آ ا ء ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی ?

persa ح...

حادثه: akcidento
حاملگی: gravedeco
حامله: graveda
حامله شدن: gravediĝi
حامله کردن: gravedigi
حبشه: Etiopio, Etiopujo
حجب: pudoro
حد نصاب: kvorumo
حدس: konjekto
حدس چهاررنگ: konjekto pri la kvar koloroj
حدس زدن: konjekti
حدسیه: konjekto
حدیث: hadiso
حذف: elimino
حذف به قرینه: elipso
حذف پایانی: apokopo
حذف کردن: elimini
حرارتی مزاج: sangvina
حرف اضافه: prepozicio
حرقفی: iliumo
حرکت‌شناسی: kinematiko
حرمسرا: gineceo
حریق: incendio
حساب سپرده: deponejo
حسب حال: membiografio
حس‌باوری: sensualismo
حشیش: haŝiŝo
حفظ کردن: rezervi
حق‌الزحمه: honorario
حق‌الوکاله: honorario
حکایت: fablo, rakonto
حکایت اخلاقی: apologo
حکایت کردن: rakonti
حُکم: edikto
حکم: dekreto, diktaĵo
حکم صادر کردن: dekreti
حکومت دینی: teokratio
حکومت مطلقه: absolutismo
حلبی‌آباد: ladurbo
حلق: postbuŝo
حمام: banĉambro
حَمَل:
   برج حَمَل: Ŝafo
   صورت فلکی حَمَل: Ŝafo
حنا:
   حنا (درختچه): henaarbo
   حنا (گرد): henao
   حنا (درختچه): kofero
حواری: apostolo
حومه: antaŭurbo
حیا: pudoro
حیاط: korto
حیاط بیرونی: antaŭkorto
حیثیت: vizaĝo
حیرت: konsterno