777 el 8753 netradukitaj sencoj de la lingvo belorusa

1: cilindra koordinato
2: kartezia koordinato
3: pezocentra koordinato
4: polusa koordinato
5: sfera koordinato
6: Anastazio
7: mikrosocio
8: tordi 1
9: aŭko
10: lavumi
11: mudeharo
12: mudehara 1
13: mudehara 2
14: asaro
15: freto 1
16: freto 2
17: freti
18: zelkovo
19: duzo
20: hidrocefala 1
21: hidrocefala 2
22: Johanĉjo
23: oromo
24: oroma
25: silueti
26: siluetiĝi
27: mirebla
28: miregi
29: mirego
30: mirinda
31: koaguli
32: koagulaĵo
33: koaguliĝi
34: supren 1
35: supren 2
36: desuprismo
37: bito
38: fingraĉo
39: haoro
40: spektakla 1
41: spektakla 2
42: sufero
43: suferanto
44: suferigi
45: suferinto
46: trasuferi
47: materiisto
48: blanka materio
49: griza materio
50: skabiozo
51: morfosintakso
52: sbiro
53: ermitejo
54: kreso
55: akvokreso
56: hu 1
57: hu 2
58: hui
59: huo
60: hu hu
61: bolero
62: navedi
63: kriptospecio
64: manovro
65: militmanovro
66: sinoplo
67: klikhorloĝo
68: bat!
69: batilo
70: interbatiĝo
71: polmflanka bato
72: sortobato
73: muzikaĵisto
74: kolokazio
75: grefti 3
76: firma 1
77: firma 2
78: firmaĵo 1
79: firmaĵo 2
80: firmigi
81: malfirma 1
82: malfirma 2
83: distri 1
84: distra
85: distro
86: distraĵo
87: distriĝi 1
88: distriĝi 2
89: distriĝema
90: kibico
91: kibici
92: lamelibrankoj
93: sulko 1
94: sulko 2
95: sulka
96: sulki
97: sulkigi
98: sulkiĝi
99: ŝovsulko
100: vojsulko
101: promulgi
102: cenobito
103: garde 1
104: garde 2
105: gardilo
106: antaŭgardi
107: ĉasgardisto
108: domgardisto
109: kampogardisto
110: korpogardisto
111: noktogardisto
112: limgardejo
113: limgardisto
114: plaĝogardisto
115: relgardisto
116: sengardulo
117: sin gardi
118: grafismo
119: Kampino
120: memfida
121: Odiŝo
122: ŝtopa
123: ŝtopiĝi
124: ŝtopiĝo
125: malŝtopi
126: plenŝtopita
127: mesianismo
128: mesiismo 1
129: mesiismo 2
130: po 1
131: po 2
132: po-
133: poa
134: po-signo
135: cetonio
136: malparto
137: partuma parto
138: smirgi
139: hipogloso
140: kalandri
141: kalandro
142: kalandrilo
143: kobitidedoj
144: ovacii
145: karoserio
146: karunklo
147: marerinaco
148: poŝerinaco
149: frivoleco
150: Ivo
151: trunko 2
152: trunko 4
153: trunko 5
154: indikatoro
155: hundedoj
156: aklimatizi
157: anakardio
158: lukri
159: lukra
160: evangelizi
161: Entempligo
162: kazaro
163: neniokaze
164: celkazo
165: lokkazo
166: posedkazo
167: hrr
168: kolofono
169: renklodo
170: serigrafio
171: Pirro
172: graplo
173: naismo
174: skipo 2
175: skipestro
176: trikaĵo
177: kroĉtriki
178: necesi
179: necesaĵo 2
180: necesujo 2
181: laŭnecese
182: nenecesa
183: malnecesa
184: vivnecesaĵo
185: skarpo 2
186: inkao 1
187: inkao 2
188: kriso
189: Julo
190: lertaĵo
191: lerteco
192: lertiĝi
193: lertulo
194: mallerta 1
195: mallerta 2
196: mallerta 3
197: manlerta
198: ŝtormi
199: ŝtorma
200: kirloŝtormo
201: neĝoŝtormo
202: sabloŝtormo
