a b c ch d e f g h i j k l ll m n ñ o p q r s t u v w x y z ?

hispana i...

icono: piktogramo
iconostasio: ikonostazo
ictericia: iktero
idea: ideo, pensaĵo
ideal: ideala
   ideal (relativo a la idea): idea
   ideal (subst.): idealo
   ideal (subst., mat.): idealo
idealismo: idealismo, ideismo
idealista: altefluga, idealisto, ideisto
idealizar: idealigi
ideal principal (anillo): ĉefideala
idear: elpensi
ideario: idearo
idea fija: ĝismedola, ĝisosta
idéntico (adj.): identa
identidad: memeco, memo
   identidad (matemática): identaĵo
   identidad (subst.): identeco
identificación: kodo
identificador: konigilo
identificar: ekkoni, identigi
identificarse: ensaluti, saluti
identificar-se: identiĝi
ideograma: ideografiaĵo, ideogramo
ideología: idearo
idioma: idiomo, lingvo
idiota: idioto
idiotez: idioteco
idiotizar: idiotigi
idólatra: idolano
ídolo: idolo
iglesia: preĝejo
Iglesia (organización): eklezio
iglesia militante: eklezio militanta
iglesia triunfante: eklezio triumfanta
iglú: iglo
ignorancia: malscio
ignorar: malatenti
ignorar (no hacer caso de): ignori
igual: egala
   es igual a: egali
igualar: egaligi
igualdad: egalaĵo
igualmente: ankaŭ
igual que: kvazaŭ
iguana: igvano
iguanodonte: igvanodonto
ilegal: kontraŭleĝa
íleon: ileo
iletrado: nelegopova
Ilíada: Iliado
ilimitado: senlima
ilion: iliumo
iluminación: iluminado
iluminar: ilumini, lumigi, prilumi
ilusión: iluzio, revo
ilusionante: reviga
ilusionar: iluzii
ilusionista: iluziisto
ilusorio: ŝajna
ilustración: ilustraĵo
ilustrar: ilustri
illuso: revulo
imagen: bildo, figuro
imaginación: imago
imaginar: imagi, pentri, revi
imaginario: imaga
imaginar (anticipar) el sabor: antaŭgusto
imaginativo: imagema
imago: imagino
imán: imamo, magneto
imantar: magnetigi
imbatible: neŝancelebla
imbécil: malsaĝa
imitar: imiti, kopii, sekvi
immediatamente (sin intermediario): senpere
impaciencia: malpacienco
impaciente: malpacienca
impactante: ŝoka
impactar: ŝoki
impacto: ŝoko
   impacto (de hacha): hako
impar: nepara
impartir docencia: lernigi
impecable: senmanka, senpeka
impedancia: impedanco
impedimento: malhelpo
impedir: bari, deteni
   impedir (prevenir): antaŭhaltigi
impeler: peli
imperativo: imperativo
imperceptible: nesenteble
imperdible: sendanĝera pinglo
imperfectamente: mise
imperfecto: misa, nekompleta
imperial: imperia
imperialismo: imperialismo, imperiismo
imperialista: imperialisto, imperiisto
imperio: imperio
impertinente: impertinenta
ímpetu: impeto, movokvanto, vervo
impetuoso: impeta, verva
impío: malpia, malsankta
implantar: grefti
implicación: implico, implikacio
implicar: engaĝi, implici, sekvigi
implicarse: engaĝiĝi
implosión: alteno
imponente: impona
imponer: altrudi, trudi
   imponer (de hacer algo): truddevigi
imponerse: sin trudi, trudiĝi
importación: importado, importaĵo, importo
importador: importisto
importante: grava
importar: gravi, importi
importunar: ĝeni
imposibilidad: neeblaĵo
imposible: neebla
impotente: impotenta
impreciso: malpreciza, svaga
impregnar: sorbigi
impregnarse: sorbiĝi
impresión: impreso
impresionante: impona, impresa
impresionar: impresi
   impresionar (suscitar admiración): imponi
impresionismo: impresionismo, impresismo
impresionista: impresionisto
impreso:
   impreso (adjetivo): presa
   impreso (sustantivo): preso
impresora: presilo
imprimir: kopii, presi, surpaperigi
improvisación: improvizo
improvisador: improvizisto
improvisar: improvizi
imprudente: sengardulo
impudicia: malĉasteco
impuesto: imposto
   gravar con impuesto: imposti
impuestos:
   declaración de impuestos: impostdeklaro
   evasor de impuestos: impostevitulo
impuesto al valor agregado: aldonvalora imposto
