a b c ch d e f g h i j k l ll m n ñ o p q r s t u v w x y z ?

hispana s...

sábado: sabato
sabalo: labrako
sábalo: alozo
sabana: savano
sábana: littuko
saber: kompreni, scii
   hacer saber: informi
   saber (subst.): sciaĵo
saber algo: povoscii, scipovi
saber jugar al ajedrez: scii ludi ŝakojn
sabiduría: saĝeco, saĝo
sabio: klerulo, saĝa
sable: sabro
sabor: gusto
   dar sabor: gustigi
saborear: frandi, gustumi
sabor de boca: postgusto
sabotear: saboti
sabroso: bongusta
saca: sako
sacacorchos: korkotirilo
sacar: ĉerpi, detiri, elbati, elsakigi, elŝovi
sacarle punta: pintigi
sacar a la luz: malkaŝi
sacar con cuchara: deĉerpi
saca-botas: bototirilo
sacerdote: ekleziulo, pastro, sacerdoto
   hacerse sacerdote: pastriĝi
sacerdotisa: pastrino
saco: sakaĵo, sako
saco de dormir: dormosako
sacramento: sakramento
sacrificar: buĉi
sacrificio: penego
sacrilegio: sakrilegio
sacrílego: sakrilegia
sacro: sakro
sacudida: batado
sacudir: ĉirkaŭpeli, ŝanceli
   sacudir (fuertemente): skui
sacudirse: barakti, ŝanceliĝi
sachar: sarki
sacho: sarkilo
saduceo: sadukeo
sagita: sago
Sagitario: Pafisto
Sagitta: Sago
sago: sajo
sagú: saguo
Sahara: Saharo
sajón: sakso
Sajonia: Saksujo
sal: salo
sala: komunikejo, spektejo, vivoĉambro
salado: sala
salami: salamo
salar: sali
salario: salajro
sala de cine: kinejo
sala de espera: atendejo, atendoĉambro
sala de estar: vivoĉambro
sala de guardia: gardistejo
sala de máquinas: maŝinĉambro
sala de visitas: interparolejo
salchicha: kolbaso
saldar: saldi
saldo (contable): saldo
salida: eligo, elirejo, eliro, foriro
saliendo detrás de: el malantaŭ
saliendo de delante de: el antaŭ
salir: eliri, elveturi, foriri
   salirse: eliĝi
   salirse de: eliĝi
salir del huevo: eloviĝi
salir de excursión: ekskursi
salir disparado: forpafiĝi
salir rápido: sagi
salir volando de: deĵeti
saliva: salivo
salivar: salivi
salmón: salmo
salón: salono, vivoĉambro
salón de baile: dancejo
salón de peluquería: frizejo
salpicadero: regpanelo
salpimentar: pipri
salsa: saŭco
saltar: salti
saltear: prirabi
salto: salto
   salto (con un pie, a la pata coja): hop
salto mortal: saltomortalo
saludable: salubra, sanfavora
saludar: saluti
estar de salud: farti
saludo: saluto
Organización Mundial de la Salud: Monda Organizaĵo pri Sano
saludo dándose la mano: manpremo
salutación: saluto
salvación: savo
salvado: brano
salvaje: sovaĝa
   naturaleza salvaje: sovaĝejo
salvar: savi
salvo: krom, salvo
salvo que: krom ke
sal marina: marsalo
samario: samario
sambori: hopludo
samnita: samnito
samovar: samovaro
sanatorio: sanatorio
sancionar: frapi, sankcii
sanción:
   sanción (autorización): sankcio
   sanción (castigo): sankciumo
Sanctasantórum (lugar más sagrado del Templo de Jerusalén): plejsanktejo
sandalia: sandalo
sandía: akvomelono
sanduche: sandviĉo
sangrar: deŝovi
sangre: sango
sangría: alineo, sangrio
sano: sanfavora
sánscrito: Sanskrito
santa: sankta
santateresa: manto
santificar: sanktigi
   santificar (a una persona): sanktuligi