203: bloko 3
204: bloko 4
205: bloko 5
206: ŝtonbloko
207: floso 1
208: floso 2
209: flosi 1
210: flosi 2
211: flosi 3
212: flosigi 1
213: flosigi 2
214: flosado 1
215: flosado 2
216: flosisto
217: flosilo
218: floslinio
219: prostituito
220: tragopogo 1
221: tragopogo 2
222: Remingtono
223: lingvoprojekto
224: koncedi
225: koncedo
226: koncedinde
227: Jutubo
228: montkabano
229: nefrologo
230: fenikuro
231: skaldo
232: omero
233: melanosomo
234: tenaca
235: globa 2
236: blanka globeto
237: ĵetglobo
238: kava globo
239: konsonanco 2
240: kognitiva
241: dribli 1
242: dribli 2
243: Gregorio
244: lesbanino 1
245: esperantologio
246: esperantologiisto
247: anonacoj
248: kolera
249: koleriĝi
250: koleretigi
251: postkolero
252: altlando
253: evolulando
254: limlando
255: sojlolando
256: klozoneo
257: klozonea
258: klozoneaĵo
259: kosmoso
260: maato
261: genomo
262: enzimo
263: ricevonto
264: riceviĝi
265: rericevi
266: radiricevilo
267: satelitricevilo
268: karamboli 1
269: karamboli 2
270: karambolo 1
271: karambolo 2
272: karambolo 3
273: hektika 1
274: hektika 2
275: ekzalto
276: hulo 1
277: kaŭriĝi 1
278: kaŭriĝi 2
279: Adalberto
280: perdiĝi
281: disperdi
282: forperdiĝi
283: kontraŭhaloilo
284: pavi 1
285: pavi 2
286: pavumi
287: heliotropo
288: subkalkanumo
289: el 1
290: el 2
291: el 3
292: el 4
293: el 5
294: elen
295: eligi 1
296: eligi 2
297: eligi 3
298: eligaĵo 1
299: eligaĵo 2
300: eligo
301: eligilo 1
302: eligilo 2
303: eliĝi
304: el 1
305: el 2
306: el 3
307: romao
308: polipolo
309: duflanka polipolo
310: drapiraĵo
311: maskareto
312: spektrogramo
313: banjano
314: trupo
315: helpotrupo
316: Sikimo
317: geometredoj
318: Biharo
319: placeto 1
320: placego
321: tearbo 1
322: tearbo 2
323: specimenaro
324: ŝoti
325: bonefekta
326: malbonefekta
327: espanjoleto
328: mandalo
329: malmodela
330: muzikologo
331: leŭkojo
332: fokseno
333: hipofizito
334: adiabata 1
335: adiabata 2
336: Babo
337: Babismo
338: babano
339: pogaĉo
340: historiografio
341: sundo
342: elatero
343: ĉef-
344: malĉefa
345: bruero
346: solo 1
347: solo 2
348: instrumetodo
349: kuirmetodo
350: kuracmetodo
351: labormetodo
352: produktmetodo
353: kunokazi
354: laŭokaze
355: neniuokaze
356: en la okazo se
357: ĝustokaze
358: interokazaĵo
359: kunokazeco
360: limokazo
361: porokaza
362: aparta okazo
363: okazo de bezono
364: nokti 1
365: noktiĝi
366: tranoktejo
367: noktmezo
368: perkuti 1
369: perkuti 2
370: perkutilo
371: Arunaĉalpradeŝo
372: ŝablono 2
373: serifo
374: senserifa
375: vunda 1
376: vunda 2
377: frostovundo
378: skrapvundi
379: skrapvundo
380: vunda loko 1
381: fano
382: fanaro
383: piloti 1
384: pilotejo
385: elĉerpa serĉo
386: senbara serĉo
387: disputema 1
388: gombo 1
389: gombo 2
390: meteorito
391: spahio
392: emetiko
393: spirituala
394: preĝo
395: hejma preĝejo
396: preĝolibro
