777 el 16311 netradukitaj sencoj de la lingvo ĉeĥa

1: troli
2: danke 1
3: danke 2
4: dankinda
5: maldanki
6: sendankulo
7: danke al
8: ne dankinde
9: litargiro
10: Ĥarkovo
11: oksalidacoj
12: palinuredoj
13: makrocefalo
14: izomero
15: adiaŭ
16: adiaŭi 1
17: adiaŭi 2
18: adiaŭdiri
19: administratoro
20: memorado
21: memoraĵo 1
22: memoraĵo 2
23: memorigaĵo
24: enmemorigi 1
25: enmemorigi 2
26: memorfiksi
27: malmemori
28: nememorebla 1
29: nememorebla 2
30: memorpovo
31: memore pri
32: periodaĵo
33: mandatperiodo
34: kartezia koordinato
35: bibliofilo
36: belaĵo
37: beligaĵo
38: belulo
39: sin manifesti
40: manifestaĵo
41: Albanujo
42: aranĝi 1
43: aranĝi 2
44: aranĝo 1
45: aranĝo 2
46: aranĝo 3
47: aranĝaĵo 1
48: aranĝaĵo 2
49: aranĝisto
50: alaranĝi
51: antaŭaranĝi
52: finaranĝi
53: kunaranĝo
54: malaranĝi
55: hararanĝo
56: tekstaranĝo
57: mikrosocio
58: tarantaso
59: vedo
60: vedismo
61: ĝino
62: multfaceta
63: angla bokso
64: franca bokso
65: taja bokso
66: edziga 1
67: edziĝi 1
68: edziĝi 2
69: edziniĝi
70: edziĝo 1
71: edziĝo 2
72: geedzoj
73: geedzo
74: geedziĝi
75: eksedziĝo
76: plurgeedzeco
77: provedziĝo
78: senedzeco
79: sori
80: telegrafio
81: zirkono
82: Heleno
83: Sankta Heleno 1
84: Sankta Heleno 2
85: Sankta Heleno 3
86: laktuko
87: Osako
88: suŝio
89: suŝiejo
90: kvita 1
91: kvita 2
92: kvitigi
93: artiktordo
94: koltordulo
95: kuntordi
96: normando 1
97: normando 2
98: normanda
99: Normandujo
100: frenologiisto
101: Arĥimedo
102: arĥimeda
103: kilo-
104: lavilo 1
105: lavilo 2
106: ellavi 1
107: ellavi 2
108: mudeharo
109: mudehara 1
110: mudehara 2
111: asaro
112: animeo
113: Baktrio
114: Baktria kamelo
115: vitamino
116: leŭso
117: hidrokarbido
118: ignamo
119: aboco
120: freti
121: Fabiano
122: zelkovo
123: asasino
124: naĝmembrano
125: orelmembrano
126: konstanta kurento
127: konsekvenco 1
128: konsekvenco 2
129: konsekvenca 1
130: konsekvenca 2
131: konsekvence 1
132: konsekvence 2
133: malkonsekvenca
134: nekonsekvenco
135: kreska luno
136: malkreska luno
137: mielluno
138: hidrocefala 1
139: hidrocefala 2
140: hidrocefalulo
141: gulaŝo
142: Johano
143: Johanĉjo
144: Johanino
145: oromo
146: oroma
147: arkeologia 1
148: arkeologia 2
149: arkeologiisto
150: subakva arkeologio
151: Tobago
152: vaĉi
153: silueti
154: siluetiĝi
155: mirebla
156: koagulaĵo
157: koaguliĝi
158: supren 1
159: supren 2
160: supraĵa 1
161: supraĵa 2
162: supraĵo 1
163: alsupri
164: ĉi-malsupra
165: ĉi-supra
166: desupri
167: desuprismo
168: malsupren 1
169: malsupren 2
170: anomalia
171: fingra
172: fingraĉo
173: fingrumi
174: manfingro
175: interfingrigi la manojn
176: Vagaduguo
177: proviantejo
178: sablaĵo
179: sablero
180: sabloŝtono
181: sablujo
182: haoro
183: spektakla 1
184: spektakla 2
185: sufero
186: suferanto
187: suferigi
188: suferinto
189: trasuferi
190: materiismo
191: kontraŭmaterio
192: blanka materio
