a b c ch d e f g h i j k l ll m n ñ o p q r s t u v w x y z ?

hispana f...

fábrica: fabriko
fabricación: fabrikado, farado
fabricante: fabrikanto, faristo
fabricar: elfari, fabriki
fábula: fabelo, fablo, mirrakonto
fabuloso: fabela
facción: trajto
faceta (de un brillante o cristal): faceto
fácil: facila, glata
facilidad de aprendizaje: lernebleco
facilitar: faciligi
fácilmente: facile
factor: faktoro
factorial: faktorialo
factura: fakturo, kalkulo
facturar: fakturi, registri
facultad: fakultato
facultad de razocinio: racio
facultativo: malnepra
fachada: fasado
fado: faduo
faetón: faetono
fagocito: fagocito
falange: falango
falangero del azúcar: sukersciuro
falaz: trompa
falda: jupo
faldón: basko
falsa oronja: muŝfungo
falseado: malsincera
falsear: falsi
falsificador: monfalsisto
falsificar: falsi
falso: falsa
   falso (erróneo): malĝusta
falso castaño: kaŝtano
   falso castaño (árbol): hipokaŝtano
falso cognado: falsa amiko
falta: manko, peko
faltar: malesti, manki, peki
a falta de: manke de
falta de ortografía: skriberaro
falto de carácter: senkaraktera
faltriquera: sako, taŝo
falucho: feluko
fallecer: endormiĝi
fallo: misaĵo
fama: fameco, famo
familia: familio, ordo
familiar: familia, familiara
familiarizarse: interkonatiĝi, konatiĝi
famoso: fama, famulo
fanático: fanatika, fanatikulo
fandango: fandango
fanerógamas: fanerogamo
fanfarria: fanfaro
fanfarrón: fanfaronulo, sinmontrema
fanfarronear: fanfaroni
fango: kaĉo
fantasear: fantazii, revi
fantasía: fantazio
fantasioso: fantazia
fantasma: fantomo
fantástico: fantazia
faquir: fakiro
farallón: krutaĵo
farándula: farandolo
faraón: faraono
faringe: faringo
fariseo: fariseo
farmacéutico: farmaciisto
farmacia: apoteko, farmacio
fármaco: farmaciaĵo
farmacología: farmakologio
farmacopea: farmakopeo
faro: lumturo
farsa: farso, mistifiko
farsante: kaŝema
fascinación: fascino
fascinante: fascina
fascinar: fascini, interesegi
fascismo: faŝismo
fascista: faŝisto
fase: fazo, stadio
fastidiar: ĉikani, tedi
fastidioso: teda
fatal: fatala
fatalidad: fatalaĵo
fatalismo: fatalismo
fatigador: laciga
fatigante: laciga
fatigar: lacigi
   fatigarse: laciĝi
fatuo: sinmontrema
fauces: faŭko
fauna: bestaro, faŭno
fauno: faŭno
favor: favoraĵo, favoro, komplezo
favorable: favora
   ser favorable a: favori
favorecer: antaŭenigi, dorloti, favori, favorigi
favorecido: favorato
favorito: favorato
fax: fakso
fe: fido
febrero: Februaro
febril: febra
fécula: fekulo
fecunda: fekunda
fecha: dato
fechar: dati
fechas de nacimiento y muerte: vivdatoj
fecha límite: limdato
federación: federacio
Federación Rusa: Ruslanda Federacio
federar: federacii
feldespato: feldspato
felicidad: feliĉo
felicitación: gratulo
   de felicitación: gratula
   digno de felicitación: gratulinda
felicitar: gratuli
félidos: felisedoj
felino: feliso, kata
feliz: feliĉa, ĝoja
felizmente: feliĉe
felpa: felpo, pluŝo
femenina: inseksa
femenino: virina
feminismo: feminismo, inismo, virinismo
feminista: feministo
femto-: femto-
fémur: femurosto
Fenicia: Fenicio
fénix: daktilarbo , fenikso
fenol: fenolo
fenomenal: fenomena
fenómeno: fenomeno
Fenoscandia: Fenoskandio
feo: aĉa, malgracia
feria: foiro
fermentación: fermentado, fermento
fermentar: fermenti
fermento: fermentaĵo
fermio: fermio
ferrocarril: fervojo, relvojo
ferrocarriles: fervojoj
ferroviaria: fervoja
ferroviario: fervoja
ferruginoso: fereca
ferry: pramo, pramŝipo
fértil: fekunda
fertilizante: sterko
fertilizar: sterki
ferviente: varmega
fervor: fervoro
festejar: festeni, festi
festín: festeno
