آ ا ء ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی ?

persa و...

وابسته: ataŝeo
واپیچش: distordo
وات: vato
   جیمز وات: Vato
وات ساعت: vathoro
واج‌شناس: fonologiisto, fonologo
واج‌شناسی: fonologio
واحد پردازش مرکزی: ĉefprocesoro
واریته (نمایش): viva gazeto
واریس: variko
وازلین: vazelino
واسال: feŭdulo, vasalo
واسطه: faktoro
وافل: vaflo
واکنش: reago
والانس: valento
والُن: valono
والون: valono
والونی: valona
والونیا: Valonujo
وانادیم: vanado
وانیل: vanilo
وای!: ve
وای بر شکست‌خوردگان!: ve al la venkitoj!
وایکینگ: vikingo
وبا: ĥolero
وبلاگ: blogo
وب‌نوشت: blogo
وتر: hipotenuzo
وجب: spano
وجدان: konscienco
وجه التزامی: konjunktivo, subjunktivo
وجه امری: imperativo
وجه (چندوجهی): edro
وحدت وجود: panteismo
وحشی: barbara
وحشی‌گری: barbareco
وخشو: Amudarjo
وراج: babilema, babilulo
وراجی کردن: babilaĉi, babili, blablai
ورزش: sporto
   میدان ورزش: sportejo
ورزش کردن: sporti
ورزشکار: sportisto
ورزشگاه: sportejo
بازی ورزشی: sportludo
وِرس: versto
ورشو: Varsovio
ورم مفاصل: artrito
ورموت: vermuto
وزارت: ministerio
وزارتخانه: ministerio, ministrejo
وزن: ritmo
وزوو: Vezuvio
وزوویوس: Vezuvio
وزیر: ministro
وسعت دادن: larĝigi
وسیع: larĝa
   در معنای وسیع: larĝ(a)sence
   در مفهوم وسیع: larĝ(a)sence
وصله: flikaĵo
وصله زدن: fliki
وصیت کردن: testamenti
وصیت‌نامه: testamento
وضع هوا: vetero
وضع‌حمل کردن: akuŝi
وظیفه‌شناس: konscienca
وعده: promeso
وقت گل نی: la triĵaŭda semajno
وقت‌شناس: akurate
ول گشتن: gapvagi
وُلکانیدن: vulkanizi
ولگا: Volgo
ون: frakseno, vono
وند: afikso
ووشو: uŝuo
ووشوکار: uŝuisto
وهابی: vahabismano
وهابیت: Vahabismo
ویتروویوس: Vitruvio
ویران‌شهر: malutopio
ویروس: viruso
ویروس‌شناس: virusologiisto, virusologo
ویروس‌شناسی: virusologio
ویزیت: honorario
ویژه: speciala
ویژه‌کار: specialisto
ویسکی: viskio
ویکونیا: vikunja lamo
ویکی‌پدیا: Vikipedio
ویلا: vilao