آ ا ء ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی ?

persa ق...

قابل فرض: konjektebla
قابلگی: akuŝarto
قابله: akuŝistino , akuŝisto
قاچاق: kontrabando
   کالای قاچاق: kontrabandaĵo
قاچاق کردن: kontrabandi
قاچاقچی: kontrabandisto
قارچ شامپینیون: ĉampinjono
قاره: kontinento
قاره‌ای: kontinenta
قاشق: kulero
قاضی شرع: kadio
قاطر: mulo
قاطر پوزگی: hino, mulo
قاطعانه: rezolute
قالب: briko
قانع شدن: konvinkiĝi
قانع کردن: konvinki
قبا: kaftano
قبرس: Kipro
قبطی: kopta, kopto
به زور قبولاندن: dikti
قتل عام: hekatombo
قدر دانستن: aprezi
قدر نسبت (تصاعد): kvociento
قدرت: forto
قدرتمند: forta
قدغن کردن: malpermesi
قدیمی: olda
قرآن: Korano
قرارداد: traktato
قرارداد تحمیلی: diktaĵo
قرقیزستان: Kirgizio
قرنطینه: lazareto
قریه: urbeto
قزاق: kozako
قسمت: sekcio
قسی‌القلب: senkora
قصه: fablo
قصهٔ پریان: mirrakonto
قصه‌گو: rakontisto
قصیده: odo
قضیه: teoremo
قضیهٔ طالس: talesa teoremo
قطار شهری: metroo, metropoliteno
قطب مثبت: anodo
قطب منفی: katodo
قطر: diametro
قطرهٔ آب: akvero
قطع نیم‌وزیری: oktavo
قطع هشت‌برگی: oktavo
قعر: abismo
قفس: kaĝo
قفسه: bretaro
قفسهٔ‌ کتاب: librobretaro
قلاب‌دوزی: brodaĵo
قلاب‌دوزی کردن: brodi
قلب: koro
قلبی: kora
قلع: stano
قلع گرفتن: stani
قله: kresto, verto
قلیا: alkalo
قلیایی: alkaleca
قندهار: Kandaharo
قنطورس: centaŭro, Centaŭro
قو: tindro
قوز: ĝibo
قوزک پا: maleolo
قوقولی‌قو: kokeriko
قوقولی‌قو کردن: kokeriki
قول: promeso
قول دادن: promesi
قوم‌شناس: etnologiisto, etnologo
قوم‌شناسی: etnologio
قوم‌نگار: etnografo
قوم‌نگاری: etnografio
قوهٔ قاهره: superforto
قوی: forta
قویاً: forte
قهوهٔ ساییده: kafpulvoro
قیافه: fizionomio, mieno
قید و شرط گذاشتن: rezervi
قیراندود کردن: kalfatri
قیمت: prezo