777 el 12460 netradukitaj sencoj de la lingvo pola

1: troli
2: danke 2
3: dankinda
4: maldanki
5: ne dankinde
6: borsejo
7: aglutinino
8: izomero
9: administratoro
10: memore
11: memorado
12: memorigilo 1
13: memorpovo
14: memorsigno
15: periodigi
16: mandatperiodo
17: introvertito
18: introvertita
19: gastrotomio
20: invalido
21: invalideco
22: bibliofilo
23: belulo
24: septo 1
25: septo 2
26: aranĝi 1
27: aranĝi 2
28: aranĝo 1
29: aranĝo 2
30: aranĝo 3
31: aranĝaĵo 1
32: aranĝisto
33: alaranĝi
34: antaŭaranĝi
35: finaranĝi
36: kunaranĝo
37: malaranĝi
38: hararanĝo
39: tekstaranĝo
40: tarantaso
41: vedo
42: vedismo
43: transversa
44: transverse
45: transverso
46: faceti
47: multfaceta
48: angla bokso
49: franca bokso
50: taja bokso
51: geedzoj
52: geedzo
53: pluredzeco
54: pluredzineco
55: plurgeedzeco
56: sori
57: telegrafio
58: atomismo
59: fonometro
60: zirkono
61: Heleno
62: Sankta Heleno 1
63: Sankta Heleno 2
64: Sankta Heleno 3
65: suŝio
66: suŝiejo
67: gurdi 1
68: gurdi 2
69: artiktordo
70: koltordulo
71: frenologio
72: frenologiisto
73: lavilo 1
74: lavilo 2
75: lavistino
76: ellavi 1
77: ellavi 2
78: forlavi
79: rimarkinda
80: asaro
81: animeo
82: vitamino
83: stamino
84: freto 1
85: freto 2
86: freti
87: falanstero
88: asasino
89: duzo
90: membrano 3
91: mukmembrano
92: naĝmembrano
93: orelmembrano
94: duonluno
95: kreska luno
96: malkreska luno
97: mielluno
98: novluno
99: hidrocefala 1
100: hidrocefala 2
101: hidrocefalulo
102: teorbo
103: gulaŝo
104: Johano
105: Johanĉjo
106: Johanino
107: vaĉi
108: aristokrato
109: silueto
110: silueti
111: siluetiĝi
112: mirebla
113: supre
114: supra
115: supro 1
116: supro 2
117: supren 1
118: supren 2
119: supraĵa 1
120: supraĵa 2
121: supraĵo 1
122: ĉi-malsupra
123: ĉi-supra
124: desuprismo
125: malsupra
126: malsupre
127: malsupren 1
128: malsupren 2
129: supren kaj malsupren
130: fingra
131: fingraĉo
132: fingrumi
133: dika fingro
134: sambuko
135: Vagaduguo
136: fuzi
137: provianto
138: provianti
139: proviantejo
140: proviantisto
141: sablaĵo
142: sablero
143: sablujo
144: haoro
145: spektaklo 1
146: spektaklo 2
147: spektakla 1
148: spektakla 2
149: suferi 1
150: suferi 2
151: suferi 3
152: sufero
153: suferanto
154: suferigi
155: suferinto
156: trasuferi
157: skabiozo
158: promenanto
159: sbiro
160: buĥto
161: infuzi
162: infuzaĵo
163: infuziĝi
164: ŝaŭmo
165: ŝaŭmi 1
166: ŝaŭmi 2
167: antisepsaĵo
168: kelkiam
169: hu 1
170: hu 2
171: hui
172: huo
173: hu hu
174: bolero
175: Duseldorfo
176: sinoplo
177: indiki 1
178: indiki 2
179: indiko 1
180: indiko 2
181: indiko 3
182: indikaĵo
183: indikilo
184: uzindiko
185: deputitaro
186: degelo
187: bat!
