777 el 4358 netradukitaj sencoj de la lingvo franca

1: danke 2
2: dankinda
3: makrocefalo
4: administratoro
5: memorfiksi
6: karmemora
7: memorsigno
8: belulo
9: tekstaranĝo
10: mikrosocio
11: transverse
12: edziga 1
13: geedzoj
14: geedzo
15: novedzo
16: novedzino
17: novgeedzoj
18: sori
19: zirkono
20: Litomiŝlo
21: suŝiejo
22: normando 2
23: normanda
24: lavilo 1
25: lavilo 2
26: ellavi 1
27: ellavi 2
28: baritono 2
29: animeo
30: Baktria kamelo
31: asasino
32: orelmembrano
33: rekta kurento
34: hidrocefala 1
35: oromo
36: oroma
37: diaterma
38: silueti
39: supren 1
40: supren 2
41: malsupren 2
42: fingraĉo
43: sablujo
44: sabloludejo
45: spektakla 1
46: suferanto
47: suferinto
48: kontraŭmaterio
49: promenanto
50: ĥolecistito
51: kelkiam
52: Duseldorfo
53: indikaĵo
54: klikhorloĝo
55: vangobato
56: muzikaĵisto
57: inspekto 1
58: firmaĵo 1
59: firmaĵo 2
60: sobriĝi
61: distri 1
62: kibico
63: kibici
64: sulka
65: aktualiĝi
66: same
67: samo
68: peniko 2
69: maneĝo 1
70: maneĝo 2
71: diletanta
72: rimeso
73: memfida
74: mesianismo
75: mesiismo 1
76: mesiismo 2
77: subite
78: kvassupo
79: akselo 2
80: po-
81: Malnovbavarujo
82: parte
83: partaĵo 1
84: partaĵo 2
85: partumi 1
86: malparto
87: partuma parto
88: bovlo 2
89: tebovlo
90: administra
91: administranto
92: sukurejo
93: Parizanino
94: krevi 3
95: krevo 1
96: krevo 2
97: aklimatizi
98: anakardio
99: pontifiko 1
100: pontifiko 2
101: Entempligo
102: kazo 3
103: kazo 4
104: kazaro
105: neniokaze
106: celkazo
107: lokkazo
108: posedkazo
109: renklodo
110: Pirro
111: naismo
112: skipo 2
113: skipestro
114: trikaĵo
115: kroĉtriki
116: necesaĵo 2
117: necesujo 2
118: malnecesa
119: esplanado
120: flosi 3
121: mediokrulo
122: opoziciulo
123: nitnajlo
124: nitjunto
125: montkabano
126: orakolo 1
127: orakolo 2
128: orakolo 3
129: orakoli
130: duala 1
131: ekokupi 1
132: ekokupi 2
133: priokupo
134: fetiĉisto 1
135: fetiĉisto 2
136: globo 2
137: globa 2
138: blanka globeto
139: ruĝa globeto
140: kava globo
141: retikulo 2
142: dribli 1
143: dribli 2
144: navigilo 1
145: navigilo 2
146: anonacoj
147: landido
148: ricevi 3
149: ricevonto
150: riceviĝi
151: rericevi
152: satelitricevilo
153: cejano 2
154: cejana 1
155: cejana 2
156: pavo 2
157: heliotropo
158: Leo
159: eligi 3
160: eligaĵo 1
161: el 1
162: el 2
163: el 3
164: duflanka polipolo
165: tearbo 2
166: malglora
167: stegi
168: hotelisto 1
169: hotelisto 2
170: modeli 1
171: modeli 2
172: modeli 3
173: modeligi 2
174: puzlero
175: haĉi 2
176: adiabata 2
177: paruedoj
178: Babo
179: babano
180: akuzanto
181: akuzisto
182: akuzito
183: historiografio
184: sundo
185: ĉef-
186: ĉefa 2
187: ĉefulo
188: bruero
189: ĉirkaŭbrui
190: neta 1
191: pleno 1
192: pleno 2
193: plenumi 2
194: instrumetodo
195: kuirmetodo
196: kuracmetodo
197: labormetodo
198: produktmetodo
199: kunokazi
200: laŭokaze
