آ ا ء ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی ?

persa ش...

شادمان: ĝoja
شادمانی: ĝojo
شادی کردن: jubili
شافت: ŝafto
شالیزار: rizkampo
شامپانزه: ĉimpanzo
شامپانی: ĉampano
شاه: ŝaho
شاه‌بلوط: kaŝtano, marono
   درخت شاه‌بلوط: kaŝtanarbo
شاه‌بلوط هندی: hipokaŝtano
شاه‌تخته: Kareno
شاه‌توت: moruso
شاهدانگان: kanabacoj
شاهدانه: kanabo
شب: nokto
شب را سپری کردن: tranokti
شبانه‌روز: tagnokto
شباهنگ (ستاره): Siriuso
شب‌بویان: brasikacoj
شبح: fantomo
شبه‌جزیره: duoninsulo
شبه‌قاره: subkontinento
شپش: pediko
   تخم شپش: pedikovo
شپش‌زدایی کردن: senpedikigi
شپشو: pedika
شتاب: hasto
   شتاب (فیزیک): akcelo
شتاب بخشیدن: akceli
شتاب کردن: diligenti, hasti
شتابدهنده: akcelilo
شتابدهندهٔ ذره: akcelilo
شتاب‌زده: hasta
شتابگر: akcelilo
شترچه: vikunja lamo
شترمرغ: struto
شترمرغیان: strutoformaj
شجره: genealogia arbo, genealogio
شخص: persono
شخص حقوقی: jura persono
شخص حقیقی: natura persono
شخصاً: persone
شخص‌نمایی: personigo
شخصی: persona
شخصیت: personeco
شدت: forto, intenseco
شدت بخشیدن: intensigi
شدید: akra, forta, intensa
شدیداً: forte
شراب: vino
شراب گازدار: ŝaŭmvino
شراب نارس: mosto
شراپنل: ŝrapnelo
شِرپا: ŝerpo
شرح: gloso, interpreto
شرح حال:
   شرح حال (پزشکی): anamnezo
   شرح حال (زندگی‌نامه): biografio
شرح کردن: interpreti
شرقيون: saraceno
شرکت سهامی: anonima societo
شرم‌آور: obscena
شِری: ŝereo
شست: polekso
شست پا: halukso
شُش: pulmo
شش‌وجهی: sesedro
شط: riverego
شطرنج: ŝakludo, ŝako
شعار: slogano
شعار دادن: slogani
شعر تغزلی: liriko, odo
شعر غنایی: liriko
شفاهی: buŝa
شقاقل: pastinako
شقایق: glaŭcio
شقایق دریایی: maranemonoj
شقایق نعمانی: anemono
شکافت هسته‌ای: fisio
شکست‌باوری: defetismo
شکفت (شیمی): efloresko
شکفتن (شیمی): efloreski
شکلات: ĉokolado
شکم: abdomeno
شکنبه: tripo
شکوه: veo
شکوه کردن: vei
شکیبا: stoika
شلغم: napo
شلوار: pantalono
شلوارک: kuloto, pantaloneto
شمار: cifero
شمالگان: Arkto
شمپانزه: ĉimpanzo
شمش: ingoto
شمع: kandelo
شمعدان: kandelingo
   شمعدان (چندشاخه): kandelabro
شنا کردن: naĝi
شناوه: naĝbarelo
شنبه: sabato
شور: vervo
با شور و شوق: verva
شورت: kalsono
شوره زدن: efloreski
شورهٔ سر: haŭtero
شوق: vervo
شوک‌ ماهیان: klupeedoj
شوکا: kapreolo
شَوَند: ebulo
شووینیست: ŝovinisto
شوهر برادر: bofrato
شوهرِ برادرزن: bofrato
شوهرِ برادرشوهر: bofrato
شوهرِ خواهرشوهر: bofrato
شوهرخواهر: bofrato
شِویدی: kosmoso
به شهادت رساندن: martirigi
شهپر: alerono
شهد: nektaro
شهر: urbo
شهردار: urbestro
شهرنشین: urbano
شهید: martiro
شهید کردن: martirigi
شیئی آپلاناتیک: aplanato
شیئی اَپخش: aplanato
شیب: deklivo
شیخ: ŝejko
شیر دادن: mamnutri
   شیر دادن (به کودک): suĉigi
از شیر گرفتن: demamigi
شیرجه رفتن: plonĝi
شیرکاکائو: trinkĉokolado
شیری: blanketa
شیرین: dolĉa
شیرین‌بیان: glicirizo
شیرین‌چمن: glicerio
شیطنت: bubaĵo
شیک: ŝika
شیمر: ĥimero
شیمی: ĥemio
شیمیایی: ĥemia
   مادهٔ شیمیایی: ĥemiaĵo
شیمی‌دان: ĥemiisto
شیوا: elokventa