188: batilo
189: interbatiĝo
190: kunbati
191: trabatebla
192: korbato
193: lavbatilo
194: polmflanka bato
195: sortobato
196: svenbati
197: vangobato
198: muzikaĵisto
199: muzikigi
200: ĉambromuziko
201: orkestromuziko
202: ajmaro
203: ajmara
204: inspekti
205: inspekto 1
206: inspekto 2
207: inspektanto
208: sobra 1
209: sobra 2
210: sobra 3
211: malsobra 1
212: malsobra 2
213: sobriĝi
214: distri 1
215: distra
216: distro
217: distraĵo
218: virulenta 1
219: virulenta 2
220: Herodo 1
221: Herodo 2
222: kibico
223: kibici
224: sulko 1
225: sulko 2
226: sulka
227: sulki
228: sulkigi
229: sulkiĝi
230: ŝovsulko
231: vojsulko
232: anemio
233: holoceno
234: cenobito
235: aktualaĵo
236: malaktuala 1
237: malaktuala 2
238: aktualigi 2
239: gardi 1
240: gardi 2
241: garde 1
242: garde 2
243: gardo 1
244: gardado
245: gardilo
246: gardisto
247: gardistejo
248: gardestari
249: gardostaranto
250: antaŭgarda
251: antaŭgardi
252: ĉasgardisto
253: domgardisto
254: kampogardisto
255: korpogardisto
256: noktogardisto
257: limgardejo
258: limgardisto
259: plaĝogardisto
260: relgardisto
261: sengardulo
262: sin gardi
263: singarda
264: singardo
265: singardeco
266: singardema
267: sterila 1
268: sterila 2
269: sterila 3
270: steriligi
271: vitreo
272: apologetiko
273: sama 1
274: sama 2
275: same
276: samo
277: malsama
278: malsameco
279: guaŝo 1
280: guaŝo 2
281: tipometro
282: fido 1
283: fido 2
284: fidema
285: fidinda
286: fidigi
287: alfidi
288: malfidi
289: malfido
290: memfida
291: nefidinda
292: tromemfida
293: sekvenco
294: tragika
295: ŝtopi 1
296: ŝtopi 2
297: ŝtopi 3
298: ŝtopa
299: ŝtopiĝi
300: ŝtopiĝo
301: ŝtopilo 1
302: ŝtopilo 2
303: ŝtopilingo
304: malŝtopi
305: plenŝtopita
306: vampiro 1
307: vampiro 2
308: vampiro 3
309: mesio 1
310: mesio 2
311: mesianismo
312: mesiismo 1
313: mesiismo 2
314: responsi 1
315: responsi 2
316: responsi 3
317: responsa 1
318: responsa 2
319: responso
320: responsulo
321: represii
322: subite
323: geoĥemio
324: geoĥemiisto
325: gastrostomio
326: akselo 2
327: po-
328: bavaro 2
329: Bavarujo 2
330: Malnovbavarujo
331: parta 2
332: partumi 2
333: empiemo
334: smirgo
335: smirgi
336: aŭtomacio
337: turkmeno 1
338: turkmeno 2
339: turkmena
340: administra
341: administranto
342: vakero
343: Inuktituto
344: karunklo
345: sutro
346: sporo
347: sporujo
348: frivoleco
349: Parizanino
350: Ivo
351: trunkido
352: indikatoro
353: krevi 3
354: krevo 1
355: krevo 2
356: ĉasejo
357: pelĉaso
358: elektroskopo
359: ciliuloj
360: spiritismo
361: aklimatizi
362: grafitio
363: lukri
364: lukra
365: evangelizi
366: Entempligo
367: Aŭvernjo
368: neniokaze
369: posedkazo
370: fosilio
371: fosilia
372: fosiliiĝi
373: hrr
374: serigrafio
375: graplo
376: segejo
377: naismo
378: fuĝi
379: fuĝo
380: transfuĝinto
381: saturi 1
382: saturi 2
383: saturi 3
384: skipo 1
385: skipo 2
386: skipestro
