777 el 12600 netradukitaj sencoj de la lingvo angla

1: zirkono
2: Sankta Heleno 1
3: Sankta Heleno 2
4: Sankta Heleno 3
5: paparaco
6: Litomiŝlo
7: gurdi 1
8: gurdi 2
9: normando 2
10: normanda
11: frenologio
12: frenologiisto
13: lavejo
14: lavilo 1
15: lavilo 2
16: lavistino
17: lavujo
18: lavumi
19: ĉirkaŭlavi
20: ellavi 1
21: ellavi 2
22: forlavi
23: rimarko
24: rimarkigi
25: rimarkinda
26: mudeharo
27: mudehara 1
28: mudehara 2
29: animeo
30: Baktria kamelo
31: freti
32: Fabiano
33: falanstero
34: asasino
35: duzo
36: poplito
37: membrano 2
38: membrano 3
39: naĝmembrano
40: orelmembrano
41: duonluno
42: kreska luno
43: malkreska luno
44: novluno
45: plenluno
46: lundaŭro
47: hidrocefalo
48: hidrocefala 1
49: hidrocefala 2
50: hidrocefalulo
51: teorbo
52: Johanĉjo
53: babao
54: silueti
55: siluetiĝi
56: mirebla
57: koagulaĵo
58: supraĵa 1
59: supraĵa 2
60: alsupri
61: ĉi-malsupra
62: ĉi-supra
63: desupri
64: desuprismo
65: malsupra
66: malsupre
67: malsupren 1
68: malsupren 2
69: supren kaj malsupren
70: anomalia
71: fingra
72: fingraĉo
73: fingrumi
74: manfingro
75: piedfingro
76: longa fingro 1
77: longa fingro 2
78: malgranda fingro
79: montra fingro
80: ringa fingro
81: interfingrigi la manojn
82: fuzi
83: proviantejo
84: sabli
85: sablujo
86: sabloludejo
87: haoro
88: spektaklo 1
89: spektaklo 2
90: spektakla 1
91: spektakla 2
92: suferanto
93: suferigi
94: suferinto
95: trasuferi
96: skabiozo
97: morfosintakso
98: enciklopedio
99: enciklopedia
100: promeno
101: promenanto
102: promenejo
103: promenigi
104: sbiro
105: buĥto
106: infuzaĵo
107: infuziĝi
108: ŝaŭmi 1
109: ŝaŭmi 2
110: fonetika 1
111: fonetika 2
112: fonetiko 1
113: fonetiko 2
114: antisepsaĵo
115: iam 1
116: iam 2
117: iam 3
118: iama
119: kelkiam
120: hui
121: huo
122: hu hu
123: navedi
124: Leningrado
125: Duseldorfo
126: manovro
127: militmanovro
128: indiko 1
129: indiko 2
130: indiko 3
131: indikilo
132: uzindiko
133: deputito
134: deputitaro
135: degelo
136: nestiĝi 2
137: bat!
