777 el 16085 netradukitaj sencoj de la lingvo slovaka

1: troli
2: danke 1
3: danke 2
4: dankinda
5: maldanki
6: sendankulo
7: danke al
8: ne dankinde
9: litargiro
10: Ĥarkovo
11: oksalidacoj
12: Laŭrazio
13: palinuredoj
14: makrocefalo
15: izomero
16: adiaŭdiri
17: administratoro
18: memorado
19: memoraĵo 1
20: memoraĵo 2
21: memorigaĵo
22: enmemorigi 1
23: enmemorigi 2
24: memorfiksi
25: malmemori
26: memorpovo
27: memore pri
28: periodaĵo
29: mandatperiodo
30: kartezia koordinato
31: bibliofilo
32: belaĵo
33: beligaĵo
34: belulo
35: sin manifesti
36: manifestaĵo
37: Albanujo
38: aranĝi 1
39: aranĝo 1
40: aranĝo 2
41: aranĝo 3
42: aranĝaĵo 1
43: aranĝisto
44: alaranĝi
45: antaŭaranĝi
46: finaranĝi
47: kunaranĝo
48: malaranĝi
49: hararanĝo
50: tekstaranĝo
51: mikrosocio
52: tarantaso
53: vedo
54: vedismo
55: ĝino
56: multfaceta
57: angla bokso
58: franca bokso
59: taja bokso
60: edziga 1
61: edziĝi 1
62: edziĝi 2
63: edziniĝi
64: edziĝo 1
65: edziĝo 2
66: geedzoj
67: geedzo
68: geedziĝi
69: eksedziĝo
70: plurgeedzeco
71: provedziĝo
72: senedzeco
73: sori
74: telegrafio
75: zirkono
76: Heleno
77: Sankta Heleno 1
78: Sankta Heleno 2
79: Sankta Heleno 3
80: Litomiŝlo
81: laktuko
82: Osako
83: suŝio
84: suŝiejo
85: kvita 1
86: kvita 2
87: kvitigi
88: artiktordo
89: koltordulo
90: kuntordi
91: normando 1
92: normando 2
93: normanda
94: Normandujo
95: frenologiisto
96: aŭko
97: arĥimeda
98: kilo-
99: lavilo 1
100: lavilo 2
101: ellavi 1
102: ellavi 2
103: mudeharo
104: mudehara 1
105: mudehara 2
106: asaro
107: animeo
108: Baktrio
109: Baktria kamelo
110: leŭso
111: hidrokarbido
112: ignamo
113: freti
114: Fabiano
115: zelkovo
116: asasino
117: naĝmembrano
118: orelmembrano
119: konstanta kurento
120: konsekvenco 1
121: konsekvenco 2
122: konsekvenca 1
123: konsekvenca 2
124: konsekvence 1
125: konsekvence 2
126: malkonsekvenca
127: nekonsekvenco
128: kreska luno
129: malkreska luno
130: mielluno
131: hidrocefala 1
132: hidrocefala 2
133: hidrocefalulo
134: gulaŝo
135: Johanĉjo
136: oromo
137: oroma
138: arkeologia 1
139: arkeologia 2
140: subakva arkeologio
141: Tobago
142: vaĉi
143: silueti
144: siluetiĝi
145: mirebla
146: koagulaĵo
147: koaguliĝi
148: supren 1
149: supren 2
150: supraĵa 1
151: supraĵa 2
152: supraĵo 1
153: alsupri
154: ĉi-malsupra
155: ĉi-supra
156: desupri
157: desuprismo
158: malsupren 1
159: malsupren 2
160: anomalia
161: fingra
162: fingraĉo
163: fingrumi
164: manfingro
165: interfingrigi la manojn
166: Vagaduguo
167: proviantejo
168: sablaĵo
169: sablero
170: sabloŝtono
171: sablujo
172: haoro
173: spektakla 1
174: spektakla 2
175: sufero
176: suferanto
177: suferigi
178: suferinto
179: trasuferi
180: kontraŭmaterio
181: blanka materio
182: griza materio
183: malhela materio
184: morfosintakso
185: enciklopedia
186: promenanto
187: promenejo
188: promenigi
189: buĥto
190: infuzaĵo
191: infuziĝi
192: ŝaŭmo
193: ŝaŭmi 1
194: ŝaŭmi 2
195: ermito 1
196: ermito 2
197: ermitejo
198: ermitludo
199: fonetika 1
200: fonetika 2
201: ĥolecistito
202: antisepsaĵo
203: kreso
204: akvokreso
205: kelkiam
206: hu 1
207: hu 2
208: hui
209: huo
210: hu hu
211: navedi
212: Duseldorfo
213: kriptospecio
214: mateo 1
215: mateo 2
216: manovri 1
217: manovri 2
218: manovri 3
219: militmanovro
220: skrofulario
221: Nankino
222: kojneo 1
223: kojneo 2
224: sinoplo
225: indikaĵo
226: uzindiko
227: Horloĝo
228: akvohorloĝo
229: atomhorloĝo
230: bracelethorloĝo
231: brakhorloĝo
232: klikhorloĝo
233: murhorloĝo
234: poŝhorloĝo
235: sablohorloĝo
236: sunhorloĝo
237: vekhorloĝo
238: degelo
239: nestiĝi 1
240: nestiĝi 2
241: bat!