387: silico 1
388: silico 2
389: trikaĵo
390: kroĉtriki
391: necesaĵo 2
392: skarpo 1
393: skarpo 2
394: skarpo 3
395: homeopatio
396: homeopatia 1
397: homeopatia 2
398: homeopatiisto
399: inkao 1
400: inkao 2
401: svelta
402: malsvelta
403: dopamino
404: Julo
405: inercio 1
406: inercio 2
407: inercia
408: inerciuma
409: hortensio
410: enkarcerigi
411: ŝtormi
412: ŝtorma
413: ŝtormo 1
414: ŝtormo 2
415: kirloŝtormo
416: neĝoŝtormo
417: sabloŝtormo
418: sejno
419: bloko 3
420: bloko 4
421: bloko 5
422: dombloko
423: ŝtonbloko
424: esplanado
425: floso 1
426: floso 2
427: flosi 1
428: flosi 2
429: flosi 3
430: flosigi 1
431: flosigi 2
432: flosado 1
433: flosado 2
434: flosisto
435: flosilo
436: floslinio
437: galaksio 1
438: Tifliso
439: mediokrulo
440: tragopogo 1
441: tragopogo 2
442: ovala
443: opoziciulo
444: skolopedoj
445: bufedoj
446: balenbarko
447: akaro
448: akaroj
449: nitnajlo
450: Jutubo
451: montkabano
452: dualo 1
453: duala 1
454: algebra dualo
455: topologia dualo
456: topologia dudualo
457: ekokupi 2
458: priokupo
459: senokupa
460: alkaloido
461: fenikuro
462: fetiĉisto 1
463: fetiĉisto 2
464: tirano 2
465: tirana
466: tiraneco
467: ŝedo
468: abelŝedo
469: garboŝedo
470: globo 1
471: globo 2
472: globa 2
473: blanka globeto
474: ĵetglobo
475: platglobo
476: ruĝa globeto
477: kava globo
478: kognitiva
479: inkognito 1
480: inkognito 2
481: inkognite
482: inkogniteco
483: lesbanino 1
484: anonacoj
485: malmolnuka
486: Likio
487: altlando
488: tutlanda
489: klozoneo
490: klozonea
491: klozoneaĵo
492: halala
493: Balkaŝo
494: globuso
495: mandarinarbo
496: ricevonto
497: riceviĝi
498: rericevi
499: satelitricevilo
500: karamboli 1
501: karamboli 2
502: karambolo 3
503: hektika 1
504: hektika 2
505: ekzalto
506: cejana 2
507: asfiksii
508: hulo 1
509: hulo 2
510: teĥnikumo
511: spekuli
512: spekulado
513: spekulanto
514: niksino
515: Adalberto
516: virtuozo
517: kontraŭhaloilo
518: grumo
519: pavo 2
520: konspirestro
521: konspirulo
522: konspiraĵo
523: Karaĉio
524: balenedoj
525: fiziologo
526: heliotropo
527: irakano
528: iraka
529: straso
530: strasa
531: Leo
532: frenologo
533: Tatario
534: subkalkanumo
535: eligi 3
536: Dodomao
537: Valhalo
538: polipolo
539: duflanka polipolo
540: vjetnamo 1
541: vjetnamo 2
542: vjetnama
543: Ŝengeno
544: Ŝengena
545: spektrogramo
546: ekinokoko
547: trupo
548: Hudsono
549: ĝendarmaro
550: Sikimo
551: dubemolo
552: Biharo
553: placo 2
554: Silezio
555: tearbo 1
556: tearbo 2
557: glori
558: sin glori
559: gloro 1
560: gloro 2
561: glora 1
562: glora 2
563: glore
564: glorigi 1
565: glorigi 2
566: malglori
567: malgloro
568: malglora
569: malglorigi
570: malgloriga
571: zigurato
572: stego
573: stegi
574: indukcio
575: ŝoti
576: efekta
577: efekti
578: bonefekta
579: malbonefekta
580: hotelo
581: hotelestro
582: hotelisto 1
583: hotelisto 2