138: batilo
139: interbatiĝo
140: trabatebla
141: hufobati
142: korbato
143: kornobati
144: lavbatilo
145: piedbati
146: sortobato
147: vangobato
148: muzikaĵisto
149: kolokazio
150: rialo
151: ajmaro
152: ajmara
153: inspekto 1
154: inspekto 2
155: inspektanto
156: firma 1
157: firma 2
158: firmaĵo 1
159: firmigi
160: malfirma 1
161: malfirma 2
162: malsobra 1
163: sobriĝi
164: distra
165: distro
166: distraĵo
167: distriĝi 1
168: distriĝi 2
169: distriĝema
170: broŝuri
171: virulenta 1
172: virulenta 2
173: kibici
174: lamelibrankoj
175: holoceno
176: cenobito
177: aktuala 2
178: aktualaĵo
179: malaktuala 1
180: malaktuala 2
181: aktualigi 1
182: aktualiĝi
183: garde 1
184: garde 2
185: limgardejo
186: sengardulo
187: bovlingo
188: apologetiko
189: samo
190: grafismo
191: rimeso
192: guaŝo 1
193: guaŝo 2
194: protokoli
195: kateĥizo
196: tipometro
197: Mamelukoj
198: fidigi
199: alfidi
200: tromemfida
201: Odiŝo
202: sekvenco
203: ŝtopa
204: ŝtopiĝi
205: ŝtopiĝo
206: ŝtopilo 1
207: ŝtopilo 2
208: ŝtopilingo
209: malŝtopi
210: plenŝtopita
211: responsi 1
212: responsi 2
213: responsi 3
214: responsa 1
215: responsa 2
216: responso
217: responsulo
218: represii
219: koplo
220: kvassupo
221: po-
222: cetonio
223: Bavarujo 2
224: partaĵo 1
225: partaĵo 2
226: partigi
227: partumi 2
228: malparto
229: dispartigi 1
230: dispartigo 1
231: grandparte
232: partuma parto
233: senpartoprena
234: siaparte
235: turkmeno 1
236: turkmeno 2
237: turkmena
238: sensacia
239: tebovlo
240: administra
241: klaŭni
242: klaŭnaĵo
243: ovacii
244: karunklo
245: poŝerinaco
246: frivoleco
247: lila
248: lilo
249: Parizanino
250: Ivo
251: krevo 1
252: krevo 2
253: hundedoj
254: ĉaso
255: ĉasaĵo
256: ĉasejo
257: postĉasi
258: kurĉaso
259: Boriso
260: elektroskopo
261: ciliuloj
262: spiritismo
263: aklimatizi
264: anakardio
265: pontifiko 2
266: templo 1
267: templo 2
268: templo 3
269: neniokaze
270: celkazo
271: vokkazo
272: fosilia
273: hrr
274: segaĵo
275: naismo
276: skipestro
277: trikaĵo
278: trikilo
279: hoktriki
280: kroĉtriki
281: necesi
282: necesaĵo 2
283: necesujo 1
284: necesujo 2
285: laŭnecese
286: kriso
287: svelta
288: malsvelta
289: terapeŭtika
290: Julo
291: literaturologo
292: eritrocito
293: paleo-
294: konkologio
295: hortensio
296: lertaĵo
297: lerteco
298: lertiĝi
299: lertulo
300: mallerta 1
301: mallerta 2
302: mallerta 3
303: manlerta
304: enkarcerigi
305: ŝtormi
306: kirloŝtormo
307: neĝoŝtormo
308: sabloŝtormo
309: sejno
310: bloki 1
311: bloki 2
312: dombloko
313: ŝtonbloko
314: flosi 3
315: flosado 1
316: flosisto
317: mikrokredito
318: mediokrulo
319: tragopogo 1
320: tragopogo 2
321: opoziciulo
322: Remingtono
323: skolopedoj
324: bufedoj
325: akaroj
326: nitnajlo
327: ĝenro
328: projekto 1
329: projekto 2
330: lingvoprojekto
331: koncedinde
332: montkabano
333: orakoli
334: dualo 1
335: duala 1
336: okupado 1
337: okupado 2
338: okupado 3
339: okupiĝo
340: okupiĝi
341: ekokupi 1
342: ekokupi 2
343: malokupi
344: priokupo
345: senokupa
346: rejso
347: fetiĉisto 1
348: fetiĉisto 2
349: Maharaŝtro
350: egiptologio
351: egiptologiisto
352: melanosomo
353: tenaca
354: abelŝedo
355: garboŝedo