201: neniuokaze
202: okazo de bezono
203: Majno 2
204: kinematografio
205: perkuti 1
206: perkutilo
207: saturnalio
208: ŝablono 2
209: ŝablonaĵo
210: vunda 1
211: vunda 2
212: vundloko
213: vunda loko 1
214: pilotejo
215: serĉo
216: serĉateco
217: serĉilo
218: elserĉi
219: priserĉi
220: traserĉi
221: elĉerpa serĉo
222: senbara serĉo
223: disputo 1
224: disputo 2
225: disputema 1
226: peninda
227: ĝis
228: trenaĵo 1
229: trenaĵo 2
230: praangla
231: Anglalingvujo 1
232: Anglalingvujo 2
233: laŭregula
234: horizontalo 3
235: kursivo 2
236: kursiva
237: kursivigi
238: lombardo
239: lombardi
240: nazalo 2
241: pelvo 2
242: salamandredoj
243: movadumi
244: movilo
245: redoksa
246: krepuski 1
247: krepuski 2
248: elkrepuskiĝi 1
249: elkrepuskiĝi 2
250: preamblo
251: oktavo 3
252: plastika 2
253: Kampanio
254: konjugi
255: konjugaĵo
256: konjugito
257: pagenda
258: kontraŭpage
259: pripagi
260: transpago
261: koti 1
262: kotejo
263: Dioskuroj 1
264: Dioskuroj 2
265: Dioskuro
266: aŭskultanto
267: inteligentulo 1
268: libera profesio 2
269: skriba 2
270: ĉirkaŭskribi 2
271: ĉirkaŭskribi 3
272: misskribi
273: skribkaraktero
274: mantuko
275: nukotuko
276: protektanto
277: protektejo
278: mediprotekto
279: so
280: rafano
281: fumtruo
282: sojo 2
283: mondcivitano 2
284: togolanda
285: togolandano
286: ĉirkaŭporti
287: linĉa
288: linĉanto
289: linĉito
290: ĥamido
291: hubo
292: dekliva
293: tro-
294: projekciaĵo 2
295: varbilo
296: varbisto
297: frapado
298: orfa
299: orfe
300: arĥaikaĵo
301: sensoro
302: distrikta
303: mimo
304: mimi
305: ĥetido 1
306: ĥetido 2
307: ĥetida
308: praĥetido
309: poacoj
310: servanto
311: priservi
312: kovejo 2
313: mondoceano
314: Atlanta Oceano
315: Silenta Oceano
316: pezaĵo
317: laŭpeze
318: Vestfalio
319: ej
320: topo
321: mento 2
322: muntaĵo
323: kromata 1
324: kromata 2
325: infektaĵo 2
326: sorabo
327: soraba
328: generala
329: krakpano
330: surpanaĵo
331: ruĝvanga
332: mikrosekci
333: malestime
334: Suezkanalo
335: -ebl
336: ebli
337: ebleco
338: timpano 2
339: hunda elimo
340: sabla elimo
341: bildotubo
342: blovtubo
343: alianci
344: tirozino
345: Eŭskio
346: tubero 1
347: tubero 2
348: hartubero
349: trusto
350: lodo
351: biologia 1
352: biologia 2
353: kapitano 3
354: malĝoja 2
355: junia
356: misvetero
357: klapo 2
358: laroformaj
359: konstitucirompo
360: ĉaro
361: ĉevalĉaro
362: manĉareto
363: ekzakte
364: probablo 1
365: probablo 2
366: februara
367: investituro 1
368: negacio 1
369: teoriisto
370: septembra
371: spato 2
372: azaro
373: jama
374: Delegitaro
375: parolado 1
376: interparolo
377: priparolinda
378: transurania
379: muflo
380: domaĝe
381: digneco
382: grandigi 1
383: grandigi 2
384: renoma
385: aglomeraĵo 1
386: aglomeraĵo 2
387: n-silabo 1
388: n-silabo 2
389: distanco 2
390: distance
391: tempdistanco
392: veturdistanco
393: viddistanco