397: barmicvo
398: ĝis
399: praangla
400: Anglalingvujo 1
401: Anglalingvujo 2
402: regula 3
403: reguleco
404: laŭregula
405: trafikregularo
406: vivregulo
407: zizifo
408: Adano
409: persisto
410: persistema
411: persistemulo
412: fio
413: trufi
414: Nova Skotio
415: asisto
416: navaĥa
417: implikiĝi 1
418: implikiĝi 2
419: provincialo
420: saporo
421: sapori
422: ĝonko
423: krepuski 2
424: krepuskiĝo
425: pudoro
426: pudora
427: koketulo
428: tobogano
429: reltobogano
430: noo
431: aĝi
432: aĝa
433: floraĝo
434: grandaĝulo
435: infanaĝo
436: junaĝo
437: mezaĝa
438: mezaĝulo
439: mondaĝo
440: neplenaĝa
441: plejaĝulo
442: pliaĝiĝi
443: pliaĝulo
444: profundaĝulo
445: samaĝulo
446: tempaĝo
447: Timoteo
448: konjugaĵo
449: konjugito
450: felpo
451: providenco
452: korbo 2
453: inteligenta
454: inteligento
455: inteligenteco
456: inteligentulo 1
457: malinteligenta
458: arta inteligento
459: recidivi
460: recidivo
461: samprofesiulo
462: libera profesio 2
463: velkigi
464: taoismo
465: ĉasvokto
466: labio
467: Maŭrico
468: Sankta Skribo
469: norio
470: mantuko
471: nukotuko
472: polvotuko
473: zontuko
474: kolimbeto
475: vetivero
476: protektejo
477: fantoma
478: akronimo
479: statero
480: so
481: Nova Biologia Nomenklaturo
482: furaĝujo
483: dalajlamao
484: klezmero
485: tratrui
486: babiltruo
487: butontruo
488: fumtruo
489: memortruo
490: mustruo 1
491: mustruo 2
492: naztruo
493: postaĵotruo
494: pugtruo
495: serurtruo
496: sontruo
497: ventoltruo
498: elbobenigi 1
499: elbobenigi 2
500: ludbobeno
501: krucifikso
502: onisko
503: oniskoj
504: ŝlosilo 1
505: ŝlosilo 3
506: ŝlosilo 4
507: enŝlosi
508: malŝlosi
509: postefiko
510: efika kaŭzo
511: civitismo
512: civitanigi
513: mondcivitano 1
514: mondcivitano 2
515: mondcivitaneco
516: glabelo
517: tus
518: kroma
519: kromi
520: ŝakuhaĉo
521: kariatido
522: Hindio
523: portaĵo
524: ĉirkaŭporti
525: inuitaj lingvoj
526: forfikulo
527: linĉa
528: linĉanto
529: linĉito
530: linĉo
531: ĥamido
532: hubo
533: dekliva
534: deklivi
535: troigi
536: maltro
537: tro-
538: projekcii 1
539: projekcii 2
540: projekciaĵo 1
541: projekciaĵo 2
542: projekciilo
543: retroprojekciilo
544: centra projekcio
545: kanona projekcio
546: oblikva projekcio
547: orta projekcio
548: paralela projekcio
549: vektora projekcio
550: furzi
551: furzo
552: Portoprinco
553: bantkravato
554: tribordo
555: portalo 2
556: ĉinologio
557: frapi 1
558: frapi 2
559: frapi 3
560: frapi 4
561: frapi 5
562: frap
563: frapa
564: frapo
565: frapado
566: frapilo
567: frapiĝi
568: interfrapiĝi
569: okulfrapa
570: orelfrapa
571: sunfrapo 1
572: sunfrapo 2
573: orfa
574: orfe
575: orfigi 1
576: orfigi 2
577: surao
578: miozino
579: manĝuo
580: rago
581: klonika
582: klonika spasmo
583: dismaŝigi
584: panegiri
585: mimo
586: mimi
587: Ĥeto
588: ĥetido 1
589: ĥetido 2
590: ĥetida
