ekonomiko, financo, komerco

abandoni
abandono
absoluta monopolo
aĉetisto
aĉetkonkurso
aĉetopovo
adjudiki
adjudiko
aertransporto
afergvidanto
aferisto
afero
afganio
afranki
afrankite
aĝio
aĝiotado
aĝioti
aĝiotisto
akapari
akcepti
akcepto
akcia kompanio
akcia opcio
akcia societo
akcio
akciulo
akcizi
akcizisto
akcizo
akiri
akrediti
akreditivi
akreditivo
aktivo
aktuario
aldonvalora imposto
almozdonema
alonĝo
alpago
alparo
amortizi
analizisto
antikrezo
anuitato
apanaĝo
apartenaĵo
aparteni
apunto
arbitracio
arbitraĝo
artiklo
artikolo
asaro
asekura
asekurado
asekuratesto
asekura agento
asekura makleristo
asekuri
asekuristo
asekurlibro
asekuro
asigni
aŭkcii
aŭkciisto
aŭkcio
aŭtarcia
aŭtarcio
aŭtarkio
aŭtomacio
avalo
averio
avizo
bakŝiŝo
balboo
banderolo
bankestro
bankiero
bankisto
bankkonto
banknoto
banko
bankokarto
bankroti
bankroto
bazaro
bazaro
bienego
bienmastro
bieno
bienulo
bilanci
bilanco
bileto
bilmakleristo
bilo
biloborso
bimetalismo
bitmono
blanketo
blokado
bojkoti
bojkoto
bonhavo
bonifiko
bonuso
borsa makleristo
borso
borso
brokantaĵo
brokanti
brokantisto
buĝeti
buĝeto
buĝeto
butikisto
butiko
cendo
censisto
censo
centavo
centimo
cirkuli
ĉarto
ĉekaro
ĉeko
ĉeno
ĉervonco
ĉiovendejo
darkemono
daŭripovo
debeti
debeto
debitoro
deficito
deflacio
defraŭdi
dekonaĵo
delkredero
denaro
depago
deponaĵo
deponatesto
deponbanko
deponbanko
deponejo
deponejo
deponi
deponlibreto
depresio
derivaĵo
detala
detalado
detale
detali
detalisto
detalvendisto
devizo
dinaro
direktorio
diskonti
diskonto
diskonto
dismo
dividendo
doganimposto
dogano
dokumenta kredito
dolaro
dongo
draĥmo
dublono
duflanka duopolo
duflanka monopolo
duflanka oligopolo
duflanka polipolo
dukato
dumpingo
dunganto
dungi
dungitaro
dungiteco
dungito
duopolo
duopsonio
duro
ekfirmo
ekonomia ekspansio
ekonomikisto
ekonomiko
ekonomio
ekspansio
ekspluati
ekspondeklami
eksportado
eksportaĵo
eksporti
eksportisto
eksportmonopolo
eksporto
eksproprietigi
eksterborsa kurzo
eksteretata
ekuo
elspezi
elspezo
embargo
emerituro
emisii
encirkuligi
endosaĵo
endosanto
endosi
endoso
enmerkatigi
eno
enskribi
enspezi
enspezimposto
enspezo
entreprenisto
entrepreno
ergologio
establaĵo
establejo
etata
etato
eŭro
eŭrolando
fabrikanto
fabriki
fabriko
faktorio
faktoro
fakturi
fakturo
farmi
fervojoj
feŭdo
filero
filio
financi
financisto
financo
financo
firmeto
firmo
fiska
fisko
fiziokratismo
floreno
flosbazaro
foirejo
foiro
fondaĵo
fonduso
forinto
forkomerci
frajtaĵo
frajti
frajtiganto
frajtisto
frajtletero
frajto
franĉizo
franĉizo
franko
fraŭdi
fraŭdo
fuzio
gajni
gajno
garantiaĵo
garantianto
gildo
gineo
gratifikacio
gratifiki
gratifiko
groŝo
guldeno
ĝiraĵo
ĝiranto
ĝirato
ĝirebla
ĝiri
ĝirilo
ĝiro
hanso
haŭso
havaĵo
havenimposto
heĝi
helero
hipoteki
hipoteko
honorarii
honorario
horizontala
hrivno
hundimposto
imperialo
importa
importado
importaĵo
importi
importisto
importmonopolo
importo
impostdeklaro
imposti
impostisto
imposto
impostoazo
impostpaganto
impostparadizo
impostsistemo
imputi
imputi
indico
industria revolucio
industrio
inflacio
informletero
interezo
Internacia Labor-Organizaĵo
Internacia Mona Fonduso
interŝanĝvaloro
inventaro
investado
investaĵo
investi
investo
investo
juano
kalkulo
kambia makleristo
kambio
kampanjo
kamplaboristo
kapacito
kapimposto
kapitalismo
kapitalisto
kapitalo
kapitalo
kara
karato
kartelo
kaŭcii
kaŭcio
kazino
kecalo
kibuco
klaŭzo
klientaro
kliento
kodranto
kolektisto
kolĥozo
koloniismo
kolporti
kolportisto
komanditanto
komandito
kombinato
kombinumo
komerca
komercaĵo
komerca agento
komerca ĉambro
komercejo
komerci
komerco
komisianto
komisia agento
komisiisto
komisipago
komizo
kompanio
kompanio
kompanio kun limigita respondeco
koncesii
koncesio
koncesiulo
konjunkturo
konkordato
konkurenco
