آ ا ء ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی ?

persa خ...

خاج‌شویان: Epifanio
خاخام: rabeno
خادم کلیسا: sakristiano
خارپشت: erinaco
خارپوستان: eĥinodermoj
خارج‌قسمت: kvociento
خارق‌العاده: fenomena
خارون: Ĥarono
خاص: speciala
خاقان: ĥano
خاک‌انداز: ŝovelilo
   با خاک‌انداز برداشتن: ŝoveli
خاکروبه: balaaĵo
خاکستری: grizo
خاکشیر تلخ: erizimo
خال مادرزادی: nevuso
خالی بستن: blufi
خالی‌بندی: blufo
خاموش: silenta
خامه‌دوزی کردن: brodteksi
خان: ĥano
خان‌نشین: ĥanujo
خانوادگی: familia
خانواده: familio
خایه: testiko
خبرنامه: informletero, novaĵletero
ختنه: cirkumcido
ختنه کردن: cirkumcidi
خداباوری: deismo
خداپرستی: teismo
خداشناسی: teismo
خداگرایی: deismo
بدون خدشه: senmakula
خدمتکار: ĉambristo
   خدمتکار (زن): ĉambristino
خر پوزگی: hino, mulo
خراجگزار: feŭdulo, vasalo
خراطی کردن: torni
خرامیدن: pavi, pavumi
خربزه: melono
خربزهٔ درختی: kariko
خرد کردن: pisti
خردل: mustardo
   خردل (گیاه): sinapo
خرس‌ها: urso
خرفه: portulako
خرقه: kaftano
خرک: postamento
خرید: aĉeto
   قابل خرید: aĉetebla
خریدار: aĉetanto
خریدن: aĉeti
خزان: aŭtuno
خزعبلات: galimatio
خزندگان: reptilioj
خسته‌روانی: neŭrastenio
خشکسالی: senpluveco
خشونت: perforto
   اعمال خشونت کردن: perforti
خشونت‌آمیز: perforta
خشونت‌بار: perforta
خصم: malamiko
خط لوله: dukto
خط لولهٔ گاز: gasdukto
خط لولهٔ نفت: naftodukto
خطاط: kaligrafo
خطر: danĝero
   دور از خطر: eksterdanĝera
   به خطر انداختن: endanĝerigi
   دور از خطر: sendanĝera
خطر کردن: riski
خطرناک: danĝera
خطرناک بودن: danĝeri
خفتان: kaftano
خلأ: vakuo
خلدرلاند: Gelderlando
خلعت: ĥalato, kitelo
خلنگ: eriko
خلیفه: kalifo
خمپاره: obuso
خمیازه کشیدن: oscedi
خنّاق: difterito
خنجر: ponardo, stileto
خنجر زدن: ponardi
خواب و خیال: ĥimero
خوابگرد: somnambulo
خواجه: eŭnuko
خواجه‌باشی: dipsako
خواستگاری: svatiĝo
خواستگاری کردن: sin svati, svati, svatiĝi
خوانسالار: butlero, tablestro
خواهر: fratino
خواهر شیری: laktofratino
خواهر ناتنی: duonfratino
خواهر و برادرها: gefratoj
خواهر و برادرهای همسر: bogefratoj
خواهرانه: fratina
خواهرزاده: nevo
خواهرزن: bofratino
خواهرشوهر: bofratino
خواهری: fratineco
خودزندگی‌نامه: membiografio
خودکشی: suicido
خودکشی کردن: suicidi
خودگردان: aŭtonoma
خودگردانی: aŭtonomeco
خودمختار: aŭtonoma
خودمختاری: aŭtonomeco
خوراک: nutraĵo, plado
خوراک بلغور: griaĵo
خوردن و خوابیدن: vegeti
خوشایند: dolĉa
خوشحال: ĝoja
خوشحال بودن: ĝoji
خوشحال کردن: ĝojigi
خوشحالی: ĝojo
خوش‌قلب: bonkora
خوش‌قول: akurate
خوشنویس: kaligrafo
خوفو: Ĥeopso
خوک‌آهو: babiruso
خونروش: disenterio
خون‌فام: litrumo
خون‌مردگی: eĥimozo
خویش‌بارگی: incesto
خیار: kukumo
خیار ترشی: kukumeto
خیاط: tajloro
خیال باطل: ĥimero
خیره شدن: gapi
خیز (پزشکی): edemo
همخوان خیشومی: nazalo