festival: festivalo, kermeso
fetiche: fetiĉo
fetichismo: fetiĉismo
fétida: fetora
fetidez: fetoro
fétido: fetora
feto: feto
feto abortado: abortaĵo
feudalismo: feŭdismo
señor feudal: feŭdestro
feudo: feŭdo
fe en sí mismo: memfido
fiambre: mortintaĵo
fianza: kaŭcio
fiasco: fiasko
fibra: fibro
fibra óptica: lumfibro
fibroma: fibromo
ficción: fikcio
ficticio: fikcia, fiktiva
ficha de juego: ĵetono
fichar: engaĝi
fichero: dosiero
fichero de registro: protokolo
fidedigno: kredinda
fideo: vermiĉelo
fiebre: febro
   tener fiebre: febri
fiebre aftosa: aftozo
fiebre del heno: fojnofebro
fiebre tifoidea: tifa febro
fiel: ekleziano, fidela
fiesta: festo
Fiestas de las tiendas: Festo de Laŭboj
fiesta de bodas: edziĝofesto
fiesta de la madre de Dios: dipatrina festo
fiesta de la Virgen: dipatrina festo
figura: figuro
figurado: figura
figurante: figuranto
figurar: figuri
figura de una constelación: stelfiguro
figura de un asterismo: stelfiguro
figura geométrica: figuro, geometria figuro
figura literaria: figuro, stilfiguro, vortfiguro
fijador: fiksilo
fijar: fiksi, haltigi
fijarse: fiksiĝi
fijar la mirada: fiksrigardi, rigardegi
fijar la tarifa de: tarifi
fijeza: fikseco
fijo: fiksa
fila: horizontalo, sinsekvo, vico
   fila horizontal (de una matriz): horizontalo
   fila vertical (de una matriz): vertikalo
filacteria: filakterio
filamento: filamento
filamentoso: filamenteca
filantropía: filantropio, homamo
filántropo: filantropo, homama
filarmónica: filharmonio
filatelia: filatelo
filete: tranĉaĵo
filial: filio
filisteo: filistro
filmadora: videregistrilo
filmar: filmi, kamerai
filo: akraĵo, eĝo
filogenia: filogenezo
filología: filologio
filólogo: filologiisto
filón: kuŝejo
filosemita: filosemito
filosofar: filozofi, filozofii
filosofía: filozofio
filtrar: filtri
filtrarse: traguti
filtro: filtrilo
fin: fino
final: fina
finalizar: fini, kompletigi
finalizar la lectura: finlegi
finalmente: fine, finfine
financiar: financi
financiero:
   financiero (adj.): financa
   financiero (subst.): financisto
finanzas: financo
fingir: ŝajnigi
Finlandia: Finlando, Finnio, Finnlando, Suomio, Suomujo
fin de semana: semajnfino
fiordo: fjordo
firma: subskribo
   firma (ratificación): konfirmo
Firma: firmo
firmamento: firmaĵo
firmar (por ej. un contrato): subskribi
firma en blanco: blanketo
firme: starema
   firme (adj.): firma
fiscal: fiska, prokuroro
fisco: fisko
física (ciencia): fiziko
física térmica: varmofiziko
físico (adj.): fizika
fisiología: fiziologio
fisiólogo: fiziologiisto, fiziologo
fístula: fistulo
fisura: fendeto
fitoterapia: fitoterapio
flaco: malgrasa
flama: flamo
flamenco: flandra, flandro
   flamenco (folclore andaluz): flamenko
flan: flano
Flandes: Flandrio, Flandrujo
flauta: fluto
flauta bajo: basfluto
flauta de pico: bekfluto
flauta travesera: transversa fluto
flecha: sago
flemón: flegmono
flequillo: franĝo
flerovio: flerovio
fletador: frajtisto
fletar: frajti, ŝarĝi
flete: frajto
flexible: fleksa, fleksebla, fleksiĝema
flexión: fleksaĵo, flekso
flexionar: fleksi
flexionarse: fleksiĝi
flexivo: fleksia
flictena: flikteno
flirtear: flirti
flor: floro
floración: florado
florear: flori
florecer: flori
   florecer (intr., empezar a florecer): ekflori
floreciente: floranta
florero: florpoto
florín: floreno
flor de las nieves: neĝofloro
flota: floto
   flota aérea: aerofloto
   flota (de guerra): militŝiparo
   flota (conjunto de todos los barcos): ŝiparo
   flota (convoy de navíos): ŝiparo
   flota (de guerra): ŝiparo
flotación: flosado
flotador: savzono
   flotador (objeto): flosilo