impuesto sobre el valor añadido: aldonvalora imposto
impuesto sobre la renta: enspezimposto
impulsar: impulsi
impulsivo: impulsema, impulsiĝema
impulso: impulso, movokvanto, strebo
impune: senpuna
imputar: alkalkuli, alskribi, imputi
inacabado: nekompleta
inaccesible: neatingebla, senkomunikiĝa
inacción: nenifaro , senagado
inactividad: nenifaro
inactivo: nenifara
   permanecer inactivo: sidi
inadecuado: maltaŭga
inaguración: inaŭguracio, inaŭguro
inalcanzable: neatingebla
inamovible: neŝancelebla
inarrugable: neĉifebla
inaugurar: inaŭguri
incandecer: inkandeski
incandescencia: inkandesko
incandescente: inkandeska
incansable: senlaca
incapaz: nekapabla
incendiar: bruligi
incendio: brulego, incendio
incensar: incensi
incensario: incensujo
incertidumbre: dubo, malcerteco
incesante: senĉesa
incesto: incesto, sangadulto
incidente: incidento, interokazaĵo
incidir: incidi
incienso: bonodorfumaĵo, incenso
incierto: malcerta
incisivo: incizivo, tranĉodento
inciso: parentezo
incitación: inciteco, incito
incitar: inciti, kuraĝigi, sproni
inclinación: deklivo, inklino, klinsaluto
   inclinación (gusto): emo
   sentir inclinación: strebi
inclinado: inklina, oblikva
inclinarse: deklivi
incluido: ĉi-kuna, inkluziva
incluir: ampleksi, enteni, inkludi, inkluzivi
incluso ("eĉ"):
incógnita: nekonato
incógnito: inkognito
incomodar: ĝeni, malkomfortigi
incomodidad: ĝenaĵo
incómodo: klopoda, malkomforta
incomparable: nekomparebla, senkompara
incompleto: nekompleta
inconcebible: nekonceptebla
inconcluso: nekompleta
incondicional: senkondiĉa
inconsciente: senkonscia
incontenible: nesubpremebla
incorporar: alkalkuli, sorbi
incorpóreo: senkorpa
incorrectamente: mise
incorrecto: misa
incrédulo: nekredema
increíble: nekredebla
incrementar: multigi
incremento: kresko
incrustación: inkrustaĵo
incrustar: inkrusti
incubación: inkubacio
incubadora: inkubatoro, kovilo
incubar: kovi
incuestionable: nekontestebla
inculcar: encerbigi
incumplir: malplenumi
indeciso: dubema, hezitema, malcerta
independiente: memstara, sendependa
   linealmente independiente: libera
   linealmente independiente: lineare nedependa
india: barata, baratano
India: Barato, Hindujo
indicación: indiko, sago
indicador: indico, indikilo
indicar: indiki, montri
indicativo: indikativo
índice: indekso, indico
   índice de contenidos: enhavtabelo
índice del coste de la vida: vivkosta indico
índice de refracción: refrakta indico
indicio: indico
Oceano Índico: Hinda Oceano
indiferente: indiferenta, seninteresa
indiferentemente: indiferente
indígena: indiĝena, indiĝeno
   indígena (subst.): aborigeno
indignación: indigno
indignar: indigni
indigno: fia, fiulo, malinda
indigno (de): malinda
índigo: indigo
indio: barata, baratano, hinda, hindo, indiano, indio
Indio: Indiano
indirecto: kurba
indiscreto: maldiskreta
indiscutible: nekontestebla
indisimulado: malkaŝa
indispensable: nemalhavebla, nemankigebla
indisposición: ĝenateco
individual: individua, poa, unuopa
individualidad: individueco
individualismo: individualismo, individuismo
individualista: individualisto, individuisto
individuo: individuo, privatulo
indocumentado: senpaperulo
indoeuropeo: hindeŭropa
indolente: nepenema
indoloro: sendolora
Indonesia: Indonezio
Indra: Indro
inducción: indukto
inducir: admoni, indukti
inductivo: indukta
indudablemente: kompreneble, nedubeble
indulgencia: indulgenco, komprenemo
industria: industrio
industrial: industria, industriisto, ŝablona
inecesario: malnecesa
ineficacia: vaneco
ineficaz: senefika, vana
ineficazmente: vane
inepto: mallerta, sentaŭgulo
inercia: inercio, inerteco
   fuerza de inercia: inerteca forto
   fuerza de inercia: inertoforto
inercial: inercia, inerciuma
