آ ا ء ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی ?

persa ص...

صاعقه زدن: fulmobati
صاف: ebena
صامت: konsonanto
صامت دندانی: denta konsonanto, dentalo
صبح: mateno
صحبت: konversacio
صحبت کردن: konversacii
صحن: korto
(درجهٔ) صدبخشی: celsia
صدفوار: konĥoido
صدفوار نیکومد: konĥoido de rekto
صربستان: Serbujo
صفاق: peritoneo
صفت: adjektivo
صفت اشاره: demonstrativo
صفت برین: superlativo
صفت عالی: superlativo
صفحهٔ آفین: afina ebeno
صفحهٔ برداری: vektora ebeno
صفحهٔ تقارن: simetriebeno
صفحهٔ شطرنج: ŝaktabulo
صفحه (هندسه): ebeno
صفرا: galo
مجرای صفراوی: galdukto
صلح: paco
صمغ سقزی: mirho
صندلی: seĝo
صندلی چرخدار: rulseĝo
صندلی گهواره‌ای: balancoseĝo
صندوق بین‌المللی پول: Internacia Mona Fonduso
صندوقخانهٔ کلیسا: sakristio
صنعت: industrio
صنعتدار: industriisto
صنعتی: industria
صنف: gildo
صنوبر لرزان: tremolo
صورت: vizaĝo
   حالت صورت: mieno
صومعه: abatejo, abatinejo
صیغهٔ جمع: pluralo