santísima: sanktega
santísimo: sanktega
santo: sankta
   santo (persona): sanktulo
Santo de los Santos (lugar más sagrado del Templo de Jerusalén): plejsanktejo
santuario: sanktejo
San Antonio: kokcinelo
sapo: bufo
sarantontón: kokcinelo
sarcasmo: sarkasmo
sarcástico: sardona
sardina: sardino
sardónico: sardona
sarga: serĝo
sargento: serĝento
sari: sario
sarna: skabio
sartén: pato
sastre: tajloro
satán: satano
satanás: satano
satanismo: satanismo
satanista: satanisto
satélite: satelito
satélite artificial: sputniko
satén: satena teksaranĝo, sateno
satinar: kalandri
sátiro: satiruso
satisfacer: kontentigi
satisfecho: kontenta, sata
saturar: saturi
Saturnalia: Saturnofesto
Saturno: Saturno
sauce: saliko
Saudade: saŭdado
sauna: saŭnejo, saŭno
saxo: saksofono
saxofón: saksofono
saxófono: saksofono
sazonar: sali
scooter: skotero
scriptorium: skribejo
Scutum: Ŝildo
Scutum Sobiescianum: Ŝildo
Scutum Sobiescii: Ŝildo
se: oni, si
sebo: sebo
secante (recta): sekcanto
secar: sekigi, viŝi
secarse: sekiĝi
sección: paragrafo, rubriko, sekcio, sekco
   jefe de sección: sekciestro
seccionar (en géom.): sekci
seco: seka
secretamente: sekrete
secretaría: sekretariejo
secretario: ministro, sekretario
secreto: sekreta, sekreto
secreto a voces: publika sekreto
secta: sekto
sector: sektoro
secuela: postsekvo
secuencia: sinsekvo, vico
secuestrar: ostaĝigi
secundario: akcesora, duaranga
seda: silko
sedante: sedativo
sede: sidejo
sedentario:
   sedentario (opuesto a nómada): fikshejma
   sedentario (opuesto a nómada): loksida
sediento: soifa
sedimento: surfundaĵo
sedoso: silkeca
seducir: delogi
seductor: amaĵema
   seductor (adj.): plaĉema
segadora: falĉmaŝino
segar: falĉi
segmento: segmento
   segmento de línea: streko
segmento de recta: segmento
segmento esférico: sferdisko
seguir: laŭi, laŭiri, postiri, postsekvi, resti, sekvi
   seguir (venir después): postveni
seguirse de: sekvi
seguir con la mirada: postrigardi, sekvi per la okuloj
según: laŭ
segunda Guerra Mundial: dua mondmilito
segundo: sekundo
segundogénito: duenaskito
según sea necesario: laŭnecese
según se dice: laŭdire
seguramente: ŝajne, verŝajne
seguridad en sí mismo: memfidema
seguro: asekuro, certa
seis: ses
seísmo: tertremo
Selandia: Zelando
selección: kolekto, selekto
seleccionar: selekti
selección natural: natura selekto
selectividad: abiturienta ekzameno
selectivo: elektema
selecto: elektita
selenio: seleno
selva tropical: pluvarbaro
selva virgen: arbaro
sellar (sobre cera): sigeli
sello: poŝtmarko
   sello (como el de las cartas medievales): sigelo
semáforo: semaforo
semana: semajno
semanal: semajna
Semana Santa: Sankta Semajno
semántica: semantiko
sembrar: semi
semejante: simila
semestre: duonjaro
semiconductividad: duonkondukeco
semiconductor:
   semiconductor (adj.): duonkonduka
   semiconductor (subst.): duonkondukanto
semiesfera: duonsfero
semigrado exterior: elira duongrado
semigrado interior: enira duongrado
semilla: semo
semimetal: metaloido
