heiligen: sanktigi
heiligenbloem: santolino
Heilige Schrift: Sankta Skribo
heiligschennis: sakrilegio
heiligschennis plegen: sakrilegii
heilig verklaren: enkanonigi
   heilig verklaren (ontr.): kanonizi
Heilsleger: Savarmeo
heilzaam: saniga
heimelijk: sekrete, ŝtele
   heimelijk (bw.): kaŝe
   heimelijk (bn.): kaŝema
heimwee: nostalgio
een hekel hebben aan: malŝati
hekje (op telefoontoestel): dieso
hel: geheno, infero
   naar de hel verwijzen: damni
helaas: bedaŭrinde
held: heroo
heldendaad: heroaĵo
helder: hela, klara
   helder (weer): serena
helderheid: heleco
heldhaftig: heroa
heldhaftigheid: heroeco
heldin: heroino
helemaal: tute
helen (gezond maken): kuraci
Helena: Heleno
heler: ŝtelaĵokaŝisto
helft: duono
helicopter: helikoptero
heliocentrisme: suncentrismo
heliocentristisch: suncentra
heliostaat: heliostato
heliotroop: heliotropo
helium: heliumo
hellebaard: halebardo
Helleen: heleno
hellen: deklivi
Hellenisme: helenismo
heller: helero
helleveeg: megero
helling: deklivo
helm: kasko
helmkruid: skrofulario
helmkruidfamilie: skrofulariacoj
helpen: helpi
helper: helpanto
hels: infera
Helsinki: Helsinko
hematiet: hematito
hematoom: bluaĵo, hematomo
hemd: ĉemizo
hemel: ĉielo
hemelboom: ailanto
hemelboomfamilie: simarubacoj
hemellichaam: astro
hemelsblauw: lazuro
hemelse bamboe: nandino
Hemelvaart: Ĉieliro
hemisfeer: duonglobo, hemisfero
hemoglobine: hemoglobino
hen (zn.): kokino
Hendrik: Henriko
Hendrika: Henrieto
Henegouwen: Henegovio
hengel: hokstango
hengelen: fiŝhoki
hengst: virĉevalo
hennep: kanabo
hennepfamilie: kanabacoj
hennepvink: kanabeno
heptaëder: sepedro
her-: re-
heraldiek: heraldiko
heraut: heroldo
herautsstaf: kaduceo
herbarium: herbario, herbokolekto
herberg: gastejo
Hercules: Herkulo
herdenkdag: datreveno
herder: paŝtisto
herdersfluit: ŝalmo
herdershond: ŝafhundo
herdruk: represo
herdrukken: represi
heremiet: ermito
heremietkreeft: paguro
heremietkreeften: paguredoj
herenhuis: palaceto
herfst: aŭtuno
herfst-: aŭtuna
herfstpunt: ekvinoksa punkto
herfsttijloos: kolĉiko
herhalen: ripeti
   tot treurens toe herhalen: gurdi
   herhalen (tot vervelens toe): mueli
herinneren: memorigi, rememorigi
   zich herinneren: memori
   zich herinneren: rememori
herkauwen: remaĉi
herkauwers: remaĉuloj
herkennen: rekoni
herleidbaar: reduktebla
   niet herleidbaar: nereduktebla
herleiden: redukti
hermafrodiet: ambaŭseksulo, hermafrodita
Herman: Hermano
hermelijn: ermeno
hermeneutiek: hermeneŭtiko
Hermes: Hermeso
hermetisch: hermetika
herminia: herminio
hermitage: ermitejo
Hermite-: hermita
Charles Hermite: Hermito
hernia: hernio
Herodes: Herodo
Herodotus: Herodoto
herpes: herpeto
herrie: tumulto
herschikken: reordigi
hersenen: cerbo, encefalo
   hersenen (als voedsel): cerbaĵo
   kleine hersenen: cerbeto
hersenontsteking: encefalito
hersenschim: ĥimero
hersenschors: kortiko
hersenspoeling: cerbolavo
hersenvlies: meningo
   hard hersenvlies: duramatro
   zacht hersenvlies: piamatro
hersenvliesontsteking: meningito
herstellen: restaŭri, ripari
   herstellen (van kleding): flikkudri
hert: cervo
   vliegend hert: cervoskarabo
   vliegend hert: lukano
vliegende herten (fam.): lukanedoj
hertog: duko
hertogdom: dukujo
hertshooi: hiperiko
hertshooifamilie: hiperikacoj
hertz: herco
hertzwijn: babiruso
herverkopen: revendi
Hervorming: Reformacio
Herzegovina: Hercegovino
