a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ?

angla r...

Rabat: Rabato
rabbi: rabeno
rabbit: kuniklo
rabid: rabia
rabies: rabia, rabio
raccoon: lavurso, prociono
raccoon dog: niktereŭto
race: gento
Rachel: Raĥelo
rack: rako
racket: rakedo, raketo
rack one's brains: cerbumi
radar: radaro, radilokalizilo
   optical radar: optika lokalizilo
radar set: radilokalizilo
radian: radiano
radiation therapy: radioterapio
radiator: radiatoro
radical: radikala, radikalo
radicalism: radikalismo
radical sign: radikilo, radiksigno
radicand: radikigato
radioactive: radioaktiva
radioactivity: radioaktiveco
radiography: radiografio
radio-locator: radilokalizilo
radiologist: radiologo
radiology: radiologio
radiometer: radiometro
radioscopy: radioskopio
radio telescope: raditeleskopo
radish: rafano
radium: radiumo
radius: radiuso
   polar radius: polusa distanco
radius of convergence: konverĝoradiuso
radius of curvature: kurbecoradiuso
radius vector: polusa distanco, radiusvektoro
radix: bazo
radix point: onkomo
radon: radono
raft: flosi, floso
rafter: ĉevrono
rag: ĉifono, rago
raga: rago
ragam: rago
ragamuffin: ĉifonulo
rage: furiozeco, furiozi, rabio, tumulti
ragged robin: liknido
raging: furioza, rabia
ragman: ĉifonisto
rail: relo
   water rail: akvoralo
rain: pluvi, pluvo
rainbow: ĉielarko, pluvarko
raincoat: pluvmantelo
rain drop: pluvero
rainforest: pluvarbaro
rain shower: pluvoverŝo
raise: altigi, bredi, eduki, kreskigi, relevi
raise to a power: potencigi
raisin: sekvinbero
raising to a power: potencigo
raja: raĝo
rajah: raĝo
rake: rasti, rastilo
Ralliformes: raloformaj
rallying cry: devizo
Ramadan: ramadano
   Ramadan: Granda Fasto
Ramayana: Ramajano
ramble: vagi
rambutan: rambutanarbo
rampart: remparo
ramrod: ŝargostango, ŝargvergeto
ramson: ursajlo
rancid: ranca
random: hazarda, loteca
randomize: hazardigi
randomly: divenprove
range: gamo, pafdistanco
optical ranger: optika lokalizilo
rank: pozicio, rango
   rank (of standing people): spaliro
to ransack: disrabi
ransom: elaĉeta mono
rant: patoso
rap: frapi
rapacious: profitavida
rape: napo, seksperforti
   winter rape: kolzo
Rape of the Sabine Women: forrabo de la sabeninoj
rapeseed: napo
rapid: rapida
rapid transit: metroo
rapier: rapiro, spado
rapport: samsenteco
rapture: ekstazo
rare: malofta, rara
rarely: malofte, rare
rarity: maloftaĵo, raraĵo
rascal: fripono, kanajlo
rash: ekzantemo, senpripensa
rasp: graki, raspi, raspilo
raspberry: frambo
raspberry bush: frambujo
raspy: raspa
raster: rastrumo
rasterizer: rastrumigilo
raster processor: rastrumigilo
rat: rato
ratchet: kliko
rate: kurzo
   rate (financial): procento
   rate (financial): procento
ratification: ratifo
ratify: definitivigi, ratifi
ratio: kvociento, rilato
rational: racia, racionala
rationalism: raciismo, racionalismo
rationalist: racionalisto
rationality: racieco, racio
rationalize: raciigi
rations: provianto
ratites: strutoformaj
rattan: rotango
rattle in the throat: stertoro
rattlesnake: krotalo, sonserpento
rave: frenezi
ravelin: ravelino
raven: korako, korvo
ravine: fendego, ravino
ravioli: pelmenoj, ravioloj
raw: kruda
raw material: krudmaterialo
ray: radio, rajo
   ray (half-line): duonrekto
rayon: rajono
razorbill: aŭko
re-: re-
react: reagi
reaction: reago, reakcio
reactor: bobeno, reaktoro
read a paper: referi
reader: legilo
reading: lego
readjust: reĝustigi