semiología (lingüística): semiotiko
semiótica: semiotiko
semiperiodo: alternanco
semiperíodo: alternanco
semirrecta: radio
semivocal: kvazaŭvokalo
semoviente: memmova
senado: senato
senador: senatano
sencillo: klara
senda: pado, vojeto
sendero: irejo, pado, vojeto, vojstreko
Séneca (Lucio Anneo Séneca): Seneko
senectud: maljuneco
Senegal: Senegalo
senil: kadukega
senilidad: kadukegeco
seno: mamo, sino, sinuo
   seno (matemáticas): sinuso
sensación: sensaĵo, sentaĵo, sento
sensatez: saĝo
sensato: racia
sensibilidad: sentemo
sensible: sentebla, sentema
sensiblemente: senteble
sensitivo: senta
sensor: sensilo, sentilo
sensualismo: sensismo, sensualismo
permanecer sentado: sidi
sentar:
   sentarse: eksidi
   hacer sentar: sidigi
   sentarse: sidiĝi
sentencia: sentenco
sentenciar: kondamni
sentido: senco, senso, senta, sentumo
   sentido (dirección): sencumo
los cinco sentidos: sensaro
sentido del gusto: gusto
sentido de la belleza: gusto
sentimiento: sento
sentimiento de tedio de la vida: spleno
sentinela: gardostaranto
sentir: bedaŭri, sensi, senti
sentir angustia: angori
sentir pesar: pripenti
sentir remordimiento: pripenti
señal: avertilo, signalo
señalador: montrilo
señalar: almontri, montri, signali
señal de indicación: vojmontrilo
señal de tráfico: ŝildo, trafikŝildo, vojŝildo
señas: adreso
señor: sinjoro
señora: sinjorino
(espacio) separable: apartigebla
separado: aparta
   separado (espacio): apartiga
separado de: aparte de
separar: apartigi, deigi, disigi
   separarse: deiĝi
   separarse: disiri
separarse: disiĝi
separativo: apartiga
sepia:
   sepia (cefalópodo): sepio
   sepia (color): sepio
septeto: septeto
septiembre: Septembro
séptimo: septimo
sepultar: enterigi, entombigi, sepulti
sepultura: sepulto
sequoia: sekvojo
ser: efiki, estaĵo, esti, estulo
sereno: kvieta
Sergio: Sergio
serie: kolekto, serio, sinsekvo, vico
serio: serioza
serotonina: serotonino
serpentear: serpenti
serpiente: serpento
serrar: segi
servicial: servema
servicio: manĝometo, servico, servistaro, servo
servicio militar: militservo
servicio secreto: sekretservo
servidor: servilo
servil: sinĝena
servilleta: buŝtuko
servir: servi, surtabligi
servir con cucharón: deĉerpi
ser adecuado, servir (ser útil para): taŭgi
ser adolescente: adoleski
ser adulto: adoltiĝi
ser amiga: amiki
ser amigo: amiki
ser amo: mastri
ser bizco, -a: strabi
ser capataz: mastri
ser capaz: kapabli
ser compatible: kongrui
ser concordante: konformi
ser congruente: kongrui
ser continuo, -a: kontinui
ser conveniente: konveni
ser correspondiente: konformi
ser cuidadoso con: domaĝi
ser decente: deci
ser dejado: postresti
ser dirigido por alguien: danci laŭ ies fajfilo
ser efectivo: efektiviĝi
ser equivalente: ekvivalenti
ser estrábico, -a: strabi
ser experimentado: sperti
ser fiel a la palabra dada: teni la vorton
ser impresioado: imponiĝi
ser infiel: kokri
ser ingenuo: naivi
ser inusual: bizari
ser lícito, -a: lici
ser nulo: nuli
ser originario de: deveni