herzien: revizii
   het herzien: revizio
Hessen: Hesujo
Hessisch: hesa
het: ĝi, la
hetaera: hetajro
het droge: sekaĵo
heteluchtballon: varmaera aerostato
heten: nomiĝi
hetero: malgejo
heterogeen: heterogena
heteroseksueel: aliseksema, aliseksemulo
het hoofd bieden: malcedi
hetman: hetmano
het veld ruimen: cedi
hetzelfde: sama
heup: kokso
heuppijn: koksalgio
heus: ĝentila
hevel: sifono
hexadecimaal: deksesuma
hexaëder: heksaedro, sesedro
hexagoon: seslatero
hexameter: heksametro
hiaat: hiato, mankloko
hibatsji: hibaĉo
hibiscus: hibisko
hidalgo: hidalgo
hiel: kalkano
hielbeen: kalkaneo
hier: ĉi tie, jen
   van hier: ĉi-tiea
hierarchie: hierarĥio
hiëratisch: hieratika
hierbij: ĉi-kune
hierheen: ĉi tien
hiernaast: ĉi-apude
hier of daar: ie
hiëroglief: hieroglifo
hieronder: ĉi-sube
hij: li
hijgen: anheli, spiregi
hijsen: hisi
hijstoestel: levilo
hikken: singulti
hilum: umbiliko
hinder: ĝenaĵo
hinderen: ĝeni
hinderlijk: ĝena, malhelpa
hindernis: malhelpo
hinderpaal: obstaklo
hindoe: hinduo
hindoeïsme: hinduismo
Hindoekoesj: Hindukuŝo
hinkelen: hopi
hinkelspel: hopludo, paradizludo
hinken: hopi
hinkend: lama
hinniken: heni
hip: ŝika
Hippocrates: Hipokrato
hiragana: hiraganao
histologie: histologio
historicus: historiisto
historie: historio
historisch: historia
histrion: histriono
hit: modkanto, ŝlagro
Hitler, Adolf: Hitlero
hitte: varmego
hobbelen: balanciĝi
hobby: amataĵo, ĉevaleto, hobio, ŝatokupo
hobo: hobojo
hockey: hokeo
hockeystick: hokeilo
hoe ...: ju
hoe: des, kiel
hoed: ĉapelo
hoeden: ŝirmi
hoedje (^): ĉapelo
hoef: hufo
hoefblad: petazito, tusilago
hoefijzer: hufofero, hufumo
hoek: angulo
   rechte hoek: orto
hoektand: kanino, kojnodento
hoen: koko
hoenderachtigen: kokoformaj
hoepelrok: krinolino
hoer: amoristino, amoristo, publikulino, putino
hoera: hura
hoerageroep: hurao, vivuo
hoera roepen: hurai
hoesten: tusi
hoeveel: kiom
hoeveelheid: kvanto
   de hele hoeveelheid: ĉiom
   hoeveelheid van beweging: movokvanto
hoeveelste: kioma
hoewel: kvankam, malgraŭ ke
hof: korto
   hof (koninklijk): kortego
   hof (gerechtshof): kortumo
Hof:
   Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Eŭropa Kortumo de Homaj Rajtoj
   Grondwettelijk Hof: Konstitucia Kortumo
hoffelijk: ĝentila
op hoffelijke wijze: gracie
hoffelijkheid: ĝentileco
hofkliek: kamarilo
hofkomijn: karvio
Hof van Cassatie: kasacia kortumo
hogedrukgebied: anticiklono
hogepriester: ĉefpastro
hoi: sal
Hokkaido: Hokajdo
hol: kava, kaverna, konkava
   hol worden: enkaviĝi
   hol (z.nw.): kaverno
   hol zijn: kavi
   hol maken: kavigi
holbewoner: kavernhomo, troglodito
holenkunde: speleologio
holenkundige: speleologiisto, speleologo
holhoornigen: bovedoj
Holland: Holando
hollen: kuri
Hollywood: holivudo
holmium: holmio
holocaust: amasbuĉi
holomorf: holomorfa
holothurie: holoturio, markukumo
holte: alveolo, anfrakto, kaverno, kavo
holtedieren: kniduloj
holwit: kadrato
hom: laktumo
homeomorf: homeomorfieco
homeomorfie: homeomorfia, homeomorfio
homeopaat: homeopatiisto
homeopathie: homeopatio
homeopathisch: homeopatia
homepage: hejmpaĝo
hommel: burdo
homo: gejo
homofobie: homofobio
homogeen: homogena
homologie: homologeco
homoloog: homologa
homomorf: homomorfia
homomorfisme: homomorfio
homoniem: homonimo
homoseksueel: geja, gejo, samseksema, samseksemulo
homothetie: homotetio
homotoop: homotopa
