آ ا ء ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی ?

persa ا...

ائتلاف: kartelo
ائوروپه: Eŭropo
ابتیاع: aĉeto
ابدی: eterna, porĉiama
ابدیت: eterneco
ابراز: esprimo
ابراز کردن: esprimi
ابرصفحه: hiperebeno
ابرصفحهٔ آفین: afina hiperebeno
ابرصفحهٔ برداری: vektora hiperebeno
اَبَرقاره: prakontinento
ابزار: disponaĵo, instrumento
ابزار موسیقی: muzikinstrumento
ابونیت: ebonito
ابیراهی: aberacio
اَپخش: aplanata
اپیدمی: epidemio
اپیدمیک: epidemia
اتاشه: ataŝeo
اتاق: ĉambro
اتاق انتظار: antaŭĉambro, atendoĉambro
اتاق پذیرایی: vizitĉambro
اتاق خواب: dormoĉambro
اتاق درس: klasĉambro
اتاق زیرشیروانی: mansardo
اتاق شستشو: lavĉambro
اتاق غذاخوری: manĝoĉambro
اتاق مطالعه: skriboĉambro
اتاق نشیمن: vivoĉambro
اتاقک ورودی: antaŭĉambro
اتحادیه: sindikato
اتر: etero
اتریش: Aŭstrio, Aŭstrujo
اتفاق: incidento
اتن: etileno
اتوبوس: aŭtobuso, omnibuso
اتوبیوگرافی: membiografio
اتهام: akuzo
اتیلن: etileno
اتین: acetileno
اتیوپی: Etiopio, Etiopujo
اثنی‌عشر: duodeno
اجاره دادن: luigi
اجاره کردن: lui
اجازه دادن: permesi
اجازه‌نامهٔ عمومی همگانی گنو: GNUa Ĝenerala Publika Permesilo
اجباری: imperativa
اجتناب کردن: eviti
اجتناب‌پذیر: evitebla
اجتناب‌ناپذیر: neevitebla
اجراناپذیر: kaduka
اجرت: honorario
احتلام: polucio
احتمال دادن: konjekti
احتمالی: eventuala
احمدآباد: Ahmadabado
اختربین: astrologiisto, astrologo
اختربینی: astrologio
اخترشناس: astronomiisto, astronomo
اخترشناسی: astronomio
اخترفیزیک: astrofiziko
اختروش: kvazaro
اختصار: koncizeco
اختلاس: malversacio
اختلال هضم: dispepsio
اخته: eŭnuko
اخته کردن: kastri
اختیار:
   در اختیار داشتن: disponi
   در اختیار گذاشتن: disponigi
اخلاق آموختن: edifi
ادویه: kondimento
ادویه زدن: kondimenti
اذانگو: muezino
اِربیُم: erbio
ارتقا: promocio
ارتقا دادن: promocii
اُرتوپد: ortopediisto, ortopedo
اُرتوپدی: ortopedio
ارثی: genetika
ارج نهادن: aprezi
اُرس: junipero
اَرَش: ulno
ارشاد کردن: edifi
ارغوان: cerciso
ارغوانی: purpuro
   پارچهٔ ارغوانی: purpuro
ارکستر: orkestrejo, orkestro
ارکوس: Orko
اُرکیده: orkideo
ارگاسم: orgasmo
ارگانیک: organika
ارمنستان: Armenio, Armenujo
اروپا: Eŭropo
   اروپا (ماه): Eŭropo
اروپایی: eŭropa
ارّه: segilo
ارّه کردن: segi
اریتره: Eritreo
اریکا: eriko
از بین بردن: elviŝi, forviŝi
ازخودگذشتگی: abnegacio, altruismo
ازخودگذشته: abnegacia, altruisma
اُزون: ozono
حالت اَزی: ablativo
دریای اژه: arkipelago
اساس: principo
اساساً: principe
اسب بالدار: Pegazo
   اسب بالدار (صورت فلکی): Pegazo
اسبله: siluro
اسپرم: spermo
اسپری: vaporigilo
اسپری کردن: vaporigi
استات: acetato
استاتیک: statiko
استاد: profesoro
استالاکتیت: stalaktito
استان: provinco
استاندار: provincestro
استبداد: absolutismo
استبل: stalo
استحکام: forto
استخر: naĝejo
استخوان پس‌سری: okcipitosto
استخوان پیشانی: fruntalo, fruntosto
استخوان خاجی: sakro
استخوان ران: femurosto
استخوان‌پزشک: ortopediisto, ortopedo
استخوان‌پزشکی: ortopedio
استدعا: supliko