ser paciente: pacienci
ser quisquilloso: ĉikani
ser responsable de: responsi
ser responsable de (una actividad): responsa
ser semejante o similar: simili
ser tiquismiquis: ĉikani
ser una bagatela: bagateli
ser un lameculos: leki la botojn
ser un pelota: leki la botojn
ser útil: utili
sésamo: sezamo
sesión: seanco, sesio
sesos: cerbaĵo
seta: fungo
setar: setaro
setas: fungoj
setiembre: Septembro
seto: heĝo, plektobarilo
seudónimo: kaŝnomo, plumnomo, pseŭdonimo
seudópodo: ŝajnpiedo
severo: akra
Sevilla: Sevilo
sexismo: seksismo
sexo: sekso
sextante: sekstanto
sexto: seksto
sexual: seksa
sexualmente maduro: seksmatura
shahnai: ŝanajo
shehnai: ŝanajo
shenai: ŝanajo
shock: ŝoko
: jes, memo
SI: Internacia Sistemo de unuoj
sibbólet: ŝiboleto
sida: aidoso
sidoso: aidosulo
sidra: cidro, pomvino
siempre: ĉiam, ĉiufoje
sien: tempio
sierra: segilo
siervo: feŭdulo
siesta: siesto
siete: sep
Siete Cabritas: Plejadoj
Siete Hermanas: Plejadoj
sífilis: sifiliso
sigla: siglo
siglo: jarcento
significado: signifo
significar: signifi
significativamente: nepreterinde
signo: signo
signo de exclamación: krisigno
signo de integral: integrilo
signo de párrafo: paragrafo
signo diacrítico: diakritilo, diakrito
signo más (+): pluso
sigue:
   como sigue: jene
   cuanto sigue: jeno
   sigue: jeno
siguiente: jena, postanto
sikhismo: sikismo
sílaba: silabo
silabar: silabi
silabario: silabaro
silabear: silabi
silbar: fajfi, sibli
silbato: fajfilo
silenciar: mutigi, silentigi
silencio: silento
silencioso: mallaŭta, silenta
Silesia: Silezio
sílfide: silfo
silicio: silicio
silicona: silikono
silo: silo
silúrico: silurio
silla: seĝo, selo
   silla de manos: portoseĝo
   silla de ruedas: rulseĝo
   montar en silla: surseliĝi
sillín: selo
sillón: apogseĝo, fotelo
simetría: simetrio
simétrico: simetria
símil: komparo
similar: maldiversa, simila
simio: simio
simpatía: simpatio
simpático: simpatia
simpatizar: simpatii
simple: simpla, ŝtipkapulo
simplificar: malimpliki, simpligi
simulación: simulado
simulador: simulilo
simular: ŝajnigi, simuli
simultáneo: samtempa
sin: sen, sen ia
sinagoga: sinagogo
sincero: malkaŝa, sincera
síncope: sveno
sincrónico: samtempa
síndrome: simptomaro
síndrome de Kleine-Levin: dormomalsano
síndrome de la bella durmiente: dormomalsano
sinedrio: sinedrio
sinergia: sinergio
sinestesia: sinestezio
sinfonía: simfonio
singular: singularo, ununombro
   singular (individual): unuopa
siniestro: malhela
sino: sorto
sinónimo: samsencaĵo, sinonimo
sinsentido: sensenca, sensencaĵo
sintáctico: sintaksa
sintagma: sintagmo
sintagmático: sintagma
sintaxis: sintakso
síntesis: sintezo
sintetizador: sintezilo
sintetizadora: sintezilo
sintetizar: sintezi
sintoísmo: ŝintoo
síntoma: simptomo
sintonización: agordo
sinuoso: sinua
un sinvergüenza: senhontulo
sin brillantez: stulta
sin bromas: senŝerce
(grafo) sin ciclo: sencikla
sin conexión: eksterrete, senkonekte
sin contenido: senenhava
sin cuidado: iele-trapele
sin dejar rastro: senspure
