a b c ch d e f g h i j k l ll m n ñ o p q r s t u v w x y z ?

hispana r...

rábano: rafano
   rábano (picante): kreno
rabia: rabio
rabino: rabeno
rabo: vosto
racimo: peniko
   racimo (de bayas): beraro
racimo de uvas: vinberaro
ración: porcio
racional: racia, racionala
racionalidad: racieco, racio
racionalismo: raciismo, racionalismo
racionalista: racionalisto
racionalizar: raciigi
racismo: rasismo
racista: rasisto
radiactividad: radioaktiveco
radiactivo: radioaktiva
radián: radiano
radiante: radiluma
radical: drasta, radikala, radikalo
   radical (frase hecha): ĝismedola
   radical (frase hecha): ĝisosta
radicalismo: radikalismo
radio: atingo, radio, radiumo
   radio (hueso, geometría): radiuso
radiografía: radiografio
radioterapia: radioterapio
radón: radono
rago nacional: naciaĵo
ragú: raguo
raído: fadenmontra
rail: relo
raíl: relo
raíl de tranvía: tramvojo
raíz: nuliganto, radikalo, radiko
rajadura: fendo
rajar: fendi
rallador: raspilo
rallar: raspi
rama: arbaĵo, branĉo, fako
ramadán: ramadano
Ramadán: Granda Fasto
ramaje: branĉaĵo
ramificarse: disbranĉiĝi
ramo: bukedo
Ramón: Rajmundo
rampa: kramfo
rana: rano
rancio: ranca
rango: grado, loknombro
   tener el rango de: rangi
   rango (jerarquía): rango
   rango (math.): rango
ranunculáceas: ranunkolacoj
ranúnculo: ranunkolo
ranura: ŝovsulko
rapaces: rabobirdoj
rapaces nocturnas: strigoformaj
rapaz (ave): rabobirdoj
rape: lofio
rapé: flartabako
de forma rápida: preterfluge
rápidamente: prompte, rapide
rapidez: rapideco
Rapidez: rapido
rápido, -a: rapida
raqueta: rakedo
raqueta de nieve: neĝŝuo
raquitismo: rakito
rara: rara
raramente: malofte, rare
rareza: maloftaĵo, malofteco, raraĵo
raro: bizara
raro, -a: malofta
rascador: skrapilo
rascar: skrapi
rasgar: ŝiri
rasgarse: ŝiriĝi
rasgo: trajto
rasgo característico, -a: trajto
raso: plata, satena teksaranĝo
raspador: skrapilo
raspar: skrapi
   raspar alrededor: ĉirkaŭskrapi
raspilla: neforgesumino
rastrillar: rasti
rastrillo: herso, rastilo
rastro: buĉejo
rastrojo: feĉo
rata: rato
rata almizclera: ondatro
ratero: rabisto, ŝtelisto
ratificación: konfirmo
ser ratificado: konfirmiĝi
ratificar: konfirmi, ratifi
ratón: muso
ratón de biblioteca: librovermulo
ratón de bola: stirglobo
ravioli: ravioloj
raya: rajo, streko
rayar: elstreki, strii
rayo: fulmo, radio
   rayo (de rueda): spoko
rayos solares: suno
rayuela: hopludo
raza: raso
   de buena raza: bonrasa
razón: racio, tialo
razonabilidad: racieco
razonable: konsiderema
razonar: raciigi, rezoni
: do
reacción: reago
reaccionar: reagi
reafirmar: firmigi
reagruparse: ariĝi
real: reala, realo, reĝa
realidad: realaĵo, realo
realismo: realismo
realismo mágico: magia realismo
realista: realisma
realizable: farebla
realizar: realigi
realmente: vere
Realpolitik: realpolitiko
realzar: altigi
rebaja: rabato
rebajar: rabati
   rebajar (humillar): humiligi
   rebajarse: humiliĝi
rebanada: tranĉaĵo
rebaño: grego
rebasar (el borde): transiri
rebatir: rebati
rebosante: plenŝtopita
rebusca (segunda cosecha): postkolekto
rebuznar: iai
rebuzno: iao
recadero: komisiisto
recalentar: varmigi
recámara: ĉambro, kamero
de recambio: anstataŭa
recato: sekshontemo
recaudador: kolektisto
recaudar: enkasigi, kolekti
recepción (en un edificio, empresa, etc): akceptejo
receptáculo: ingo
receta: recepto
recetar: preskribi
recibidor: antaŭĉambro, halo
