a b c ch d e f g h i j k l ll m n ñ o p q r s t u v w x y z ?

hispana o...

o:
oasis: oazo
obedecer: obei
obelisco: obelisko
obertura: uverturo
obi: obio
Obi: Obo
obispo: ĉefpastro, episkopo
objeción: obĵeto
objetar: obĵeti
objetividad: objektiveco
objetivo: celo, objektiva
objeto: aĵo, objekto
oblicuar (ir en dirección oblicua): oblikvi
oblicuo: oblikva
obligación: devo
obligar (forzar): devigi
obligatorio: deviga
oboe: hobojo
obra: verko
obrar: agi
obras completas: verkaro
obra de referencia: referencverko
obra de teatro: teatraĵo
obra literaria: beletraĵo
obra maestra: ĉefverko
(abeja) obrera: laborabelo
obscurecer: malklarigi
obscuridad: mallumo
obscuro: malluma
obsequiar: regali
obsequioso: komplezema, servila
obsequio promocional: premio
observación: observado, observaĵo, rimarko
observador (sust.): observanto
observar: observi, pririgardi
   observar (mirar a todos lados): ĉirkaŭrigardi
obsesión: obsedo, prempenso
obsesionar: obsedi
obsoleto: ekstempa
obstaculizar: bari, embarasi
obstáculo: baro, malhelpo, obstaklo
obstinación: obstino
obstinado: obstina
obstinar: obstini
obstrucción: obstrukco, ŝtopiĝo
obstruir: embarasi, obstrukci, ŝtopi
obstruirse: ŝtopiĝi
consonante obstruyente: bruanto
obtener: akiri
obtener mediante coacción: eldevigi
obturar: ŝtopi
obtuso: obtuza
   obtuso (ángulo obtuso): obtuzangula
obús: haŭbizo
obvio: klara
ocasión: fojo, okazo
ocasional: okaza
ocasionalmente: de tempo al tempo
ocasionar: estigi, okazigi
occidente: okcidento
occipital: postkranio
Oceanía: Oceanio
océano: oceano
Oceano Atlántico: Atlantiko
ociosidad: nenifaro
ocioso: nenifara
oclusiva: eksploda konsonanto, plosivo
oclusiva glotal: glota halto, glota plosivo
octante: oktanto
octeto: bitoko
octubre: Oktobro
ocular: okula
   globo ocular: okulglobo
oculista: okulisto
ocultar: enkaŝi, kaŝi, vuali
ocultarse bajo el horizonte: subiri
ocultismo: okultismo
ocultista: okultisto
oculto: okulta
ocupación: okupo, posteno
   ocupación(mil.): okupacio
ocupar: absorbi, enkraki, okupacii, okupi
ocuparse de: priservi
ocurrir: ekesti, okazi
ocurrir felizmente: sukcesi
ocho: ok
odio: malamo
Odisea: Odiseado
odontalgia: dentodoloro
oeste: okcidento
ofender: ofendi
ofenderse: ofendiĝi
ofensa: ofendiĝo, ofendo
ofensivo: ofenda
ofertar: oferti
oferta y demanda: proponado kaj postulado
oficial: oficiala
oficializar: oficialigi
oficialmente: oficiale
oficiar: ofici
oficina: oficejo
oficina bancaria: bankejo
oficio: ofico
oficio manual: metio
Ofiuco: Serpentisto
ofrecer: oferi, oferti
ofrecer en alquiler: ludoni
ofrenda: ofero
ofrendar: oferi
oftalmología: oftalmologio
oftalmólogo: okulisto
oganesón: oganesono
oh: , ho
oído: aŭdsenso, orelo
oído absoluto: absoluta sonsento
oído relativo: relativa sonsento
oído (musical): sonsento
oír: aŭdi
OIT: Internacia Labor-Organizaĵo
ojear: okuli
ojo: okulo
okapi: okapio
okey: okej
ola: ondo
oleada: ondo
oleoducto: naftokondukilo
dar los santos óleos: sanktolei
oler: aromi, flari, odori
oler bien: bonodori
olfato: flarsenso
oligopolio: oligopolo
   oligopolio bilateral: duflanka oligopolo
oligopsonio: oligopsonio
olivo: olivarbo
olmo: ulmo
olor: aromo, flarpovo, odoro
oloroso: odora
olvidadizo: forgesema
olvidar: forgesi, malmemori
olvido: forgeso
olla: poto
olla podrida: olapodrido
Omán: Omano
ombligo: umbiliko
omelet: kirlovaĵo
omer: omero
omitir: mankigi, neglekti
OMM: Monda Organizaĵo pri Meteorologio
omnipotente: ĉionpova, ĉiopova, ĉiopova
omnisciencia: ĉionsciado
omnisciente: ĉioscia
omoplato: skapolo
OMS: Monda Organizaĵo pri Sano
OMT: Monda Organizaĵo pri Turismo
onda: ondo
ondear: flirti
   hacer ondear: ondumi
ondulación: ondiĝo, sinuo
ondulado: bukla
ondulado, -a: onda
ondular: onda, ondi
onomástica: nomfesto
onomatopeya: onomatopeo, sonimito
ontogénesis: ontogenezo
ontogenia: ontogenezo
ONU: Unuiĝintaj Nacioj
onza: unco