hond: hundo
honden (fam.): hundedoj
hondenbelasting: hundimposto
honderd: cent
honderddelig: centezimala, centuma
honderdman: centestro
honds: hunda, malĝentila
hondsdolheid: rabio
Honduras: Honduro
Hongaar: hungaro
Hongaars: hungara
Hongarije: Hungario, Hungarujo
honger hebben: malsati
hongerig: malsata
hongerstaking: malsatostriko
Hongkong: Honkongo
honig: mielo
honig-: miela
honigzoet: miela
honing: mielo
honing-: miela
honingklaver: meliloto
honingkoek: mielkuko
honingzoet: miela
honorarium: honorario
honoreren: honorarii
hoodredacteur: ĉefredaktoro
hoofd: kapo, kranio
   hoofd (leider): estro
   het hoofd bieden aan: fronti
   uit het hoofd: parkere
   wat het hoofd vergeet, moeten de benen bekopen: pro kapo malsaĝa suferas la kruroj
   het hoofd breken: rompi al si la kapon
   dat kwam in mijn hoofd op: tio venis al mi en la kapon
   iemands hoofd op hol brengen: turni ies kapon
hoofd-: ĉef-, ĉefa
hoofdaccent: ĉefakcento
hoofdbrekend: kaprompa
hoofddeksel: kapvesto
hoofddoek: kaptuko
hoofdje: kapeto
hoofdkussen: kapkuseno
hoofdkwartier: stabejo
hoofdletter: granda litero, majusklo
hoofdpersoon: ĉefrolulo
hoofdpijn: kapdoloro
hoofdprocessor: ĉefprocesoro
hoofdredacteur: ĉefredaktoro
hoofdrekenen: kalkuli en la kapo, mense kalkuli
hoofdrolspeler: protagonisto
hoofdstad: ĉefurbo, metropolo
hoofdstraat: ĉefstrato
hoofdstuk: ĉapitro
hoofdtelwoord: kardinalo, povo
hoofdtitel: ĉeftitolo
hoog: alta
hoogachten: estimi
hoogbegaafd: genia
hoogmoed: orgojlo
hoogmoedig: malhumila, orgojla
   hoogmoedig zijn: orgojli
hoogoven: fandforno, fornego
hoogste: kulmina
hoogstens: apenaŭ, pleje
hoogte: altaĵo, alteco, alto
   hoogte (v.e.hoek): alto
   op dezelfde hoogte: samnivela
hoogte-: kulmina
hoogtepunt: klimakso, kulmino, zenito
   op het hoogtepunt zijn: kulmini
   hoogtepunt (v.e.driehoek): ortocentro
hoogte winnen: sori
hoogvlakte: altebenaĵo
hooi: fojno
hooiopper: stako
hooischuur: fojnejo, garbejo
hooizolder: fojnejo
hooligan: huligano
hoop: espero
   de hoop doen varen: malesperigi
hoopvol: esperiga
hoorn: korno
hoornaar: krabro
hoornachtig: kornaro
hoornadder: cerasto
hoorndrager: kokrito
hoornpapaver: glaŭcio
hoornvlies: korneo
zoals het hoort (ontr.): deca
hop: lupolo
   hop (tussenw.): hop
hopelijk: espereble
hopen: esperi
hor: kulvualo
hord: hurdo
horde: hordo
horen: aŭdi
   horen (betamen): deci
horizon: ĉielrando, horizonto
horizontaal: horizontala
horizontale ligging: horizontalo
horizontale lijn: horizontalo
hork: krudulo
horloge: horloĝo
horlogemaker: horloĝisto
horminum: hormino
hormoon: hormono
hormoontherapie: hormonterapio
horoscoop: horoskopo
horror: hororo
hors d'oeuvre: antaŭmanĝaĵo
hortensia: hortensio
horzel: tabano
horzels: ojstredoj
hospitaliseren: enhospitaligi
hostie: hostio
hotel: hotelo
hotelhouder: hotelestro
hôtelier: hotelestro
hoteljongen: grumo
Hottentotten: hotentotoj
houden: teni
   op na houden: teni
houden van: ami, ŝati
houder: tenejo
houding: pozicio
Houston: Hustono
hout: ligno
houtblok: ŝtipo
houtduif: palumbo, ringokolombo
houthakker: arbofaligisto, lignohakisto
houting: koregono
houtingachtigen: koregonedoj
houtkever: lignoskarabo
houtskool: lignokarbo
   stuk houtskool: karbeto
houtskoolpotlood: karbkrajono
houtskooltekening: karbdesegnaĵo
houtsnip: skolopo
houtstapel: ŝtiparo
houtvlotter: flosisto