242: interbatiĝo
243: kunbati
244: trabatebla
245: korbato
246: lavbatilo
247: sortobato
248: svenbati
249: vangobato
250: muzika 1
251: muzika 2
252: muzikaĵo
253: muzikaĵisto
254: ĉambromuziko
255: orkestromuziko
256: muzikosciencisto
257: kolokazio
258: rialo
259: ajmaro
260: ajmara
261: inspekto 1
262: inspekto 2
263: greftaĵo
264: nanplanedo
265: firmaĵo 1
266: firmaĵo 2
267: malsobra 1
268: malsobra 2
269: sobriĝi
270: distraĵo
271: distriĝi 1
272: distriĝi 2
273: distriĝema
274: broŝuro
275: broŝuri
276: virulenta 1
277: virulenta 2
278: ŝoguno
279: Herodo 1
280: Herodo 2
281: Danielo 1
282: Danielo 2
283: kibico
284: kibici
285: lamelibrankoj
286: sulka
287: sulkigi
288: sulkiĝi
289: ŝovsulko
290: hiperboloido
291: aktualaĵo
292: malaktuala 1
293: malaktuala 2
294: aktualiĝi
295: gardilo
296: antaŭgarda
297: antaŭgardi
298: ĉasgardisto
299: domgardisto
300: limgardejo
301: limgardisto
302: plaĝogardisto
303: relgardisto
304: sengardulo
305: sin gardi
306: bovlingo
307: ĵigo 1
308: ĵigo 2
309: apologetiko
310: same
311: samo
312: malsameco
313: Zambio
314: maneĝo 1
315: maneĝo 2
316: rimeso
317: guaŝo 1
318: guaŝo 2
319: kateĥizi
320: kateĥizo
321: kateĥizisto
322: Kampino
323: Mamelukoj
324: fidema
325: fidigi
326: alfidi
327: memfida
328: tromemfida
329: Rio-de-Ĵanejro
330: Odiŝo
331: kalmuka
332: ŝtopi 1
333: ŝtopi 2
334: ŝtopi 3
335: ŝtopa
336: ŝtopiĝi
337: ŝtopiĝo
338: ŝtopilo 1
339: ŝtopilo 2
340: ŝtopilingo
341: malŝtopi
342: plenŝtopita
343: mesio 1
344: mesio 2
345: mesianismo
346: responsulo
347: represio
348: represii
349: subite
350: radioaktiva
351: geoĥemio
352: geoĥemiisto
353: kvassupo
354: lokaŭto
355: gastrostomio
356: konkordanco
357: po-
358: Bavarujo 1
359: Bavarujo 2
360: Malnovbavarujo
361: parte
362: partaĵo 1
363: partaĵo 2
364: partigi
365: partumi 1
366: malparto
367: dispartigi 1
368: dispartigi 2
369: dispartigo 1
370: dispartigo 2
371: imaginara parto
372: reela parto
373: senpartoprena
374: siaparte
375: aŭtomacio
376: turkmeno 1
377: turkmeno 2
378: Turkmenujo
379: hipogloso
380: bovlo 2
381: tebovlo
382: administra
383: administranto
384: kobitidedoj
385: klaŭno
386: klaŭni
387: klaŭnaĵo
388: ovacii
389: perikarpo
390: Inuktituto
391: lokusto
392: sukuristo
393: poŝerinaco
394: rozacoj
395: kilobitoko
396: sporoplanto
397: frivoleco
398: lilo
399: Parizo
400: Parizano
401: Parizanino
402: Ivo
403: trunkido
404: krevo 1
405: krevo 2
406: krevaĵo
407: hundedoj
408: ĉaso
409: ĉasaĵo
410: ĉasejo
411: pelĉaso
412: postĉasi
413: kurĉaso
414: Boriso
415: cilio 1
416: ciliuloj
417: marono
418: Sankta Spirito
419: aklimatizi
420: grafitio
421: anakardio