193: griza materio
194: malhela materio
195: historia materiismo
196: morfosintakso
197: enciklopedia
198: promenanto
199: promenejo
200: promenigi
201: infuzaĵo
202: infuziĝi
203: ŝaŭmo
204: ŝaŭmi 1
205: ŝaŭmi 2
206: ermito 1
207: ermito 2
208: ermitejo
209: ermitludo
210: fonetika 1
211: fonetika 2
212: ĥolecistito
213: antisepsaĵo
214: kreso
215: akvokreso
216: kelkiam
217: hu 1
218: hu 2
219: hui
220: huo
221: hu hu
222: navedi
223: Duseldorfo
224: kriptospecio
225: mateo 1
226: mateo 2
227: manovri 1
228: manovri 2
229: manovri 3
230: militmanovro
231: skrofulario
232: Nankino
233: kojneo 1
234: kojneo 2
235: sinoplo
236: indikaĵo
237: uzindiko
238: horloĝo
239: Horloĝo
240: horloĝisto
241: akvohorloĝo
242: atomhorloĝo
243: bracelethorloĝo
244: brakhorloĝo
245: klikhorloĝo
246: murhorloĝo
247: poŝhorloĝo
248: sablohorloĝo
249: sunhorloĝo
250: vekhorloĝo
251: degelo
252: nestiĝi 1
253: nestiĝi 2
254: bat!
255: interbatiĝo
256: kunbati
257: trabatebla
258: korbato
259: lavbatilo
260: sortobato
261: svenbati
262: vangobato
263: muzika 1
264: muzika 2
265: muzikaĵo
266: muzikaĵisto
267: ĉambromuziko
268: orkestromuziko
269: muzikosciencisto
270: kolokazio
271: rialo
272: ajmaro
273: ajmara
274: inspekto 1
275: inspekto 2
276: greftaĵo
277: nanplanedo
278: firmaĵo 1
279: firmaĵo 2
280: malsobra 1
281: malsobra 2
282: sobriĝi
283: distraĵo
284: distriĝi 1
285: distriĝi 2
286: distriĝema
287: broŝuro
288: broŝuri
289: virulenta 1
290: virulenta 2
291: ŝoguno
292: Herodo 1
293: Herodo 2
294: Danielo 1
295: Danielo 2
296: kibico
297: kibici
298: lamelibrankoj
299: sulka
300: sulkigi
301: sulkiĝi
302: ŝovsulko
303: hiperboloido
304: aktualaĵo
305: malaktuala 1
306: malaktuala 2
307: aktualiĝi
308: gardilo
309: antaŭgarda
310: antaŭgardi
311: ĉasgardisto
312: domgardisto
313: limgardejo
314: limgardisto
315: plaĝogardisto
316: relgardisto
317: sengardulo
318: sin gardi
319: bovlingo
320: ĵigo 1
321: ĵigo 2
322: apologetiko
323: same
324: samo
325: malsameco
326: Zambio
327: maneĝo 1
328: maneĝo 2
329: rimeso
330: guaŝo 1
331: guaŝo 2
332: kateĥizi
333: kateĥizo
334: kateĥizisto
335: Kampino
336: Mamelukoj
337: fidema
338: fidigi
339: alfidi
340: memfida
341: tromemfida
342: Rio-de-Ĵanejro
343: Odiŝo
344: kalmuka
345: plenŝtopita
346: vampiro 1
347: vampiro 2
348: vampiro 3
349: mesio 1
350: mesio 2
351: mesianismo
352: responsulo
353: represio
354: represii
355: subite
356: radioaktiva
357: geoĥemio
358: geoĥemiisto
359: kvassupo
360: lokaŭto
361: gastrostomio
362: konkordanco
363: po-
364: Bavarujo 1
365: Bavarujo 2
366: Malnovbavarujo
367: parte
368: partaĵo 1
369: partaĵo 2
370: partigi
371: partumi 1
372: malparto
373: dispartigi 1
374: dispartigi 2
375: dispartigo 1
376: dispartigo 2
377: imaginara parto
378: reela parto
379: senpartoprena
380: siaparte
381: aŭtomacio
382: turkmeno 1
383: turkmeno 2
384: Turkmenujo