houtvuur: lignofajro
houtworm: anobio
houweel: pikfosilo, pioĉo
houwitser: haŭbizo
houwitsergranaat: obuso
hoveling: kortegano
Huang He: Flava Rivero
hub: nabo
hufter: krudulo
huichelaar: fariseo, hipokritulo, jezuito
huichelen: hipokriti
huid: felo, haŭto
huidarts: dermatologiisto, dermatologo
huidig: nuna
huidontsteking: dermito
huidschilfer: haŭtero
huidskleur: karnokoloro
huidtuberculose: lupuso
huidvlieger: galeopiteko
huig: uvulo
huilen: hojli, larmi, plori, stridi, ululi
   huilen (v.wind of hond): hurli
huis: domo, ŝelo
huis-: hejma
huisdier: dorlotbesto, hejma besto, hejmbesto
huisduif: domkolombo
huiselijk: fornosida, hejmama, hejmeca
huishouden: mastrumi
huisje: dometo
   huisje (bv. van schildwacht): budo
huisjesslak: heliko
huiskapel: hejma preĝejo
huislook: sempervivo
huisschilder: domkolorigisto, farbisto
huisvesten: loĝigi
huiswerk: tasko
huizenblok: dombloko
hulp: helpo
   hulp (assistentie): asisto
   ter hulp: helpe
   eerste hulp verlenen: sukuri
hulp-: helpa
hulpeloos: senhelpa
hulpmiddel: helpilo
hulpprediker: vikario
hulpstelling: lemo
hulpvaardig: servopreta
hulst: ilekso
   bonte hulst: akvifolio
hulstfamilie: akvifoliacoj
humaan: humana
humanisme: humanismo
humanist: humanisto
humanitair: humanitara
humaniteit: humaneco
humerus: humero
humeur: humoro
humeurig: humora
humor: humuro
humoristisch: humura
humus: humo
hun: ilia, ties
Hun: huno
hunebed: dolmeno
huppelen: hopi
huren: lui, lupreni
hurken: kalkansidi, kaŭri
   op de hurken gaan zitten: kaŭriĝi
huso: huzo
hut: domaĉo, kabano
hutkoffer: kofro
hutsepot: olapodrido
huurling: soldulo
huurmoordenaar: murdisto
huursoldaat: dungosoldato, lusoldato, soldulo
huwelijk: edziĝo, matrimonio, nupto
een huwelijkaanzoek doen: svati
huwelijks-: edzeca
huwelijksfeest: edziĝofesto
huwelijksmakelaar: svatisto
huwelijkspartner: geedzo, spozo
huwen: edziĝi, edziniĝi, geedziĝi
huzaar: husaro
hyacint: hiacinto
   hyacint (zirkoon): jacinto
hyaloïdeus: vitreca
hydra: hidro
hydraat: hidrato
hydrateren: hidratigi
hydraulica: hidraŭliko
hydraulisch: hidraŭlika
hydrocefaal: hidrocefalulo
hydrocefalie: hidrocefalo
hydrocefalisch: hidrocefala
hydrodynamica: akvodinamiko, hidrodinamiko
hydro-elektrisch: akvelektra, hidroelektra
hydrofobie: akvofobio, hidrofobio
hydroïdpoliepen: hidrozooj
hydrologie: akvoscienco, hidrologio
hydroloog: akvosciencisto, hidrologo
hydrometrie: hidrometrio
hydropsie: akvoŝvelo, edemo
hydrostatica: hidrostatiko
hydrotherapie: hidroterapio
hyena's (fam.): hienedoj
hyena: hieno
hygiëne: higieno
hygiënisch: higiena
hygrometer: higrometro
hygroscoop: higroskopo
hymen: himeno
hymenium: himenio
hymne: himno
hyperboloïde: hiperboloido
hyperbool: hiperbolo
hypermetroop: malmiopa
hyperon: hiperono
hyperoniem: supernocio
hypertekst: hiperteksto
hypertrofie: hipertrofio
hypervlak: hiperebeno
hypnose: hipnoto
hypnotisch: hipnota
hypnotiseren: hipnotigi
hypnotisme: hipnotismo
hypochonder: hipoĥondriulo
hypochondrie: hipoĥondrio
hypochondrist: hipoĥondriulo
hypocycloïde: hipocikloido
   verlengde hypocycloïde: longigita hipocikloido
   verkorte hypocycloïde: mallongigita hipocikloido
hypofyse: hipofizo
hyponiem: subnocio
hypostase: hipostazo
hypotenusa: hipotenuzo
hypotheek: hipoteko
hypothekeren: hipoteki
hypothese: hipotezo, konjekto
hypotrochoide: hipotroĥoido
hysop: hisopo
hysterie: histerio