ready: preta
ready-made clothes: konfekcio
ready-made suit: konfekcio
reag: rapidumo
reagent: reakciilo
real: efektiva, konkreta, realo, reela
realia: realaĵo
realistic: realisma
reality: efektivaĵo, efektiveco, realo
realize: efektivigi, ekscii
real property: nemoveblaĵo
real time: realtempa
real-time mode: realtempa reĝimo
real-time operation: realtempa reĝimo
ream: alezi, rismo
reamer: alezilo
reap: rikolti
rear: posto
rear echelon: depoto
rearguard: postgvardio
rear-guard: ariergardo
rear light: postlumo
rearrange: reordigi
reason (cause, motive):
   for no reason (cause, motive): nenial
   not for any reason (cause, motive): nenial
   without any reason (cause, motive) whatever: nenial
reason: indukti, motivo, racio, rezoni
reasonable: akceptebla, racia
reasonableness: racieco
reasoning: rezono
reassemble: rekunigi
rebar: armaturo
rebate: rabato
rebec: ribeko
rebel: ribeli, ribelulo
rebellion: popolribelo, ribelo
rebellious: ribelema
rebound: resalti
rebroadcaster: plusendilo
rebuke: riproĉi, riproĉo
rebut: rebati
recalibrate: kalibrigi
to recall: rememori
receipt: kvitanco
receive: enspezi, ricevi
recent: freŝdata, ĵusa
recently: lastatempe
reception: kancelario
receptionist: akceptisto
recess: kavo
rechargeable battery: akumulatoro
Recife: Recifo
recipe: recepto
reciprocal: reciproka
reciprocate: reciproki
recitation: recito
recite: deklami, reciti
recline: kuŝi
recognize: agnoski
to recollect: rememori
recommend: rekomendi
recommendation: referenco
reconcile: bilanci, paciĝi, repacigi, repaciĝi
reconciliation: interpaciĝo
reconstruct: rekonstrui
record: registri, registro, registrolibro, rekordo, rikordo, surbendigi
record achiever: rekordulo
record breaker: rekordulo
recorder: aktisto, bekfluto
record holder: rekordulo
record player: gramofono
recount: rakonti
recourse: rimedo
recover: resaniĝi, restaŭri
recrement: rekremento
recruit: adeptigi, rekrutigi, rekruto, varbi
recruiter: varbisto
rectangle: ortangulo, rektangulo
rectifiable (curve): rektifebla
rectifier: rektigilo
rector: paroĥestro, rektoro
rectum: rekta intesto, rektumo
recurrence: rikuro
recurrent: rikura
recursion: rekursio, rikuro
recursive: rekursia, rikura
recursive function: rekursia funkcio
recursive procedure: rekursia proceduro
recycle: recikligi
recycled paper: reuzpapero
red: ruĝa, ruĝo
   deep red: karmezino
red algae: ruĝalgoj
Red Army: Ruĝa Armeo
red bean soup: ŝiruko
red blood cell: ruĝa sangoĉelo
Red Crescent: Ruĝa Lunarko
Red Cross?: Ruĝa Kruco
red deer: ruĝa cervo
redden: ruĝiĝi
red lead: minio
red-letter day: epoko
redoubt: reduto
redox: redoksa
red pepper: papriko, ruĝa pipro
red poppy: papaveto
Red Sea: Ruĝa Maro
reduce: redukti
reduce to ashes: cindrigi
reduce to order: klasifiki
reduce to powder: pulvorigi
reducible: reduktebla
reduct: malpliigato
reductio ad absurdum: redukto al absurdo
reduction: neŭtraligo
redundancy: pleonasmo, redundo
redundant: redunda
redwood: sekvojadendro
reed: anĉo, kano
reed bed: fragmitejo
reef: rifo
   reef (sail): refi
   reef (sail): refo
reek: fetori, haladzi, malbonodori
reeking: haladza, malbonodora
reel: bobenego, rilo
reeve: vokto
refactor: restrukturi
refer: temi
reference: referenci, referenco
referendum: referendumo
refine: rafini
refined: rafinita
refinery: rafinejo
reflect: pripensi, rebrili, redoni, reflekti
reflecting: introspekta
reflection: introspekto, konsidero, reflekto