sin dilación: senprokraste
sin embargo: malgraŭe, tamen
sin falta: senmanke
sin gusto: sengusta
sin huella: senspure
sin interrupción: senintermanka, senrompa
sin jugo: sensuka
sin límite (math.): nebarita
sin línea: eksterrete
sin miga: sensuka
sin moderación: senbrida
sin obstáculos: glata
sin olvidar: senforgese
sin orden ni concierto: iele-trapele
sin par: senkompara
sin parar: re kaj re
sin prestar atención: senrigarde al
sin reparar en: senkonsidere al
sin retorno: senrevene
sin riendas: senbrida
calle sin salida: senelirejo
sin sentido: sensenca
sin sentido, sin significado: sensignifa
sin tener en cuenta: senrigarde al
sin tener en cuenta a: senatente al, senkonsidere al
sin valor: senvalora
sin vergüenza: senhonta
sin ... de ningún tipo: sen ioma
sirena: sireno
   sirena (sonora): fajfilego
sirenio: sirenoj
siroco: siroko
sirope: siropo
sirvienta: servistino
sirviente: servisto
si (condicional): se
sismo: tertremo
sistema: sistemo
sistemático: orda
sistema de archivos: dosiersistemo
sistema de coordenadas: koordinatsistemo
sistema informático: komputila sistemo
Sistema Internacional de Unidades: Internacia Sistemo de unuoj
sistema musculoesquelético: muskolo-skeleta sistemo
sistema nervoso: nervosistemo
sistema numérica: nombrosistemo
sistema solar: sunsistemo
sistro: sistro
sitiar: sieĝi
sitio: loko
   en ningún sitio: nenie
sitio de reunión de moda: mojosejo
sitio web: retejo
situación: kieo, situacio, situo
situar: loki
sí mismo: mem
Skopie: Skopjo
sobaco: subbrako
soberanía: suvereneco
soberano: suvereno
soberano, -a: suverena
soberbio: senĝena
sobornar: korupti, subaĉeti
sobre: koverto, super, sur
   sobre (respecto de): pri
sobrecargar: superŝarĝo, superŝuti, troŝarĝi
sobrecoger: ektremi, tremeri
sobredosis: trodozo
sobrellevar: porti
sobrenatural: supernatura
sobrepeso: superpezo
sobresalir: elstari
sobresaltar: ektremi, tremeri
sobretodo: surtuto
sobrevenir: ekesti, estiĝi
sobreyectiva: surĵeta
sobre gustos no hay nada escrito: pri gustoj oni disputi ne devas
sobre todo: plej multe
sobre-: super-
sobrina: nevino
sobrino: nevo
sobrio, -a: sobra
socavar: subfosi
sociabilidad: sociemo
sociable: amikema
social: socia
socialización: ensociiĝo
sociedad: anaro, hanso, socio
socio: asociito
sociología: sociologio
sociológico: sociologia
sociólogo: sociologiisto, sociologo
socorrer: sukuri
socorrista: sukuristo
Sócrates: Sokrato
sodio: natrio
sofá: sofo
   sofá (mueble): kanapo
sofisma: sofismo
sofocar: sufoki
sofocar se (reflexivo): sufokiĝi
sognatore: revulo
soja: sojo
sojuzgar: subpremi
sol: suno
solamente: nur
solapado: kurba
soldado: soldato
soldar: luti, veldi
solecismo: anakoluto
soledad: soleco
solemne: solena
solemnidad: soleneco, soleno
solemnizar: soleni
solfeo: solfeĝo
solicitar: peti
solicitud: peto
solidario, -a: solidara
solideo: vertoĉapo
sólido: solida, solido
sólido rígido: solido
solista: solisto
solitario: ermitludo, paciencludo
solo: sola, unu
sólo: nur
