آ ا ء ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی ?

persa ر...

رادیان: radiano
رادیواکتیو: radioaktiva
رادیواکتیویته: radioaktiveco
رازک: lupolo
(عاشقانه) رازونیاز کردن: kolombumi
رازیانه: fenkolo
رازیانهٔ رومی: anizo
رازیانهٔ‌ رومی: anizujo
راش: fago
راگبی: rugbeo
ران: femuro
راننده: motoristo
رانندهٔ تاکسی: taksiisto
راهب بزرگ: abato
راهبند: bariero
راهبهٔ بزرگ: abatino
راهروی ورودی: antaŭĉambro
راهکار: taktiko
رایْن: Rejno
رئال: realo
رئیس بخش: sekciestro
رئیس دانشگاه: rektoro
رئیس دِیر: abato
رئیس سنا: senatestro
رئیسهٔ دِیر: abatino
رِبا: uzuro
رباط: ligamento
رپ: repo
رتیل: tarantulo
رتیلاء: tarantulo
رحم کردن: favorkori
رحمت: favorkoreco
رخ: vizaĝo
رخسار: vizaĝo
رد کردن: kontesti
ردا: talaro
رزرو کردن: rezervi
رژیم غذایی: dieto
رژیم گرفتن: dieti
رسا: elokventa
رسالت: misio
رساله: traktato
رسانایی (برق): konduktanco
رستنی: vegetaĵo
رستوران: restoracio
رسوب دادن: precipiti
رسید سپرده: deponatesto
رشتمان: mitozo
رشته (علمی یا تخصصی): disciplino
رشوه دادن: subaĉeti
رطوبت‌سنج: higrometro
رعد: tondro
رعد زدن: tondri
رفاقت: amikeco
رفراندم: referendumo
رفیق: amiko
رقاصهٔ هندی: bajadero
رقت آوردن: kortuŝi
رقت‌آمیز: kortuŝa
رقت‌انگیز: kortuŝa
رقم: cifero
رقمی: cifera, cifereca
رقمی ساختن: ciferecigi
رقمی‌ساز: ciferecigilo
رقیب: malamiko
رکیک: obscena
رم: Romo
رماتیسم: reŭmatismo
رمانس: romanco
رنگارنگ: bunta
رنگ‌کوری: daltonismo
رنگین تن: kromosomo
رو: vizaĝo
رو کردن (به سوی کسی یا چیزی): vizaĝi
روا داشتن: permesi
رواقی: stoika
رواقی‌گری: stoikismo
روان‌پریشی: psikozo
روانپزشکی: psikiatrio
روان‌ساز: lubrikaĵo
روان‌سازی: lubriko
روان‌سازی کردن: lubriki
روان‌کاری: lubriko
روان‌کاری کردن: lubriki
روباه: vulpo
روبیدن: balai
روپوست: epidermo
روح: fantomo
رود: rivero
رود زرد: Flava Rivero
رودخانه: rivero
روزنامه: gazeto, taggazeto
روزنامهٔ دیواری: murgazeto
روزنامه‌نگار: gazetisto
روزنامه‌نگاران: gazetistaro
روسپی‌خانه: bordelo
روش: metodo
روش‌شناسی: metodaro
روشمند: metoda
روغن زدن: lubriki
روغن‌دان: lubrikilo
روغن‌کاری: lubriko
روغن‌کاری کردن: lubriki
روکش: tegaĵo, tegilo, tego
روکش کردن: tegi
رولباسی: kitelo
رومانی: Rumanujo
روناسیان: rubiacoj
رونوشت: duplikato
روی: zinko
روی گرفتن: zinki
رویارو کردن: konfronti
رویارویی: konfronto
رویارویی جستن: maleviti
رویان: embrio
رویان‌شناس: embriologiisto, embriologo
رویان‌شناسی: embriologio
رویداد: incidento
رویهٔ قضایی: jurisprudenco
روییدن: vegeti
رُهبانگاه: abatejo, abatinejo
رهن تصرّف: antikrezo
ریاضت: asketismo
ریاضت‌کش: asketo
ریاضت‌کشی: asketismo
ریاضیات: matematiko
ریاضیدان: matematikisto
ریتم: ritmo
ریحان: bazilio
ریزالکترونیک: mikroelektroniko
ریزالکترونیکی: mikroelektronika
ریزبین: mikroskopo
ریسک کردن: riski
ریشه‌کن کردن: ekstermi
ریکشا: rikiŝo
ریوی: pulma
ریه: pulmo