inerte: inerta
inesperadamente: neatendite
inestabilidad: malstabileco
inestable: malfirma, malstabila
inestimable: netaksebla
inevitable: neevitebla, nepra
inevitablemente: kompreneble, nepre
inexistencia: neesto
inexperiencia: malsperteco
infanta: reĝidino
infantería: infanterio
infanticida: infanmurdinto
infanticidio: infanmurdo
infantil: infana
infarto: infarkto
infección: infekto
infectar: infekti
   infectar (una enfermedad): komuniki
inferior: malsupra, suba
   inferior (persona): subulo
infernal: infera
infierno: infero
infiltrarse: traguti
infinitivo: infinitivo
infinito: infinita, infinito
   tender al infinito: infinitiĝi
inflación: inflacio
inflamable: brulema, bruliĝema, flamiĝema
inflamación: brulumo, inflamo
estar inflamado: inflami
inflamar: inflamigi
inflexión: fleksio
   (punto) deinflexión: infleksa
inflexisible: nefleksebla
inflorescencia: floraro, infloresko
influencia: influo
influir: influi
influyente: influa, konduka
información: informo, komunikaĵo
   información (acción de informar): informado
   intercambiar información: komunikigi
informador: informisto
informar: informi, komuniki, raporti, sciigi
   informarse: informiĝi
   informar (transmitir una información): komuniki
informarse: informiĝi
informar con antelación: antaŭscii
informática: komputiko
informático: komputika, komputilisto
informativo: informa
infractor: pekulo
infranqueable: netrairebla
infrarrojo: transruĝa
infrecuencia: malofteco
infrecuente: malofta, rara
infrecuentemente: malofte
infructuosamente: vane
infructuoso: vana
infusión: infuzaĵo
ingeniero: inĝeniero
ingenioso: sprita
ingente: ega
ingenua: naiva
ingenuo: naiva, naivulo
Inglaterra: Anglio, Anglujo
ingle: ingveno
inglés: angla, anglo
ingrato: sendanka
ingravidez: sengravito
ingrediente: ingredienco
ingreso: enspezo
inhábil: mallerta
inhalador: inhalilo
inhalar: inhali
inhospitalario: malgastama, negastama
inhumar: enterigi
iniciador: iniciatinto
inicializarse: komenciĝi
iniciar: enkonduki, inici, iniciati, startigi
   iniciar (tr.): komenci
iniciar sesión: ensaluti, saluti
iniciativa: iniciatemo, iniciato
inicio: komenciĝo
   al inicio de: komence de
inimaginable: neimagebla
ininterrumpido: senhalta, senintermanka
injertar: grefti
injusticia: maljustaĵo, maljusteco
injusto: maljusta
inmaculada: senmakula
inmaculado: senpeka
inmanente: imanenta
inmediatamente: senprokraste, tuj
inmejorable: plejboneco
de tiempo inmemorial: depost tempo nememorebla
inmensidad: egeco
inmenso: ega
inmigrar: enmigri
inminente: baldaŭa
inminentemente: baldaŭo
inmoralidad: malĉastaĵo, malĉasteco
inmortal:
   inmortal (adj.): senmorta
   inmortal (persona): senmortulo
inmóvil: senmova
inmovilismo: nemoviĝemo
inmovilizar: haltigi, senmovigi
inmune: imuna
inmunidad: imuneco
inmunizar: imunigi
inmunología: imunoĥemio
innecesario: nenecesa, senbezona
inocentada: mistifiko
inocente: naiva
inocular: inokuli
   inocular (un veneno): komuniki
inolvidable: neforgesebla
inoportuno: ĝena, ĝenulo
inquietar: maltrankviligi
inquieto: febra, malkvieta, maltrankvila
inquilino: luprenanto
inquisición: inkvizicio
inquisidor: inkvizitoro
inscribir: engaĝi, enskribi, matrikuli, registri
   inscribirse: aliĝi
inscribirse: registriĝi
inscribirse en: ekaboni
inscripción: matrikulo, surskribo
   formulario de inscripción: aliĝilo
inscrito: enskribita
insectívoros: insektomanĝuloj
insecto: insekto
insectos: insektoj
insensato: malsaĝa, napokapulo
insensibilidad: sensenteco
insensibilizar: sensentigi
insensible: sensenta
inseparable: nedisigebla
insignia: insigno, rozeto
insignificante: bagatela, neglektinda
insinuar: aludi
insípido: sengusta
insistente: insista, insistema