   flotador (trabajador que flota la madera): flosisto
flotando: flosado
flotar: flosi
   hacer flotar: flosigi
fluctuación: ondiĝo
fluctuante: moviĝema
fluctuar: fluktui, ondi
fluido: fluaĵo
fluir: flui
flujo: fluo
   flujo (subida de la marea): fluso
flúor: fluoro
fluorescencia: fluoresko
fluorescente: fluoreska
FMI: Internacia Mona Fonduso
fobia: fobio
Fobos: Fobo
foca: foko
foco: fokuso
fogata: lignofajro
fogosidad: febro, vervo
fogoso: fajra, verva
folclore: folkloro
folósofo: filozofo
follaje: foliaro
follar: fiki
folletín: felietono
follonero: tumultema
fondela: drinkejo
fondo: fonduso, fono, fundo, subaĵo
   hasta el fondo: ĝisfunde
   hundirse hasta el fondo: surfundiĝi
fonema: bruero, fonemo
fonema representado por cuatro letras: kvarliteraĵo
fonema representado por tres letras: triliteraĵo
fonética: fonetiko
fonético: fonetika
fonetismo: fonetismo
fono: parolsono
fonógrafo: fonografo
fonología: fonologio
fontanela: fontanelo
food: manĝo
foque: ĵibo
foráneo: aligentulo
forastero: aligentulo
fórceps: akuŝilo, forcepso
forinto: forinto
forja: feraĵo
forjar: forĝi
forma: formo, kielo
   de forma que: kiel
   de qué forma: kiel
   de alguna forma que: kiel ajn
   de qué forma: kiele
formación: formacio, formado
   periodo de formación: provjaro
formación profesional: kolegio
formal: formala
formaldehído: formaldehido
formalidad: formalaĵo
formalismo: formalismo
formar: fari, formi
   formarse (instruirse): instruiĝi
formarse: formiĝi
formar una matriz: matrici
formas: maniero
formato: aranĝo, formato
forma de hablar: dirmaniero
forma de vida: vivoformo
formol: formolo
fórmula: formulo
formular: formuli, vortigi
formulario: formularo
formulario de inscripción: abonilo
fornicar: malĉasti
foro: forumo
   foro (internet): babilejo
forraje: furaĝo
forrar: tegi
forro: tego
fortalecer: armi
fortaleza: fortreso
fortuito: hazarda
fortuna: fortuno
forzar: perforti
   forzar (obligar): devigi
   forzar (imponer una acción): truddevigi
fosa séptica: kloako
fosfato: fosfato
fosfaturia: fosfaturio
fosforescencia: fosforesko
fosforescente: fosforeska
fósforo: alumeto, fosforo
fósil: fosilio
fosilizar:
   fosilizarse: ŝtoniĝi
   fosilizarse: ŝtoniĝi
fosilizarse: fosiliiĝi
foso: fosaĵo
fotocélula: sunĉelo
fotoconductor: lumkondukilo
fotocopiadora: kopiilo
fotografía: foto, fotografaĵo, fotografio
fotografiar: foti
fotógrafo: fotisto, fotografisto
fotómetro: fotometro
fotón: fotono
fotosfera: fotosfero
fototipia: fototipio
fox-trot: fokstroto
fracasar: fiaski, malsukcesi
fracaso: fiasko
fracción: frakcio
   fracción algebráica: algebra frakcio
   fracción impropia: nepropra frakcio
   fracción propia: propra frakcio
fraccionar: frakciigi
fracción propia: partumo
fractionamiento: dispartigo
fracturarse: rompiĝi
fragata: fregato
frágil: rompebla, rompiĝema, ŝiriĝema
fragmentar: fragmenti, pecigi
fragmento: fragmento, parto, peco, rompitaĵo, rompopeco, tekstero
frambuesa: frambo
francés: franca, franco
Francia: Francio, Francujo
francio: franciumo
franciscano: franciskano
franco: franko, sincera
francohablante: franclingvano
francolín: frankolino
francotirador: tiraljoro
franela: flanelo
franja: strio
franqueable: trairebla
franquear:
   franquear (correos): afranki
   franquear (un límite): transiri
frasco: fiolo
fraternidad: frateco
fraternizar: interfratiĝi
fraterno: frata, fratina
fratria: fratrio
fraude: trompo
frecuencia: frekvenco, ofteco
   alta frecuencia: alta frekvenco
frecuenciómetro: frekvencometro
frecuentar: frekventi
frecuente: ofta