recibir: enspezi, ricevi
   recibir (un valor): alpreni
recibir una pensión: pensiiĝi
recibo: kvitanco
reciclaje: recikligo
reciclar: recikligi
recidiva: recidivo
recidivar: recidivi
reciente: freŝdata, ĵusa
recientemente: lastatempe
recién casada: novedzino
recién casado: novedzo
recién casados: novgeedzoj
recién horneado: novbakita
recinto ferial: foirejo
recipiente: vazo
recíproco: reciproka
recital: recitalo
recitar: reciti
reclamar: depostuli
reclamo: reklamo
reclinatorio: genuiĝilo
recluir: malliberigi
reclutar: adeptigi, engaĝi, varbi
recodo: fleksaĵo, kurbiĝo
recoger: kolekti, repreni
   recoger (para llevar): forkolekti
recoger velas (atándolas en la verga): ferli
recolección: kolekto, plukado
recolectar: enkolekti, kolekti, pluki, ŝirkolekti
recomendación: averto
recompensa: meritaĵo, premio
recompensar: premii, rekompenci
reconciliar: repacigi
   reconciliarse: paciĝi
reconocer: agnoski, ekkoni, rekoni
reconocimiento: agnosko, konateco, rekonado, rekono
   que merece reconocimiento: agnoskinda
reconocimiento de formas: formorekono
recopilación de ensayos: esearo
recopilar: arigi, registri
récord: rekordo
recordar: memori
   hacer recordar: memorigi
   recordar algo a alguien : rememorigi
recordatorio: memorsigno
recorrer: traveturi
recortar: ĉirkaŭtranĉi, dehaki
recorte: tranĉo
recrear: pentri
recta: rekto
rectángulo: orta
   rectángulo (adj.): ortangula
   rectángulo (subst.): ortangulo
   rectángulo (subst.): rektangulo
rectificador: rektifilo
rectificar: rektifi, rektigi
   rectificar (corregir): ĝustigi
recto: rekta, rekta intesto, rektumo
   recto: orta
recubrimiento: tego
recubrir: ĉirkaŭkovri, superŝuti, tegi
recuerdo: memoraĵo, memoro
recuperar: elaĉeti, retrovi
recurso: rimedo
recursos financieros: kaso
recurso promocional: diskonigilo
recusar: malagnoski
rechazar: malakcepti, malkonsenti, malsimpatii
rechinar: grinci, kraketi
red: maŝaro, reto
redacción: redaktejo
redactar: redakti
redactor: redaktisto, redaktoro
redactor jefe: ĉefredaktoro
redil: ŝafstalo
redimir: elaĉeti
reducir: malaltigi
redundancia: redundo
redundante: redunda
red de área amplia: malloka reto
red de arrastre (pesca): trolo
red de carreteras: vojreto
red de ordenadores: komputila reto
red de pesca: fiŝfadeno, fiŝreto, reto
red local: loka reto
red social: socia retejo
reemplazar: anstataŭi, substitui, surogati
reemplazo: anstataŭo, substituo
reencontrar: retrovi
referencia: referenco
referenciar: referenci
referéndum: referendumo
referirse a: referenci
refinado: malkruda
refinar: rafini
reflejar: kopii, reflekti, speguli
reflejo: spegulbildo
reflexión: reflekto
reflexionar: cerbumi, pripensi
reflexionar por adelantado: antaŭpripensi
reflexivo: konsiderema, refleksiva, refleksivo
reflexología: refleksologio
reflujo (bajada de la marea): malfluso
reformar: reformi
reforzar: firmigi, garni
refracción: refrakto
refractar: refrakti
refrán: proverbo
refrescar: refreŝigi
refresco: refreŝigaĵo
refri: fridujo, malvarmujo
refriega: malpaceto
refrigerador: fridujo, malvarmujo
refrigeradora: fridujo, malvarmujo
refrigerado mediante: trafrostita
refugiado: rifuĝinto
refugiarse: rifuĝi
refugio: azilo, rifuĝejo, rifuĝo
refugio para pobres: almozulejo
refutar: malkonfirmi, malpruvi
regalar: donaci
regaliz: glicirizo
regalo: donaco
   de regalo: donace
regañar: admoni