insistir: insisti
insolación: sunfrapo
insomnio: sendormeco
insondable: nesondebla
insoportable: neeltenebla
insoslayabilizar: neprigi
insoslayable: nepra
insoslayablemente: nepre
insostenible: neeltenebla
inspección: kontrolo
inspeccionable: kontrolebla
inspeccionar: inspekti, kontroli
inspector: inspektanto, inspektoro
inspiración: inspiro
inspirador: reviga
inspirar: enspiri, inspiri, kuraĝigi
instalación: instalado, instalaĵo
instalador: agordilo
   instalador (programa): instalilo
   instalador (profesional): instalisto
instalar: instali
instancia: instanco
instantáneo: tujpreta
instigar: instigi, peli
instinto: instinkto
institución: agnosko
instituto: instituto
instrucción: instruado, ordono
   de instrucción: instrua
instrucciones: instrukcio
instructivo: instrua, instruplena
instructor: guvernisto
instruido: klera
instruir: guverni, instrui, lernigi
   instruirse: instruiĝi
instrumento: instrumento, muzikilo, perilo
   instrumento de viento: blovinstrumento
   instrumento de percusión: frapinstrumento
   instrumento de cuerdas: kordinstrumento
   instrumento musical: muzikinstrumento
instrumento comercial negociable: ĝirilo
instrumento de corte: hakilo
instrumento de experimentación: provilo
instrumento de votación: balotilo
instutución: institucio
insular: insula
insulina: insulino
insulso: sengusta, seninteresa, senkaraktera
insultar: insulti
insulto: insulto
insumos: enigaĵo
intacto: intakta
integrable: integrebla
integración: integrado, integralado
integración social: ensociiĝo
integral: integraĵo, integrala, integralo, kompleta, senmanka
integrando: integrato
integrar:
   integrar (mat.): integrali
   integrar (mat.): integri
integridad: tuto
íntegro: senpeka
intelecto: intelekto
intelectual: intelekta
inteligencia: intelekto, inteligenteco, inteligento
   inteligencia artificial: artefarita intelekto
inteligente: intelektulo, inteligenta, komprenema, sprita
inteligibilidad: komprenebleco
inteligible: komprenebla
intención: intenco
intendente: intendanto, vokto
intensidad: intenseco
   intensidad del campo eléctrico: elektra kampintenso
intensificar: intensigi
intensificarse: akriĝi
intenso: akra, intensa
intentado: prova
intentar: intenci, klopodi, provi
intentar continuamente: provadi
intento: intenco, provo
intento general: ĝenerala provado
interacción: interago
interactivamente: interage
interactuar: interagi
intercalar: intermeti
intercambiar: interŝanĝi
   intercambiarse (información): interkomuniki
intercambio: svopo
   intercambio (comunicación): komunikiĝo
interceder: propeti
intercesor: porparolanto
interés: intereso, interezo, procento
interesado: koncerna, koncernata
interesante: interesa
interesar: interesi, koncerni
interesarse: interesiĝi
Interfaz de Usuario: fasado
Interfaz Gráfica de Usuario: grafika fasado
interior: ena
interjección: ekkrio, interjekcio
interlingüística: interlingvistiko
interlocutor: kunparolanto
intermediación: perado
intermediar: peri
   intermediar a comisión en una transacción comercial: makleri
intermediario: peranto
   intermediario (vendedor): makleristo
   intermediario (adj.): pera
interminable: temporaba
intermitencia: intermito
intermitente: intermita
intermitentemente: intermite
intermitir: intermiti
internacional: internacia
internacionalisme: internaciismo
internamente: interne
internar: internigi
internauta: retano
internet: interreto
Internet: Interreto
interno: ena, interna, internulo
interpelación: interpelacio
interpelar: alparoli, interpelacii
interpolar: interpoli
interpretación: interpreto
interpretar: buŝtraduki, interpreti
   interpretar (un personaje): roli
intérprete: interpretilo, interpretisto
