religioj

adori
adorkliniĝi
agnostikismo
akolito
Alaho
albigensismo
alikredanto
alireligiano
altaro
ambono
amen
anaĥoreto
anatemi
anatemo
anatemo
anĝelo
anĝelologio
animismo
animo
apologetiko
aspergi
ateisto
aŭreolo
Avesto
Babismo
bahaa
bahaano
Bahaismo
Bahao
bakĥantino
barmicvo
Biblio
bogomilo
brulofero
buĉofero
budaismo
cenobito
cirkumcidi
cirkumcido
ĉanti
ĉefanĝelo
ĉefpastro
ĉielo
ĉielo
dajmono
dalajlamao
damni
damno
dankofero
daŭismo
daŭisto
demonologio
derviŝo
dezertulo
diablo
dio
dio
disĉiplo
diservo
dogmaro
dogmo
doktrino
domdio
druido
druzismo
druzo
dualismo
ekleziano
eklezio
ekleziologio
ekleziulo
ekskomuniki
ekskomuniko
ekstazo
eksvoto
ekumena
ekumenismo
ekzorci
elekti
emanacii
enlumiĝo
ermito
esĥatologio
fakiro
fariseo
fasti
Festo de Laŭboj
fetiĉismo
fetiĉo
fidelulo
fido
filakterio
flagelanto
frataro
fundamentismo
gardanĝelo
Gemaro
Genezo
gnostikismo
gnozo
gojo
Gotamo
Granda Fasto
guruo
ĝajnismo
ĝajno
ĝenio
ĝihado
Hagado
Halaĥo
haleluja
Hebrea Biblio
hejma preĝejo
herezo
herezologo
hierodulino
hierodulo
Hilelismo
himnaro
himno
hinduismo
hinduo
homaranismo
homarano
homcentrismo
Ĥanuko
ĥasidismo
ĥasido
idolkulto
idolo
infero
islamano
islamo
jaŝiro
Jezidismo
jezido
jezuito
Jomkipuro
judaismo
judismo
judo
Kabalo
kadiŝo
kandombleo
kantiko
kantoro
karismo
karmo
kataro
kateĥismo
kateĥisto
kateĥizi
kateĥizisto
kateĥizo
kazuistiko
kazuisto
klerikaro
kleriko
kolonosanktulo
konfesi
konfesigi
konfesinto
konfesio
konfespreni
konfuceanismo
konsekri
konverti
konvertiĝo
konvertito
kreaĵo
kredanto
kredkonfeso
krei
kreinto
kreismo
kulto
kvakerismo
kvakero
laika
laika frato
laiko
liberkredo
Lilito
Londona Biblio
lumo
Mahaviro
malbeni
malfidelulo
malpieco
Maniĥeo
martiro
mazdaano
mazdaismo
Mazdao
mediumo
mesianismo
mesiismo
mesio
metempsikozo
minareto
mistiko
Miŝno
mizerikordo
Moloĥo
monaĥejestro
monaĥejo
monaĥinejestrino
monaĥinejo
monaĥino
monaĥismo
monaĥo
monoteismo
monoteisto
moskeo
mudeharo
Muhamado
mulao
muzulmano
Nova Epoko
novicino
novico
novpaganismo
oferi
oferkavo
Oomoto
ornato
paganismo
panteono
paradizo
pario
paroĥanaro
paroĥano
paroĥestro
paroĥo
Pasko
pastraro
pastri
pastriĝi
pastro
patrono
pekema
pekliberigi
peko
penatoj
Pentateŭko
pieco
pilgrimi
pilgrimo
plurdiismo
po
politeismo
politeisto
predikisto
prediko
preĝejo
preĝi
preĝolibro
procesio
profani
profeto
prozelito
psalmo
Purimo
rabeno
rango
reenkarniĝo
relevi
releviĝi
religio
relikvo
relikvujo
resurekti
revelacio
ritaro
ritlibro
rozario
sabato
sadukeo
sakramento
sakrilegio
Samarianismo
Samariano
samkredanto
sangoverŝo
sankta
Sankta Skribo
sanktejo
sanktolei
sanktulo
Santerio
satanismo
satanisto
savisto
Scientologio
sekto
sekularismo
sendia
sendieco
sendiulo
senkulpulo
senpekigi
senreligiulo
sepbraka kandelabro
Septuaginto
serafo
sikismo
simonio
sinagogo
sinkretismo
sinodo
skismo
sklavo
solena
spirito
stigmato
Sukoto
ŝamanismo
ŝamano
Ŝilo
ŝintoismo
ŝintoo
tabui
tabuo
talmudo
taoismo
taoisto
teodiceo
teologio
Torao
tradicio
tranco
vedismo
verŝofero
viktimo
Voduismo
Voduo
voto
Vulgato
Zaratuŝtro
zeloto
zigurato