soltar: malligi
soltarse: liberiĝi
soltera: fraŭla, fraŭlino
soltería: fraŭleco, senedzeco
soltero: fraŭla, fraŭlo
solucionar: malembarasi, solvi
solvente: solventa
somalí: somalo
sombra: ombro
   sin ni sombra de duda: sen ia ombro da dubo
sombreado: ombrostreko
sombrero: ĉapelo
sombrilla: ombrelo
sombrío: malhela
someter: subigi, submeti, submeti, truddevigi
someterse: submetiĝi
somnífero: dormigilo
somnolencia: dormemo, dormo, duondormo
somnoliento: dormema
sonámbulo: somnambulo
sonante: sonanto
sonar: soni
sonda: provilo, sondilo
sondear: sondi
sondeo: opinienketo, opinisondo, sondo
   resultado de un sondeo: sondaĵo
sonido: bruero, sono
sonoro: voĉa
sonreír: rideti
sonrisa: rideto
sonsacar (arrebatar): eldevigi
soñador: fantaziulo, revema
soñar: revi, sonĝi
soñar despierto: revpensi
soñoliento: dormema
sopa: supo
soplar: blovi
sopor: duondormo
soportable: eltenebla
soportar: elporti, porti
   soportar (resistir): elteni
soporte: subtenanto
   soporte (sostén): subteno
sorbo: ĉerpeto
sordo: surda, surdulo
sorprendente: mirebla, surpriza
sorprender: ŝoki, surprizi
sorprenderse: surpriziĝi
sorpresa: ŝoko, surprizo
sortear: lotumi
sorteo: lotado
sosa: sodo
sosa cáustica: natro
sosegar: kvietigi, luli
sosegarse: kvietiĝi
sosiego: kvieto
sostén: mamzono, subteno
   sostén (apoyo): subtenilo
sostener: daŭrigi, subteni
sostenido: dieso
   doble sostenido: dudieso
sota: bubo, fanto
sótano: subteretaĝo
soterrar: enterigi
spam: spammesaĝo
Sra.: sinjorino
Sr.: sinjoro
Styrax benzoin: benzoo
su: ria, sia
suave: dolĉa, glata, milda, mola
suavidad: mildeco
suavizar: glatigi, mildigi
subalterno (persona): subulo
subárbol: subarbo
subarrendar: sublui, subluigi
subasta: aŭkcio
subastar: aŭkcii, aŭkciisto
subconjunto: subgrupo
subconsciencia: subkonscio
subcontratista: subkontraktanto
subdirectorio: subdosierujo
súbdito: regato
subdividirse: disbranĉiĝi
subestimar: subtaksi
subexpresión: subesprimo
subgrafo: subarbo
subíndice: suba indico
subir: alsupri, alŝuti, altigi, antaŭrangi, supreniri
subir (sobre): suriri
súbito: subita
subjunción: subjunkcio, subordiga konjunkcio, subordigilo
subjuntivo: konjunktivo, subjunktivo
submarino: submarŝipo
submódulo: submodulo
submúltiplo: subunuo
suboficial (subst.): rangulo
subordinado (persona): subulo
subordinar: subordigi, subordigi
subproducto: subprodukto
subrayar: substreki
subscribir: kontrakti, subskribi
subsección: subsekcio
subsistencia: vivteno
subsistir (mantenerse con vida): vivteni sin
substituir: surogati
substitutivo: surogato
subsuelo: subgrundo
subtender un arco (math.): substreĉi
subterráneo: subtera
subtítulo: subtitolo
subunidad monetaria: mona subunuo
suburbio: antaŭurbo
subvencionar: financi
subyacente: subkuŝa
subyogación: truddevigo
subyugar: jugi, subjugigi, subordigi
sub-: sub-
succino: sukceno
succionar: elsuĉi
sucedáneo: surogato
suceder: okazi
suceder (a) (venir después): postveni
sucesión: sekvaĵo, sinsekvo
sucesivo: posttempa, sinsekva