584: traŭmato 1
585: traŭmato 2
586: senmita
587: fokseno
588: haĉi 1
589: haĉi 2
590: hipofizito
591: mikrofono
592: adiabata 1
593: adiabata 2
594: Babo
595: Babismo
596: babano
597: vi
598: via
599: viumi
600: gameto
601: ĉigongo
602: akuzanto
603: akuzisto
604: akuzito
605: historiografio
606: sundo
607: elatero
608: ĉef-
609: ĉefa 2
610: glareoledoj
611: plenumi 2
612: sola 1
613: sola 2
614: sola 3
615: sola 4
616: sole 1
617: sole 2
618: solo 1
619: solo 2
620: soleco
621: soleca
622: solsola
623: erikacoj
624: metodo 1
625: metodo 2
626: metoda 1
627: metoda 2
628: metodaro
629: metodema
630: metodismo
631: metodisto
632: instrumetodo
633: kuirmetodo
634: kuracmetodo
635: labormetodo
636: produktmetodo
637: kunokazi
638: neniuokaze
639: okazo de bezono
640: verbeno
641: kinematografio
642: titolo 3
643: ĉeftitolo
644: intertitolo
645: subtitolo
646: tranoktejo
647: Arunaĉalpradeŝo
648: saturnalio
649: ŝablono 2
650: ŝablona 1
651: ŝablona 2
652: malŝablona
653: ŝablonaĵo
654: sempervivo
655: vunda 1
656: vunda 2
657: vundebla
658: vundiĝi
659: frostovundo
660: vundloko
661: vunda loko 1
662: vunda loko 2
663: fano
664: fanaro
665: emanaĵo 1
666: emanaĵo 2
667: emanigi
668: pilotejo
669: serĉi
670: serĉo
671: serĉateco
672: serĉilo
673: elserĉi
674: priserĉi
675: traserĉi
676: manserĉi
677: elĉerpa serĉo
678: senbara serĉo
679: disputema 1
680: gombo 1
681: gombo 2
682: meteorito
683: grandmogolo
684: spahio
685: soifo 1
686: soifo 2
687: soifigi
688: sensoifigi
689: sensoifiĝi
690: Ganimedo 1
691: Ganimedo 2
692: heteroseksuala
693: borde de
694: barmicvo
695: ĝis
696: ĝis ke
697: treni
698: sin treni
699: trenaĵo 1
700: trenaĵo 2
701: kuntreni 1
702: kuntreni 2
703: frekventi
704: frekventulo
705: Anglalingvujo 1
706: Anglalingvujo 2
707: sturnedoj
708: regula 3
709: reguligi 1
710: reguligi 2
711: laŭregula
712: vivregulo
713: zizifo
714: Adano
715: tamilo
716: Tamilujo
717: duonmaratono
718: persisto
719: persistema
720: persistemulo
721: balalajko
722: horizontala 1
723: horizontala 2
724: horizontalo 1
725: horizontalo 2
726: horizontalo 3
727: kursiva
728: kursivigi
729: tagalogo
730: tagaloga lingvo
731: trufi
732: alkazaro
733: instanco 1
734: instanco 2
735: instanco 4
736: Nova Skotio
737: stereotipo 1
738: stereotipi
739: stereotipa 1
740: hipoteza
741: iam kaj tiam
742: galanto
743: vermifugo 2
744: impliki 1
745: impliki 2
746: implikiĝi 1
747: implikiĝi 2
748: impliko 1
749: impliko 2
750: implikaĵo
751: malimpliki
752: vestalo 2
753: helenistika
754: pelvo 2
755: lavopelvo
756: nadiro 2
757: poluso 2
758: moviĝemo
759: redoksa
760: krepuski 2
761: krepuskiĝo
762: elkrepuskiĝi 1
763: elkrepuskiĝi 2
764: Latono
765: koketulo
766: Vato
767: vato
768: vathoro
769: Figaro 1
770: Figaro 2
771: preamblo
772: floraĝo
773: pliaĝiĝi
774: sorgo
775: galvanoplastiko
776: Kampanio
777: ezokedoj