422: lukri
423: lukra
424: Tongo 1
425: Tongo 2
426: Entempligo
427: Aŭvernjo
428: neniokaze
429: celkazo
430: lokkazo
431: posedkazo
432: vokkazo
433: fosilia
434: fosiliiĝi
435: hrr
436: kolofono
437: renklodo
438: serigrafio
439: Pirro
440: segaĵo
441: segejo
442: naismo
443: fuĝi
444: fuĝo
445: transfuĝinto
446: skipo 2
447: skipestro
448: silico 1
449: silico 2
450: Masaĉuseco
451: trikaĵo
452: hoktriki
453: kroĉtriki
454: necesi
455: necesaĵo 1
456: necesaĵo 2
457: laŭnecese
458: malnecesa
459: necesseĝo
460: vivnecesaĵo
461: homeopatio
462: homeopatia 1
463: homeopatia 2
464: homeopatiisto
465: inkao 1
466: inkao 2
467: trigonometrio
468: trigonometria
469: malsvelta
470: dopamino
471: terapeŭtika
472: kaĥeksio
473: literaturologo
474: paleo-
475: lertaĵo
476: lertiĝi
477: manlerta
478: metalurgio
479: enkarcerigi
480: ŝtormi
481: ŝtorma
482: ŝtormo 1
483: ŝtormo 2
484: kirloŝtormo
485: neĝoŝtormo
486: sabloŝtormo
487: dombloko
488: ŝtonbloko
489: Otomano
490: otomana
491: haŝiŝo
492: flosi 1
493: flosi 3
494: Putino
495: saŭco
496: prostituito
497: emirujo
498: Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj
499: Tifliso
500: mikrokredito
501: mediokra
502: mediokrulo
503: priono
504: tragopogo 1
505: tragopogo 2
506: kartezia ovalo
507: opozicio 1
508: opozicio 2
509: opozicio 3
510: opoziciulo
511: Remingtono
512: bufedoj
513: akaroj
514: nitnajlo
515: nitjunto
516: ĥoreo
517: ĝenro
518: durio 1
519: durio 2
520: duriarbo
521: Ebur-Bordo
522: termitoj
523: lingvoprojekto
524: Naningo
525: koncedinde
526: Jutubo
527: montkabano
528: algebra dualo
529: topologia dualo
530: topologia dudualo
531: ĉefherezulo
532: okupiĝi
533: ekokupi 2
534: priokupo
535: senokupa
536: nefrologo
537: fenikuro
538: rejso
539: tatuaĵo
540: fetiĉo 1
541: fetiĉo 2
542: fetiĉo 3
543: fetiĉismo 1
544: fetiĉismo 2
545: fetiĉismo 3
546: fetiĉisto 1
547: fetiĉisto 2
548: omero
549: Maharaŝtro
550: egiptologio
551: egiptologiisto
552: melanosomo
553: epidemia
554: ŝedo
555: abelŝedo
556: garboŝedo
557: blanka globeto
558: ĵetglobo
559: ruĝa globeto
560: kava globo
561: kognitiva
562: antisimetria
563: Ŝekspiro
564: inkognito 1
565: inkognito 2
566: inkognite
567: Gregorio
568: Lesbo
569: lesbanino 1
570: lesba
571: anonacoj
572: Likio
573: koleriĝi
574: kolerema
575: senkoleriĝi
576: landnomo
577: altlando
578: limlando
579: Novlando kaj Labradoro
580: sojlolando
581: tutlanda
582: klozonea
583: klozoneaĵo
584: kosmoso
585: halala
586: vikipediisto
587: Balkaŝo
588: kosmopoliteco
589: mandarino
590: ricevonto
591: riceviĝi
592: rericevi
593: radiricevilo
594: satelitricevilo
595: ekzalto
