آ ا ء ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی ?

persa ه...

هادرون: hadrono
هافنیم: hafnio
هاکی: hokeo
   چوب هاکی: hokeilo
هالوژن: halogeno
هاله: haloo
هاون: pistujo
هتک ناموس کردن: seksperforti
هجرت: Heĝiro
هجونامه: epigramo, paskvilo
هجویه: epigramo
هذلولیوار: hiperboloido
هراس (روانشناسی): fobio
هراکلس: Herkulo
هرتز: herco
هرتس: herco
هرکول: Herkulo
هرمس: Hermeso
هرمنوتیک: hermeneŭtiko
هروئین: heroino
هرودوت: Herodoto
هِرهِر خندیدن: hihii
هزار: mil
هزاره: jarmilo
هستک: nukleono
هشت: ok
هشت‌بیتی: bitoko
هشتم: oka
هشتم آنکه: oke
هشت‌وجهی: okedro
هشت‌هشتی: okuma
هفت‌بندیان: poligonacoj
هفت‌وجهی: sepedro
هکتو: hekto-
هکتور: Hektoro
هکتوگرم: hektogramo
هکتومتر: hektometro
هل: kardamomo
هله‌لویا: haleluja
هلیُم: heliumo
هَلیم: griaĵo
هماتوم: batmakulo
هماتیت: hematito
هم‌افزایی: sinergio
هُمئوپاتی: homeopatio
همبسته: alojo
همبند: koneksa
   قوی-همبند: koneksega
   ساده-همبند: simple koneksa
   مسیری-همبند: vojkoneksa
هم‌پردازنده: kromprocesoro
همت گماردن: diligenti
همجوشی هسته‌ای: fuzio
همخوان دندانی: denta konsonanto, dentalo
همخوان کامی: palatalo
همخوان مرکب: afrikato, ekfrota konsonanto
همخوان (آواشناسی): konsonanto
هم‌رنجی: sinestezio
هم‌زیستی: simbiozo
همسانه: uniformo
همسر: geedzo, spozo
همصفحه: samebena
همکاری کردن: kunagi
همگذار: asemblilo
همگن: homogena
هم‌معنی: sinonimo
همنوایی: unisono
هم‌نیا: gefrato, sibo
هم‌نیاها: gefratoj
هم‌نیاهای همسر: bogefratoj
هموار: ebena
هموار کردن: ebenigi
همه‌پرسی: referendumo
همه‌خدایی: panteismo
همه‌گیر: epidemia
همه‌گیری: epidemio
همه‌گیری جهانی: pandemio
همیشگی: ĉiama, porĉiama
همیشه: ĉiam
همیشه‌بهار: kalendulo
هندسه: geometrio
هندسهٔ آفین: afina geometrio
هندسهٔ اقلیدسی: eŭklida geometrio
هندسهٔ تحلیلی: analitika geometrio
هندسهٔ ترسیمی: priskriba geometrio
هندسهٔ مقدماتی: elementa geometrio
هندسهٔ نااقلیدسی: neeŭklida geometrio
هندسه‌دان: geometriisto
هندسی: geometria
هندوانه: akvomelono
هنرکدهٔ موسیقی: konservatorio
هوآنگ هو: Flava Rivero
هواپیما: aeroplano
در هوا شناور بودن: glisi
هواسُر: glisilo
هوانوردی: aeronaŭtiko
هورمون: hormono
هولمیم: holmio
هولوسن: aluvio
هولوگرافی: holografio
هولوگرام: holografiaĵo
هول‌هولکی: hasta
هوموتوپی: homotopeco
هوموتوپیک: homotopa
هوموفوبیا: homofobio
هوهو کردن: ululi
هویه: lutilo
هیئت دولت: ministraro
هیئت منصفه: ĵurio
   عضو هیئت منصفه: ĵuriano
هیئت وزیران: ministraro
هیبرید: hibrida, hibrido
هیچ اندازه: neniom
هیچ تعداد: neniom
هیچ مقدار: neniom
هیدروژن: hidrogeno
هیدروکربن: hidrokarbido, hidrokarbono
هیدرولیک: hidraŭliko
هیدرولیکی: hidraŭlika
هیراگانا: hiraganao
هیزم: bruloligno
هیس!: ĉit