regar: akvi, akvumi, priverŝi
regarse: rampi
regidor: reĝisoro
régimen: nutroreĝimo, reĝimo
regio: reĝa
región: lando, regiono
regional: regiona
regionalismo: regionismo
regir: konduki
registradora: sonregistrilo
registrar: matrikuli, registri, surbendigi, traserĉi
registrarse: registriĝi
registro: protokolo, registrado, registro, reĝistro, registrolibro, rikordo
registro de eventos: protokolo
regla: menstruo, regulo, vergo
reglamento: regularo
reglas de conducta: etiketo
regresar: malantaŭeniri, reveni
reguero: poststrio
regular: regula, reguligi
regularidad: reguleco
regusto: postgusto
rehén: ostaĝo
rehusar: malkonsenti
reiki: Rejkio
reimpresión: represo
reimprimir: represi
reina: abelreĝino, damo, reĝino
reinar: reĝi
reino: reĝlando, regno
reintentar: reprovi
reír: ridi
reírse de: mokridi
reír a carcajadas: ridegi
reír maliciosamente: ridaĉi
reír por lo bajo: subridi
reír sarcásticamente: ridaĉi
reiterar: gurdi
reivindicar: depostuli
reja: krado
relación: komunikiĝo, rilato
estar relacionados: komunikiĝi
relacionado con asuntos: afera
relacionar: rilati
red de relaciones: konataro
relación de equivalencia: kvocienta aro
relación de orden: ordo
relación sexual: amoro
relajarse: malstreĉiĝi
relámpago: fulmo
relampaguear: fulmi
relatar: rakonti
relatar por anticipado: antaŭrakonti
relativismo: relativismo
relativo: relativa
relativo a: koncerne al, pri
relativo a la muerte: morta
relativo a la teoría de conjuntos: arteoria
relato: rakonto, raporto
relé: relajso
relevancia: substreko
relevante: aktuala
relicario: relikvujo
relieve: reliefo
   bajo relieve: bareliefo
   bajo relieve: malaltreliefo
religión: religio
religiosa: religiulo
religioso: ekleziano, religia, religiulo
relinchar: heni
reliquia: relikvo
reloj: horloĝo
Reloj: Horloĝo
relojero: horloĝisto
rellenar: enverŝi, remburi, verŝi
remachar: niti
remache: nito, vinkto
remarcable: rimarkinda
remarcar: rimarki
remar en kayak: kajaki
rematar: elfari
remedio: kuracilo, rimedo
rememorar: rememori
remendador: flikisto
remendar: flikaĉi
remiendo: flikaĵo
remitente: adresanto
remitir: adresi
remolacha: beto
remolcar: treni
remolino: akvoturno, kirlaĵo, kirlo, vortico
   remolino (de agua): akvokirlo
remolque: postveturilo
remordimiento: rimorso
remoto: defora, fora
remover con la paleta: ŝoveli
Renacimiento: Renaskiĝo
Renania-Palatinado: Rejnland-Palatinato
rendición: kapitulaco
rendirse: kapitulaci
rendir homenaje: omaĝi
renegar: fornomi, malagnoski
renio: renio
renovar: renovigi
renovarse: renoviĝi
renta: luprezo, procento, rento
rentar: luigi
renuencia: sindeteno
renuncia: demisio, eksiĝo
renunciar: demisii
reñir: kvereli
reordenar: reordigi
reparación: riparado, riparo
reparar: rebonigi, ripari
repartir: disdoni, dispartigi, partigi, partumi
repeler: forpeli, repeli
repentino: subita
repercusión: postsekvo, sekvo
repetir: bisi
repetirse: gurdi
repleto: plenŝtopita
réplica: kontraŭparoli
   sin réplica: kategoria
replicar: forargumenti
repollo: ĝardenbrasiko
reportero: raportisto
reposar: kuŝi, ripozi
reposar acostado: kuŝi
reposo: dormo, kvieto
reprender: admoni
representación: teatraĵo
representante: komisiulo
   nombrar representante: reprezentigi
representar: prezenti, reprezenti
reprimenda: admono
reprimir: bridi, submeti, subpremi
reprimir la risa: subridi
reprobar: malgratuli