   intérprete (actor): rolisto
signo de interrogación: demandosigno
interrogar: pridemandi
interrumpir: ĉesigi, interrompi
interrumpirse: ĉesiĝi
interruptor: ŝaltilo
intersecarse (mat.): intersekci sin
intersección:
   intersección (de figuras mat.): intersekco
   intersección (de conjuntos): komunaĵo
intervalo: intertempo, intervalo
intervalo cerrado: segmento
intervenir: interveni
inter-: inter
intestino: intesto
intestino ciego: cekumo
intimidad: intimeco, privateco
íntimo: intima
   amigo íntimo: intimulo
intolerable: neeltenebla
intranquilizar: maltrankviligi
intranquilo: malkvieta, maltrankvila
intransitivo: netransitiva
intrascendente: bagatela
intrépido: kuraĝa
intriga: intrigo
intrigar: intrigi
intrínseco: apriora, propra
introducción: antaŭparolo, enkonduko
   introducción (acto de introducir datos): enigo
introducir: enigi, enirigi, enkonduki, enveni, ŝovi
   introducirse: eniĝi
introspección: envido, introspekto
intro-: en-
intuición: intuicio
intuitivo: intuicia
inundar: inundi, superverŝi
inusual: bizara
inútil: nenecesa, neutila, vana
inutilidad: vaneco
inutilizar: vanigi
invadir: invadi
invalidez: invalideco
inválido: invalido, kripla, kriplulo
   dejar inválido: kripligi
   quedarse inválido: kripliĝi
invariable: nefleksiebla
invasión: invado
invención: invento
inventar: elpensi, inventi
inventariar: inventari
inventario: inventaro
invento: inventaĵo
inventor: inventisto
invernadero: forcejo
   efecto invernadero: forceja efiko
invernal: vintra
inversamente: inverse
inversión: inversio
   inversión (finanzas, capital): investaĵo
inverso: inversa
invertible: inversigebla
invertir: inversigi
   invertir (finanzas): investi
investigación: enketo, esploro
investigador: enketisto
investigar: esplori
invierno: vintra tempo, vintro
invitación: invito
invitar: inviti, regali
involución: involucio
involucrar: engaĝi
inyección: disĵeto, enĵeto, injekto
inyectar: enŝprucigi, injekti
inyectiva: disĵeta
inyector: injektoro
inyektiva: enĵeta
in-: en-
ión: jono
ionizar: jonigi, jonizi
ir: iri, veturi
Iraq: Irako
iridio: iridio
iridiscente: ondobrila
iris: irido, iriso
Irlanda: Irlando
irlandés: irlanda
ironía: ironio
irónico: ironia
irradiar: radii
irreal: nereala
irredentismo: iredentismo
irredento: iredenta
irreflexivo: senkonsidera
irreprimible: nesubpremebla
irreprochable: neriproĉinda, senmanka
irresistible: nerezistebla
irrigación: irigaco
irrigar: irigaci, traakvigi
irrisorio: ridinda
irritante: ĉagrena
irritar: inciti, iriti
irrotacional: senkirla
irrumpir: enrompo
irrumpir en masa: ensvarmi
irse a la cama: enlitiĝi
irse sigilosamente: elŝteliĝi
ir a casa: hejmeniri
ir delante: antaŭi
ir después de: sekvi
ir detrás: postiri
ir de juerga: tradiboĉi
ir en grupo: aniĝi
ir furtivamente: ŝteliri
ir por las escaleras: ŝtupari
isla: insulo
islam: islamo
islamismo: islamismo
islamita: islamisto
Islas Británicas: Brita Insularo
Islas Vírgenes: Virgulinsuloj
Islas Vírgenes Británicas: Britaj Virgulinsuloj
Islas Vírgenes de los Estados Unidos: Usonaj Virgulinsuloj
isla de Terranova: Novtero
isleño: insulano
isometría: izometrio
isometría directa: delokigo
isometría positiva: delokigo
isométrico: izometria
isomorfismo: izomorfio
isomorfo: izomorfia
isósceles: izocela
isoterma: izotermo
isotermo: izoterma
isotópico: izotopa
isótopo: izotopo
isotrópico: izotropa
Israel: Israelo
istmo: istmo, terkolo
Italia: Italio
Italiano, Italiana: italo
itálica: kursivo
iterbio: iterbio
itrio: itrio
IVA: aldonvalora imposto
izquierdista: maldekstrulo
izquierdo: liva
-ible: -ebl
-ición: -ad
-il: -a
-ismo: -ism
-ista (sufijo usado para para profesionales y seguidores de un movimiento): -ist
-ito: -ĉj
-izo/-iza: -a