394: konzerno
395: monarĥio 1
396: monarĥio 2
397: miniaturo 2
398: miniatura 1
399: miniatura 2
400: listano
401: atendolisto
402: ligillisto
403: nigra listo
404: koncerno
405: ekstravertito
406: ekstravertita
407: preslitero 1
408: plurliteraĵo
409: transliteri
410: operaciato 1
411: operaciejo
412: ekstera operacio 2
413: martelumi
414: limako 2
415: kunaĵo 1
416: kunigaĵo
417: ŝnurkunulo
418: kun 1
419: kun 2
420: kun 3
421: rezultatigi
422: senrezultata
423: gravigi
424: gravulo
425: celkonscia
426: memkonscio
427: duplikati
428: stipo 2
429: teksti
430: tekstigi
431: titro 1
432: titro 2
433: titri
434: trakto 1
435: trakto 2
436: trakto 3
437: traktilo 1
438: traktilo 2
439: antaŭtraktado 1
440: posttraktado 1
441: datumtraktilo
442: rubuso 3
443: rubusujo
444: marĉa rubuso
445: rimoido
446: kresĉendi
447: malbonstata
448: sen-
449: sen- 1
450: sen- 2
451: sen-
452: aŭrikulo
453: pova
454: povumo
455: hoko 2
456: hoki 1
457: hoki 2
458: superpontigi
459: baki 1
460: bakaĵo
461: kalkulilo 2
462: elkalkuli 2
463: enkalkuli 1
464: kunkalkuli
465: miskalkuli
466: n-jambo
467: cisterno 2
468: absoluta monopolo
469: duflanka monopolo
470: eksportmonopolo
471: importmonopolo
472: monopolprofitoj
473: monopola kapitalo
474: termo
475: fendiĝi
476: fendilo
477: orelfenda
478: Holstinio
479: konvinka
480: konvinke
481: korelativo
482: kripta
483: mergiĝi
484: elmergi
485: Urugvajrivero
486: lekto
487: generado 1
488: genero 1
489: genero 2
490: regeneri 1
491: regeneri 2
492: grinco
493: mordeti 3
494: elmordi
495: pensiiĝi 1
496: pensiuliĝi
497: ĝusti
498: ĝustaĵo
499: malĝusta 2
500: reĝustigi
501: pirogo
502: profitkvoto
503: kvoto de interezoj
504: avena
505: odonatoj
506: striki
507: avii
508: avia
509: siliko 2
510: Uzbeko
511: nula 1
512: nuli 1
513: nuli 2
514: nulejo
515: nuliganto
516: homomorfia 2
517: kibucano
518: ekstremumejo
519: briklito
520: mortolito
521: Zamenhofa
522: bergamotujo
523: Moloĥo 2
524: februlo
525: aberacii
526: sekvojadendro
527: verniso
528: vernisi
529: kvaternara 2
530: rampaĵo 2
531: eldorado 1
532: eldorado 2
533: torento 1
534: torento 2
535: torento 3
536: torenta
537: torenti
538: aedo
539: Voduo 1
540: Voduo 2
541: Voduano
542: akrediti 2
543: duonakcenta
544: akcentperdo
545: ritma akcentado ritma akcento
546: honordigno
547: tradukanto
548: tradukilo
549: tradukisto
550: mistraduki
551: traduktempa
552: takta 1
553: -ar
554: ariĝi
555: flutisto
556: umeo 1
557: umeo 2
558: precipiti 2
559: precipitaĵo
560: prudentulo
561: bandaĉo
562: bonfarti
563: misfarto
564: anticipi 2
565: ĉevaledoj
566: rezignebla
567: karelo
568: vizite
569: vizitanto
570: -pj
571: antikvo
572: himeno 2
573: apartaĵo 1
574: apartiga 1
575: apartigebla 1
576: longitudo 1
577: longitudo 2
578: karilono
579: laboranto
580: forlabori
581: prilabori 2
582: senlabora 1
583: cerbolaboro
