آ ا ء ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی ?

persa ع...

عاج: eburo
عارف: mistikulo
عالِم: scienculo
عامل: faktoro
عامل موثر: faktoro
عبادتگاه: preĝejo
عبارت: esprimaĵo, esprimo
عباس: Abaso
عباسی: abasido
عثمان: Osmano
عثمانی: osmanida, Osmanido
عجله: hasto
عجله کردن: hasti
عجولانه: hasta
عددشناسی: numerologio
عدس: lento
عدسی: lenso
عدسی چشمی: okulario
عدن: Edeno
عدو: malamiko
عذاب وجدان: rimorso
عراق: Irako
عَرَض: akcidento
عرفان: mistikismo, mistiko
عرفانی: mistika
کارخانهٔ عرق‌سازی: distilejo
عروسک خیمه‌شب‌بازی: marioneto
عریان: nuda
عریان‌گرا: nudisto
عریان‌گرایی: nudismo
عریض: larĝa
عزا: funebro
عزادار: funebra
عزاداری کردن: funebri
عزاداری:
   لباس عزاداری: funebro
   مراسم عزاداری: funebro
عشای ربانی: eŭĥaristio
عشقه: hedero
عصای چاووش: kaduceo
عصای عطارد: kaduceo
عصب‌درد: neŭralgio
عضلهٔ حلقوی: sfinktero
عضلهٔ هم‌کش: sfinktero
عضو: membro
عضو مصنوعی: protezo
عطارد: Merkuro
عطسه کردن: terni
عظیم‌الجثه: mamuta
عفو عمومی: amnestio
عقیق: agato
عقیم: sterila
عقیم کردن: kastri
عکاسی: fotografio
عکس‌العمل: reago
علت: kaŭzo
علف مبارک: geumo
علف هفت‌بند: poligono
علفزار استوایی: savano
علم: scienco
علم تأویل: hermeneŭtiko
علم وراثت: genetiko
علیّت: kaŭzeco
عمل: ago
عمل کردن: agi
عمل‌گرا: pragmata
عمل‌گرایانه: pragmata
عمل‌گرایی: pragmatismo
عوام‌فریب: demagogo
عوام‌فریبی: demagogio
عهد جدید: Nova testamento
عهد قدیم: Malnova testamento
عهدنامه: traktato
عیب: malfortaĵo
عیسی: Jesuo
عین الهر: opalo