استدعا کردن: supliki
استدلال کردن: rezoni
استرابو: Strabono
استرابون: Strabono
استراتوس: stratuso
استراحت: ripozo
استراحت دادن: ripozigi
استراحت کردن: ripozi
استراحتگاه: ripozejo
استرونسیم: stroncio
استریپ‌تیز: striptizo
استریکنین: striknino
استریل: sterila
استریل کردن: steriligi
استعاره: metaforo
استعداد: talento
استعفا: abdiko, demisio
استعفا دادن: abdiki, demisii
استفاده کردن: apliki
استوار: forta
استوار دوم: adjudanto
استوار یکم: ĉefadjudanto
استواری: forto
استوانه: cilindro
استوپا: stupao
استون: acetono
استیل: acetilo
استیلن: acetileno
اسرافیل: serafo
اسطرلاب: astrolabo
اسفناج: spinaco
اسفناج باغی: atriplo
اسفنکتر: sfinktero
اسقف: episkopo
   اقامتگاه اسقف: episkopejo
   قلمرو اسقف: episkopujo
اسقف اعظم: ĉefepiskopo
اسکالپل: skalpelo
اسکرتسو: skerco
اسکندریه: Aleksandrio
اسکوپیه: Skopjo
اسکورت: eskorto
اسکورت کردن: eskorti
اَسکی: Askio
اسلام: islamo
اسلام‌گرا: islamisto
اسلام‌گرایی: islamismo
اسلامی: islama
اسلیمی: arabesko
اسمایلی: mieneto
اسمبل کردن: asembli
اسمبلر: asemblilo
اسهال خونی: disenterio
اسید: acido
اسید فسفریک: fosfata acido
اِشانتیون: provekzemplero
اشپل: frajo
اشتراک: abono
   برگهٔ اشتراک: abonilo
   قطع اشتراک کردن: malaboni
اشتها: apetito
اشتهاآور: apetitveka
اشغال کردن: aneksi
منطقهٔ اشغالی: aneksaĵo
اشکنازی: aŝkenaza, aŝkenazo
اصالت عمل: pragmatismo
اصطلاح: esprimo
اصطلاح‌شناسی: terminologio
اصفهان: Esfahano
اصل: principo
اصل موضوع: aksiomo
اصولاً: principe
اطاعت: disciplinemo
اطلاع دادن: avizi
اطلاعیه: avizo
اظهار: esprimo
اظهار کردن: esprimi
اعانه: kvestaĵo
   گردآوری اعانه: kvesto
اعانه جمع کردن: kvesti
اعتدال: ekvinokso, modereco
اعتقاد: konvinko
اعلان: avizo
اعوجاج: distordo
اغماض: indulgenco
افتتاح: inaŭguracio, inaŭguro
افتتاح کردن: inaŭguri
افترا: kalumnio
افترا زدن: kalumnii
افرا: acero
افراط: eksceso
افراطی: malmodera
افراییان: aceracoj
افزار: instrumento
افزایش: prolifero, tromultiĝo
افزایش یافتن: proliferi, tromultiĝi
افزودن: interpoli
افزونی: eksceso
افسانه: fablo
افسر: oficiro
اِفِسُس: Efeso
افسنتین: absinto
افسوس!: ve
افسون: magio
افسونگر: magiisto
افشانه: vaporigilo
افعی: vipuro
افعی‌گیاه: ekio
افغانستان: Afganio, Afganujo
افغانی (واحد پول): afganio
افقی: horizontala
افیون: opio
اقیانوس‌شناس: oceanologiisto
اقیانوس‌شناسی: oceanologio
اقیانوس‌نگاری: oceanologio
اقیانوسیه: Oceanio
اکتاو: oktavo
اکتبر: Oktobro
اکتوپی: ektopio
اکثریت: majoritato
اکسپرسیونیست: esprimisma
اکسپرسیونیسم: esprimismo
اکسیر: eliksiro
اکسیژن: oksigeno
اکسیژن دادن: oksigeni
اکسیژن‌دار کردن: oksigeni
اگزا: eksa-
اگزما: ekzemo
اگزوکرین: ekzokrina
الاههٔ هنر: muzo
التماس: supliko
التماس کردن: supliki
التهاب پرده‌های مغز: meningito
التهاب کلیه: nefrito
الجزایر: Alĝerio
الحاق کردن: aneksi
الفبا: ABC, aboco
   کتاب الفبا: ABC
الک: kribrilo
الک کردن: kribri
الکتروتراپی: elektroterapio
الکتروشیمی: elektroĥemio
الکترولیت: elektrolito
الکترولیز: elektrolizo