596: cejana 1
597: cejana 2
598: groŝo
599: hulo 1
600: teĥnikumo
601: spekulado
602: spekulanto
603: kaŭri 1
604: kaŭri 2
605: kaŭriĝi 1
606: kaŭriĝi 2
607: niksino
608: Adalberto
609: perdiĝi
610: forperdiĝi
611: kontraŭhaloilo
612: Pavo
613: pavumi
614: konspirestro
615: konspirulo
616: konspiraĵo
617: Karaĉio
618: musteledoj
619: balenedoj
620: mormonismo
621: heliotropo
622: irakano
623: iraka
624: strasa
625: Leo
626: frenologo
627: Tatario
628: melampiro
629: subkalkanumo
630: eligaĵo 1
631: eligaĵo 2
632: eliĝi
633: el 1
634: el 2
635: el 3
636: cifozo
637: racionalismo 1
638: racionalismo 2
639: Dodomao
640: Valhalo
641: polipolo
642: duflanka polipolo
643: drapiraĵo
644: maskareto
645: vjetnama
646: Vjetnamujo
647: laborvizo
648: studvizo
649: turisma vizo
650: otorinolaringologio
651: Ŝengeno
652: Ŝengena
653: stenografiisto
654: artikuloj
655: elartikiĝi
656: kromartikuloj
657: piedartiko
658: spektrogramo
659: branĉaĵo
660: branĉaro
661: ĵamboreo
662: ekinokoko
663: araŭkariacoj
664: lariko
665: Perto
666: Bjalistoko
667: Aŭgusto
668: buŝelo
669: konstelacio 1
670: kopepodo
671: banjano
672: helpotrupo
673: Israelo
674: israela
675: israelano
676: ĝendarmo
677: ĝendarmaro
678: geometredoj
679: Biharo
680: placego
681: imunologiisto
682: femineno
683: tearbo 1
684: tearbo 2
685: sin glori
686: indukcio
687: ŝoti
688: efekta
689: efekti
690: bonefekta
691: malbonefekta
692: li 1
693: li 2
694: lia 1
695: lia 2
696: traŭmato 1
697: traŭmato 2
698: modeligi 1
699: modeligi 2
700: modelulo 1
701: modelulo 2
702: modelumi
703: malmodela
704: puzlero
705: muzikologo
706: leŭkojo
707: senmita
708: olmeko
709: olmeka
710: fokseno
711: haĉi 1
712: haĉi 2
713: hipofizito
714: Niagaro
715: adiabata 1
716: adiabata 2
717: ĉiel
718: Babo
719: Babismo
720: babano
721: vi
722: viumi
723: ŝintoismo
724: pogaĉo
725: ĉigongo
726: akuzanto
727: akuzisto
728: akuzito
729: historiografio
730: sundo
731: neĝduno
732: elatero
733: ĉef-
734: ĉefo
735: malĉefa
736: ĉefi
737: ĉefulo
738: ĉirkaŭbrui
739: fonbruo
740: plenumi 2
741: plenumiĝi
742: antaŭplenumi
743: malpleno
744: malplenigi
745: neplenumebla
746: solo 1
747: solo 2
748: punĉo
749: erikacoj
750: metodema
751: instrumetodo
752: kuirmetodo
753: kuracmetodo
754: labormetodo
755: produktmetodo
756: okazaĵo 1
757: okazintaĵo
758: okazontaĵo
759: ĉiuokaze 1
760: ĉiuokaze 2
761: kunokazi
762: laŭokaze
763: neniuokaze
764: en la okazo se
765: feliĉokaze
766: ĝustokaze
767: interokazaĵo
768: kunokazeco
769: limokazo
770: porokaza
771: aparta okazo
772: okazo de bezono
773: ĉamo
774: kinematografio
775: ĉeftitolo
776: intertitolo
777: graŭli