a b c ch d e f g h i j k l ll m n ñ o p q r s t u v w x y z ?

hispana g...

gabán: surtuto
gabardina: gabardino
gabinete: kabineto
gablete: gablo
gacela: gazelo
gachas: kaĉo
gadolinio: gadolinio
gafas: okulvitroj
gafas protectoras: okulŝirmilo
galante: galanta
galantina: galantino
galaxia: galaksio
galeaza: galeaso
galena: galeno
galera: galero
galerada: presprovaĵo
galería: galerio
galgo: leporhundo
galicismo: galicismo
galimatías: galimatio
galio: galiumo
galopar: galopi
galope: galopo
galupe: mugilo
galvánico: galvana
galvanizar: galvanizi, zinki
galvanómetro: galvanometro
gallarda: gajlardo
galleta: biskvito, kekso
galliformes: kokoformaj
gallina: kokino
gallo: virkoko
Gallo (vira koko), gallina (por kokino): koko
gamba: salikoko
gambito: gambito
gameto: gameto
ganado: brutaro
ganador: premiito
ganancia: gajno, pluso
ganar: gajni, venkobati
tener muchas ganas de : emi
hacer ganchillo: hoktriki
gancho: hoko, kroĉilo, pelisto
ganchudo, -a: hoka
ganga: gango
ganglio linfático: limfonodo
gangrena: gangreno
gangrenar: gangreni
ganso: ansero
Gante: Gento
garabatear: krajonumi
garaje: garaĝo, remizo
garantía: garantiaĵo, garantio
garantizar: garantii
garbanzo: kikero
gardenia: gardenio
garfio: hoko, kroĉilo
garganta: gorĝo
hacer gárgaras: gargari
gárgola: gargojlo
garra: ungego
garrafa: karafo
garza: ardeo
gas: gaso
gaseoducto: gaskondukilo
gaseoso: gaseca
gasificar: gasigi
gastar: elspezi , fordrinki
gastarle la punta: senpintigi
gastar bromas: blagi
gasterópodos: gastropodoj
gasto: elspezo
   el verdadero placer no se mide por el gasto: vera plezuro ne mezuriĝas laŭ la elspezo
gastos de viaje: vojelspezo
gastralgia: stomakdoloro
gastronomía: gastronomio
gas de efecto invernadero: forcejgaso
gata: katino
gatillo: ĉano
gato: kato
   cachorro de gato: katido
   gato macho: virkato
gatrónomo: gastronomo
gatuperio: pelmelo
gaucho: gaŭĉo
Gauss: Gaŭso
gaussiano: gaŭsa
gaviálidos: gavialedoj
gavilán: nizo
gaviota: mevo
gaviota argéntea: arĝentmevo
gaviota cana: griza mevo
gavota: gavoto
gavotte: gavoto
gay: gejo
gayar: strii
geco: geko
géiser: gejsero
geisha: amaĵisto
gelatina: ĵeleo
geler (intr.): frostiĝi
gema: gemo, juvelŝtono
gemelo: dunaskito, ĝemelo
gemelos: binoklo, dulorneto
gemido: ĝemo
Géminis: Ĝemeloj
gemir: ĝemi, vei
gemología: gemologio
gen: geno
gendarme: ĝendarmo
gene: geno
árbol genealógico: genealogia arbo
generación: generacio
generador: generatoro, naskanto
general: ĝenerala, generalo
generalidad: ĝeneralo
generalizar: ĝeneraligi
generalmente: ĝenerale
generar: estigi
   generar (datos, información): eligi
generatriz: naskanto
genéricamente: ĝenerale
genérico: ĝenerala
género: gento
   género (gram., clasificación biológica): genro
   género(mús., lit., arte): ĝenro
generoso: donacema, malavara
género animado: ulgenro
género femenino: femineno, ingenro
género inanimado, género neutro: aĵgenro
género masculino: maskuleno, virgenro
género Strix: strigo
génesis: genezo
Génesis: Genezo
genética: genetiko
genial: genia, mojosa
genio: feo, genio
genitivo: genitivo
genocidio: genocido, gentomurdo
gente: homoj
gentil: ĝentila, glata
gentileza: ĝentileco, komplezo
   tenga la gentileza de: faru al mi ĉi tiun komplezon
   tener la gentileza de: komplezi
gentuza: kanajlaro
genuino: malŝablona
geodesia: geodezio
geografía: geografio
geógrafo: geografiisto, geografo
geología: geologio
geólogo: geologiisto, geologo
geómetra: geometriisto