356: globo 1
357: globo 2
358: globa 1
359: globa 2
360: globeto
361: blanka globeto
362: ĵetglobo
363: platglobo
364: ruĝa globeto
365: kava globo
366: konsonanco 2
367: inkognito 1
368: inkognite
369: inkogniteco
370: levrelo
371: dribli 1
372: dribli 2
373: Gregorio
374: esperantologio
375: esperantologiisto
376: anonacoj
377: postkolero
378: landano
379: landestro
380: landido
381: landnomo
382: alilando
383: alilandulo
384: altlando
385: eksterlanda
386: eksterlando
387: eksterlandano
388: evolulando
389: industrilando
390: limlando
391: samlandano
392: sojlolando
393: tutlanda
394: klozoneaĵo
395: kosmoso
396: bankroti 2
397: halala
398: eozino
399: mandarinarbo
400: ricevonto
401: riceviĝi
402: radiricevilo
403: hektika 1
404: hektika 2
405: ekzalto
406: cejana 2
407: teĥnikumo
408: spekulado
409: spekulanto
410: paleozoiko
411: nikso
412: niksino
413: Adalberto
414: perdiĝi
415: disperdi
416: forperdiĝi
417: kontraŭhaloilo
418: pavo 2
419: pavi 1
420: konspirestro
421: konspirulo
422: musteledoj
423: irakano
424: iraka
425: straso
426: strasa
427: frenologo
428: subkalkanumo
429: el 1
430: el 2
431: el 3
432: el 4
433: el 5
434: elen
435: eligi 3
436: eligaĵo 1
437: eliĝi
438: el 1
439: el 2
440: el 3
441: Gondvano
442: gluteo
443: romao
444: Valhalo
445: duflanka polipolo
446: maskareto
447: Ŝengeno
448: Ŝengena
449: artikigi 1
450: branĉo 1
451: branĉo 2
452: branĉaĵo
453: branĉaro
454: disbranĉiĝi
455: ekinokoko
456: Aŭgusto
457: helpotrupo
458: ĝendarmaro
459: Sikimo
460: geometredoj
461: Biharo
462: placo 2
463: tearbo 2
464: sin glori
465: glore
466: glorigi 1
467: glorigi 2
468: malglori
469: malgloro
470: malglora
471: malglorigi
472: malgloriga
473: zigurato
474: konfronti 1
475: konfronti 2
476: konfronto 1
477: konfronto 2
478: indukcio
479: efekta
480: efekti
481: bonefekta
482: malbonefekta
483: espanjoleto
484: krifo 1
485: krifo 2
486: hotelestro
487: hotelisto 1
488: hotelisto 2
489: mandalo
490: modeli 1
491: modeli 3
492: modeli 4
493: modeligi 2
494: modelilo
495: modelulo 1
496: modelumi
497: malmodela
498: muzikologo
499: leŭkojo
500: senmita
501: fokseno
502: haĉi 2
503: martirigi
504: adiabata 2
505: ĉiel
506: paruedoj
507: Babo
508: Babismo
509: babano
510: viumi
511: pogaĉo
512: akuzanto
513: akuzisto
514: akuzito
515: sundo
516: neĝduno
517: elatero
518: ĉef-
519: ĉefa 1
520: ĉefa 2
521: malĉefa
522: ĉefe
523: ĉefi
524: ĉefulo
525: glareoledoj
526: brua 1
527: brua 2
528: bruero
529: ĉirkaŭbrui
530: plenumiĝi
531: antaŭplenumi
532: malplenumi
533: sole 1
534: sole 2
535: solsola
536: erikacoj
537: metoda 1
538: metoda 2
539: metodema
540: metodismo
541: metodisto
542: instrumetodo
543: kuirmetodo
544: kuracmetodo
545: labormetodo
546: produktmetodo
547: diafizo
548: okazo 1
549: okazo 2
550: okazo 3
551: okazintaĵo
552: okazontaĵo
553: ĉiuokaze 2
554: kunokazi
555: laŭokaze
556: neniuokaze
557: en la okazo se
558: feliĉokaze
559: arketipo
560: Majno 1
561: Majno 2
562: kinematografio
563: titolo 1
564: titolo 2
565: titolo 3
566: titoli 1
567: titoli 2
568: ĉeftitolo
569: intertitolo
570: subtitolo
571: graŭli
572: perkuti 1
573: perkutilo
574: Arunaĉalpradeŝo
575: nitr...
