a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

nederlanda q...

Qatar: Kataro
quadrans: kodranto
quadriga: kvadrigo
quadrille: kvadrilo
quaestor: kvestoro
Quaker: kvakero
quarantaine: kvaranteno
quark: kvarko
quartair: kvaternara, kvaternaro
quasar: kvazaro
quaternaire: kvaternara
Québec: Kebekio, Kebeko
queer: kvira, kviro
quenelle: knelo
quetzal: kecalo
quietisme: kvietismo
quinoa: kvinoo kinuo
quintool: kvinto
Quirinus: Kvirino
quitte: kvita
quiz: kvizo
quorum: kvorumo
quotiënt: kvociento, rilato
quotum: kvoto