geometría: geometrio
   geometría analítica: analitika geometrio
   geometría euclidiana: eŭklida geometrio
   geometría descriptiva: priskriba geometrio
geométrico: geometria
geranio: cikoniobeko, geranio
gerencial: konduka
germanio: germaniumo
germano: ĝermano
germen: ĝermo
germinar: ĝermi
gerundio: gerundio
gesticulador: gestema
gesticular: gestadi
gestionar: konduki
gesto: gesto, mieno
hacer gestos: gesti
giga: ĵigo
gigante: giganta, giganto, grandegulo
gigantesco: ega
giga-: giga-
gigoló: amovendisto, malĉastisto
gilipollas: napokapulo
gimnasia: gimnastiko
   hacer gimnasia: gimnastiki
gimnasio: gimnastejo
gimnasta: gimnastikisto, gimnasto
ginebra: ĝino, juniperbrando
ginecología: ginekologio
ginecólogo: ginekologiisto, ginekologo, virinkuracisto
gira: iro
girar: giri, pivoti, turni
girarse: turniĝi
girar (alrededor de): rondiri
girasol: helianto, sunfloro
giro: parolturno
giroscopio: giroskopo
giro postal: poŝtmandato
gitano: cigana, cigano
glacial: frosta
glaciar: glaciaro, glaciejo
gladiador: gladiatoro
gladiola: gladiolo
glande: glano
glándula: glando
glándula tiroides: tiroido
glasear: glazuri
glía: gliĉelo
glicerina: glicerino
global: globa, malloka
globalmente: entute
globo: balono, globuso
   globo ocular: okulglobo
   globo terráqueo: terglobo
globo terráqueo: geografia globo
globo terrestre: geografia globo
glóbulo: globeto
   glóbulo rojo: ruĝa globeto
glóbulo blanco: blanka globeto, blanka sangoĉelo
glóbulo rojo: ruĝa sangoĉelo
gloria: gloro
glorieta: trafikcirklo, trafikrondo
glorificar: glori
glosa: gloso
glosario: glosaro
glotis: gloto
gluten: gluteno
glúteo: gluteo
gneis: gnejso
gnomo: gnomo
gnomon: gnomono
gnoseología: ekkonteorio
gobernador: gubernatoro
gobernar: konduki
gobierno: registaro
gobio: ploto
goce: ĝuo
gol: golo
golear: goli
golfo: golfo
golondrina: hirundo
golosina: sukeraĵo
golpe: bato, frapo
   golpe (de hacha): hako
golpear: bati, frapi
   golpearse: frapiĝi
golpear haciendo ruido: frapi
golpear (algo o a alguien): frapi
golpe de calor: sunfrapo
golpe de estado: puĉo
goma: gumo, kondomo
gónada: gonado
góndola: gondolo
gondolero: gondolisto
gong: gongo
gonococo: gonokoko
gordo: diko
gordo (de animal): lardo
gorgojo: kurkulio
gorgotear: glugli, klukkluki
gorgoteo: gluglo
gorila: gorilo
gorra: kaskedo
gorrión: pasero
gota: guto
   gota a gota: gute
gota de sudor: ŝvitero
gotear: guti
gotear de: deguti
Gotemburgo: Gotenburgo
gótico: gotika
goy: gojo
gozar: ĝui
gozo: ĝuo
grabación: registrado
grabado: gravuraĵo
grabadora: magnetofono, sonregistrilo, surbendigilo
grabar: gravuri, registri, surbendigi
   grabar en memoria: enmemorigi
grabar con una cámara: kamerai
gracia: gracio
   gracia (divina): graco
gracias: dankon
   gracias a: danke al
   gracias por adelantado: mi anticipe dankas vin
Gracias:
   Día de Acción de Gracias: Dankofesto
   Día de Acción de Gracias: Dankotago
graciosamente: gracie
gracioso, -a: gracia
gradiente: gradiento
grado: grado
   de grado n: n-a-grada
   grado (importancia): rango
   grado (jerárquico): rango
grado celsius (temperatura): celsia
grado kelvin (temperatura): kelvino
graduación: gradaro
gradual: grada, maldrasta
   gradual (adj.): iom-post-ioma
   gradual (adj.): poioma
gradualmente: iom post iom
graduar: gradigi
grafía: grafismo
gráfico:
   gráfico (adj.): grafika
   gráfico (de una función): grafikaĵo
   gráfico (diagrama): grafikaĵo
   gráfico (subst.): grafiko
grafista: fasonisto, kompostisto