frecuentemente: ofte
fregar: defroti
freidora: fritilo
freír: friti
frenar: bremsi
frencoparlante: franclingvano
frenesí: febro
frenillo: frenulo
freno: bremso, haltigilo
frenología: frenologio
frente: fronto, fruntaĵo, frunto
frente a: kontraŭ
frente a frente: kontraŭe
fresa: frago
   fresa (herramienta): frezilo
fresadora: frezmaŝino
fresar: frezi
fresco: freŝa, malvarmeta
   pintura al fresco: fresko
frescura: freŝeco, malvarmeto
fresero: fragujo
fríamente: malvarme
fricativa: frikativo, frotsono
fricativa laringal: laringa frikativo
fricción: froto
frigorífico [Esp.]: fridujo, malvarmujo
frigo [Esp.]: fridujo, malvarmujo
frijol: fazeolo
frío: frida, frosta, malvarma, malvarme, malvarmo
frío glacial: frosto, malvarmego
frío (electrodoméstico) [Cuba]: fridujo, malvarmujo
frisar (cabello): frizi
Frisia: Frisio, Frislando
fritura: fritaĵo
frívolo: frivola
frontal: antaŭa, fruntosto
frontón: frontono
frotación: froto
frotar: froti
frotar>: viŝi
frustración: frustro
frustrar: frustri
fruto: frukto
   dar fruto: frukti
fuego: fajro
fuegos artificiales: artfajraĵo, fajraĵo, piroteknikaĵo
fuelle: balgo
fuente: eligilo, fontano, fonto, plado
   fuente (para servir a la mesa): pelvo
fuera: for
fuera de linea: senkonekte
fuerte: akra, forta
fuerza: devigo, forto
fuga: fuĝo, liko
fugar: fuĝi, liki
fumar: fumi
funambulista: ŝnurdancisto
función: bildigo, funkcio, rolo
   función analítica: analitika funkcio
   función elemental: elementa funkcio
   realizar una función: funkcii
   función generalizada: ĝeneraligita funkcio
   función escalón de Heaviside: hevisida funkcio
   función escalón unitario: hevisida funkcio
   función hiperbólica: hiperbola funkcio
   inversa de función hiperbólica: inversa hiperbola funkcio
   función ciclométrica: inversa trigonometria funkcio
   función circular recíproca: inversa trigonometria funkcio
   función trigonométrica recíproca: inversa trigonometria funkcio
   función característica: karakteriza funkcio
   función de n variables: n-argumenta funkcio
   función multivaluada: plursenca funkcio
   función racional: racionala funkcio
   función simple: simpla funkcio
   función escalonada: ŝtupara funkcio
   función test: testa funkcio
   función circular: trigonometria funkcio
   función trigonométrica: trigonometria funkcio
   función univaluada: unusenca funkcio
funcionalismo: funkciismo
funcionamiento: funkciado, iro
funcionamiento sin carga: senŝarĝa reĝimo
funcionar: funkcii
funcionario: funkciulo, neeksigebla, ŝtatoficisto
función benéfica: benefico
función biyectiva: bijekcio
función de distribución: distribua funkcio
función identidad: idento-bildigo
función inversa: inversa bildigo
función sobreyectiva: surĵeto
funda: ingo
fundación: fondaĵo
fundamental: fundamenta
fundamentalismo: fundamentismo
fundamentar: fondi
fundamento: fundamento, fundo
fundar: fondi, starigi
fundería: uzino
fundición: fandado, fandejo
fundido (imagen o sonido): fado
fundidor: fandisto
fundir: elfandi, gisi
   fundir (imagen o sonido): fadi
   fundir (dos metales, un objeto, etc.): fandi
fundirse: fandiĝi
coche fúnebre: ĉerkveturilo
funeral: funebro
funesto: malhela
furgoneta: kamioneto
furia: furio
furioso: furioza
   estar furioso: furiozi
fuselaje: fuzelaĝo
fusión: kunfando
fusionar: kunfandi
   fusionarse: kunfandiĝi
fusta: rajdovipo
fustigar: vipi
futbol: futbalo
fútbol: futbalo, piedpilkado
futbolista: futbalisto
fútbol de mesa: tablofutbalo
fútil: vanta
futilidad: vanto
futuro: estonteco, futuro
(frase holodiacrítica): eĥoŝanĝo ĉiuĵaŭde