591: praĥetido
592: servanto
593: servema
594: servistaro
595: priservi
596: libroservo
597: militservo
598: militservi
599: sekretservo
600: sin enservigi
601: kovi 1
602: kovi 2
603: kovi 3
604: kovado
605: kovejo 1
606: kovejo 2
607: kovejo 3
608: kovilo
609: elkovi 1
610: elkovi 2
611: elkovaĵo
612: elkoviĝi
613: skotiŝo 1
614: skotiŝo 2
615: bakteriofago
616: Maliko
617: krizokalo
618: Perlorivero
619: ej
620: Tiberio
621: fakultativa
622: slabo
623: socio 1
624: socio 2
625: socia 1
626: socia 2
627: socia 3
628: sociemo
629: ensociiĝo
630: kontraŭsociulo
631: topo
632: opresi
633: opreso
634: mento 2
635: Hanovro
636: retetiketo
637: timeleacoj
638: infekti 1
639: infekti 2
640: infekti 3
641: infekto
642: infekta 1
643: infekta 2
644: infektaĵo 1
645: infektaĵo 2
646: malinfekti
647: prodromo
648: krakpano
649: Saksujo-Anhalto
650: Malsupra Saksujo
651: Supra Saksujo
652: panaricio
653: fasono 2
654: fasoni 2
655: fasonisto
656: grato
657: mikrosekci
658: mikrosekcaĵo
659: agrablaĵo
660: malagrablaĵo
661: alveoluloj
662: glutamato 1
663: glutamato 2
664: -i
665: ĉasta 1
666: ĉasta 2
667: ĉasteco
668: malĉasta
669: malĉastaĵo
670: malĉasteco
671: malĉastejo
672: malĉasti 1
673: malĉasti 2
674: malĉastisto
675: malĉastistino
676: -ebl
677: ebli
678: ebleco
679: datumo 1
680: datumo 2
681: datumbanko
682: datumbazo
683: datumbaz-manipulilo
684: datumportilo
685: datumstrukturo
686: elimo
687: hunda elimo
688: sabla elimo
689: glittubo
690: tirozino
691: melopepo
692: lodo
693: skota
694: -an 1
695: -an 2
696: korvetkapitano
697: fregatkapitano
698: veselkapitano
699: kombinato
700: oke
701: okuma
702: stakto
703: laroformaj
704: konstitucirompo
705: tukuo
706: enotero
707: jo
708: fraŭla
709: senatestro
710: protruda
711: entozooj
712: Tobio 1
713: Tobio 2
714: lambrekino
715: spato 2
716: Dominiko 1
717: Dominiko 2
718: bejo
719: ekvivalento-klaso
720: dekstra klaso
721: maldekstra klaso
722: flanka klaso
723: n-modula restoklaso
724: debuto
725: geto
726: kaŝi 1
727: kaŝilo
728: enkaŝi
729: grifo 1
730: grifo 2
731: Delegitaro
732: parolema
733: parolisto
734: antaŭparoli
735: ĉirkaŭparoli
736: festparolado
737: fiparoli
738: interparolejo
739: interparoli
740: interparolo
741: laŭdparolo
742: porparolanto
743: priparoli
744: priparolinda
745: satparoli
746: muflo
747: Viktorio 1
748: Viktorio 2
749: Viktorio 3
750: hipokaŝtanacoj
751: embarasiĝi 1
752: embarasiĝi 2
753: malembarasi 1
754: malembarasi 2
755: flikisto
756: flikaĉi
757: sindiko 1
758: sindiko 2
759: malvigligi
760: malvigliĝi
761: revigligi
762: revigliĝi
763: n-silabo 1
764: n-silabo 2
765: distanco 2
766: distance
767: angula distanco
768: fokusdistanco
769: pafdistanco
770: polusa distanco
771: tempdistanco
772: veturdistanco
773: viddistanco
774: ekskremento
775: ekskrementa 1
776: ekskrementa 2
777: ligillisto