suceso: fariĝo, okazo, sukceso
sucesor: postanto, sekvulo
suceso elemental: elementa okazo
suciedad: aĉaĵo
sucio: malpura
Sucot: Festo de Laŭboj
súcubo: sukubo
sucursal bancaria: bankejo
Sudamérica: Sudameriko
sudar: ŝviti
sudario: vindaĵo
sudor: ŝvito
sueca: sveda, svedo
Suecia: Svedio, Svedujo
sueco: sveda, svedo
suegra: bopatrino
suegro: bopatro
suelo: grundo, planko
sueño: dormo, revo, sonĝo
suero: serumo
suerte: ŝanco, sorto
suficiente: sufiĉa
   ser suficiente: sufiĉi
suficientemente: sufiĉe
sufijo: postafikso, sufikso
sufijo para referirse a cada elemento que constituye un todo: -er
sufijo que denota un suceso momentáneo: -er
sufijo/infijo de repetición o duración: -ad
sufragáneo: sufragano
derecho de sufragio: voĉdonrajto
sufrir: suferi
sufrir una plaga: plagi
sugerencia: propono, sugesto
sugerir: proponi, suflori, sugesti
sugestionar: sugestii
suicidarse: memmortigi, sin mortigi, suicidi
suicidio: memmortigo, suicido
Suiza:
   Suiza (nación): Svisio
   Suiza (nación): Svislando
   Suiza (nación): Svisujo
suizo: svisa, sviso
sujetador: mamzono
sujeto: subjekto
sultán: sultano
suma: adicio, sumo
   en suma: sume
sumando: adiciato, sumero
sumar: adicii, sumigi
suma parcial: parta sumo
sumergir: subakvigi, superŝuti
Sumeria: Sumerio, Sumerujo
sumerio: sumera, sumero
suministrar: peri
sumisión: premateco
sumo sacerdote: ĉefpastro
supeditar: subordigi
superar: superi
superconductividad: superkondukeco
superconductor:
   superconductor (adj.): superkonduka
   superconductor (subst.): superkondukanto
superficial: supraĵa
superficie: areo, supraĵa, supraĵo
   superficie (de un objeto o cuerpo): faco
superíndice: supra indico
superior: supera, superulo, supra, supro
   superior (jefe): estro
superlativo: superlativo
supermercado: magazenego, superbazaro
superstición: superstiĉo
supervisar: superrigardi
supervisor: revizoro
super-: super-
suplementario: ankoraŭa, kompletiga, kroma, suplementa
suplemento: alaĵo, suplemento
   suplemento de pago: alpago
suplente (adj.): anstataŭa
suplicar: ĵurpeti, petegi
suplicio: korpremateco
suponer: konjekti, supozi
suposición: konjekto, supozo
suprimir: forigi
supurar: pusi
sur: sudo
sura: surao
surcar: sulkigi, trastreki
surco: sulko
surfear: surfi
surgir: ŝpruci
surrealismo: superrealismo, surrealismo
suscitar: estigi
suscribir: kontrakti, subskribi
suscribirse a: aboni
suscripción: abono
sushi: suŝio
suspención a disco: diskodormo
suspender: dormeti
suspensión híbrida: dormoreĝimo
suspirar: sopiri, suspiri
suspiro: suspiro
sustantivo: o-vorto, substantivo
sustitución: anstataŭo
sustituir: anstataŭi, anstataŭigi, substitui
sustituto: anstataŭilo, anstataŭo, anstataŭulo, substituo
   sustituto (adj.): anstataŭa
sustraendo: subtrahato
sustraer: dekalkuli
susurrar: flustri, subdiri, subvoĉe
susurrar (un objeto): susuri
susurro: flustro
susurro (ruidito): susuro
sutil: subtila
suyo: siaulo
(sílaba) libre: malfermita
(sílaba) trabada: fermita
posterior (solo espacio): malantaŭa