reflective: konsiderema, pripensema
reflect on: remaĉi
reflex: reflekso
reflexive: refleksiva
Reformation: Reformacio
refraction: refrakto
refrain: rekantaĵo
refrigerator: fridujo
refuge: rifuĝi
refugee: transfuĝinto
refusal: rifuzo
refuse: elĵetaĵo , malkonsenti, rekremento, rifuzi
refuse to accept: kontesti
refute: malkonfirmi, refuti
regale: regali
regard: estimi, estimo, konsideri
   have high regard for: ŝati
regent: regento
regexp: regulesprimo
regime: reĝimo
regimen: reĝimo
regiment: regimento
region: regiono
register: etato, registri, registro, reĝistro, registrolibro
register of title deeds: bienetato, katastro, terenregistro
registration: registrado
registration form: aliĝilo
regression: malprogreso
regret: bedaŭri, bedaŭro
regretfully: bedaŭre
regrettable: bedaŭrinda, domaĝa
regrettably: bedaŭre, domaĝe
regular: kutimulo
   regular (distribution): regula
   regular (matrix): regula
   regular (polygon): regula
   regular (polyhedron): regula
regular expression: regulesprimo
rehabilitate: rehabiliti
rehearse: provludi
reign: reĝi, troni
reiki: Rejkio
rein: kondukilo
reincarnation: metempsikozo
reindeer: boaco, norda cervo
reinforce: garni
reject: malakcepti, negi
rejoice: ĝoji, hurai
rejoin: rekunigi
rejoinder: repliko
relate: rakonti, rilati
related: parenca
relate to: kunsenti
relation: parenco, rilato
   binary relation: duargumenta rilato
   inverse relation: inversa rilato
   n-ary relation: n-argumenta rilato
relation on a set: interna rilato
relative: parenco, relativa
relaxed: senĝena
relay: plusendi
relay baton: stafetbastono
relay race: stafeto
relay racer: stafetano
relay transmitter: plusendilo
release: malkateni, malpremi
release from debt: kvitigi
relevant: aktuala
reliable: fidinda
reliance: fido
relic: relikvo
relief: reliefo
religion: religio
religious: religia, religiulo
relinquish: abandoni, forrifuzi
relinquishment: abandono
reliquary: relikvujo
relish: frandi
relocate: transloĝiĝi
reluctance: malinklino
reluctant: malinklina
rely: fidi
to remain: resti
remainder:
   remainder (in a division): resto
   remainder (of a series): resto
remaining: cetera
apply remedies: kuraci
remedy: kuracilo, resanigilo, sanilo
remember: memori
   to remember: rememori
reminder: memorigilo
remorse: bedaŭro, rimorso
remote: defora, fora, lontana
remote access: defora atingo
remote control: defora stirado, teleregilo
remote terminal: fora terminalo
remote user: fora uzanto
remove from its shell: elŝeligi
remunerate: honorarii
remuneration: honorario
renaissance: Renaskiĝo, renesanco
render: bildigi, redoni
rendezvous: rendevuo
renegade: renegato
renewable energy: renoviĝanta energio
rennet: kazeigaĵo
renounce: forkonfesi, forrifuzi
renown: renomo
rent: ludoni, lui, luigi, luprezo
renter: ludonanto
renunciation: abnegacio
reorganize: reorganizi
repair: riparado, ripari, riparo
reparation: kompensaĵo, kompenso
reparations: kontribucio
repay: redoni
repeat: rediri, ripeti
repeater: plusendilo
repel: mallogi
repent: penti
repertoire: repertuaro
replace: anstataŭi, anstataŭigi
replacement: anstataŭa, anstataŭaĵo, anstataŭilo, anstataŭo
report: etato, kraki, raporti, raporto
   slanderous report: kalumnio
reporter: publicisto, raportisto
reprehensible: fia
represent: figuri, prezenti, reprezenti, reprezentigi
representation: prezento
   graphic representation (of a function): grafika prezento