الکترولیز کردن: elektrolizi
الکترون: elektrono
الکترون مثبت: pozitrono
الکترونیک: elektroniko
   مهندس الکترونیک: elektronikisto
الکترونیکی: elektronika
الکل: alkoholo
الکلیسم: alkoholismo
نوشابهٔ الکلی: alkoholaĵo
الکن: balbutulo
الگوریتم: algoritmo
الگوریتم اقلیدسی: eŭklida algoritmo
الماس: diamanto
الماسگون: diamanta
المپیاد: Olimpiko
المپیک:
   بازی‌های المپیک: Olimpiko
   بازی‌های المپیک تابستانی: Somera Olimpiko
   بازی‌های المپیک زمستانی: Vintra Olimpiko
المثنی: duplikato
الوان: bunta
الی‌الابد: eterne
امارات متحدهٔ عربی: Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj, Unuiĝintaj Arabaj Emirujoj
امپراطور: imperatoro, imperiestro
امپراطوری: imperio
امپراطوری روم مقدس ملت آلمان: Sankta Roma Imperio Ĝermana
امپریالیست: imperiisto
امپریالیسم: imperiismo
امروزی: moderna
امری: imperativa
امریه: dekreto
امریه صادر کردن: dekreti
املاء: diktaĵo
امن: eksterdanĝera
امیر: emiro
امير: Amiro
امیرنشین: emirlando, emirujo
انار: granato
   درخت انار: granatarbo
انبار: magazeno
انبار سپرده‌ها: deponejo
انبار غلات: grenejo
انباره: akumulatoro
انبیق: distililo
انتحار: suicido
انتقام: venĝo
انتقام گرفتن: venĝi
انتقامجویی: venĝemo
انجیر: figo
   درخت انجیر: figarbo
عملیات انحرافی: diversio
اندرون: gineceo
اندک: magra
اندلس: Andaluzio, Andaluzujo
اندوخته: rezervo
اندوه: malĝojo, spleno
اندوهبار: maldolĉa
اندوهگین: malĝoja
اندوهگین بودن: malĝoji
اندیشه‌نگاری: ideografio
اندیشه‌نگاشت: ideografiaĵo, ideogramo
انرژی جنبشی: kineta energio
انزال شبانه: polucio
انزجار: abomeno
   مایهٔ انزجار: abomeninda
انسان‌دوستی: filantropio
انسان‌دیسی: antropomorfismo
انسان‌شناس: antropologiisto
انسان‌شناسی: antropologio
انسان‌نمایی: personigo
انسدادی:
   همخوان انسدادی: eksploda konsonanto
   همخوان انسدادی: plosivo
انسولین: insulino
انشعاب: forko
انشعاب یافتن: forkiĝi
انضباط: disciplino
انعکاس: reflekto
انگشت: fingro
انگشت اشاره: montra fingro
انگشت بِنصَر: ringa fingro
انگشت پا: piedfingro
انگشت حلقه: ringa fingro
انگشت دست: manfingro
انگشت سبّابه: montra fingro
انگشت شست: dika fingro, polekso
انگشت کوچک: malgranda fingro
انگشت وسط: longa fingro
انگشتانه: fingringo
انگورفرنگی: groso
انیسون: anizo, anizujo
او: ri
اوپال: opalo
اوت: Aŭgusto
اوج لذت جنسی: orgasmo
اورانوس: Urano
اوربان: Urbano
اورک (سرزمین میانی): orko
اوستا: Avesto
اوستایی: avesta
اوکالیپتوس: eŭkalipto
اوکراین: Ukrainio, Ukrainujo
اوگاندا: Ugando
اولیگارشی: oligarĥio
اونیفورم: uniformo
اهانت کردن: insulti
اهریمن: demono
اهل طریقت: mistikulo
اهورامزدا: Mazdao
ایالت: provinco
ایثار: abnegacio
ایثارگر: abnegacia, altruisma
ایجاز: koncizeco
ایران: Irano
ایزوتوپ: izotopo
ایزوتوپی: izotopa
ایستایی: statiko
ایستگاه تاکسی: taksiejo
ایلیاد: Iliado
ایماگو: imagino
ایمان: konvinko
ایمنی‌شناس: imunologiisto
ایمنی‌شناسی: imunologio
ایموجی: emoĝio
ایمونولوژی: imunologio
اینچ: colo
اینشتین (آلبرت): Ejnŝtejno
اینشتینیم: ejnŝtejnio
ایوان: verando