385: hipogloso
386: bovlo 2
387: tebovlo
388: administra
389: administranto
390: kobitidedoj
391: klaŭno
392: klaŭni
393: klaŭnaĵo
394: ovacii
395: perikarpo
396: Inuktituto
397: lokusto
398: sukuristo
399: poŝerinaco
400: rozacoj
401: kilobitoko
402: sporoplanto
403: frivoleco
404: lilo
405: Parizo
406: Parizano
407: Parizanino
408: Ivo
409: trunkido
410: krevo 1
411: krevo 2
412: krevaĵo
413: hundedoj
414: ĉasi 1
415: ĉasi 2
416: ĉaso
417: ĉasaĵo
418: ĉasejo
419: ĉasisto
420: pelĉaso
421: postĉasi
422: kurĉaso
423: ŝtelĉasi
424: Boriso
425: cilio 1
426: ciliuloj
427: marono
428: Sankta Spirito
429: aklimatizi
430: grafitio
431: anakardio
432: lukri
433: lukra
434: Tongo 1
435: Tongo 2
436: Entempligo
437: Aŭvernjo
438: neniokaze
439: celkazo
440: lokkazo
441: posedkazo
442: vokkazo
443: fosilia
444: fosiliiĝi
445: hrr
446: kolofono
447: renklodo
448: serigrafio
449: Pirro
450: naismo
451: fuĝi
452: fuĝo
453: transfuĝinto
454: skipo 2
455: skipestro
456: silico 1
457: silico 2
458: Masaĉuseco
459: trikaĵo
460: hoktriki
461: kroĉtriki
462: necesi
463: necesaĵo 1
464: necesaĵo 2
465: laŭnecese
466: malnecesa
467: necesseĝo
468: vivnecesaĵo
469: aŭtobiografio
470: homeopatio
471: homeopatia 1
472: homeopatia 2
473: homeopatiisto
474: inkao 1
475: inkao 2
476: trigonometrio
477: trigonometria
478: malsvelta
479: dopamino
480: terapeŭtika
481: kaĥeksio
482: literaturologo
483: paleo-
484: lertaĵo
485: lertiĝi
486: manlerta
487: metalurgio
488: enkarcerigi
489: ŝtormi
490: ŝtorma
491: ŝtormo 1
492: ŝtormo 2
493: kirloŝtormo
494: neĝoŝtormo
495: sabloŝtormo
496: dombloko
497: ŝtonbloko
498: Otomano
499: otomana
500: haŝiŝo
501: flosi 1
502: flosi 3
503: Putino
504: saŭco
505: prostituito
506: prostituitino
507: emirujo
508: Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj
509: Tifliso
510: mikrokredito
511: mediokra
512: mediokrulo
513: priono
514: tragopogo 1
515: tragopogo 2
516: kartezia ovalo
517: opozicio 1
518: opozicio 2
519: opozicio 3
520: opoziciulo
521: Remingtono
522: akĉento
523: bufedoj
524: akaroj
525: nitnajlo
526: nitjunto
527: ĥoreo
528: ĝenro
529: durio 1
530: durio 2
531: duriarbo
532: Ebur-Bordo
533: termitoj
534: lingvoprojekto
535: Naningo
536: koncedinde
537: Jutubo
538: montkabano
539: algebra dualo
540: topologia dualo
541: topologia dudualo
542: ĉefherezulo
543: okupiĝi
544: ekokupi 2
545: malokupi
546: priokupo
547: senokupa
548: nefrologo
549: fenikuro
550: rejso
551: tatuaĵo
552: fetiĉo 1
553: fetiĉo 2
554: fetiĉo 3
555: fetiĉismo 1
556: fetiĉismo 2
557: fetiĉismo 3
558: fetiĉisto 1
559: fetiĉisto 2
560: omero
561: Maharaŝtro
562: egiptologio
563: egiptologiisto
564: melanosomo
565: epidemia
566: ŝedo
567: abelŝedo
568: garboŝedo
569: blanka globeto
570: ĵetglobo
571: platglobo
572: ruĝa globeto
573: kava globo
574: kognitiva
575: antisimetria
576: Ŝekspiro
577: inkognito 1
578: inkognito 2