576: saturnalio
577: ŝablono 3
578: ŝablona 1
579: ŝablona 2
580: malŝablona
581: ŝablonaĵo
582: neŭtraligi
583: neŭtraligo 1
584: neŭtralismo 1
585: neŭtralismo 2
586: sempervivo
587: vunda 1
588: vunda 2
589: vundiĝi
590: frostovundo
591: vunda loko 1
592: vunda loko 2
593: fanaro
594: emani
595: emano
596: emanaĵo 1
597: emanaĵo 2
598: emanigi
599: serĉateco
600: elserĉi
601: priserĉi
602: traserĉi
603: manserĉi
604: disputo 1
605: disputo 2
606: disputema 1
607: pridisputi
608: ramno
609: nevuso
610: penegi
611: penego
612: nepenema
613: meteorito
614: spahio
615: soifo 1
616: soifo 2
617: soifigi
618: sensoifigi
619: sensoifiĝi
620: Ganimedo 1
621: Ganimedo 2
622: haŭbizo
623: heteroseksuala
624: emetiko
625: rivali
626: borde de
627: albordiĝi
628: albordiĝejo
629: debordiĝi
630: superbordiĝi
631: surbordiĝi
632: dielektriko
633: dielektrika
634: ĝis
635: ĝisi
636: ĝis ke
637: sin treni
638: trenaĵo 1
639: trenaĵo 2
640: kuntreni 1
641: kuntreni 2
642: frekventulo
643: bonuso 1
644: bonuso 2
645: sturnedoj
646: regula 1
647: regula 2
648: regula 3
649: reguligi 1
650: reguligi 2
651: regularo
652: reguleco
653: laŭregula
654: trafikregularo
655: vivregulo
656: tentado
657: tentiĝi
658: tamilo
659: Tamilujo
660: hepatiko
661: persisto
662: persistema
663: persistemulo
664: kenopodio
665: balalajko
666: horizontalo 3
667: tundrano
668: tagalogo
669: tagaloga lingvo
670: alkazaro
671: stereotipo 2
672: stereotipi
673: stereotipa 1
674: stereotipa 2
675: tiama
676: ĝistiama
677: tiamulo
678: iam kaj tiam
679: galanto
680: vermifugo 2
681: ekstradicii
682: ekstradicio
683: asisto
684: Aĥilo 1
685: Aĥilo 2
686: navaĥa
687: sarabando 1
688: sarabando 2
689: implikiĝi 1
690: implikiĝi 2
691: impliko 1
692: impliko 2
693: implikaĵo
694: malimpliki
695: vestalo 2
696: nazalo 1
697: pelvo 2
698: pelveto
699: lavopelvo
700: nadiro 2
701: salamandredoj
702: saporo
703: sapori
704: karpeo
705: poluso 2
706: movadumi
707: moveblaĵo 1
708: moveblaĵo 2
709: movetiĝi
710: movigi
711: moviĝema
712: moviĝemo
713: almovi
714: facilmova
715: facilmoveco
716: nemoviĝemo
717: rapidmova
718: kladonio
719: krepusko 2
720: krepuska 1
721: krepuska 2
722: krepuski 1
723: krepuski 2
724: krepuskiĝo
725: elkrepuskiĝi 1
726: elkrepuskiĝi 2
727: koketulo
728: Minotaŭro
729: tajpaĵo
730: Figaro 1
731: Figaro 2
732: preamblo
733: oktavo 3
734: tobogano
735: reltobogano
736: noo
737: floraĝo
738: plastika 2
739: Turkmenio
740: Kampanio
741: anastigmato
742: Timoteo
743: ezokedoj
744: konjugi
745: konjugaĵo
746: konjugito
747: naŭa
748: naŭe
749: safrano 1
750: safrano 2
751: pagejo
752: pagenda
753: pagilo
754: alpago
755: depago
756: kontraŭpage
757: pripagi
758: repagi 1
759: repagi 2
760: senpaga
761: punpagi
762: punpago 1
763: punpago 2
764: transpago
765: manipulatoro 1
766: manipulatoro 2
767: menuero
768: koto 2
769: koti 1
770: kotejo
771: enkotiĝi
772: Leopoldo
773: Dioskuro
774: mikroskopio
775: felpo
776: aŭskultanto
777: aŭskultilo