reprochable: riproĉinda
reprochar: malgratuli, riproĉi
reproche: admono, riproĉo
reproducción: kopio
   hacer una reproducción: imiti
reproducir: kopii, reprodukti
   reproducir (imitar): imiti
reptar: rampi
reptiles: rampuloj
república: respubliko
República Checa: Ĉeĥujo
República de Nauru: Nauro
República Dominicana: Dominika Respubliko
República Helénica: Grekujo
repugnante: naŭza
reputación: reputacio
ser requerido (de): devi
requerir: postuli
requesón: kazeo
réquiem: rekviemo
requisito: postulo
res: bovo
   carne de res: bovaĵo
resbaladizo: glita, glitiga
resbalar: enŝovi, gliti
   resbalarse: enŝoviĝi
rescatar: elaĉeti
rescate: elaĉeta mono
reseña: notico, recenzo
reseñar: recenzi
reserva: rezervo
   reserva (militar): depoto
   formulario de reserva: mendilo
   reserva (moderación): sindetenemo
reservado: sindetenema
   lugar reservado: apartaĵo
   reservado (reacio a comunicarse: malkomunikema
reservar: gardi, rezervi
resfriarse: malvarmumi
residencia: loĝdomo, restadejo
residente: naciano
residir: loĝi
residuo: elĵetaĵo , postrestaĵo
   residuo (fig.): surfundaĵo
resignación: rezignacio
resina: rezino
resistencia: eltenemo, rezisto
resistir: elteni, kontraŭstari, rezisti
resolver: solvi
resonancia: resonado
resonar: resoni
resorte: risorto
respaldar: firmigi
   respaldar (sostener): subteni
respaldo: savkopio
respectivo: koncerna
respetar: respekti
respeto: respekto
respiración: spirado, spiro
   quedarse sin respiración: senspiriĝi
respirar: spiri
resplandor: brilo
responder: respondi
responsabilidad: koncerno, responso
responsable: responsulo
responso: rekviemo
respuesta: respondo
resta: subtraho
restante: postrestaĵo
restar: dekalkuli, subtrahi
restaurante: restoracio
restaurar: restarigi
resto: cetero, postrestaĵo, restaĵo, resto
   resto (de una division): resto
   resto (de una serie): resto
restricción: forteno, kateno
resuelto: senhezita, senŝanceliĝa
resultado: faraĵo, rezulto, totalo
   resultado (consecuencia): postsekvo
   dar como resultado: rezulti
resultar: rezulti
resultar de: sekvi
resumen: resumo
   en resumen: resume
resumir: resumi
retablo: retablo
retaguardia: postgvardio
retar: spiti
retardar: prokrasti
retener: deteni, reteni, teni
retener como rehén: ostaĝigi
reticente: sindetenema
retículo (álgebra): kompleta
retina: retino
retirada: retreto
retirar: retiri
   retirarse: retiriĝi
retocar: retuŝi
retorcer: tordi
retorcido: kurba, torda
retórica: retoriko
retornar: reiri
   retornar (devolver): reporti
retorno: reveno
retracción: kuntiro
retraerse: kuntiriĝi
retrasarse: postresti
retratar (hacer una imagen de alguien): portreti
retrato: portreto
retrete: necesejo, necesseĝo
retroceder: malantaŭeniri
reumatismo: reŭmatismo
reumatología: reŭmatologio
reunificar: reunuigi
reunión: kunsido, kunveno, rendevuo, renkontiĝo
sitio de reuniones: komunikejo
reunir: kolekti, kunigi, unuigi
   reunirse: amasiĝi
   reunirse: kolektiĝi
   reunirse: kunsidi
   reunirse: kunveni
reunirse: kuniĝi, rendevui
reunirse en un congreso: kongresi
reválida: abiturienta ekzameno
revelación: malkaŝo, revelacio
revelado: malkaŝa
revelar: malkaŝi, montri
revender: revendi
reventar: diskraki, disrompiĝi
reverberar: postvibri
reverencia: klinsaluto, riverenco
reverenciable: salutinda
reverenciar: riverenci
reverso: reverso
revisable: kontrolebla