   representation (of a number in base n): n-uma prezento
   parametric representation: parametra prezento
   trigonometric representation: trigonometria prezento
representative: reprezentanto, sendito
repress: subpremi
political repression: represio
reprimand: admoni, riproĉi, riproĉo
reprint: represi, represo
reprisal: reprezalio
reproach: mallaŭdi, riproĉi, riproĉo
reproduce: redoni, reprodukti
reproductive system: genera sistemo
reptile: rampaĵo, rampuloj
republic: respubliko
republican: respublikano
Republican: respublikano
Republic of Botswana: Bocvano
Republic of Cameroon: Kamerunio
Republic of Côte d'Ivoire: Ebur-Bordo, Kotdivuaro
repudiate: forrifuzi
reputation: karaktero, reputacio
request: peti, peto
request for credit: akreditivo
requiem: rekviemo
require: neprigi
reredos: retablo
rescale: skali
rescue board: savtabulo
reseda: rezedo
resentment: rankoro
reserve: rezerva, rezervo
reserve player: rezervulo
reservist: rezervisto
reservoir: akvujo, cisterno
reside: loĝi
residence: loĝejo
resident: loĝanto
residential building: loĝdomo
resident of Lesbos: lesbanino
residue: rekremento, reziduo
resign: abdiki, kapitulaci, rezigni
resignation: rezignacio, rezignemo, rezigno
resilient: rezistema
resin: kolofono, rezino
resinous wood: keno
resist: rezisti
resistance: rezisteco, rezistemo, rezisto
resistant: rezistema
resolute: rezoluta
resolutely: rezolute
resolution: difino, rezolucio
resolve: malkomponi
resonance: resonado, resonanco
resonating chamber: resonilo
resonator: resonilo
   cavity resonator: resonilo
resound: resoni
resource: resurso, rimedo
respect: digno, estimi, estimo, respekti, respekto
respectable: estiminda, respektinda
respective: respektiva
respiration: spirado
rest: kvieto, ripozi
restaurant: restoracio
rest mass: kvietmaso
restocking fish: alvuso
restore: restaŭri
restore equillibrium: kompensi
restrain: bridi, kateni
   restrain (control oneself): reteni
restraint: kateno, sindevigo
restriction: kateno
   restriction (of a mapping): malvastigaĵo
   restriction (of a mapping): subbildigo
restroom: necesejo
restructure: restrukturi
result: rezultati, rezultato, rezulti, rezulto
result from: deveni
resume: daŭrigi, vivprotokolo
resurrect: relevi
resurrection: releviĝo
ret: rui
retail: detala komerco, pomalgrande
   at retail: pomalgrande
retailer: butikisto
retail store: debitejo
retaliate: redoni
retaliation: reprezalio
reticle: retikulo
reticule: retikulo
Reticulum: Reto
retina: retino
retired person: emerito
retiree: emerito
retort: repliki, repliko, retorto
retransmit: plusendi
retrieve: alporti
retroactive: retroaktiva, retroefika
retrospective: retrospektiva
retrovirus: retroviruso
return: redoni, reveni, reveno
   return (financial): etato
returning: reen
return to life: reviviĝi
reveal: malkaŝi, malkovri, riveli, senvualigi
revelation: malkaŝo, orakolo, revelacio
Book of Revelation: apokalipso
revelatory: malkaŝa
revenge: venĝi, venĝo
reverberate: postsoni
Reverend: moŝto
reverie: revo
reversal film: diafilmo
reversed phase: kontraŭfazo
reverse side: dorsflanko
review: recenzi, recenzo, revuo, superrigardo
reviewer: recenzisto
revise: revizii
revision: revizio, versio
revolting: abomena, abomeninda
revolution: revolucio, rivoluo
   (body, surface) of revolution: rivolua
   (body, surface) of revolution: rotacia
revolver: revolvero