584: kromlaboro 1
585: kromlaboro 2
586: laborloko
587: legacio
588: Elizo
589: ludosto
590: dajaka
591: nikotiano
592: sonanto 2
593: resonilo
594: sonsento
595: absoluta sonsento
596: relativa sonsento
597: -ul
598: skorpenoformaj
599: aludo
600: snoba
601: komuno 1
602: komuno 2
603: al inter
604: de inter
605: intera
606: interaĵo
607: interulo
608: nacianigi 1
609: nacianigi 2
610: alinaciano
611: internaciismo 1
612: internaciismo 3
613: banisto
614: ŝvitbanejo
615: dekkelkjarulo
616: kurza
617: senkurza
618: eksterborsa kurzo
619: oficiala kurzo
620: kurzaltiĝo
621: Tempo
622: tempismo
623: somera tempo 1
624: vintra tempo 1
625: sevrugo
626: Sankta Vendredo
627: somaterio
628: pretorejo
629: remburi 1
630: remburi 2
631: lante
632: laso
633: forlasebla
634: relasi
635: translasi
636: kafujo 2
637: rezulte
638: responda 1
639: respondeco 1
640: respondeco 2
641: respondumo
642: priresponda
643: prirespondi 1
644: prirespondi 2
645: respondeci
646: oguzo
647: oguza lingvo
648: -ot
649: Eŭskujo
650: placento 2
651: vertiĝi
652: vertiĝigi
653: korelacio 1
654: kontraŭfaŝisto
655: parencino
656: boparenco
657: pleŭronektedoj
658: ju
659: pirogo
660: Galilejo
661: galileja
662: senecio
663: florejo
664: neĝofloro 2
665: Dalmatio
666: pekigi
667: prapeko
668: mortomerita peko 2
669: foreksigi
670: fronta 1
671: fronta 2
672: -ing
673: barbakuo
674: fondo
675: malfondi
676: cela
677: veziko 2
678: veziko 4
679: majdano
680: ĝiri 2
681: ĝiro 2
682: ĝirebla
683: neĝirebla
684: e
685: melankolie
686: melankoliulo
687: rozario 2
688: ofero 1
689: ofero 2
690: dankofero
691: koncentrigi
692: koncentriteco 1
693: duobla vo
694: pria
695: prii
696: pri 1
697: pri 2
698: pri 3
699: ardeza
700: utili
701: utileco
702: utilismo
703: rapide
704: rapido 1
705: disrabi 1
706: disrabi 2
707: forrabi
708: infinitiganto
709: kolegio 1
710: misortografii
711: kreskaĵo 2
712: ĉirkaŭkreski
713: tarantulo 2
714: centripeta 2
715: trajtaro
716: nielo
717: plonĝi 2
718: plonĝi 3
719: plonĝisto
720: hereda 1
721: hereda 2
722: prihereda
723: uracilo
724: stresa
725: haladzi
726: indignindaĵo
727: hororfilmo
728: konfesinto 1
729: konfesinto 2
730: estkonfesi
731: jubilea
732: vegano
733: vegana
734: -os
735: lernaĵo
736: lernema
737: lernilo
738: finlerni
739: altlernejo
740: loĝlernejo
741: memlernanto
742: stokasto
743: kurbeco 1
744: tuneli
745: terasa 1
746: terasa 2
747: terasi
748: kazeigi
749: kripo 3
750: cikla 1
751: cikla 2
752: sencikla 1
753: tropiko 2
754: subtropiko
755: subtropika
756: gravedulo
757: ŝarĝatesto
758: femino
759: hodiaŭo 1
760: hodiaŭo 2
761: paĝio 2
762: sub ...-n
763: de sub
764: el sub
765: knajpo
766: figura 1
767: submajstro 2
768: eklezimajstro
769: duonpalto
770: ciprinoformaj
771: ĝenio
772: ergotfungo
773: granita 2
774: prifajfi
775: konfidi 2
776: cigno 2
777: filono 1