revisar: kontroli, provlegi, revizii
revisar cada detalle: trarigardi
revisión: kontrolo, revizio, superrigardo
revista: gazeto, magazino, revuo
   revista teatral: viva gazeto
revocar: revoki
revolotear: ĉirkaŭflirti, flirti
revolución: revolucio
revolución industrial: industria revolucio
revólver: revolvero
revuelto: mikspotaĵo
rey: reĝo
   vivir como un rey: vivi inter forno hejtita kaj tablo kovrita
rey de reyes: reĝo de reĝoj
rezar: preĝi
rezumar: liki, trasorbiĝi
re-: re-
riachuelo: rivereto
ribete: borderaĵo, bordero
ribetear: borderi
ribosa: ribozo
ribosoma: ribosomo
rico: bongusta, riĉa, riĉulo
   nuevo rico: novriĉulo
ridiculizar: moki, ridindigi
ridículo: ridinda
   ridículo (adj.): moka
   ridículo (sust.): moko
rienda: brido, kondukilo
riesgo: risko
rígido: nefleksebla
riguroso: rigora
rima: rimo
rimar: rimi, rimiĝi , versi
rima por sufijo: adasismo
Rin: Rejno
rincón: angulo
rinitis alérgica: fojnofebro
rinoceronte: rinocero
riña: kverelo
riñón: reno
riñonera: sako, taŝo
río: rivero
Río Ural: Uralo
riqueza: riĉeco, riĉo
risa: rido
risa sarcástica: ridaĉo
risco: krutaĵo
risible: ridinda
ritmo: ritmo, takto, tempo
rito: rito
ritual: ritaro, rito
   libro ritual: ritlibro
rizado: bukla
rizador de pelo: frizilo
rizar: bukli
   rizar (cabello): frizi
rizo: frizaĵo
rizoma: rizomo
sin rizos: senbukla
róbalo: labrako
robar: prirabi, rabi, ŝteli
roble: kverko
roblón: nitnajlo
robo: ŝtelo
robot: roboto
robótica: robotiko
roca: roko, ŝtonego
rociador: aspergilo
rociar: aspergi, disĵeti
rocío: roso
rococó: rokoko
rodaja: tranĉaĵo
rodar: ruli
Rodas: Rodoso
rodear: ĉirkaŭfermi, ĉirkaŭiri, ĉirkaŭzoni
   rodear (de un trazo): ĉirkaŭstreki
rodilla: genuo
rodio: rodio
Rodolfo: Rudolfo
roedores (clase animal): ronĝuloj
roentgenio: rentgenio
roer: mordeti, ronĝi
rogar: petegi
rojo: ruĝa
rol: rolo
rollo: rulpremilo, tedo, volvaĵo
Roma: Romo
romance: romanco
románico: romaniko
romano: roma, romano, romiano
romanticismo: romantismo
romántico: romantika
rombo: lozanĝo, rombo
romboide: romboido
romero (botánica): rosmareno
rompehielos: glacirompilo
rompeolas: moleo
romper: diskraki, frakasi, fuŝuzi, krevigi, rompi, tranĉi
   romperse: frakasiĝi
   romperse: rompiĝi
romperse: krevi, ŝiriĝi
ron: rumo
roncar: ronki
ronda: iro
rondar: rondiri
ronna-: rona-
ronto-: ronto-
ropa de cama: dormilo, litaĵo
ropa interior: subaĵo, subvesto
rosa: roza, rozkolora, rozo
   como una rosa: roza
rosado: roza, rozkolora
rosal: rozujo
rosapalo: rozalteo
rosario: rozario
rosas: roza
rosa africana: rozalteo
rosa de Jericó: jeriĥorozo
rosa mosqueta: rozbero
rosca: kringo, ringopano
rosco: kringo, ringopano
rosquilla: kringo
rosquillo: kringo
rostro: vizaĝo
rotacional: kirlo
rotación de cultivos: kultivciklo
rotar: pivoti, rotacii
rotonda: trafikcirklo, trafikrondo
rótula: patelo
rotulador: feltkrajono
rótulo: etiketo, pendoŝildo, ŝildo
rubí: rubeno
rubidio: rubidio
rubio: blonda
rubios: triglo
rúbrica: parafo
ruda: ruto
rudimentario: kruda
rudo: malafabla
rueca: radŝpinilo
rueda: rado
rueda dentada: dentrado
rufián: prostituisto
ruido: bruo
ruidoso: brua
ruin: kanajla
ruina: ruino
ruinas: rubo
ruiseñor: najtingalo
ruleta: ruleto
rumiantes: remaĉuloj
rumiar: remaĉi
rumor: famo
ruptura: krevaĵo
Rusia: Rusio, Rusujo
ruso: rusa, ruso
rústico: kruda
ruta de la Seda: Silka Vojo
rutenio: rutenio
rutina: rutino