konosamento
konsorcio
konsumi
konsumismo
kontante
konteltiro
kontenero
kontingento
kontisto
konto
kontovaluto
kontrabando
kontrakti
kontrakto
kontramarko
kontraŭfolio
kontribucio
konverti
konzerno
koopera
kooperado
kooperativo
kooperi
kopeko
korporacio
korupti
kosti
kosto
kotizi
kotizo
kraŝi
kraŝo
kredite
krediti
krediti
kreditigi
kreditkarto
kreditletero
kredito
kredito
kredito
kreditoro
krejcero
kromsalajro
krono
krudmaterialo
kruzado
kunkapitala entrepreno
kuntara
kupono
kurtaĝo
kurza
kurzaltiĝo
kurznoto
kurzo
kurzofalo
kvadranto
kvita
kvitanci
kvitanco
kvotigo
kvoto
kvoto de interezoj
laboraĵo
laboranto
labordonanto
laborestro
laborkapabla
laborloko
labormerkato
lempiro
lepto
levo
liberalismo
librotenado
librotenejo
librotenisto
lido
lignolaboristo
likvidi
likvido
limimposto
limito
liro
liveranto
liveri
logotipo
loĝistiko
lokaŭto
lombardejo
lombardi
lombardisto
lombardo
ludonanto
lui
luidoro
luigi
luprenanto
luprezo
magazenego
magazeno
magazeno
magnato
makleraĵo
makleri
makleristo
makroekonomiko
maldeponi
maldetala
maldetale
maldungi
malgajni
malhaŭso
malinflacio
malmultekosta
malneta
malprofito
malriĉa
manato
mandato
manlaboristo
manlaboro
manufakturo
maravedo
marĉandado
marĉandi
marĝeno
marko
marko
memmastrumado
memsufiĉo
merkantilismo
merkatekonomio
merkatiko
merkatisto
merkato
migra komizo
mikroekonomiko
mikrokredito
mino
mona
mona subunuo
monbileto
monereto
monero
monfalsisto
mono
monopola kapitalo
monopoligi
monopolo
monopolprofitoj
monopsonio
monsistemo
montrotablo
monunuo
moratorio
multekosta
naturmaterialo
negoci
negocisto
negoco
negoco
neĝirebla
niĉo
nigra merkato
nominalo
normo
novliberalismo
Nov-Jorka Akciborso
obligacio
obolo
oero
oferti
oferto
oficiala kurzo
oligopolo
oligopsonio
opcio
operacii
operacio
orbazo
Organizaĵo de Petrol-Eksportaj Landoj
Organizaĵo por Ekonomiaj Kunlaboro kaj Evoluigo
oro
pagi
pagilo
pago
partaĵo
partnero
pasivo
penco
penio
pensii
pensio
pensiulo
personaro
peseto
peso
peza laboro
pfenigo
piastro
planekonomio
plenetata
plivaloro
pluslaboro
plusvaloro
plutokratio
podetala
pogrande
polipolo
polipsonio
poliso
pomalgrande
pontimposto
por
por
porcisistemo
postindustria
postulo
premii
premio
premio
prezo
primara
privatigo
procentego
procento
procento
produktiveco
profitkvoto
profitmarĝeno
profito
prokuro
promocii
promociisto
promocio
propraĵo
proprietaĵo
proprieti
proprieto
proprietulo
proprumi
protektismo
protesto
publika sektoro
pulbazaro
pulo
pundo
rabati
rabato
realo
realo
recesio
rejso
reklamisto
reklamo
remburso
rendimenta
rendimento
rendimento
renminbio
rento
rentumo
repagi
resanigi
retbutiko
revizoro
rialo
riĉa
rimeso
rublo
rupio
sako
salajri
salajro
salajrulo
saldi
saldo
salimposto
sapeko
sektoro
sekundara
semestro
sendokosto
senimposta
senintereza
senkreditigi
senkurza
senlabora
senlaboreco
seno
senpaga
senŝarĝa kargo
sentara
sesterco
siklo
sindikatismo
sindikato
socialkredito
sojlolando
soldo
soldo
solventa
sovĥozo
spekulacii
spekulacio
spekulado
spekulanto
spekula veziko
spekulimposto
spesmilo
speso
spezi
spezo
sponsoro
stampimposto
statero
sterlinga funto
stipendiato
stipendio
stokejo
stoko
stotinko
subaĉeti
subkontraktanto
sublui
subluigi
superbazaro
superimposti
supervendejo
surmerkatigi
svopo
ŝakri
ŝakristo
ŝarĝatesto
ŝekelo
ŝipfrajtaĵo
ŝmiri
ŝparkonto
ŝtata monopolo
ŝtatismo
ŝuldanto
ŝuldi
taelo
talanto
talero
talono
tantiemo
tarifi
tarifo
taro
tenejo
terciara
terimposto
tomano
totala
totalo
transago
transakcio
transpago
transportisto
trato
trezorejo
trezorejo
trezoristo
trezoro
trimestro
trusto
urba akcizo
uteno
uzino
uzukapi
uzuro
valori
valuto
varbi
varo
vendejo
vendi
vendimposto
vendisto
vendo
vendosumo
vertikala
vivbezonaĵo
vivnivelo
vojaĝa komizo
vojimposto
volumeno
vono
zekeno
zloto