آ ا ء ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی ?

persa آ...

آب: akvo
   زیر آب بردن: subakvigi
   غرق در آب کردن: subakvigi
   در آب فرو رفتن: subakviĝi
آب آشامیدنی: trinkakvo
آب بینی: nazmuko
آب پنیر: selakto
آب دادن: akvi, akvumi
آب دریا: marakvo
آب دماغ: nazmuko
آب دهان: kraĉaĵo, salivo
آب ژاول: klorakvo
آب مقطر: distilita akvo
آب و هوا: vetero
آباره: akvodukto
آب‌انبار: akvujo
آب‌بَر: akvodukto
آبجو: biero
آب‌چکان: enanto
آبرُفت: aluvio
آبرنگ: akvarelo
آبرو: vizaĝo
آبریزش: kataro
آبریزش بینی: nazkataro
آبزیدان: akvario
آبستن: graveda
آبستن شدن: gravediĝi
آبستن کردن: gravedigi
آب‌سنجی: hidrometrio
آبسه: absceso
آبشار: falakvo
آب‌شناس: akvosciencisto
آب‌شناسی: akvoscienco
آبفشان: gejsero
آبگیر: akvujo
آبلرزه: cunamo
نیلس هنریک آبل: Abelo
آبله: variolo
آبله مرغان: varicelo
آبلی: abela
آبنوس: ebono
   درخت آبنوس: ebonujo
آبنوسی: ebona
آبونمان: abono
   برگهٔ آبونمان: abonilo
آبونه شدن: aboni, ekaboni
آبونه کردن: abonigi
آب‌هراسی: akvofobio
آبی آسمانی: ultramaro
آبی زنگاری: glaŭka, glaŭko
آبیاری کردن: akvi, akvumi, traakvigi
آپلاناتیک: aplanata
آپوگریف: apokrifo
آتاکسی: ataksio
آتروفی: atrofio
آتشبار: baterio
آتش‌سوزی: incendio
آتن: Ateno
آتو: ato-
آجر: briko
آجودان: adjutanto
آخیلئوس: Aĥilo
آخیلس: Aĥilo
آداجیو: adaĝe, adaĝo
آدینه: vendredo
آذربایجان: Azerbajĝano
آذرخش: fulmo
آذرخش زدن: fulmi
آذوقه: viktualio
آر: aro
آرام پختن: stufi
آرام (موسیقی): adaĝe
آرامش: ripozo
آرامیدن: ripozi
آرایشگر: barbiro
آرتریت: artrito
آرتیشو: artiŝoko
آرد: faruno
آرد نشاسته: fekulo
آرژانتین: Argentino
آرشیتکت: arĥitekturisto
آرشین: arŝino
آرگون: argono
آرمان‌شهر: utopio
آرمیدن: ripozi
آریا (موسیقی): ario
آریستوفان: Aristofano
آزاد اندیشی: libertinismo
آزادی‌خواه: liberala
آزادی‌خواهی: liberalismo
آزادی‌گرایی: liberalismo
آزتک: azteka, azteko
آسایش: ripozo
آسبست: asbesto
آسپیرین: aspirino
آستر: subŝtofo
آسکاریس: askarido
آسمانه: baldakeno
آسه: aksono
آسیب: traŭmato
آشغال: balaaĵo, rubo
آشغال‌دان: rubujo
آشغال‌دانی: rubejo
آشور: Asirio
آشوری: asiria, asiriano
آشیانه (هواپیما): hangaro
آشیل: Aĥilo
آفتاب‌پرست: ĥameleono
   آفتاب‌پرست (صورت فلکی): Ĥameleono
آفتاب‌سوخته: bronza
آقطی کوچک: ebulo
آکر: akreo
آکواریوم: akvario
آکومولاتور: akumulatoro
آگاو: agavo
آگاه کردن: avizi
آگهی: avizo
آلاش: fago
آلبانی: Albanio
آلبومینوری: albuminurio
آلپاکا: alpako
آلت دست: marioneto
آلمان: Germanio, Germanujo
آلمانی: germana, germano
آلوپسی: alopecio
آلوچه: pruno
   درخت آلوچه: prunujo
آلودگی: polucio
آلودن: polui
آلوده کردن: polui
آلوده‌سازی: poluado
آلوزرد: pruno
آلوم: aluno
آلومین: alumino
آلومینیم: aluminio
آلونک: kabano
آلی: organika
   شیمی آلی: organika ĥemio
   ترکیبات آلی: organikaj kombinaĵoj
آلیاژ: alojo
آلیگاتور: aligatoro
آماج دشنام: insultaĵo
آمازوناس: Amazono
رود آمازون: Amazono
آمالگام: amalgamo
آمبولی: embolio
آمپرسنج: ampermetro
آمپرمتر: ampermetro
آمپول (شیشه): ampolo
آمستردام: Amsterdamo
آمفی‌تآتر: amfiteatro
آمودریا: Amudarjo
آموزه: dogmaro, doktrino
آمونیاک: amoniako
آمین: amen
آن: momento
آناتومی: anatomio
آنالیز: analitiko
آناناس: ananaso
   درخت آناناس: ananasujo
آنتراسیت: antracito
آنتروپی: entropio
آنتی‌تز: antitezo, kontraŭtezo
آند: anodo
آندره: Andreo
آندوسکپ: endoskopo
آندوسکپی: endoskopio
آندوکرین: endokrina
آنزیم: enzimo
آنژین: angino
آنکیلوز: ankilozo
آنمون: anemono
آنی: momenta
آواشناختی: fonetika
آواشناسی: fonetiko
آوانگار: fonetika
آوانگاری: fonetiko
آوایی: fonetika
آوریل: Aprilo
آوند: afikso
آونگ: pendolo
آووکادو: avokado
   درخت آووکادو: avokadujo
آه و ناله: veo
آهار زدن: ameli
آهک: kalko
آهک آبدیده: kalko estingita
آهک آب‌ندیده: kalko kaŭstika
آهک دادن: kalkumi
آهک زنده: kalko kaŭstika
آهک شکفته: kalko estingita
آهک نشکفته: kalko kaŭstika
آهکرُس: kalkargilo, marno
آهن‌ربا: magneto
آهن‌ربا کردن: magnetigi
آهن‌ربایی: magneta
آهن‌کش: magneto
آیت‌اللّه: ajatolo
آیش: novalo
آیش دادن: novaligi
آیش‌بندی کردن: novaligi
آینده: futuro
آینده‌گرا: futuristo
آینده‌گرایی: futurismo
آینده‌گری: futurismo
آیورودا: ajurvedo