reward: meritaĵo, rekompenci, sankciumo
rewatch: respekti
Reykjavík: Rejkjaviko
rhapsody: rapsodio
rheme: remao
rhenium: renio
rhetoric: retoriko
rhetorician: retoro
rheumatism: reŭmatismo
rheumatologist: reŭmatologo
rheumatology: reŭmatologio
Rhine: Rejno
rhinoceros: rinocero
rhinophore: rinoforo
rhizome: rizomo
rho: roto
Rho: roto
Rhodes: Rodoso
rhodium: rodio
rhododendron: rododendro
rhombohedron: romboedro
rhomboid: romboido
rhombus: lozanĝo, rombo
Rhône: Rodano
rhotacism: rotacizo
rhubarb: rabarbo
rhyme: rimi, rimiĝi , rimo
   interal rhyme: interna rimo
rhyme arrangement: rimaranĝo
rhyming dictionary: rimaro
rhythm: ritmo, takto
rib: nervuro, ripo
ribbon: galono, rubando
ribosome: ribosomo
ribozyme: ribozimo
rice: rizo
rich: riĉa
Richard: Rikardo
rich person: riĉulo
rich rhyme: riĉa rimo
rickets: rakito
rickettsia: rikecio
rickettsiose: rikeciozo
rickety: kaduka
ricksha: rikiŝo
rickshaw: rikiŝo
ricochet: resalti
riddle: enigmo, kribri, kribrilo
ride: rajdi, veturi
ridge: kresto
ridicule: moki, ridindigi
ridiculous: ridinda
riding whip: rajdovipo
Riemann['s]: rimana
Riemann: Rimano
Riemannian: rimana
rifle: fusilo
rifleman: fusilisto
rig: rigi
Riga: Rigo
right: dekstra, ĝusta, rajto
   right (angle): orta
right-angled: orta, ortangula
right away: tuj
right-handed person: dekstrulo
right-hander: dekstrulo
right-hand person: viculo
right thing: ĝustaĵo
right wing conservative or reactionary: dekstrulo
rigid: severa
rigid body: solido
rigorous: rigora
rime: prujno
rind: krusto
ring (a bell): sonigi
ring: ringo, sonori, sonorigi, sonoro
   Euclidean ring: eŭklida ringo
   quotient ring: kvocienta ringo
   residue class ring: ringo de n-modulaj restoklasoj
ringing: sonora
ringworm: favo
rinse: akvumi, bani
Rio de Janeiro: Rio-de-Ĵanejro
riot: tumulti, tumulto
rip: ŝiri, ŝiriĝi
rip apart: disŝiri
rip away: elŝiri, forŝiri
ripe: matura
ripen: maturiĝi
ripeness: matureco
rip off: deŝiri
riposte: repliko
rip out: elŝiri
rippling: onda, ondiĝo
rip up: disŝiri
rise: altiĝi, leviĝi
risible: ridinda
risk: hazardi, riski
risk group: riskogrupo
rite: rito
rites: ritaro
ritual: ritlibro, rito
rituals: ritaro
rival: konkuri, rivalo
rivalry: rivaleco
river: rivero
river goby: gobio
river rock: rulŝtono
rivet(ed) joint: nitjunto
rivet: nito, vinkto
   to rivet: niti
road: rodo
road roller: rulpremilo
roads: rodo
roadstead: rodo
roam: vagi
roar: bleki, muĝi
roar with laughter: ridegi
roast: rosti
rob: rabi
robe: robo, talaro
Robert: Roberto
robin: ruĝgorĝulo
Robinson: Robinsono
robot: roboto
robotics: robotiko
robust: fortika
rock 'n' roll: rokenrolo
rock: roka, rokaĵo, roko
rock-dove: rokkolombo
rocket: raketo
rock formation: rokaĵo
rock hyrax: hirako
rocking chair: balancoseĝo
rock lobster: palinuro
rock salt: salŝtono
rocky: roka
rococo: rokoka, rokoko
rod: bastono, stango, vergo
   rod (photoreceptor cell): bastoneto
rodents: ronĝuloj
rod puppet: stangopupo
roe: frajo, kapreolo
roe buck: kapreolo
roe deer: kapreolo
roentgenium: rentgenio
Roger: Roĝero
rogue: fripono
rogue wave: marondego
Rohingya: rohinĝa
Rohingya person: rohinĝo
role: rolo
   play a role: roli
   role (in theatre): rolo
role-playing game: rolludo
roll: bulko, ĵetiĝadi, registro, registrolibro, ruli, rulpremi, volvi
roller: rulpremilo
roller skate: rulŝuo
rolling ball: stirglobo
rolling paper: silkopapero
roll of film: kartoĉfilmo
roll up: ferli, kuspi, refaldi