opción: agordo
opcional: malnepra, nedeviga
opción de configuración guiada: agordilo
operación: operacio
operación NAND: malkajo
operador de sistemas: mastrumsistemo
operar: operacii
operario: metiisto
opinar: opinii
opinión: opinio
opinión pública: publika opinio
oponer: oponi
oponerse: kontraŭiĝi, kontraŭstari
oportunidad: ŝanco
oposición: konkurso
opositar: konkursi
opositor: oponanto
opouesta: kontraŭa
opresión: premateco, premo
opresivo: prema
opresor: premanto
oprimido:
   sentirse oprimido: korpremiĝi
   oprimido (subst.): premato
oprimir: depremi, premi, subpremi
optativo: optativo
óptica: optiko
óptico: optika
óptimo: plejboneco
opuesto: kontraŭa
oración: frazo, preĝo
orador: parolisto
oral: buŝa, parola, voĉa
oralmente: voĉe
oratorio: oratorio
orbe: geografia globo
órbita: orbito
orbitar a: rondiri
orca: orcino, orko
orco: orko
Orcus: Orko
orden: mandato, ordo, ordono
   orden (de una matriz): dimensio
   orden (de una derivada): ordo
   orden (de un elemento de un grupo): ordo
   orden (de un gráfico): ordo
   orden (de un grupo): ordo
   orden (de un infinitesimal): ordo
   orden (importancia): rango
   de primer orden: unuaranga
ordenación: kunaranĝo
ordenada: ordinato
ordenado: orda
ordenador: komputilo
ordenador central: komputilego
ordenador de bolsillo: poŝkomputilo
ordenador de escritorio: surtabla komputilo
ordenador de sobremesa: surtabla komputilo
ordenador personal: persona komputilo
ordenador portátil: tekkomputilo
ordenado, -a: ordona
ordenar: aranĝi, ordi, ordigi, ordoni
orden cronológico: ordo
orden del día: tagordo
orden de búsquda: serĉilo
orden de pago: mandato
orden de pedido: mendilo
orden militar o religiosa: ordeno
orden público: publika ordo
orden social: sociordo
orden temporal: ordo
ordeñar: melki
ordinario: ordinara, ŝablona
oreja: orelo
orfanato: orfejo
orfebre: oraĵisto
orgánico: organisma
organillo: gurdo
organismo: organismo
organismo pluricelular: plurĉelulo
organismo unicelular: unuĉelulo
organización: aranĝo, ordo, organizado, organizaĵo, organizo
organizado: orda
organizar: organizi
   organizar (un evento): okazigi
organizar anticipadamente: antaŭaranĝi
organizar por nivel de altura: etaĝigi
órgano: organo
   órgano (musical, de tubos): orgeno
órgano sensorial: sensilo
órgano sexual: genitalo, seksorgano, seksumilo
orgasmo: orgasmo
orgullo: fiereco, malhumileco
orgulloso: fierulo, malhumila
orgulloso, -a: fiera
oriental: orienta
orientar: orienti
oriente: oriento
origami: origamio
origen: deveno, origino
   origen (debut): komenciĝo
   origen (debut): komenco
original: apartulo, malŝablona
originar: origini
orilla: bordo, rando
orín: urino
orina: urino
orinal: pispoto
orinar: urini
Orión: Oriono
oro: oro
orquesta: muzikistaro
ortiga: urtiko
ortocentro: ortocentro
ortodoxo: ortodoksa
   cristianismo ortodoxo: ortodoksa kristanismo
ortogonal: orta
   proyección ortogonal: orta
   simetría ortogonal: orta
oryx: orikso
orzar: lofi
osado: malpruda
   ser osado: kuraĝi
osamenta: ostaro
Osa Mayor: Granda Ursino
Osa Menor: Malgranda Ursino
oscilar (rápidamente): ŝanceliĝi
osco: oska, osko
oscurecer: malheligi, malklarigi
   oscurecerse: malheliĝi
oscuridad: mallumo
oscuro: malhela, malklara, malluma, obskura
osmio: osmio
ósmosis: osmozo
oso: urso
Ostende: Ostendo
ostentación: imponemo
ostra: ostro
otalgia: oreldoloro
OTAN: Nord-Atlantika Traktat-Organizaĵo
otoño: aŭtuno
otorgar: aljuĝi
otra cosa: alio
otra persona: alia
otra vez: ankoraŭ
otro: alia
otro lado: transo
ovación: hurao, ovacio
ovacionar: ovacii
óvalo: ovalo
ovario: ovario
oveja: ŝafo
Overijssel: Overiselo
ovillo: fadenglobo
ovni: nifo
óvulo: ovoĉelo, ovulo
óxico: oksido
oxidar: oksidigi, rusti
oxidar se (reflexivo): rustiĝi
óxido: rusto
oxigenar: oksigeni
oxígeno: oksigeno
oxímoron: oksimoro
ozono: ozono
o sea: tio estas
-ón: -eg
-osa/-osa: -a
-ota: -eg