grafiti: grafitio
grafito: grafito
grafo: arbo, grafeo, grafo
   1-grafo: unuopeĝa grafeo
grafología: grafologio
grafólogo: grafologiisto, grafologo
grama: agropiro, hundherbo
gramática: gramatiko
gramíneas: poacoj
gramo: gramo
gramófono: gramofono
gran: ega, granda
granada: granato, grenado
Granada: Grenado
granadero: grenadisto
granate: grenatkolora, grenato
grande: granda
grandiosidad: egeco, imponeco
grandioso: grandioza
granero: grenejo
granito: granito
granizar: hajli
granizo: glacipluvo, hajlero, hajlo
granja (bien arrendado): farmejo
grano: ero, grajno
   grano (parte comestible del ceral): greno
Granuja: fripono
Gran Bretaña: Britio, Britujo
la Gran muralla china: Granda Muro
gran pantalla: ekranego
grapa: krampo, vinkto
grapadora: krampilo
grapar: krampi
grasa: graso
graso: grasa
grasoso: grasa
gratificación: bakŝiŝo, gratifiko, premio
gratificar: gratifiki, premii
gratinar: grateni
gratitud: dankemo
gratuito: senpaga
gravedad: gravito
grave (nota): malalta
gravitar: graviti
graznar: gaki, graki
graznido: gik gak
Grecia: Grekio, Grekujo
grey: grego
griega: greka, greko
griego: greka, greko
grieta: mankloko
grillete: mankateno
gripe: gripo
gris: griza, grizo
gritar: krii, prikrii
   gritar (un animal): bleki
grito: krio
   grito (de un animal): bleko
grito de guerra: batalkrio
Groninga: Groningo
groningués: groninga
grosería: krudaĵo
grosero: malĝentila, malĝentilulo
grotesco: groteska
grúa: gruo
grueso: diko
grulla: gruo
Grulla: Gruo
gruñir: grunti, jelpi
grupa: postaĵo
grupeto: grupeto
grupo: anaro, aro, grupo, kolekto, kunularo
   de grupo: opa
grupo de amistades: konataro
grupo de n: n-opo
grupo de ocho: okopo
grupo de seis: sesopo
grupo de siete: sepopo
grupo musical: muzikistaro
grupo uralo-altaico: urala-altaja lingvofamilio
gruta: groto
guadaña: falĉilo
guanaco: gvanaka lamo
guano: guano
guante: ganto, mufo
guao: ŭaŭ
guardabarros: kotŝirmilo
guardacabo: koŝo
de guarda: garde
guardaespaldas: korpogardisto
guardamano: manŝirmilo
guardameta: golejisto
guardar: gardi, ŝirmi
guarda de campo: kampogardisto
guarda de caza: ĉasgardisto, ĉasvokto
guardería: infanĝardeno
guardia: gvardio, policano
   poner en guardia (contra alguien o algo): deadmoni
   guardia (acción de guardar): gardado
   guardia (guardián, subst.): gardisto
guardián (subst.): gardisto
guarida: rabejo
guarnecer: garni
guarnición: garnituro
guarnición (de montura o tiro): jungilaro
guasa: blago
guata: vato
guau: ŭaŭ
Güeldres: Gelderlando
guepardo: gepardo
guerra: milito
Guerra de Guerrillas: gerilmilito
guerra Fría: malvarma milito
Guerra Mundial: mondmilito
guerrear: batali, militi
guerrera: milita
guerrero: batalisto, milita
guerrilla: ĉikanmilito, gerilo
guerrillero: gerilano
guía: ĉiĉerono, kondukado, kondukanto
   guía (persona): gvidisto
   guía (libro): gvidlibro
   guía de ondas: ondokondukilo
guiar: foreskorti, gvidi, konduki
   guiar (hacer ir consigo): konduki
   guiar (hacer un camino): konduki
guiarse: sin gvidi
guía de cordada: ŝnurestro
guía de estudio: lernilo
guijarro: ŝtoneto
guillotina: gilotino
guillotinar: gilotini
guiñar: palpebrumi
guión: dividstreko, haltostreko
guirnalda: girlando
guisante: pizo
guiso: mikspotaĵo
güisqui: viskio
guitarra: gitaro
gulash: gulaŝo
gurú: guruo
gusano: vermo
gusanos: vermoj
gustar: gusti, ŝati
gusto: gusto, gustosenso
   con gusto: bongusta
gusto personal: gusto
gutapercha: gutaperko
gutural: guturalo