Roman: roma, romano, romiano
Roman Catholic: katoliko, romkatolika
romance (song): romanco
Romance languages: latinidaj lingvoj
Romanesque: romanika, romaniko
romani: cigana, cigano
Romania: Rumanio, Rumanujo
Romanian: rumana, rumano
Romanic languages: latinidaj lingvoj
roman snail: heliko
romantic: romantika, romantikisma, romantikisto, romantikulo
romanticism: romantikismo, romantiko
romantic song: romanco
romany: cigana, cigano
Roman yoke: jugo
Rome: Romo
romp: kaprioli, petoli
roof: tegmento
roofer: tegmentisto, tegolisto
roofing tile: tegolo
rook: frugilego, turo
room: ĉambro
   waiting room: atendejo
roommate: domano, kunloĝanto
rooster: virkoko
root: radikalo
   n-th root: n-a radiko
   root (in a graph): radiko
   root (of an equation): radiko
   root (of a number): radiko
root sign: radikilo, radiksigno
rope: rigilo, ŝnuro
rosacea: alĉemilo
rosary: rozario
rose: rozo
rose family: rozacoj
rosemary: rosmareno
rosewood: palisandro
rosin: kolofono
rostrum: tribuno
rot: putri
rotate: pivoti, rotacii
rotation: rotacio
rotor (of a vector field): kirlo
Rotterdam: Roterdamo
rotting: putra
rotunda: rotondo
rough: aspra, malglata
rough breathing: densa alspiro
rough draft: malneto
roulette: ruleto
round: cirkla, rondelo, rondigi
roundabout: trafikcirklo, trafikrondo
round bracket: ronda krampo
rounded vowel: lipa vokalo
rounding: rondigo
round up: ĉirkaŭumi, ĉirkaŭumo
intestinal roundworm: askarido
roundworms: askaridedoj
roup: pipso
Rousseau: Rusoo
router: enkursigilo
routine: rutino
routing table: enkursigtabelo
row: horizontalo, remi, vico
   horizontal row (of a matrix): horizontalo
   row (of standing people): spaliro
   vertical row (of a matrix): vertikalo
royal: bumbramvelo, reĝa
royal household: kortego
royalism: reĝismo, rojalismo
royalist: rojalisto
RPG: rolludo
rub: froti, rajpi
rubaiyat: robaio
rubber: kaŭĉuko
rubber shoe: galoŝo
rubbish: rubo
rubble: rubo
rub down: strigli
rubicund: ruĝvanga
rubidium: rubidio
Rubik's Cube: Rubika kubo
ruble: rublo
rubric: rubriko
rub with emery: smirgi
ruby: rubeno
rudbeckia: rudbekio
rudder: rudro
ruddy: ruĝvanga
rude: malafabla, malĝentila
rudimentary: rudimenta
Rudolph: Rudolfo
rue: ruto
rue family: rutacoj
ruff (fish): perĉo
ruffe: perĉo
ruffle: falbalo, krispigi, krispo
ruffled: krispa
rug: tapiŝo
rugby: rugbeo
ruin: ruino
ruinous: fatala
rule: imperii, kriterio, leĝo, regi, reĝi, regulo
   Descartes['] rule of signs: kartezia prisigna regulo
ruled (surface): rektara
ruler: rektilo
rules of behavior: etiketo
rum: rumo
ruminants: remaĉuloj
ruminate: remaĉi
rumor: famo, onidiro
rump (quadruped): gropo
rump: pugo
run: kuri, ruli, rulo
run away from: dizerti
run down: kalumnii
rune: runo
rung: rungo
runic: runa
run into: kolizii
runner: ĉiro, kuriero
   runner (shoe): tolŝuo
running hand: kursivo
running shoe: tolŝuo
run over: surveturi
run-time: rultempa
rupee: rupio
ruse: ruzo
rush: hasti, impeto
   rush (grassy plant): junko
rushes: junkacoj
rush family: junkacoj
rush hour: premhoro
Russia: Rusio, Rusujo
Russian: rusa, rusia, rusiano, ruslanda, ruslandano, ruso
Russian Empire: Ruslanda Imperio
Russian Federation: Ruslanda Federacio
rust: rustiĝi, rusto
rustle: susuri, susuro
rut: radokavo, trako, vojsulko
rutaceae: rutacoj
ruthenium: rutenio
rutherfordium: ruterfordio
ruthless: senkompata
Rwanda: Ruando
rye: sekalo
rye grass: lolo