579: inkognite
580: Gregorio
581: Lesbo
582: lesbo
583: lesbanino 1
584: lesbanino 2
585: lesba
586: anonacoj
587: Likio
588: koleriĝi
589: kolerema
590: postkolero
591: senkoleriĝi
592: landnomo
593: altlando
594: limlando
595: Novlando kaj Labradoro
596: sojlolando
597: tutlanda
598: klozonea
599: klozoneaĵo
600: kosmoso
601: halala
602: Balkaŝo
603: kosmopoliteco
604: mandarino
605: ricevonto
606: riceviĝi
607: rericevi
608: radiricevilo
609: satelitricevilo
610: ekzalto
611: cejana 1
612: cejana 2
613: groŝo
614: hulo 1
615: teĥnikumo
616: spekulado
617: spekulanto
618: kaŭri 1
619: kaŭri 2
620: kaŭriĝi 1
621: kaŭriĝi 2
622: niksino
623: Adalberto
624: perdiĝi
625: forperdiĝi
626: kontraŭhaloilo
627: Pavo
628: pavumi
629: konspirestro
630: konspirulo
631: konspiraĵo
632: Karaĉio
633: musteledoj
634: balenedoj
635: mormonismo
636: heliotropo
637: irakano
638: iraka
639: diamanta 1
640: diamanta 2
641: diamanta 3
642: strasa
643: Leo
644: frenologo
645: Tatario
646: aŭtonoma 1
647: aŭtonoma 2
648: aŭtonomeco
649: melampiro
650: subkalkanumo
651: eligaĵo 1
652: eligaĵo 2
653: eliĝi
654: el 1
655: el 2
656: el 3
657: cifozo
658: racionalismo 1
659: racionalismo 2
660: Dodomao
661: Valhalo
662: polipolo
663: duflanka polipolo
664: drapiraĵo
665: maskareto
666: vjetnama
667: Vjetnamujo
668: laborvizo
669: studvizo
670: turisma vizo
671: otorinolaringologio
672: Ŝengeno
673: Ŝengena
674: stenografiisto
675: artikuloj
676: elartikiĝi
677: kromartikuloj
678: piedartiko
679: spektrogramo
680: branĉo 1
681: branĉo 2
682: branĉaĵo
683: branĉaro
684: disbranĉiĝi
685: ĵamboreo
686: ekinokoko
687: araŭkariacoj
688: lariko
689: Perto
690: Bjalistoko
691: Aŭgusto
692: buŝelo
693: konstelacio 1
694: kopepodo
695: banjano
696: helpotrupo
697: Israelo
698: israela
699: israelano
700: ĝendarmo
701: ĝendarmaro
702: bemolo
703: dubemolo
704: geometredoj
705: Biharo
706: placego
707: imunologiisto
708: femineno
709: tearbo 1
710: tearbo 2
711: sin glori
712: specimenaro
713: indukcio
714: ŝoti
715: efekta
716: efekti
717: bonefekta
718: malbonefekta
719: lia 1
720: lia 2
721: traŭmato 1
722: traŭmato 2
723: modeligi 1
724: modeligi 2
725: modelulo 1
726: modelulo 2
727: modelumi
728: malmodela
729: puzlero
730: muzikologo
731: leŭkojo
732: mitaro
733: senmita
734: olmeko
735: olmeka
736: fokseno
737: haĉi 1
738: haĉi 2
739: hipofizito
740: Niagaro
741: adiabata 1
742: adiabata 2
743: ĉiel
744: Babo
745: Babismo
746: babano
747: viumi
748: ŝintoismo
749: pogaĉo
750: ĉigongo
751: akuzanto
752: akuzisto
753: akuzito
754: historiografio
755: sundo
756: neĝduno
757: elatero
758: ĉef-
759: ĉefa 1
760: ĉefa 2
761: malĉefa
762: ĉefe
763: ĉefi
764: ĉefulo
765: ĉirkaŭbrui
766: fonbruo
767: plenumi 2
768: plenumiĝi
769: antaŭplenumi
770: malpleno
771: malplenigi
772: neplenumebla
773: solo 1
774: solo 2
775: punĉo
776: erikacoj
777: metodema